Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Czechy

577 Aufrufe

Veröffentlicht am

Czechy

Veröffentlicht in: Recht
 • Als Erste(r) kommentieren

Czechy

 1. 1. 1 Czeski elementarz Republika Czeska leży w Europie Środkowej i jest krajem sąsiadującym z Polską. Jest jednym z największych partnerów gospodarczych RP. Należy do Unii Europejskiej i wielu organizacji gospodarczych. Graniczy z Polską (długość granicy 762 km), Słowacją (265 km), Austrią (466 km) oraz Niemcami (810 km). Brytyjski elementarz
 2. 2. 2 Czeski elementarz 2 Republika Czeska jest republiką o ustroju demokracji parlamentarnej. Władzę wykonawczą sprawuje Rząd oraz Prezydent wybierany w wyborach powszechnych. Najwyższą władzę ustawodawczą jest dwuizbowy Parlament. W niższej - Izbie Poselskiej zasiada 200 posłów, a w wyższej - Senacie 81 senatorów. Administracyjnie Republika Czeska dzieli się na: • 14 większych terenowych jednostek samorządowych tzw. „kraje”- odpowiednik polskich województw: (Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj i miasto Praha), • 6.246 mniejszych jednostek samorządowych tzw. „obce”(odpowiednik polskich gmin), System polityczny i podział administracyjny
 3. 3. 3 Czeski elementarz 3 do 2002 roku istniało 77 powiatów tzw. „okresy”– obecnie podział ten stosowany jest wyłącznie dla celów statystycznych oraz orientacyjno-terytorialnych przez urzędy policji, prokuratury i sądownictwa. Stolicą kraju jest Praga, którą zamieszkuje 1.241 tys. osób. Kolejne największe miasta pod względem liczby mieszkańców to Brno (379 tys.), Ostrawa (300 tys.), Pilzno (167 tys.), Liberec (102 tys.), Ołomuniec (100 tys.), Usti nad Łabą (94 tys.), Czeskie Budziejowice (94 tys.), Hradec Kralove (93 tys.) i Pardubice (90 tys.).
 4. 4. 4 Czeski elementarz 4 Liczba ludności Republikę Czeską zamieszkuje 10,512 mln obywateli (dane z 30 czerwca 2012 r.). Spośród nich 90,4% stanowi narodowość czeską, 3,7% – morawską, 1,9% – słowacką, 0,5% - polską, 0,4% – niemiecką, 0,2% wietnamską, 0,2% ukraińską, 0,1% – romską, 0,1% – śląską, a 2,5% inne. Pod względem liczby mieszkańców RCz zajmuje 13 miejsce w Europie – za Grecją i Belgią, a przed Węgrami i Białorusią. Językiem urzędowym jest język czeski. W kontaktach handlowych wykorzystywany jest j. słowacki, niemiecki i angielski.
 5. 5. 5 Czeski elementarz 5 Waluta Walutą obowiązującą na terytorium Republiki Czeskiej jest korona czeska (CZK) dzieląca się na 100 halerzy (h). W obiegu znajdują się monety o nominałach: 1 CZK, 2 CZK, 5 CZK, 10 CZK, 20 CZK i 50 CZK oraz banknoty o nominałach: 100 CZK, 200 CZK, 500 CZK, 1000 CZK, 2000 CZK oraz 5000 CZK.
 6. 6. 6 Czeski elementarz 6 Republika Czeska jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych: • o charakterze politycznym: Organizacja Narodów Zjednoczonych (od 1945), NATO (1999), Grupa Wyszehradzka (nieformalna organizacja), Inicjatywa Środkowoeuropejska • o charakterze gospodarczym: Unia Europejska (2004), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD, 1995), Światowa Organizacja Handlu (WTO, 1995), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (1993), Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (1993) Przynależność do organizacji międzynarodowych
 7. 7. 7 Czeski elementarz 7 Specyfika prowadzenia biznesu Republika Czeska jest krajem wolnorynkowym i otwartym na różne formy prowadzenia biznesu. Z uwagi na funkcjonowanie na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej nie ma formalnych problemów z dostępem do rynku dla podmiotów z Polski. Przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Republiki Czeskiej jedynie pod warunkiem, że na daną działalność uzyskał uprawnienie lub zezwolenie od odpowiednich czeskich urzędów, wg przepisów prawa czeskiego. Działalność gospodarcza bez odpowiedniego uprawnienia lub zezwolenia, jest traktowana jako działalność nielegalna podlegająca karze na podstawie Kodeksu karnego (czyn karalny prowadzenia działalności gospodarczej bez zezwolenia). Każdy przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności gospodarczej musi zatem uzyskać odpowiednie uprawnienie do jej wykonywania na terytorium Republiki Czeskiej, bez względu na to czy jest to osoba krajowa czy zagraniczna.
 8. 8. 8 Czeski elementarz 8 Od osób fizycznych wymagane jest co najmniej zgłoszenie i wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz spełnienie ogólnych warunków określonych w UDG. Od osób prawnych, dodatkowo, wymagana jest rejestracja w jednym z rejestrów publicznych. Czeska gospodarka odnotowuje ożywienie, a firmy rozpoczynają nabór nowych pracowników. Jednak mają problemy ze znalezieniem odpowiednich kandydatów – największe w produkcji, logistyce, serwisie klienta i handlu – tj. w branżach, które najszybciej reagują na poprawę sytuacji gospodarczej. Specjaliści twierdzą, że podaż pracy w poszczególnych regionach nie odpowiada popytowi, różnią się też poszukiwane i oferowane specjalizacje pracowników. Brakuje pracowników zarówno o niskich, jak i wysokich kwalifikacjach – problemy ze znalezieniem pracowników zgłaszają oddziały „call center” i firmy poszukujące przedstawicieli handlowych.
