SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 2
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Prónay G 43. PM Muhely oosszefoglalo - Onszervezodo csapatok a PM-ben -
2019november21
1
ÖSSZEFOGLALÓ FELJEGYZÉS
43. M MŰHELY (2019. november 21.) MUNKÁJÁRÓL
Téma: „Az önszerveződő csapatok a projektmenedzsmentben”
Időpont: 2019. november 21. 16-18 óra
Helyszín: BME Infopark I. ép. B. 110. terem
A Műhely munkájában részt vettek (23): Balogh István, Barosi Mihály, Barton András,
Blumenschein Máté, Bozsár Gabriella, Csalló Miklós, Csendes István, Csényi Sándor, Gaál
Csaba, Juszt Péter, Kovács Endre, Koszper Károly, Marhefka István, Oltyán Gábor, Páncsics
Zsombor, Péter Gábor, Prónay Gábor, Sinkó Annamária, Szalay Dalma, Szeszler Zsolt,
Szkenderovics Ildikó, Thomán Gusztávné, Vértes Ádám.
Prónay Gábor levezető elnökként köszöntötte a megjelenteket, a Műhely munka
bevezetőjeként rámutatott, hogy az egyre komplexebbé váló projektek menedzselésében
egyre nagyobb szerep jut az agilis szemléletnek és ennek megfelelően az önszerveződésnek.
A Műhely beszélgetés ennek a témának az áttekintését kívánta elősegíteni. A téma
moderátorának a megelőző Műhely Marhefka István jelentkezését fogadta el, aki a Műhely
beszélgetés előkészítésére a https://mfor.hu/cikkek/projektmenedzsment/43-pm-muhely--
marhefka-istvan--onszervezodo-csapatok-a-projektmenedzsmentben.html oldalon minden
részletre kitérő, egyértelműen megfogalmazott előadás szöveget tett közzé.
Marhefka István bevezetésként elmondta, hogy szakmai karrierjét szoftver fejlesztőként
kezdte. Sok éves tapasztalattal coachingra váltott és most szervezetek önszerveződés
irányába történő fejlődést segíti. Az önszerveződés hosszú fejlesztési út eredménye, de az így
kialakuló együttműködés, a kis lépéses fejlődés ellenére rendkívüli eredményeket hozhat a
szervezetnek. Úgy gondolja, hogy az agilitás önszerveződésen keresztül valósulhat meg.
Célok megfogalmazása szükségszerű, a csapatnak kellenek a korlátok, de a működést az
autonómia kell meghatározza (scrum is egy keretrendszer, product owner által kitűzött
célokkal, önállósággal a megoldásban). A közös cél, világos határok és autonómia mellett
fontos követelménye az önszerveződésnek, hogy a csapat ésszerű ideig változatlan
maradhasson. A csapat szervezettség szintjei :
 menedzser vezette csapat (felelősség feladatok végrehajtása),
 önmenedzselő csapat (felelősség feladatok végrehajtásáért és a munkafolyamatért, lásd
scrum csapat),
 öntervező csapat (felelősség: feladatok végrehajtása, munkafolyamatok, tagok
kiválasztása)
 önirányító csapat (felelősség: célok/misszió kiválasztása, feladatok végrehajtása,
munkafolyamatok, tagok kiválasztása)
Tapasztalatok szerint az önmenedzselő csapat szint manapság a leggyakoribb. Az emberek
elkötelezettsége jelentősen megnő, ha szabad a választása a munkavégzés hogyanjában. A
nemzetközi statisztikák szerint az emberek 15%-a elkötelezett a munkájában. Hosszútávon az
elkötelezettek is csak kollektív intelligenciával rendelkező, munka autonómiát biztosító
környezetben tarthatók meg. Komplex helyzetekben az önszerveződő csapat (csapattudás,
csapat motiváció, kollektív intelligencia, alkalmazkodó képesség) tud jó döntést hozni. A
szervezetek fejlettségi szintjeinek (önszerveződési fejlődési sorrendben: vörös-
borostyánsárga-narancs-zöld-türkiz/teal) vizsgálata (F. Laloux: A jövő szervezetei/Reinventing
Organizations) szerint a gyakorlatban a narancs (a „hogyan” „igény szerint” rábízva a csapatra)
az uralkodó, jóllehet a legfejlettebb szint a türkiz/teal (teljes önszerveződés, nincsenek
főnökök). A napjainkban alkalmazásra kerülő DevOps kultúra a narancs színű szervezetek
gyakorlata, ahol a célokat a menedzsment fogalmazza meg, de a megvalósítás módját a
