OW_13092023_EN_www.pptx

Ocean Winds
Suppliers Day
13.09.2023 Gdańsk
Agenda:
09:00 Welcome and presentation of the BC-Wind team
09:05 I. Safety first
09:10 II. Progress status of the BC-Wind project
09:45 III. Case study – cooperation between Ocean Winds and P&Q
10:15 IV. Health, safety, environmental protection – OW requirements
10:35 Coffee break
11:00 V. Presentation of BC-Wind’s procurement plans for 2023-24
11:30 VI. Ocean Winds’ cooperation with Władysławowo, the location of the O&M
port for BC-Wind, and other stakeholders
12:00 VII. Innovations – in Ocean Winds’ DNA
12:30 Q&A
13:15 Networking lunch
We invite you to ask
questions via SLIDO
Maciej Fuks
HSEQ Manager
Safety first
In case of fire
W razie pożaru
W razie pożaru
Progress status
of the BC-Wind project
Kacper Kostrzewa
Dyrektor BC-Wind
OCEAN WINDS
• Ocean Winds (OW) to międzynarodowa firma zajmująca się morską
energetyką wiatrową, utworzona w 2019 roku jako joint venture 50/50 przez
światowych liderów branży energetycznej - EDP Renewables i ENGIE.
• W Polsce rozwijamy BC-Wind (moc 399 MW / port serwisowy we
Władysławowie / zakończenie 2027 r.
• Cel na 2025 r. - od 5 do 7 GW w projektach w fazie operacyjnej lub fazie
fazie budowy oraz od 5 do 10 GW w projektach w fazie zaawansowanego
zaawansowanego rozwoju.
• Aktualna moc brutto morskiej energetyki wiatrowej OW wynosi 16,6
• Obecne w siedmiu krajach, w Europie, Stanach Zjednoczonych, wybranych
Azji i Brazylii.
Więcej informacji: www.oceanwinds.com
KIM JESTEŚMY?
KoreaFloating Wind
1,200 MW
Faza Rozwoju
Hanbando
1,245 MW
Faza Rozwoju
Biura OW Siedziba główna OW
Stałe fundamenty
Składa się z 16,6 GW (brutto) z 15 projektami w 7 regionach geograficznych.
NASZ GLOBALNY ZASIĘG
SouthCoastWind
2,265 MW
Faza Rozwoju
Bluepoint Wind
1,680 MW
Faza Rozwoju
GoldenStateWind
2,000 MW
Faza Rozwoju
SeaMade
487 MW
Faza Operacyjna
BC-Wind
399 MW
Faza Rozwoju
Moray East
950 MW
Faza Operacyjna
MorayWest
882 MW
Faza Budowy
Caledonia
2,000 MW
Faza Rozwoju
Arven
1,800 MW
Faza Rozwoju
ShetlandProject
500 MW
Faza Rozwoju
Tréport & Noirmoutier
Around 1000 MW
Faza Budowy
EFGL
30 MW
Faza Budowy
WindFloatAtlantic
25 MW
Faza Operacyjna
Pływające morskie farmy
wiatrowe
Cele rozwoju OW
NASZA STRATEGIA
&
Wdrażanie
strategii
częściowego
sell-down
Rozwijanie
istniejąceg
o portfela
aktywów
Rozwijanie
portfolio
projektów
W FAZIE BUDOWY +
W FAZIE
OPERACYJNEJ 1.5 GW
2020
Powstanie OW
5-7 GW
2025
Cel
4 GW
2020
Powstanie OW
5-10 GW
2025
Cel
FAZA ROZWOJU
CONFIDENTIAL INFORMATION
W 2023
Całkowita Moc
Brutto
1/3 stanowią
pływające morskie
farmy wiatrowe
+16 GW
POLSKIE FIRMY
Zaangażowanie polskich
firm jako dostawców, by
pobudzić lokalną
gospodarkę - zarówno
jako dostawców dla
morskiej farmy BC-Wind,
jak również promocja
polskich firm w
projektach Ocean Winds
na całym świecie.
EDUKACJA
ROZWÓJ
KOMPETENCJI
.
Edukacja przyszłych kadr
sektora morskiej energetyki
wiatrowej - programy
edukacyjne w szkołach
podstawowych i
ponadpodstawowych
organizowane przez OW.
Wsparcie rozwoju
kompetencji w obszarze
morskiej energetyki wiatrowej
- budowa lokalnego
zespołu specjalistów w
Polsce oraz szkolenia
podnoszące ich
kwalifikacje.
PODEJŚCIE OW DO ŁAŃCUCHA DOSTAW
Rozumiemy łańcuch dostaw oraz tzw. local content w 3 wymiarach:
OW_13092023_EN_www.pptx
OW_13092023_EN_www.pptx
OW_13092023_EN_www.pptx
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter poufny. Nikt nie może ujawniać, przekazywać, rozpowszechniać, przechowywać w całości lub w
części, przekształcać ani wykorzystywać do jakichkolwiek celów innych niż te, o których mowa w niniejszym dokumencie, bez uprzedniej zgody OW. Odbiorca
dokumentu zobowiązuje się, że wszystkie osoby mające dostęp do informacji będą przestrzegać poufności informacji i ponosić odpowiedzialność za wszelkie
szkody spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem lub ujawnieniem.
oceanwinds.com
Maciej Bartnicki
Prezes P&Q
Case study
Cooperation between Ocean
Winds and P&Q
OW_13092023_EN_www.pptx
Maciej Bartnicki
Prezes P&Q
Case study
Cooperation between Ocean
Winds and P&Q
Maciej Fuks
HSEQ Manager
Health, safety, environmental protection –
Ocean Winds requirements for suppliers
HSEQ REQUIREMENTS IN OWF INDUSTRY
OW_13092023_EN_www.pptx
OW_13092023_EN_www.pptx
OW_13092023_EN_www.pptx
OW_13092023_EN_www.pptx
OW_13092023_EN_www.pptx
OW_13092023_EN_www.pptx
OW_13092023_EN_www.pptx
OW_13092023_EN_www.pptx
THE COMPANY’S ASPIRATIONS
IN RESPECT OF HSEQ
• NO ACCIDENTS
• NO HARM TO PEOPLE
• NO HARM TO THE ENVIRONMENT
HSEQ REQUIREMENTS FOR CONTRACTORS
HSEQ EVALUATION OF THE SUPPLIERS
HSEQ
EVALUATION
FINANCIAL
EVALUATION
TECHNICAL
EVALUATION
1. HSEQ Questionnaire as a part of the submitted offer:
i. Spreadsheet with questionnaire
ii. Spreadsheet with information about attached
procedures/manuals/other evidence
2. Evaluation assessment against HSEQ requirements for
Contractors.
SAFETY IS EVERYONE`S RESPONSIBILITY
Maciej Surmionek
Head of Procurement Department
Presentation of BC-Wind’s procurement
plans for the period 2023-2024
BC-Wind Procurement Team Supplier Day 2022
Dagmara Wieczonkowska
Procurement Associate Onshore
Jesus Quintanilla Otero
Head of Electrical Procurement
