29. összefoglaló feljegyzés a motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-2016május26

P
Pronay46Pronay46

Workshop summary - "MOTIVATION in Projects"

Prónay G. 29. Összefoglaló feljegyzés - A motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-2016május26
1
ÖSSZEFOGLALÓ FELJEGYZÉS
29.PM MŰHELY (2016. május 26.) MUNKÁJÁRÓL
Téma: a motiváció és a hosszú távú munkaerő megtartás
Időpont: 2016. május 26. 16-18 óra
Helyszín: BME Infopark I. ép. B. 110. terem
A Műhely munkájában részt vettek (33): Balogh István, Bánhidi Brigitta, Bély András, Bónay
Róbert, Bozsár Gabriella, Budaházi Orsolya, Csizmadia Dávid, Csordás Csaba, Csörget
László, Czifra Julianna, Gerstner Ágnes, Horn Balázs, Juszt Péter, Kerékfy Pál, Kovács
Imre, Madar Csaba, Modoc Edina, Molnár Géza, Mosonyi Diana, Németh Gabriella, Páva
Tamás, Pianowski-Gál Zsuzsanna, Prónay Gábor, Sályi Orsolya, Sóti Mihály, Szabó Bence,
Szabó Tamás, Szirják Csaba, Thoman Gusztávné, Török Andrea, Varga Veronika,
Vásárhelyi Judit, Zsidi Andrienn.
Prónay Gábor levezető elnökként köszöntötte a megjelenteket. Bevezetőként elmondta,
hogy a projektek sikerének egyik meghatározó eleme a projektben dolgozók elégedettsége,
belső hajtóereje. A projekt céljait és eredményes megvalósítását jellemzően befolyásolja a
projektben dolgozók motivációjának ismerete és a közös célokkal való korrelációja. . A
projektmenedzserek feladata, hogy az egyéni és projekt célokat összhangba hozza
egymással, amihez minden egyes projekt tag motivációjának ismeretére van szükség. A
Műhely a résztvevők tapasztalatai alapján keresi a munkatársak motiváció feltárásának
megoldási módszereit. Ez a munka folyamatos, mert a munkatársak motivációja az időben is
erőteljesen változhat.
Horn Balázs menedzser és tanácsadó a korábban írt blog (http://blog.mfor.hu/projekt)
kiegészítéseként a PM Műhely résztvevői számára összefoglalta a blog legfontosabb
gondolatait. A hatékony munkához szükséges, hogy a munkatársak megfelelő belső
hajtóerővel rendelkezzenek, ami lehetővé teszi számukra az elkötelezett, lelkes munkát a
problémák, nehézségek ellenére is. A vezető fontos feladata a belső hajtóerő növelést
lehetővé tevő hangulat kialakulását. A közös, mindenki számára elfogadható cél
meghatározóan befolyásolja az együttműködést. A vezető meg kell ismerje a munkatársak
legfontosabb motiváló tényezőit. A tud-akar mátrixban az egyes munkatársak különböző
helyekre kerülnek kompetenciájuk és szakmai elvárásaik következményeként. A kollégák
motivációs tényezői az idő léptékben eltérnek. Kritikus helyzetekben rövid távú motivációk
(intervenció) alkalmazhatók. Közép távon a szakmai fejlődés lehetősége, képzések, az aktív
vezetői visszajelzés, a megfelelő mentorálás lehet a motiváció legfontosabb eszköze.
Hosszú távon a felelősségi kör növelése, tudásmenedzsment, karrier lehetőség lehet
motivációs eszköz. A munkatársak motiváló tényezői széles körben változhatnak (anyagi
elismerés, szakmai kihívás-siker, folyamatos visszajelzés, felelőség-önállóság,
munkakörülmények, munkahelyi közösség, karrier lehetősége), de a vezetőnek ezt minden
munkatárssal kapcsolatban ismernie kell. A motiválás a belépési interjúknál kezdődik. A
belépő motivációjának megismerésére alkalmas az őszinte, személyes beszélgetés, ami a
szakmai tudás és tapasztalat vizsgálata mellett a képességek és attitűdök/hozzáállás/
felmérésére is alkalmas. A főnök- beosztott beszélgetéseken a kihívást az jelenti, hogy
vezetőnek van-e kellő nyitottsága és motivációja a “hallgatásra”, ami elősegíti, hogy minél
többet megtudjon a munkatársa érdeklődéséről, céljairól és belső hajtóerőjéről.
Fontos részvevői megjegyzés volt, hogy a személyiséghez kapcsolódó tulajdonságok
feltárásához pszichológus (munkapszichológus, szociálpszichológus) közreműködése
jelentős segítséget jelenthet. A belépési személyes interjúk tapasztalata szerint sok ember
nem tudja a motivációját. Ennek kiderítésére a nyitott kérdések alkalmasak. A személyes
tulajdonságok vizsgálatának fontosságát az is alátámasztja, hogy sokak szerint a
szervezetek a munkatárs felvétellel nem annnyira tudást, mint inkább képességeket és
attitűdöket vesznek.
Prónay G. 29. Összefoglaló feljegyzés - A motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-2016május26
2
Az anyagi ösztönzés illetve a pénz motiváló szerepével kapcsolatban a részvevők több
