Anzeige
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Anzeige
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Anzeige
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Anzeige
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Anzeige
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Anzeige
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Anzeige
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Anzeige
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Anzeige
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Anzeige
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải
Nächste SlideShare
Khóa luận Dịch vụ cảng biển và mô hình quản lýKhóa luận Dịch vụ cảng biển và mô hình quản lý
Wird geladen in ... 3
1 von 60
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải(20)

Más de Dịch vụ Làm Luận Văn 0936885877(20)

Anzeige

Último(20)

Báo cáo thực tập ngành kinh tế vận tải biển ĐH Hàng Hải

 1. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN HỌ VÀ TÊN: LÊ QUANG HÒA MÃ SINH VIÊN: 73816 LỚP: KTB58ĐH NHÓM SINH VIÊN: N15
 2. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 1 HẢI PHÒNG – 2019 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................... 4 CHƯƠNG I: TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM (VOSCO)............................................................................................. 6 1.1. Giới thiệu tổng quan về công ty VTB VOSCO. ..................................... 6 1.1.1. Vài nét về lịch sử hình thành và phát triển của VOSCO.................. 6 1.1.2. Trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị hạch toán phụ thuộc VOSCO. ................................................................................................ 7 1.1.3. Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh của VOSCO ........................... 7 1.1.3.1. Mục tiêu hoạt động của VOSCO...........................................................................................7 1.1.3.2. Ngành nghề kinh doanh của VOSCO....................................................................................9 1.2. Cơ cấu tổ chức của VOSCO..................................................................... 9 1.3. Chức năng nhiệm vụ của phòng, trung tâm quản lý ở công ty. ......... 11 1.3.1. Phòng Khai thác tàu hàng khô số 1................................................ 11 1.3.2. Phòng Khai thác tàu hàng khô số 2................................................ 12 1.3.3. Phòng Vận tải dầu khí .................................................................... 12
 3. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 2 1.3.4. Phòng Vận tải Container ................................................................ 13 1.3.5. Trung tâm Quản lý kỹ thuật............................................................ 13 1.3.6. Phòng An toàn Hàng hải................................................................. 15 1.3.7. Phòng Vật tư................................................................................... 17 1.3.8. Phòng Nhân sự Thuyền viên .......................................................... 19 1.3.9. Phòng Tài chính Kế toán................................................................ 21 1.3.10. Phòng Kế hoạch Tổng hợp........................................................... 22 1.3.11. Phòng Hành chính ........................................................................ 24 CHƯƠNG II: TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÔNG TY KINH DOANH CẢNG TRANSVINA. ........................................................................................................ 28 2.1. Giới thiệu về Cảng Transvina................................................................ 28 2.2. Dịch vụ Cảng cung cấp........................................................................... 29 2.3. Cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng Cảng Transvina................................. 29 2.3.1. Cơ sở hạ tầng Cảng Transvina........................................................ 29 2.3.1.1. Vị trí địa lý ..........................................................................................................................29 2.3.1.2. Thông số thiết kế Cảng Transvina.......................................................................................31 2.3.1.3. Sơ đồ kết cấu hạ tầng Cảng ................................................................................................32 2.3.2. Cơ sở vật chất Cảng Transvina....................................................... 32 2.4. Lịch sử hình thành và mục tiêu trong tương lai .................................. 35 2.4.1. Lịch sử hình thành Cảng Transvina................................................ 35 2.4.2. Mục tiêu trong tương lai................................................................. 37 2.5. Cơ cấu tổ chức......................................................................................... 37 2.5.1. Ban Giám đốc................................................................................. 39 2.5.2. Giám đốc Cảng............................................................................... 39 2.5.3. Phòng Khai thác.............................................................................. 39 2.5.3.1. Trước khi tàu cập cầu .........................................................................................................39 2.5.3.2. Khi tàu cập cầu và làm hàng tại Cảng................................................................................43 2.5.3.3. Các công việc chuyên môn..................................................................................................45 2.5.4. Phòng Vận tải ................................................................................. 47
 4. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 3 2.5.5. Phòng Thương vụ ........................................................................... 48 2.5.6. Phòng Khách hàng.......................................................................... 48 2.5.7. Phòng Kỹ thuật............................................................................... 49 2.5.8. Phòng Kế toán ................................................................................ 49 2.5.9. Phòng Giao nhận ............................................................................ 50 2.6. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng............................................ 51 CHƯƠNG III: TÌM HIỂU VỀ CÁC LOẠI MÁY MÓC XẾP DỠ HÀNG RỜI ................................................................................................................................. 53 3.1.Khái niệm và phân loại............................................................................ 53 3.1.1. Thiết bị hàng hóa............................................................................ 53 3.1.2. Tìm hiểu thiết bị xếp dỡ ................................................................. 53 3.1.3. Loại hàng mà tàu chuyên chở......................................................... 53 3.2. Một số loại thiết bị máy móc chuyên dụng........................................... 54 3.2.1. Cần cẩu Derrick.............................................................................. 54 3.2.2. Máy dỡ Kẹp AGD. ......................................................................... 56 3.2.3. Xe nâng........................................................................................... 57 LỜI KẾT ................................................................................................................ 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................... 59
 5. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 4 LỜI MỞ ĐẦU Cùng với xu thế toàn cầu hóa và kinh doanh quốc tế đang phát triển mạnh mẽ, hoạt động thương mại xuất nhập khẩu cũng ngày càng trở nên đa dạng, phong phú và có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mỗi quốc gia trong nền kinh tế toàn cầu, trao đổi buôn bán hàng hóa tăng cao dẫn đến vai trò của cảng biển cũng ngày càng được củng cố. Kéo theo sự phát triển về tàu thuyền là sự phát triển về kỹ thuật xếp dỡ của các cảng biển. Đã có sự đầu tư cải tiến kỹ thuật làm hàng, xếp dỡ hàng hóa. Áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, tăng hiệu suất công việc, giảm thời gian xếp dỡ, dần có thể bắt kịp với xu thế công nghệ 4.0 của thế giới. Là một sinh viên chuyên ngành KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN – Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, được đào tạo những cơ sở lý luận, được cung cấp những kiến thức từ cơ bản đến phức tạp về ngành vận tải biển đã giúp em nâng cao trình độ hiểu biết của mình. Tuy nhiên, việc vận dụng những kiến thức vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, thời gian thực tập cơ sở ngành sẽ giúp sinh viên chúng em làm quen với thực tế, hòa nhập với môi trường của ngành nhiều hơn. Từ đó có thể vận dụng những kiến thức đã được học vào quá trình làm việc, nâng cao trình độ. Sau 3 buổi thực tập tại trường và tại cảng TRANSVINA và công ty cổ phần vận tải biển VOSCO em đã được tạo điều kiện trực tiếp quan sát, từ đó rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình học tập. Em xin chân thành cảm ơn thầy cô đã tận tình hướng dẫn và góp ý cho em trong suốt quá trình thực tập. Ngoài ra, em cũng xin chân thành cảm ơn tập thể cán bộ và nhân viên cảng TRANSVINA, công ty cổ phần vận tải biển VOSCO đã tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập và hoàn thiện bản báo cáo thực tập của mình. Báo cáo của em gồm 3 phần : CHƯƠNG I: Tìm hiểu chung về công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (VOSCO). CHƯƠNG II: Tìm hiểu chung về công ty kinh doanh cảng TRANSVINA.
 6. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 5 CHƯƠNG III: Tìm hiểu về các loại máy móc xếp dỡ hàng dời.
 7. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 6 CHƯƠNG I: TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM (VOSCO). 1.1. Giới thiệu tổng quan về công ty VTB VOSCO. 1.1.1. Vài nét về lịch sử hình thành và phát triển của VOSCO. Công ty Vận tải biển Việt nam, tiền thân của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam thành lập vào ngày 1/7/1970 theo quyết định của Bộ giao thông trên cơ sở hợp nhất ba đội tàu Giải phóng, Tự lực, Quyết thắng và một xưởng sản xuất. Đến tháng 3 năm 1975, Bộ giao thông vận tải quyết định tách một bộ phận lớn phương tiện và lao động của Công ty để thành lập Công ty vận tải ven biển (Vietcoship là Vinaship ngày nay) với nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức các tuyến vận tải trong nước. Cũng từ đây Công ty Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) chỉ còn tập trung làm một nhiệm vụ là tổ chức vận tải nước ngoài, phục vụ xuất nhập khẩu và nhanh chóng xây dựng đội tàu vận tải biển xa. Một bước ngoặt quan trọng nữa là tới ngày 1/1/2008, Công ty chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần với tên gọi: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM, tên tiếng Anh là VIETNAM OCEAN SHIPPING JOINT STOCK COMPANY (VOSCO). Ba mươi chín năm (1970-2009) là chặng đường lịch sử về sự trưởng thành trong xây dựng và phá triển của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam. Công ty luôn giữ vững và phát huy truyền thống “dũng cảm, kiên cường, thông minh, sáng tạo” của chiến sĩ giao thông vận tải. Trong những năm chiến tranh ác liệt, cán bộ chiến sĩ hải quan, thuyền viên, công nhân viên của công ty đã không ngại hi sinh gian khổ vượt lên bom đạn thủy lôi, bám biển hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi viện chiến trường miền Nam ruột thịt và các tỉnh Khu 4. Từ năm 1975 đến nay, công ty lại hăng hái đi đầu trong sự nghiệp khôi phục và phát triển kinh tế đất nước, luôn là lá cờ đầu trong ngành giao thông vận tải cả nước. Với những đóng góp to lớn như trên, Công ty đã được nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như: năm 1989 Công ty được nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng
 8. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 7 nhất. Công ty đã ba lần được nhận cờ của Chính phủ (1990-1992-1998), hai lần nhận cờ của Bộ giao thông vận tải (1994-1997). Năm 1999, Công ty được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba về thành tích 5 năm (1994- 1997), Nhà nước đã tặng thưởng 56 Huân chương kháng chiến chống Mĩ cứu nước (KCCMCN) hạng nhất, 32 hạng hai, 161 hạng ba, và 34 Huân chương KCCMCN cho cá nhân tập thể trong thời kì chống Mĩ. 1.1.2. Trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị hạch toán phụ thuộc VOSCO. Công ty có trụ sở chính tại: số 215, phố Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng; Tel: (84-31)3731090 Fax: (84-31)3731007; Email: pid@vosco.vn; drycargo@vosco.vn; Website: www.vosco.vn. Công ty có 9 chi nhánh tại các tỉnh: Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Ngại, Quy Nhơn, Nha Trang, Vũng Tàu, Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Ngoài ra công ty còn có 6 đơn vị hạch toán phụ thuộc là: xí nghiệp đại lý sơn, xí nghiệp đại lý dầu nhờn, đại lý giao nhận vận tải đa phương thức, trung tâm thuyền viên, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên và xí nghiệp sửa chữa cơ khí. Công ty cũng có một văn phòng đại diện tại Bangkok – Thailand. Bên cạnh đó công ty còn tham gia góp vốn vào các tổ chức: công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng, ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam và công ty cồ phần Hàng hải Hà Nội. 1.1.3. Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh của VOSCO 1.1.3.1. Mục tiêu hoạt động của VOSCO Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam được thành lập để huy động có hiệu quả các nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh các dịch vụ hàng hải và các lĩnh vực khác nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa hợp tác; tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động; tăng cổ tức cho các cổ đông; đóng góp cho ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.
