Anzeige

Valoració projecte Digitalització Administració Pública Grup 3.pdf

22. Jan 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Valoració projecte Digitalització Administració Pública Grup 3.pdf(20)

Último(20)

Anzeige

Valoració projecte Digitalització Administració Pública Grup 3.pdf

 1. Pilar López Molina integrant Grup 1 Valoració del Projecte Digitalització de l’Administració Pública del Grup 3
 2. He volgut fer un resum de cada pàgina de la web Site del Grup 3 i després fer la valoració global de quines són les solucions i les eines tecnològiques aplicades a l’organització per enfortir l’Administració Pública, així com el procés formatiu realitzat per els treballadors públics.
 3. 1. Portada: • Consta del títol, imatge i els integrants del Grup/logo UOC/nom assignatura Desavantatges • La portada la veig molt bé i la imatge és ideal pel tema a concretar. • Trobo a faltar botó pàgina següent i/o cadascun dels integrants del grup. 2. La pàgina integrants del grup: • A la capçalera el títol “integrants del grup”, Desavantatges: • Botons de navegació 3. La pàgina de presentació de cada col·laborador · molt bona presentació individual de cadascun Desavantatges • Botons de navegació 4. La pàgina d'acords grupals: • Fantàstic treball realitzat per part de tots els integrants, semblava un document elaborat per la UOC. Desavantatges: • Botons de navegació a la pàgina següent i enrere.
 4. 5. La pàgina de Planificació Grupal • Una planificació i elaboració perfecta per a l'equip Desavantatges • No visualitzo en quin mode es troben les tasques : Finalitzades (només veig color verd), les tasques que es trobe en curs, pendent, no veig els colors que per distingir les tasques que falten per finalitzar. 6. Pàgina d'Anàlisi DAFO: • Logo UOC • Títol assignatura Desavantatges: • Imatge capçalera • Botons navegació pàgina web. 7. Pagina Concreció del cas: • Document introducció teletreball Desavantatges: • Botó de navegació.
 5. Pàgina DAFO Monica Parera: • Inclou DAFO, Mapa conceptual, i anàlisi de les tecnologies digitals en processos no digitalitzats o parcialment digitalitzats reforçat amb les eines següents: • Portafirmes Digital, registre general electrònic, factura electrònica, Tickelia (empreses), notificació electrònica, Valisa electrònica, Drive, plantilles automàtiques, seu electrònica. • Formació en Tecnologies Digitals els empleats públics per poder teletreballar i per això cal que: • els treballadors disposin dels equips, programari i altres eines digitals per poder realitzar la seva feina de manera efectiva. A més del pla de formació digital anual que han inclòs cursos en línia, jornades, sessions, videotutorials, que podran ser gravades i elaborar un repositori, o per consultar-ne el contingut. • La formació Online que poden realitzar des del portàtil i mitjançant l'eina Microsoft Teams, Microsoft To Do (crear i sincronitzar tasques) Microsoft Planner (aplicacions plans de treball), powerpoint, emmagatzematge núvol OneDrive/OneNote. • Gamificar, app, espai de xat (dubtes i consultes) • Solucions plantejades per no incrementar la despesa en dispositius i eines tecnològiques perquè els treballadors públics puguin fer la seva feina: • Actualitzar sistema operatiu, revisar els components de maquinari (augmentar la memòria RAM, canvi de la targeta gràfica i placa de so, etc). • Utilitzar com a emmagatzematge el núvol. • Ampliació banda ampla. Molt bona feina Mònica!! Desavantatges: • Botons de navegació.
