Anzeige

Primjerena i odgovorna uporaba interneta

Digital magazine um Pogled kroz prozor
26. Feb 2014
Primjerena i odgovorna uporaba interneta
Primjerena i odgovorna uporaba interneta
Primjerena i odgovorna uporaba interneta
Primjerena i odgovorna uporaba interneta
Anzeige
Primjerena i odgovorna uporaba interneta
Nächste SlideShare
Razmisli prije nego kliknešRazmisli prije nego klikneš
Wird geladen in ... 3
1 von 5
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Más de Pogled kroz prozor(20)

Anzeige

Primjerena i odgovorna uporaba interneta

  1. Pripremu izradila: Broj sata: Kristina Novak 38. PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE Škola: OŠ „Matija Gubec“ Cernik Mjesto: Cernik Razred: 5. a i 5. b Informatika Predmet: Nastavna jedinica: Tip sata: Primjerena i odgovorna uporaba Interneta (uz Dan sigurnijeg Interneta) obrada Ključni pojmovi Netiquette, pravila ponašanja na Internetu PLAN VOĐENJA (ORGANIZACIJE) NASTAVNOGA PROCESA Cilj obrade metodičke jedinice: Osvjestiti kako je važno u Internetskoj komunikaciji postupati primjereno i odgovorno radi vlastite i tuđe sigurnosti i stvaranja boljeg Interneta zajedno. Usvojiti pravila lijepog ponašanja na Internetu. Zadatci koje treba ostvariti da bi se cilj postigao: Obrazovni (materijalni) zadatci: Učenici će: - osvjestiti da se na internetu ne smiju objavljivati osobni podatci (datum rođenja, adresa, broj telefona...) prepoznati zlatna pravila lijepog ponašanja na Internetu osvjestiti opasnosti koje se kriju iza tajnosti Interneta (ne znamo s kime komuniciramo) Funkcionalni (psihomotorički) zadatci: Učenici će: - izraditi plakat s pravilima lijepog ponašanja na Internetu izabrati ispravan način djelovanja u pojedinim situacijama na Internetu Odgojni (afektivni) zadatci: Razvijati kod učenika: - kritički stav prema opasnostima na Internetu - rad u grupi i prijateljske odnose - komunikaciju i suradnju, kreativnost i maštu - interes za korištenje informatičke tehnologije u svakodnevnom životu i različitim životnim situacijama 1
  2. Organizacija sata Faze rada i sadržaj Materijalno tehnička priprema - učiteljica upisuje sat - učiteljica provjerava prisutnost učenika na satu - učenici pripremaju računala za rad Metodičko oblikovanje Vrije me Razgovor Psihološka priprema učenika (motivacija i najava teme) Motivirati učenike za današnji zadatak – izrada pravila ponašanja na Internetu u obliku postera. A prije toga, zajedno ćemo odigrati jednu zanimljivu igricu. (Učiteljica pokreće obrazovnu igru Zaštita osobnih podataka i prolazi kroz nju s učenicima. Tema igre je zaštita osobnih podataka, a obrađena je kroz niz kratkih priča koje djecu stavljaju u problemske situacije kakve susreću na internetu. Uz svako pitanje pripremljen je i savjet koji im objašnjava moguće probleme i posljedice raznih postupaka i oblika ponašanja na internetu. Pisanje naslova današnje teme na ploču (učenici pišu u bilježnice). - Glavni dio Razgovor o pojmu bontona u svakodnevnim situacijama. Učenici objašnjavaju što je bonton. Učiteljica navodi da jednako tako postoje i pravila tj. bonton lijepog ponašanja na Internetu koji se naziva netiquette. (Napisati na ploču) Učiteljica dijeli učenike u grupe (po četvero) i daje učenicima usmene upute za rad te nastavni listić s pravilima lijepog ponašanja na Internetu. Zadatak svake grupe je izraditi poster s pravilima. Učiteljica svakoj grupi daje papir kao podlogu postera, a u razredu su dostupni i flomasteri, bojice i kolaž papir. Učiteljica obilazi grupe, prati njihov rad i savjetima pomaže po potrebi. Nakon što pojedine grupe završe zadatak lijepe svoj poster na školsku ploču. Svi radovi se nakon završetka sata fotografiraju i objavljuju na web stranici škole. 2 Igranje obrazovne igre - frontalno  oko 15 minuta Učiteljica pita učenike da li i u koje svrhe kod kuće koriste web, koliko vremena dnevno provode na računalu i gdje se računalo nalazi. Učiteljica ponavlja učenicima kako bi računalo trebalo biti u dnevnoj sobi i koristiti se zajedno s roditeljima. Razgovor, frontalno Izrada postera, rad u grupi  oko 25 minuta Uvodni dio Sadržajna priprema
