Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Aws på kartet - 2(20)

Anzeige

Aws på kartet - 2

 1. AWS på kartet Pål Kristensen Teamleder plattform
 2. Om Geodata • Selskap med lang historie, etablert i 1988 • Samtlige eiere har fortsatt tilknytning til selskapet • Solid selskap med jevn vekst • Distributør av Esri-teknologi i Norge • Ca 125 ansatte Steinkjer Oslo Stavanger
 3. Geodata er en «GIS-integrator» • Leverer tjenester på tvers av hele verdikjeden til kundene • Programvare • Prosjektleveranser • Rådgivning • Support • Opplæring • Innholdstjenester • Datatilrettelegging • Drift av løsninger • Erfaring fra noen av de største og tyngste forvaltningsprosjektene
 4. Kunder på tvers av alle segmenter
 5. • Innholdstjenester • Offline innhold • Hosting av apps • Hosting av tjenester
 6. Vår reise i AWS • 2008: Sped begynnelse, eksperimentering • 2009: Noen få tjenester kjørende på en single EC2 boks • 2010: Gradvis flere tjenester settes opp i AWS. Fremdeles helt manuell workflow for oppsette og drift av infrastrukturen. Hver EC2 boks var en silo • 2011: Gradvis en mer lagdelt infrastruktur • Fillagring, Databaser, Tjenester/Apps • 2012-2015: Gradvis mer automatisering av infrastruktur. Utvikling av egen dataflyt og prosesseringsplattform • 2015-2016: «All in» på VPC og CloudFormation, med cfn-init og bootstrapping. Implementering av rutiner for continuous delivery for tjenester og apps. Alle tjenester, apps og selve infrastrukturen er underlagt versjonskontroll. • 2016: Fullstendig automatisert deploy av tjenester og apps, inkludert tilbakerulling til tidligere versjoner. Hele infrastrukturen satt opp som CloudFormation stacks. Auto Healing og Auto Failover • 2017: Omorganisering av leveranseapparatet til DevOps team. Migrering mot microservices på Kubernetes (Docker containers)
 7. Hva betyr elgbørsen.no for Geodata? Ingen medarbeidere utførte manuelt arbeid for å takle økt trykk på tjenestene
 8. • Continuous integration • Integrering eller «merge» av kode i nærsanntid, og samtidig sikre at funksjonalitet og egenskaper ikke brytes. «Build» server som kontinuerlig lytter på endringer i kildekodesystem og gjør forsøk på å bygge kode og kjøre tester • Continuous delivery • All kode som «leveres» skal være produksjonsklar og produksjonstestet. I prinsippet skal koden kunne deployes om kunder og organisasjonen for øvrig er klar • Continuous deployment • Er å ta det enda et steg. All kode som leveres blir også regelmessig (om ikke automatisk) kjør ut i produksjon. • Hvorfor? For å korte ned tiden fra ideer og behov oppstår til funksjonalitet kan rulles ut til kunder. Mindre sårbar som organisasjon og mindre avhengig av enkeltpersoner. • Amazon har flere mekanismer som muliggjør konseptene rent praktisk
 9. The Amazon way
 10. S3 «site»-staging.geodataonline.no «site».geodataonline.no CF OK signal Elastic Eksempel på en av våre CI pipelines
 11. AWS - CloudFormation - «secret sauce» • Infrastruktur som kode
 12. Vurderingskriterier • Er det varians i bruk av løsningen gjennom døgn/uke/måned • Krav til SLA og oppetid • Hva er din kjernevirksomhet? • Hvor lang levetid skal løsningen ha • Er det viktig å holde investeringer i infrastruktur nede?
 13. Norge i Bilder – Norges nasjonale ortofotoarkiv
 14. Norge i Bilder – Norges nasjonale ortofotoarkiv
 15. Spot - AutoScaling group Spot - Launch Configuration Spot On-Demand - AutoScaling group - Launch Configuration Elastic
 16. Flytt funksjonalitet, ikke løsning
 17. Tenk på • Public Cloud skiller seg vesentlig fra On-Premise • Ingen investeringer up front, pay-as-you-go • Infrastruktur blir «provisioned» som del av koden/appen • Man deployer ikke servere, man deployer en plattform/kapasitet • Tenk serverless apps og tjenester • Benytt PaaS i stedet for IaaS så langt det lar seg gjøre • AutoHealing, AutoFailover og AutoScaling hvis man designer plattformen smart • Alt må automatiseres og scriptes, skal man ta ut gevinst • Flytte en løsning fra on-premise til cloud «as is» er sjelden en suksess på sikt • Provisioning og deploy kan i hovedsak kjøre uten innblanding av den tradisjonelle IT- driftsavdelingen. Sikkert skremmende for noen • Hybridløsninger, sammenkobling av on-premise og public cloud er vanlig. Vi har det i Geodata • Tjenester må ligge å nært opp til dataene som mulig, lav latency. Dataforvaltning og dataoppdatering er normalt en større utføring ved å flytte løsninger til skyen, enn tjenester og apps.
 18. Organisasjon og DevOps • Cloud gjør at man kan og bør jobbe på en annen måte • En ofte svært liten gruppe «enabler» resten av organisasjonen til å jobbe med cloud-ressurser • Utviklere får tilgang på cloud-ressurser direkte i utviklingsverktøy • Infrastruktur behandles som kode • Direkte integrasjon med kildekodeverktøy, både app-kode, tjenester og selve infrastrukturen blir underlagt versjonskontroll • DEVOPS – Organisatoriske endringer for å lykkes • Utviklere og «plattform-drift» jobber sammen om en «løsning» • Utviklere blir i stor grad de som løser feil i applikasjonene, plattformen skal ikke feile slik at det krever menneskelig innsats (når/hvis det skjer må plattformen forbedres) • Ingen tradisjonell «handover» fra utvikling til drift. «If you build it, you run it» • Microreleases
 19. Takk for oppmerksomheten! Pål Kristensen palk@geodata.no
Anzeige