BC-Wind Procurement Team Today
Javier Sempere Caro
WTG Procurement
Specialis
Dagmara
Wieczonkowska
Senior Procurement
Associate Onshore
Daniel Patino Vieito
Commercial Manager
Foundation T&I
Jesus Quintanilla Otero
Electrical Procurement
Associate Director
Pedro Garcia Carreño
Procurement Senior
Manager
Foundation Supply
Ana Pérez Mallo
T&I Procurement Associate
Ricardo Moreno
Martínez
Electrical Procurement
Lead Associate
Karol Kurz
Procurement Manager
Jan Donimirski
Procurement Specialist
Maciej Surmionek
Head of Procurement &
Supply Chain
Kacper Kwidzinski
Procurement Specialist
Electrical
WTG
Foundations & T&I
Marshaling Ports & Professional
Servicess
Permitting
Karina Pérez Natividad
Electrical Procurement
Associate
OW's approach to the supply chain
We understand supply chain and so-called local content in three dimensions:
involvement of companies as suppliers to boost the local economy - both as suppliers
to BC-Wind and promotion of companies at Ocean Winds projects around the world;
education of future personnel for offshore wind sector - educational programs in
primary and secondary schools organized by OW;
support competence development in the field - building a local team of specialists in
Poland
and competence training.
Procurement procedures
Constrution Permit Design (CPD) – 2022/2023
Onshore SUB
Construction Permit Design Onshore Substation
Contract signed 2022
Export Cable
Construction Permit Design Offshore Export Cable
Contract signed Q1 2023
Offshore SUB
Construction Permit Design Offshore Substation
Contract signed Q3 2023
Umbrella
Construction Permit Design Wind Farm
Contract signed Q3 2023
O&M Port - Operation and Maintenance Port
Concept & Construction
Contract for concept design signed Q3
2023
Construction contracting planned Q1
2024
Procurement procedures
Main packages – 2022/2024
Wind Turbine Generators Supply (WTG SUPPLY) Final
The listed ongoing
tenders started in 2022.
The selection of
Contractors is planned for
Q4 2023 / Q2 2024.
Depending on the scope,
the contracts will be
negotiated in Q4 2023 /
Q3 2024.
Transport and Installation of Wind Turbine Generators (WTG T&I ) Final
Foundations Supply (FOU SUPPLY) Initial
Transport and Installation of Foundations & Offshore Substation (FOU & OSS T&I) Initial
Onshore Export Cable (ONSHORE EC) Final
Inter-array Cables Supply (IAC SUPPLY) Advanced
Transport and Installation of Inter-array Cables (IAC T&I) Final
Offshore Substation – Engineering, Procurement, Construction, Installation
(OFFSHORE SUBSTATION EPC) Final
Offshore Export Cable – Engineering, Procurement, Construction, Installation
(Offshore Export Cable EPCI) Final
Onshore Substation - Engineering, Procurement, Construction, Installation
(ONSHORE SUBSTATION EPCI) Advanced
Package Contracting Stage
Tender criteria
CRITERIA DESCRIPTION
Costs, Pricing and Commercial
Terms
The offer is competitively priced and most valuable in terms of the services to be provided, and
different pricing systems are properly applied.
Understanding the Client’s
requirements / OW
The offer demonstrates understanding of the context of OW's work as a developer of offshore wind
farms.
References and experience:
Experience and reputation in
undertaking similar work
The offer presents evidence of previously undertaken work. Experience in similar projects will be
preferred.
Delivery date and schedule
The offer demonstrates compliance with the Customer's schedule and a solid and stable supply
schedule, as well as any necessary counter-measures.
Team and competences:
Relevant qualifications and
experience of the proposed team
The offer contains detailed information on the education, professional qualifications, skills,
certificates and experience of the persons who would be responsible for the provision of the
service.
Service quality The offer presents the appropriate methods to ensure and accept the required schedule.
Financial status The Company's financial power will be assessed.
Legal compliance with the
Contract
The mark-up sent by the Bidders should be acceptable in accordance with the legal standards of
the Company.
Risk / mitigation measures
The offer includes an interpretation of potential risks and mitigation measures during the provision
of services.
Local Content
The offer draws on knowledge about the region where the work is being carried out and provides
evidence of previous work done in that region with local partners and authorities. The offer also
proves the ability to communicate and cooperate with local companies.
Registration in the database of OW suppliers
1. OW runs a global supplier database: https://www.oceanwinds.com/suppliers/
2. Entering into the supplier database requires providing basic information about the company and categories of services/supplies
3. After completing the registration, the Procurement Department will contact you with information whether the services meet the OW’s needs
4. For some services, experience and qualifications resulting from participation in processes can be provided
https://www.bc-wind.pl/en/work-with-ow
Direct contact in case of any difficulties or doubts related to the questionnaire
