Innoskart ws 121001 hun

PoziTeam Csoport
PoziTeam CsoportPoziTeam Kft.
Tudásmenedzsment
   a klaszterek
   sikerességéért

   Gondolatébresztő
    KDRIK workshop
Székesfehérvár, 2012.október 1-2.       Gyulay Tibor
• Több, mint 25 év a
Bemutatkozás
Gyulay Tibor
         szervezetfejlesztésben, trénin
         gpiacon (BME
         oktató, tréner, tanácsadó, coa
         ch)
        • POZITEAM alapító tulajdonos
        • 5 éve abszolút TM fókusz
        • Knoco Ltd. franchise partner
        • Sikeres TM projektek
        • NAÜ szakértő
        • Tudásmenedzsment és Innováció
         TM: versenyelőny!
POZITEAM – KNOCO HUNGARY BEMUTATKOZÁS

• 25 éves tanácsadói, szervezetfejlesztői
 tapasztalat  TUDÁSMENEDZSMENT!!!
• 2010: franchise szerződés Knoco Ltd. (UK)
• Profilunk: tudásmenedzsment rendszerek
 fejlesztése, bevezetése és
 működtetése, szervezeti és országos
 (nemzetközi) szinten
• TM képzési repertoár
• Legfontosabb referenciáink:
• Miért fontos a TM a
A mai nap       klasztereknek?
logikai felépítése  • Tapasztalat megosztás
            (csoportmunka)
           • Bevezetés a TM-be
           • TM és Innováció kapcsolata
           • TM a klaszterekben
           • Klasztermenedzsment feladatai
           • Új közösségi modell a TM
            fejlesztésre
           • Klasztermenedzserek
            tudásközössége: Kipróbálni a TM-t
            saját hasznunkra.
Miért társulunk
klaszterekben?
Nem tartalmi válasz!


            • Közös cél
            • Egyedül nem menne
            • Szinergikus együttműködés:
             1+1>2
Mit adunk be a    •  Technológia
közösbe?
MI a közös tőkénk?  •  Termelő eszköz
           •  Infrastruktúra
           •  Munkaerő
           •  Kapcsolat
           •  Lobbi
           •  Kultúra
           •  …
           • TUDÁS
• Nincs TM stratégia
Hogyan bánunk a    – Tagvállalatoknál sem
tudástőkénkkel??
            – Klaszterben sem
Elég tudatosan?
Elég profin?
          •  Tudásfolyamatok?
          •  Technológia?
          •  Dedikált TM szereplők?
          •  Klaszter menedzsmenten
            múlik
            – Ösztönös
            – Nem komplex
          • Korlátozott megosztás
          • NEM HASZNÁLJUK KI!
Csoportmunka
Bevezetés a tudásmenedzsmentbe
ISMERŐS?

• „Emlékszem, hogy valaki említette ezt mostanában, de ki is volt az?”
•  „Valaki már biztos csinálta ezt korábban – de ki?”
•  „Amikor az a srác elment, minden tudást magával vitt.”
•  „Annyira nagy szerencsém volt, hogy találkoztam Balázzsal – pont tudta a
  választ, amire kíváncsi voltam."
•  „Ez most nagyon jól ment – hogyan ismételjük meg legközelebb is ezt a
  sikert?”
•  „Ezt a hibát mi is elkövettük az irodánkban.”

      Ha mindannyian tudnánk, amit mindannyian tudunk,
    ha mindig megtalálnánk azt a tudást, amire szükségünk van,
             ha sose tudnánk elfelejteni, akkor…
     © Minden jog fenntartva.
TUDÁS ÉS TELJESÍTMÉNY

                Alkalmazni
           Tudás       Teljesítmény
                 Tanulni


   © Minden jog fenntartva.
MIÉRT MÁS A TUDÁS?

                Adat
                A nyomásérték leolvasása,
                adott helyen, adott időben.


                Információ
                Adat, úgy strukturálva, hogy
                az mondjon nekünk valamit.                Tudás
                Mit jelent ez? Mit kellene
                tennünk?
   © Minden jog fenntartva.
HONNAN JÖN A TUDÁS?


  Tapasztalat
   Megpróbálom, elhibázom
   Megpróbálom, sikerül        Tacit
  Mások tapasztalata
  Tréningek, képzések
  Leírások, kézikönyvek
  Beépítve rendszerekbe, folyamatokba,  Explicit
   eszközökbe
   © Minden jog fenntartva.
A TUDÁSÁRAMLÁS
      Hova...

