Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Mga Impluwensya ng mga Dayuhan

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 45 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Weitere von Dale Robert B. Caoili (20)

Anzeige

Mga Impluwensya ng mga Dayuhan

 1. 1. WEEK 7 DAY 1 PAGSASANAY 1 2 3 4 5 6 7 8 PUMILI NG NUMERONG PANGGAGALINGAN NG TANONG
 2. 2. WEEK 7 DAY 1 PAGSASANAY 1 Ang mga Orang Dampuan at Orang Banjar ay kilala sa kasalukuyan bilang _____. Vietnamese
 3. 3. WEEK 7 DAY 1 PAGSASANAY 2 Ang ugnayang Orang Dampuan at Pilipino ay hindi naging matagumpay dahil _ nagkaroon sila ng di pagkakaunawaan.
 4. 4. WEEK 7 DAY 1 PAGSASANAY 3 Muling bumalik ang grupo ng mga Orang Dampuan sa Pilipinas at nakilala bilang _ Orang Banjar
 5. 5. WEEK 7 DAY 1 PAGSASANAY 4 Upang manumbalik ang tiwala ng mga Pilipino sa Orang Banjar isinama nila ang ____ prinsesa
 6. 6. WEEK 7 DAY 1 PAGSASANAY 5 Ang kulturang Indian ay nakarating sa Pilipinas dahil sa mangangalakal na ____ Indonesian
 7. 7. WEEK 7 DAY 1 PAGSASANAY 6 Iniiwan lamang ng mga mangangalakal na Tsino ang kalakal at binabalikan upang maningil
 8. 8. WEEK 7 DAY 1 PAGSASANAY 7 Ang ugnayang Tsino, Arabe, Hapon at Indian sa Pilipino ay nagbunga ng ___ impluwensya nito sa ating kultura
 9. 9. WEEK 7 DAY 1 PAGSASANAY 8 Ayon kina Chau Ju-Kua at Wang Ta-Yuan, naging matagumpay ang kalakalang Tsino at Pilipino dahil sa ___ katapatan
 10. 10. WEEK 7 DAY 1 BALIK-ARAL •Ano ang pangunahing dahilan ng mga Tsino, Arabe, Indian at Hapon sa pagpunta sa Pilipinas? •Ano ang naging bunga nito?
 11. 11. WEEK 7 DAY 1 S A G A A N L I I N T G O
 12. 12. WEEK 7 DAY 1 S A G A A N L I I N T G O
 13. 13. WEEK 7 DAY 1 S A G A A N L I I N T G O
 14. 14. WEEK 7 DAY 1 S A G A A N L I I N T G O
 15. 15. WEEK 7 DAY 1 S A G A A N L I I N T G O
 16. 16. ARABE HAPON TSINO INDIAN
 17. 17. ate ditse diko sanse sangko ingkong
 18. 18. siomai okoy taho miswa chopsuey lugaw pansit lumpia mami siopao tsa
 19. 19. madyong saranggola sungka
 20. 20. porselana pilak alahas seda payong tsinelas bakya
 21. 21. •Dilaw na damit para sa maharlika •Bughaw na damit para sa pangkaraniwan •Puting damit sa nagluluksa
 22. 22. Pantalong maluwag Camisa de chino Blusang Walang manggas
 23. 23. hukom alak pilak pilat salamat bukas
 24. 24. pamahalaan pa-ma-ha-la-an kultura kul-tu-ra maharlika ma-har-li-ka
 25. 25. •isang epikong Muslim Pinagmulan ng Sikaran mula sa epiko ng Darangan
 26. 26. Pagbibigay ng dote Paglalagay ng kurdon at sa belo sa ikinakasal Pagsasabog ng bigas Pagsasabit ng bulaklak
 27. 27. matiisin Mapagwalang-bahala sa hirap Maluwag na pagtanggap ng mga dusa Pagpapahalaga sa sariling dangal
 28. 28. Artipisyal na pagpaparami ng mga itik at isda
 29. 29. Pagluluwas ng itlog at tuyong isda
 30. 30. Paggawa ng alahas, pagpapanday
 31. 31. Pagkukulti ng balat ng usa
 32. 32. matapat matiisin malikhain
 33. 33. •Alin sa mga unang dayuhan ang nagkaroon ng may pinakamaraming impluwensya sa ating kultura? •Anu-ano ang mga ito?
 34. 34. Takdang-Aralin • Sagutan ang aklat pahina 247 – 249. • Humanda na ipasa ang notebook at aklat. • Humanda para sa Quiz # 1 – Aralin 14 – pp. 241 hanggang 249.

×