szervezetre/csapatra bízza. A gyors szállításhoz (Continous Delivery) csak menedzsment nem
elég, ahhoz megfelelő műszaki technikák (pl.: continuous testing, database, security, version
control, monitoring, trunk-based development, continous integration) is szükségesek, amit a
Prónay G 43. PM Muhely oosszefoglalo - Onszervezodo csapatok a PM-ben -
2019november21
2
fejlesztőknek meg kell ismerniük (fejlesztők felkészültsége alapfeltétel), amik műszaki
kiválósra való törekvést feltételeznek a fejlesztői csapat részéről.
A bevezetőt követően a résztvevők az elhangzottak realitásáról- , az elméleti
megfontolásokból a gyakorlati életbe átvitel lehetőségeiről beszélgettek.
Komoly hangsúlyt kaptak azok a tapasztalatok, hogy az önszerveződő működést fejleszteni
kívánó szervezetek figyelmet fordítanak a szakembereik képesség fejlesztésére (pl.: konfliktus
kezelés, bizalom építés). A Teal Csapat (max. 12 fő) mellett sokszor coach (szakmai
kérdésekbe beleszólás nélkül) segíti a csapat munkát és ezt a vállalat vezetés is elismeri.
A csapatképzés felelősségének kérdésére az a válasz született, hogy az a vállalat felelőssége.
A csapat elkötelezettsége fontos összetevő és ez nem keverendő össze a lojalitással. Az
elkötelezettség nélküli lojalitás nem eredményez megfelelő önszerveződöttséget.
Friedrich Nietzsche német filozófus szerint az elkötelezettséggel a „miért” fontossága mellett
a „hogyan” kevésbé érdekes. Az elkötelezettség kulturális kérdés és a felelősségvállalással-,
fejlődési célokkal- és egymás tiszteletével együtt jár. Egyes vélemények szerint a külső
beszállítók az eredményre és nem a fenntarthatóságra koncentrálnak, velük az önszerveződő
csapatok koncepciója a gyakorlatban korlátozottabban valósítható meg.
Az önszerveződés feltétele a menedzsment mellett a technikai gyakorlat megléte is, ahogy az
korábban kifejezésre került. Ugyanakkor a technikai tudás-tapasztalat visszahat a szervezeti
kultúrára és talán ebből az a következtetés is levonható, hogy megfelelő technikai
infrastruktúra és –ismeret elindíthatja a szervezet önszerveződési kultúrájának fejlődését.
(State of Devops kutatás konklúziója.)
A vezetők a munkatársak „szabadon engedéséhez” fokozatosan juthatnak el. A bizalom építés
egy adott szintjén a vállalati szervezet kisebb részlegében valósulhat meg kezdeti lépésként
az önszerveződés és így tulajdonképen a szervezet „hibrid modell” szerinti működésbe kerül.
Összefoglalva megállapítható volt, hogy a Műhely résztvevői áttekinthették az önszerveződés
megoldási módjait, lehetőségeit, hazai és nemzetközi tapasztalatait. A közös beszélgetés,
gondolkozás elősegítette, hogy a résztvevők felismerjék az önszerveződő csapat
meghatározó összetevőit (az egyéni motivációt, a kollektív intelligenciát és az alkalmazkodás
képességét) és azt lehetővé tevő menedzsment- és technikai infrastruktúra igényeit.
A PM Műhely résztvevői a jövőbeli témajavaslatok keresése során, elfogadták Mészáros Edina
javaslatát a 2020. február 13-án megrendezésre kerülő 44. PM Műhely témájának. Ez a
Műhely az AGILITÁS ELÉRÉSE NLP (Neuro-Linguisztikus Programozás)
SZEMPONTBÓL témát, az önmotiváció erősítés-, az önszerveződő képesség- és a gyors
reagálási képesség fejlesztés kérdéseit kívánja vizsgálni.
A Műhely beszélgetés bevezető blogja, várhatóan 2019. december végétől lesz olvasható a
https://mfor.hu/cikkek/projektmenedzsment.html oldalon.
A Műhely tavaszra tervezett következő időpontja: 2020. május 21.
A 44. Projektmenedzsment Műhely beszélgetést 2020. február 13-án csütörtökön, 16–18
óra között tartjuk a BME HIT Infoparkbeli tanácstermében. (1117. Bp. Magyar Tudósok
körútja 2. I. ép. B. szárny, I. em.110.). Téma : Agilitás NLP módszerrel.
Budapest, 2019. november 27.
Dr. Prónay Gábor