procurement@oceanwinds.com
Thank you for your attention
www.bc-wind.com
Witold Wawrzonkoski
Prezes „Szkuner”
Ocean Winds’ cooperation
with Władysławowo, the location
of the O&M port for BC-Wind,
and other stakeholders
Marek Świerżyński
Engineering Associate Director
O&M port for BC-Wind
in Władysławowo
O&M port for BC-Wind
in Władysławowo
OW and BC Wind have chosen the port in Władysławowo as their service base (O&M Port) as well as the
Maritime Coordination Center.
• Wind Turbines, Offshore Substation, and export cables require constant monitoring and maintenance, which is why a key component of
this team is a service center located nearby, equipped with the necessary infrastructure and logistics support.
• The port in Władysławowo is an optimal location for us due to its position: its distance from the shore and the offshore wind
farm, favourable navigational and technical conditions of the port, and sufficient depth for both approach and the port channel.
Another equally important added value is the existing transportation infrastructure and accommodation facilities, which are
fulfilling the O&M base mission 24/7/365 days a year.
SUPPLY CHAIN
SERVICE BASE BC WIND
WŁADYSŁAWOWO
SUPPLY CHAIN
SERVICE BASE BC WIND
WŁADYSŁAWOWO
• OW and BC Wind have chosen the port in Władysławowo as their service base
(O&M Port) as well as the Maritime Coordination Center.
• Wind Turbines, Offshore Substation, and export cables require constant
monitoring and maintenance, which is why a key component of this team is
a service center located nearby, equipped with the necessary infrastructure
and logistics support.
• The port in Władysławowo is an optimal location for us due to its position:
its distance from the shore and the offshore wind farm, favourable
navigational and technical conditions of the port, and sufficient depth for
both approach and the port channel. Another equally important added value
is the existing transportation infrastructure and accommodation facilities,
which are essential for fulfilling the O&M base mission 24/7/365 days a year.
SUPPLY CHAIN
SERVICE BASE BC WIND
WŁADYSŁAWOWO
SUPPLY CHAIN
SERVICE BASE BC WIND
WŁADYSŁAWOWO
Office-
Warehouse
Building
Welfare and
Office Facilities
for Staff
SCADA & WTG
Operations and
Control Center
MCC Maritime
Coordination
Center OWF &
CTV
CONSTRUCTIO
N
PHASE 500 MW
2027 - 2062
OPERATIONAL
PHASE
CONFIDENTIAL INFORMATION
TECHNICAL STAFF
SERVISE WTG i BoP
OFFSHORE
Spare Parts
Warehouse
MFW
2025 - 2027
MATERIALS AND
SPARE PARTS
CTV Service
Pier
1 t europallets
1 t lift bag
10’ / 20’ CTU
Marek Świerżyński
Engineering Associate Director
Innovations – in Ocean Winds’ DNA
BC-Wind
OW FOCUSES ON INNOVATION!
Unmanned Autonomous Vehicle system
within an Offshore Wind Farm
OW Proposed Challenge & Innovation
Challenge Objective:
Unmanned Autonomous Vehicle (UAV) system to support underwater
offshore O&M activities during the whole life of an Offshore Wind Farm.
UAV
INSPECTIONS
SECURITY RESCUE
TRANSPORT
Regular inspection of Offshore Wind
Turbine and Offshore Substation
underwater substructures and cabling.
Periodical inspection and monitoring
of seabed and marine life
environment.
Surface transport of spare
components from O&M
base to the Offshore Wind
Farm location.
Securing the Offshore Wind
Farm in the event of any
incident in the site area by
checking and sending
remotely the incident data
to O&M control room.
Assist the rescue team in the event of
incident especially in the limited and
poor visibility conditions to locate and
immediately pinpoint the place of
incident.
Challenge Functionality:
 Inspection of Wind Farm area,
structures, equipment.
 Transport items from O&M base to
Offshore Wind Farm site.
Double
Mode
Operation
Autonomous
Underwater
Vehicle
Unmanned
Surface
Vessel
 Inspection of the subsea structures
and equipment (i.e.: ICCP, CPS)
 Monitoring and marine data acquisition
for environmental campaigns.
UAV
Improvement and optimization of underwater activities by minimizing the
technician and manned vessels engagement needs, thus reducing the
human intervention risks, and minimizing the overall carbon footprint.
Challenge requirements:
Main Functional
Requirements
Sufficient Range
Transport of different
sizes and mases
Resistant to
different weather
condition
Piloted by
Artificial
Intelligence
Real time data
transfer
 The autonomous system needs to be able to deliver all-in-one (multitask) different underwater and water-
surface inspection and surveillance capabilities, and to be able to work remotely to acquire and transmit
real-time data to an Artificial Intelligence control system for real-time decision-making.
 The chalange inclueds development of hardware and software functionalities needed for the UAV system.
 It includes docking station development in OWF and O&M base location.
Design shall include:
Thank you for your attention
www.bc-wind.com
Questions
and Answers
We invite you to contact us:
Aleksandra Jampolska
Stakeholder Manager
aleksandra.jampolska@oceanwinds.com
Maciej Surmionek
Head of Procurement Department
maciej.surmionek@oceanwinds.com
Thank you for your
participation
1 von 60

