Anzeige
53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 majus 12.pdf
53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 majus 12.pdf
53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 majus 12.pdf
Nächste SlideShare
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
Wird geladen in ... 3
1 von 3
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a 53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 majus 12.pdf(20)

Anzeige

53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 majus 12.pdf

  1. Prónay 53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 majus 12 1 ÖSSZEFOGLALÓ FELJEGYZÉS 53. PM MŰHELY (2022. május 12) MUNKÁJÁRÓL Téma: „Szervezeti projekt kultúra, projekt érettség” Időpont: 2022. május 12. 16-18 óra Helyszín: BME I. ép. B. 110 tanácsterem (Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2) A Műhely munkában részt vettek (19) : Fazekas-Ruck Andrea, Hajdú-Papp Krisztina, Hollókövi Béla, Juszt Péter, Kovács Kálmán, Kuczogi Tamás, Mészáros Gábor, Mészáros-Szabó Dóra, Mészárosné Ferenczi Katalin, Nemesné Kanyó Anikó, Oltyán Gábor, Petrovics János, Prónay Gábor, Simon Magdolna, Szalay Imre, Szalai Krisztina, Szkenderovics Ildikó, Turányi Tatjána, Túróczi Zoltán, A Műhely indításaként Prónay Gábor köszöntötte Kovács Kálmánt és Szalay Imrét, a Műhely témájának előkészítéséért, a Műhely moderálásáért, valamint a megjelent, érdeklődő kollégákat. A Műhely workshopja a kollégák választásának megfelelően a projekt érettség és egy szervezet belüli projekt kultúra összefüggéseit vizsgálta. A Műhely bevezető blog-előadását Kovács Kálmán-Szalay Imre késztette el és ez olvasható a https://mfor.hu/cikkek/projektmenedzsment.html oldalon. A szakmai összefoglaló a Linkedin csoportban (www.linkedin.com/groups/4315748) követhető. A Műhely beszélgetés bevezetéseként Kovács Kálmán és Szalay Imre röviden bemutatták szakmai pályafutásukat. Kovács Kálmán több banki projekt irodai vezetést követően a Profexec Services cégben, vezetőként végez tanácsadási-, oktatás- képzési munkát, szakmai közösség szervezést. Szalay Imre több évtizedes projekt irányítási gyakorlattal rendelkezi, több multinacionális vállalatnál betöltött felső vezetői beosztással. A PM kultúra fejlesztés egyik kiemelkedő személyisége, amit PMI Budapest elnöki tevékenységével, szakmai konferencia szervezésekkel, egyetemi oktatási részvétellel ért el. Szalay Imre a Műhely bevezetéséként elmondta, hogy a Műhely beszélgetésben a szervezetek projekt befogadását kívánják áttekinteni. A szakmai elemzésekben több évtizede a projektek sikeres-közömbös-sikertelen aránya változatlan, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy nem a PM módszertanokban van a probléma, hanem a projektek környezeti alkalmazkodásában. Nem elegendő a projektek egyedi vizsgálata, hanem vizsgálni kell a környezethez való alkalmazkodást, a szervezeti kultúrát. A szervezeti projekt kultúra fejlettségétől nagyban függ a projektek sikere. PMI felmérés szerint a jól teljesítő szervezetek jellemzően projektvezetői kompetencia fejlesztő képességekkel és megfelelő felhatalmazással rendelkező PMO-val (projekt iroda) működnek és ennek eredményeképpen a projektek 80%-a sikereresen valósul meg. A PMO-nak nemcsak a projektekre, hanem a projekt életciklus (ötlet-értékelés-döntés- megvalósítás-értékelés-eredmények integrálása) minden elemére, a vállalaton belüli projekt támogató folyamatokra (képzés, beszerzés, kontrolling, stb) is hatással kell lennie. Fel kell ismerni, hogy a projekt a vállalat jövőjét építő vállalkozás, amit a projektet magába foglaló vállalati kultúra, - módszertan és működési gyakorlat is befolyásol. A projekteket is magába foglaló vállalati működés fázisaiba (vízió-misszió- stratégia-tervezés-végrehajtás) a projektmenedzsment a tervezés (projekt portfólió tervezés) és a végrehajtás (projekt iránytás) fázisaiban jelenik meg párhuzamosan. A tervezési és végrehajtási feladatokban a vállalati illetve projekt arányai a vállalati környezettől függően (projekt függőség) tolódhatnak az egyik vagy másik irányba. Történelmileg a projektmenedzsment befogadás kezdeti szakaszában a projektmenedzsment technológián volt hangsúly. Következő fejlődési fázis a soft skil