 6. Pàgina DAFO Alexandra Rovira: • Inclou DAFO/Mapa conceptual/Anàlisi de les tecnologies digitals per reforçar les debilitats a través de la tecnologia següent: To do Microsoft, elaboració d'un manual digital amb eines i d'organització de consulta i resolucions per al maneig de l'aplicació. • Tallers pràctics membres dels equips • Adaptar programes a la gestió de dades eficient, disseny que permeti detectar com es troba l'expedient i gestionar la informació del ciutadà amb (GESTIONA). • Microsoft Teams, programes amb Doodle (progamari de reunions i agenda) per a comunicació activa treballadors públics. • Ús del telèfon mòbil a través del programa Rainbow així el seu ús és com si fos un fix i disminució del cost en trucades de telèfon. Molt bona feina Alexandra!! Desavantatges: • Botó de navegació Pàgina DAFO Sergio Díaz • Inclou DAFO/mapa conceptual/ Anàlisi de les tecnologies digitals per reforçar les debilitats a través de la proposta següent: comunicació reforçada per a l'elecció del tràmit que l'usuari vol fer i dirigir-lo amb l'ajuda d'un encaminador i l'ajuda de la intel·ligència artificial. • Ús de xarxes socials com a mètode d'informació a l'usuari. • Intercanvi informació de manera transversal • Bibliografia Molt bona feina Sergio!! Desavantatges • Botons de navegació
 7. 11. Proposta Grupal: ● Document consta de 45 pàgines ● Estan argumentades les propostes de debilitats descartades, i la proposta per dur a terme la transformació digital està dirigida per aconseguir enfortir les debilitats detectades incloent: - La necessitat de reforçar els funcionaris públics en formació digital, fent ús dels recursos tecnològics i humans necessaris que tinguin al seu abast i poder realitzar el treball híbrid amb les màximes garanties amb: ● pantalla amb càmera, micròfon i altaveus integrats, teclat amb connexió de cable USB, Ratolí amb connexió USB, replicador amb ports LAN, HDMI i USB. ● Programs i eines digitals: Microsoft Teams, Microsoft Planner, EACAT, OneDrive, OneNote, Adobe Acrobat, circuit, Doodle, Gestiona, Certificat digital electrònic. ATRI, Intranet, base dades Aranzadi Institucions, GESTIONA (cita prèvia), GENCAT (gestió econòmica financera), BIW, PANGEA, Tickelia - El pla de comunicació i col·laboració de manera interna i externa, ho faran a través de: comunicacions virtuals….xarxes socials…protocol…gestió de crisi. ● La comunicació interna: - Notificacions administratives amb el ciutadà (presencial, telefònica): correu electrònic, e-notes, carpeta ciutadana. - Elaboració programari o encaminador automàtic unit a la intel·ligència artificial. - Notificacions butlletins interns intranet amb alertes. ● Comunicació externa: - Butlletins informatius. - Revistes mensuals - Agendes, publicitat en mitjans de comunicació clàssics, i en xarxes socials, i webs públics
 8. ● Gestió de crisis en mitjans digitals: - Anunci publicitari en mitjans de comunicació - Videocomunicació mateixa organització - Auditoria de riscos comunicatius. ● Protocol de solucions tecnològiques han inclòs la tecnologia Blockchain.IonTechnologic, Assistència Tècnica, gamificació, etc. ● Protocol de salut i prevenció Riscos laborals (Llei 31/1995): - Pla d'accions correctores riscos, seguiment i difusió a través de intranet del departament. - Telèfon, correu electrònic, xat consultes mèdiques. ● Protocol seguretat digital (RDL 14/2019 del 31 d'octubre, i Decret 77/2020, del 4 d'agost) - Protegir informació AAPP - Garantir bon funcionament - Accés a internet mitjançant xarxes corporatives facilitades per l'AAPP. - Elaborar plans formació, - Promoure consciència de seguretat digital, etc. ● Proposta de necessitats formatives digitals teletreball: - Formació bàsica - Gestió d'equips - Formació ciberseguretat - Col·laboració i emmagatzematge dades: núvol i Microsoft Team - Treball col·laboratiu: Microsoft Planner, - Tutorials, videos, powerpoint.