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie 43. PM Műhely (2019november21) Összefoglaló - ÖNSZERVEZŐDŐ CSAPATOK PM-ben

26. összefoglaló feljegyzés tudásmenedzsment a projektek szolgálatában-201...
26. összefoglaló feljegyzés  tudásmenedzsment a projektek szolgálatában-201...26. összefoglaló feljegyzés  tudásmenedzsment a projektek szolgálatában-201...
26. összefoglaló feljegyzés tudásmenedzsment a projektek szolgálatában-201...Pronay46
 
50. pm muhely osszefoglalo pm kompetencia fejlesztese es merese -2021 szept...
50. pm muhely osszefoglalo  pm kompetencia fejlesztese es merese -2021 szept...50. pm muhely osszefoglalo  pm kompetencia fejlesztese es merese -2021 szept...
50. pm muhely osszefoglalo pm kompetencia fejlesztese es merese -2021 szept...Pronay46
 
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docxBLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docxPronay46
 
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docxBLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docxPronay46
 
Blog palvolgyi lajos pm kompetencia fejlesztese es merese - 50. pm műhely ...
Blog palvolgyi lajos  pm kompetencia fejlesztese es merese - 50. pm műhely ...Blog palvolgyi lajos  pm kompetencia fejlesztese es merese - 50. pm műhely ...
Blog palvolgyi lajos pm kompetencia fejlesztese es merese - 50. pm műhely ...Pronay46
 
53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 ma...
53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 ma...53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 ma...
53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 ma...Pronay46
 
29. összefoglaló feljegyzés a motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-...
29. összefoglaló feljegyzés  a motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-...29. összefoglaló feljegyzés  a motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-...
29. összefoglaló feljegyzés a motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-...Pronay46
 
Bevezeto eloadas palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es merese
Bevezeto eloadas  palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es mereseBevezeto eloadas  palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es merese
Bevezeto eloadas palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es meresePronay46
 
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)Tibor Gyulay
 
51. pm muhely osszefoglalo szerepkorok a projektekben-2021 november 18
51. pm muhely osszefoglalo  szerepkorok a projektekben-2021 november 1851. pm muhely osszefoglalo  szerepkorok a projektekben-2021 november 18
51. pm muhely osszefoglalo szerepkorok a projektekben-2021 november 18Pronay46
 
38 osszefoglalo feljegyzes komplexitas es projektmenedzsment -2018szeptember20
38 osszefoglalo feljegyzes komplexitas es projektmenedzsment -2018szeptember2038 osszefoglalo feljegyzes komplexitas es projektmenedzsment -2018szeptember20
38 osszefoglalo feljegyzes komplexitas es projektmenedzsment -2018szeptember20Pronay46
 
27. összefoglaló feljegyzés projekt szpozor szerepe és felelőssége-2016jan7
27. összefoglaló feljegyzés  projekt szpozor szerepe és felelőssége-2016jan727. összefoglaló feljegyzés  projekt szpozor szerepe és felelőssége-2016jan7
27. összefoglaló feljegyzés projekt szpozor szerepe és felelőssége-2016jan7Pronay46
 
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréning
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréningTudásmenedzsment a gyakorlatban tréning
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréningTibor Gyulay
 
42. pm muhely osszefoglalo bizalom epites a projektekben -2019szeptember 19
42. pm muhely osszefoglalo  bizalom epites a projektekben -2019szeptember 1942. pm muhely osszefoglalo  bizalom epites a projektekben -2019szeptember 19
42. pm muhely osszefoglalo bizalom epites a projektekben -2019szeptember 19Pronay46
 