Honnan...            Emberek       Tudásbázis

           Kommunikáció      Összegyűjtés


 Emberek
           Elérés         Rendszerezés

 Tudásbázis
           Nonaka nyomán (1994)
      © Minden jog fenntartva.
HOLISZTIKUS MODELL
EGY SZISZTEMATIKUS KERET
                 Tudásvagyon
 Tudásbázis
Közösségek
                  Tanulás
                  közben
           Megelőző          Utólagos
            tanulás          tanulás

 Emberek
   és
 Csapatok
       Célok         A tudás         Eredmény  $
                 felhasználása
Egy tudásmenedzsment rendszer lehetséges elemei

• A tudás mérése, elemzése  • TM-barát szervezeti
• Tudásmegosztás        struktúra, kultúra
 jutalmazása         • Mester-tanítvány
• Projektek közötti tanulás   kapcsolat
 & Best Practice        (mentor, gyakornok)
• AAR = Akció utáni tanulás  • Modern együttműködési
• Tudástérkép          technológiák
• CoP = szakmai        • Az intellektuális tőke
 tudásközösségek        mérése és felügyelete
• Szakmai           • Tudás-brókerek
 tudástárak, adatbázisok   • Közösségi alkalmazások
• Kompetencia-         (wiki, blog, stb)
 menedzsment         • Storytelling
Tudásmenedzsment és
   Innováció
 Gyulay Tibor, POZITEAM – Knoco Hungary
Célom ezzel a  • Üzleti eredmény az Innováció
blokkal
TM  Innováció
          TM eszközökkel történő
          támogatásával
         • Elmosódó a határok: TM és
          innováció: kéz a kézben!
         • Tenni, változtatni kell:
          Tudatosság, módszeresség
         • Ne bonyolítsuk túl:
          Egyszerű módszerek
         • Használható ötletek, tippek
         Tudásmenedzsment és Innováció
TM és innováció      •  Tudás  Teljesítmény
kapcsolata
Tudatos TM  szervezeti  •  Új tudás  Innováció
kreativitás növekedése.
Összemosódás? Nem baj!  •  Tudásmegosztó kultúra
             •  TM módszerek, eszközök
             •  Folyamatba illesztés
             •  Technológiák
             •  "Spanyolviasz"
             •  Innováció
               menedzsment, mint fontos
               tudás
               Tudásmenedzsment és Innováció
Knoco által
javasolt módszerek
Ami a TM tréningből kimaradt                • Üzletközpontú akciótanulás
                • Akció tanulócsoportok
                • Technikai korlát
                Tudásmenedzsment és Innováció
TM eszközök az
             • Üzletközpontú akciótanulás
innovációs        • Akció tanulócsoportok
folyamatban        • Technikai korlát
Tudatos TM  szervezeti
kreativitás növekedése.  • Tudástérkép
Egyszerű eszközökkel   • Tudásmegosztó fórumok
             • Ötletmenedzsment
             • Tudásközösségek
             • Tehetségmenedzsment
             • Web2 technológiák
             • Tudásmegosztó
              kultúra, ösztönzés
             • Innováció mint fontos
              tudástartalom!
               Tudásmenedzsment és Innováció
Ha nem elég a        •  Tudás vásárlás
saját tudás?
Kicsik vagyunk, de nagyra  •  Erőforrás bővítés
törünk.
              •  Ipari kémkedés
              •  Barkácsolás
              •  Kooperáció
              •  Outsourcing
              •  Crowdsourcing
              •  (Open innovation)
              •  A tudásmenedzsmentben is
                legyünk innovatívak!
                Tudásmenedzsment és Innováció
TUDÁSMENEDZSMENT A KLASZETEREKBEN
KELL EZ NEKÜNK?
• Jó a tagvállaltnak?
TM a klaszterekben
Fontos kérdések, kihívások
               • Miért kell a klaszternek?
               • Biztosan drága.
                 TM fejlesztő közösség
               • A klasztermenedzsmentnek
                mi a feladata?
               • A klasztermenedzserek
                hogyan használhatják ki?
               • …