Recomendados

UK offshore wind vision of the market and technology development Giles Hundl... von
UK offshore wind vision of the market and technology development Giles Hundl...UK offshore wind vision of the market and technology development Giles Hundl...
UK offshore wind vision of the market and technology development Giles Hundl...BVG Associates
620 views16 Folien
KOM 15082014 HUC von
KOM 15082014 HUCKOM 15082014 HUC
KOM 15082014 HUCwan saiful arini
1.2K views22 Folien
Anglesey: Energy Island - Gerallt Llewelyn Jones, Morlais von
Anglesey: Energy Island - Gerallt Llewelyn Jones, MorlaisAnglesey: Energy Island - Gerallt Llewelyn Jones, Morlais
Anglesey: Energy Island - Gerallt Llewelyn Jones, MorlaisPlace North West
371 views13 Folien
Gerallt Llewelyn Jones, managing director, Morlais von
Gerallt Llewelyn Jones, managing director, MorlaisGerallt Llewelyn Jones, managing director, Morlais
Gerallt Llewelyn Jones, managing director, MorlaisEmma Pawlowski
116 views13 Folien
TONY HERCEGl resume von
TONY HERCEGl resumeTONY HERCEGl resume
TONY HERCEGl resumeTony Herceg
690 views13 Folien
PLB Format CV Updated 16-03-2015 von
PLB Format CV Updated 16-03-2015PLB Format CV Updated 16-03-2015
PLB Format CV Updated 16-03-2015Peter Bricknell
405 views4 Folien

Más contenido relacionado

Similar a OW_13092023_EN_www.pptx

Ehsan New CV 17.8.2016 von
Ehsan New CV 17.8.2016Ehsan New CV 17.8.2016
Ehsan New CV 17.8.2016ehsan nazeer
92 views8 Folien
US-UK Offshore Wind R&D von
US-UK Offshore Wind R&DUS-UK Offshore Wind R&D
US-UK Offshore Wind R&DKTN
348 views61 Folien
V.GUHAN-CV 01 link von
V.GUHAN-CV 01 linkV.GUHAN-CV 01 link
V.GUHAN-CV 01 linkGuhan Visagan
368 views15 Folien
Alan Duncan's All Energy 2017 Offshore wind: the importance of the supply chain von
Alan Duncan's All Energy 2017 Offshore wind: the importance of the supply chainAlan Duncan's All Energy 2017 Offshore wind: the importance of the supply chain
Alan Duncan's All Energy 2017 Offshore wind: the importance of the supply chainBVG Associates
1.2K views12 Folien
Salakidis Savvas von
Salakidis SavvasSalakidis Savvas
Salakidis Savvassavvas salakidis
512 views6 Folien
Konstantinos Valvis CV 17.08.2016 von
Konstantinos Valvis CV 17.08.2016Konstantinos Valvis CV 17.08.2016
Konstantinos Valvis CV 17.08.2016Konstantinos Valvis
307 views4 Folien

Similar a OW_13092023_EN_www.pptx(20)

US-UK Offshore Wind R&D von KTN
US-UK Offshore Wind R&DUS-UK Offshore Wind R&D
US-UK Offshore Wind R&D
KTN348 views
Alan Duncan's All Energy 2017 Offshore wind: the importance of the supply chain von BVG Associates
Alan Duncan's All Energy 2017 Offshore wind: the importance of the supply chainAlan Duncan's All Energy 2017 Offshore wind: the importance of the supply chain
Alan Duncan's All Energy 2017 Offshore wind: the importance of the supply chain
BVG Associates1.2K views
4.GROW Presentation for MPI Event 14th July 2015 von Alan Whittaker
4.GROW Presentation for MPI Event 14th July 20154.GROW Presentation for MPI Event 14th July 2015
4.GROW Presentation for MPI Event 14th July 2015
Alan Whittaker137 views
RCREEE-enerMENA_pgesco profile-rcree von RCREEE
RCREEE-enerMENA_pgesco profile-rcreeRCREEE-enerMENA_pgesco profile-rcree
RCREEE-enerMENA_pgesco profile-rcree
RCREEE1.3K views
Jonny Williams introduction to BRE National Solar Centre, Alternergy installe... von Alternergy
Jonny Williams introduction to BRE National Solar Centre, Alternergy installe...Jonny Williams introduction to BRE National Solar Centre, Alternergy installe...
Jonny Williams introduction to BRE National Solar Centre, Alternergy installe...
Alternergy930 views
Kokemuksia Norjan markkinoista von Prizztech
Kokemuksia Norjan markkinoistaKokemuksia Norjan markkinoista
Kokemuksia Norjan markkinoista
Prizztech1.4K views
Dealing with construction permits in malaysia doing business - world bank g... von Jaclyn Hwang
Dealing with construction permits in malaysia  doing business - world bank g...Dealing with construction permits in malaysia  doing business - world bank g...
Dealing with construction permits in malaysia doing business - world bank g...
Jaclyn Hwang799 views
Dealing with construction permits in malaysia doing business - world bank g... von Jaclyn Hwang
Dealing with construction permits in malaysia  doing business - world bank g...Dealing with construction permits in malaysia  doing business - world bank g...
Dealing with construction permits in malaysia doing business - world bank g...
Jaclyn Hwang249 views
Curriculum Vitae of Eugene Lockett. von Eugene Lockett
Curriculum Vitae of Eugene Lockett.Curriculum Vitae of Eugene Lockett.
Curriculum Vitae of Eugene Lockett.
Eugene Lockett362 views