55. PM Muhely osszefoglalo - Komplex projekt menedzsmentje -2022 november 17.pdf
55. PM Muhely osszefoglalo - Komplex projekt menedzsmentje -2022 november 17.pdf55. PM Muhely osszefoglalo - Komplex projekt menedzsmentje -2022 november 17.pdf
55. PM Muhely osszefoglalo - Komplex projekt menedzsmentje -2022 november 17.pdfPronay46
 
iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0
iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0
iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0Imre Környei, PCC, MBA
 
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...Pronay46
 
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...Pronay46
 
22. összefoglaló feljegyzés agilis pm vezetői szemmel - 2015január22
22. összefoglaló feljegyzés  agilis pm vezetői szemmel - 2015január2222. összefoglaló feljegyzés  agilis pm vezetői szemmel - 2015január22
22. összefoglaló feljegyzés agilis pm vezetői szemmel - 2015január22Pronay46
 
Kkv tm műhely győr 130225
Kkv tm műhely győr 130225Kkv tm műhely győr 130225
Kkv tm műhely győr 130225POZITEAM
 

Ähnlich wie 43. PM Műhely (2019november21) Összefoglaló - ÖNSZERVEZŐDŐ CSAPATOK PM-ben (20)

26. összefoglaló feljegyzés tudásmenedzsment a projektek szolgálatában-201...
26. összefoglaló feljegyzés  tudásmenedzsment a projektek szolgálatában-201...26. összefoglaló feljegyzés  tudásmenedzsment a projektek szolgálatában-201...
26. összefoglaló feljegyzés tudásmenedzsment a projektek szolgálatában-201...
 
50. pm muhely osszefoglalo pm kompetencia fejlesztese es merese -2021 szept...
50. pm muhely osszefoglalo  pm kompetencia fejlesztese es merese -2021 szept...50. pm muhely osszefoglalo  pm kompetencia fejlesztese es merese -2021 szept...
50. pm muhely osszefoglalo pm kompetencia fejlesztese es merese -2021 szept...
 
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docxBLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
 
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docxBLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
 
Blog palvolgyi lajos pm kompetencia fejlesztese es merese - 50. pm műhely ...
Blog palvolgyi lajos  pm kompetencia fejlesztese es merese - 50. pm műhely ...Blog palvolgyi lajos  pm kompetencia fejlesztese es merese - 50. pm műhely ...
Blog palvolgyi lajos pm kompetencia fejlesztese es merese - 50. pm műhely ...
 
53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 ma...
53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 ma...53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 ma...
53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 ma...
 
29. összefoglaló feljegyzés a motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-...
29. összefoglaló feljegyzés  a motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-...29. összefoglaló feljegyzés  a motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-...
29. összefoglaló feljegyzés a motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-...
 
Bevezeto eloadas palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es merese
Bevezeto eloadas  palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es mereseBevezeto eloadas  palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es merese
Bevezeto eloadas palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es merese
 
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
 
51. pm muhely osszefoglalo szerepkorok a projektekben-2021 november 18
51. pm muhely osszefoglalo  szerepkorok a projektekben-2021 november 1851. pm muhely osszefoglalo  szerepkorok a projektekben-2021 november 18
51. pm muhely osszefoglalo szerepkorok a projektekben-2021 november 18
 
38 osszefoglalo feljegyzes komplexitas es projektmenedzsment -2018szeptember20
38 osszefoglalo feljegyzes komplexitas es projektmenedzsment -2018szeptember2038 osszefoglalo feljegyzes komplexitas es projektmenedzsment -2018szeptember20
38 osszefoglalo feljegyzes komplexitas es projektmenedzsment -2018szeptember20
 
27. összefoglaló feljegyzés projekt szpozor szerepe és felelőssége-2016jan7
27. összefoglaló feljegyzés  projekt szpozor szerepe és felelőssége-2016jan727. összefoglaló feljegyzés  projekt szpozor szerepe és felelőssége-2016jan7
27. összefoglaló feljegyzés projekt szpozor szerepe és felelőssége-2016jan7
 
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréning
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréningTudásmenedzsment a gyakorlatban tréning
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréning
 
