SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 4
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Prónay 49. PM Muhely osszefoglalo - A vezetes arnyoldala -2021 aprilis 22
1
ÖSSZEFOGLALÓ FELJEGYZÉS
49.PM MŰHELY (2021. április 22) MUNKÁJÁRÓL
Téma: „A vezetés árnyoldala”
Időpont: 2021. április 22. 16-18 óra
Helyszín: Microsoft Teams online videokonferencia
A Műhelyben részvevők (94) : Bak Adrien, Balázsi Edina, Barosi Mihály, Bazjuk László,
Berkecz Tamás, Bíró Ivett, Bognár András, Bodor K. Krisztián, Borcsinszky Zoltán,
Chernóczy-Nagy Judit, Czifra Julianna, Darabos Andrea, Dobák Ferenc, Dobrossy
János ,Dóri Mátyás, Enyingi Norbert, Fejes Eszter, Fejes Ferenc, Fülöp Attila, Gerner
Soma. Gintl-Reszegi Mária, Ignát Kinga, Ivanits Krisztián, Juszkó Anita, Kaczurné Tóth
Katalin, Kalotay Balázs, Karasán Krisztina, Klimkó Gábor, Koska Gábor, Kovács
Zoltán, Kovács Kruzslicz Anita, Kovácsné Pálfi Katalin, Krichner László Béla,
Krompaszky bnce, Kuczogi Tamás, Kunsági László, Ladics L. László, Laincsek János,
Lakó-Tóth Edit, Loppert Zoltán, Makovényi Anna, Márton Judit, Melis Norbert,
Mészáros András, Mindak László, Misek Veronika, Mogyorós Attila, Mojzes Petra,
Nachtigal Noémi, Nagy Csaba, Nagy Győr László, Németh László, Oláh Márk, Oltyán
Gábor, Opóczky Csaba, Pap László, Pálvölgyi Lajos, Pásztori Zsóka Borbála, Pécs
László, Pető Gabriella, Prónay Gábor, Puskás József, Rajnai Viktor, Ratky Rita, Renk
István, Salamon Sándor, Simon Judit, Simon Magdolna, Sosztarits Nikolett, Sóti
Mihály, Szabó Rebeka Sára, Szalay Imre, Szeszler Zsolt, Szigetvári László,
Sulyovszky Gábor, Szkenderovics Ildikó, Szűcs Ákos, Takács Attila, Tóth János, Tóth
Nándor, Tömöri Tamás, Turbeky Judit, Trefán Gábor, Varga Roland, Varga Zita,
Vargák Zsolt, Vass Ferenc, Venczel Tamás Bence, Vincze Luca Sára, Varajti Zoltán,
Zsoldos Tamás, Zsolnai Antal, Zsólyomi Anita Nóra.
Prónay Gábor levezető elnökként köszöntötte a megjelenteket, külön tisztelettel Czifra
Juliannát a Műhely téma vezetőjét. Az új, Műhely iránt érdeklődőkre tekintettel, röviden
bemutatta a tíz évvel ezelőtt indult, negyedévente megrendezésre kerülő Műhely
célkitűzéseit és workshop szakmai munkáját a bevezető blogokkal
(https://mfor.hu/cikkek/projektmenedzsment.html) és az összefoglalót tartalmazó
Linkedin csoporttal (www.linkedin.com/groups/4315748).
A Műhely beszélgetések témáját a megelőző Műhely résztvevői választják ki a felvetett
témák közül. A Műhely résztvevői Czifra Julianna jelentkezését fogadták el, aki a
Műhely beszélgetés előkészítésére a https://mfor.hu/cikkek/projektmenedzsment.html
oldalon bevezető, tájékoztató előadás szöveget tett közzé. A Műhely összefoglalók,
köztük jelen Műhelyé is a Linkedin „PM WORKSHOP HUNGARY-
PROJEKTMENEDZSMENT MŰHELY” csoportban olvasható
(https://www.linkedin.com/groups/4315748/ )
Czifra Julianna (@julianna czifra) bemutatkozásként elmondta, hogy pszichológiai
alapvégzettségét követően több vállalatnál dolgozott projektmenedzsmentként,
legutóbb hat évig a Vodafone-nál, ahol programmenedzserként több kiemelkedő
projektet vezetett. Az itt szerzett tapasztalatok vezettek ahhoz, hogy 2013-ban az ÉV
PROJEKTMENEDZSERE díjat nyerte el. PMP (projektmenedzsment) és ACC
(business coach) minősítéseket szerzett. Egyetemi oktatások meghívott előadója.
Jelenleg vezető-, csapat- és szervezetfejlesztőként dolgozik.
A Műhely bevezetésként elmondta, hogy míg a hatékony, konstruktív, pozitív vezetés
évtizedek óta tárgya a vezetéselméleti kutatásoknak, addig a vezetés „sötét” oldalának
Prónay 49. PM Muhely osszefoglalo - A vezetes arnyoldala -2021 aprilis 22
2
kutatása hiánypótló. A vezetés árnyoldalait sokan megtapasztalják a munka világában,
ennek ellenére kevés az ezzel kapcsolatos feltáró kutatás és párbeszéd. Jelen Műhely
beszélgetés célja elősegíteni a vezetés árnyoldalának megértését, feltárva alapvető
jellemzőit és lehetséges hatásait az egyénre és a szervezetre nézve, kitérve a
legismertebb beavatkozási módokra is.
A vezetés kérdéseivel már az ókori görögök is foglalkoztak. Platón „Az állam” című
munkájában Szókratésztől idézve olyanokat fogalmazott meg: „a legjobbak nem
kívánnak uralkodni”, „az igazi vezető nem arra termett, hogy a maga javát keresse,
hanem alárendeltjei javát”, „a türannosz… ha uralmon akar maradni, el kell távolítani
a legbátrabbakat …, míg nem marad sem barátja, sem ellensége valamit érő”.
A diszfunkcionális vezetés jellemzőinek bemutatása a szociálpszichológia II.
Világháborút követő időszakáig vezethető vissza (tekintély elvűség-Adorno1950,
engedelmesség-Milgram1963, csoport gondolkodás-Janis1972, társas
szerepek/vezetők-alárendeltek- Zimbardo1973). A negatív vezetésből sokat lehet
tanulni és ezt a tanulságot támasztották alá napjaink botrányos tapasztalatai (ENRON
2001-könyvelés hamisítás, LEHMAN BROTHERS 2008-olcsó hitelkonstrukció
bukása, FRANCE TELECOM 2009-22 ezer ember erőszakos elbocsátása, UBER
2017-etikátlan vezetői viselkedés, THERANOS 2018-csalásos egészségügyi startup,
ESZENYI ENIKŐ 2020-hatalmi visszaélés).
A Yin&Yang dialektikus koncepciónak megfelelően is bemutathatók a „világos” és
„sötét” vezetés személyiség tulajdonságai : VILÁGOS (extravertált, érzelmi stabilitás,
nyitottság, barátságosság, szervezeti teljesítmény növelő). SÖTÉT (nárcisztikus,
hübrisz, pszichopata, machiavellizmus, hatalommal visszaélés). A legismertebb sötét
vezetési fogalmak az alábbi 2*4-es táblázatban találhatók:
A vezetés árnyoldalának feltárása kétféleképpen közelíthető meg. Egyrészt