hozzászólást tettek. Egyesek tapasztalata azt mutatja, hogy a pénzbeli juttatáshoz könnyen
hozzászoknak az emberek. Vannak akik a pénzt motiváló tényezőnek tartják, mások szerint
nem az, csak az elégedetlenséget csökkenti. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a pénz
értékmérő. Az igazán elkötelezett teljesítményt hozó motiváció belülről jön, nem a pénz
motiválja, de az eredményesség mérése a pénz által elkerülhetetlen. Projektmenedzserek
számára piaci szintnek megfelelő anyagi elismerés hatalmat helyettesítő tekintélyt is jelent.
Egyesek szerint a munkavállási szerződésben az anyagi ösztönzés mindkét fél részéről
elismerésre kerül. Ezzel való elégedetlenség kifejezésre kell kerüljön, hogy megvitatható
legyen. Megoldást jelenthet a megállapodás felbontás, ami a szervezettől való távozást
jelenti. Az anyagi ösztöntönzésnél vigyázni kell az ingyenes juttatásokra (pl.: ingyen kávé,
üdítő, étkezés), mert ez értékelés vesztést jelentő pazarláshoz vezet. Ajánlott a ingyenesség
helyett a szimbólikus, kis összegű önrész igénylése minden juttatásnál (“Sose adj ingyen
semmit, legalább egy köszönetet kérjél”).
A munkatársak motiválásánál a vezetőnek gondolnia kell arra, hogy “valamit valamiért”. A
nagyobb fizetést igénylő, azt megérdemlő munkatársnál is fontos, hogy a nagyobb anyagi
elismeréshez, a kedvezőbb munkakörülményhez (pl.: otthonról végzett munka lehetősége)
kapcsolódjon többlet igény (mennyiségi-, minőségi- vagy közösségi elvárás).
A motivációs tényezők alkalmazása a vállalati mérettel is összefüggében van. A
nagyvállalatok életpálya modellel (karrier építés) motiválnak, ahol a jó teljesítmény a
ranglétrán előrehaladást jelet, ami szakmai- és anyagi elismerést hoz magával. A kisebb
vállalatok az anyagi elismerés speciális eszközeit (pl.: szabadalmi díj) alkalmazhatják a
fizetés mellett az eredméynek ösztönzésére.
Egyes résztvevők a vezetők demotiváló cselekedeteire (nem nyílt kommunikáció, érintettek
máshonnan jutnak őket befolyásoló információkhoz, döntés halogatás, együttműködést
befolyásoló konfliktus már szervezeti egységekkel) hívták fel a figyelmet. Felvetődhet az a
gondolat is, hogy a negatív motivációval a vezető a beosztottakat bizonytalanságban akarja
tartani. Ez a megoldás innovációt, kreaktivitást igénylő munkakörökben nehezen képzelhető
el, hogy eredményes legyen.
A siker orientáci-kudarc kerülő mentalitások többnyire személyiség függőek, de bizonyos
módosításokat el lehet érni pszichológiai módszerekkel. A cég kultúra is befolyásolja a
személyiség tulajdonságokat.
Összefoglalva megállapítható volt, hogy a Műhely résztvevői közös gondolkodással
összegyűjtötték a legelterjedtebb motivációs tényezőket és feltártak jó néhány, alkalmazható,
a munkatársak motivációját megismerő módszert. Egyetértés mutatkozott abban, hogy a
munkatársak sokszínű motivációjának megismerése és vezetőként ennek figyelembe vétele
a végzett munka hatékonysága jelentősen megnöveli.
A PM Műhely résztvevői a jövőbeli téma javaslatok keresése során Mosonyi Diana javaslatát
elfogadva, a következő, 2016. szeptember 15-én - megrendezésre kerülő 30. PM Műhely
témájának a mediációt, mint a projekt konfliktusok rendezésének eszközét választották.
A Műhely téma kitér a konfliktus okokra és azok megoldási módszereire, elsősorban a
mediációra építve. A Műhely beszélgetés bevezető blogját, a téma felvezetőjét Mosonyi
Diana készíti. A blog várhatóan 2016. június közepétől olvasható lesz a
http://blog.mfor.hu/projekt oldalon. 2016 folyamán még egy Műhely kerül megszervezésre,
várhatóan november 17-én.
FELHÍVÁS !!!!! A Projektmenedzsment Tábla (PM szakmai szervezetek szövetsége : ÉTE,
FÖVOSZ, HTE TIPIK, IPMACERT, IVSZ, PMI Budapest, PMSZ) 16. alkalommal kiírta AZ ÉV
PROJEKTMENEDZSERE díjpályázatot, melynek beadási határideje 2016. szeptember 26
Prónay G. 29. Összefoglaló feljegyzés - A motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-2016május26
3
éjfél. Részletes információk a www.evprojektmenedzsere.hu oldalon illetve a PM Tábla
szervezeteinek honlapjain megtalálhatók. A szervezők szeretettel várják a kollégák
jelentkezését !
A 30. Projektmenedzsment Műhelybeszélgetést 2016. szeptember 15-én csütörtökön,
16–18 óra között tartjuk a BME HIT Infoparkbeli tanácstermében. (1117. Bp. Magyar
Tudósok körútja 2. I. ép. B. szárny, I. em.110.)
Budapest, 2016. május 30.
Dr. Prónay Gábor