42. pm muhely osszefoglalo bizalom epites a projektekben -2019szeptember 19
42. pm muhely osszefoglalo  bizalom epites a projektekben -2019szeptember 1942. pm muhely osszefoglalo  bizalom epites a projektekben -2019szeptember 19
42. pm muhely osszefoglalo bizalom epites a projektekben -2019szeptember 19
 
55. PM Muhely osszefoglalo - Komplex projekt menedzsmentje -2022 november 17.pdf
55. PM Muhely osszefoglalo - Komplex projekt menedzsmentje -2022 november 17.pdf55. PM Muhely osszefoglalo - Komplex projekt menedzsmentje -2022 november 17.pdf
55. PM Muhely osszefoglalo - Komplex projekt menedzsmentje -2022 november 17.pdf
 
iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0
iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0
iCons-Hungary - változás szimuláció 2.0
 
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
 
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
 
22. összefoglaló feljegyzés agilis pm vezetői szemmel - 2015január22
22. összefoglaló feljegyzés  agilis pm vezetői szemmel - 2015január2222. összefoglaló feljegyzés  agilis pm vezetői szemmel - 2015január22
22. összefoglaló feljegyzés agilis pm vezetői szemmel - 2015január22
 
Kkv tm műhely győr 130225
Kkv tm műhely győr 130225Kkv tm műhely győr 130225
Kkv tm műhely győr 130225
 

Mehr von Pronay46

52. pm muhely osszefoglalo pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...
52. pm muhely osszefoglalo  pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...52. pm muhely osszefoglalo  pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...
52. pm muhely osszefoglalo pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...Pronay46
 
3rd wbmf2021 15-17 december 2021 - invitation
3rd wbmf2021  15-17 december 2021 - invitation3rd wbmf2021  15-17 december 2021 - invitation
3rd wbmf2021 15-17 december 2021 - invitationPronay46
 
48. pm muhely osszefoglalo projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...
48. pm muhely osszefoglalo  projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...48. pm muhely osszefoglalo  projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...
48. pm muhely osszefoglalo projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...Pronay46
 
47. pm muhely osszefoglalo konfliktusmenedzsment -2020 november 19
47. pm muhely osszefoglalo  konfliktusmenedzsment -2020 november 1947. pm muhely osszefoglalo  konfliktusmenedzsment -2020 november 19
47. pm muhely osszefoglalo konfliktusmenedzsment -2020 november 19Pronay46
 
46. pm muhely osszefoglalo oromteli elet es sikeresseg -2020 szeptember 17
46. pm muhely osszefoglalo  oromteli elet es sikeresseg -2020 szeptember 1746. pm muhely osszefoglalo  oromteli elet es sikeresseg -2020 szeptember 17
46. pm muhely osszefoglalo oromteli elet es sikeresseg -2020 szeptember 17Pronay46
 
44. pm muhely oosszefoglalo nlp erzelem kozpontu pm -2020februar13
44. pm muhely oosszefoglalo  nlp erzelem kozpontu pm -2020februar1344. pm muhely oosszefoglalo  nlp erzelem kozpontu pm -2020februar13
44. pm muhely oosszefoglalo nlp erzelem kozpontu pm -2020februar13Pronay46
 
Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...
Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...
Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...Pronay46
 
43. pm muhely oosszefoglalo onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
43. pm muhely oosszefoglalo  onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november2143. pm muhely oosszefoglalo  onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
43. pm muhely oosszefoglalo onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21Pronay46
 
Pronay a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)
Pronay  a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)Pronay  a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)
Pronay a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)Pronay46
 
41. osszefoglalo feljegyzes az okos gep es pm -2019aprilis 25
41. osszefoglalo feljegyzes az okos gep es pm -2019aprilis 2541. osszefoglalo feljegyzes az okos gep es pm -2019aprilis 25
41. osszefoglalo feljegyzes az okos gep es pm -2019aprilis 25Pronay46
 
Meghivo ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...
Meghivo  ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...Meghivo  ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...
Meghivo ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...Pronay46
 
Torok l. gabor dontesek a pm-ben - 39. pm muhely (2018 nov.15)
Torok l. gabor  dontesek a pm-ben - 39. pm muhely (2018 nov.15)Torok l. gabor  dontesek a pm-ben - 39. pm muhely (2018 nov.15)
Torok l. gabor dontesek a pm-ben - 39. pm muhely (2018 nov.15)Pronay46
 