 9. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 8
 10. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 9 1.1.3.2. Ngành nghề kinh doanh của VOSCO - Kinh doanh vận tải biển: hàng khô, hàng container, dầu thô, dầu sản phẩm,, khí ga, hóa chất; và vận tải đa phương thức; - Dịch vụ bốc, dỡ hàng hóa tại cảng biển, khai thác kho, bãi và dịch vụ giao nhận, kho vận; - Kinh doanh tài chính và kinh doanh bất động sản; - Dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ đại lý vận tải; dịch vụ môi giới hàng hải; - Dịch vụ cung ứng tàu biển; dịch vụ sửa chữa tàu biển, sửa chữa container; - Đại lý phụ tùng, thiết bị chuyên ngành hàng hải; đại lý mua bán, ký gửi hàng; - Đại lý bán vé máy bay; - Dịch vụ cung ứng và xuất khẩu lao động; đào tạo và huấn luyện thuyền viên; - Dịch vụ vui chơi giải trí; kinh doanh khách sạn, nhà hàng, cho thuê văn phòng. 1.2. Cơ cấu tổ chức của VOSCO Sơ đồ tổ chức CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Vận tải biển VIỆT NAM
 11. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 10
 12. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 11 1.3. Chức năng nhiệm vụ của phòng, trung tâm quản lý ở công ty. 1.3.1. Phòng Khai thác tàu hàng khô số 1 Là phòng tham mưu cho Tổng giám đốc quản lý khai thác các tàu hàng khô được phân công phụ trách theo Quy chế quản lý khai thác tàu hàng khô và tàu dầu với các nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau: - Xây dựng kế hoạch vận tải và doanh thu vận tải các tàu hàng khô được phân công phụ trách hàng tháng, quý, năm; - Ký kết hợp đồng vận tải theo uỷ quyền của Tổng giám đốc và tuân thủ các quy định của pháp luật, thông lệ quốc tế đối với khách hàng trong nước và nước ngoài; - Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng giám đốc về tính pháp lý của các hợp đồng đã ký; - Đề xuất phương án giải phóng tàu nhanh, tăng vòng quay phương tiện để khai thác các tàu hàng khô được phân công phụ trách đạt hiệu quả kinh doanh cho Công ty; - Thường xuyên phân tích, đánh giá thị trường vận tải và tình hình hoạt động kinh doanh của các tàu hàng khô được phân công phụ trách và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tàu; - Theo dõi, đánh giá kết quả làm việc của các sỹ quan quản lý ngành boong; Hỗ trợ Thuyền trưởng thực hiện và duy trì hiệu quả hoạt động của Hệ thống Quản lý An toàn Chất lượng, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường và Lao động Hàng hải, các quy chế Quản lý, khai thác của Công ty; - Cùng các phòng liên quan tham mưu cho Tổng giám đốc trong công tác mua, bán tàu và các công tác khai thác theo yêu cầu của Tổng giám đốc; - Tuân thủ các quy định của Hệ thống Quản lý An toàn Chất lượng, an ninh hàng hải, Bảo vệ môi trường và Lao động Hàng hải, các Quy chế, Quy định của Công ty; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu và phân công của Tổng giám
 13. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 12 đốc; Trưởng phòng Khai thác tàu hàng khô số 1 chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Công ty thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Khai thác tàu hàng khô số 1 như trên. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng, Trưởng phòng Khai thác tàu hàng khô số 1 có thể phân công, giao những công việc cụ thể cho các cán bộ, nhân viên dưới quyền trong phòng phù hợp với năng lực chuyên môn của từng người nhưng vẫn phải kiểm tra giám sát và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về mọi trách nhiệm được phân công cho phòng mình phụ trách. 1.3.2. Phòng Khai thác tàu hàng khô số 2 Là phòng tham mưu cho Tổng giám đốc quản lý khai thác các tàu hàng khô được phân công phụ trách theo Quy chế quản lý khai thác tàu hàng khô và tàu dầu; có nhiệm vụ và quyền hạn tương tự như phòng Khai thác tàu hàng khô số 1. Trưởng phòng Khai thác tàu hàng khô số 2 chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Công ty thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Khai thác tàu hàng khô số 2 như trên. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng, Trưởng phòng Khai thác tàu hàng khô số 2 có thể phân công, giao những công việc cụ thể cho các cán bộ, nhân viên dưới quyền trong phòng phù hợp với năng lực chuyên môn của từng người nhưng vẫn phải kiểm tra giám sát và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về mọi trách nhiệm được phân công cho phòng mình phụ trách. 1.3.3. Phòng Vận tải dầu khí Là phòng tham mưu cho Tổng giám đốc quản lý khai thác đội tàu dầu theo Quy chế quản lý khai thác tàu hàng khô và tàu dầu; có nhiệm vụ và quyền hạn tương tự như phòng Khai thác tàu hàng khô số 1 nhưng trong lĩnh vực khai thác, kinh doanh, phát triển đội tàu dầu và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng giám đốc.
 14. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 13 Trưởng phòng Vận tải dầu khí chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Công ty thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Vận tải dầu khí như trên. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng, Trưởng phòng Vận tải dầu khí có thể phân công, giao những công việc cụ thể cho các cán bộ, nhân viên dưới quyền trong phòng phù hợp với năng lực chuyên môn của từng người nhưng vẫn phải kiểm tra giám sát và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về mọi trách nhiệm được phân công cho phòng mình phụ trách. 1.3.4. Phòng Vận tải Container Là phòng tham mưu cho Tổng giám đốc quản lý khai thác đội tàu container và các thiết bị theo quy chế quản lý khai thác tàu container; có nhiệm vụ và quyền hạn tương tự như phòng Khai thác tàu hàng khô số 1 nhưng trong lĩnh vực khai thác, kinh doanh, phát triển đội tàu container. Phòng Vận tải Container có bộ phận khai thác container tại Thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Phòng Vận tải container tại trụ sở chính Công ty. Trưởng phòng Vận tải Container chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Công ty thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Vận tải Container như trên. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng, Trưởng phòng Vận tải Container có thể phân công, giao những công việc cụ thể cho các cán bộ, nhân viên dưới quyền trong phòng phù hợp với năng lực chuyên môn của từng người nhưng vẫn phải kiểm tra giám sát và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về mọi trách nhiệm được phân công cho phòng mình phụ trách. 1.3.5. Trung tâm Quản lý kỹ thuật Là bộ phận tham mưu cho Tổng giám đốc về quản lý kỹ thuật, định mức nhiên liệu, phụ tùng vật tư của đội tàu theo Quy chế kiểm soát chi phí sửa chữa và dịch vụ kỹ thuật; có nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau: Quản lý kỹ thuật đội tàu theo hệ thống quản lý an toàn chất lượng, an ninh hàng hải, các Quy chế, quy định của Công ty. Duy trì tình trạng kỹ thuật của đội tàu để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan phân cấp, tổ chức hàng hải thế giới và
 15. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 14 chính quyền hành chính qua các biện pháp chính sau: - Bảo quản bảo dưỡng: Lập kế hoạch, theo dõi, hỗ trợ việc thực hiện bảo quản bảo dưỡng tại tàu; - Duy trì hiệu lực các giấy chứng nhận của cơ quan Đăng kiểm đáp ứng các yêu cầu của cơ quan phân cấp, tổ chức hàng hải thế giới (IMO) và chính quyền hành chính; - Cập nhật, tham mưu cho Lãnh đạo Công ty và tổ chức thực hiện các quy định mới của cơ quan phân cấp, tổ chức hàng hải thế giới và chính quyền hành chính; - Đáp ứng các yêu cầu kiểm tra của các bên liên quan (PSC, Bảo hiểm, đăng kiểm, chủ hàng); - Thiết lập và tiến hành các hình thức kiểm tra tàu để phát hiện các khiếm khuyết. Tổ chức thu thập và xử lý khiếm khuyết được phát hiện hoặc yêu cầu; - Tổ chức và giám sát việc thực hiện sửa chữa định kỳ theo quy định của Đăng kiểm và đảm bảo hiệu quả; - Đánh giá và lựa chọn các nhà cung ứng kỹ thuật và đơn vị dịch vụ theo đúng quy định và đảm bảo hiệu quả; - Thu thập và quản lý toàn bộ tài liệu kỹ thuật của đội tàu; - Thiết lập các biểu mẫu báo cáo kỹ thuật giữa tàu và Trung tâm quản lý Kỹ thuật để phân tích, đánh giá tình trạng hoạt động của các thiết bị trên tàu, từ đó đưa ra các biện pháp bảo quản bảo dưỡng phù hợp; - Theo dõi, đánh giá kết quả làm việc của các sỹ quan quản lý ngành máy; Hỗ trợ và đôn đốc Thuyền trưởng, Máy trưởng thực hiện và duy trì hiệu quả hoạt động của Hệ thống Quản lý An toàn, Chất lượng, an ninh hàng hải, Bảo vệ môi trường và Lao động Hàng hải; - Cập nhật kiến thức cho sỹ quan trước khi nhận nhiệm vụ trên tàu; - Kiểm soát tiêu thụ nhiên liệu, dầu nhờn và phụ tùng quan trọng trên các tàu (phối hợp với phòng Vật tư);