Recomendados

Belso pr; motivacio a konyvtarban von
Belso pr; motivacio a konyvtarbanBelso pr; motivacio a konyvtarban
Belso pr; motivacio a konyvtarbanegyetemi
637 views25 Folien
Célkeresztben az ösztönzőrendszerek von
Célkeresztben az ösztönzőrendszerekCélkeresztben az ösztönzőrendszerek
Célkeresztben az ösztönzőrendszerekKrisztián Fazekas
145 views10 Folien
15.15 boda boglárka - elkötelezettség a versenyszférában és a közszférában ... von
15.15  boda boglárka - elkötelezettség a versenyszférában és a közszférában ...15.15  boda boglárka - elkötelezettség a versenyszférában és a közszférában ...
15.15 boda boglárka - elkötelezettség a versenyszférában és a közszférában ...bkiktanoszt
238 views11 Folien
Bemutatkozás von
BemutatkozásBemutatkozás
BemutatkozásRita Beregszászi Tomorné
180 views5 Folien
Mi folyik a csapatban? von
Mi folyik a csapatban?Mi folyik a csapatban?
Mi folyik a csapatban?Emese Katona
605 views10 Folien
15.00 von bartheldné - a beszélgetések hatalma bkiktanoszt von
15.00  von bartheldné - a beszélgetések hatalma bkiktanoszt15.00  von bartheldné - a beszélgetések hatalma bkiktanoszt
15.00 von bartheldné - a beszélgetések hatalma bkiktanosztbkiktanoszt
32 views8 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

2000tundrars3200install von
2000tundrars3200install2000tundrars3200install
2000tundrars3200installDave Damato
225 views22 Folien
1라이브배팅 ▲△nano88.Com△▲토토사이트추천 토토배팅사이트 von
1라이브배팅 ▲△nano88.Com△▲토토사이트추천 토토배팅사이트1라이브배팅 ▲△nano88.Com△▲토토사이트추천 토토배팅사이트
1라이브배팅 ▲△nano88.Com△▲토토사이트추천 토토배팅사이트fgbhfdg
268 views1 Folie
Estrategia Final de Alianza por San José von
Estrategia Final de Alianza por San JoséEstrategia Final de Alianza por San José
Estrategia Final de Alianza por San JoséErick Salazar
608 views37 Folien
Production Log - Lauren Feeney von
Production Log - Lauren FeeneyProduction Log - Lauren Feeney
Production Log - Lauren FeeneySquid Squad Productions
237 views2 Folien
Romanticismo, por M.Solá von
Romanticismo, por M.SoláRomanticismo, por M.Solá
Romanticismo, por M.SoláManuel Solá
581 views28 Folien
UN OJO ALAS MATEMATICAS von
UN OJO ALAS MATEMATICASUN OJO ALAS MATEMATICAS
UN OJO ALAS MATEMATICASISABELMAQUI
202 views1 Folie

Destacado(17)

2000tundrars3200install von Dave Damato
2000tundrars3200install2000tundrars3200install
2000tundrars3200install
Dave Damato225 views
1라이브배팅 ▲△nano88.Com△▲토토사이트추천 토토배팅사이트 von fgbhfdg
1라이브배팅 ▲△nano88.Com△▲토토사이트추천 토토배팅사이트1라이브배팅 ▲△nano88.Com△▲토토사이트추천 토토배팅사이트
1라이브배팅 ▲△nano88.Com△▲토토사이트추천 토토배팅사이트
fgbhfdg268 views
Estrategia Final de Alianza por San José von Erick Salazar
Estrategia Final de Alianza por San JoséEstrategia Final de Alianza por San José
Estrategia Final de Alianza por San José
Erick Salazar608 views
Romanticismo, por M.Solá von Manuel Solá
Romanticismo, por M.SoláRomanticismo, por M.Solá
Romanticismo, por M.Solá
Manuel Solá581 views
UN OJO ALAS MATEMATICAS von ISABELMAQUI
UN OJO ALAS MATEMATICASUN OJO ALAS MATEMATICAS
UN OJO ALAS MATEMATICAS
ISABELMAQUI202 views
Alex Epstein Storybook von Alex Epstein
Alex Epstein StorybookAlex Epstein Storybook
Alex Epstein Storybook
Alex Epstein153 views
Pain Points & Solutions V1.2 von Craig Wilmore
Pain Points & Solutions V1.2Pain Points & Solutions V1.2
Pain Points & Solutions V1.2
Craig Wilmore104 views
23 összefoglaló feljegyzés kreatív probléma megoldó módszerek - 2015március19 von Pronay46
23 összefoglaló feljegyzés  kreatív probléma megoldó módszerek - 2015március1923 összefoglaló feljegyzés  kreatív probléma megoldó módszerek - 2015március19
23 összefoglaló feljegyzés kreatív probléma megoldó módszerek - 2015március19
Pronay46147 views
Kodėl programinės įrangos inžinieriui reikia žinoti apie MBSE? von Donatas Mažeika
Kodėl programinės įrangos inžinieriui reikia žinoti apie MBSE?Kodėl programinės įrangos inžinieriui reikia žinoti apie MBSE?
Kodėl programinės įrangos inžinieriui reikia žinoti apie MBSE?
Donatas Mažeika360 views
RESUME Zhou Gary 2016 von Gary zhou
RESUME Zhou Gary 2016RESUME Zhou Gary 2016
RESUME Zhou Gary 2016
Gary zhou176 views
03 - Managing Director Recommendation Letter von Mohamed Yasser
03 - Managing Director Recommendation Letter03 - Managing Director Recommendation Letter
03 - Managing Director Recommendation Letter
Mohamed Yasser4.4K views