személyiségpszichológiai aspektusból, szociálpszichológiai oldalról (rendszerszintű
összefüggések – nemzeti- és szervezeti kultúra figyelembevételével). A szervezeti
kultúra a nemzeti kultúrába ágyazva jelenik meg, kiindulva a vezető személyiségéből,
ami kapcsolatba kerül az alkalmazottak attitűdjével és a csapat dinamikájával
létrehozva a szervezet teljesítményét.
A vezetés dimenzionális modellje a vezető, szervezet és munkavállalók felé tanúsított
viselkedésének koordináta rendszerében ábrázolható (az egyes dimenziók támogató
Prónay 49. PM Muhely osszefoglalo - A vezetes arnyoldala -2021 aprilis 22
3
és ellenző viselkedést jelentenek). Konstruktív vezetés egyedül a mindkét
dimenzióban támogató magatartás esetén valósul meg. Fontos megjegyezni, hogy az
egyén támogatása nem írható felül a szervezet támogatásával (azaz a szervezet
támogatásának mindig az egyén támogatására kell épülnie). Steve Jobs szervezet
támogató volt, de az egyének támogatását nem tekintette fontosnak (zsarnoki
vezetés).
A sötét vezetés rendszertechnikai modelljének (Padilla-Hogan-Kaiser 2007 „toxikus
háromszög”) elemei: a destruktív vezető (karizma, nárcizmus, személyes hatalom,
negatív életesemények), a „fogékony” követők (konformitás, összejátszás) és a
„támogató” környezet (környezeti instabilitás, veszély érzete, fékek és ellensúlyok
hiánya, nemzeti- és szervezeti kultúra normák).
A sötét-negatív-toxikus-inkompetens vezetés hatásai (Akca 2017):
• CSÖKKEN: munkahelyi elégedettség, szervezeti/egyéni teljesítmény,
elköteleződés, bizalom
• NŐ: munkahelyváltás szándéka, dolgozók stressz szintje, dolgozók kiégése,
fluktuáció
Mi tehet(ne) a szervezet „sötét-toxikus” vezetés esetén?
1. Szervezeti fékek, ellensúlyok rendszere
• „emberi tényező” mérőszám (US Army: toxikus vezetői kérdőív)
• etikai bizottság
• szervezeti ombuds
• vezetői kinevezési idő korlátozása
• felelősségek rotálása
• transzparens kommunikáció (felfelé és lefelé egyaránt)
2. Vezetési kultúra és HR folyamatok
• visszajelzést, kritikát tisztelő vezetői kultúra
• vezetők rendszeres 360 fokos értékelése
• problémás vezetők kimenedzselés
• exit interjúk céget elhagyókkal
• felvilágosító programok munkavállalóknak
Fontos megállapítani, hogy abszolút toxikus vezető és vezetés nincs. Ha a mérgező
légkör az egész szervezetet átitatja, akkor alakul ki a „túlélési üzemmód”. A Google
kutatás („Project Oxigén 2008&2018) a jó vezető tulajdonságait kereste és ennek
megfelelően kimondták, hogy a jó vezető: stratégiai víziója van, jó coach, nem
mikromenedzsel (felhatalmazza/empowerment a munkatársakat), szakmai
kompetenciával rendelkezik, erős döntéshozó, együttműködő, érdeklődik a
csoporttagok sikerei és személyes jóléte iránt, eredményorientált, jó kommunikátor
(aktívan hallgat, információt megoszt), segíti a csoporttagok karrierjét.
A bevezetés követő beszélgetésben elsősorban a részvevők tapasztalatai kerültek
megosztásra:
 ahol rossz a hangulat ott a vezetők összezárnak és egymást védik és nem a
munkavállalókat
 a céges értékrendet a vállalat piaci pozíciója, versenyhelyzete erősen
meghatározza
 a HR sok esetben a rossz vezető mellé áll
Prónay 49. PM Muhely osszefoglalo - A vezetes arnyoldala -2021 aprilis 22
4
 a szervezet a jó működés érdekében külső ombudsman szolgáltatást vehet
igénybe
 a vezető az önfejlesztésre – amennyiben elfogadja a szükségességét – coachingot
vehet igénybe
 fontos, amikor a szervezet üzleti eredményei (KPI-ok) jók, hogy a vezető a hibáit
felismerje, illetve a tulajdonos felfigyeljen a hosszabbtávú „károsodásra”
 a visszajelzések rendszerét jelentősen erősítheti a szervezet önvezetés felé
elmozdulása (ilyen kísérletként értékelhető a Prototype Chapter-ek alakítása, ahol
a tagok választhatják a vezetőjüket)
Összefoglalva megállapítható volt, hogy a Műhely résztvevői megismerhették a
toxikus vezetés ismertető jegyeit elősegítve a kiváltó okok megértését. Ezt segítette a
jó vezetés jellemzőinek nemzetközi kutatások alapján összeállítása. Ezek az
ismeretek lehetőséget adtak a probléma megoldási lehetőségek áttekintésére, amiben
nagy segítséget jelentett az irodalomban található nemzetközi tapasztalatok mellett a
résztvevők gondolatai, javaslatai.
A PM Műhely résztvevői a jövőbeli témajavaslatok keresése során, elfogadták - Prónay
Gábor által támogatott – Pálvölgyi Lajos PMP, kiemelkedő tapasztalatú nemzetközi-
és hazai programmenedzser által bemutatott javaslatát a 2021. szeptember 16-án
megrendezésre kerülő 50. PM Műhely témájának: "Kompetenciafejlesztés és
pályafejlődés a projektmenedzsmentben”.
A Műhely az alábbi kérdésekre keresi a választ:
1. Milyen kompetenciákra van szüksége egy projektmenedzsernek, hogy sikeres
legyen?
2. Hogyan fejleszthetők hatékonyan a projektmenedzser kompetenciái, és miként
mérhetők ezek?
3. Melyek a projektmenedzser pályafejlődésének főbb szakaszai, jellemzői, és miként
támogatható ennek folyamata?
4. Szüksége van-e mindenkinek valamilyen szintű projektkompetenciára, és ha igen,
mire terjedjen ki, miként fejleszthető és mérhető?
A Műhely beszélgetés bevezető blogja, várhatóan 2021. május közepétől lesz
olvasható a https://mfor.hu/cikkek/projektmenedzsment.html oldalon.
A Műhely szervezői várják a szakértői jelentkezéseket a jövőbeli Műhelyekre.
Az 50. Projektmenedzsment Műhely beszélgetést 2021. szeptember 16-án
csütörtökön, 16–18 óra között tartjuk a Microsoft Teams rendszerben („PM Műhely
csoport” – további információ kérhető a gpronay@gmail.com címen). Téma :
Kompetenciafejlesztés és pályafejlődés a projektmenedzsmentben.
Budapest, 2021. április 26.
Dr. Prónay Gábor

