Internet u nižim razredima, anketa

Vor 1 Jahr 40 Aufrufe

Internet u višim razredima PŠ Druškovec, anketa

Vor 1 Jahr 19 Aufrufe

Kviz Bookwidget, Bonton i sigurnost na internetu

Vor 1 Jahr 27 Aufrufe

Prilog 3. Projektni zadaci Orwell

Vor 1 Jahr 46 Aufrufe

Prilog 5, Projektni zadaci Huxley

Vor 1 Jahr 65 Aufrufe

Prilog 1. Upute za učenike

Vor 2 Jahren 360 Aufrufe

Komentari učenika o izazovima digitalne detoksikacije

Vor 3 Jahren 190 Aufrufe

Izazov digitalne detoksikacije - radni list

Vor 3 Jahren 316 Aufrufe

Rezultati ankete ovisnosti o internetu

Vor 3 Jahren 187 Aufrufe

Dabroučitelj - knjižica

Vor 3 Jahren 204 Aufrufe

Dabar 2020 - knjižica zadataka

Vor 3 Jahren 343 Aufrufe

Dabar 2020 - knjižica zadataka

Vor 3 Jahren 659 Aufrufe

Evualacijski listić

Vor 4 Jahren 2091 Aufrufe

Učni list

Vor 5 Jahren 964 Aufrufe

Prilog 3. HAKOM broŠura

Vor 7 Jahren 2867 Aufrufe

Novo doba Europe

Vor 7 Jahren 1085 Aufrufe