Similar a 29. összefoglaló feljegyzés a motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-2016május26

40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24 von
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar2440. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24Pronay46
84 views4 Folien
Varga noemi 2010.10.28 von
Varga noemi 2010.10.28Varga noemi 2010.10.28
Varga noemi 2010.10.28Noémi Varga
192 views80 Folien
45. pm muhely osszefoglalo tudasmenedzsment es pm -2020majus 21 von
45. pm muhely osszefoglalo  tudasmenedzsment es pm -2020majus 2145. pm muhely osszefoglalo  tudasmenedzsment es pm -2020majus 21
45. pm muhely osszefoglalo tudasmenedzsment es pm -2020majus 21Pronay46
317 views3 Folien
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben von
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekbenA coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekbenGyörgy Fedor
1.3K views19 Folien
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma Coaching von
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma CoachingWiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma Coaching
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma CoachingWiesner Edit
2.6K views53 Folien
43. pm muhely oosszefoglalo onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21 von
43. pm muhely oosszefoglalo  onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november2143. pm muhely oosszefoglalo  onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
43. pm muhely oosszefoglalo onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21Pronay46
74 views2 Folien

Similar a 29. összefoglaló feljegyzés a motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-2016május26(20)

40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24 von Pronay46
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar2440. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24
40. osszefoglalo feljegyzes az agilis szemlelet es pm hatasai -2019januar24
Pronay4684 views
Varga noemi 2010.10.28 von Noémi Varga
Varga noemi 2010.10.28Varga noemi 2010.10.28
Varga noemi 2010.10.28
Noémi Varga192 views
45. pm muhely osszefoglalo tudasmenedzsment es pm -2020majus 21 von Pronay46
45. pm muhely osszefoglalo  tudasmenedzsment es pm -2020majus 2145. pm muhely osszefoglalo  tudasmenedzsment es pm -2020majus 21
45. pm muhely osszefoglalo tudasmenedzsment es pm -2020majus 21
Pronay46317 views
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben von György Fedor
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekbenA coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
György Fedor1.3K views
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma Coaching von Wiesner Edit
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma CoachingWiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma Coaching
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma Coaching
Wiesner Edit2.6K views
43. pm muhely oosszefoglalo onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21 von Pronay46
43. pm muhely oosszefoglalo  onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november2143. pm muhely oosszefoglalo  onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
43. pm muhely oosszefoglalo onszervezodo csapatok a pm-ben -2019november21
Pronay4674 views
43. PM Műhely (2019november21) Összefoglaló - ÖNSZERVEZŐDŐ CSAPATOK PM-ben von Pronay46
43. PM Műhely (2019november21) Összefoglaló - ÖNSZERVEZŐDŐ CSAPATOK PM-ben43. PM Műhely (2019november21) Összefoglaló - ÖNSZERVEZŐDŐ CSAPATOK PM-ben
43. PM Műhely (2019november21) Összefoglaló - ÖNSZERVEZŐDŐ CSAPATOK PM-ben
Pronay4639 views
HSUP Mentorfelkészitő.pptx von Imre Hild
HSUP Mentorfelkészitő.pptxHSUP Mentorfelkészitő.pptx
HSUP Mentorfelkészitő.pptx
Imre Hild65 views
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx von Pronay46
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docxBLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
Pronay4612 views
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx von Pronay46
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docxBLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
BLOG - Zakanyi - Laszky - 2023. március 2.docx
Pronay4619 views
Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma Coaching von Wiesner Edit
Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma CoachingWiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma Coaching
Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma Coaching
Wiesner Edit1.6K views
Meghivo kiss - peuker agilis szemlelet a pm-ben von Pronay46
Meghivo  kiss - peuker  agilis szemlelet a pm-benMeghivo  kiss - peuker  agilis szemlelet a pm-ben
Meghivo kiss - peuker agilis szemlelet a pm-ben
Pronay46424 views
Az innováció háttere, avagy a vezetői kommunikáció jelentősége az innováció t... von Laszlo Balazs PhD
Az innováció háttere, avagy a vezetői kommunikáció jelentősége az innováció t...Az innováció háttere, avagy a vezetői kommunikáció jelentősége az innováció t...
Az innováció háttere, avagy a vezetői kommunikáció jelentősége az innováció t...
27. összefoglaló feljegyzés projekt szpozor szerepe és felelőssége-2016jan7 von Pronay46
27. összefoglaló feljegyzés  projekt szpozor szerepe és felelőssége-2016jan727. összefoglaló feljegyzés  projekt szpozor szerepe és felelőssége-2016jan7
27. összefoglaló feljegyzés projekt szpozor szerepe és felelőssége-2016jan7
Pronay46390 views
53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 ma... von Pronay46
53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 ma...53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 ma...
53. PM Muhely osszefoglalo - Szervezeti projekt kultura, PM erettseg -2022 ma...
Pronay4691 views
44. pm muhely oosszefoglalo nlp erzelem kozpontu pm -2020februar13 von Pronay46
44. pm muhely oosszefoglalo  nlp erzelem kozpontu pm -2020februar1344. pm muhely oosszefoglalo  nlp erzelem kozpontu pm -2020februar13
44. pm muhely oosszefoglalo nlp erzelem kozpontu pm -2020februar13
Pronay46135 views
Qualitas-kínálat von csgyorgyi
Qualitas-kínálatQualitas-kínálat
Qualitas-kínálat
csgyorgyi306 views
47. pm muhely osszefoglalo konfliktusmenedzsment -2020 november 19 von Pronay46
47. pm muhely osszefoglalo  konfliktusmenedzsment -2020 november 1947. pm muhely osszefoglalo  konfliktusmenedzsment -2020 november 19
47. pm muhely osszefoglalo konfliktusmenedzsment -2020 november 19
Pronay4666 views
A jó ügyfélszolgálat: szerencse, adottság vagy képzés? von Erzsébet Katona
A jó ügyfélszolgálat: szerencse, adottság vagy képzés?A jó ügyfélszolgálat: szerencse, adottság vagy képzés?
A jó ügyfélszolgálat: szerencse, adottság vagy képzés?
Erzsébet Katona999 views