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie 49. pm muhely osszefoglalo a vezetes arnyoldala -2021 aprilis 22

Meghivo kiss - peuker agilis szemlelet a pm-ben
Meghivo  kiss - peuker  agilis szemlelet a pm-benMeghivo  kiss - peuker  agilis szemlelet a pm-ben
Meghivo kiss - peuker agilis szemlelet a pm-benPronay46
 
Vezetés és szervezetpszichológia ellenőrző vizsgakérdések
Vezetés és szervezetpszichológia ellenőrző vizsgakérdésekVezetés és szervezetpszichológia ellenőrző vizsgakérdések
Vezetés és szervezetpszichológia ellenőrző vizsgakérdésekBalazs Pankasz
 
42. pm muhely osszefoglalo bizalom epites a projektekben -2019szeptember 19
42. pm muhely osszefoglalo  bizalom epites a projektekben -2019szeptember 1942. pm muhely osszefoglalo  bizalom epites a projektekben -2019szeptember 19
42. pm muhely osszefoglalo bizalom epites a projektekben -2019szeptember 19Pronay46
 
29. összefoglaló feljegyzés a motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-...
29. összefoglaló feljegyzés  a motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-...29. összefoglaló feljegyzés  a motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-...
29. összefoglaló feljegyzés a motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-...Pronay46
 
Blog palvolgyi lajos pm kompetencia fejlesztese es merese - 50. pm műhely ...
Blog palvolgyi lajos  pm kompetencia fejlesztese es merese - 50. pm műhely ...Blog palvolgyi lajos  pm kompetencia fejlesztese es merese - 50. pm műhely ...
Blog palvolgyi lajos pm kompetencia fejlesztese es merese - 50. pm műhely ...Pronay46
 
47. pm muhely osszefoglalo konfliktusmenedzsment -2020 november 19
47. pm muhely osszefoglalo  konfliktusmenedzsment -2020 november 1947. pm muhely osszefoglalo  konfliktusmenedzsment -2020 november 19
47. pm muhely osszefoglalo konfliktusmenedzsment -2020 november 19Pronay46
 
Az innováció háttere, avagy a vezetői kommunikáció jelentősége az innováció t...
Az innováció háttere, avagy a vezetői kommunikáció jelentősége az innováció t...Az innováció háttere, avagy a vezetői kommunikáció jelentősége az innováció t...
Az innováció háttere, avagy a vezetői kommunikáció jelentősége az innováció t...Laszlo Balazs PhD
 
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma CoachingHallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma CoachingWiesner Edit
 
Munkapszichológia kidolgozott ellenőrző kérdések
Munkapszichológia kidolgozott ellenőrző kérdésekMunkapszichológia kidolgozott ellenőrző kérdések
Munkapszichológia kidolgozott ellenőrző kérdésekBalazs Pankasz
 
Belso pr; motivacio a konyvtarban
Belso pr; motivacio a konyvtarbanBelso pr; motivacio a konyvtarban
Belso pr; motivacio a konyvtarbanegyetemi
 