               • Befektetés a legfontosabb
                tőketényezőbe!
A TM HASZNA A TAGVÁLLALAT SZÁMÁRA
• Hatékonyabb működés
  - Jobb döntések, gyorsabb munkavégzés
  - Kevesebb hiba
  - Kevesebb idő a tudás megtalálására
• Innovatívabb szervezet
  - Tudásintegráció, kreativitás
  - Tudásmegosztó kultúra
• Tudásvesztés kockázatának csökkentése
  - Kulcstudások, kulcsemberek tudatos kezelése
  - Tapasztalatok beépülése a működésbe
  - Szervezeti tudás > egyéni tudás
• Elkötelezettebb, motiváltabb munkatársak
• Gyors megtérülés!
A TM HASZNA A KLASZTER SZÁMÁRA
• Tagvállalatok tudásának szinergiája
  - Tanulunk egymástól
  - Kreatív tudáskombinációk
  - Inspiratív tudásmegosztás
• Közös fejlesztések
  - Termék,
  - Technológia
  - …
• Hálózati kapcsolatok erősödése
  - Szakmai bizalom
  - Közösség
• A klaszter egyik alap céljának profi teljesítése!
A KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI MODELL
• Egy TMR fejlesztés tényleg komoly ráfordítás!
 („Egyedül nem megy!”)
• Fogjunk össze!
  - Osztozzunk a költségeken!
  - Adjuk össze a tapasztalatainkat!
• A munka egy fejlesztő teamben zajlik!
HOGYAN MŰKÖDIK A FEJLESZTŐ TEAM? (ELSŐ 6 HÓNAP)
 Vezetői tájékoztató az érdeklődő szervezetek számára.
 Kick off meeting a részvevők számára
 („Szerződéskötés”, kölcsönös ismerkedés, a program
 ütemezése)
 2 napos tudásmenedzsment tréning
 o A TM elméleti alapjai
 o Saját élményű gyakorlatok a tudásmegosztás jelentőségének
  megtapasztalására
 o Esettanulmányok, sikertörténetek
 o Módszertani ismertetők
 o TMR implementáció tervezése szervezetenként
 Rendszeres team ülések (8-10 alakalom)
 Kommunikáció, tudás- és tapasztalatcsere (web2)
 Személyes tanácsadói konzultációk (4x2 óra)
 Tanácsadói támogatás egy online kérdőív segítségével
AZ 1. FEJLESZTÉSI ÜTEM OUTPUTJAI (6 HÓNAP)
 Felkészült, elkötelezett „bajnokok”
 Pontos helyzetkép
   TMR meglévő erősségei, fejlesztendő területei
   Tudásvesztés kockázatai
 TMR fejlesztési javaslat
   Hol érdemes beavatkozni?
   Hogyan térül meg ez a befektetés?
 Megvalósult quick win akciók, elindított (lezárt) pilot
 projektek  Kimutatható eredmények!!!

 Javaslatok a klaszter TM aktivitásainak fejlesztésére
A közösségi TMR
           1. A hatékonyabb tudástőke
fejlesztési modell   kezelés, fejlettebb
            tudáskultúra hasznából
            profitál a tagvállalat.
           2. Jobb eredményhez
            jutunk, olcsóbban!
           3. „Melléktermékként” a
            klaszteren belüli
            tudásmegosztás is javul!
A KLASZTERMENEDZSMENT FELADATAI A TM-BEN
• Felismerni a konkrét lehetőségeket, ahol a TM segítheti a
 klaszter céljait.
• Megegyezni a tagvállalatokkal a TM célokban és
 tudásmenedzsment rendszerek integráltsági szintjében.
• A klaszter működésébe integrálni a tudásfolyamatokat.
• Kialakítani a klaszter tudásmegosztó technológiáját
 (SharePoint?).
• Meghatározni a TM szerepeket, felkészíteni a szereplőket.
• A klaszter TMR implementációja.
• Tudásmegosztást támogató, ösztönző kultúra építése.
• A TMR működtetése, folyamatos fejlesztése
Klasztermenedzserek  • Miért éppen most beszélünk
tudásközössége
Mit profitálhatunk
             erről?
személyesen is a
tudásmenedzsmentből?
            • Mik azok a tudásközösségek?
            • Hogy működne a KMTK (?)?
            • A POZITEAM – Knoco Hungary
             hozzájárulása?
            • Következő lépések
            Tudásmenedzsment és Innováció
A TÉMA AKTUALITÁSA
• 13 személyes interjú klasztermenedzsment szervezetekkel
   A klaszter sikerében döntő szerepe van a
   klasztermenedzsment színvonalának.
   Sok tapasztalat gyűlt össze az elmúlt időszakban.
   A többség örülne, ha megoszthatná a tudását más
   klasztermenedzserekkel.
• Nagyon alacsony a jól működő klaszterek aránya.
• A MAG Zrt. is felismerte a klasztermenedzserek közötti
 kommunikáció szükségességét.
• A korszerű tudásmenedzsment módszerek segítségével
 nagy mértékben növelhető a tudáscsere hatékonysága a
 közösség fenntarthatósága.
MIK AZOK A TUDÁSKÖZÖSSÉGEK?
Knoco anyagból 1-2 slide
POZITEAM HOZZÁJÁRULÁS
Ebből kivonatolni:
Részvétel a program előkészítésében, a koncepció
  kialakításában, a működési modell felépítésében.
Moderátori szerepvállalás a közösség beindításában:
  Community launch elnevezésű (a tudásközösségek
  indulására kidolgozott) tréningünk alapján, egy start
  rendezvény megszervezése és lebonyolítása.
A tudásmegosztó felülettel kapcsolatos követelmények
  kidolgozása, az implementáció támogatása (vagy akár a
  felépítés és beindítás komplett menedzselése).
Az operatív szervező csapat és a közösség magjának
  tanácsadói támogatása (amíg a működés nem
  stabilizálódik).
Tudásmegosztó események módszertani
  támogatása, szükség esetén moderálása.
KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK
•  Kritikus tömeg (10-12) fő megnyerése a koncepcióhoz.
•  Induló koncepció kialakítása
•  MAG Zrt. támogatásának megnyerése
•  Indító találkozó szervezése
•  Támogatási lehetőségek megvizsgálása
•  Kommunikációs és tudásmegosztó felület indítása
•  Community launch (közösség indító találkozó)
•  SIKERES CoP
1 von 38