  3. Završni dio Komentar današnjeg rada. Učenici kratko komentiraju kako im se svidio rad u grupi te daju svoj komentar postera drugih grupa. razgovor Što smo naučili? Koja su osnovna pravila lijepog ponašanja na Internetu? 5 minuta Potrebna nastavna sredstva, pomagala i ostali materijalni uvjeti rada: računala, projektor, bilježnica, ploča, flomasteri za bijelu ploču, nastavni listići, magneti, papiri za postere Korelativne veze metodičke jedinice s ostalim predmetima i područjima: Nastavne metode: razgovor, igra, izrada postera, čitanje Metodički oblici rada: rad u grupi, frontalni rad Literatura za učenike: 1. Priručnik za djecu http://www.ucitelji.hr/Portals/0/SID2012/prirucnik%20za%20djecu%202012.pdf 2. http://www.hr-netiquette.org/ 3. Zaštita osobnih podataka: http://bit.ly/igra1 Literatura za učiteljicu:        Svetličić i dr. NIMBUS, Oblak 5. Udžbenik informatike za peti razred osnovne škole, Profil, 2013. Svetličić i dr. NIMBUS, Oblak 5. Radna bilježnica informatike za peti razred osnovne škole, Profil, 2013. Svetličić i dr. NIMBUS, Oblak 6. Udžbenik informatike za šesti razred osnovne škole, Profil, 2013. Svetličić i dr. NIMBUS, Oblak 6. Radna bilježnica informatike za šesti razred osnovne škole, Profil, 2013. Svetličić i dr. NIMBUS, Oblak 7. Udžbenik informatike za sedmi razred osnovne škole, Profil, 2013. Svetličić i dr. NIMBUS, Oblak 7. Radna bilježnica informatike za sedmi razred osnovne škole, Profil, 2013. Priručnik za djecu http://www.ucitelji.hr/Portals/0/SID2012/prirucnik%20za%20djecu%202012.pdf  Priručnik za roditelje http://www.ucitelji.hr/Portals/0/SID_prirucnik_2012/  Priručni za profesionalce http://www.ucitelji.hr/Portals/0/2012-4-travanj/Prirucnik_za_profesionalce.pdf  Obrazovne igre: 3
  4. Zaštita osobnih podataka: http://bit.ly/igra1 Sigurnost na društvenim mrežama: http://bit.ly/igra2 Zamke elektroničke pošte: http://bit.ly/igra3 Plan ploče: Primjerena i odgovorna uporaba Interneta Netiquette – bonton, pravila lijepog ponašanja na Internetu U prilogu: Pravila lijepog ponašanja na Ineternetu Bilješke nakon održanog sata: 4
  5. Netiquette – pravila lijepog ponašanja na Internetu Internet nije samo mreža računala, nego i velika neformalna zajednica s vlastitim pravilima ponašanja. Pravila ponašanja na Internetu slična su onima u svakodnevnom životu pa su i na Internetu razni oblici agresivnog i uvredljivog ponašanja te povrede privatnosti neprihvatljivi. Komunikacijom putem Interneta se koristi velik broj ljudi, često na neodgovarajući način, zbog nepoznavanja osnovnih pravila. Stoga i kultura komuniciranja putem Interneta zahtijeva učenje. N EKA PRA VILA  Prilikom slanja kopija i reprodukcija dokumenata, tekstova, slika i sl. potrebno je paziti na autorska prava vlasnika dokumenta. Kršenje autorskih prava nije samo odraz lošeg ponašanja nego je i protuzakonito. Npr. nezakonito je slanje komercijalnog softvera ili stručnih tekstova koji nisu javno dostupni.  Nije poželjno slati poruke za koje niste sigurni da ih primatelj želi primiti i pročitati. Lančana pisma i ponude komercijalnih lanaca ne bi smjeli slati e-mailom. Slanje oglasa u svrhu stjecanja zarade nije dopušteno, a odnedavno je, u nekim zemljama, pod određenim uvjetima i kažnjivo.  Poželjno je izbjegavati slanje preduge poruke. Primatelj je često revoltiran zbog dugog učitavanja velikih poruka. Ako sadržaj nije samo tekst, nego i drugi dokumenti, npr. slike, tada ti dijelovi poruke trebaju biti uključeni kao MIME privitci (attachment). MIME je kratica za Multimedia Internet Messaging Extensions.  Imajte na umu da je primatelj ljudsko biće, čija se kultura, jezik i smisao za humor mogu razlikovati od vaših. Problema može biti i s oblikom zapisa datuma, s mjernim jedinicama i idiomima. Budite osobito oprezni sa sarkazmom.  Ne koristite isključivo velika slova. VELIKA SLOVA IZGLEDAJU KAO DA VIČETE.  Koristite smileye da naznačite ton, ali koristite ih s mjerom. :-) je primjer smileya (nakrivite glavu). Nemojte misliti da će time primatelj nužno biti zadovoljan sadržajem poruke ili da ćete time poništiti uvredljivu poruku.  Ne šaljite velike količine podataka ljudima koji ih nisu zatražili.  Razmislite prije nego li napišete bilo što. Pažljivo sročite svoju poruku. Nastojte da bude što jasnija i jednoznačna. Izbjegavajte nesporazume, koliko je to moguće.  Pišite u prijateljskom tonu.  Prije nego li pošaljete poruku, provjerite jeste li sve napisali kako se htjeli. – Razmisli prije nego klikneš. 5
Anzeige