Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

High performance teaming handout

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Help ik ben bestuur wat nu
Help ik ben bestuur wat nu
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 55 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie High performance teaming handout (20)

Weitere von Power2Improve (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

High performance teaming handout

 1. 1. Wie  is  Nathalie?   ü Nathalie  Soeteman   ü Hoofd  Content  SNS  Bank   ü Social  Business  Change  Manager   ü Jurist   ü Postdoc  Verandermanagement   ü Gecer?ficeerd  coach   ü Ervaren  trainer  en  spreker  
 2. 2. Wie  is  Gustaaf?   ü  Drs.  Econometrie   ü  Bachelor  Bestuurlijke  Informa?ekunde   ü  Psychologie  en  post  Doc  Didak?ek   ü  Execu?ve  MBA   ü  Management  Consultant/Coach/Trainer   ü  Leiderschap/Communica?e/Brain  skills   ü  Managers/Professionals/Experts   ü  Europa  &  USA   ü  10.000+  top-­‐talenten  geholpen  
 3. 3. High  performance  team?!   ü Sense  of  purpose   ü Open  communica?ons   ü Trust  and  Mutual  respect   ü Shared  leadership   ü Effec?ve  Working  Procedures   ü Flexibility  and  Adaptablity   ü Con?nuous  Learning  
 4. 4. In  hoeverre  zijn  wij…?  Wat  kan  beter?     High%performance%team%test!
 5. 5. Wat  we  willen…   ü Team  up  met  iemand  die  je   nog  niet  kent   ü Maak  kennis  zodat  je  elkaar   in  1  zin  kunt  voorstellen,   inclusief  de  verwach?ngen   en  wensen  bij  vandaag   6  minuten  (3  per  persoon)  
 6. 6. High  Performance  Teaming  
 7. 7. Golden  circle  
 8. 8. WHY?!  (3  minuten)   Maak,  ieder   voor  zich,  een   flipvel  met   daarop  de  Why   van  jouw   organisa?e.  
 9. 9. High  Performance  Teaming  
 10. 10. Co-­‐crea?ve  communica?on   Observe   Observe   Request   Request   Need   Need   Emo?on   Emo?on  
 11. 11. Co-creative communication: key questions What do you do? What do you want to do (more of)? What do you need? Who could help you? Observe   Observe   Request   Request   Need   Need   Emo?on   Emo?on  
 12. 12. Co-­‐crea?ve  decision  making   Ø  Do  you  support  this  decision?  Yes/No   Ø  What  level  of  agreement  are  you  at?     Ø  What  altera?ons  to  the  agreement  would  beeer  serve  your   needs?  
 13. 13. Open(en)  communica?e?!   Maak,  ieder  voor   zich,  een  flipvel  met   daarop  per  collega:     ü Trotsmaker   ü Drijfveer   ü Angst   ü Hulpvraag   ü …   Jan Lia Pim Liv
 14. 14. High  Performance  Teaming  
 15. 15. Frauderende  studenten   Alfa  wetenschappen    43%   Educa4e        52%   Medicijnen        63%   Rechten          63%   Business          75%   Veroordeelde  criminelen  in  minimaal   beveiligde  inrich1ngen  scoren  gelijk  aan   MBA  studenten  voor  eamans  ethische   dilemma’s.  
 16. 16. Vertrouwen  versnelt   ↑  Vertrouwen     =     ↑  Snelheid   ↓  Kosten  
 17. 17. Socioloog  David  Halpern   ‘Others  can  be  trusted’:   34%  of  Americans     23%  of  La4n  Americans   18%  of  Africans   29%  of  Britains  (40  years  ago:  60%)  
 18. 18. Vertrouwensvergrootglas   ü Ins?nct   ü Historische  ervaringen   ü Actuele  ervaring  
 19. 19. Geloofwaardigheid   1.  Integriteit   2.  Inten4e   3.  Capability   4.  Resultaten  
 20. 20. 13x  groter  vertrouwen  gedrag   #1  :  Wees  eerlijk   #2  :  Toon  respect   #3  :  Creeer  Transparen?e   #4  :  Herstel  fouten   #5  :  Toon  Loyaliteit   #6  :  Behaal  resultaten   #7  :  Leer  en  groei      
 21. 21. 13x  groter  vertrouwen  gedrag   #  8      :  Realiteit   #  9      :  Verduidelijk  verwach?ngen   #  10  :  Prac?ce  Accountability   #  11  :  Listen  First   #  12  :  Keep  Commitments   #  13  :  Extend  Trust      
 22. 22. Summary  
 23. 23. High  Performance  Teaming  
 24. 24. No  ?tle,  No  face…  just  leadership   Ø It’s  not  the  ?tle...   Ø Ego:   o Fear     o Aeachment   o Control   o En?tlement  
 25. 25. No  ?tle,  No  face…  just  leadership   ü Wat  zou  je  doen  als  je  geen  angst  kende?    
 26. 26. No  ?tle,  No  face…  just  leadership   ü Wat  zou  je  doen  als  je  geen   gescheidenis  had?  
 27. 27. No  ?tle,  No  face…  just  leadership   ü Wat  zou  je  doen  als  je  de  onzekerheid   van  het  leven  geaccepteerd  had?  