Recomendados

Gyulay tibor tm és innováció műhely_120927 von
Gyulay tibor tm és innováció műhely_120927Gyulay tibor tm és innováció műhely_120927
Gyulay tibor tm és innováció műhely_120927PoziTeam Csoport
409 views22 Folien
Nyitott m tudásmegragadás_120301 von
Nyitott m tudásmegragadás_120301Nyitott m tudásmegragadás_120301
Nyitott m tudásmegragadás_120301POZITEAM
288 views34 Folien
Beveztés a tudásmenedzsmentbe 2016 km expert von
Beveztés a tudásmenedzsmentbe 2016 km expertBeveztés a tudásmenedzsmentbe 2016 km expert
Beveztés a tudásmenedzsmentbe 2016 km expertTibor Gyulay
1.1K views15 Folien
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréning von
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréningTudásmenedzsment a gyakorlatban tréning
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréningTibor Gyulay
452 views3 Folien
MOL Tudásmenedzsment rendszere von
MOL Tudásmenedzsment rendszereMOL Tudásmenedzsment rendszere
MOL Tudásmenedzsment rendszereEszter Séra
2.4K views59 Folien
Tudásmenedzsment rendszerek von
Tudásmenedzsment rendszerekTudásmenedzsment rendszerek
Tudásmenedzsment rendszerekBME
620 views15 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Innoskart ws 121001 hun

OTP Bővített Műhely von
OTP Bővített MűhelyOTP Bővített Műhely
OTP Bővített MűhelyEszter Séra
1.2K views31 Folien
Kkv tm műhely győr 130225 von
Kkv tm műhely győr 130225Kkv tm műhely győr 130225
Kkv tm műhely győr 130225POZITEAM
553 views34 Folien
Tm poziteam intro von
Tm poziteam introTm poziteam intro
Tm poziteam introEszter Séra
518 views23 Folien
Mta konf 120404_bevezető_ea von
Mta konf 120404_bevezető_eaMta konf 120404_bevezető_ea
Mta konf 120404_bevezető_eaPOZITEAM
189 views12 Folien
Tudásmenedzsment, mint válságkezelő eszköz von
Tudásmenedzsment, mint válságkezelő eszközTudásmenedzsment, mint válságkezelő eszköz
Tudásmenedzsment, mint válságkezelő eszközTibor Gyulay
415 views21 Folien
Coaching és tudásmenedzsment műhely von
Coaching és tudásmenedzsment műhely Coaching és tudásmenedzsment műhely
Coaching és tudásmenedzsment műhely Tibor Gyulay
147 views12 Folien

Similar a Innoskart ws 121001 hun(20)