Último

Games, Queries, and Argumentation Frameworks: Time for a Family Reunion von
Games, Queries, and Argumentation Frameworks: Time for a Family ReunionGames, Queries, and Argumentation Frameworks: Time for a Family Reunion
Games, Queries, and Argumentation Frameworks: Time for a Family ReunionBertram Ludäscher
9 views37 Folien
CRM stick or twist workshop von
CRM stick or twist workshopCRM stick or twist workshop
CRM stick or twist workshopinfo828217
14 views16 Folien
AZConf 2023 - Considerations for LLMOps: Running LLMs in production von
AZConf 2023 - Considerations for LLMOps: Running LLMs in productionAZConf 2023 - Considerations for LLMOps: Running LLMs in production
AZConf 2023 - Considerations for LLMOps: Running LLMs in productionSARADINDU SENGUPTA
9 views16 Folien
Data about the sector workshop von
Data about the sector workshopData about the sector workshop
Data about the sector workshopinfo828217
29 views27 Folien
Lack of communication among family.pptx von
Lack of communication among family.pptxLack of communication among family.pptx
Lack of communication among family.pptxahmed164023
16 views10 Folien
Construction Accidents & Injuries von
Construction Accidents & InjuriesConstruction Accidents & Injuries
Construction Accidents & InjuriesBisnar Chase Personal Injury Attorneys
6 views5 Folien

Último(20)

Games, Queries, and Argumentation Frameworks: Time for a Family Reunion von Bertram Ludäscher
Games, Queries, and Argumentation Frameworks: Time for a Family ReunionGames, Queries, and Argumentation Frameworks: Time for a Family Reunion
Games, Queries, and Argumentation Frameworks: Time for a Family Reunion
CRM stick or twist workshop von info828217
CRM stick or twist workshopCRM stick or twist workshop
CRM stick or twist workshop
info82821714 views
AZConf 2023 - Considerations for LLMOps: Running LLMs in production von SARADINDU SENGUPTA
AZConf 2023 - Considerations for LLMOps: Running LLMs in productionAZConf 2023 - Considerations for LLMOps: Running LLMs in production
AZConf 2023 - Considerations for LLMOps: Running LLMs in production
Data about the sector workshop von info828217
Data about the sector workshopData about the sector workshop
Data about the sector workshop
info82821729 views
Lack of communication among family.pptx von ahmed164023
Lack of communication among family.pptxLack of communication among family.pptx
Lack of communication among family.pptx
ahmed16402316 views
GDG Cloud Community Day 2022 - Managing data quality in Machine Learning von SARADINDU SENGUPTA
GDG Cloud Community Day 2022 - Managing data quality in Machine LearningGDG Cloud Community Day 2022 - Managing data quality in Machine Learning
GDG Cloud Community Day 2022 - Managing data quality in Machine Learning
PRIVACY AWRE PERSONAL DATA STORAGE von antony420421
PRIVACY AWRE PERSONAL DATA STORAGEPRIVACY AWRE PERSONAL DATA STORAGE
PRIVACY AWRE PERSONAL DATA STORAGE
antony4204218 views
OPPOTUS - Malaysians on Malaysia 3Q2023.pdf von Oppotus
OPPOTUS - Malaysians on Malaysia 3Q2023.pdfOPPOTUS - Malaysians on Malaysia 3Q2023.pdf
OPPOTUS - Malaysians on Malaysia 3Q2023.pdf
Oppotus34 views
Product Research sample.pdf von AllenSingson
Product Research sample.pdfProduct Research sample.pdf
Product Research sample.pdf
AllenSingson35 views
Listed Instruments Survey 2022.pptx von secretariat4
Listed Instruments Survey 2022.pptxListed Instruments Survey 2022.pptx
Listed Instruments Survey 2022.pptx
secretariat4130 views
6498-Butun_Beyinli_Cocuq-Daniel_J.Siegel-Tina_Payne_Bryson-2011-259s.pdf von 10urkyr34
6498-Butun_Beyinli_Cocuq-Daniel_J.Siegel-Tina_Payne_Bryson-2011-259s.pdf6498-Butun_Beyinli_Cocuq-Daniel_J.Siegel-Tina_Payne_Bryson-2011-259s.pdf
6498-Butun_Beyinli_Cocuq-Daniel_J.Siegel-Tina_Payne_Bryson-2011-259s.pdf
10urkyr347 views

