Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Maakaasuun liittyvä lainsäädäntö
Kaasua Satakunnassa, 10.6.2014
Arto Jaskari
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Tukes lyhyesti
• ydintehtävät: valvonta ja toimeenpano,
viestintä ja kehittäminen
• per...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Maakaasuasetuksen 551/2009 soveltamisala
1 §
• maakaasun varastointi
• maakaasun teknin...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Maakaasuasetusta ei sovelleta
551/2009 2 §
• raaka-ainekäyttöön kemiallisessa prosessis...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kaasusäännösten tarkoitus
• saavuttaa turvallisuuden kannalta hyväksyttävä taso
• yhten...
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
käsittelyn turvallisuudesta 390/2005
Asetus
nestekaasulaitosten
turvallisuus-...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kaasusäännöksiä sivuavia säädöksiä
• painelaite
• sähkö
• kemikaali
• pelastustoimi
• v...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Rakentamislupa, 551/2009, 5 ja 9 §
• siirto- ja jakeluputkisto
(jakeluputkiston lupa vo...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Rakentamislupaa EI vaadita
• jakeluputkiston talohaara (max. 70 kW)
• käyttöputkistolle...
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähtei-
den käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
Valtioneuvoston asetus
maakaasun käs...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
LNG-varastointi
• rakentamislupa, kun varastointimäärä on vähintään
5 tonnia (vastaa 10...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Asennus ja huolto, 551/2009, 10 - 13 §
Asennusliikkeellä tulee olla riittävästi ammatti...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Tarkastukset, 551/2009, 16, 17 ja 18 §
Käyttölupa, 8 §
• rakentamisluvan vaatinut putki...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Määräaikaistarkastus, 551/2009, 19 ja 20 §
• käyttöönottotarkastusta edellyttäneille pu...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Putkiston vastuuhenkilö = käytön valvoja
551/2009, 22 ja 23 §, tehtävät katso 24 ja 25 ...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Käytönaikainen valvonta ja valvontakirja
551/2009 30 ja 31 §
• toiminnanharjoittajalla ...
•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Onnettomuudet ja valvonta
551/2009, 36 ja 37 §
• toiminnanharjoittajan on toimitettava ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Maakaasuun liittyvä lainsäädäntö

1.047 Aufrufe

Veröffentlicht am

Arto Jaskari, turvallisuusinsinööri/ TUKES

Veröffentlicht in: Präsentationen & Vorträge
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Maakaasuun liittyvä lainsäädäntö