OTP Bővített Műhely von Eszter Séra
OTP Bővített MűhelyOTP Bővített Műhely
OTP Bővített Műhely
Eszter Séra1.2K views
Kkv tm műhely győr 130225 von POZITEAM
Kkv tm műhely győr 130225Kkv tm műhely győr 130225
Kkv tm műhely győr 130225
POZITEAM553 views
Mta konf 120404_bevezető_ea von POZITEAM
Mta konf 120404_bevezető_eaMta konf 120404_bevezető_ea
Mta konf 120404_bevezető_ea
POZITEAM189 views
Tudásmenedzsment, mint válságkezelő eszköz von Tibor Gyulay
Tudásmenedzsment, mint válságkezelő eszközTudásmenedzsment, mint válságkezelő eszköz
Tudásmenedzsment, mint válságkezelő eszköz
Tibor Gyulay415 views
Coaching és tudásmenedzsment műhely von Tibor Gyulay
Coaching és tudásmenedzsment műhely Coaching és tudásmenedzsment műhely
Coaching és tudásmenedzsment műhely
Tibor Gyulay147 views
Tudásmenedzsment sikertényezők von BME
Tudásmenedzsment sikertényezőkTudásmenedzsment sikertényezők
Tudásmenedzsment sikertényezők
BME618 views
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos von Eszter Séra
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnosBővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Eszter Séra492 views
Tudásközösségek tm műhely 170504 von Tibor Gyulay
Tudásközösségek tm műhely 170504Tudásközösségek tm műhely 170504
Tudásközösségek tm műhely 170504
Tibor Gyulay381 views
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány) von Tibor Gyulay
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Tibor Gyulay166 views
Stretch összefoglaló 2014 von Szabolcs Emich
Stretch összefoglaló 2014Stretch összefoglaló 2014
Stretch összefoglaló 2014
Szabolcs Emich1.6K views
Kkv tm tudáspiac gyulay tibor 160427 von Tibor Gyulay
Kkv tm tudáspiac gyulay tibor 160427Kkv tm tudáspiac gyulay tibor 160427
Kkv tm tudáspiac gyulay tibor 160427
Tibor Gyulay436 views
Formatív értékelés és tanulói előrehaladás támogatása IKT eszközökkel von Bertalan Péter Farkas
Formatív értékelés és tanulói előrehaladás támogatása IKT eszközökkelFormatív értékelés és tanulói előrehaladás támogatása IKT eszközökkel
Formatív értékelés és tanulói előrehaladás támogatása IKT eszközökkel
FinTech Workshop 02: Varga Krisztián - A digitális átalakulás lehetőségeinek... von Informatikai Intézet
FinTech Workshop 02: Varga Krisztián - A digitális átalakulás lehetőségeinek...FinTech Workshop 02: Varga Krisztián - A digitális átalakulás lehetőségeinek...
FinTech Workshop 02: Varga Krisztián - A digitális átalakulás lehetőségeinek...
A tanulás feltételei modern munkakörnyezetekben - MoodleMoot 2015. von Apertus Nonprofit Kft.
A tanulás feltételei modern munkakörnyezetekben - MoodleMoot 2015.A tanulás feltételei modern munkakörnyezetekben - MoodleMoot 2015.
A tanulás feltételei modern munkakörnyezetekben - MoodleMoot 2015.
26. összefoglaló feljegyzés tudásmenedzsment a projektek szolgálatában-201... von Pronay46
26. összefoglaló feljegyzés  tudásmenedzsment a projektek szolgálatában-201...26. összefoglaló feljegyzés  tudásmenedzsment a projektek szolgálatában-201...
26. összefoglaló feljegyzés tudásmenedzsment a projektek szolgálatában-201...
Pronay46541 views

