Thiet lap cau hinh cho may tinh

free lance
free lanceC.I.O um free lance
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                                       Page 1 of
                        GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH
                 Xin chào : ð Trư ng Long  Lư t truy c p : 7  S dư : 125800  H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009
          T NG QUAN   .      Thi t l p c u hình cho máy
                       N i dung : Các bư c thi t l p c u hình cho máy CMOS SETUP, M t s chú ý trư c khi cài ñ t H
          CASE & NGU N       ñi u hành .


          MAIN_BOARD .


          VI X  LÝ - CPU


          B  NH  RAM .


            _HDD, CDROM


          T_B NH P XU T
                               Các bư c thi t l p CMOS SETUP
          CARD M   R NG
                                Bư c 1 : Vào màn hình CMOS
          L P RÁP M.TÍNH
                                Kh i ñ ng l i máy, trong lúc máy kh i ñ ng => b m liên ti p vào
          CÀI WINDOW 98                phím Delete ñ ñi vào màn hình CMOS
                                ( Chú ý n u b m Delete không ñư c thì b m F2 ho c F10 )
          CÀI WIN2000, XP
                                => Màn hình CMOS s ñư c hi n th như sau :

          PARTION MAGIC
                                     B n ña tr chu t vào ñ xem chi ti t

http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                              1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                        Page 2 of
          TI N ÍCH GHOST


          LAN - INTERNET


          Dowload G.Trình


          PH N S / CH A
                                Màn hình thi t l p CMOS SETUP

                          * ð m m t m c, b n di v t sáng ñ vào m c ñó và Enter
                             ð di chuy n v t sáng ta dùng các phím mũi tên
                              Di chuy n v t sáng b ng các phím mũi tên

                         * ð thay ñ i l a ch n ta s d ng phím PageUp ho c PageDow

                               * Các l a ch n Enabled : là cho phép
                                      Disabled : là không cho phép

                          Bư c 2 . Thi t l p CMOS v ch ñ m c ñ nh


http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                              Page 3 of
                         Thi t l p CMOS v ch ñ m c ñ nh là tr v tr ng thái ban ñ u c a
                         máy, thông thư ng tr ng thái ban ñ u là tr ng thái chu n .


                         Di v t sáng xu ng dòng


                          LOAD BIOS DEFAULTS       ( Enter )


                         H p tho i sau xu t hi n


                           Load Option Settings (Y/N)? N                         B n ch n phím  Y  và ( Enter )


                         Di ti p v t sáng xu ng dòng
                          LOAD SETUP DEFAULTS
                         Và cũng làm tương t như trên
                         Bư c 3 : Ki m tra xem máy ñã nhân      c ng chưa ?

                         Vào m c
                          STANDARD CMOS SETUP

                         ð ý các dòng


                          Primary Master
                          Primary Slave
                          Secondary Master
                          Seconmary Slave

                         N u như các dòng trên có hi n th các thông s c a    ñĩa như SIZE,
                         CYLS, HEAD v v.. thì   ñĩa ñó máy ñã nh n .
                         Ngư c l i n u các thông s ñó b ng 0 thì    ñĩa ñó chưa ñư c nh n

http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                      1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               Page 4 of
                          Như hình trên ta th y dòng Primary Master  và dòng
                          Secondary Master th y xu t hi n các thông s c a ñĩa
                          = Như v y là máy ñã nh n các    ñĩa trên .
                          N u như thông s c a c 4 dòng trên ñ u là s 0 thì nghĩa là máy
                         chưa nhân các   ñĩa .
                          = Trư ng h p máy chưa nh n     ñĩa, b n c n ki m tra l i cáp tín
                         hi u, dây c p ngu n và ñ c bi t là các Jumper n u như b n ñ u 2
                         ñĩa chung 1 cáp tín hi u thì ph i thi t l p m t  là Master  kia là
                         Slave .
                            Jumper thi t l p cho   ñĩa                         Bư c 4 : Thi t l p  ñĩa m m FDD

                         V n trong m c
                          STANDARD CMOS SETUP
                         Trong ph n thi t l p ñĩa m m
                          Trư ng h p có l p    m m thì ta khai báo như trên máy m i s
                         d ng ñư c   m m.

http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                       1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                            Page 5 of


                          Trư ng h p máy không l p   m m thì ta ph i khai báo như sau :
                          Drive A : None
                          Drive B : None


                         Chú ý : N u không có m m trong máy mà ta thi t l p là có  m m
                         thì máy s báo l i và d ng l i trong quá trình kh i ñ ng .
                         Bư c 5 : Thi t l p cho  CD ROM kh i ñ ng trư c

                         Vào m c  BIOS FEATURES SETUP

                         Di v t sáng xu ng m c
                          Boot Sequence : CDROM, C, A
                         Thi t l p cho CDROM ñ ng trư c .
                         Ho c m t s máy có các tuỳ ch n khác

http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                    1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               Page 6 of
                           First Boot     : CDROM
                           Second Boot     : HDD1
                           Third Boot     : FDD


                           Thì b n ch n m c First Boot là CDROM                           Bư c 6 : Lưu l i và thoát

                           B m phím F10 sau ñó ch n Y ( Enter )


                           Ho c di v t sáng xu ng dòng
                            SAVE EXIT SETUP      ( Enter ) = Ra b ng l a ch n


                            SAVE TO CMOS and EXIT (Y/N)?N      Ch n Y và (Enter)

                          Lưu ý : trên là các thay ñ i c n thi t ñ chu n b cho quá trình
                          cài ñ t ti p theo, các l a ch n khác khi ta ñưa v ch ñ m c ñ nh
                          là máy ñã thi t l p v ch ñ t i ưu, vì v y ta không c n ph i thi t l p
                          trên các m c khác .