Meghivo Szalay Imre - komplexitas es projektmenedzsment
Meghivo Szalay Imre - komplexitas es projektmenedzsmentMeghivo Szalay Imre - komplexitas es projektmenedzsment
Meghivo Szalay Imre - komplexitas es projektmenedzsmentPronay46
 

Mehr von Pronay46 (13)

52. pm muhely osszefoglalo pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...
52. pm muhely osszefoglalo  pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...52. pm muhely osszefoglalo  pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...
52. pm muhely osszefoglalo pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...
 
3rd wbmf2021 15-17 december 2021 - invitation
3rd wbmf2021  15-17 december 2021 - invitation3rd wbmf2021  15-17 december 2021 - invitation
3rd wbmf2021 15-17 december 2021 - invitation
 
48. pm muhely osszefoglalo projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...
48. pm muhely osszefoglalo  projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...48. pm muhely osszefoglalo  projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...
48. pm muhely osszefoglalo projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...
 
47. pm muhely osszefoglalo konfliktusmenedzsment -2020 november 19
47. pm muhely osszefoglalo  konfliktusmenedzsment -2020 november 1947. pm muhely osszefoglalo  konfliktusmenedzsment -2020 november 19
47. pm muhely osszefoglalo konfliktusmenedzsment -2020 november 19
 
46. pm muhely osszefoglalo oromteli elet es sikeresseg -2020 szeptember 17
46. pm muhely osszefoglalo  oromteli elet es sikeresseg -2020 szeptember 1746. pm muhely osszefoglalo  oromteli elet es sikeresseg -2020 szeptember 17
46. pm muhely osszefoglalo oromteli elet es sikeresseg -2020 szeptember 17
 
44. pm muhely oosszefoglalo nlp erzelem kozpontu pm -2020februar13
44. pm muhely oosszefoglalo  nlp erzelem kozpontu pm -2020februar1344. pm muhely oosszefoglalo  nlp erzelem kozpontu pm -2020februar13
44. pm muhely oosszefoglalo nlp erzelem kozpontu pm -2020februar13
 
Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...
Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...
Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...
 
43. pm muhely oosszefoglalo onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
43. pm muhely oosszefoglalo  onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november2143. pm muhely oosszefoglalo  onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
43. pm muhely oosszefoglalo onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
 
Pronay a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)
Pronay  a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)Pronay  a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)
Pronay a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)
 
41. osszefoglalo feljegyzes az okos gep es pm -2019aprilis 25
41. osszefoglalo feljegyzes az okos gep es pm -2019aprilis 2541. osszefoglalo feljegyzes az okos gep es pm -2019aprilis 25
41. osszefoglalo feljegyzes az okos gep es pm -2019aprilis 25
 
Meghivo ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...
Meghivo  ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...Meghivo  ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...
Meghivo ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...
 
Torok l. gabor dontesek a pm-ben - 39. pm muhely (2018 nov.15)
Torok l. gabor  dontesek a pm-ben - 39. pm muhely (2018 nov.15)Torok l. gabor  dontesek a pm-ben - 39. pm muhely (2018 nov.15)
Torok l. gabor dontesek a pm-ben - 39. pm muhely (2018 nov.15)
 
Meghivo Szalay Imre - komplexitas es projektmenedzsment
Meghivo Szalay Imre - komplexitas es projektmenedzsmentMeghivo Szalay Imre - komplexitas es projektmenedzsment
Meghivo Szalay Imre - komplexitas es projektmenedzsment
 