 9. 9. 9 Czeski elementarz 9 Bardzo trudne jest również znalezienie pracowników na stanowiska wymagające wąskiej specjalizacji, m.in. projektantów, specjalistów ze znajomością języka niemieckiego, techników, IT menadżerów i programatorów. Analitycy podkreślają, że dzięki ożywieniu gospodarczemu i globalizacji rynku pracy problem ten będzie się jeszcze pogłębiał.
 10. 10. 10 Co warto wiedzieć o gospodarce Pod względem gospodarczym i politycznym Włochy należą do najważniejszych krajów Europy i świata, chociaż od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku ich rozwój był dużo wolniejszy, niż w przypadku innych krajów Unii Europejskiej. Od lat włoska gospodarka zmaga się m.in. z wysokim zadłużeniem, niską ściągalnością podatków, kosztownym systemem emerytalnym, a także z korupcją i nieudolnym systemem sprawiedliwości.
 11. 11. 11 Co warto wiedzieć o gospodarce 11 Główne sektory gospodarki Na początku ubiegłego stulecia terytorium dzisiejszej Republiki Czeskiej stanowiło jedną z najbardziej uprzemysłowionych części Europy. Po powstaniu samodzielnego państwa w 1918 roku, Czechosłowacja została zakwalifikowana do pierwszej dwudziestki najbardziej gospodarczo rozwiniętych państw świata. Po II Wojnie Światowej, wyniku społecznych przeobrażeń związanych z tworzeniem się ustroju socjalistycznego, doszło do radykalnych zmian w gospodarce. Wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe zostały upaństwowione, a gospodarka wolnorynkowa przekształciła się w gospodarkę sterowaną centralnie. Główny nacisk kładziono na rozwój przemysłu ciężkiego nastawionego na eksploatację surowców, hamując równocześnie rozwój tradycyjnych gałęzi gospodarki, takich jak przemysł szklarski, spożywczy czy tekstylny. Taki model gospodarki doprowadził do utraty zdolności konkurencyjnych oraz do wysokiego obciążenia ekologicznego kraju.
 12. 12. 12 Co warto wiedzieć o gospodarce 12 Po upadku władz komunistycznych w 1989 roku, wprowadzono szereg prorynkowych reform ekonomicznych. W ramach restytucji majątkowych zwrócono niektóre przedsiębiorstwa oraz majątki ich pierwotnym właścicielom. W ramach tzw. „prywatyzacji kuponowej” duża część firm państwowych została skomercjalizowana, przeważnie w formie spółek akcyjnych. Obecnie Republika Czeska nadrabia zapóźnienia z poprzedniego systemu, a wysoka dynamika wzrostu przyczynia się do wzmocnienia międzynarodowej pozycji gospodarczej tego kraju. Głównymi pozycjami czeskiego eksportu w okresie od stycznia do sierpnia 2014 roku, były samochody osobowe (10,2 proc. eksportu ogółem), części i akcesoria samochodowe (7,6 proc.) oraz urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (5,3 proc.); następnie aparaty i urządzenia telefoniczne (2,6 proc.), druty i kable izolowane (1,7 proc.), urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych (1,6 proc.), meble do siedzenia (1,5 proc.),
 13. 13. 13 Co warto wiedzieć o gospodarce 13 nowe opony samochodowe z gumy (1,4 proc.), rowery trzykołowe, skutery, samochodziki i podobne zabawki na kołach (1,3 proc.) oraz elektryczny sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny (1,2 proc.). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 34,5 proc. czeskiego eksportu ogółem. Jedną z ważniejszych gałęzi gospodarki czeskiej jest turystyka. Magnesem przyciągającym obcokrajowców jest stolica kraju Praga. Według danych Światowej Organizacji Turystyki w 2009 r. wpływy Republiki Czeskiej z turystyki zagranicznej osiągnęły 6,5 mld dolarów. W 2012 r. Czechy odwiedziło prawie 9,5 miliona turystów. W latach 2010-12 wpływy z turystyki przyjazdowej regularnie przekraczały 7 mld dolarów rocznie. Produkcja przemysłowa w Republice Czeskiej w 2013 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 0,5 proc. Największy międzyroczny wzrost odnotowano w produkcji konstrukcji i wyrobów metalowych (o 5,3 proc.), w produkcji pojazdów motorowych (o 2,5 proc.) oraz w produkcji maszyn i urządzeń (o 2,7 proc.).