 9. Les debilitats descartades estan molt bé fonamentades: 1. Ús del programa Gestiona o descarti de les eines següents: a. Programa GEEC b. Portafirmes Digital c. Registre general electrònic d. Notificació electrònica e. Factura electrònica f. Programa de comptabilitat. g. El portal, integrat dins del programa Gestiona. h. TAIS integrat dins de GECAT i enllaça amb Gestiona. i. eLicita perquè està dins de GESTIONA 2. Certificat electrònic en suport targeta per utilitzar certificats sense lectors 3. Rainbow: per ús Aplicatiu circuit (sense necessitat d'utilitzar línia mòbil) 4. Portal dels treballadors per ATRI 5. Lex base per utilitzar Aranzadi 6. Ubintia per ús de GEstiona Desavantatges: • Botons de navegació
 10. 12. Pàgina DAFO Francesc Xavier Jarque • Inclou només Anàlisi. DAFO • Logo UOC • Títol Assignatura Desavantatges: • Manca incrustar el mapa conceptual de Francesc, i l'Anàlisi de les Tecnologies Digitals, no puc fer una valoració de les tecnologies que utilitzaria per reforçar les debilitats • Botons de navegació
 11. PROPOSTA FINAL 13. Pagina Transformació Digital ● Capçalera amb el títol ● Han argumentat les propostes de debilitats descartades, i la proposta per dur a terme la transformació digital està dirigida per aconseguir enfortir les debilitats detectades incloent-hi: - La necessitat de reforçar els funcionaris públics en formació digital, fent ús dels recursos tecnològics i humans necessaris que tinguin al seu abast. - El pla de comunicació i col·laboració de manera interna i externa, ho faran a través de: comunicacions virtuals, xarxes socials, protocol, gestió de crisi. - Protocol de solucions tecnològiques, han inclòs la tecnologia Blockchain, IonTechnologic, Assistència Tècnica, gamificació…etc. Desavantatges: ● Botons de navegació 14. Pagina introducció: ● Introducció perfecta, anomenant totes les debilitats que han detectat a l'Anàlisi DAFO. 15. Pagina Debilitats 1 “Processos no digitalitzats o parcialment digitalitzats” ● Idoneïtat de les eines Tecnològiques utilitzades per enfortir les debilitats localitzades com són: ● Ús de blockchain: Gestió de pagaments i ingressos (tokenització) ● Big Data: Gestió en la tramitació 16. Pagina debilitat 2 “dificultat per a la tramitació de la ciutadania” ● Ús de la intel·ligència artificial Desavantatges: ● Botons de navegació
 12. 17. Pagina debilitat 3 “Manca de formació dels treballadors públics en Tecnologia (teletreball) ● Intel·ligència artificial (Xatbot): detecció riscos, nous cursos, ofertes, etc. ● Big Data: creació disseny formatiu, comunicacions personals (dubtes programació/aplicacions), desenvolupament nous perfils professionals (Chief Data Officer CDO) Desavantatges: · Botons de navegació 18. Pàgina debilitat 4 Optimitzar i racionalitzar els espais públics ● intel·ligència artificial per racionalitzar els espais públics ● Combinació LoT (intel·ligència de les coses), Big Data i Intel·ligència artificial: eficiència econòmica (Smart office) Desavantatges: · Botons de navegació 19. Pàgina debilitat 5 “Por a perdre el control empleats no presencials en treballs per equips i objectius”. ● Intel·ligència artificial: identificació usuari ● Blockchain: seguiment tramitació ● Big Data: seguiment objectius i calendari; recopilació de dades dels usuaris. Desavantatges: · Botons de navegació 20. Pagina debilitat 6 “més inversió en TIC i la seva possible desviació” ● IoT: assignació recursos, automatització i seguretat. ● Big Data: restricció de l'ús de portàtils
 13. 21. Pàgina debilitat 7 “Noves formes de comunicació amb el ciutadà i dins de lAdministració”. ● Comunicació interna: Intel·ligència artificial i realitat virtual augmentada (comunicació ciutadà), intel·ligència artificial i Big Data (identificació telefònica). ● Comunicació externa: Intel·ligència artificial (APPs), Xatbot (assistent virtual), Big Data, eina integradora de comunicació no formal. Desavantatges: ● Botons de navegació 22. Pàgina disseny del procés formatiu debilitat 3 “manca formació dels treballadors públics en l'ús de les TIC” • Capçalera amb el títol debilitat 3Falta de formació dels treballadors públics en lús de les tecnologies (teletreball). Desavantatges: • Botons navegació 23. Pàgines Objectius ● Presencial Plataformes: ● Blended Learming ● E-learming ● Xatbot: suport a blended learming i e-learming Desavantatges: ● Botons de navegació.