  2. Prónay 53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 majus 12 2 és kommunikációra koncentrált, míg napjainkban a stratégiai tervezéshez kapcsolódó üzleti kérdések kapnak kiemelt figyelmet. Ez tükrözi a PM tudást összefogó PMI által kiadott PMBok (Body of Project Management Knowledge) hetedik kiadásának jelentős tartalom változása (folyamatok, módszertanok helyett elvek, célok, prioritások) és oldalszám csökkenése (megfelezett). Az új megfogalmazásban felismerhető, hogy a projekt szervezeti célok megvalósítója és a siker függ a projekt kultúra fejlettségétől (projekt tulajdonos megléte). A projekt felelős egyre inkább a PMO, miközben új támogató funkciók (Business Analyst, portfóliómenedzsment, szervezeti menedzsment) jelennek meg. A PMO sokfélesége található a vállalatoknál, ami nem probléma, de fontos, hogy a vállalaton belül a PMO értelmezés azonos legyen. A PMO- t az egyértelműen megfogalmazott feladatkör (stratégiai integrálás, erőforrás menedzsment, kockázat menedzsment, minőségmenedzsment, módszertanok, támogató kommunikáció) és a felhatalmazás teszi eredményessé. Kovács Kálmán a projekt érettség mérés megvalósítását mutatta be. Projekt érettségi modellek (CMMI, P2MM, P3M3, OPM3, PEM, ProMMM) közül érettség mérésre a PMO Maturity Cube modellre épülő (maturity-scope-approach) kérdőívvel megvalósított személyes interjúk kerületek kiválasztásra. A kutatás célja a PMO szolgáltatások felmérése három dimenzióban (stratégiai, taktikai, végrehajtási/operációs). Stratégiai kérdések : kapcsolat felső vezetéssel, portfólió kezelés, stratégiai tervezés, PM kultúra. Taktikai kérdések : módszertan, képzés, eszközök, saját erőforrások,. Végrehajtási/operációs kérdések : PM-nek nyújtott szolgáltatások, PM monitorozás, dokumentálás, audit. A kutatás 5 év alatt valósult meg, a résztvevő vállalatok a banki-, telekom-, ipari termelő,- államigazgatási szektorba tartoztak. A személyes interjú tapasztalata azt mutatta, hogy a PMO vezetők elkötelezettsége nagyobb hatással volt a projekt kultúra befogadásra, mint a PMO szervezeti hierarchiában elfoglalt helyzete. A PM érettség gyenge pontjaiként mutatkoztak : a PMO alacsony felelőssége, a projekt tanulságok feldolgozása, a kockázatok kezelése, az auditok és a zárás utáni értékelések elmaradása. A bevezető előadásokat követő beszélgetésben a résztvevők hozzászólásai megerősítették a felmérés eredményeit, hogy a projekt eredményességet meghatározóan befolyásolja a vállalat-intézmény eredmény érdekeltsége, projekt sikeresség függősége. Erős piaci eredmény érdekeltség jelentősen elősegíti a projekt stratégiához való illesztésének szükségességét, ami kiváltja a PMO kompetenciájának és hatáskörének megvalósítását. Összefoglalva megállapítható, hogy a Műhely résztvevői áttekinthették a vállalati kultúra és a projekt kultúra kölcsönös függőségét, ennek megvalósulása esetén a projekt érettség fejlettségére való hatását. Fontos tanulság volt a definíciók, megoldások vállalati közmegegyezéses megértésének felismerése. A PM Műhely résztvevői a jövőbeli témajavaslatok keresése során, elfogadták - Prónay Gábor által támogatott – kiemelkedő tapasztalatú Jenei Zoltán javaslatát a 2022. szeptember 15-én megrendezésre kerülő 54. PM Műhely témájának: "Projekt minőségbiztosítás a gyakorlatban” tapasztalat átadást. A Műhely át kívánja tekinteni a projekt minőségbiztosítás gyakorlati lépéseit, a megvalósítandó feladatokat és az eredmények kommunikációját, beszámolóit.
  3. Prónay 53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 majus 12 3 A Műhely beszélgetés bevezető blogja, várhatóan 2022. júniustól lesz olvasható a https://mfor.hu/cikkek/projektmenedzsment.html oldalon. Az 54. Projektmenedzsment Műhely beszélgetést 2022. szeptember 15-én csütörtökön, 16–18 óra között tartjuk a BME ipari parkban levő (Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2) B. épület 110 tanácstermében. Budapest, 2022. május 17. Dr. Prónay Gábor
Anzeige