 14. 14. 14 Co warto wiedzieć o gospodarce 14 Największy spadek odnotowano w wydobyciu i eksploatacji złóż naturalnych (o 11,6 proc.), w produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, gazu i ciepła (o 1,5 proc.) oraz w produkcji sprzętu komputerowego, urządzeń elektronicznych i optycznych (o 8,7 proc.). Przychody z działalności przemysłowej w 2013 r. w cenach bieżących w stosunku międzyrocznym wzrosły o 1,4 proc., a przychody z eksportu bezpośredniego przedsiębiorstw przemysłowych o 5,1 proc. Wartość nowych zamówień w przemyśle międzyrocznie była wyższa o 4,3 proc.; w tym wartość zamówień zagranicznych o 5,8 proc., a zamówień krajowych o 1,5 proc. Średnia liczba zatrudnionych w przemyśle czeskim w 2013 r. (bez pracowników agencyjnych), w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, była międzyrocznie niższa o 1,0 proc. Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto w przedsiębiorstwach przemysłowych wzrosło nominalnie o 0,9 proc. i wyniosło 26.942 czeskich koron (ok. 1.037 euro).
 15. 15. 15 Co warto wiedzieć o gospodarce 15 Rok 2013 był dobry dla czeskiego rolnictwa – zyski tej branży wzrosły w stosunku międzyrocznym o 300 mln czeskich koron (ok. 46 mln zł), do 16,7 mld koron. Jest to drugi najlepszy wynik czeskiego rolnictwa od 1998 r. Wzrost przychodów w rolnictwie był spowodowany przede wszystkim urodzajem w produkcji roślinnej, wzrostem cen mleka oraz wzrostem dotacji rolnych. Wartość produkcji w branży rolnej w cenach bieżących wzrosła z 122,4 mld koron (2012 r.) do 128,1 mld koron (2013 r.). Zarówno produkcja roślinna, jak i zwierzęca wzrosły o ponad 4 proc. Wypłacone dotacje wzrosły w porównaniu z 2012 r. o 3,4 proc., do 30,3 mld koron. Wartość produkcji roślinnej wzrosła nie tylko dzięki urodzajowi pszenicy, żyta, rzepaku i owoców, ale również dzięki wzrostowi cen produktów paszowych, warzyw i ziemniaków. W produkcji zwierzęcej doszło do wzrostu produkcji jaj oraz pogłowia trzody chlewnej.
 16. 16. 16 Co warto wiedzieć o gospodarce 16 Wzrosły ceny jaj, bydła i drobiu. Wzrost produkcji zwierzęcej nastąpił dzięki podniesieniu cen mleka, które wyraźnie wpłynęły na rozwój możliwości produkcyjnych i doprowadziły do wzrostu produkcji mleka o 9 proc. Z drugiej jednak strony wzrosły wydatki rolników na nasiona, paliwo, nawozy i pasze oraz – pomimo stagnacji zatrudnienia w rolnictwie – wynagrodzenia (wzrost o 2,7 proc.). W 2012 r. zysk czeskiego rolnictwa obniżył się o niecały 1 mld koron z rekordowej wartości 17,4 mld koron w 2011 r. Czeskie rolnictwo jest zyskowne głównie dzięki otrzymywanym dotacjom unijnym. Specjaliści są zaniepokojeni faktem, że uzależnienie czeskiego rolnictwa od dotacji w długookresowej perspektywie rośnie. Jak wynika z danych Czeskiego Urzędu Statystycznego od 2009 roku na rynku czeskim odnotowuje się spadek koniunktury w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, a od 2010 w budownictwie związanym z infrastrukturą.
 17. 17. 17 Co warto wiedzieć o gospodarce 17 Największe cięcia inwestycyjne dotyczyły infrastruktury drogowej oraz kolejowej i związane są z ograniczeniami wydatków rządowych, w celu obniżenia deficytu budżetowego. Spadek konsumpcji wewnętrznej, zaburzenia na rynku finansowym, ograniczenie wsparcia w zakresie termoizolacji mieszkań i kredytów mieszkaniowych oraz nadprodukcja w latach poprzednich, stanowią główną przyczynę obecnego spadku produkcji w budownictwie mieszkaniowym. W 2012 roku oddano do użytku 1.471 nowych budynków niemieszkalnych. Najwięcej powstało hoteli i pensjonatów, obiektów handlowych oraz obiektów przemysłowych i magazynowych, a najmniej budynków administracyjnych. Pod względem wartości realizowanych obiektów, najwięcej zainwestowano w kategorii obiektów handlowych (8,2 mld koron), a najmniej w kategorii obiektów transportu i telekomunikacji. W 2013 roku rozpoczęto budowę 22.108 mieszkań tj. o 7,3 proc. mniej niż w 2012 roku, ale aż 49 proc. mniej niż w 2008 roku.
 18. 18. 18 Co warto wiedzieć o gospodarce 18 W budownictwie jednorodzinnym w 2013 roku odnotowano międzyroczny spadek liczby rozpoczętych realizacji (o 13,3 proc.). W budownictwie wielorodzinnym od 2008 roku obserwuje się sukcesywny spadek liczby rozpoczętych realizacji, który średniorocznie wynosi ok. 20 proc. Największy spadek dotyczył 2010 roku, w którym liczba rozpoczętych realizacji mieszkań była niższa międzyrocznie o 47,5 proc. W 2012 roku spadek w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 19,8 proc., a w 2013 r. nastąpił wzrost – o 20,8 proc. (należy przy tym wziąć pod uwagę bardzo niską liczbę rozpoczętych realizacji mieszkań w poprzednich latach – nawet niewielki wzrost tej liczby daje duży przyrost procentowy).