 14. 24. Pàgina de continguts ● Cursos formació empleats públics per teletreballar (Decret 77/2020): - treball en mobilitat i eines de seguiment, ciberseguretat i protecció de dades, prevenció de riscos laborals - Elements en la comunicació online i offine, elements bloqueig comunicació, gestió dequips, gestió del canvi, introducció eines optimitzar gestió equips a distància. ● Eines TIC col·laboratives: - Núvol: OneDrive i OneNote, Teams, Microsoft Planner · Formació presencial ● Formació Blended learning: - oferta cursos, inscripció al curs, repositori de material, - espai comunicació (xat professor i alumnes, fòrum, missatges, Xatbot dubtes i consultes) ● Avaluació: exàmens, Test, enquesta de satisfacció, expedició certificat. Desavantatges: · Botons navegació. 25. Pàgina Relació d'activitats per reforçar l'aprenentatge avaluar l'èxit • Formació teletreball: Aula virtual plataforma e-learning, blended learning, presencial. Certificat acreditació curs • Gestió d'equips a teletreball: plataforma e learning, certificat acreditació test o pràctica • Eines TIC col·laboratives al núvol: OneDrive i OneNote: Plataforma e-learning i presencial. Certificat acreditació. • Formació no bàsica en ciberseguretat i protecció de dades a la feina: Plataforma e-learning. • Col·laboració i xat núvol Microsoft Teams: e-learning i presencial. Acreditació mínima 75 punts. • Generació de tutorials i videos Powerpoint: plataforma e-learning. Acreditació 85 punts per a certificat. • Gestió de permisos i contrasenyes.
 15. • Gestió seguretat dispositius propis/corporatius • Gestió correu brossa • Navegació segura • Desavantatges: • Botons de navegació 26. Pàgina relació de mitjans i recursos de suport a la transmissió dels continguts formatius • Formació Presencial. • Formació Blended Learning • Formació E-learning • Xatbot: intel·ligència artificial i realitat virtual augmentada • Altres eines complementàries: Microsoft Teams, xats, App mòbil, manuals i tutorials intranet, repositori formació intranet, estudi contractació formació externa. 27. Pàgina de Planificació i temporalització * Capçalera títol * Logo UOC * Títol Assignatura Desavantatges: • Botons de navegació
 16. 28. Pàgina introducció de la planificació i temporalització · Treball híbrid · Metodologia, contingutsi objectius de planificació i temporalització: revisió continua modificar cursos formatius, feedback membres equip. Desavantatges: • Botons de navegació 29. Pàgina Cronograma anual de formació · document elaboració cronograma. Està elaborat amb Word? Desavantatges: · Botons de navegació 31. Pàgina Anàlisi de dades i visualització: · Enllaç web de les Característiques sociodemogràfiques del teletreball 2019 i captura pantalla del marc. · Títol capçalera · Logo Uóc · Títol assignatura Desavantatges: * Botons navegació
 17. 32. Pagína de introducción. ● Logo Uóc ● Títol assignatura Desavantatges: ● Botons de navegació 33. Anàlisi i reconeixement de les característiques principals de la població: ● Gràfiques per sexe, per edat, residència. ● Es visualitza molt bé els perfils sociodemogràfics per colors. Desavantatges: ● Botons navegació 34. accions per al control dels riscos laborals: ● Detecció de nous riscos teletreball ● daptació de l'Administració a aquests riscos: anàlisi de dades riscos no previstos, realització activitats ajuda a l'equip a establir relacions col·laboratives. Desavantatges: ● Botons navegació
 18. 35.. necessitats específiques, ● Confecció del Pla anual de formació. ● Sistema de comunicació de riscos no previstos. ● Detecció de necessitats, riscos i situacions de riscos previstos que permet al treballador a conèixer la manera d’actuar amb l'Administració de forma més efectiva. Desavantatges: ● Botons navegació 36. Aspectes de risc que poden influir de manera significativa ● Adequada protecció en matèria de seguretat i salut a la feina (riscos psicosocials i físics) ● espai i mobiliari degut per poder teletreballar, ● l'Administració Pública hauria d'assumir les despeses del teletreball, ● antiga cultura tecnològica i la reticencia al canvi ● Serveis d'Internet insuficients ● Nous rols i formes de treballar en contraposicions insuficients. ● Conflicte de prioritats. ● Crec que han endocat des de diverses perspectives els problemes, i em sembla una bona feina feta. Desavantatges: ● Botons navegació