 16. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 15 - Là thành viên trong ban giải quyết sự cố của Công ty và tham mưu cho Lãnh đạo Công ty các vấn đề liên quan đến chuyên môn kỹ thuật; - Tham gia vào công tác đào tạo, huấn luyện, tuyển chọn thuyền viên Công ty; - Tuân thủ các quy định của Hệ thống Quản lý An toàn, Chất lượng, an ninh hàng hải, Bảo vệ môi trường và Lao động Hàng hải, các quy chế, quy định quản lý của Công ty; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu và phân công của Tổng giám đốc; Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Công ty về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm, Giám đốc Trung tâm có thể phân công, giao những công việc cụ thể cho các bộ phận, cán bộ, nhân viên dưới quyền một cách phù hợp với năng lực chuyên môn của từng người nhưng vẫn phải kiểm tra giám sát và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về mọi trách nhiệm được phân công cho Trung tâm phụ trách. 1.3.6. Phòng An toàn Hàng hải Là phòng tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác pháp chế, bảo hiểm, giải quyết tranh chấp, an toàn hàng hải, quản lý an toàn, an ninh tàu, có nhiệm vụ và quyền hạn chính sau: - Quản lý, hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế và hàng hải phù hợp pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế có liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty; Tiếp nhận, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, kiện tụng... liên quan tới hoạt động SXKD của Công ty; - Hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ hàng hải, hàng hoá, bảo hiểm và an ninh cho các tàu; Kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn hàng hải, an ninh các tàu; - Chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn, đàm phán với các nhà bảo hiểm để mua bảo hiểm cho tàu, thuyền viên và các tài sản phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty; Quản lý, theo dõi, hướng dẫn và thực hiện nghiệp vụ
 17. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 16 bảo hiểm đối với tàu biển và thuyền viên; Giải quyết với đơn vị bảo hiểm đối với mọi tổn thất về tàu, hàng hóa và con người phát sinh trong quá trình SXKD của Công ty; - Xin cấp, theo dõi, gia hạn và/hoặc xin đổi các Giấy chứng nhận của tàu thuộc phạm vi nghiệp vụ quản lý tàu của Phòng như: GCN Đăng ký, định biên, đài tàu, mã nhận dạng, hoà mạng viễn thông cho các thiết bị thông tin liên lạc trên tàu, các GCN liên quan đến bảo hiểm tàu, bảo đảm an ninh tài chính... - Cử người đảm nhận chức danh Đội trưởng đội ứng cứu sự cố, chỉ đạo giải quyết các tranh chấp, tai nạn và sự cố hàng hải, tổ chức điều tra nguyên nhân và đưa ra các biện pháp khắc phục. - Cử người đảm nhận chức danh Sỹ quan An ninh Công ty (CSO), triển khai Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (ISPS Code) trên các tàu; - Thu thập, nghiên cứu, lưu giữ, cấp phát các tài liệu về hàng hải; - Ký các biên bản hiện trường, biên bản hiệp thương để giải quyết các sự cố, tranh chấp khi được Tổng giám đốc ủy quyền; - Giám sát, đôn đốc việc thực hiện hệ thống quản lý An toàn - Chất lượng, an ninh hàng hải của Công ty trên cơ sở Bộ luật Quản lý an toàn quốc tế, Bảo vệ môi trường biển, Bộ luật An ninh tàu, cảng biển, công ước MLC và các lĩnh vực khác liên quan đến quản lý đội tàu, duy trì Hệ thống Quản lý An toàn, Chất lượng, Bảo vệ môi trường và Lao động Hàng hải đáp ứng yêu cầu của thị trường; - Tham gia và hỗ trợ các phòng ban liên quan bổ sung, sửa đổi các quy trình Hệ thống Quản lý An toàn, Chất lượng, an ninh hàng hải, Bảo vệ môi trường và Lao động Hàng hải và các quy trình khác theo phân công; - Phối hợp với các bộ phận liên quan bố trí, sắp xếp trong công tác huấn luyện, đào tạo thuyền viên phù hợp với quy trình của Hệ thống Quản lý An toàn, Chất lượng, an ninh hàng hải, Bảo vệ môi trường và Lao động Hàng hải;
 18. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 17 - Quản lý tài liệu Hệ thống Quản lý An toàn, Chất lượng, an ninh hàng hải, Bảo vệ môi trường và Lao động Hàng hải; - Phối hợp cùng các bộ phận trong công tác kiểm tra tàu, tổng hợp phân tích để báo cáo về công tác an toàn và chất lượng của các phương tiện từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục phù hợp; - Tuân thủ các quy định của Hệ thống Quản lý An toàn, Chất lượng, an ninh hàng hải, Bảo vệ môi trường và Lao động Hàng hải, các quy chế, quy định quản lý của Công ty; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu và phân công của Tổng giám đốc; Trưởng phòng An toàn Hàng hải chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Công ty thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng An toàn Hàng hải. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng, Trưởng phòng An toàn Hàng hải có thể phân công, giao những công việc cụ thể cho các cán bộ, nhân viên dưới quyền trong phòng phù hợp với năng lực chuyên môn của từng người nhưng vẫn phải kiểm tra giám sát và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về mọi trách nhiệm được phân công cho phòng mình phụ trách. 1.3.7. Phòng Vật tư Là phòng tham mưu cho Tổng giám đốc về cung ứng, quản lý và sử dụng phụ tùng, vật tư, nhiên liệu của toàn Công ty theo Quy chế mua sắm phụ tùng, nhiên liệu, dầu nhờn, dịch vụ; thu hồi, thanh lý tài sản của Công ty, có nhiệm vụ và quyền hạn chính sau: - Xây dựng nội quy, quy chế quản lý nguyên, nhiên vật liệu cùng các định mức sử dụng phụ tùng, vật tư liên quan trình Tổng giám đốc phê duyệt để áp dụng trong Công ty; - Tìm hiểu thị trường, chọn đối tác để tham mưu cho Tổng giám đốc ký kết các hợp đồng kinh tế trong lĩnh vực mua bán phụ tùng, vật tư, nhiên liệu
 19. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 18 đảm bảo hiệu quả và đúng quy định; - Nắm vững được nhu cầu sử dụng phụ tùng, vật tư, lượng tồn kho. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc cung cấp, sử dụng nhiên liệu, vật tư, phụ tùng đảm bảo hợp lý tiết kiệm theo yêu cầu sản xuất; - Xây dựng kế hoạch mua sắm, cung ứng vật tư, phụ tùng, nhiên liệu cho đội tàu và phòng ban trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng tháng, quý, năm và dài hạn của Công ty; Xây dựng kế hoạch dự trù mua sắm vật tư trang thiết bị cần thiết ở nước ngoài mà trong nước chưa sản xuất được trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh, chủng loại, ký mã hiệu, nơi sản xuất của vật tư, phụ tùng cần thiết mà trình Tổng giám đốc phê duyệt trước khi đặt mua; - Theo dõi định mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu, phối hợp cùng Trung tâm Kỹ thuật điều chỉnh định mức phù hợp với thực tế sản xuất; - Tổ chức vận chuyển, giao nhận vật tư, nhiên liệu cho các tàu; - Tổ chức kiểm tra chất lượng, số lượng vật tư phụ tùng khi giao nhận giữa phương tiện và khách hàng cung ứng. Lập báo cáo chính xác kịp thời về công tác cung ứng vật tư, nhiên liệu theo tháng, quý, năm; - Gửi mẫu nhiên liệu, dầu nhờn đến cơ quan chức năng để hóa nghiệm; - Quản lý và thường xuyên bảo quản bảo dưỡng các vật tư, phụ tùng hiện có trong kho, vệ sinh kho sạch sẽ, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ trong kho theo quy định hiện hành; - Lập đầy đủ chứng từ và cập nhật chứng từ đầy đủ để phục vụ cho công tác thanh toán giữa phòng Tài chính kế toán với khách hàng theo quy định. Hằng tháng, quý, năm đối chiếu và quyết toán với phòng Tài chính kế toán về số lượng vật tư nhiên liệu cấp phát theo quy định; - Tuân thủ các quy định của Hệ thống Quản lý An toàn, Chất lượng, an ninh hàng hải, Bảo vệ môi trường và Lao động Hàng hải, các quy chế, quy định quản lý của Công ty; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu và phân công của Tổng giám đốc;
 20. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 19 Trưởng phòng Vật tư chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Công ty thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Vật tư. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng, Trưởng phòng Vật tư có thể phân công, giao những công việc cụ thể cho các cán bộ, nhân viên dưới quyền trong phòng phù hợp với năng lực chuyên môn của từng người nhưng vẫn phải kiểm tra giám sát và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về mọi trách nhiệm được phân công cho phòng mình phụ trách. 1.3.8. Phòng Nhân sự Thuyền viên Là phòng tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác tuyển dụng, quản lý lao động trên bờ và điều động, cung ứng thuyền viên cho đội tàu công ty và các chủ tàu trong nước, nước ngoài, có chức năng nhiệm vụ sau: - Tham mưu cho Tổng giám đốc về chiến lược phát triển nhân sự của Công ty bao gồm lao động văn phòng và đội ngũ thuyền viên; lên kế hoạch tuyển dụng, kế hoạch đào tạo và đào tạo lại cho lực lượng lao động của Công ty, đề bạt các chức danh thuyền viên và trên văn phòng trình Tổng giám đốc phê duyệt; - Theo dõi hoạt động bộ máy tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh của Công ty theo cơ chế và mô hình tổ chức, đề xuất việc xây dựng sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung mô hình tổ chức cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm của Công ty nhằm đạt được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh; - Quản lý và điều động toàn bộ lực lượng thuyền viên của Công ty theo “Quy chế Quản lý và Điều động Thuyền viên” và “Quy chế Quản lý thuyền viên đi thuê” hiện hành đã được Tổng giám đốc phê duyệt, riêng thuyền viên là các chức danh Thuyền trưởng, Máy trưởng và Sỹ quan quản lý khi điều động đi làm việc trên các tàu của Công ty phải trình Tổng giám đốc phê duyệt; - Thực hiện các biện pháp nhằm đáp ứng các yêu cầu thông tin liên quan đến