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnosBővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnosEszter Séra
 
26. összefoglaló feljegyzés tudásmenedzsment a projektek szolgálatában-201...
26. összefoglaló feljegyzés  tudásmenedzsment a projektek szolgálatában-201...26. összefoglaló feljegyzés  tudásmenedzsment a projektek szolgálatában-201...
26. összefoglaló feljegyzés tudásmenedzsment a projektek szolgálatában-201...Pronay46
 
HSUP Mentorfelkészitő.pptx
HSUP Mentorfelkészitő.pptxHSUP Mentorfelkészitő.pptx
HSUP Mentorfelkészitő.pptxImre Hild
 
Fromann Richárd: Gamification – betekintés a netgeneráció-kompatibilis, játék...
Fromann Richárd: Gamification – betekintés a netgeneráció-kompatibilis, játék...Fromann Richárd: Gamification – betekintés a netgeneráció-kompatibilis, játék...
Fromann Richárd: Gamification – betekintés a netgeneráció-kompatibilis, játék...digitalisnemzedek
 
Bevezeto eloadas palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es merese
Bevezeto eloadas  palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es mereseBevezeto eloadas  palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es merese
Bevezeto eloadas palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es meresePronay46
 
31. összefoglaló feljegyzés nők a projektmenedzsmentben -2016november17
31. összefoglaló feljegyzés  nők a projektmenedzsmentben -2016november1731. összefoglaló feljegyzés  nők a projektmenedzsmentben -2016november17
31. összefoglaló feljegyzés nők a projektmenedzsmentben -2016november17Pronay46
 
HSUP Mentorkurzus 2024.pptx
HSUP Mentorkurzus 2024.pptxHSUP Mentorkurzus 2024.pptx
HSUP Mentorkurzus 2024.pptxImre Hild
 
53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 ma...
53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 ma...53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 ma...
53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 ma...Pronay46
 
iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0
iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0
iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0Imre Környei, PCC, MBA
 
Networking - A jövő vezetői kompetenciája
Networking - A jövő vezetői kompetenciájaNetworking - A jövő vezetői kompetenciája
Networking - A jövő vezetői kompetenciájaMiklos A. Szilagyi
 

Ähnlich wie 49. pm muhely osszefoglalo a vezetes arnyoldala -2021 aprilis 22 (20)

Meghivo kiss - peuker agilis szemlelet a pm-ben
Meghivo  kiss - peuker  agilis szemlelet a pm-benMeghivo  kiss - peuker  agilis szemlelet a pm-ben
Meghivo kiss - peuker agilis szemlelet a pm-ben
 
Vezetés és szervezetpszichológia ellenőrző vizsgakérdések
Vezetés és szervezetpszichológia ellenőrző vizsgakérdésekVezetés és szervezetpszichológia ellenőrző vizsgakérdések
Vezetés és szervezetpszichológia ellenőrző vizsgakérdések
 
42. pm muhely osszefoglalo bizalom epites a projektekben -2019szeptember 19
42. pm muhely osszefoglalo  bizalom epites a projektekben -2019szeptember 1942. pm muhely osszefoglalo  bizalom epites a projektekben -2019szeptember 19
42. pm muhely osszefoglalo bizalom epites a projektekben -2019szeptember 19
 
29. összefoglaló feljegyzés a motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-...
29. összefoglaló feljegyzés  a motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-...29. összefoglaló feljegyzés  a motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-...
29. összefoglaló feljegyzés a motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-...
 
Blog palvolgyi lajos pm kompetencia fejlesztese es merese - 50. pm műhely ...
Blog palvolgyi lajos  pm kompetencia fejlesztese es merese - 50. pm műhely ...Blog palvolgyi lajos  pm kompetencia fejlesztese es merese - 50. pm műhely ...
Blog palvolgyi lajos pm kompetencia fejlesztese es merese - 50. pm műhely ...
 
47. pm muhely osszefoglalo konfliktusmenedzsment -2020 november 19
47. pm muhely osszefoglalo  konfliktusmenedzsment -2020 november 1947. pm muhely osszefoglalo  konfliktusmenedzsment -2020 november 19
47. pm muhely osszefoglalo konfliktusmenedzsment -2020 november 19
 
Az innováció háttere, avagy a vezetői kommunikáció jelentősége az innováció t...
Az innováció háttere, avagy a vezetői kommunikáció jelentősége az innováció t...Az innováció háttere, avagy a vezetői kommunikáció jelentősége az innováció t...
Az innováció háttere, avagy a vezetői kommunikáció jelentősége az innováció t...
 
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma CoachingHallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching
 
Munkapszichológia kidolgozott ellenőrző kérdések
Munkapszichológia kidolgozott ellenőrző kérdésekMunkapszichológia kidolgozott ellenőrző kérdések
Munkapszichológia kidolgozott ellenőrző kérdések
 
Belso pr; motivacio a konyvtarban
Belso pr; motivacio a konyvtarbanBelso pr; motivacio a konyvtarban
Belso pr; motivacio a konyvtarban
 
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnosBővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
 
26. összefoglaló feljegyzés tudásmenedzsment a projektek szolgálatában-201...
26. összefoglaló feljegyzés  tudásmenedzsment a projektek szolgálatában-201...26. összefoglaló feljegyzés  tudásmenedzsment a projektek szolgálatában-201...
26. összefoglaló feljegyzés tudásmenedzsment a projektek szolgálatában-201...
 
HSUP Mentorfelkészitő.pptx
HSUP Mentorfelkészitő.pptxHSUP Mentorfelkészitő.pptx
HSUP Mentorfelkészitő.pptx
 
Fromann Richárd: Gamification – betekintés a netgeneráció-kompatibilis, játék...
Fromann Richárd: Gamification – betekintés a netgeneráció-kompatibilis, játék...Fromann Richárd: Gamification – betekintés a netgeneráció-kompatibilis, játék...
Fromann Richárd: Gamification – betekintés a netgeneráció-kompatibilis, játék...
 