OW_13092023_EN_www.pptx

 • 2. Agenda: 09:00 Welcome and presentation of the BC-Wind team 09:05 I. Safety first 09:10 II. Progress status of the BC-Wind project 09:45 III. Case study – cooperation between Ocean Winds and P&Q 10:15 IV. Health, safety, environmental protection – OW requirements 10:35 Coffee break 11:00 V. Presentation of BC-Wind’s procurement plans for 2023-24 11:30 VI. Ocean Winds’ cooperation with Władysławowo, the location of the O&M port for BC-Wind, and other stakeholders 12:00 VII. Innovations – in Ocean Winds’ DNA 12:30 Q&A 13:15 Networking lunch
 • 3. We invite you to ask questions via SLIDO
 • 5. In case of fire
 • 8. Progress status of the BC-Wind project Kacper Kostrzewa Dyrektor BC-Wind
 • 10. • Ocean Winds (OW) to międzynarodowa firma zajmująca się morską energetyką wiatrową, utworzona w 2019 roku jako joint venture 50/50 przez światowych liderów branży energetycznej - EDP Renewables i ENGIE. • W Polsce rozwijamy BC-Wind (moc 399 MW / port serwisowy we Władysławowie / zakończenie 2027 r. • Cel na 2025 r. - od 5 do 7 GW w projektach w fazie operacyjnej lub fazie fazie budowy oraz od 5 do 10 GW w projektach w fazie zaawansowanego zaawansowanego rozwoju. • Aktualna moc brutto morskiej energetyki wiatrowej OW wynosi 16,6 • Obecne w siedmiu krajach, w Europie, Stanach Zjednoczonych, wybranych Azji i Brazylii. Więcej informacji: www.oceanwinds.com KIM JESTEŚMY?
 • 11. KoreaFloating Wind 1,200 MW Faza Rozwoju Hanbando 1,245 MW Faza Rozwoju Biura OW Siedziba główna OW Stałe fundamenty Składa się z 16,6 GW (brutto) z 15 projektami w 7 regionach geograficznych. NASZ GLOBALNY ZASIĘG SouthCoastWind 2,265 MW Faza Rozwoju Bluepoint Wind 1,680 MW Faza Rozwoju GoldenStateWind 2,000 MW Faza Rozwoju SeaMade 487 MW Faza Operacyjna BC-Wind 399 MW Faza Rozwoju Moray East 950 MW Faza Operacyjna MorayWest 882 MW Faza Budowy Caledonia 2,000 MW Faza Rozwoju Arven 1,800 MW Faza Rozwoju ShetlandProject 500 MW Faza Rozwoju Tréport & Noirmoutier Around 1000 MW Faza Budowy EFGL 30 MW Faza Budowy WindFloatAtlantic 25 MW Faza Operacyjna Pływające morskie farmy wiatrowe
 • 12. Cele rozwoju OW NASZA STRATEGIA & Wdrażanie strategii częściowego sell-down Rozwijanie istniejąceg o portfela aktywów Rozwijanie portfolio projektów W FAZIE BUDOWY + W FAZIE OPERACYJNEJ 1.5 GW 2020 Powstanie OW 5-7 GW 2025 Cel 4 GW 2020 Powstanie OW 5-10 GW 2025 Cel FAZA ROZWOJU CONFIDENTIAL INFORMATION W 2023 Całkowita Moc Brutto 1/3 stanowią pływające morskie farmy wiatrowe +16 GW
 • 13. POLSKIE FIRMY Zaangażowanie polskich firm jako dostawców, by pobudzić lokalną gospodarkę - zarówno jako dostawców dla morskiej farmy BC-Wind, jak również promocja polskich firm w projektach Ocean Winds na całym świecie. EDUKACJA ROZWÓJ KOMPETENCJI . Edukacja przyszłych kadr sektora morskiej energetyki wiatrowej - programy edukacyjne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych organizowane przez OW. Wsparcie rozwoju kompetencji w obszarze morskiej energetyki wiatrowej - budowa lokalnego zespołu specjalistów w Polsce oraz szkolenia podnoszące ich kwalifikacje. PODEJŚCIE OW DO ŁAŃCUCHA DOSTAW Rozumiemy łańcuch dostaw oraz tzw. local content w 3 wymiarach:
 • 17. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter poufny. Nikt nie może ujawniać, przekazywać, rozpowszechniać, przechowywać w całości lub w części, przekształcać ani wykorzystywać do jakichkolwiek celów innych niż te, o których mowa w niniejszym dokumencie, bez uprzedniej zgody OW. Odbiorca dokumentu zobowiązuje się, że wszystkie osoby mające dostęp do informacji będą przestrzegać poufności informacji i ponosić odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem lub ujawnieniem. oceanwinds.com
 • 18. Maciej Bartnicki Prezes P&Q Case study Cooperation between Ocean Winds and P&Q
 • 20. Maciej Bartnicki Prezes P&Q Case study Cooperation between Ocean Winds and P&Q
 • 21. Maciej Fuks HSEQ Manager Health, safety, environmental protection – Ocean Winds requirements for suppliers
 • 22. HSEQ REQUIREMENTS IN OWF INDUSTRY
 • 31. THE COMPANY’S ASPIRATIONS IN RESPECT OF HSEQ • NO ACCIDENTS • NO HARM TO PEOPLE • NO HARM TO THE ENVIRONMENT
 • 32. HSEQ REQUIREMENTS FOR CONTRACTORS
 • 33. HSEQ EVALUATION OF THE SUPPLIERS HSEQ EVALUATION FINANCIAL EVALUATION TECHNICAL EVALUATION 1. HSEQ Questionnaire as a part of the submitted offer: i. Spreadsheet with questionnaire ii. Spreadsheet with information about attached procedures/manuals/other evidence 2. Evaluation assessment against HSEQ requirements for Contractors.
 • 34. SAFETY IS EVERYONE`S RESPONSIBILITY
 • 35. Maciej Surmionek Head of Procurement Department Presentation of BC-Wind’s procurement plans for the period 2023-2024
 • 36. BC-Wind Procurement Team Supplier Day 2022 Dagmara Wieczonkowska Procurement Associate Onshore Jesus Quintanilla Otero Head of Electrical Procurement
 • 37. BC-Wind Procurement Team Today Javier Sempere Caro WTG Procurement Specialis Dagmara Wieczonkowska Senior Procurement Associate Onshore Daniel Patino Vieito Commercial Manager Foundation T&I Jesus Quintanilla Otero Electrical Procurement Associate Director Pedro Garcia Carreño Procurement Senior Manager Foundation Supply Ana Pérez Mallo T&I Procurement Associate Ricardo Moreno Martínez Electrical Procurement Lead Associate Karol Kurz Procurement Manager Jan Donimirski Procurement Specialist Maciej Surmionek Head of Procurement & Supply Chain Kacper Kwidzinski Procurement Specialist Electrical WTG Foundations & T&I Marshaling Ports & Professional Servicess Permitting Karina Pérez Natividad Electrical Procurement Associate