 21. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 20 công tác quản lý thuyền viên, lập kế hoạch cử thuyền viên đi học các lớp nâng cao nghiệp vụ; chủ động theo dõi và gia hạn, thay mới các giấy tờ chứng chỉ của thuyền viên, khám sức khoẻ, cấp phát bảo hộ lao động cho thuyền viên trước khi nhập tàu; cung cấp các thông tin cần thiết khi bố trí thay đổi thuyền viên cho các đơn vị liên quan trong Công ty; - Căn cứ vào năng lực thực tế của thuyền viên, phối hợp với Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam - Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên (VMTC) lên kế hoạch để tái đào tạo, huấn luyện, đánh giá phân loại thuyền viên nhằm mục đích đáp ứng các yêu cầu về chất lượng thuyền viên theo các Công ước quốc tế, quy định pháp luật Việt Nam và chính sách của Công ty; - Phụ trách Trung tâm Cung ứng Thuyền viên; Trực tiếp đàm phán, ký kết hợp đồng cung ứng và quản lý thuyền viên với các đối tác trong và ngoài nước; Ký kết các Hợp đồng đào tạo, Hợp đồng lao động thuyền viên (SEA) theo uỷ quyền và phân công của Tổng giám đốc; - Lập kế hoạch, cân đối về lao động và tiền lương cho phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính hằng năm. Xây dựng sửa đổi các quy chế liên quan đến quản lý lao động, chi trả lương và các chế độ khác theo quy định của pháp luật và Công ty; - Thống kê lao động, tiền lương hằng tháng, quý, năm. Quản lý sử dụng quỹ lương, đề xuất và áp dụng các chính sách sử dụng có hiệu quả đòn bẩy kinh tế của tiền lương nhằm kích thích sản xuất; - Làm các thủ tục cho người lao động nghỉ hưu theo chế độ và thủ tục cho người lao động chuyển đơn vị khác hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Quản lý hồ sơ cán bộ của toàn Công ty; - Tổ chức học tập, huấn luyện cho người lao động của Công ty về an toàn, vệ sinh lao động; Xây dựng các định mức lao động, tổ chức tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, lập dự trù mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân. Duyệt cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động trong Công ty;
 22. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 21 - Đề xuất để Tổng giám đốc Công ty khen thưởng người lao động có thành tích trong sản xuất kinh doanh của Công ty và kỷ luật người lao động vi phạm nội quy lao động và các quy định khác của Công ty; - Tuân thủ nghiêm túc các quy trình quản lý, đánh giá thuyền viên theo Hệ thống Quản lý An toàn, an ninh hàng hải, Chất lượng, Bảo vệ môi trường và Lao động Hàng hải và các Quy chế, Quy định của Công ty. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu và phân công của Tổng giám đốc; Trưởng phòng Nhân sự Thuyền viên chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Công ty thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Nhân sự Thuyền viên; Được Tổng giám đốc uỷ quyền ký các hợp đồng lao động vụ việc, ngắn hạn dưới 12 tháng với người lao động mới được tuyển dụng là thuyền viên và người lao động làm việc tại các phòng, ban Công ty. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng, Trưởng phòng Nhân sự Thuyền viên có thể phân công, giao những công việc cụ thể cho các cán bộ, nhân viên dưới quyền trong phòng phù hợp với năng lực chuyên môn của từng người nhưng vẫn phải kiểm tra giám sát và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về mọi trách nhiệm được phân công cho phòng mình phụ trách. 1.3.9. Phòng Tài chính Kế toán Là phòng tham mưu cho Tổng giám đốc về quản lý hoạt động tài chính, hạch toán kế toán trong toàn Công ty; có nhiệm vụ và quyền hạn sau: - Hạch toán giá thành vận tải và các mặt quản lý tài chính của Công ty theo Luật Kế toán và các quy định, quy chế hiện hành; - Lập kế hoạch về tài chính dài hạn, ngắn hạn cho Công ty; - Tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty về việc sử dụng các nguồn vốn, huy động vốn đạt hiệu quả kinh tế cao và kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách tài chính, việc quản lý sử dụng tài sản, vật tư tiền vốn. Phát hiện những thiếu sót trong việc quản lý, giúp Tổng Giám đốc có biện pháp ngăn chặn
 23. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 22 những hành vi vi phạm chế độ tài chính của Nhà nước cũng như quy chế nội bộ của Công ty; - Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát nghiệp vụ kế toán phát sinh tại Công ty; - Hạch toán đúng, đầy đủ các nghiệp vụ kế toán phát sinh và kết quả kinh doanh theo từng chức năng kinh doanh, từng đơn vị sản xuất cụ thể; Lập báo cáo tài chính theo đúng niên độ, quy định của các cấp có thẩm quyền; - Theo dõi đôn đốc các chi nhánh trực thuộc Công ty về việc thực hiện chế độ chính sách tài chính của Nhà nước và quy chế quản lý tài chính của Công ty; - Tham gia, tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ tài chính trong phạm vi toàn Công ty; - Tuân thủ các quy định của Hệ thống Quản lý An toàn, Chất lượng, an ninh hàng hải, Bảo vệ môi trường và Lao động Hàng hải và các Quy chế, Quy định của Công ty. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu và phân công của Tổng giám đốc; Trưởng phòng Tài chính Kế toán chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Công ty thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Tài chính Kế toán. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng, Trưởng phòng Tài chính kế toán có thể phân công, giao những công việc cụ thể cho các cán bộ, nhân viên dưới quyền trong phòng phù hợp với năng lực chuyên môn của từng người nhưng vẫn phải kiểm tra giám sát và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về mọi trách nhiệm được phân công cho phòng mình phụ trách. 1.3.10. Phòng Kế hoạch Tổng hợp Là phòng tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác Kế hoạch, đầu tư; tổng hợp số liệu phục vụ báo cáo các cơ quan quản lý, báo cáo quản trị Công ty; Công tác liên quan đến cổ đông và công bố thông tin; có chức năng nhiệm vụ sau: - Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo tháng, quý, năm để báo cáo Tổng giám đốc và các cơ quan quản lý;
 24. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 23 - Tập hợp các số liệu báo cáo của các phòng, chi nhánh, Công ty thành viên của Công ty để tổng hợp báo cáo quản trị doanh nghiệp theo định kỳ tháng, quý, năm; phân tích, tổng hợp kịp thời, chính xác thực trạng của các đơn vị theo yêu cầu của Tổng giám đốc và phục vụ các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành; - Là đầu mối của Công ty phối hợp với các tổ chức được Công ty uỷ quyền quản lý cổ đông của Công ty và báo cáo theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; Giúp Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong khâu quan hệ công chúng, quan hệ với cổ đông; - Là đầu mối để giúp Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông hàng năm hoặc bất thường; theo dõi, thực hiện các báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường theo qui định đối với công ty đại chúng, niêm yết. Thực hiện các báo cáo, thống kê số liệu, dữ liệu về cổ đông và những người nội bộ, người có liên quan của Công ty theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. - Là đầu mối để xây dựng, triển khai và theo dõi hệ thống KPI cho toàn Công ty theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; - Là đầu mối để tổng hợp số liệu báo cáo Tổng công ty liên quan đến các hoạt động và kết quả công tác của những người đại diện phần vốn của Vinalines tại Vosco; - Theo dõi, nghiên cứu thị trường tài chính, thị trường chứng khoán tham mưu cho Tổng giám đốc trong việc ra quyết định đầu tư tài chính, chứng khoán; - Chọn lọc thông tin, tài liệu trong Công ty để báo cáo, trao đổi chính thức với cơ quan ngoài Công ty; Là đầu mối biên tập, cung cấp thông tin lên mạng nội bộ và website của Công ty; - Thực hiện nghiêm ngặt công tác bảo mật thông tin, tài liệu theo sự chỉ đạo của Tổng giám đốc. Theo dõi và thực hiện các hoạt động quảng cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước. Soạn thảo nội dung, bài viết cung cấp thông tin
 25. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 24 cho báo chí, tạp chí theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty; - Nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước về lĩnh vực kinh tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thị trường mua bán tàu, đóng mới tàu, hợp tác liên doanh phát triển và thực hiện việc mua bán tàu, tham gia giao dịch đóng mới tàu, các dự án đầu tư khác của Công ty. Tham gia chuẩn bị hồ sơ các dự án chào hàng cạnh tranh, đấu thầu vận chuyển hàng hóa của Công ty theo chỉ đạo của Ban Điều hành; - Trực tiếp theo dõi, quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm Dịch vụ; - Là phòng thường trực theo dõi, rà soát, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định hiện hành cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty; - Theo dõi và soạn thảo các Giấy ủy quyền thường xuyên và ủy quyền theo từng vụ việc của Tổng giám đốc theo chỉ đạo trực tiếp của Tổng giám đốc. - Tuân thủ các quy định của Hệ thống Quản lý An toàn, Chất lượng, an ninh hàng hải, Bảo vệ môi trường và Lao động Hàng hải và các Quy chế, Quy định của Công ty. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu và phân công của Tổng giám đốc; Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Công ty thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Kế hoạch Tổng hợp. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp có thể phân công, giao những công việc cụ thể cho các cán bộ, nhân viên dưới quyền trong phòng phù hợp với năng lực chuyên môn của từng người nhưng vẫn phải kiểm tra giám sát và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về mọi trách nhiệm được phân công cho phòng mình phụ trách. 1.3.11. Phòng Hành chính Là phòng tham mưu cho Tổng giám đốc về công việc quản lý hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; công tác thanh tra nội bộ, bảo vệ, quân sự; có chức