43. PM Műhely (2019november21) Összefoglaló - ÖNSZERVEZŐDŐ CSAPATOK PM-ben

 • 1. Prónay G 43. PM Muhely oosszefoglalo - Onszervezodo csapatok a PM-ben - 2019november21 1 ÖSSZEFOGLALÓ FELJEGYZÉS 43. M MŰHELY (2019. november 21.) MUNKÁJÁRÓL Téma: „Az önszerveződő csapatok a projektmenedzsmentben” Időpont: 2019. november 21. 16-18 óra Helyszín: BME Infopark I. ép. B. 110. terem A Műhely munkájában részt vettek (23): Balogh István, Barosi Mihály, Barton András, Blumenschein Máté, Bozsár Gabriella, Csalló Miklós, Csendes István, Csényi Sándor, Gaál Csaba, Juszt Péter, Kovács Endre, Koszper Károly, Marhefka István, Oltyán Gábor, Páncsics Zsombor, Péter Gábor, Prónay Gábor, Sinkó Annamária, Szalay Dalma, Szeszler Zsolt, Szkenderovics Ildikó, Thomán Gusztávné, Vértes Ádám. Prónay Gábor levezető elnökként köszöntötte a megjelenteket, a Műhely munka bevezetőjeként rámutatott, hogy az egyre komplexebbé váló projektek menedzselésében egyre nagyobb szerep jut az agilis szemléletnek és ennek megfelelően az önszerveződésnek. A Műhely beszélgetés ennek a témának az áttekintését kívánta elősegíteni. A téma moderátorának a megelőző Műhely Marhefka István jelentkezését fogadta el, aki a Műhely beszélgetés előkészítésére a https://mfor.hu/cikkek/projektmenedzsment/43-pm-muhely-- marhefka-istvan--onszervezodo-csapatok-a-projektmenedzsmentben.html oldalon minden részletre kitérő, egyértelműen megfogalmazott előadás szöveget tett közzé. Marhefka István bevezetésként elmondta, hogy szakmai karrierjét szoftver fejlesztőként kezdte. Sok éves tapasztalattal coachingra váltott és most szervezetek önszerveződés irányába történő fejlődést segíti. Az önszerveződés hosszú fejlesztési út eredménye, de az így kialakuló együttműködés, a kis lépéses fejlődés ellenére rendkívüli eredményeket hozhat a szervezetnek. Úgy gondolja, hogy az agilitás önszerveződésen keresztül valósulhat meg. Célok megfogalmazása szükségszerű, a csapatnak kellenek a korlátok, de a működést az autonómia kell meghatározza (scrum is egy keretrendszer, product owner által kitűzött célokkal, önállósággal a megoldásban). A közös cél, világos határok és autonómia mellett fontos követelménye az önszerveződésnek, hogy a csapat ésszerű ideig változatlan maradhasson. A csapat szervezettség szintjei :  menedzser vezette csapat (felelősség feladatok végrehajtása),  önmenedzselő csapat (felelősség feladatok végrehajtásáért és a munkafolyamatért, lásd scrum csapat),  öntervező csapat (felelősség: feladatok végrehajtása, munkafolyamatok, tagok kiválasztása)  önirányító csapat (felelősség: célok/misszió kiválasztása, feladatok végrehajtása, munkafolyamatok, tagok kiválasztása) Tapasztalatok szerint az önmenedzselő csapat szint manapság a leggyakoribb. Az emberek elkötelezettsége jelentősen megnő, ha szabad a választása a munkavégzés hogyanjában. A nemzetközi statisztikák szerint az emberek 15%-a elkötelezett a munkájában. Hosszútávon az elkötelezettek is csak kollektív intelligenciával rendelkező, munka autonómiát biztosító környezetben tarthatók meg. Komplex helyzetekben az önszerveződő csapat (csapattudás, csapat motiváció, kollektív intelligencia, alkalmazkodó képesség) tud jó döntést hozni. A szervezetek fejlettségi szintjeinek (önszerveződési fejlődési sorrendben: vörös- borostyánsárga-narancs-zöld-türkiz/teal) vizsgálata (F. Laloux: A jövő szervezetei/Reinventing Organizations) szerint a gyakorlatban a narancs (a „hogyan” „igény szerint” rábízva a csapatra) az uralkodó, jóllehet a legfejlettebb szint a türkiz/teal (teljes önszerveződés, nincsenek főnökök). A napjainkban alkalmazásra kerülő DevOps kultúra a narancs színű szervezetek gyakorlata, ahol a célokat a menedzsment fogalmazza meg, de a megvalósítás módját a szervezetre/csapatra bízza. A gyors szállításhoz (Continous Delivery) csak menedzsment nem elég, ahhoz megfelelő műszaki technikák (pl.: continuous testing, database, security, version control, monitoring, trunk-based development, continous integration) is szükségesek, amit a