 19. 19. 19 Co warto wiedzieć o gospodarce 19 Bezrobocie, inflacja, PKB Na koniec września 2014 roku w Republice Czeskiej bez pracy było 529 tys. osób, tj. o 6,1 tys. mniej niż na koniec miesiąca poprzedniego oraz o 28,0 tys. mniej niż na koniec września 2013 r. Stopa bezrobocia na 30.09.2014 r. wyniosła 7,3 proc. Wśród mężczyzn stopa bezrobocia utrzymywała się na poziomie 6,9 proc., a wśród kobiet na poziomie 7,6 proc. Największe bezrobocie odnotowano w powiatach: Most (12,8 proc.), Usti nad Łabą (12,5 proc.), Bruntal (12,4 proc.), Karwina (12,2 proc.), Ostrawa-Miasto (11,2 proc.), Chomutov (11,1 proc.) oraz Sokolov (9,9 proc.). Najniższe w powiatach miasta Pragi (od 3,4 proc. do 4,5 proc.) oraz w powiatach: Prahatice (4,1 proc.), Pelhrimov (4,2 proc.), Benesov (4,3 proc.) Mlada Boleslav (4,4 proc.) oraz Rychnov nad Kneznou i Rokycany (po 4,5 proc.).
 20. 20. 20 Co warto wiedzieć o gospodarce 20 Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2014 r. w porównaniu z sierpniem obniżyły się o 0,2 proc. Było to spowodowane głównie spadkiem cen w sektorze usług turystycznych w związku z końcem sezonu letniego. Z artykułów spożywczych odnotowano spadek cen jogurtów (o 7,0 proc.), jabłek (o 8,7 proc.), ziemniaków (o 3,7 proc.) oraz pozostałych warzyw (o 4,6 proc.). Inflacja w stosunku międzyrocznym wyniosła w sierpniu 0,7 proc. W porównaniu z wrześniem roku poprzedniego, najwyraźniej wzrosły ceny odzieży i obuwia (o 2,9 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 2,5 proc.), artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych (o 2,2 proc.) oraz pozostałych towarów i usług (o 2,6 proc.). Niższe były ceny usług pocztowych i telekomunikacyjnych (o 2,9 proc.), usług zdrowotnych (o 1,0 proc.), opłat mieszkaniowych (o 0,7 proc.) oraz wyposażenia mieszkań (o 0,4 proc.).
 21. 21. 21 Co warto wiedzieć o gospodarce 21 Czeski Urząd Statystyczny (CSU) opublikował zrewidowane dane dotyczące wyników gospodarki czeskiej w II kwartale 2014 r. Dane te wskazują, że PKB Republiki Czeskiej w II kwartale wzrósł o 0,3 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz o 2,5 proc. w stosunku do II kwartału 2013 roku. W porównaniu ze wstępnymi danymi CSU, wartość PKB w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosła (wstępne dane wskazywały na stagnację), zaś w stosunku do II kwartału ubiegłego roku – nieznacznie spadła (wstępne dane prognozowały wzrost o 2,7 proc.). Analitycy podkreślają znaczącą rolę wydatków na cele konsumpcyjne, które wzrosły zarówno w stosunku do kwartału poprzedniego (o 2,2 proc.), jak i w stosunku do II kwartału ubiegłego roku (o 0,8 proc.). Ich zdaniem, konsumpcja gospodarstw domowych ma znaczny potencjał do wspierania czeskiej gospodarki, przy czym dotychczas taką rolę pełnił przede wszystkim eksport.
 22. 22. 22 Co warto wiedzieć o gospodarce 22 Agencja ratingowa Standard & Poor's potwierdziła w lipcu 2014 długoterminowy rating Czech w walucie obcej na poziomie "AA-"oraz długoterminowy rating w walucie lokalnej na poziomie "AA". Perspektywa ratingów jest stabilna. Agencja ratingowa prognozuje, że tempo wzrostu PKB w Czechach w 2014 roku wyniesie 2,6 proc., a w 2015 roku przyspieszy do 3,3 proc. Dodatkowo deficyt sektora finansów publicznych w 2014 roku ma wynieść 1,4 proc. PKB, a w 2015 roku wzrosnąć do 2 proc. PKB.
 23. 23. 23 ABC biznesu Przedsiębiorcy nie spotykają się z większymi problemami w prowadzeniu działalności gospodarczej w Republice Czeskiej, muszą jednak uzyskać stosowne zezwolenia i poddać się rejestracji. Na terenie kraju wprowadzono system komunikacji elektronicznej adresowany do wszystkich osób fizycznych i prawnych.
 24. 24. 24 ABC biznesu 24 Prowadzenie działalności gospodarczej w Republice Czeskiej regulują trzy podstawowe przepisy prawne: • ustawa Nr 455/1991 o działalności gospodarczej (UDG) • ustawa Nr 89/2012, Kodeks cywilny (KC) • • ustawa Nr 90/2012 o korporacjach handlowych (UKH) Dwa ostatnie przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku, znosząc równocześnie ustawę Nr 513/1991 Kodeks handlowy. Należy również zaznaczyć, że rekodyfikacja prawa czeskiego, w tym głównie uchylenie Kodeksu handlowego, wywołała potrzebę regulacji przepisów w zakresie rejestracji osób prawnych i fizycznych oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne na rynku czeskim. W zawiązku z powyższym od 1 stycznia 2014 roku obowiązują dwie nowe ustawy: Nr 304/2013 o publicznych rejestrach osób prawnych i fizycznych oraz Nr 91/2012 o międzynarodowym prawie prywatnym.