Más de Pronay46

25Projektmenedzsment Forum_2023_1Felhivas.pdf von
25Projektmenedzsment Forum_2023_1Felhivas.pdf25Projektmenedzsment Forum_2023_1Felhivas.pdf
25Projektmenedzsment Forum_2023_1Felhivas.pdfPronay46
279 views2 Folien
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s... von
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...Pronay46
56 views3 Folien
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s... von
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...Pronay46
5 views3 Folien
52. pm muhely osszefoglalo pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022... von
52. pm muhely osszefoglalo  pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...52. pm muhely osszefoglalo  pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...
52. pm muhely osszefoglalo pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...Pronay46
82 views2 Folien
3rd wbmf2021 15-17 december 2021 - invitation von
3rd wbmf2021  15-17 december 2021 - invitation3rd wbmf2021  15-17 december 2021 - invitation
3rd wbmf2021 15-17 december 2021 - invitationPronay46
169 views8 Folien
51. pm muhely osszefoglalo szerepkorok a projektekben-2021 november 18 von
51. pm muhely osszefoglalo  szerepkorok a projektekben-2021 november 1851. pm muhely osszefoglalo  szerepkorok a projektekben-2021 november 18
51. pm muhely osszefoglalo szerepkorok a projektekben-2021 november 18Pronay46
150 views6 Folien

Más de Pronay46(20)

