Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 szeptember 15.pdf

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 3 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie 54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 szeptember 15.pdf (20)

Weitere von Pronay46 (15)

Anzeige

54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 szeptember 15.pdf

  1. 1. Prónay 54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 szeptember 15 1 ÖSSZEFOGLALÓ FELJEGYZÉS 54. PM MŰHELY (2022. szeptember 15) MUNKÁJÁRÓL Téma: „Projekt minőségbiztosítás a gyakorlatban” Időpont: 2022. szeptember 15. 16-18 óra Helyszín: BME I. ép. B. 110 tanácsterem (Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2) A Műhely munkában részt vettek (14) : Csalló Miklós, Eperjesi Tamás, Farkas Tibor, Huszár Tímea, Katona-Tajti Zsófia, Lipovics László, Michelberger Balázs, Oltyán Gábor, Pál Ildikó, Pozsonyi Ákos, Prónay Gábor, Szabó Zoltán Gábor, Téglássy Orsolya, Zsebeházy Eszter. A Műhely indításaként Prónay Gábor köszöntötte Jenei Zoltánt, a Műhely témájának előkészítéséért, a Műhely moderálásáért, valamint a megjelent, érdeklődő kollégákat. A Műhely workshopja a kollégák választásának megfelelően a projekt minőségmenedzsment kérdéseit vizsgálta, különös tekintettel a gyakorlati kérdésekre. A Műhely bevezető blog-előadását Jenei Zoltán késztette el és ez olvasható a https://mfor.hu/cikkek/projektmenedzsment.html oldalon. A szakmai összefoglaló a Linkedin csoportban (www.linkedin.com/groups/4315748) követhető. A Műhely beszélgetés bevezetéseként Jenei Zoltán elmondta, hogy az informatikai projektek minőségbiztosításának (QA) két fő irányát lehet megkülönböztetni. Az egyik a projekt leszállítandók, azaz a projekt végtermékek (leginkább az elkészült rendszer funkcionalitása, rendelkezésre állása, válaszidők), valamint a köztes termékek (mint pl. követelmény specifikáció, interfész részletes tervek) minőségbiztosítását célozza meg. Vagyis azt, amit a projekt szállít. A másik irány a projekt működését elemzi és tesz ajánlásokat a javításra, vagyis a folyamatot, dokumentációs rendszert, kontroll pontokat ill. a soft tényezőket (mint pl. a szponzori elkötelezettség) vizsgálja. Vagyis, azt, ahogyan a projekt szállít. Jelen Műhely a második irányt (projekt QA) vizsgálta, hogy hogyan működik a projekt (milyenek a folyamatok, dokumentáció, kontrollok, együttműködés stb.). A projekt QA jelentés a projekt vezetést, és annak részekén a PM-et is minősíti. Az érdekütközés (conflict of interest) elkerülése és a valódik függetlenség biztosítása érdekében lényeges, hogy szervezetileg a projekt QA nem a PM-nek, hanem a projekt szponzornak/szponzoroknak, valamint az SC-nek jelent. Ugyanakkor a hatékony működés megköveteli a jó viszonyt a PM-el és a projektben érdekeltekkel. A QA nemcsak a folyamatokat, hanem a projekt dokumentumokat is vizsgálja időszakonkénti mintavételezéssel. A QA feladata a tervek átnézése, konzultáció a résztvevőkkel, benchmark adatokkal összevetés, a projekt munkát támogató rendszerek (JIRA, SNOW, stb) adatainak elemzése, a kockázatok időbeli felmérésének áttekintése és nem utolsó sorban a megbeszéléseken született döntések követése. Fontos, hogy a felső vezetés számára rendszeresen átfogó összefoglaló – Minőségbiztosítási jelentés - készüljön a projekt állásáról, ami támogathatja a jó együttműködést hasznos, érdekes információkkal, megteremtve a QA iránti bizalmat (a projektben érdekelt minden résztvevő irányába). A minőségbiztosítás akkor tud pozitív hatást gyakorolni a projektre, ha a megfelelő hatalommal rendelkező szereplők elfogadják és végig viszik a javasolt intézkedéseket. Ezért lényeges, hogy a QA csapat értse a hatalmi viszonyokat, és a javítások érdekében annak megfelelően tevékenykedjen. A projektek hatalmi viszony rendszerében (projektben belül, szponzor, befogadó szervezet, beszállító, anyavállalat) sokszor vannak konfliktusok, eltérő meggyőződések és érdekek. A minőségbiztosító feladata, hogy minden információt feldolgozva adjon egy objektív és