 • 38. OW's approach to the supply chain We understand supply chain and so-called local content in three dimensions: involvement of companies as suppliers to boost the local economy - both as suppliers to BC-Wind and promotion of companies at Ocean Winds projects around the world; education of future personnel for offshore wind sector - educational programs in primary and secondary schools organized by OW; support competence development in the field - building a local team of specialists in Poland and competence training.
 • 39. Procurement procedures Constrution Permit Design (CPD) – 2022/2023 Onshore SUB Construction Permit Design Onshore Substation Contract signed 2022 Export Cable Construction Permit Design Offshore Export Cable Contract signed Q1 2023 Offshore SUB Construction Permit Design Offshore Substation Contract signed Q3 2023 Umbrella Construction Permit Design Wind Farm Contract signed Q3 2023 O&M Port - Operation and Maintenance Port Concept & Construction Contract for concept design signed Q3 2023 Construction contracting planned Q1 2024
 • 40. Procurement procedures Main packages – 2022/2024 Wind Turbine Generators Supply (WTG SUPPLY) Final The listed ongoing tenders started in 2022. The selection of Contractors is planned for Q4 2023 / Q2 2024. Depending on the scope, the contracts will be negotiated in Q4 2023 / Q3 2024. Transport and Installation of Wind Turbine Generators (WTG T&I ) Final Foundations Supply (FOU SUPPLY) Initial Transport and Installation of Foundations & Offshore Substation (FOU & OSS T&I) Initial Onshore Export Cable (ONSHORE EC) Final Inter-array Cables Supply (IAC SUPPLY) Advanced Transport and Installation of Inter-array Cables (IAC T&I) Final Offshore Substation – Engineering, Procurement, Construction, Installation (OFFSHORE SUBSTATION EPC) Final Offshore Export Cable – Engineering, Procurement, Construction, Installation (Offshore Export Cable EPCI) Final Onshore Substation - Engineering, Procurement, Construction, Installation (ONSHORE SUBSTATION EPCI) Advanced Package Contracting Stage
 • 41. Tender criteria CRITERIA DESCRIPTION Costs, Pricing and Commercial Terms The offer is competitively priced and most valuable in terms of the services to be provided, and different pricing systems are properly applied. Understanding the Client’s requirements / OW The offer demonstrates understanding of the context of OW's work as a developer of offshore wind farms. References and experience: Experience and reputation in undertaking similar work The offer presents evidence of previously undertaken work. Experience in similar projects will be preferred. Delivery date and schedule The offer demonstrates compliance with the Customer's schedule and a solid and stable supply schedule, as well as any necessary counter-measures. Team and competences: Relevant qualifications and experience of the proposed team The offer contains detailed information on the education, professional qualifications, skills, certificates and experience of the persons who would be responsible for the provision of the service. Service quality The offer presents the appropriate methods to ensure and accept the required schedule. Financial status The Company's financial power will be assessed. Legal compliance with the Contract The mark-up sent by the Bidders should be acceptable in accordance with the legal standards of the Company. Risk / mitigation measures The offer includes an interpretation of potential risks and mitigation measures during the provision of services. Local Content The offer draws on knowledge about the region where the work is being carried out and provides evidence of previous work done in that region with local partners and authorities. The offer also proves the ability to communicate and cooperate with local companies.
 • 42. Registration in the database of OW suppliers 1. OW runs a global supplier database: https://www.oceanwinds.com/suppliers/ 2. Entering into the supplier database requires providing basic information about the company and categories of services/supplies 3. After completing the registration, the Procurement Department will contact you with information whether the services meet the OW’s needs 4. For some services, experience and qualifications resulting from participation in processes can be provided https://www.bc-wind.pl/en/work-with-ow Direct contact in case of any difficulties or doubts related to the questionnaire procurement@oceanwinds.com
 • 43. Thank you for your attention www.bc-wind.com
 • 44. Witold Wawrzonkoski Prezes „Szkuner” Ocean Winds’ cooperation with Władysławowo, the location of the O&M port for BC-Wind, and other stakeholders
 • 45. Marek Świerżyński Engineering Associate Director O&M port for BC-Wind in Władysławowo
 • 46. O&M port for BC-Wind in Władysławowo
 • 47. OW and BC Wind have chosen the port in Władysławowo as their service base (O&M Port) as well as the Maritime Coordination Center. • Wind Turbines, Offshore Substation, and export cables require constant monitoring and maintenance, which is why a key component of this team is a service center located nearby, equipped with the necessary infrastructure and logistics support. • The port in Władysławowo is an optimal location for us due to its position: its distance from the shore and the offshore wind farm, favourable navigational and technical conditions of the port, and sufficient depth for both approach and the port channel. Another equally important added value is the existing transportation infrastructure and accommodation facilities, which are fulfilling the O&M base mission 24/7/365 days a year. SUPPLY CHAIN SERVICE BASE BC WIND WŁADYSŁAWOWO
