Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Etteplan yhtiöesittely, Outi Torniainen, Etteplan. Pörssi-ilta 17.3.2020

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 24 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Etteplan yhtiöesittely, Outi Torniainen, Etteplan. Pörssi-ilta 17.3.2020 (20)

Weitere von Pörssisäätiö (20)

Anzeige

Etteplan yhtiöesittely, Outi Torniainen, Etteplan. Pörssi-ilta 17.3.2020

 1. 1. PublicPublic 1 Etteplan – suunnittelualan edelläkävijä Pörssi-ilta Oulu 16.3.2020 Outi Torniainen Markkinointi- ja viestintäjohtaja
 2. 2. Public Etteplan lyhyesti Pohjoismaiden suurimpia suunnittelupalveluita tarjoavia yhtiöitä Perustettu 1983 Listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE ~263 M€ Liikevaihto 2019 > 3,400 Asiantuntijaa seitsemässä eri maassa ~70 toimipistettä Suomessa, Ruotsissa, Kiinassa, Puolassa, Hollannissa, Saksassa ja USAssa.
 3. 3. Public Erilainen insinööritoimisto Suunnitteluratkaisuilla tuetaan asiakkaan tuotekehitystä ja laitevalmistusta. Ne kattavat asiakkaan koneen tai laitteen teknisten ominaisuuksien innovointia, suunnittelua ja laskentaa. Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut tuovat älykkyyden koneisiin ja laitteisiin ja mahdollistavat niiden verkottumisen. Usein asiakkaan haasteena on kehittää uuteen liiketoimintamalliin perustuva palvelu, ja hyödyntää digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. Teknisen dokumentoinnin ratkaisuilla tarkoitetaan tuotteen teknisten ominaisuuksien dokumentointia manuaaleiksi tai oppaiksi sekä tuotetun sisällön hallintaa ja jakelua. Tavoitteena on helpottaa koneen tai laitteen käyttöä sekä tehostaa laitevalmistajan huoltoliiketoimintaa.
 4. 4. Public Case: Sellutehtaan suunnittelu Etteplantekeelaitoksiin esimerkiksiprosessi-, layout-,putkisto-ja teräsrakennesuunnittelu sekäsähkö-,automaatio-, LVIP-sekä palosuojauksen suunnittelua.
 5. 5. Public Case:Revenio icaresilmän- painemittari • Etteplan vastasi Revenion Icare HOME –silmänpainemittarin ohjelmistojen ja eletroniikan suunnittelusta sekä systemin testauksesta. • Tuotekehitysprojektin tavoitteena oli parantaa mittarin käytettävyyttä ja varmistaa kotona tehtyjen mittausten oikeellisuus. Projektin onnistumisen kannalta oli oleellista ymmärtää terveysteollisuuden standardit ja laatuvaatimukset. • Revenio on silmän diagnostiikkaan liittyvien oftalmologisten laitteiden johtava kansainvälinen toimija.
 6. 6. Public Case: Tampereen jaRaide-Jokerin raitiovaunujen tekninen dokumentointi • Etteplanin ja Škoda Transtechin yhteistyö koskee Tampereen ForCity Smart Artic -raitiovaunujen ja pääkaupunkiseudulle rakennettavan Raide-Jokeri-linjan Artic-raitiovaunujen teknisen tuotedokumentaation tuottamista. Etteplan tuottaa teknisen dokumentoinnin sisältöjä sekä ratkaisuja sen hallintaan ja jakamiseen. • Yhteistyö luo pohjan Škoda Transtechin tavoitteelle kasvattaa ja tehostaa huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan palveluja kehittämällä tuotedokumentoinnin prosesseja ja sisältöjä digitaaliseen maailmaan sopiviksi. • Etteplanille tilaus on merkittävä ja tukee yhtiön strategista tavoitetta lisätä johdettujen palvelujen osuutta liikevaihdosta. Tilaus kattaa lähes kaikki Etteplanin teknisen dokumentoinnin ratkaisut.