  2. 2. Prónay 54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 szeptember 15 2 részrehajlás-mentes kockázat és probléma elemzést, valamint javítási javaslatokat. Ezt első körben a szponzornak és a PM-nek kell bemutatni, és a visszajelzéseiket indokolt esetben beépíteni az elemzésbe, a függetlenség elvének megtartásával. A hatalmi viszonyrendszer okozta kockázatokat és problémákat is nyíltan javasolt átbeszélni, benne azt, hogy ezeket hogyan lehet csökkenteni. A QA hibáinak. buktatóinak (kockázat alá- vagy túlértékelése, túlságosan adat vagy vélemény alapú inputok, torzuló objektivitás, nem reális javaslatok) csökkentését több oldalú ellenőrzés, különböző szemléletű szenior szakemberek csapatban való részvétele segíti. A résztvevők kérdései : Hogyan lehet rávenni a cégeket, hogy legyen QA ? Milyen méretnél kell QA ? Sokszor a költségvetés és a feladatok között nincs kapcsolat (részletes tervezéshiányában nem ismert, hogy a megkívánt feladat mennyi forrást igényel – nincs költség és időráfordítás kimutatás) és így a QA igény nem jelentkezik. Sokszor QA hiányában change management jelenti a megoldást. A QA eredményességét nehéz mérni és sokszor csak azért valósul meg, mert „szokott lenni”. Fontos bemutatni a felső vezetőknek, hogy a QA elmaradása milyen kockázatokat jelent és ez a vezetőre milyen hatással van. A QA függetlensége fontos, ami a külső QA alkalmazásával oldható meg, jóllehet ez költség igényes. A QA bevonását nem csak a projekt mérete, hanem annak kritikussága is meghatározza, vagyis hogy milyen következményi lennének a kudarcnak, pl. törvényi kötelezettség nem teljesítése. Összefoglalva megállapítható, hogy a Műhely résztvevői áttekinthették a projekt minőségmenedzsment különböző megoldásait, szervezeti felépítéseit, hatékony kommunikációját egy sokoldalú, hazai- és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező szenior PM segítségével. A PM Műhely résztvevői a jövőbeli témajavaslatok keresése során, elfogadták - Prónay Gábor által támogatott – kiemelkedő tapasztalatú Sárvári Marianna javaslatát a 2022. november 17-én megrendezésre kerülő 55. PM Műhely témájának: "Komplex projekt menedzsmentje” tapasztalat átadást. A komplex projektekben váratlan kihívásokkal, módosuló ütemtervekkel kell szembe néznünk. A jó vezetők elfogadják a komplexitást és az azzal együtt járó bizonytalanságokat. Értik, hogy az emberek – a csapat és az érdekelt felek – kulcsfontosságúak a projekt sikeres megvalósításához. A Műhelyen megvitatásra kerül, hogy hogyan kell egyensúlyba hozni a logikát és az intuíciót, annak érdekében hogy másokat is átvezethessünk az összetett projektek elkerülhetetlen hullámvölgyein. A hagyományos projektmenedzsment módszertanok és taktikák mellett más eszközökre is szükségünk van a jó csapat kialakításához, valamint annak felfedezéséhez, hogy mi motiválja az egyes csapattagokat, lehetővé téve az eredményes projektmegvalósítást. A PM Műhely által megbeszélendő kérdések : 1. Mi jellemzi a komplex projekteket? Indokolt-e a komplex projekteket megkülönböztetni a „hagyományos” projektektől? 2. Milyen koncepciók, folyamatok és technikák alakultak ki a komplex projektek menedzselésére? 3. A projektmenedzser és a csapat „megérzéseinek” szerepe a döntéshozatalban 4. Különböző hasznos eszközök, keretrendszerek a komplex projektek menedzseléséhez („design thinking”, „zoom-in – zoom-out”, „wicked problemsolving”, stb.)
  3. 3. Prónay 54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 szeptember 15 3 5. A projektmenedzser szerepe, a projektmenedzserrel szembeni követelmények a komplexitás hatékony menedzselése érdekében. 6. Irányítási modell a komplex projektben A Műhely beszélgetés bevezető blogja, várhatóan 2022.október közepétől lesz olvasható a https://mfor.hu/cikkek/projektmenedzsment.html oldalon. Az 55. Projektmenedzsment Műhely beszélgetést 2022. november 17-én csütörtökön, 16–18 óra között tartjuk a BME ipari parkban levő (Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2) B. épület 110 tanácstermében. Budapest, 2022. október 3. Dr. Prónay Gábor

×