25Projektmenedzsment Forum_2023_1Felhivas.pdf von Pronay46
25Projektmenedzsment Forum_2023_1Felhivas.pdf25Projektmenedzsment Forum_2023_1Felhivas.pdf
25Projektmenedzsment Forum_2023_1Felhivas.pdf
Pronay46279 views
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s... von Pronay46
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
Pronay4656 views
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s... von Pronay46
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
54. PM Muhely osszefoglalo - Projekt minosegbiztositas a gyakolratban -2022 s...
Pronay465 views
52. pm muhely osszefoglalo pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022... von Pronay46
52. pm muhely osszefoglalo  pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...52. pm muhely osszefoglalo  pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...
52. pm muhely osszefoglalo pm helye, szerepe a valtozasmenedzsmentben -2022...
Pronay4682 views
3rd wbmf2021 15-17 december 2021 - invitation von Pronay46
3rd wbmf2021  15-17 december 2021 - invitation3rd wbmf2021  15-17 december 2021 - invitation
3rd wbmf2021 15-17 december 2021 - invitation
Pronay46169 views
51. pm muhely osszefoglalo szerepkorok a projektekben-2021 november 18 von Pronay46
51. pm muhely osszefoglalo  szerepkorok a projektekben-2021 november 1851. pm muhely osszefoglalo  szerepkorok a projektekben-2021 november 18
51. pm muhely osszefoglalo szerepkorok a projektekben-2021 november 18
Pronay46150 views
50. pm muhely osszefoglalo pm kompetencia fejlesztese es merese -2021 szept... von Pronay46
50. pm muhely osszefoglalo  pm kompetencia fejlesztese es merese -2021 szept...50. pm muhely osszefoglalo  pm kompetencia fejlesztese es merese -2021 szept...
50. pm muhely osszefoglalo pm kompetencia fejlesztese es merese -2021 szept...
Pronay46242 views
Blog palvolgyi lajos pm kompetencia fejlesztese es merese - 50. pm műhely ... von Pronay46
Blog palvolgyi lajos  pm kompetencia fejlesztese es merese - 50. pm műhely ...Blog palvolgyi lajos  pm kompetencia fejlesztese es merese - 50. pm műhely ...
Blog palvolgyi lajos pm kompetencia fejlesztese es merese - 50. pm műhely ...
Pronay4679 views
Bevezeto eloadas palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es merese von Pronay46
Bevezeto eloadas  palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es mereseBevezeto eloadas  palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es merese
Bevezeto eloadas palvolgyi lajos -a pm kompetencia fejlesztese es merese
Pronay46309 views
49. pm muhely osszefoglalo a vezetes arnyoldala -2021 aprilis 22 von Pronay46
49. pm muhely osszefoglalo  a vezetes arnyoldala -2021 aprilis 2249. pm muhely osszefoglalo  a vezetes arnyoldala -2021 aprilis 22
49. pm muhely osszefoglalo a vezetes arnyoldala -2021 aprilis 22
Pronay4690 views
48. pm muhely osszefoglalo projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ... von Pronay46
48. pm muhely osszefoglalo  projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...48. pm muhely osszefoglalo  projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...
48. pm muhely osszefoglalo projekt portfolimenedzsment vizualis modszerrel ...
Pronay46153 views
46. pm muhely osszefoglalo oromteli elet es sikeresseg -2020 szeptember 17 von Pronay46
46. pm muhely osszefoglalo  oromteli elet es sikeresseg -2020 szeptember 1746. pm muhely osszefoglalo  oromteli elet es sikeresseg -2020 szeptember 17
46. pm muhely osszefoglalo oromteli elet es sikeresseg -2020 szeptember 17
Pronay46271 views
Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44... von Pronay46
Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...
Blog meszaros edina - nlp az agilitas eq-ja avagy az erzelem kozpontu pm- 44...
Pronay46229 views
Blog marhefka istvan- onszervezodo csapatok a projektmenedzsmentben - 43. ... von Pronay46
Blog  marhefka istvan- onszervezodo csapatok a projektmenedzsmentben - 43. ...Blog  marhefka istvan- onszervezodo csapatok a projektmenedzsmentben - 43. ...
Blog marhefka istvan- onszervezodo csapatok a projektmenedzsmentben - 43. ...
Pronay46291 views
42. pm muhely osszefoglalo bizalom epites a projektekben -2019szeptember 19 von Pronay46
42. pm muhely osszefoglalo  bizalom epites a projektekben -2019szeptember 1942. pm muhely osszefoglalo  bizalom epites a projektekben -2019szeptember 19
42. pm muhely osszefoglalo bizalom epites a projektekben -2019szeptember 19
Pronay46209 views
Pronay a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19) von Pronay46
Pronay  a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)Pronay  a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)
Pronay a bizalom epites es a pm - 42. pm muhely (2019. szept 19)
Pronay46424 views
41. osszefoglalo feljegyzes az okos gep es pm -2019aprilis 25 von Pronay46
41. osszefoglalo feljegyzes az okos gep es pm -2019aprilis 2541. osszefoglalo feljegyzes az okos gep es pm -2019aprilis 25
41. osszefoglalo feljegyzes az okos gep es pm -2019aprilis 25
Pronay46711 views
Meghivo ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201... von Pronay46
Meghivo  ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...Meghivo  ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...
Meghivo ker ekfy - az okos gep es a projektmenedzsment - 41. pm muhely (201...
Pronay46376 views
Torok l. gabor dontesek a pm-ben - 39. pm muhely (2018 nov.15) von Pronay46
Torok l. gabor  dontesek a pm-ben - 39. pm muhely (2018 nov.15)Torok l. gabor  dontesek a pm-ben - 39. pm muhely (2018 nov.15)
Torok l. gabor dontesek a pm-ben - 39. pm muhely (2018 nov.15)
Pronay46120 views
38 osszefoglalo feljegyzes komplexitas es projektmenedzsment -2018szeptember20 von Pronay46
38 osszefoglalo feljegyzes komplexitas es projektmenedzsment -2018szeptember2038 osszefoglalo feljegyzes komplexitas es projektmenedzsment -2018szeptember20
38 osszefoglalo feljegyzes komplexitas es projektmenedzsment -2018szeptember20
Pronay46201 views

29. összefoglaló feljegyzés a motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-2016május26