Bevezeto eloadas palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es merese
Bevezeto eloadas  palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es mereseBevezeto eloadas  palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es merese
Bevezeto eloadas palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es merese
 
31. összefoglaló feljegyzés nők a projektmenedzsmentben -2016november17
31. összefoglaló feljegyzés  nők a projektmenedzsmentben -2016november1731. összefoglaló feljegyzés  nők a projektmenedzsmentben -2016november17
31. összefoglaló feljegyzés nők a projektmenedzsmentben -2016november17
 
HSUP Mentorkurzus 2024.pptx
HSUP Mentorkurzus 2024.pptxHSUP Mentorkurzus 2024.pptx
HSUP Mentorkurzus 2024.pptx
 
53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 ma...
53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 ma...53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 ma...
53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 ma...
 
iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0
iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0
iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0
 
Networking - A jövő vezetői kompetenciája
Networking - A jövő vezetői kompetenciájaNetworking - A jövő vezetői kompetenciája
Networking - A jövő vezetői kompetenciája
 

Mehr von Pronay46

55. PM Muhely osszefoglalo - Komplex projekt menedzsmentje -2022 november 17.pdf
55. PM Muhely osszefoglalo - Komplex projekt menedzsmentje -2022 november 17.pdf55. PM Muhely osszefoglalo - Komplex projekt menedzsmentje -2022 november 17.pdf
55. PM Muhely osszefoglalo - Komplex projekt menedzsmentje -2022 november 17.pdfPronay46
 
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...Pronay46
 
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...Pronay46
 
52. pm muhely osszefoglalo pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...
52. pm muhely osszefoglalo  pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...52. pm muhely osszefoglalo  pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...
52. pm muhely osszefoglalo pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...Pronay46
 
3rd wbmf2021 15-17 december 2021 - invitation
3rd wbmf2021  15-17 december 2021 - invitation3rd wbmf2021  15-17 december 2021 - invitation
3rd wbmf2021 15-17 december 2021 - invitationPronay46
 
48. pm muhely osszefoglalo projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...
48. pm muhely osszefoglalo  projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...48. pm muhely osszefoglalo  projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...
48. pm muhely osszefoglalo projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...Pronay46
 
46. pm muhely osszefoglalo oromteli elet es sikeresseg -2020 szeptember 17
46. pm muhely osszefoglalo  oromteli elet es sikeresseg -2020 szeptember 1746. pm muhely osszefoglalo  oromteli elet es sikeresseg -2020 szeptember 17
46. pm muhely osszefoglalo oromteli elet es sikeresseg -2020 szeptember 17Pronay46
 
45. pm muhely osszefoglalo tudasmenedzsment es pm -2020majus 21
45. pm muhely osszefoglalo  tudasmenedzsment es pm -2020majus 2145. pm muhely osszefoglalo  tudasmenedzsment es pm -2020majus 21
45. pm muhely osszefoglalo tudasmenedzsment es pm -2020majus 21Pronay46
 
44. pm muhely oosszefoglalo nlp erzelem kozpontu pm -2020februar13
44. pm muhely oosszefoglalo  nlp erzelem kozpontu pm -2020februar1344. pm muhely oosszefoglalo  nlp erzelem kozpontu pm -2020februar13
44. pm muhely oosszefoglalo nlp erzelem kozpontu pm -2020februar13Pronay46
 
Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...
Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...
Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...Pronay46
 
Pronay a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)
Pronay  a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)Pronay  a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)
Pronay a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)Pronay46
 
41. osszefoglalo feljegyzes az okos gep es pm -2019aprilis 25
41. osszefoglalo feljegyzes az okos gep es pm -2019aprilis 2541. osszefoglalo feljegyzes az okos gep es pm -2019aprilis 25
41. osszefoglalo feljegyzes az okos gep es pm -2019aprilis 25Pronay46
 
Meghivo ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...
Meghivo  ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...Meghivo  ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...
Meghivo ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...Pronay46
 
Torok l. gabor dontesek a pm-ben - 39. pm muhely (2018 nov.15)
Torok l. gabor  dontesek a pm-ben - 39. pm muhely (2018 nov.15)Torok l. gabor  dontesek a pm-ben - 39. pm muhely (2018 nov.15)
Torok l. gabor dontesek a pm-ben - 39. pm muhely (2018 nov.15)Pronay46
 
38 osszefoglalo feljegyzes komplexitas es projektmenedzsment -2018szeptember20
38 osszefoglalo feljegyzes komplexitas es projektmenedzsment -2018szeptember2038 osszefoglalo feljegyzes komplexitas es projektmenedzsment -2018szeptember20
38 osszefoglalo feljegyzes komplexitas es projektmenedzsment -2018szeptember20Pronay46
 
Meghivo Szalay Imre - komplexitas es projektmenedzsment
Meghivo Szalay Imre - komplexitas es projektmenedzsmentMeghivo Szalay Imre - komplexitas es projektmenedzsment
Meghivo Szalay Imre - komplexitas es projektmenedzsmentPronay46
 

Mehr von Pronay46 (16)

55. PM Muhely osszefoglalo - Komplex projekt menedzsmentje -2022 november 17.pdf
55. PM Muhely osszefoglalo - Komplex projekt menedzsmentje -2022 november 17.pdf55. PM Muhely osszefoglalo - Komplex projekt menedzsmentje -2022 november 17.pdf
55. PM Muhely osszefoglalo - Komplex projekt menedzsmentje -2022 november 17.pdf
 
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
 
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
 
52. pm muhely osszefoglalo pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...
52. pm muhely osszefoglalo  pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...52. pm muhely osszefoglalo  pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...
52. pm muhely osszefoglalo pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...
 