 • 2. Prónay G 43. PM Muhely oosszefoglalo - Onszervezodo csapatok a PM-ben - 2019november21 2 fejlesztőknek meg kell ismerniük (fejlesztők felkészültsége alapfeltétel), amik műszaki kiválósra való törekvést feltételeznek a fejlesztői csapat részéről. A bevezetőt követően a résztvevők az elhangzottak realitásáról- , az elméleti megfontolásokból a gyakorlati életbe átvitel lehetőségeiről beszélgettek. Komoly hangsúlyt kaptak azok a tapasztalatok, hogy az önszerveződő működést fejleszteni kívánó szervezetek figyelmet fordítanak a szakembereik képesség fejlesztésére (pl.: konfliktus kezelés, bizalom építés). A Teal Csapat (max. 12 fő) mellett sokszor coach (szakmai kérdésekbe beleszólás nélkül) segíti a csapat munkát és ezt a vállalat vezetés is elismeri. A csapatképzés felelősségének kérdésére az a válasz született, hogy az a vállalat felelőssége. A csapat elkötelezettsége fontos összetevő és ez nem keverendő össze a lojalitással. Az elkötelezettség nélküli lojalitás nem eredményez megfelelő önszerveződöttséget. Friedrich Nietzsche német filozófus szerint az elkötelezettséggel a „miért” fontossága mellett a „hogyan” kevésbé érdekes. Az elkötelezettség kulturális kérdés és a felelősségvállalással-, fejlődési célokkal- és egymás tiszteletével együtt jár. Egyes vélemények szerint a külső beszállítók az eredményre és nem a fenntarthatóságra koncentrálnak, velük az önszerveződő csapatok koncepciója a gyakorlatban korlátozottabban valósítható meg. Az önszerveződés feltétele a menedzsment mellett a technikai gyakorlat megléte is, ahogy az korábban kifejezésre került. Ugyanakkor a technikai tudás-tapasztalat visszahat a szervezeti kultúrára és talán ebből az a következtetés is levonható, hogy megfelelő technikai infrastruktúra és –ismeret elindíthatja a szervezet önszerveződési kultúrájának fejlődését. (State of Devops kutatás konklúziója.) A vezetők a munkatársak „szabadon engedéséhez” fokozatosan juthatnak el. A bizalom építés egy adott szintjén a vállalati szervezet kisebb részlegében valósulhat meg kezdeti lépésként az önszerveződés és így tulajdonképen a szervezet „hibrid modell” szerinti működésbe kerül. Összefoglalva megállapítható volt, hogy a Műhely résztvevői áttekinthették az önszerveződés megoldási módjait, lehetőségeit, hazai és nemzetközi tapasztalatait. A közös beszélgetés, gondolkozás elősegítette, hogy a résztvevők felismerjék az önszerveződő csapat meghatározó összetevőit (az egyéni motivációt, a kollektív intelligenciát és az alkalmazkodás képességét) és azt lehetővé tevő menedzsment- és technikai infrastruktúra igényeit. A PM Műhely résztvevői a jövőbeli témajavaslatok keresése során, elfogadták Mészáros Edina javaslatát a 2020. február 13-án megrendezésre kerülő 44. PM Műhely témájának. Ez a Műhely az AGILITÁS ELÉRÉSE NLP (Neuro-Linguisztikus Programozás) SZEMPONTBÓL témát, az önmotiváció erősítés-, az önszerveződő képesség- és a gyors reagálási képesség fejlesztés kérdéseit kívánja vizsgálni. A Műhely beszélgetés bevezető blogja, várhatóan 2019. december végétől lesz olvasható a https://mfor.hu/cikkek/projektmenedzsment.html oldalon. A Műhely tavaszra tervezett következő időpontja: 2020. május 21. A 44. Projektmenedzsment Műhely beszélgetést 2020. február 13-án csütörtökön, 16–18 óra között tartjuk a BME HIT Infoparkbeli tanácstermében. (1117. Bp. Magyar Tudósok körútja 2. I. ép. B. szárny, I. em.110.). Téma : Agilitás NLP módszerrel. Budapest, 2019. november 27. Dr. Prónay Gábor