 25. 25. 25 ABC biznesu 25 Przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Republiki Czeskiej jedynie pod warunkiem, że na daną działalność uzyskał uprawnienie lub zezwolenie od odpowiednich czeskich urzędów, wg przepisów prawa czeskiego. Działalność gospodarcza bez odpowiedniego uprawnienia lub zezwolenia, jest traktowana jako działalność nielegalna podlegająca karze na podstawie Kodeksu karnego (czyn karalny prowadzenia działalności gospodarczej bez zezwolenia). Każdy przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności gospodarczej musi zatem uzyskać odpowiednie uprawnienie do jej wykonywania na terytorium Republiki Czeskiej, bez względu na to czy jest to osoba krajowa czy zagraniczna. Od osób fizycznych wymagane jest co najmniej zgłoszenie i wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz spełnienie ogólnych warunków określonych w UDG. Od osób prawnych, dodatkowo, wymagana jest rejestracja w jednym z rejestrów publicznych.
 26. 26. 26 ABC biznesu 26 Osoby fizyczne z miejscem zamieszkania lub osoby prawne z siedzibą poza terytorium Republiki Czeskiej mogą na terytorium Republiki Czeskiej prowadzić działalność gospodarczą na tych samych warunkach i w tym samym zakresie jak osoby czeskie, o ile odrębne ustawy normujące działalność gospodarczą, nie stanowią inaczej.
 27. 27. 27 ABC biznesu 27 Rodzaje spółek Od 1 stycznia 2014 roku w Republice Czeskiej obowiązuje nowa ustawa Nr 90/2012 o spółkach handlowych i spółdzielniach zwana również ustawą o korporacjach handlowych. Od tej daty przestaje również obowiązywać Kodeks handlowy (KH) Nr 513/1991. Ustawa o korporacjach handlowych przejęła tę część przepisów z KH, które ściśle dotyczą spółek kapitałowych, osobowych i spółdzielni – pozostałe uregulowania związane ze stosunkami umownymi przedsiębiorców, konkurencją gospodarczą i rejestrem handlowym, przesunięto do nowego Kodeksu cywilnego Nr 89/2012 oraz ustawy o rejestrach publicznych Nr 304/2013.
 28. 28. 28 ABC biznesu 28 Ustawa o korporacjach handlowych zalicza do korporacji handlowych spółki handlowe i spółdzielnie. Spółkami handlowymi w rozumieniu ustawy są spółki osobowe, tj. spółki jawne (veřejndnčnost –v.o.s.) i komandytowe (komanditnčnost – k.s.), spółki kapitałowe, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – sp. z o.o. i spółki akcyjne – s.a. oraz europejskie stowarzyszenia i związki gospodarcze. Zgodnie z ustawą o korporacjach handlowych, umowy spółek, statuty, karty założycielskie oraz inne dokumenty spółek prawa handlowego przyjęte na podstawie przepisów KH, powinny być dostosowane do przepisów nowej ustawy w terminie do 30 czerwca 2014 r. Wypisy z rejestru spółek oraz oddziałów osób zagranicznych, zarejestrowanych w czeskim Rejestrze Handlowym, można bezpłatnie uzyskać w formie elektronicznej na stronach internetowych Czeskiego Ministerstwa Sprawiedliwości: www.justice.gov.cz. Wypisy elektroniczne mają charakter informacyjny i nie mogą być stosowane jako zaświadczenia czy dowody np. w postępowaniu sądowym.
 29. 29. 29 ABC biznesu 29 W celu uzyskania poświadczonego dokumentu należy się zwrócić do Sądu Rejestrowego bezpośrednio, lub za pośrednictwem punktów kontaktowych administracji czeskiej CzechPoint. Informacja o usługach świadczonych przez te punkty kontaktowe oraz ich lokalizacji, dostępna jest na stronie www.czechpoint.cz Ustawa o korporacjach handlowych w porównaniu ze zniesionym Kodeksem handlowym dopuszcza większą swobodę w zakresie stosunków wewnętrznych spółek kapitałowych, przynosi nowe możliwości organizacyjne, redukuje wymagania kapitałowe przy ich zakładaniu, jak również (za wyjątkiem s.a.) znosi fundusz rezerwowy. Z drugiej strony podnosi odpowiedzialność władz w przypadku upadłości spółek oraz wprowadza nowe rozwiązania w zakresie gwarancji i odszkodowań.
 30. 30. 30 ABC biznesu 30 Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty prawne wynikające z nowej ustawy o korporacjach handlowych, które zmieniają obowiązujące do 2013 prawo handlowe i mogą odbiegać od uregulowań przyjętych w naszym kraju. Wymagany minimalny kapitał zakładowy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zostaje obniżony do 1 korony czeskiej. Spółki z o.o. które już istnieją i posiadają wyższy kapitał zakładowy, mają możliwość jego obniżenia do tej wysokości. Najniższa wartość kapitału zakładowego w spółkach akcyjnych wynosi 2 mln koron lub 80 tys. euro przy zniesieniu możliwości zawiązania spółki na podstawie publicznej subskrypcji akcji. Przy zakładaniu spółki (nawet przy kapitale wynoszącym 1 koronę czeską) istnieje konieczność posiadania specjalnego konta bankowego, tzn. że przed zarejestrowaniem spółki należy wnieść kapitał zakładowy na konto spółki, bez względu na jego wysokość.