3rd wbmf2021 15-17 december 2021 - invitation
3rd wbmf2021  15-17 december 2021 - invitation3rd wbmf2021  15-17 december 2021 - invitation
3rd wbmf2021 15-17 december 2021 - invitation
 
48. pm muhely osszefoglalo projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...
48. pm muhely osszefoglalo  projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...48. pm muhely osszefoglalo  projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...
48. pm muhely osszefoglalo projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...
 
46. pm muhely osszefoglalo oromteli elet es sikeresseg -2020 szeptember 17
46. pm muhely osszefoglalo  oromteli elet es sikeresseg -2020 szeptember 1746. pm muhely osszefoglalo  oromteli elet es sikeresseg -2020 szeptember 17
46. pm muhely osszefoglalo oromteli elet es sikeresseg -2020 szeptember 17
 
45. pm muhely osszefoglalo tudasmenedzsment es pm -2020majus 21
45. pm muhely osszefoglalo  tudasmenedzsment es pm -2020majus 2145. pm muhely osszefoglalo  tudasmenedzsment es pm -2020majus 21
45. pm muhely osszefoglalo tudasmenedzsment es pm -2020majus 21
 
44. pm muhely oosszefoglalo nlp erzelem kozpontu pm -2020februar13
44. pm muhely oosszefoglalo  nlp erzelem kozpontu pm -2020februar1344. pm muhely oosszefoglalo  nlp erzelem kozpontu pm -2020februar13
44. pm muhely oosszefoglalo nlp erzelem kozpontu pm -2020februar13
 
Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...
Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...
Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...
 
Pronay a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)
Pronay  a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)Pronay  a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)
Pronay a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)
 
41. osszefoglalo feljegyzes az okos gep es pm -2019aprilis 25
41. osszefoglalo feljegyzes az okos gep es pm -2019aprilis 2541. osszefoglalo feljegyzes az okos gep es pm -2019aprilis 25
41. osszefoglalo feljegyzes az okos gep es pm -2019aprilis 25
 
Meghivo ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...
Meghivo  ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...Meghivo  ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...
Meghivo ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...
 
Torok l. gabor dontesek a pm-ben - 39. pm muhely (2018 nov.15)
Torok l. gabor  dontesek a pm-ben - 39. pm muhely (2018 nov.15)Torok l. gabor  dontesek a pm-ben - 39. pm muhely (2018 nov.15)
Torok l. gabor dontesek a pm-ben - 39. pm muhely (2018 nov.15)
 
38 osszefoglalo feljegyzes komplexitas es projektmenedzsment -2018szeptember20
38 osszefoglalo feljegyzes komplexitas es projektmenedzsment -2018szeptember2038 osszefoglalo feljegyzes komplexitas es projektmenedzsment -2018szeptember20
38 osszefoglalo feljegyzes komplexitas es projektmenedzsment -2018szeptember20
 
Meghivo Szalay Imre - komplexitas es projektmenedzsment
Meghivo Szalay Imre - komplexitas es projektmenedzsmentMeghivo Szalay Imre - komplexitas es projektmenedzsment
Meghivo Szalay Imre - komplexitas es projektmenedzsment
 