 26. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 25 năng nhiệm vụ sau: - Tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty thống nhất quản lý hoạt động vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ công tác quản trị hoạt động kinh doanh, công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành Công ty; - Phát triển phần mềm nội bộ, triển khai và kiểm soát các phần mềm chuyên ngành do bên ngoài cung cấp. Thực hiện công tác tập huấn, nâng cao trình độ sử dụng công nghệ thông tin, đào tạo, hướng dẫn người dùng triển khai các phần mềm tại Văn phòng và đội tàu do Công ty quản lý; - Bảo đảm an toàn và an ninh đối với Hệ thống tin học của Công ty bao gồm tại Văn phòng và đội tàu do Công ty quản lý. Trang bị, quản lý, theo dõi bảo dưỡng, sữa chữa các thiết bị tin học tại Văn phòng và các tàu do Công ty quản lý; - Quản trị văn phòng Công ty, lập kế hoạch mua sắm hợp lý trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm phục vụ yêu cầu quản lý và sản xuất của Công ty; - Quản lý đất đai, nhà cửa, lập kế hoạch xây dựng, sửa chữa văn phòng Công ty và các Chi nhánh. Tổ chức thực hiện việc sửa chữa, bảo dưỡng các công trình, trang thiết bị nội thất, thiết bị văn phòng, thiết bị thông tin liên lạc, xe ô tô tại văn phòng Công ty; - Quản lý phương tiện và thu xếp phương tiện cho cán bộ khối văn phòng Công ty công tác trong nước; Quản lý, theo dõi, hướng dẫn và thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm đối với ô tô thuộc sở hữu của Công ty; - Thanh toán tiền điện, nước, điện thoại... tại văn phòng Công ty; - Quản lý và phục vụ đầy đủ cho yêu cầu làm việc, hội họp, đi lại lưu trú, đón tiếp khách, đảm bảo vệ sinh nội vụ môi trường văn minh lịch sự; - Theo dõi, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, cấp phát thuốc cho các tàu đầy đủ đúng chế độ. Tổ chức khám chữa bệnh cho cán bộ công nhân viên trong Công ty, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường, thực hiện pháp lệnh về dân số - kế hoạch hóa gia đình
 27. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 26 theo quy định của địa phương; Hướng dẫn, hỗ trợ ứng cứu thuyền viên bị ốm hoặc tai nạn khi đang công tác trên tàu; - Xây dựng kế hoạch mua bảo hiểm y tế cho người lao động và giám định sức khỏe cho người lao động khi nghỉ chế độ; - Tổ chức bữa ăn giữa ca cho cán bộ văn phòng trụ sở chính, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; - Tiến hành thanh tra các vụ việc theo yêu cầu của Tổng giám đốc; - Lên phương án bảo vệ cơ quan, thường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện đầy đủ mọi quy định về công tác bảo vệ cơ quan cũng như phương tiện của Công ty khi cần đến sự bảo vệ để phục vụ cho sản xuất; - Tổ chức triển khai công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn trong Công ty. Tổ chức phòng cháy chữa cháy tại trụ sở Công ty và các chi nhánh; - Tham mưu cho Tổng giám đốc công tác chỉ đạo chống cướp biển và khủng bố trên biển; - Tham mưu giúp Tổng giám đốc về tổ chức thực hiện pháp lệnh dân quân tự vệ, quản lý vũ khí trang bị tự vệ trong Công ty. Lập kế hoạch huấn luyện tự vệ và tổ chức triển khai thực hiện theo các nội dung chỉ đạo của cơ quan quân sự cấp trên; - Tham mưu giúp Tổng giám đốc thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ quân sự cấp trên giao, chính sách hậu phương quân đội thuộc trách nhiệm của Công ty; - Tiếp và hướng dẫn người lao động trong Công ty thực hiện việc khiếu nại, tố cáo theo đúng luật định; - Đề xuất khen thưởng kỷ luật các đơn vị và cá nhân xuất sắc hoặc vi phạm về quy chế công tác an ninh trật tự, quân sự. Đề xuất những biện pháp giải quyết vụ việc vi phạm đến tài sản, cơ sở vật chất của Công ty; - Tuân thủ các quy định của Hệ thống Quản lý An toàn, Chất lượng, an ninh hàng hải, Bảo vệ môi trường và Lao động Hàng hải và các Quy chế, Quy định của Công ty.
 28. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 27 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu và phân công của Tổng giám đốc; Trưởng phòng Hành chính chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Công ty thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Hành chính. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng, Trưởng phòng Hành chính có thể phân công, giao những công việc cụ thể cho các cán bộ, nhân viên dưới quyền trong phòng phù hợp với năng lực chuyên môn của từng người nhưng vẫn phải kiểm tra giám sát và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về mọi trách nhiệm được phân công cho phòng mình phụ trách.
 29. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 28 CHƯƠNG II: TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÔNG TY KINH DOANH CẢNG TRANSVINA. 2.1. Giới thiệu về Cảng Transvina. Thông tin cơ bản: - Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNG CÔNG NGHỆ CAO - Tên giao dịch quốc tế: VIETNAM HI-TECH TRANSPORTATION COMPANY LTD. - Tên viết tắt: TRANSVINA - Trụ sở chính: 280 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam - Tel: 84-31-3741270-71-62 - Fax: 84-31-374127 - Email: Transvinaport@hn.vnn.vn - Ngày thành lập: 26/06/1997 - Mặt hàng chính Cảng phục vụ: Container
 30. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 29 2.2. Dịch vụ Cảng cung cấp. Hoạt động kinh doanh chính của Cảng Transvina là xếp dỡ hàng hóa. Bên cạnh đó, Cảng còn cung cấp thêm một số dịch vụ khác, đáp ứng nhu cầu của khách hàng – Hãng tàu và người gửi hàng đến Cảng. Cụ thể gồm các dịch vụ: - Vận tải container từ Kho đến Kho - Xếp dỡ hàng hoá - Vận tải hàng Ro-Ro, hàng container bằng đường biển nội địa Bắc-Nam. - Kinh doanh, khai thác cầu cảng. - Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu: đường biển, đường hàng không, đường bộ. - Dịch vụ lưu container thường, cont lạnh, cont rỗng tại kho bãi Cảng. - Rút hàng cho khách theo yêu cầu tại kho CFS - Cung cấp các dịch vụ khác liên quan. 2.3. Cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng Cảng Transvina. 2.3.1. Cơ sở hạ tầng Cảng Transvina. 2.3.1.1. Vị trí địa lý
 31. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 30 Cảng Transvina nằm bên bờ sông Cấm, Công ty Cảng đặt tại vị trí giao thoa giữa các khu Công nghiệp, kho hàng của các công ty Vận tải và khu dân cư nên khá thuận tiện cho xe container của chủ hàng đem hàng tới Cảng cũng như là xe container của Cảng chở cont về kho cho chủ hàng rút hàng hay đóng hàng.
 32. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 31 Với vị trí này, Cảng Transvina có một số thuận lợi và hạn chế như sau: - Thuận lợi: Nằm trên bờ sông Cấm, cửa sông nối liền ra cửa biển và là một trong những cảng chuyên dụng xếp dỡ tàu Container, Cảng có thể tiếp nhận đồng thời các tàu container hiện đại với sức chở lớn và những tàu nhỏ hay sà lan chạy ven biển tuyến Bắc – Nam. Điều này giúp đảm bảo Cảng luôn có tàu để tiếp nhận làm hàng. - Hạn chế: Hiện nay có nhiều Cảng nằm phía Đình vũ cũng chuyên dụng cho tàu container đã được mở ra, những Cảng này giúp cho các Hãng tàu tiết kiệm thời gian hơn vì ở gần phía cửa sông thông ra biển. Chưa kể đến, những tàu có trọng tải lớn vì mớn nước lớn nên cũng sẽ không lựa chọn Cảng Transvina được mà sẽ phải vào các Cảng trẻ nước sâu hơn mới mở từ năm 2015 tới nay. Chính điều này đã làm nên khó khăn trong hoạt động kinh doanh của Cảng, lượng hàng thông qua của Cảng đang giảm dần trong những năm gần đây. 2.3.1.2. Thông số thiết kế Cảng Transvina Cảng Transvina có kết cấu hạ tầng bao gồm một cầu Cảng, kho CFS
 33. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 32 (Container Freight Station) và bãi chứa Container với sức chứa lên tới 650 TEUs ngay phía trước cầu Cảng, thuận tiện cho việc xếp dỡ container với tàu. - Chiều dài cầu: 169m - Độ sâu trước bến: 7,8m  8.6m - Khả năng tiếp nhận: Tàu 10.000 đến 12.000 DWT - Chế độ thủy triều: Nhật triều - Độ cao thủy triều: 3m - Kho CFS (Container Freight Station): 1.200 m2 - Bãi container diện tích 40.000 m2 trong đó 10.000 m2 cho container rỗng. 2.3.1.3. Sơ đồ kết cấu hạ tầng Cảng 2.3.2. Cơ sở vật chất Cảng Transvina Cảng được trang bị đầy đủ các trang thiết bị để đưa đón tàu cập Cảng, làm hàng trước cầu bến và lưu trữ, sắp xếp container trên bãi Cảng.