 28. 28. No  ?tle,  No  face…  just  leadership   ü Wat  zou  je  doen  als  je  jezelf   geen  rechten  toekende?  
 29. 29. High  performance  teaming  
 30. 30. Meer  ?ps?           Volg  Power2Improve  op  Facebook     Meld  je  aan  voor  de  nieuwsbrief:     hep://ow.ly/lQeS9    
 31. 31. Vragen?   34   @Nathalief   NathalieSoeteman   nathalie.soeteman@power2improve.nl  
 32. 32. Vragen?   @GustaafVocking GustaafVocking Gustaaf.Vocking@power2improve.nl
 33. 33. Meer trainen, coachen of lezingen? Een kleine selectie voorbeelden Fantas?sch  flirten   http://www.power2improve.nl Coachen   Gespreksvaardigheid   Leergang  adviseren   Overtuigend  besturen   Effec?ef  besturen   Risicomanagement   Baas  de  Baas   “Man,  vrouw,  en  (soms)  samen.”   “Succesmanagement”   Brainstormbegeleiding   Leergang  management   Projectmanagement   Persoonlijke  effec?viteit   Timemanagement  
 34. 34. Gra?s  Talents4Business  programma   voor  getalenteerde  studenten   ü Training   ü Build  a  beeer  brain   ü Bewust  beter  beinvloeden   ü Personal  Branding   ü Succesvol  Solliciteren   ü …   ü Coaching   ü Jobhun?ng   Talents4Business@Power2Improve.nl  
 35. 35. Bonus  slides   Tribal  leadership  
 36. 36. Tribes  /  Stages  of  culture  
 37. 37. Free  audiobook   hep://buff.ly/1hzMG10    
 38. 38. Bonus  slides   Onuitstaanbare   mensen  
 39. 39. Dimensies   Taak Focus P a s s i e f Mens Focus A c t i e f
 40. 40. Drijfveren   Taak Focus P a s s i e f Mens Focus A c t i e f Doe het Juist! Doe het Op tijd! Doe het Prettig!Doe het Gewaardeerd!
 41. 41. Typering   Taak Focus P a s s i e f Mens Focus A c t i e f Vriendelijk Analytisch Gedreven Expressief
 42. 42. Personas   Taak Focus P a s s i e f Mens Focus A c t i e f Normaal   gedrag   Klager   Nee   Niets   Niets   Yes   Maybe   Tank   Professor   Sluipschu^er   Sluipschu^er   Granaat   Think  they  Professor  
 43. 43. Omgaan  met  de  Tank     – Doel:  Respect  afdwingen   – Strategie:   1.  Blijf  staan.   2.  Onderbreek  de  aanval.   3.  Ga  direct  terug  naar  het  kernpunt.   4.  Richt  op  de  uitkomst  en  vuur.   5.  Eervolle  vrede.  
 44. 44. Omgaan  met  de  Sluipschueer     – Doel:  Bring  de  Sluipschueer  in  zicht   – Strategie:   1.  Stop,  kijk,  herleid.   2.  Gebruik  zoeklichtvragen.   3.  Gebruik  Tank  strategie  wanneer  nodig.   4.  Doe  een  verwijtpatrouille.   5.  Stel  beschaafde  toekomst  voor.  
 45. 45. Omgaan  met  de  Granaat   – Doel: Beheers de situatie – Strategie: 1. Grijp de aandacht. 2. Richt op het hart. 3. Verminder de intensiteit. 4. Geef tijd voor goed gedrag. 0. Granaat preventie.
 46. 46. Omgaan  met  de  Professor     – Doel:  Openen  voor  nieuwe  ideeën   – Strategie:   1.  Wees  voorbereid  en  ken  je  zaak.   2.  Herleid  respectvol.   3.  Vermeng  met  hun  twijfels  en  verlangens.   4.  Presenteer  indirect.   5.  Maak  de  Professor  tot  een  mentor.  
 47. 47. Omgaan  met  de  Nep-­‐Professor     – Doel:  Maak  de  slechte  ideeën  onschadelijk     – Strategie:   1.  Geef  wat  persoonlijke  aandacht.   2.  Verhelder  de  details.   3.  Zeg  hoe  het  zit.   4.  Ontzie  de  persoon.   5.  Doorbreek  de  cirkel.   Know  it   all  
 48. 48. Omgaan  met  de  Ja   – Doel: Verkrijg echt commitment – Strategie: 1. Maak eerlijk door veiligheid. 2. Wees eerlijk. 3. Help de persoon bij (leren) plannen. 4. Zorg voor commitment. 5. Versterk de relatie.
 49. 49. Omgaan  met  de  Misschien   Maybe   – Doel:  Help  (te  leren)  kiezen     – Strategie:   1.  Creëer  een  comfort  zone.   2.  Verduidelijk  conflicten  en  op?es.   3.  Gebruik  besluitvormingsproces.   4.  Stel  gerust..  en  dan  vervolg  .   5.  Versterk  de  rela?e.  
 50. 50. Omgaan  met  de  Niets   – Doel: Verleid tot praten. – Strategie: 1. Plan genoeg tijd in. 2. Stel verwachtingsvol open vragen. 3. Hou/maak het luchtig. 4. Raad. 5. Toon de toekomst
 51. 51. Omgaan  met  de  Nee   – Doel: Ga over op probleemoplossen – Strategie: 1. ‘Go with the flow’. 2. Gebruik de persoon als resource. 3. Laat de deur open. 4. Polariseer en draai om. 5. Erken en benoem de goede intenties.
 52. 52. Omgaan  met  de  Klager   – Doel: Probleemoplossende alliantie – Strategie: 1. Luister naar de grote lijn en kern. 2. Onderbreek en maak specifiek. 3. Verschuif focus naar oplossingen. 4. Toon de toekomst. 5. Trek een streep.

×