 1. 1. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Maakaasuun liittyvä lainsäädäntö Kaasua Satakunnassa, 10.6.2014 Arto Jaskari
 2. 2. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes lyhyesti • ydintehtävät: valvonta ja toimeenpano, viestintä ja kehittäminen • perustettu vuonna 1995/2011 • päätoimipaikat Helsingissä, Tampereella ja Rovaniemellä • sivutoimipaikat Oulussa, Kuopiossa ja Lahdessa • toimii Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla • työntekijöitä 230 (htv)
 3. 3. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Maakaasuasetuksen 551/2009 soveltamisala 1 § • maakaasun varastointi • maakaasun tekninen käyttö • maakaasun siirto, jakelu ja käyttö • tankkausasemat • biokaasun tekninen käyttö sekä biokaasun talteenottoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön tarkoitetut putkistot ja laitteet • korvaavat polttoaineet maakaasuputkistoissa
 4. 4. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Maakaasuasetusta ei sovelleta 551/2009 2 § • raaka-ainekäyttöön kemiallisessa prosessissa • käytettäessä maakaasua tuki- ja lisäpolttoaineena kaasumaisten hiilivetyjen kanssa • biokaasun valmistukseen ja siihen välittömästi liittyvään tekniseen käyttöön ja varastointiin
 5. 5. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kaasusäännösten tarkoitus • saavuttaa turvallisuuden kannalta hyväksyttävä taso • yhtenäistää käytäntöä ja helpottaa asioista keskustelemista • toimia suunnittelun lähtökohtana • karsia asiattomia ja turvattomia asennuksia • standardiluettelo Tukesin sivuilta: http://www.tukes.fi/Tiedostot/vaaralliset_aineet/ohjeet/ maakaasustandardit.pdf
 6. 6. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 Asetus nestekaasulaitosten turvallisuus- vaatimuksista 858/2012 Asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta 551/2009 Kaasulaiteasetus 1434/1993 Asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 855/2012 Asetus hyväksytyistä liikkeistä 558/2012
 7. 7. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Kaasusäännöksiä sivuavia säädöksiä • painelaite • sähkö • kemikaali • pelastustoimi • vaarallisten aineiden kuljetus • maankäyttö ja rakennus • työturvallisuus • ympäristönsuojelu
 8. 8. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Rakentamislupa, 551/2009, 5 ja 9 § • siirto- ja jakeluputkisto (jakeluputkiston lupa voi olla alueellinen) • erillinen suuri käyttökohde, polttoaineteho vähintään 6 MW • tankkausasema • maakaasun varastointi • käyttöputkisto, polttoaineteho vähintään 1,2 MW
 9. 9. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Rakentamislupaa EI vaadita • jakeluputkiston talohaara (max. 70 kW) • käyttöputkistolle, jos paine on enintään 0,5 bar tai putkiston nimellissuuruus on enintään DN 25 (tehoraja 1,2 MW voimassa)
 10. 10. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähtei- den käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) Valtioneuvoston asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta (551/2009) SFS-EN 13645 SFS-EN 1473 SFS-EN 14620, osat 1–5 Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (855/2012), 13–24 §: suuronnettomuusvaara
 11. 11. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto LNG-varastointi • rakentamislupa, kun varastointimäärä on vähintään 5 tonnia (vastaa 10 m³ säiliötilavuutta) • 0,2 tonnia mutta alle 5 tonnia; ilmoitus Tukesille • vähintään 50 tonnin varastoille toimintaperiaateasiakirja (MAPP), Vna 855/2012 liite III • vähintään 200 tonnin varastoille turvallisuusselvitys, Vna 855/2012 liite IV • sisäinen pelastussuunnitelma • Tukes tekee tarkastuksen ennen käyttöönottoa, määräaikaistarkastukset määräytyvät varastointimäärän mukaan (1, 3 ja 5 vuotta)
 12. 12. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Asennus ja huolto, 551/2009, 10 - 13 § Asennusliikkeellä tulee olla riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät ja palveluksessa säännökset tunteva vastuuhenkilö (laki 390/2005). • siirtoputkiston asennusliike • teräksisen jakeluputkiston asennusliike • muovisten kaasuputkistojen asennusliike • käyttöputkistojen ja käyttölaitteiden asennusliike:  Tukesin hyväksymä asennus- ja huoltoliike (Vna 558/2012 hyväksytty liike)  putkistoja saa asentaa liike, jolla on painelaitesäädösten mukainen pätevyys
 13. 13. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tarkastukset, 551/2009, 16, 17 ja 18 § Käyttölupa, 8 § • rakentamisluvan vaatinut putkisto on tarkastettava ennen käyttöönottoa ja sen jälkeen määräajoin • tarkastuslaitos laatii tarkastuksesta pöytäkirjan • tarkastuslaitos tekee käyttöönottotarkastuksen ennen käyttöönottoa • jakelu- ja käyttöputkiston saa ottaa käyttöön tarkastuslaitoksen tarkastuksen perusteella • Tukes antaa siirtoputkistolle käyttöluvan käyttöönottotarkastuksen perusteella • kohteet, jotka eivät vaadi rakentamislupaa voidaan ottaa käyttöön hyväksytyn liikkeen todistuksella
 14. 14. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Määräaikaistarkastus, 551/2009, 19 ja 20 § • käyttöönottotarkastusta edellyttäneille putkistoille tehdään määräaikaistarkastus kahdeksan vuoden kuluttua ja sen jälkeen joka kahdeksas vuosi • tarkastettava, että putkistoa on hoidettu voimassa olevien säännösten mukaisesti ja että putkisto ja siihen liittyvät laitteet ja rakenteet ovat toimintakuntoisia • Tukes voi hakemuksesta myöntää toiminnanharjoittajalle oikeuden korvata määräaikaistarkastus oman organisaation tekemillä käyttö-, valvonta- ja tarkastustoimenpiteillä
 15. 15. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Putkiston vastuuhenkilö = käytön valvoja 551/2009, 22 ja 23 §, tehtävät katso 24 ja 25 § Toiminnanharjoittaja nimeää käytön valvojan ja sijaisen ennen käyttöönottoa, ilmoitus Tukesille: • siirto- ja jakeluputkisto (myös sijainen) • käyttöputkisto kun polttoaineteho yli 1,2 MW • käyttöputkisto kun polttoaineteho vähintään 6 MW (myös sijainen) • tankkausasema • varastointi • huom. ilmoitukseen myös käytön valvojan ja sijaisen kirjallinen suostumus ottaa tehtävä vastaan
 16. 16. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Käytönaikainen valvonta ja valvontakirja 551/2009 30 ja 31 § • toiminnanharjoittajalla on toimintakunnon ylläpitämisvelvoite • maakaasuputkiston ja valvonta- ja varolaitteiden kunnon seuraamiseksi on tehtävä säännöllisiä tarkastuksia • putkilinjojen ja niiden merkintöjen kuntoa on valvottava säännöllisesti • putkilinjan sijaintitiedot on pidettävä ajan tasalla • toiminnanharjoittajan tulee ylläpitää ajan tasalla olevat tiedot maakaasuputkistosta valvontakirjassa, sitä tulee täydentää myös käytönaikaista toimintaa koskevilla tiedoilla • valvontakirja koostuu maakaasuputkiston koko elinkaaresta
 17. 17. •Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Onnettomuudet ja valvonta 551/2009, 36 ja 37 § • toiminnanharjoittajan on toimitettava selvitys vakavasta onnettomuudesta tai vaaratilanteesta Tukesille • selvitys on tehtävä myös vaurioista, joilla saattaa olla merkitystä käyttöturvallisuuteen (rakenteelliset viat, materiaaliviat). • Maakaasuasetusta valvoo Tukes.

×