 34. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 33
 35. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 34 - Tàu lai: Tàu 1600 HP: 1 chiếc Tàu 800 HP: 1 chiếc - Phương tiện bốc xếp: Cẩu bờ di động 100T: 1 chiếc Cẩu bờ cố định 42T: 1 chiếc Xe nâng container rỗng: 1 chiếc Xe nâng (forklift 3-10T): 06 chiếc Đội xe vận tải container: 20 chiếc Xe nâng container (super stacker) 42T: 4 chiếc Ngoài ra, trên bãi Cảng còn được trang bị nhiều máy phát điện phục vụ cho việc lưu các cont lạnh trên bãi. Catalog giới thiệu Cảng
 36. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 35 2.4. Lịch sử hình thành và mục tiêu trong tương lai 2.4.1. Lịch sử hình thành Cảng Transvina Cảng Transvina được xây dựng năm 1978, với mục đích trở thành Cảng chuyên dụng cho tàu khách để vận tải hành khách tuyến Bắc Nam. Lúc bấy giờ, Công ty vận tải biển III, hiện nay là công ty cổ phần vận tải biển Vinaship là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và khai thác Cảng. Năm 1986, xét thấy việc khai thác tuyến này bằng tàu khách không đạt được hiệu quả kinh tế như ý muốn ban đầu, Công ty vận tải biển III đã quyết định dừng việc khai thác. Cảng Transvina trở về với vị trí là một cảng phục vụ tàu chở hàng hóa thông thường. Sau đó đến năm 1998, Tổng công ty hàng hải Việt Nam đã thay mặt cho Vinaship đứng tên đại điện cho phía Việt Nam liên doanh với đối tác Nhật Bản để xây dựng, cải tạo và mở rộng Cảng nhằm mục đích đưa Cảng trở thành Cảng khai thác tàu container vận tải hàng nội địa theo tuyến ven biến và tàu hàng RORO, với thiết kế cầu tàu dài 120m, cho phép tiếp nhận tàu có trọng tải 12000 DWT, cùng với năng lực thiết kế là 650 TEU hàng hóa xếp trên bãi. Bắt đầu từ năm 2000, Cảng chính thức đi vào hoạt động với chức năng mới. Theo như nhận định ban đầu, tiềm năng kinh tế mà Cảng mang lại là rất triển vọng vì lúc bấy giờ chỉ có Cảng Transvina và Cảng Chùa Vẽ là hai Cảng khai thác tàu container ở khu vực Hải Phòng. Không có sự cạnh tranh về thị phần thời điểm đó là nguyên nhân chính yếu giúp cho khối lượng hàng hóa thông qua Cảng rất lớn, đối thủ cạnh tranh cũng không đáng kể. Nhưng kể từ năm 2015, nhiều cảng trẻ khu vực Đình Vũ được mở ra cũng với vai trò chuyên dụng nhằm phục vụ cho tàu container. Những cảng mới này có thiết bị hiện đại hơn, luồng vào Cảng sâu hơn… nên những tàu lớn không còn lựa
 37. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 36 chọn Cảng Transvina để xếp dỡ hàng hóa nữa. Vì vậy, hiện nay, cùng với thị phần và sản lượng hàng hóa thông qua Cảng giảm, tàu qua cảng làm hàng hầu hết là tàu nội địa chạy tuyến Bắc – Nam và sà lan vận chuyển container từ Cảng Cái Lân – Quảng Ninh về Hải Phòng.
 38. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 37 2.4.2. Mục tiêu trong tương lai Năm 2017-2018, Cảng vẫn đang gặp nhiều khó khăn vì lượng tàu vào cảng rất ít chỉ còn một vài tàu nhỏ, chủ yếu làm hàng chuyển tải sà lan từ cảng Cái Lân về Hải Phòng với giá cước rất thấp. Để khắc phục tình trạng hiện nay, Cảng đang trình Cục Hàng Hải để kiểm định, nâng cấp và tiếp nhận tàu có tải trọng lớn hơn vào để xếp dỡ hàng hóa. Từ đó, Cảng hướng tới mục tiêu ngắn hạn là giành lại thị phần đã mất, đồng thời trong dài hạn phải đưa ra được các phương án mới, cụ thể nhằm thu hút thêm nhiều tàu, hàng tới cảng hơn, mở rộng thị phần và tăng lợi nhuận. 2.5. Cơ cấu tổ chức Cảng Transvina có cơ cấu gồm Ban giám đốc 11 người làm việc tại văn
 39. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 38 phòng Hà Nội, toàn bộ biên chế còn lại của Cảng gồm: 110 cán bộ nhân viên. Trong đó, Cảng có 83 cán bộ nhân viên, ngoài ra còn có một bộ phận công nhân viên nữa là theo hợp đồng công việc, như nhân viên giao nhận 12 người, công nhân xếp dỡ khoảng hơn 20 người.
 40. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 39 Cụ thể các phòng ban, chức năng nhiệm vụ như sau: 2.5.1. Ban Giám đốc Ban Giám đốc của Cảng Transvina gồm 11 thành viên, làm việc tại văn phòng Hà Nội. Ban Giám đốc thực hiện việc quản lý, điều hành chung và đưa ra kế hoạch hoạt động lâu dài cho Cảng. Hiện nay, trong Ban Giám đốc đồng thời có lãnh đạo là người Việt và người Nhật Bản (người của tập đoàn Itochu) 2.5.2. Giám đốc Cảng Giám đốc Cảng là người đại diện cho Ban giám đốc, truyền đạt và tổ chức thực hiện mọi chỉ đạo, quyết định của Ban giám đốc đối với từng hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Cảng. Giám sát, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các Phòng ban trong Cảng, đưa ra những chỉ đạo kịp thời, giải quyết các tình huống tranh chấp phát sinh và đại diện pháp nhân cho Cảng để kí kết các hợp đồng cung ứng dịch vụ với khách hàng. Ngoài ra, Giám đốc Cảng còn làm cầu nối, truyền đạt nguyện vọng, ý kiến đóng góp của cán bộ nhân viên Cảng với Ban giám đốc để có được những kế hoạch, hướng đi trong tương lai giúp Cảng phát triển hơn, tạo điều kiện làm việc thuận lợi hơn cho Cán bộ công nhân viên. Hiện nay, Giám đốc Cảng là Ông Hoàng Văn Dương. 2.5.3. Phòng Khai thác Phòng Khai thác là Bộ phận quan trọng nhất tại Cảng transvina. Phòng này có nhiệm vụ lên kế hoạch mọi hoạt động của Cảng và là đầu mối thông tin giữa Cảng với hãng tàu. Chức năng nhiệm vụ của Phòng cụ thể như sau: 2.5.3.1. Trước khi tàu cập cầu - Nhận kế hoạch tàu vào cảng của hãng tàu: o Tên tàu, Số chuyến, Thời gian dự kiến làm hàng nhập/xuất. o Số lượng hàng nhập và hàng xuất tạm thời. loại hàng đặc biệt (nếu
 41. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 40 có), hàng hạ bãi, hàng để lại tàu, hàng shipside, các thông tin liên quan đến hàng hóa... o Nếu là tàu mới, lần đầu tiên vào cảng thì yêu cầu hãng tàu gửi thông số tàu để cập nhật vào phần mềm (vẽ sơ đồ tàu, cập nhật dữ liệu..của tàu đó). - Làm kế hoạch tàu gửi đến các đơn vị liên quan: Đảm bảo làm tàu đúng tiến độ, đúng yêu cầu, an toàn, đầy đủ... o Cảng vụ: Gửi kế hoạch tàu để xác nhận cảng đã sẵn sàng cầu bến, phương tiện đón tàu vào làm hàng. o Tàu lai: Trong trường hợp Transvina có hợp đồng với Cty tàu lai phục vụ làm tàu lớn thì Bộ phận Khai Thác phải báo tàu lai phân công, hỗ trợ tàu cập cầu và rời cầu. o Chỉ đạo công nhân, giao nhận xếp dỡ: Lưu ý liên lạc giờ tàu sát sao, thông báo kịp thời để bố trí lực lượng công nhân, giao nhận phù hợp.
 42. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 41 o Tổ lái cẩu, lái xe trucking: Thông báo lượng hàng nhập xuất sơ bộ để bố trí công việc và lượng xe kịp thời. o Phòng Kỹ thuật: Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các phương tiện phục vụ làm tàu ( cần cẩu, xe nâng, xe trucking, dụng cụ làm hàng, hệ thống điện, các tủ điện...) đảm bảo thông suốt. o Thông báo cho phòng Thương Vụ để nhập dữ liệu hàng hóa kịp thời, phục vụ khách hàng. o Thông báo cho Tổ Bảo vệ thời gian dự kiến tàu làm hàng tại cảng. o Phòng Khai thác bàn giao công việc cụ thể giữa các ca trực. - Nhận list hàng nhập. o Nhận mọi thông tin về hàng nhập phải dỡ hoặc để lại tàu. Sơ đồ hàng trên tàu, tổng số, loại hàng, tình trạng hàng hóa... o Đổ hàng nhập vào hệ thống phần mềm OM của công ty. o Nếu là hàng nhập khẩu shipside sang bãi khác thì yêu cầu hãng tàu cấp công văn Hải quan hàng chuyển thẳng về kho riêng (lưu ý in list cho giao nhận và bảo vệ), phương tiện bên nào vận chuyển. o Lên kế hoạch sắp xếp hàng nhập trên bãi cho từng loại hàng. o Chuyển list nhập, list shipside và sơ đồ cho giao nhận, chỉ đạo công nhân, bảo vệ o Với loại hàng đặc biệt (quá khổ, quá tải, hóa chất, hàng lạnh, hàng rời...) lưu ý khi xếp dỡ phải báo chỉ đạo, giao nhận, phương tiện tham gia và chuẩn bị dụng cụ, đầy đủ. o - Nhận list hàng xuất: o Trường hợp hàng xuất có trên bãi: Khai thác phải chuẩn bị list, sơ đồ kỹ càng. Phải cập nhật thường xuyên mọi thay đổi trong list mà hãng tàu yêu cầu, từ đó thông báo kịp thời đến các bộ phận làm tàu như giao nhận, chỉ đạo, lái cẩu...
 43. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 42 o Phân công bộ phận tham gia làm hàng xuất sao cho phù hợp, thuận tiện.
 44. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 43 2.5.3.2. Khi tàu cập cầu và làm hàng tại Cảng - Chuẩn bị cầu bến gọn gàng để đón tàu (salan) cập cầu an toàn. - Tổ Bảo vệ phải có mặt tại cầu tàu đúng thời gian để đón tàu: Phân công người, vị trí buộc dây cho tàu cụ thể... - Cán bộ đi ca thường xuyên liên lạc với hoa tiêu dẫn tàu và tàu lai để phối hợp cho tàu cập cầu an toàn. - Tàu cập cầu xong triển khai ngay việc làm hàng theo kế hoạch đã định tới công nhân, giao nhận, lái cẩu, trucking, xe nâng... - Trường hợp hàng nhập hoặc xuất có lô hàng đặc biệt (quá khổ, quá tải, hóa chất, hàng lạnh, hàng rời...) - Luôn luôn theo dõi trực tiếp và gián tiếp thông qua VHF với các bộ phận việc làm hàng của tàu ngay tại cầu tàu để đáp ứng kịp thời phát sinh có thể xảy ra. - Liên lạc thường xuyên với chủ hãng tàu, các đơn vị liên trong suốt quá trình làm hàng. - Phối hợp với giao nhận, sỹ quan đi ca của tàu, đại diện hãng tàu xử lý kịp thời tình trạng hàng nhập, xuất hỏng hóc, sai chì hoặc hàng đặc biệt, và lập biên bản bàn giao cụ thể. - Nhận tally hàng nhập từ giao nhận, làm biên bản giao nhận và tình trạng hàng nhập để ký với tàu. Một số trường hợp hàng nhập hỏng nặng phải lập thêm một biên bản riêng, có chữ ký đại diện hãng tàu, sỹ quan đi ca của tàu, giao nhận cảng, cán bộ khai thác cảng. Tránh xảy ra kháng cáo không đáng có. - Tiến hành công tác chuẩn bị làm hàng xuất kịp thời: Nhận và chuyển list xuất, sơ đồ tổng, sơ đồ chấm BAY... cho bộ phận giao nhận, chỉ đạo công nhân. - Trong quá trình làm hàng xuất phải thường xuyên liên lạc với đại diện hãng tàu, chỉ đạo công nhân, giao nhận, xe nâng, xe trucking...để đảm bảo việc xuất hàng đúng, đủ, kịp thời. Tránh thiếu sót xảy ra.