 31. 31. 31 ABC biznesu 31 Umowa spółki lub karta założycielska (w przypadku jednego wspólnika) musi mieć formę aktu notarialnego. Notariusz, który sporządził akty założycielskie, ma prawo dokonać bezpośredniego wpisu spółki do Rejestru Handlowego. Oznacza to możliwość pominięcia Sądu Rejestrowego przy rejestracji spółek. Jeżeli pracownik spółki kapitałowej naruszy swe uprawnienia, jest zobowiązany do zwrotu korzyści zyskanych w wyniku przekroczenia tych uprawnień, jak również do pokrycia strat wyrządzonych spółce. W przypadku niewypłacalności spółki, jej wierzyciele mają prawo domagać się zwrotu swych należności od członków zarządu. W celu wyzbycia się odpowiedzialności za zobowiązania spółki, zarząd winien udokumentować, że podjął wszelkie niezbędne starania w celu odwrócenia tego stanu. W przypadku zaniedbań ze strony członka zarządu, które były przyczyną upadłości spółki lub wpłynęły na niekorzyść wierzycieli w trakcie postępowania upadłościowego, sąd może zakazać pełnienia danej osobie funkcji członka zarządu na okres do 3 lat.
 32. 32. 32 ABC biznesu 32 Sposoby rejestracji Zgodnie z ustawą Nr 304/2013 o rejestrach publicznych osób prawnych i fizycznych (§ 42), do Rejestru handlowego (RH) zapisywane są korporacje handlowe (spółki prawa handlowego oraz spółdzielnie). Obowiązek zapisu do RH mają również zagraniczne osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Republiki Czeskiej za wyjątkiem osób fizycznych z krajów UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej. Wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na rynku czeskim mają obowiązek rejestracji w RH w przypadku, jeżeli ich przychody bez podatku VAT, za kolejne 2 lata obrachunkowe przekraczają kwotę 120 mln koron. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na rynku czeskim mogą się zarejestrować w RH również dobrowolnie.
 33. 33. 33 ABC biznesu 33 Osoba zagraniczna wnioskująca o dokonanie wpisu do RH jest zobowiązana udokumentować, że najpóźniej w dniu rejestracji nabędzie prawo do wykonywania czynności, która ma być wpisana w RH jako jej przedmiot działalności, o ile dane te nie są dostępne w systemie informacyjnym administracji publicznej. Do wniosku o rejestrację w RH należy załączyć dokument własności lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza, o ile dane te nie są dostępne w systemie informacyjnym administracji publicznej, ewentualnie umowę najmu lokalu lub zgodę właściciela lokalu na lokalizację siedziby lub prowadzenie działalności pod danym adresem. Osoba zagraniczna zobowiązana jest również do podania Sądowi Rejestrowemu adresu korespondencyjnego na terytorium RCz lub adresu pełnomocnika (również na terytorium RCz) do korespondencji urzędowej. Wniosek o rejestrację składa się w Sądzie Rejestrowym na formularzu w formie papierowej lub elektronicznej. Rejestracji może dokonać również bezpośrednio notariusz, który sporządził umowę spółki lub kartę założycielską.
 34. 34. 34 ABC biznesu 34 Oprócz najważniejszych danych spółki lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, takich jak: firma, siedziba, forma prawna, przedmiot działalności, zarząd, prokura oraz numer identyfikacyjny, do RH wpisywane są też informacje o: • wysokości kapitału zakładowego • wysokości wkładu każdego wspólnika • rodzaju praw związanych z posiadanymi udziałami, ewent. liczbie wydanych akcji i ich rodzaju • zbyciu zakładu spółki, przekazaniu do zastawu lub najmu • podporządkowaniu się spółki przepisom ustawy o korporacjach handlowych • wstrzymaniu uprawnień funkcyjnych członkom zarządu lub prokurentom • istnieniu prawa zastawu na udziały korporacji, ewentualnie zakazie ich zbywania • adresach pobytu (siedziby) wspólników, itp.