 19. 37. pàgina plans d'acció, ● Pla de risc psicosocial ● la per a eliminació del risc espais i mobiliari ● Pla d'imputació de despeses ● Pla d'actualització i cultura tecnològica ● Pla per adquirir serveis d'accés a internet ● Pla per eliminar els riscos de nous rols i formes de treballar. ● Pla per eliminar el risc del conflicte de prioritats Desavantatges: • Botons navegació 38. pàgina infografia. ● La infografía en tamany gran es visualitza molt bé, però no distingeixo amb quina eina està elaborada, des de fora sembla que estigui elaborada a la mateixa pàgina, és així? Desavantatges: ● Botons navegació
 20. 37. pàgina plans d'acció, ● Pla de risc psicosocial ● la per a eliminació del risc espais i mobiliari ● Pla d'imputació de despeses ● Pla d'actualització i cultura tecnològica ● Pla per adquirir serveis d'accés a internet ● Pla per eliminar els riscos de nous rols i formes de treballar. ● Pla per eliminar el risc del conflicte de prioritats Desavantatges: • Botons navegació 38. pàgina infografia. ● La infografía en tamany gran es visualitza molt bé, però no distingeixo amb quina eina està elaborada, des de fora sembla que estigui elaborada a la mateixa pàgina, és així? Desavantatges: ● Botons navegació
 21. VALORACIÓ GRUP 3 DIGITALITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA La meva valoració per l'equip 3 és que ha aprofitat al màxim les oportunitats TIC per enfortir els empleats públics en el projecte de digitalització de l'Administració Pública, i que no sols requereix un impuls en infraestructures i accés als serveis digitals, sinó la importància de la capacitació i formació dels funcionaris públics per interactuar amb la ciutadania de manera segura davant dels ciberatacs i la protecció de dades dels ciutadans. D'una banda, han inclòs al pla de formació tant les capacitats bàsiques com les especialitzades, així com la integració de les tecnologies a l'Administració Pública i en la diferent manera de relacionar-nos, i que permetin avançar en l'ús generalitzat d'internet i en la posada en marxa de solucions i productes digitals que ens faci més efectius a la nostra interactuació digital.Per això, el grup 3 han desenvolupat un pla digital concretant amb quina tecnologia durien a terme la formació treballadors públics, la resolució de problemes i comunicació interns i externs, l'eficiència edificis, tecnologia disruptiva, Big Data, Blockchain, IoT, emmagatzematge al núvol , eines ofimàtiques, etc. D'altra banda, han informat els ciutadans a través de la web dels diferents tipus de certificats que disposen per iniciar els tràmits. Desavantatges a totes les pàgines: * Botons de navegació * Situar la pàgina DAFO de Francesc Xavier seguida del DAFO de la resta de companys i després la proposta grupal o viceversa, primer proposta grupal i després DAFO de tots els integrants. En conclusió, l'equip 3 ha transformat les debilitats en fortaleses fent ús de les eines tecnològiques d'última generació per a totes les debilitats que han sorgit en aquest projecte com és la protecció de les dades i la integritat de les mateixes de manera segura i eficaç. Enhorabona equip 3, heu realitzat una bona feina!!! Pilar López Molina
 22. VALORACIÓ VIDEO TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE L’ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GRUP 3
 23. 1. L'estructura i els continguts de la informació presentada del projecte de transformació digital: - Han inclòs tots els punts desenvolupats durant l'elaboració del projecte digital de l'Administració pública: temàtica, objectius, avaluació, elements de reflexió per a teletreballar, cloenda i autoria. 2. Aspectes visuals i recursos utilitzats: L'equip 3 han incrustat un vídeo amb la presentació enregistrada amb la veu dels integrants del grup i amb música de fons. Desavantatges: Potser hagués posat alguna transació a les diapositives amb alguna imatge perquè visualment cridi l'atenció als lectors perquè romanguin al lloc web i/o visualitzant el vídeo fins al final. VALORACIÓ VIDEO
 24. 3. Claredat dels objectius plantejats i síntesi de les idees fonamentals del projecte: L'equip té molt clars els objectius que és la transformació digital de l'Administració Pública amb el nou sistema de treball híbrid i per això cal formar i reforçar els empleats públics digitalment per convertir les debilitats sorgides en fortaleses. Desavantatges: En aquest apartat hagués inclòs alguna de les tecnologies utilitzades per enfortir alguna de les debilitats trobades amb dibuixos o imatges relacionant-la més ràpidament les idees. 3. Claredat de les conclusions presentades: Considero que l'equip 3 ha treballat de manera constant i eficaç per aconseguir els reptes d'aquest projecte Digital, magrat les adversitats que l'equip ha trobat pel camí, les han sabut solucionar i complir les dates previstes. Felicitats Grup 3 Pilar López Molina VALORACIÓ VIDEO 2
 25. Enhorabona equip 3, heu realitzat una feina de 10!!
Anzeige