 45. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 44 - Hoàn thành văn bản hàng hóa nhập, xuất và ký xác nhận đầy đủ giữa các bên. - Đến giờ tàu rời cầu: Phối hợp với Hoa tiêu, Thuyền trưởng, tàu lai, tổ bảo vệ cho tàu rời cầu an toàn.
 46. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 45 2.5.3.3. Các công việc chuyên môn - Điều hành khi làm tàu: o Khi đi ca chính, cán bộ đi ca phải điều hành chung mọi công việc ngoài cầu tàu, trên bãi, phương tiện, con người. Phối hợp xử lý kịp thời mọi tình huống xảy ra. Nếu ngoài tầm trách nhiệm phải báo cáo ngay cho Trưởng Phòng để giải quyết. o Ký xác nhận với tàu, hãng tàu (salan) các văn bản liên quan đến công việc, hàng hóa. - Cán bộ đi ca luôn sát sao các hoạt động trên bãi: o Theo dõi và hướng dẫn tận tình với khách hàng giao nhận hàng trên bãi o Cùng với Bảo vệ hướng dẫn mọi phương tiện hoạt động trên bãi sao cho hợp lý, gọn gàng, an toàn... o Lên kế hoạch sắp xếp hàng hóa trên bãi trong khi đi ca và sau mỗi ca trực để tận dụng diện tích xếp hàng một cách hiệu quả nhất. o Theo dõi mọi diễn biến, tình trạng và hoạt động các hàng hóa đặc biệt (cont hàng, cont vỏ rỗng, cont lạnh, cont quá khổ...) để có biện pháp giải quyết kịp thời. o Đóng rút điện khi nhập - xuất cont lạnh với tàu, salan, chủ hàng. Theo dõi tình trạng hoạt động và thông báo kịp thời cho hãng tàu khi xảy ra trục trặc với từng container refer. o Trong quá trình đi ca luôn phối kết hợp với cán bộ khai thác đi hành chính hoàn thành mọi công việc chuyên môn. - Làm việc theo giờ hành chính. o Khi nhận được kế hoạch tàu của hãng tàu, cán bộ Khai thác phải gửi kế hoạch này cho các bên liên quan (như đã nêu trong phần I)
 47. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 46 o Cập nhật mọi thông tin về chứng từ tàu vào hệ thống phần mềm OM của công ty, vào các form chứng từ làm hàng. o Lập biên bản nhập - xuất, Biên bản tình trạng hàng hóa (ROROC, COR, Time sheet…) và các Biên bản khác (nếu có) rồi ký xác nhận vời tàu và hãng tàu. o Tiếp đón và giải quyết các công việc của khách hàng như tình trạng hàng hóa, niêm chì, kiểm hóa, kiểm dịch, hạn lệnh, đóng rút hàng hóa, công nhân, phương tiện phục vụ, xác nhận điện lạnh với các cont refer, xác nhận vị trí hàng hóa trên bãi, chọn và cấp container hàng, vỏ... o Làm sơ đồ hàng hóa trên bãi thật đầy đủ, rõ ràng, chính xác, kịp thời để phục vụ tốt cho khách hàng và làm tàu. o Nhanh chóng cung cấp mọi thông tin của hàng hóa xuất nhập khẩu như tên tàu, số chuyến, niêm chì, số contaner, hình ảnh contaner, loại hàng hóa...cho bộ phận làm thủ tục hải quan để giải phóng hàng kịp thời. o Cung cấp mọi thông tin về tình trạng container khi mà hãng tàu yêu cầu. o Tổng sản lượng nhập - xuất tàu, sản lượng xe trucking, xe nâng.
 48. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 47 2.5.4. Phòng Vận tải Đa phần tại các Cảng sẽ có Phòng Khai thác – Vạn tải nhưng Cảng Transvina lại tách riêng thành 2 Phòng khác nhau vì Cảng còn cung cấp thêm dịch vụ Door-to-door cho khách nên có những mảng công việc riêng rẽ giữa bộ phận Khai thác và Vận tải. Tại Cảng Transvina, Phòng Vận tải là một bộ phận của Phòng Khai thác, chính vì vậy nên công việc của phòng này cũng chủ yếu là lên kế hoạch. Quản lý, lên kế hoạch điều động đội xe container của Cảng để vận tải container trong nội bộ Cảng khi có tàu thực hiện xếp dỡ hàng hóa tại Cảng, đồng thời vận tải cung ứng dịch vụ Door-to-door cho khách hàng. Phòng Vận tải luôn phải kết hợp chặt chẽ với Phòng Khai thác để nắm được thời gian tàu vào – rời Cảng, từ đó lên kế hoạch bố trí xe vận chuyển cont trong bãi kịp thời. Bên cạnh đó, còn phải kết hợp với Phòng thương vụ để cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo yêu cầu và nắm rõ kế hoạch kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng xe của Phòng Kỹ thuật để điều xe hợp lý.
 49. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 48 2.5.5. Phòng Thương vụ Phòng thương vụ có vai trò quan trọng tương đương với Phòng khai thác. Khách hàng tới cảng có thể chia làm 2 luồng là chủ hàng và hãng tàu, trong khi Phòng Khai thác phụ trách việc liên hệ giữa Cảng với Hãng tàu thì Phòng Thương vụ là kênh liên lạc của Cảng và Chủ hàng. Khi chủ hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Cảng thì sẽ liên hệ với Phòng Thương vụ để lấy thông tin và ngược lại, khi Cảng cần liên hệ với khách hàng thì Phòng Thương vụ cũng thực hiện công việc này. Ngoài ra, tại các Cảng việc thu phí dịch vụ Cảng và tiền cược vỏ thường do Phòng Kế toán thực hiện thì tại Cảng Transvina, Phòng Thương vụ thực hiện việc thu tiền, cấp hóa đơn và cuối tháng sẽ quyết toán lại với Phòng Kế toán. 2.5.6. Phòng Khách hàng Là bộ phận của Phòng Thương vụ, Phòng Khách hàng trực tiếp tiếp đón khách hàng tới Cảng. Tại đây, khách làm các thủ tục đổi lệnh từ Lệnh của Hãng tàu sang Lệnh của Cảng để lấy hàng hoặc hạ cont xuống bãi Cảng, đồng thời nhập dữ liệu khách hàng vào phần mềm quản lý OM. Nhân viên Phòng Khách hàng trong giờ làm việc
 50. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 49 2.5.7. Phòng Kỹ thuật Phòng Kỹ thuật là nơi quản lý và đảm bảo duy trì tình trạng tốt nhất cho máy móc thiết bị của Cảng. Cụ thể công việc của Phòng Kỹ thuật như sau: - Đảm bảo kỹ thuật trong sản xuất cho toàn Cảng. - Duy trì, thực hiện an toàn cho sản xuất, an toàn trong lao động. - Huấn luyện, kiểm tra trình độ chuyên môn công nhân viên. - Sửa chữa các trang thiết bị của Cảng. - Lập kế hoạch sửa chữa hàng năm. - Thường xuyên kiểm tra chế độ an toàn lao động. 2.5.8. Phòng Kế toán Là phòng nghiệp vụ tham mưu cho Giám đốc về quản lý hoạt động tài chính, hạch toán kinh tế và hạch toán kế toán trong toàn công ty, quản lý kiểm soát các thủ tục thanh toán, đề xuất các biện pháp giúp cho công ty thực hiện các chỉ tiêu tài chính. Phòng có nhiệm vụ chủ yếu sau: - Tổng hợp các số liệu, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng máy móc thiết bị. Thực hiện các Báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước. - Phân tích đánh giá hoạt động thu – chi tại Cảng, đề xuất phương án cân đối hợp lý hơn. - Đề nghị các biện pháp điều chỉnh, xử ký kịp thời những sai lệch trong hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính của Cảng.
 51. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 50 2.5.9. Phòng Giao nhận Cảng Transvina không có Phòng Giao nhận làm việc tại khối văn phòng mà chỉ Phòng Giao nhận tại bãi Cảng. Phòng trực tiếp thực hiện các công việc giao nhận tại bãi và điều độ tại Cảng. Các công việc của Phòng Giao nhận có thể kể đến như: - Giao, nhận container với chủ hàng, lập và cấp phiếu giao nhận cont (EIR) cho khách tới Cảng gửi/lấy container. - Hướng dẫn xe của khách tới vị trí đặt cont để tiến hành hạ bãi/lấy cont. - Thông báo cho đội lái xe nâng vị trí và phương án xếp dỡ hàng tại bãi, ký phiếu nâng hạ cont. - Nhận list hàng hóa từ hãng tàu và thực hiện việc kiểm đếm hàng hóa khi giao nhận với tàu. - Kiểm tra thường xuyên máy phát điện và tình trạng, nhiệt độ container lạnh.