 • 1. Prónay G. 29. Összefoglaló feljegyzés - A motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-2016május26 1 ÖSSZEFOGLALÓ FELJEGYZÉS 29.PM MŰHELY (2016. május 26.) MUNKÁJÁRÓL Téma: a motiváció és a hosszú távú munkaerő megtartás Időpont: 2016. május 26. 16-18 óra Helyszín: BME Infopark I. ép. B. 110. terem A Műhely munkájában részt vettek (33): Balogh István, Bánhidi Brigitta, Bély András, Bónay Róbert, Bozsár Gabriella, Budaházi Orsolya, Csizmadia Dávid, Csordás Csaba, Csörget László, Czifra Julianna, Gerstner Ágnes, Horn Balázs, Juszt Péter, Kerékfy Pál, Kovács Imre, Madar Csaba, Modoc Edina, Molnár Géza, Mosonyi Diana, Németh Gabriella, Páva Tamás, Pianowski-Gál Zsuzsanna, Prónay Gábor, Sályi Orsolya, Sóti Mihály, Szabó Bence, Szabó Tamás, Szirják Csaba, Thoman Gusztávné, Török Andrea, Varga Veronika, Vásárhelyi Judit, Zsidi Andrienn. Prónay Gábor levezető elnökként köszöntötte a megjelenteket. Bevezetőként elmondta, hogy a projektek sikerének egyik meghatározó eleme a projektben dolgozók elégedettsége, belső hajtóereje. A projekt céljait és eredményes megvalósítását jellemzően befolyásolja a projektben dolgozók motivációjának ismerete és a közös célokkal való korrelációja. . A projektmenedzserek feladata, hogy az egyéni és projekt célokat összhangba hozza egymással, amihez minden egyes projekt tag motivációjának ismeretére van szükség. A Műhely a résztvevők tapasztalatai alapján keresi a munkatársak motiváció feltárásának megoldási módszereit. Ez a munka folyamatos, mert a munkatársak motivációja az időben is erőteljesen változhat. Horn Balázs menedzser és tanácsadó a korábban írt blog (http://blog.mfor.hu/projekt) kiegészítéseként a PM Műhely résztvevői számára összefoglalta a blog legfontosabb gondolatait. A hatékony munkához szükséges, hogy a munkatársak megfelelő belső hajtóerővel rendelkezzenek, ami lehetővé teszi számukra az elkötelezett, lelkes munkát a problémák, nehézségek ellenére is. A vezető fontos feladata a belső hajtóerő növelést lehetővé tevő hangulat kialakulását. A közös, mindenki számára elfogadható cél meghatározóan befolyásolja az együttműködést. A vezető meg kell ismerje a munkatársak legfontosabb motiváló tényezőit. A tud-akar mátrixban az egyes munkatársak különböző helyekre kerülnek kompetenciájuk és szakmai elvárásaik következményeként. A kollégák motivációs tényezői az idő léptékben eltérnek. Kritikus helyzetekben rövid távú motivációk (intervenció) alkalmazhatók. Közép távon a szakmai fejlődés lehetősége, képzések, az aktív vezetői visszajelzés, a megfelelő mentorálás lehet a motiváció legfontosabb eszköze. Hosszú távon a felelősségi kör növelése, tudásmenedzsment, karrier lehetőség lehet motivációs eszköz. A munkatársak motiváló tényezői széles körben változhatnak (anyagi elismerés, szakmai kihívás-siker, folyamatos visszajelzés, felelőség-önállóság, munkakörülmények, munkahelyi közösség, karrier lehetősége), de a vezetőnek ezt minden munkatárssal kapcsolatban ismernie kell. A motiválás a belépési interjúknál kezdődik. A belépő motivációjának megismerésére alkalmas az őszinte, személyes beszélgetés, ami a szakmai tudás és tapasztalat vizsgálata mellett a képességek és attitűdök/hozzáállás/ felmérésére is alkalmas. A főnök- beosztott beszélgetéseken a kihívást az jelenti, hogy vezetőnek van-e kellő nyitottsága és motivációja a “hallgatásra”, ami elősegíti, hogy minél többet megtudjon a munkatársa érdeklődéséről, céljairól és belső hajtóerőjéről. Fontos részvevői megjegyzés volt, hogy a személyiséghez kapcsolódó tulajdonságok feltárásához pszichológus (munkapszichológus, szociálpszichológus) közreműködése jelentős segítséget jelenthet. A belépési személyes interjúk tapasztalata szerint sok ember nem tudja a motivációját. Ennek kiderítésére a nyitott kérdések alkalmasak. A személyes tulajdonságok vizsgálatának fontosságát az is alátámasztja, hogy sokak szerint a szervezetek a munkatárs felvétellel nem annnyira tudást, mint inkább képességeket és attitűdöket vesznek.