 35. 35. 35 ABC biznesu 35 W przypadku osób (prawnych i fizycznych) z siedzibą lub miejscem zamieszkania w jednym z krajów członkowskich UE, do RH wpisuje się: • firmę oraz siedzibę zakładanego przedsiębiorstwa lub jego oddziału • jeżeli jest inna niż przedsiębiorstwa macierzystego, numer identyfikacyjny • przedmiot działalności przedsiębiorstwa lub jego zakładu • nazwę oraz nr rejestru, w którym osoba zagraniczna jest zarejestrowana • firmę oraz formę prawną osoby zagranicznej • dane nt. organu statutowego lub jej członków w zakresie określonym w przepisach prawnych • dane nt. kierownika jednostki organizacyjnej (oddziału, zakładu) powołanego w RCz oraz miejsca jego zamieszkania, w zakresie określonym w przepisach prawnych • rozwiązanie przedsiębiorstwa osoby zagranicznej, powołanie likwidatora oraz zakres jego uprawnień, zakończenie likwidacji
 36. 36. 36 ABC biznesu 36 • ogłoszenie upadłości, postępowania naprawczego lub podobnych procedur wobec osoby zagranicznej • zakończenie działalności przedsiębiorstwa lub jego oddziału w Republice Czeskiej Częścią składową RH jest tzw. Rejestr Dokumentów (RD), gdzie przechowywane są najważniejsze dokumenty dotyczące osoby wpisanej do RH. Dokumenty które powinny być przekazane do RD określa § 66 ustawy o rejestrach publicznych. W przypadku osób zagranicznych z UE oraz ich jednostek organizacyjnych do RD należy przekazać również: • podstawowe dane finansowe osoby zagranicznej podlegające kontroli • finansowej, które zgodnie z prawem kraju siedziby podawane są do publicznej wiadomości • umowę spółki, statut oraz podobne akty, na podstawie których osoba zagraniczna została założona
 37. 37. 37 ABC biznesu 37 • oświadczenie organu rejestrowego w kraju siedziby firmy zagranicznej o dokonanej rejestracji firmy w miejscowej ewidencji przedsiębiorców, o ile rejestracja taka jest wymagana wg prawa miejscowego. Dokumenty te są jawne i dostępne w formie elektronicznej np. na stronie czeskiego Ministerstwa Finansów: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz Jeżeli na terytorium Republiki Czeskiej prowadzi działalność kilka jednostek organizacyjnych (oddziałów, zakładów) tej samej osoby zagranicznej, wymagane dokumenty mogą być złożone w RD tylko jednej z tych jednostek. W takim przypadku w RD pozostałych jednostek powinna być odpowiednia adnotacja z określeniem Sądu Rejestrowego, w którym znajdują się wymagane akta osoby zagranicznej.
 38. 38. 38 ABC biznesu 38 Podmiot zagraniczny może prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Republiki Czeskiej również za pośrednictwem swej jednostki organizacyjnej tj. zakładu czy oddziału „zavod, odštěpny zavod“. W celu powołania oddziału na terytorium Republiki Czeskiej należy postępować zgodnie z przepisami prawnymi, które regulują ich zakładanie. Przepisami tymi są: ustawa Nr 455/1991 o działalności gospodarczej z późn. zm. (Zakon o živnostenskem podnikani) oraz Kodeks cywilny Nr 89/2012, oraz ustawa Nr 90/2012 o korporacjach handlowych. Oddział osoby zagranicznej, powołany na podstawie ww. przepisów ma takie same prawa i obowiązki jak którakolwiek inna czeska osoba prawna, mimo że nie posiada własnej osobowości prawnej. Stanowi jednak samodzielnie działającą, wyodrębnioną majątkowo i księgowo jednostkę organizacyjną, zobowiązaną do pełnienia wszelkich zobowiązań wynikających z czeskiego prawa dot. działalności gospodarczej. Od spółek prawa handlowego różni się tym, że przy jego rejestracji nie wnosi się kapitału zakładowego, używa firmy swego założyciela oraz nie powołuje osoby sprawującej zarząd (jednatel), lecz mianuje kierownika oddziału.
 39. 39. 39 ABC biznesu 39 Do założenia oddziału niezbędna jest decyzja zarządu osoby zagranicznej o jego powołaniu, wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej „Živnostenski urad“ oraz wniosek o rejestrację Rejestrze handlowym (RH). Zgodnie z ustawą nr 304/2013 o rejestrach publicznych osób prawnych i fizycznych, w przypadku oddziałów osób zagranicznych z krajów UE do RH wpisuje się: a) firmę oddziału, o ile różni się od firmy osoby zagranicznej, siedzibę oddziału oraz jego numer identyfikacyjny, b) przedmiot działalności oddziału, c) nazwę urzędu ewidencyjnego, w którym osoba zagraniczna jest zarejestrowana, o ile była zarejestrowana, jej nr identyfikacyjny, d) firmę osoby zagranicznej oraz jej formę prawną, e) dane wymagane w ustawie o rejestrach publicznych odnośnie członka organu statutowego lub prokurenta,
 40. 40. 40 ABC biznesu 40 f) dane wymagane w ustawie o rejestrach publicznych odnośnie kierownika oddziału oraz adresu jego pobytu, ewent. zamieszkania, o ile są to miejsca różne, g) dane dot. zaniku osoby zagranicznej, powołania i uprawnień likwidatora oraz jego dane identyfikacyjne, jak też dane o zakończeniu likwidacji osoby zagranicznej, h) dane dot. ogłoszenia upadłości lub wszczęcia innej podobnej procedury względem osoby zagranicznej, i) dane o zakończeniu działalności oddziału w Republice Czeskiej.
 41. 41. 41 ABC biznesu 41 Zgodnie z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzoną w Warszawie 13 września 2011 r., nie wymagają rejestracji w formie oddziału (zakładu) osoby zagranicznej, następujące formy działalności: a) roboty budowlane, konstrukcyjne, montażowe lub instalacyjne oraz czynności nadzorcze z nimi związane, jeśli okres ich prowadzenia trwa krócej niż dwanaście miesięcy; b) świadczenie usług, włączając usługi doradcze lub małżeńskie, jeżeli okres ich świadczenia nie przekracza sześć miesięcy w jakimkolwiek dwunastomiesięcznym okresie; c) użytkowanie placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub dostawy dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa;
 42. 42. 42 ABC biznesu 42 d) utrzymywanie zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub dostawy; e) utrzymywanie zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa, wyłącznie w celu przetwarzania przez inne przedsiębiorstwo; f) utrzymywanie stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo zbierania informacji dla przedsiębiorstwa; g) utrzymywanie stałej placówki wyłącznie w celach prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym; h) utrzymywanie stałej placówki wyłącznie w celu łącznego prowadzenia jakichkolwiek rodzajów działalności wymienionych w literach c) –g), pod warunkiem, że całkowita działalność tej placówki, wynikająca z takiego połączenia, ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy.