Innoskart ws 121001 hun

 • 1. Tudásmenedzsment a klaszterek sikerességéért Gondolatébresztő KDRIK workshop Székesfehérvár, 2012.október 1-2. Gyulay Tibor
 • 2. • Több, mint 25 év a Bemutatkozás Gyulay Tibor szervezetfejlesztésben, trénin gpiacon (BME oktató, tréner, tanácsadó, coa ch) • POZITEAM alapító tulajdonos • 5 éve abszolút TM fókusz • Knoco Ltd. franchise partner • Sikeres TM projektek • NAÜ szakértő • Tudásmenedzsment és Innováció TM: versenyelőny!
 • 3. POZITEAM – KNOCO HUNGARY BEMUTATKOZÁS • 25 éves tanácsadói, szervezetfejlesztői tapasztalat  TUDÁSMENEDZSMENT!!! • 2010: franchise szerződés Knoco Ltd. (UK) • Profilunk: tudásmenedzsment rendszerek fejlesztése, bevezetése és működtetése, szervezeti és országos (nemzetközi) szinten • TM képzési repertoár • Legfontosabb referenciáink:
 • 4. • Miért fontos a TM a A mai nap klasztereknek? logikai felépítése • Tapasztalat megosztás (csoportmunka) • Bevezetés a TM-be • TM és Innováció kapcsolata • TM a klaszterekben • Klasztermenedzsment feladatai • Új közösségi modell a TM fejlesztésre • Klasztermenedzserek tudásközössége: Kipróbálni a TM-t saját hasznunkra.
 • 5. Miért társulunk klaszterekben? Nem tartalmi válasz! • Közös cél • Egyedül nem menne • Szinergikus együttműködés: 1+1>2
 • 6. Mit adunk be a • Technológia közösbe? MI a közös tőkénk? • Termelő eszköz • Infrastruktúra • Munkaerő • Kapcsolat • Lobbi • Kultúra • … • TUDÁS
 • 7. • Nincs TM stratégia Hogyan bánunk a – Tagvállalatoknál sem tudástőkénkkel?? – Klaszterben sem Elég tudatosan? Elég profin? • Tudásfolyamatok? • Technológia? • Dedikált TM szereplők? • Klaszter menedzsmenten múlik – Ösztönös – Nem komplex • Korlátozott megosztás • NEM HASZNÁLJUK KI!
 • 10. ISMERŐS? • „Emlékszem, hogy valaki említette ezt mostanában, de ki is volt az?” • „Valaki már biztos csinálta ezt korábban – de ki?” • „Amikor az a srác elment, minden tudást magával vitt.” • „Annyira nagy szerencsém volt, hogy találkoztam Balázzsal – pont tudta a választ, amire kíváncsi voltam." • „Ez most nagyon jól ment – hogyan ismételjük meg legközelebb is ezt a sikert?” • „Ezt a hibát mi is elkövettük az irodánkban.” Ha mindannyian tudnánk, amit mindannyian tudunk, ha mindig megtalálnánk azt a tudást, amire szükségünk van, ha sose tudnánk elfelejteni, akkor… © Minden jog fenntartva.
 • 11. TUDÁS ÉS TELJESÍTMÉNY Alkalmazni Tudás Teljesítmény Tanulni © Minden jog fenntartva.
 • 12. MIÉRT MÁS A TUDÁS? Adat A nyomásérték leolvasása, adott helyen, adott időben. Információ Adat, úgy strukturálva, hogy az mondjon nekünk valamit. Tudás Mit jelent ez? Mit kellene tennünk? © Minden jog fenntartva.
 • 13. HONNAN JÖN A TUDÁS? Tapasztalat Megpróbálom, elhibázom Megpróbálom, sikerül Tacit Mások tapasztalata Tréningek, képzések Leírások, kézikönyvek Beépítve rendszerekbe, folyamatokba, Explicit eszközökbe © Minden jog fenntartva.
 • 14. A TUDÁSÁRAMLÁS Hova... Honnan... Emberek Tudásbázis Kommunikáció Összegyűjtés Emberek Elérés Rendszerezés Tudásbázis Nonaka nyomán (1994) © Minden jog fenntartva.
 • 16. EGY SZISZTEMATIKUS KERET Tudásvagyon Tudásbázis Közösségek Tanulás közben Megelőző Utólagos tanulás tanulás Emberek és Csapatok Célok A tudás Eredmény $ felhasználása
 • 17. Egy tudásmenedzsment rendszer lehetséges elemei • A tudás mérése, elemzése • TM-barát szervezeti • Tudásmegosztás struktúra, kultúra jutalmazása • Mester-tanítvány • Projektek közötti tanulás kapcsolat & Best Practice (mentor, gyakornok) • AAR = Akció utáni tanulás • Modern együttműködési • Tudástérkép technológiák • CoP = szakmai • Az intellektuális tőke tudásközösségek mérése és felügyelete • Szakmai • Tudás-brókerek tudástárak, adatbázisok • Közösségi alkalmazások • Kompetencia- (wiki, blog, stb) menedzsment • Storytelling
 • 18. Tudásmenedzsment és Innováció Gyulay Tibor, POZITEAM – Knoco Hungary
 • 19. Célom ezzel a • Üzleti eredmény az Innováció blokkal TM  Innováció TM eszközökkel történő támogatásával • Elmosódó a határok: TM és innováció: kéz a kézben! • Tenni, változtatni kell: Tudatosság, módszeresség • Ne bonyolítsuk túl: Egyszerű módszerek • Használható ötletek, tippek Tudásmenedzsment és Innováció
 • 20. TM és innováció • Tudás  Teljesítmény kapcsolata Tudatos TM  szervezeti • Új tudás  Innováció kreativitás növekedése. Összemosódás? Nem baj! • Tudásmegosztó kultúra • TM módszerek, eszközök • Folyamatba illesztés • Technológiák • "Spanyolviasz" • Innováció menedzsment, mint fontos tudás Tudásmenedzsment és Innováció
 • 21. Knoco által javasolt módszerek Ami a TM tréningből kimaradt • Üzletközpontú akciótanulás • Akció tanulócsoportok • Technikai korlát Tudásmenedzsment és Innováció
 • 22. TM eszközök az • Üzletközpontú akciótanulás innovációs • Akció tanulócsoportok folyamatban • Technikai korlát Tudatos TM  szervezeti kreativitás növekedése. • Tudástérkép Egyszerű eszközökkel • Tudásmegosztó fórumok • Ötletmenedzsment • Tudásközösségek • Tehetségmenedzsment • Web2 technológiák • Tudásmegosztó kultúra, ösztönzés • Innováció mint fontos tudástartalom! Tudásmenedzsment és Innováció
 • 23. Ha nem elég a • Tudás vásárlás saját tudás? Kicsik vagyunk, de nagyra • Erőforrás bővítés törünk. • Ipari kémkedés • Barkácsolás • Kooperáció • Outsourcing • Crowdsourcing • (Open innovation) • A tudásmenedzsmentben is legyünk innovatívak! Tudásmenedzsment és Innováció