49. pm muhely osszefoglalo a vezetes arnyoldala -2021 aprilis 22

 • 1. Prónay 49. PM Muhely osszefoglalo - A vezetes arnyoldala -2021 aprilis 22 1 ÖSSZEFOGLALÓ FELJEGYZÉS 49.PM MŰHELY (2021. április 22) MUNKÁJÁRÓL Téma: „A vezetés árnyoldala” Időpont: 2021. április 22. 16-18 óra Helyszín: Microsoft Teams online videokonferencia A Műhelyben részvevők (94) : Bak Adrien, Balázsi Edina, Barosi Mihály, Bazjuk László, Berkecz Tamás, Bíró Ivett, Bognár András, Bodor K. Krisztián, Borcsinszky Zoltán, Chernóczy-Nagy Judit, Czifra Julianna, Darabos Andrea, Dobák Ferenc, Dobrossy János ,Dóri Mátyás, Enyingi Norbert, Fejes Eszter, Fejes Ferenc, Fülöp Attila, Gerner Soma. Gintl-Reszegi Mária, Ignát Kinga, Ivanits Krisztián, Juszkó Anita, Kaczurné Tóth Katalin, Kalotay Balázs, Karasán Krisztina, Klimkó Gábor, Koska Gábor, Kovács Zoltán, Kovács Kruzslicz Anita, Kovácsné Pálfi Katalin, Krichner László Béla, Krompaszky bnce, Kuczogi Tamás, Kunsági László, Ladics L. László, Laincsek János, Lakó-Tóth Edit, Loppert Zoltán, Makovényi Anna, Márton Judit, Melis Norbert, Mészáros András, Mindak László, Misek Veronika, Mogyorós Attila, Mojzes Petra, Nachtigal Noémi, Nagy Csaba, Nagy Győr László, Németh László, Oláh Márk, Oltyán Gábor, Opóczky Csaba, Pap László, Pálvölgyi Lajos, Pásztori Zsóka Borbála, Pécs László, Pető Gabriella, Prónay Gábor, Puskás József, Rajnai Viktor, Ratky Rita, Renk István, Salamon Sándor, Simon Judit, Simon Magdolna, Sosztarits Nikolett, Sóti Mihály, Szabó Rebeka Sára, Szalay Imre, Szeszler Zsolt, Szigetvári László, Sulyovszky Gábor, Szkenderovics Ildikó, Szűcs Ákos, Takács Attila, Tóth János, Tóth Nándor, Tömöri Tamás, Turbeky Judit, Trefán Gábor, Varga Roland, Varga Zita, Vargák Zsolt, Vass Ferenc, Venczel Tamás Bence, Vincze Luca Sára, Varajti Zoltán, Zsoldos Tamás, Zsolnai Antal, Zsólyomi Anita Nóra. Prónay Gábor levezető elnökként köszöntötte a megjelenteket, külön tisztelettel Czifra Juliannát a Műhely téma vezetőjét. Az új, Műhely iránt érdeklődőkre tekintettel, röviden bemutatta a tíz évvel ezelőtt indult, negyedévente megrendezésre kerülő Műhely célkitűzéseit és workshop szakmai munkáját a bevezető blogokkal (https://mfor.hu/cikkek/projektmenedzsment.html) és az összefoglalót tartalmazó Linkedin csoporttal (www.linkedin.com/groups/4315748). A Műhely beszélgetések témáját a megelőző Műhely résztvevői választják ki a felvetett témák közül. A Műhely résztvevői Czifra Julianna jelentkezését fogadták el, aki a Műhely beszélgetés előkészítésére a https://mfor.hu/cikkek/projektmenedzsment.html oldalon bevezető, tájékoztató előadás szöveget tett közzé. A Műhely összefoglalók, köztük jelen Műhelyé is a Linkedin „PM WORKSHOP HUNGARY- PROJEKTMENEDZSMENT MŰHELY” csoportban olvasható (https://www.linkedin.com/groups/4315748/ ) Czifra Julianna (@julianna czifra) bemutatkozásként elmondta, hogy pszichológiai alapvégzettségét követően több vállalatnál dolgozott projektmenedzsmentként, legutóbb hat évig a Vodafone-nál, ahol programmenedzserként több kiemelkedő projektet vezetett. Az itt szerzett tapasztalatok vezettek ahhoz, hogy 2013-ban az ÉV PROJEKTMENEDZSERE díjat nyerte el. PMP (projektmenedzsment) és ACC (business coach) minősítéseket szerzett. Egyetemi oktatások meghívott előadója. Jelenleg vezető-, csapat- és szervezetfejlesztőként dolgozik. A Műhely bevezetésként elmondta, hogy míg a hatékony, konstruktív, pozitív vezetés évtizedek óta tárgya a vezetéselméleti kutatásoknak, addig a vezetés „sötét” oldalának
 • 2. Prónay 49. PM Muhely osszefoglalo - A vezetes arnyoldala -2021 aprilis 22 2 kutatása hiánypótló. A vezetés árnyoldalait sokan megtapasztalják a munka világában, ennek ellenére kevés az ezzel kapcsolatos feltáró kutatás és párbeszéd. Jelen Műhely beszélgetés célja elősegíteni a vezetés árnyoldalának megértését, feltárva alapvető jellemzőit és lehetséges hatásait az egyénre és a szervezetre nézve, kitérve a legismertebb beavatkozási módokra is. A vezetés kérdéseivel már az ókori görögök is foglalkoztak. Platón „Az állam” című munkájában Szókratésztől idézve olyanokat fogalmazott meg: „a legjobbak nem kívánnak uralkodni”, „az igazi vezető nem arra termett, hogy a maga javát keresse, hanem alárendeltjei javát”, „a türannosz… ha uralmon akar maradni, el kell távolítani a legbátrabbakat …, míg nem marad sem barátja, sem ellensége valamit érő”. A diszfunkcionális vezetés jellemzőinek bemutatása a szociálpszichológia II. Világháborút követő időszakáig vezethető vissza (tekintély elvűség-Adorno1950, engedelmesség-Milgram1963, csoport gondolkodás-Janis1972, társas szerepek/vezetők-alárendeltek- Zimbardo1973). A negatív vezetésből sokat lehet tanulni és ezt a tanulságot támasztották alá napjaink botrányos tapasztalatai (ENRON 2001-könyvelés hamisítás, LEHMAN BROTHERS 2008-olcsó hitelkonstrukció bukása, FRANCE TELECOM 2009-22 ezer ember erőszakos elbocsátása, UBER 2017-etikátlan vezetői viselkedés, THERANOS 2018-csalásos egészségügyi startup, ESZENYI ENIKŐ 2020-hatalmi visszaélés). A Yin&Yang dialektikus koncepciónak megfelelően is bemutathatók a „világos” és „sötét” vezetés személyiség tulajdonságai : VILÁGOS (extravertált, érzelmi stabilitás, nyitottság, barátságosság, szervezeti teljesítmény növelő). SÖTÉT (nárcisztikus, hübrisz, pszichopata, machiavellizmus, hatalommal visszaélés). A legismertebb sötét vezetési fogalmak az alábbi 2*4-es táblázatban találhatók: A vezetés árnyoldalának feltárása kétféleképpen közelíthető meg. Egyrészt személyiségpszichológiai aspektusból, szociálpszichológiai oldalról (rendszerszintű összefüggések – nemzeti- és szervezeti kultúra figyelembevételével). A szervezeti kultúra a nemzeti kultúrába ágyazva jelenik meg, kiindulva a vezető személyiségéből, ami kapcsolatba kerül az alkalmazottak attitűdjével és a csapat dinamikájával létrehozva a szervezet teljesítményét. A vezetés dimenzionális modellje a vezető, szervezet és munkavállalók felé tanúsított viselkedésének koordináta rendszerében ábrázolható (az egyes dimenziók támogató