 • 2. Prónay G. 29. Összefoglaló feljegyzés - A motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-2016május26 2 Az anyagi ösztönzés illetve a pénz motiváló szerepével kapcsolatban a részvevők több hozzászólást tettek. Egyesek tapasztalata azt mutatja, hogy a pénzbeli juttatáshoz könnyen hozzászoknak az emberek. Vannak akik a pénzt motiváló tényezőnek tartják, mások szerint nem az, csak az elégedetlenséget csökkenti. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a pénz értékmérő. Az igazán elkötelezett teljesítményt hozó motiváció belülről jön, nem a pénz motiválja, de az eredményesség mérése a pénz által elkerülhetetlen. Projektmenedzserek számára piaci szintnek megfelelő anyagi elismerés hatalmat helyettesítő tekintélyt is jelent. Egyesek szerint a munkavállási szerződésben az anyagi ösztönzés mindkét fél részéről elismerésre kerül. Ezzel való elégedetlenség kifejezésre kell kerüljön, hogy megvitatható legyen. Megoldást jelenthet a megállapodás felbontás, ami a szervezettől való távozást jelenti. Az anyagi ösztöntönzésnél vigyázni kell az ingyenes juttatásokra (pl.: ingyen kávé, üdítő, étkezés), mert ez értékelés vesztést jelentő pazarláshoz vezet. Ajánlott a ingyenesség helyett a szimbólikus, kis összegű önrész igénylése minden juttatásnál (“Sose adj ingyen semmit, legalább egy köszönetet kérjél”). A munkatársak motiválásánál a vezetőnek gondolnia kell arra, hogy “valamit valamiért”. A nagyobb fizetést igénylő, azt megérdemlő munkatársnál is fontos, hogy a nagyobb anyagi elismeréshez, a kedvezőbb munkakörülményhez (pl.: otthonról végzett munka lehetősége) kapcsolódjon többlet igény (mennyiségi-, minőségi- vagy közösségi elvárás). A motivációs tényezők alkalmazása a vállalati mérettel is összefüggében van. A nagyvállalatok életpálya modellel (karrier építés) motiválnak, ahol a jó teljesítmény a ranglétrán előrehaladást jelet, ami szakmai- és anyagi elismerést hoz magával. A kisebb vállalatok az anyagi elismerés speciális eszközeit (pl.: szabadalmi díj) alkalmazhatják a fizetés mellett az eredméynek ösztönzésére. Egyes résztvevők a vezetők demotiváló cselekedeteire (nem nyílt kommunikáció, érintettek máshonnan jutnak őket befolyásoló információkhoz, döntés halogatás, együttműködést befolyásoló konfliktus már szervezeti egységekkel) hívták fel a figyelmet. Felvetődhet az a gondolat is, hogy a negatív motivációval a vezető a beosztottakat bizonytalanságban akarja tartani. Ez a megoldás innovációt, kreaktivitást igénylő munkakörökben nehezen képzelhető el, hogy eredményes legyen. A siker orientáci-kudarc kerülő mentalitások többnyire személyiség függőek, de bizonyos módosításokat el lehet érni pszichológiai módszerekkel. A cég kultúra is befolyásolja a személyiség tulajdonságokat. Összefoglalva megállapítható volt, hogy a Műhely résztvevői közös gondolkodással összegyűjtötték a legelterjedtebb motivációs tényezőket és feltártak jó néhány, alkalmazható, a munkatársak motivációját megismerő módszert. Egyetértés mutatkozott abban, hogy a munkatársak sokszínű motivációjának megismerése és vezetőként ennek figyelembe vétele a végzett munka hatékonysága jelentősen megnöveli. A PM Műhely résztvevői a jövőbeli téma javaslatok keresése során Mosonyi Diana javaslatát elfogadva, a következő, 2016. szeptember 15-én - megrendezésre kerülő 30. PM Műhely témájának a mediációt, mint a projekt konfliktusok rendezésének eszközét választották. A Műhely téma kitér a konfliktus okokra és azok megoldási módszereire, elsősorban a mediációra építve. A Műhely beszélgetés bevezető blogját, a téma felvezetőjét Mosonyi Diana készíti. A blog várhatóan 2016. június közepétől olvasható lesz a http://blog.mfor.hu/projekt oldalon. 2016 folyamán még egy Műhely kerül megszervezésre, várhatóan november 17-én. FELHÍVÁS !!!!! A Projektmenedzsment Tábla (PM szakmai szervezetek szövetsége : ÉTE, FÖVOSZ, HTE TIPIK, IPMACERT, IVSZ, PMI Budapest, PMSZ) 16. alkalommal kiírta AZ ÉV PROJEKTMENEDZSERE díjpályázatot, melynek beadási határideje 2016. szeptember 26
 • 3. Prónay G. 29. Összefoglaló feljegyzés - A motiváció és a hosszútávú munkaerő megtartás-2016május26 3 éjfél. Részletes információk a www.evprojektmenedzsere.hu oldalon illetve a PM Tábla szervezeteinek honlapjain megtalálhatók. A szervezők szeretettel várják a kollégák jelentkezését ! A 30. Projektmenedzsment Műhelybeszélgetést 2016. szeptember 15-én csütörtökön, 16–18 óra között tartjuk a BME HIT Infoparkbeli tanácstermében. (1117. Bp. Magyar Tudósok körútja 2. I. ép. B. szárny, I. em.110.) Budapest, 2016. május 30. Dr. Prónay Gábor