 7. 7. Public Liikevaihdon ja henkilöstön jakauma 1-12/2019 7 Suunnitteluratkaisut 56 % (56 %) Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut 26 % (25 %) Teknisen dokumentoinnin ratkaisut 18 % (19 %) Suomi 65 % (68 %) Ruotsi 22 % (21 %) Kiina 3 % (3 %) Keski-Eurooppa 10 % (8 %) Suomi 60 % (65 %) Ruotsi 19 % (16 %) Kiina 10 % (12 %) Keski-Eurooppa 11 % (7 %) Liikevaihto palvelualueittain Liikevaihto maittain Henkilöstö maittain (kauden lopussa)
 8. 8. Public Asiakkaamme ovatalansa johtavia yrityksiä
 9. 9. Public 9 Suunnittelualan kehitys sekä Etteplanin strategia
 10. 10. Public Toimiala keskittyy jaasiakkaat vähentävät kumppaniensa määrää 10 • Kilpailijakenttä muodostuu suuresta määrästä erikokoisia kilpailijoita • Toimialalla on käynnissä keskittymiskehitys. • Asiakkaat vähentävät kumppaniensa määrää, etsivät ulkoistus- mahdollisuuksia ja keskittyvät ydinliike- toimintaansa. • Suuret toimijat kasvavat markkinoita nopeammin
 11. 11. Public Taloudelliset tavoitteet 2020-2024 Liikevaihto > 500 milj. 10 % Liikevoitto (EBITA) 75 % Johdettujen palvelujen osuus liikevaihdosta KEINOJA • Palveluratkaisu- jen jatkuva kehittäminen • Digitalisaatio • Kansainvälinen kasvu • Yritysostot • Palveluratkaisut • Teknologiarat- kaisut • Projektiliike- toiminta • Liiketoiminta- mallin muutos kohti Johdettuja palveluita • Markkina- johtajuus 2019: 263 milj. euroa tai kasvua 11,3 % 2019: 35 % 2019: 60 % 1-9/2019: 9,9 % 50 % Suomen ulkopuolelta tulevan liikevaihdon osuus • Kaikkien palvelu- alueidemme palveluita kaikissa toiminta- maissamme
 12. 12. Public Kasvun tärkeimmät painopistealueet Palveluratkai- sujen jatkuva kehittäminen Digitalisaatio Kansainvälinen kasvu • Digitaalisten palveluiden kehittäminen. • Ohjelmistosuunnittelun vahvistaminen. • Asiakkaiden digitalisaation tukeminen. • Teknologiaratkaisut osaksi palveluratkaisuja. • Digitaalisten teknologioiden hyödyntäminen. • Koko palvelutarjooma kaikille nykyisille markkinoille. • Kasvua Keski-Euroopassa ja Aasiassa, erityisesti Kiinassa.
 13. 13. Public Kiihdytimme kansainvälistä kasvua neljällä yrityskaupalla • Devex Mekatronik AB, Ruotsi • Elektroniikka- ja mekaniikkasuunnittelua, ohjelmistokehitystä ja sulautettuja järjestelmiä sekä terveysteknologiaa. • Vahvistaa asemaamme Ruotsissa. - Liikevaihto 2018: 9,2 miljoonaa euroa - Henkilöstön määrä: 120 13 • EMP Engineering Alliance, Saksa • Teollisuuden automaatiota ja prosessi- suunnittelua. • Laajennamme toimintaamme Saksassa suunnitteluratkaisuihin. - Liikevaihto 2018: 16,8 miljoonaa euroa - Henkilöstön määrä: >130 • Teknifo AB, Ruotsi • Teknistä dokumentointia, jälkimarkkinaosaamista. • Vahvistaa asemaamme Kaakkois- Ruotsissa. - Henkilöstön määrä: ~20 • Triview Technical Communication, Hollanti • Teknistä dokumentointia • Laajennamme toimintaamme Hollannissa. - Henkilöstön määrä: ~30
 14. 14. Public Technical documentationKilpailuetua Johdetuista palveluista Johdetut palvelut: Projektit ja ulkoistusratkaisut Aiempi toimintamalli: Resurssi- myynti Huippu- asiantuntijat Palveluiden johtamis- mallit Palveluiden tuotanto- mallit Ohjelmisto- ratkaisut Enemmän lisäarvoa asiakkaalle Tuloksia Tehokkuutta Kustannus- säästöjä Vahva asiakaskohtainen toimialaosaaminen