 • 48. SUPPLY CHAIN SERVICE BASE BC WIND WŁADYSŁAWOWO
 • 49. • OW and BC Wind have chosen the port in Władysławowo as their service base (O&M Port) as well as the Maritime Coordination Center. • Wind Turbines, Offshore Substation, and export cables require constant monitoring and maintenance, which is why a key component of this team is a service center located nearby, equipped with the necessary infrastructure and logistics support. • The port in Władysławowo is an optimal location for us due to its position: its distance from the shore and the offshore wind farm, favourable navigational and technical conditions of the port, and sufficient depth for both approach and the port channel. Another equally important added value is the existing transportation infrastructure and accommodation facilities, which are essential for fulfilling the O&M base mission 24/7/365 days a year. SUPPLY CHAIN SERVICE BASE BC WIND WŁADYSŁAWOWO
 • 50. SUPPLY CHAIN SERVICE BASE BC WIND WŁADYSŁAWOWO Office- Warehouse Building Welfare and Office Facilities for Staff SCADA & WTG Operations and Control Center MCC Maritime Coordination Center OWF & CTV CONSTRUCTIO N PHASE 500 MW 2027 - 2062 OPERATIONAL PHASE CONFIDENTIAL INFORMATION TECHNICAL STAFF SERVISE WTG i BoP OFFSHORE Spare Parts Warehouse MFW 2025 - 2027 MATERIALS AND SPARE PARTS CTV Service Pier 1 t europallets 1 t lift bag 10’ / 20’ CTU
 • 51. Marek Świerżyński Engineering Associate Director Innovations – in Ocean Winds’ DNA
 • 52. BC-Wind OW FOCUSES ON INNOVATION!
 • 53. Unmanned Autonomous Vehicle system within an Offshore Wind Farm OW Proposed Challenge & Innovation
 • 54. Challenge Objective: Unmanned Autonomous Vehicle (UAV) system to support underwater offshore O&M activities during the whole life of an Offshore Wind Farm. UAV INSPECTIONS SECURITY RESCUE TRANSPORT Regular inspection of Offshore Wind Turbine and Offshore Substation underwater substructures and cabling. Periodical inspection and monitoring of seabed and marine life environment. Surface transport of spare components from O&M base to the Offshore Wind Farm location. Securing the Offshore Wind Farm in the event of any incident in the site area by checking and sending remotely the incident data to O&M control room. Assist the rescue team in the event of incident especially in the limited and poor visibility conditions to locate and immediately pinpoint the place of incident.
 • 55. Challenge Functionality:  Inspection of Wind Farm area, structures, equipment.  Transport items from O&M base to Offshore Wind Farm site. Double Mode Operation Autonomous Underwater Vehicle Unmanned Surface Vessel  Inspection of the subsea structures and equipment (i.e.: ICCP, CPS)  Monitoring and marine data acquisition for environmental campaigns. UAV Improvement and optimization of underwater activities by minimizing the technician and manned vessels engagement needs, thus reducing the human intervention risks, and minimizing the overall carbon footprint.
 • 56. Challenge requirements: Main Functional Requirements Sufficient Range Transport of different sizes and mases Resistant to different weather condition Piloted by Artificial Intelligence Real time data transfer  The autonomous system needs to be able to deliver all-in-one (multitask) different underwater and water- surface inspection and surveillance capabilities, and to be able to work remotely to acquire and transmit real-time data to an Artificial Intelligence control system for real-time decision-making.  The chalange inclueds development of hardware and software functionalities needed for the UAV system.  It includes docking station development in OWF and O&M base location. Design shall include:
 • 57. Thank you for your attention www.bc-wind.com
 • 59. We invite you to contact us: Aleksandra Jampolska Stakeholder Manager aleksandra.jampolska@oceanwinds.com Maciej Surmionek Head of Procurement Department maciej.surmionek@oceanwinds.com
 • 60. Thank you for your participation

Hinweis der Redaktion

 1. Health and safety involves removing, or minimising, the causes of accidents and other events in the workplace which may have adverse effects on workers /on us/. It means investigating a range of issues (i.e. chemical, biological and physical) as well as understanding why people behave the way they do (i.e. psychological or human factors). Moral - the moral duty one person has to another. The moral arguments are reflected by the occupational accident and occupational disease rates. Social/Legal - the framework of laws that governs the conduct of businesses and organisations. Economic - the cost to business of accidents and ill-health. Apart from prosecutions and fines, or damages paid as compensation for injuries to workers that may result from accidents, unsafe working conditions are likely to impact on motivation and morale in the workforce and therefore on production levels. Poor business conduct can also seriously damage the reputation and long-term financial viability of an organisation. The culture of an organisation refers to the formal and informal rules, values, customs and relationships that describe the “feel” of the organisation. Safety culture can be defined as the shared attitudes, values, beliefs and behaviours relating to health and safety.