 • 3. Prónay 49. PM Muhely osszefoglalo - A vezetes arnyoldala -2021 aprilis 22 3 és ellenző viselkedést jelentenek). Konstruktív vezetés egyedül a mindkét dimenzióban támogató magatartás esetén valósul meg. Fontos megjegyezni, hogy az egyén támogatása nem írható felül a szervezet támogatásával (azaz a szervezet támogatásának mindig az egyén támogatására kell épülnie). Steve Jobs szervezet támogató volt, de az egyének támogatását nem tekintette fontosnak (zsarnoki vezetés). A sötét vezetés rendszertechnikai modelljének (Padilla-Hogan-Kaiser 2007 „toxikus háromszög”) elemei: a destruktív vezető (karizma, nárcizmus, személyes hatalom, negatív életesemények), a „fogékony” követők (konformitás, összejátszás) és a „támogató” környezet (környezeti instabilitás, veszély érzete, fékek és ellensúlyok hiánya, nemzeti- és szervezeti kultúra normák). A sötét-negatív-toxikus-inkompetens vezetés hatásai (Akca 2017): • CSÖKKEN: munkahelyi elégedettség, szervezeti/egyéni teljesítmény, elköteleződés, bizalom • NŐ: munkahelyváltás szándéka, dolgozók stressz szintje, dolgozók kiégése, fluktuáció Mi tehet(ne) a szervezet „sötét-toxikus” vezetés esetén? 1. Szervezeti fékek, ellensúlyok rendszere • „emberi tényező” mérőszám (US Army: toxikus vezetői kérdőív) • etikai bizottság • szervezeti ombuds • vezetői kinevezési idő korlátozása • felelősségek rotálása • transzparens kommunikáció (felfelé és lefelé egyaránt) 2. Vezetési kultúra és HR folyamatok • visszajelzést, kritikát tisztelő vezetői kultúra • vezetők rendszeres 360 fokos értékelése • problémás vezetők kimenedzselés • exit interjúk céget elhagyókkal • felvilágosító programok munkavállalóknak Fontos megállapítani, hogy abszolút toxikus vezető és vezetés nincs. Ha a mérgező légkör az egész szervezetet átitatja, akkor alakul ki a „túlélési üzemmód”. A Google kutatás („Project Oxigén 2008&2018) a jó vezető tulajdonságait kereste és ennek megfelelően kimondták, hogy a jó vezető: stratégiai víziója van, jó coach, nem mikromenedzsel (felhatalmazza/empowerment a munkatársakat), szakmai kompetenciával rendelkezik, erős döntéshozó, együttműködő, érdeklődik a csoporttagok sikerei és személyes jóléte iránt, eredményorientált, jó kommunikátor (aktívan hallgat, információt megoszt), segíti a csoporttagok karrierjét. A bevezetés követő beszélgetésben elsősorban a részvevők tapasztalatai kerültek megosztásra:  ahol rossz a hangulat ott a vezetők összezárnak és egymást védik és nem a munkavállalókat  a céges értékrendet a vállalat piaci pozíciója, versenyhelyzete erősen meghatározza  a HR sok esetben a rossz vezető mellé áll
 • 4. Prónay 49. PM Muhely osszefoglalo - A vezetes arnyoldala -2021 aprilis 22 4  a szervezet a jó működés érdekében külső ombudsman szolgáltatást vehet igénybe  a vezető az önfejlesztésre – amennyiben elfogadja a szükségességét – coachingot vehet igénybe  fontos, amikor a szervezet üzleti eredményei (KPI-ok) jók, hogy a vezető a hibáit felismerje, illetve a tulajdonos felfigyeljen a hosszabbtávú „károsodásra”  a visszajelzések rendszerét jelentősen erősítheti a szervezet önvezetés felé elmozdulása (ilyen kísérletként értékelhető a Prototype Chapter-ek alakítása, ahol a tagok választhatják a vezetőjüket) Összefoglalva megállapítható volt, hogy a Műhely résztvevői megismerhették a toxikus vezetés ismertető jegyeit elősegítve a kiváltó okok megértését. Ezt segítette a jó vezetés jellemzőinek nemzetközi kutatások alapján összeállítása. Ezek az ismeretek lehetőséget adtak a probléma megoldási lehetőségek áttekintésére, amiben nagy segítséget jelentett az irodalomban található nemzetközi tapasztalatok mellett a résztvevők gondolatai, javaslatai. A PM Műhely résztvevői a jövőbeli témajavaslatok keresése során, elfogadták - Prónay Gábor által támogatott – Pálvölgyi Lajos PMP, kiemelkedő tapasztalatú nemzetközi- és hazai programmenedzser által bemutatott javaslatát a 2021. szeptember 16-án megrendezésre kerülő 50. PM Műhely témájának: "Kompetenciafejlesztés és pályafejlődés a projektmenedzsmentben”. A Műhely az alábbi kérdésekre keresi a választ: 1. Milyen kompetenciákra van szüksége egy projektmenedzsernek, hogy sikeres legyen? 2. Hogyan fejleszthetők hatékonyan a projektmenedzser kompetenciái, és miként mérhetők ezek? 3. Melyek a projektmenedzser pályafejlődésének főbb szakaszai, jellemzői, és miként támogatható ennek folyamata? 4. Szüksége van-e mindenkinek valamilyen szintű projektkompetenciára, és ha igen, mire terjedjen ki, miként fejleszthető és mérhető? A Műhely beszélgetés bevezető blogja, várhatóan 2021. május közepétől lesz olvasható a https://mfor.hu/cikkek/projektmenedzsment.html oldalon. A Műhely szervezői várják a szakértői jelentkezéseket a jövőbeli Műhelyekre. Az 50. Projektmenedzsment Műhely beszélgetést 2021. szeptember 16-án csütörtökön, 16–18 óra között tartjuk a Microsoft Teams rendszerben („PM Műhely csoport” – további információ kérhető a gpronay@gmail.com címen). Téma : Kompetenciafejlesztés és pályafejlődés a projektmenedzsmentben. Budapest, 2021. április 26. Dr. Prónay Gábor