 15. 15. Public Kannattavuus paranee MSI – indeksin kasvaessa 15 Q4/15 7,1 Q4/19 9,0 Q4/15 8,2 Q4/19 8,3 Q4/15 48 Q4/19 60 0 10 20 30 40 50 60 5 6 7 8 9 10 11 EBITA, % EBITA ilman kertaluonteisia eriä, % MSI -Indeksi, % Lin. (EBITA, %) Lin. (EBITA ilman kertaluonteisia eriä, %)
 16. 16. Public Etteplanin HyperSTE on maailman ensimmäinen yksinkertaistetun teknisen englannin SaaS- tuote 16 "Gulfstreamillä HyperSTE- ohjelmisto tukee yksinkertaistetun teknisen englannin (Simplified Technical English, STE) käyttöä vianetsintämenettelyissä. Ohjelmisto on Etteplanin, ja se toimii hienosti." • Teknisen kirjoittamisen ja yksinkertaistetun teknisen englannin tarve kasvaa informaatiovirtojen kasvaessa: • Euroopan teknisen viestinnän järjestö Tekom: 1,3 %:a teollisen yrityksen henkilöstöstä tulisi olla teknisiä kirjoittajia. Ohjelmistoalalla luku on 3,5 prosenttia. • Etteplanin HyperSTE-työkalun SaaS-version avulla voidaan kirjoittaa STE-standardin mukaista englantia, mikä parantaa kielen laatua, lisää tuoteturvallisuutta ja alentaa kustannuksia. • HyperSTE:n SaaS-versio on täysin skaalautuva liiketoimintamalli.
 17. 17. Public 17 Etteplanin avainluvut ja sijoittajatietoa
 18. 18. Public Avainluvut 1-12/2019 18 (1 000 EUR) 1-12/2019 1-12/2018 Muutos % Liikevaihto 263 292 236 477 11,3 Liikevoitto (EBITA) 25 964 22 555 15,1 EBITA, % 9,9 9,5 Liikevoitto (EBIT) 22 819 20 184 13,1 EBIT, % 8,7 8,5 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,70 0,62 12,9 Omavaraisuusaste, % 38,9 42,9 Liiketoiminnan rahavirta 32 884 23 055 ROCE, % 19,9 21,3 MSI-indeksi 60 54 11,1 Henkilöstö kauden lopussa 3 447 3 055 12,8
 19. 19. Public Näkymät Markkinanäkymät 2020 Etteplanin liiketoimintaan vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metalliteollisuuden kehitys. Vuosi 2020 on käynnistynyt hitaasti. Suomessa työmarkkinatilanne vaikuttaa kysyntään. Kiinassa koronavirus vaikuttaa markkinatilanteeseen ja lisää epävarmuutta globaaleihin markkinanäkymiin. Toisaalta poliittinen epävarmuus on hieman vähentynyt, ja kysynnän odotetaan piristyvän alkuvuoden aikana. Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2020 Odotamme vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan selvästi ja liikevoiton (EBIT) olevan samalla tasolla tai paranevan vuoteen 2019 verrattuna. 19
 20. 20. Public Osakekohtainen tulos ja osingot 20 0,33 0,47 0,62 0,70 Q1 0,13 Q1 0,17 Q2 0,18 Q2 0,18 Q3 0,13 Q3 0,19 Q4 0,18 Q4 0,16 0,16 0,23 0,30 0,35* 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 2016 2017 2018 2019 2018 2019 Q1-Q4 0,70 Osakekohtainen tulos Osinko Q1-Q4 0,62 € • *Hallituksen esitys
 21. 21. Public Liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) 2000-2019 21 -5 0 5 10 15 20 25 30 0 50 100 150 200 250 300 Liikevaihto Liikevoitto (EBIT) *sisältää jatkuvat ja lopetetut toiminnot
 22. 22. Omistaja-arvon kehitys 0 50 100 150 200 250 300 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 16.3.2020 Osakekannan markkina-arvo Kumulatiivinen osinko 2019 osinko
 23. 23. Sijoittaja- suhde- kontaktit Per-Anders Gådin CFO Puh. +46 70 399 7929 Outi Torniainen Markkinointi- ja viestintäjohtaja Puh. 040 5121 375 Juha Näkki Toimitusjohtaja Puh. 010 307 2077

×