 • 26. • Jó a tagvállaltnak? TM a klaszterekben Fontos kérdések, kihívások • Miért kell a klaszternek? • Biztosan drága.  TM fejlesztő közösség • A klasztermenedzsmentnek mi a feladata? • A klasztermenedzserek hogyan használhatják ki? • … • Befektetés a legfontosabb tőketényezőbe!
 • 27. A TM HASZNA A TAGVÁLLALAT SZÁMÁRA • Hatékonyabb működés - Jobb döntések, gyorsabb munkavégzés - Kevesebb hiba - Kevesebb idő a tudás megtalálására • Innovatívabb szervezet - Tudásintegráció, kreativitás - Tudásmegosztó kultúra • Tudásvesztés kockázatának csökkentése - Kulcstudások, kulcsemberek tudatos kezelése - Tapasztalatok beépülése a működésbe - Szervezeti tudás > egyéni tudás • Elkötelezettebb, motiváltabb munkatársak • Gyors megtérülés!
 • 28. A TM HASZNA A KLASZTER SZÁMÁRA • Tagvállalatok tudásának szinergiája - Tanulunk egymástól - Kreatív tudáskombinációk - Inspiratív tudásmegosztás • Közös fejlesztések - Termék, - Technológia - … • Hálózati kapcsolatok erősödése - Szakmai bizalom - Közösség • A klaszter egyik alap céljának profi teljesítése!
 • 29. A KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI MODELL • Egy TMR fejlesztés tényleg komoly ráfordítás! („Egyedül nem megy!”) • Fogjunk össze! - Osztozzunk a költségeken! - Adjuk össze a tapasztalatainkat! • A munka egy fejlesztő teamben zajlik!
 • 30. HOGYAN MŰKÖDIK A FEJLESZTŐ TEAM? (ELSŐ 6 HÓNAP) Vezetői tájékoztató az érdeklődő szervezetek számára. Kick off meeting a részvevők számára („Szerződéskötés”, kölcsönös ismerkedés, a program ütemezése) 2 napos tudásmenedzsment tréning o A TM elméleti alapjai o Saját élményű gyakorlatok a tudásmegosztás jelentőségének megtapasztalására o Esettanulmányok, sikertörténetek o Módszertani ismertetők o TMR implementáció tervezése szervezetenként Rendszeres team ülések (8-10 alakalom) Kommunikáció, tudás- és tapasztalatcsere (web2) Személyes tanácsadói konzultációk (4x2 óra) Tanácsadói támogatás egy online kérdőív segítségével
 • 31. AZ 1. FEJLESZTÉSI ÜTEM OUTPUTJAI (6 HÓNAP) Felkészült, elkötelezett „bajnokok” Pontos helyzetkép  TMR meglévő erősségei, fejlesztendő területei  Tudásvesztés kockázatai TMR fejlesztési javaslat  Hol érdemes beavatkozni?  Hogyan térül meg ez a befektetés? Megvalósult quick win akciók, elindított (lezárt) pilot projektek  Kimutatható eredmények!!! Javaslatok a klaszter TM aktivitásainak fejlesztésére
 • 32. A közösségi TMR 1. A hatékonyabb tudástőke fejlesztési modell kezelés, fejlettebb tudáskultúra hasznából profitál a tagvállalat. 2. Jobb eredményhez jutunk, olcsóbban! 3. „Melléktermékként” a klaszteren belüli tudásmegosztás is javul!
 • 33. A KLASZTERMENEDZSMENT FELADATAI A TM-BEN • Felismerni a konkrét lehetőségeket, ahol a TM segítheti a klaszter céljait. • Megegyezni a tagvállalatokkal a TM célokban és tudásmenedzsment rendszerek integráltsági szintjében. • A klaszter működésébe integrálni a tudásfolyamatokat. • Kialakítani a klaszter tudásmegosztó technológiáját (SharePoint?). • Meghatározni a TM szerepeket, felkészíteni a szereplőket. • A klaszter TMR implementációja. • Tudásmegosztást támogató, ösztönző kultúra építése. • A TMR működtetése, folyamatos fejlesztése
 • 34. Klasztermenedzserek • Miért éppen most beszélünk tudásközössége Mit profitálhatunk erről? személyesen is a tudásmenedzsmentből? • Mik azok a tudásközösségek? • Hogy működne a KMTK (?)? • A POZITEAM – Knoco Hungary hozzájárulása? • Következő lépések Tudásmenedzsment és Innováció
 • 35. A TÉMA AKTUALITÁSA • 13 személyes interjú klasztermenedzsment szervezetekkel  A klaszter sikerében döntő szerepe van a klasztermenedzsment színvonalának.  Sok tapasztalat gyűlt össze az elmúlt időszakban.  A többség örülne, ha megoszthatná a tudását más klasztermenedzserekkel. • Nagyon alacsony a jól működő klaszterek aránya. • A MAG Zrt. is felismerte a klasztermenedzserek közötti kommunikáció szükségességét. • A korszerű tudásmenedzsment módszerek segítségével nagy mértékben növelhető a tudáscsere hatékonysága a közösség fenntarthatósága.
 • 36. MIK AZOK A TUDÁSKÖZÖSSÉGEK? Knoco anyagból 1-2 slide
 • 37. POZITEAM HOZZÁJÁRULÁS Ebből kivonatolni: Részvétel a program előkészítésében, a koncepció kialakításában, a működési modell felépítésében. Moderátori szerepvállalás a közösség beindításában: Community launch elnevezésű (a tudásközösségek indulására kidolgozott) tréningünk alapján, egy start rendezvény megszervezése és lebonyolítása. A tudásmegosztó felülettel kapcsolatos követelmények kidolgozása, az implementáció támogatása (vagy akár a felépítés és beindítás komplett menedzselése). Az operatív szervező csapat és a közösség magjának tanácsadói támogatása (amíg a működés nem stabilizálódik). Tudásmegosztó események módszertani támogatása, szükség esetén moderálása.
 • 38. KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK • Kritikus tömeg (10-12) fő megnyerése a koncepcióhoz. • Induló koncepció kialakítása • MAG Zrt. támogatásának megnyerése • Indító találkozó szervezése • Támogatási lehetőségek megvizsgálása • Kommunikációs és tudásmegosztó felület indítása • Community launch (közösség indító találkozó) • SIKERES CoP