 43. 43. 43 ABC biznesu 43 Zgodnie z umową jw., jeżeli osoba posiada pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa i wykonuje to pełnomocnictwo, uważa się, że przedsiębiorstwo to ma zakład w zakresie każdego rodzaju działalności, którą osoba ta podejmuje dla przedsiębiorstwa, chyba że czynności te, gdyby były wykonywane za pośrednictwem stałej placówki, nie prowadziłyby do uznania jej za zakład. W świetle umowy, przedsiębiorstwo nie posiada zakładu na terytorium RCz, jeżeli wykonuje ono w tym kraju czynności za pośrednictwem pośrednika, generalnego komisanta albo jakiegokolwiek innego niezależnego przedstawiciela, pod warunkiem, że osoba ta działa w ramach swojej zwykłej działalności. W ramach prowadzenia działalności gospodarczej na terenie RCz należy wziąć pod uwagę także możliwości tymczasowego świadczenia usług przez podmiot zagraniczny. Skorzystanie z tej możliwości w niektórych przypadkach może spełniać potrzeby zagranicznego przedsiębiorcy.
 44. 44. 44 ABC biznesu 44 e-Administracja Celem projektu e-Government jest stworzenie optymalnych warunków komunikacji elektronicznej pomiędzy urzędami i obywatelami, jak również pomiędzy poszczególnymi urzędami. E-Government pozwala także na prowadzenie rejestrów i archiwizację dokumentów w formie elektronicznej. Aktem prawnym, który umożliwił wprowadzenie projektu, była ustawa Nr 300/2008 o działaniach elektronicznych oraz o autoryzowanej konwersji dokumentów. Najważniejszymi elementami tworzącymi podwaliny funkcjonowania e-Government jest konwersja dokumentów z formy papierowej do elektronicznej, elektroniczne skrzynki pocztowe oraz CzechPOINT. Kompleksowe informacje o systemie e- Government można znaleźć na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RCz www.mvcr.cz.
 45. 45. 45 ABC biznesu 45 ChechPoint czyli Česky Podaci Oveřowači Narodni Terminal to forma e-administracji działająca w RCz na podstawie ustawy nr. 365/2000 o systemach informatycznych administracji publicznej. Od stycznia 2008 r. punkty CzechPoint rozpoczęły działalność na pocztach, w urzędach gmin, oddziałach rejestrów publicznych oraz w czeskich ambasadach. Punkty CzechPOINT prowadzą także niektóre izby gospodarcze i kancelarie notarialne. Obecnie jest uruchamiany projekt CzechPOINT@home, umożliwiający uzyskanie wyciągów z rejestrów publicznych w formie elektronicznej z doręczeniem do elektronicznej skrzynki pocztowej wnioskodawcy (działającej w omówionym poniżej systemie ISDS). Zakres dokumentów, które będzie można uzyskać tą drogą będzie rozszerzany w miarę wprowadzania wymaganych zmian legislacyjnych.
 46. 46. 46 ABC biznesu 46 CzechPoint jest systemem pozwalającym na bardzo szybkie pozyskanie wiążących informacji z centralnych rejestrów prowadzonych przez różne instytucje. Usługi CzechPoint są adresowane do wszystkich osób fizycznych i prawnych – należą do nich: • rejestr podmiotów gospodarczych, rejestr spółek w stanie upadłości (wyciągi); • wyciągi z rejestru karnego i rejestru karnego osób prawnych; • informacje o licencjonowanych dostawcach (na potrzeby procedur przetargowych i zamówień publicznych); • wypisy z Katastru Nieruchomości – rejestr tytułów prawnych do nieruchomości; • wypis z rejestru punktów karnych kierowców; • możliwość uwierzytelnienia kopii dokumentu; • możliwość złożenia podpisu urzędowo poświadczonego; • autoryzowana konwersja dokumentów papierowych na elektroniczne i odwrotnie.
 47. 47. 47 ABC biznesu 47 Pod koniec 2009 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RCz wprowadziło w życie system skrzynek elektronicznych – aplikację ISDS. Operatorem skrzynek elektronicznych jest Czeska Poczta. Elektroniczne skrzynki pocztowe działają na podstawie ustawy Nr 300/2008 o zadaniach elektronicznych i o autoryzowanej konwersji dokumentów. Dostęp do przydzielonej skrzynki umożliwia strona internetowa: www.mojedatovaschranka.cz. Elektroniczne skrzynki pocztowe zmieniły sposób doręczania i wysyłania dokumentów urzędowych. Za pośrednictwem elektronicznych skrzynek odbywa się komunikacja między urzędami, a osobami prawnymi (lub fizycznymi) w formie elektronicznej. Do 1 grudnia 2013 r. w RCz założonych było 550.397 tysięcy skrzynek elektronicznych. http://www.datoveschranky.info/ Osoby prawne, które wpisane są do ewidencji gospodarczej, mają przyznaną elektroniczną skrzynkę pocztową automatycznie i bezpłatnie. Dla jednej osoby prawnej przeznacza się jedną skrzynkę elektroniczną.

×