 52. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 51 2.6. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Trong giai đoạn từ năm 2000 - 2015. Mỗi tháng, trung bình lượng hàng hóa qua cảng đạt khoảng 110 000 -120 000 TEU tương đương với 2,5 triệu tấn thông qua mỗi năm, doanh thu hàng năm tại Cảng đạt từ 75 - 80 tỷ đồng, trở thành một trong những doanh nghiệp top đầu của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam về hiệu quả kinh tế và hiệu quả đầu tư. Khối lượng hàng hóa thông qua Cảng Transvina giai đoạn 2010 – 2015 Tuy nhiên càng về sau, nhiều Cảng khai thác tàu Container khác lần lượt ra đời với công nghệ xếp dỡ hiện đại hơn, cầu tàu rộng hơn, bãi container lớn hơn và gần thượng nguồn hơn như Cảng Đoạn Xá, Cảng Green Port, Cảng Nam Hải. Chính vì vậy mà thị phần của Cảng Transvina càng ngày càng giảm đi. Trong giai đoạn 2015 - 2017, lượng hàng hóa qua Cảng giảm dần, sản lượng Cảng hiện nay theo thống kê chỉ còn khoảng 80 - 90 nghìn TEU mỗi tháng. Tàu làm hàng tại Cảng chủ yếu là tàu hàng nội địa, sà lan. Các tàu nước ngoài hầu như vào các cảng mới xây dựng tại khu vực phía Đình Vũ, vì luồng sâu hơn, hành trình từ cầu cảng ra biển được rút ngắn hơn, mặt khác hiện nay khu vực Đình Vũ đã được kết nối với hệ thống giao thông quốc gia như hệ thống đường cao tốc, đường 5A, đường 5B, đồng thời các bãi Logictics phần lớn đều được xây dựng tập trung ở khu vực này. Các tàu cập Cảng chủ yếu là sà lan, tàu nội địa dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Cảng giảm mạnh. Hiện giờ doanh thu của Cảng Transvina chỉ khoảng
 53. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 52 53-60 tỷ đồng/năm, đồng thời làm cho lợi nhuận giảm đi. Năm 2017-2018, Cảng vẫn đang gặp nhiều khó khăn vì lượng tàu vào cảng rất ít chỉ còn một vài tàu nhỏ, chủ yếu làm hàng chuyển tải sà lan từ cảng Cái Lân về Hải Phòng với giá cước rất thấp. Để khắc phục tình trạng hiện nay, Cảng đang trình Cục Hàng Hải để kiểm định, nâng cấp và tiếp nhận tàu có tải trọng lớn hơn vào để xếp dỡ hàng hóa. Đồng thời Cảng cũng cố gắng duy trì cân bằng thu chi và đảm bảo công việc cho cán bộ công nhân viên.
 54. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 53 CHƯƠNG III: TÌM HIỂU VỀ CÁC LOẠI MÁY MÓC XẾP DỠ HÀNG RỜI 3.1.Khái niệm và phân loại Thiết bị hàng hoá là tổ hợp các trang thiết bị phục vụ cho việc vận chuyển bảo quản và xếp dỡ hàng hoá trên tàu phân loại thiết bị hàng hoá như sau: 3.1.1. Thiết bị hàng hóa a. Thiết bị xếp dỡ : làm việc liên tục ; làm việc theo chu kỳ b. Nắp đậy và cầu dẫn : Singful / Marinơ ; cầu chuyên dùng / cầu tàu khách 3.1.2. Tìm hiểu thiết bị xếp dỡ - Thiết bị xếp dỡ là một tổ hợp kết cấu để thực hiện các thao tác nhận hàng, dỡ hàng và dịch chuyển hàng hoá trên tàu. Với mỗi một loại hàng có một loại thiết bị xếp dỡ khác nhau. o Ví dụ: cần cẩu, cần trục dùng để dỡ hàng bao kiện, hàng hòm, gỗ, ... - Các thiết bị hút dùng để dỡ hàng lỏng, hàng hạt, ... - Các băng truyền dùng cho hàng rời, quặng, hàng hạt, ... - Thiết bị xếp dỡ gồm: Thiết bị làm việc liên tục, thiết bị làm việc theo chu kỳ. - Thuộc vào thiết bị làm việc liên tục có: băng gầu, băng tải. - Thiết bị làm việc theo chu kỳ có: cần cẩu Deerrick, cần trục quay tàu thủy, cổng tục tàu thủy, thang máy, máy nâng. - Trong đó việc lựa chọn các thiết bị xếp dỡ phụ thuộc vào: Loại tàu, kiểu tàu, vùng hoạt động của nó. - Kích thước và tốc độ tàu (tàu càng lớn, tốc độ càng nhanh thì năng suất xếp dỡ của các thiết bị phải càng cao để giảm thời gian đỗ bến). 3.1.3. Loại hàng mà tàu chuyên chở. - Trên các tàu hàng thông thường, cần cẩu Derrick và cần trục quay được sử dụng nhiều hơn cả (phổ biến), cổng trục tàu thủy chỉ được sử dụng trên
 55. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 54 những tàu chở hàng siêu trường, siêu trọng, các tàu thực hiện dịch vụ đặc biệt (ví dụ tàu Container). - Cần cẩu Derrick là thiết bị xếp dỡ được dùng sớm nhất ở trên tàu, cho đến nay chúng vẫn được sử dụng phổ biến (và ngày càng được cải tiến, hoàn thiện, hiện đại hoá) do những ưu điểm hơn hẳn của nó là: có tầm với lớn, sức nâng lớn (tầm với đạt 30 m, sức nâng đạt 300 T); kết cấu gọn nhẹ; chế tạo đơn giản; giá thành rẻ, dễ sửa chữa, thay thế, làm việc khá tin cậy. o Nhược điểm: cần cẩu làm việc đôi có hai dây xếp lệch nhau, dẫn đến lật cẩu. - Cần trục tàu được sử dụng gần đây nhưng ngày càng được sử dụng rộng rãi do những ưu điểm là năng suất xếp dỡ cao, do vậy thường được sử dụng trên các tàu chuyên tuyến. o Nhược điểm: tầm với và sức nâng nhỏ, kết cấu phức tạp, giá thành cao. Trên những tàu hiện đại, người ta thường sử dụng kết hợp cả hai loại trên để phát huy hết ưu điểm và khắc phục hết nhược điểm của hai loại này (cần cẩu Derrick và cần trục quay) 3.2. Một số loại thiết bị máy móc chuyên dụng. 3.2.1. Cần cẩu Derrick.
 56. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 55 - Cần cẩu Derrick có hai loại: cần nhẹ, cần nặng. - Cần cẩu Derrick là sự lắp đặt cố định các cần cẩu, thường được sử dụng trong cảng. - Cần cấu Derrick, còn được gọi là thanh kéo hoặc que, là một thiết bị nâng đơn giản. Loại cần cẩu này có đặc điểm đơn giản là chế tạo, lắp đặt thuận tiện và phá hủy, trọng lượng nặng, và địa điểm xây dựng hạn chế. - Đặc biệt, cẩu lớn các thành phần và thiếu máy móc thiết bị nâng quy mô lớn, loại thiết bị nâng lên rõ ràng hơn lợi thế của nó. - Nhưng loại cần cẩu này cần thiết lập thêm dây cáp gió, di chuyển khó khăn. Ngoài ra, bán kính nâng của nó là nhỏ, tính linh hoạt là người nghèo. Do đó, Cần cẩu Derrick thường được sử dụng cho các thành phần nặng hơn, các công việc nâng cẩu tập trung, các địa điểm xây dựng hẹp, và thiếu các máy nâng lớn phù hợp khác.
 57. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 56 3.2.2. Máy dỡ Kẹp AGD. Máy dỡ Kẹp AGD với thiết kế luồn dây cực kỳ đơn giản và máy truyền động được tiêu chuẩn hóa cung cấp sự tiện lợi cho khách hàng khi bảo trì và độ tin cậy tuyệt vời khi hoạt động.
 58. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 57 3.2.3. Xe nâng. Xe nâng dầu diesel thương hiệu Komatsu là dòng xe nâng hàng chất lượng cao được sử dụng phổ biến, xe nâng dầu Komatsu được trang bị động cơ dầu Komatsu – Nhật Bản bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Xe nâng động cơ dầu được rất nhiều người sử dụng vì hoạt động tốt trong mọi môi trường sản xuất khắc nghiệt. Xe sử dụng nhiên liệu dầu diesel do vậy xe có công suất nâng cao, khỏe, chi phí bảo dưỡng thấp . Xe nâng động cơ dầu Komatsu tải trọng nâng có rất nhiều sự lựa chọn để đáp ứng mọi yêu cầu sử dụng của khác hàng, khách hàng có thể lựa chọn thêm các chức năng đặc biệt như gật gù, dịch chuyển ngang (sideshift), kẹp giấy, kẹp thùng phu,... Xe nâng Komatsu là dòng xe nổi tiếng với chất lượng cao, được thiết kế để có thể hoạt động liên tục với cường độ cao đáp ứng nhu cầu sản xuất với tần suất lớn của các nhà máy.
 59. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 58 LỜI KẾT Máy móc xếp dỡ là các thiết bị hỗ trợ cho việc làm hàng được thuận lợi, qua việc tìm hiểu các loại máy móc, phần nào đã giúp em hiể thêm về công việc làm hàng của của tàu khi cập cảng. Hiểu rõ mỗi quan hệ mật thiết giữa các thiết bị làm hàng và người công nhân lao động. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc đối với các thầy cô của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam đặc biệt là các thầy cô khoa Kinh Tế của trường đã tạo điều kiện cho em thực tập ở khoa, cảng TRANSVINA và công ty cổ phần vận tải biển VOSCO đã nhiệt tình hướng dẫn hướng dẫn em hoàn thành tốt khóa thực tập. Trong quá trình thực tập, cũng như là trong quá trình làm bài báo cáo thực tập, khó tránh khỏi sai sót, rất mong các thầy, cô bỏ qua. Đồng thời do trình độ lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên bài báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp thầy, cô để em có được cái nhìn đúng đắn hơn, học thêm được nhiều kinh nghiệm và sẽ hoàn thành tốt hơn bài báo cáo thực tập chuyên ngành và tốt nghiệp sắp tới. Em xin chân thành cảm ơn!
 60. PHÍ TẢI TÀI LIỆU 50K, TẢI MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936.885.877 DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP LUANVANTRITHUC.COM 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO I.Tài liệu Tiếng Việt 1.Tài liệu tham khảo thực tập cơ sở ngành kinh tế vận tải biển 2.Giáo trình Kinh tế cảng – Nhà xuất bản Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. II. Các Website – tài liệu khác 1. 2. http://vipgreenport.com.vn/uploads/files/tom-tat-cty-VGP-03- 62016_Final.pdf 3. tailieuso.vimaru.edu.vn 4. vosco.vn
Anzeige