Hinweis der Redaktion

 1. Ez a kapcsolat a tudás és teljesítmény között alapvető a tudásmenedzsment számáraMinél többet tudunk, annál jobban teljesítünk, ha meg tudjuk találni a tudásunkat Minél többet tanulnunk saját teljesítményünkből, annál többet fogunk tudniEz egy önmagát erősítő körbe tesz minket – egy folyamatos fejlődési szakaszba – amely által folyamatosan fejlődik a tudásunk, javítva a teljesítményünket is TM, a legegyszerűbben nézve, biztosítja, hogy ez a kör bezároljon, szisztematikusan és menedzselt módon
 2. Egészen alapszinten kell kezdenünk és megkülönböztetnünk a tudást az adattól és információtól. A 3 hasonló, összekapcsolódott, mégsem ugyanaz és máshogy kell őket kezelni is. A definíciók használata helyett, inkább hadd mondjuk el egy történettel. Sztori; Egy gyárban vagy és kibetűzöl egy nyomásmérő eszközt egy csövön. Azt látod rajta, hogy 25,000 psi, és péntek 5 óra van. Ez adat: nyomás, hely, idő. Bemész az ellenőrző szobába és megnézed a nyomástervét a csőnek és azt találod, hogy a nyomás gyorsan emelkedik. Ez már információ – valami történik! Kérdezd meg a résztvevőket: „Milyen tudásra van most szükségünk?” Írd a válaszaikat egy flipchartra. Kezdetben azt mondják majd, „tudnunk kell, a csőben milyenre értékeljük a nyomást”; „ez normális-e”; „hol van a vészkijárat” stb. de kérdezgesd tovább, míg valaki azt nem mondja „tudnunk kell, mit kell tegyünk”. Mondd, hogy igen és mutass rá, hogy a többi tudás (hogy ez normális-e stb.) olyan dolgok, amiket tudnod kell, de azért, hogy tudd, mit kell tenned. A hasznos tudás az, ami segít meghoznia jó döntést. A történet megmutatja, hogy szükség van adatra és információra, de a tudás valami extrát ad hozzá, nevezetesen a képességet a jó döntés meghozásához. Állj meg és kérdezd meg, van-e ennek az illusztrálásnak szerintük értelme.
 3. Most kérdezd meg, mielőtt animálod a slide-ot, honnan jöhet a tudás. Írd a válaszaikat egy flipchartra. Ha befejezték, mutasd meg a válaszokat és mutasd meg a tudás két fajtáját. (plusz a 3-at, a struktúrákba ágyazott tudást)