                          Sau khi thi t l p CMOS SETUP xong, lúc này b n b t tay vào
                          cài ñ t H ñi u hành cho máy ( Xem trong ph n cài ñ t )

                         M TS  ðI U CHÚ Ý KHI CÀI ð T H ðI U HÀNH .

                           Máy tính c a b n có th cài ñ t h ñi u hành nào cũng ñư c như
                           Windows 98, Windows 2000, Windows XP ho c b n có th cài
                           nhi u h ñi u hành trên m t máy tính .
                           N u máy c a b n cài ñ t Windows 2000 ho c Windows XP thì ñòi
                           h i CPU ph i có t c ñ t 350MHz tr lên và RAM t i thi u là
                           128MB, n u c u hình th p hơn b n nên cài ñ t Windows98.
                           N u máy c a b n cài nhi u h ñi u hành, thì m i h ñi u hành b n
                           ph i ñ t trên m t  Logic khác nhau, h ñi u hành cài ñ u tiên s
                           n m m c ñ nh trên   C

http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                       1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                                    Page 7 of
                               N u máy cài nhi u h ñi u hành ( trong ñó có Windows98 ) thì b n
                               ph i cài ñ t Windows98 trư c sau ñó m i cài ñ n Windows2000
                               ho c WindowsXP, n u b n làm ngư c l i t c là cài ñ t Window98
                               sau vào m t máy ñã có Window 2000 ho c Window XP thì s làm
                               h ng Window 2000 ho c Window XP ñó .
                               Khi cài ñ t Windows 98 thì b t bu c b n ph i phân vùng  ñĩa (chia
                               b ng chương trình FDISK ) và Format  sau ñó Coppy các File c a
                               H ñi u hành MS DOS sang   C trư c khi ti n hành cài ñ t .
                               N u máy không cài Window 98 mà ch cài Window 2000 ho c
                               Window XP thì trong quá trình cài ñ t có h tr cho b n chia   và
                               Format  ñĩa , và v i h ñi u hành Window2000 ho c Window XP thì
                               b n không c n Coppy các file c a MS DOS sang   C như khi cài
                               Window 98 .                       Tư v n ch n thi t b


                          Chu n b thi t b cho b máy tính


                         Các bư c l p ráp máy tính.


                         Thi t l p c u hình cho máy
                    Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn


                                      Trang ch
http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                           1/20/200

Recomendados

Rom bios va ram cmos von
Rom bios va ram cmosRom bios va ram cmos
Rom bios va ram cmosfree lance
902 views4 Folien
Cac buoc lap rap may tinh von
Cac buoc lap rap may tinhCac buoc lap rap may tinh
Cac buoc lap rap may tinhfree lance
438 views5 Folien
Pp sua chua m ain board von
Pp sua chua m ain boardPp sua chua m ain board
Pp sua chua m ain boardfree lance
370 views23 Folien
Phuong phap sua chua mainboard von
Phuong phap sua chua mainboardPhuong phap sua chua mainboard
Phuong phap sua chua mainboardfree lance
782 views23 Folien
Khac phuc hu hong cua dia cung von
Khac phuc hu hong cua dia cungKhac phuc hu hong cua dia cung
Khac phuc hu hong cua dia cungfree lance
536 views7 Folien
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep) von
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)free lance
278 views17 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

[hoccokhi.vn] Hướng dẫn sử dụng phần mềm MasterCAM X phần 2 von
[hoccokhi.vn] Hướng dẫn sử dụng phần mềm MasterCAM X phần 2[hoccokhi.vn] Hướng dẫn sử dụng phần mềm MasterCAM X phần 2
[hoccokhi.vn] Hướng dẫn sử dụng phần mềm MasterCAM X phần 2Học Cơ Khí
211 views137 Folien
Nhiem vu cua bo nho ram von
Nhiem vu cua bo nho ramNhiem vu cua bo nho ram
Nhiem vu cua bo nho ramfree lance
462 views6 Folien
Mastercam 2017 cho người mới học von
Mastercam 2017 cho người mới họcMastercam 2017 cho người mới học
Mastercam 2017 cho người mới họcỨng Dụng Máy Tính
6.4K views34 Folien
Giáo trình lập trình gia công cắt dây Mastercam X9 von
Giáo trình lập trình gia công cắt dây Mastercam X9Giáo trình lập trình gia công cắt dây Mastercam X9
Giáo trình lập trình gia công cắt dây Mastercam X9Ứng Dụng Máy Tính
2.3K views15 Folien
Phuong phap kiem tra mainboard von
Phuong phap kiem tra mainboardPhuong phap kiem tra mainboard
Phuong phap kiem tra mainboardfree lance
627 views10 Folien
[Hoccokhi.vn] lap trinh gia cong mastercam 2d von
[Hoccokhi.vn] lap trinh gia cong mastercam 2d[Hoccokhi.vn] lap trinh gia cong mastercam 2d
[Hoccokhi.vn] lap trinh gia cong mastercam 2dHọc Cơ Khí
283 views137 Folien

Was ist angesagt?(16)

[hoccokhi.vn] Hướng dẫn sử dụng phần mềm MasterCAM X phần 2 von Học Cơ Khí
[hoccokhi.vn] Hướng dẫn sử dụng phần mềm MasterCAM X phần 2[hoccokhi.vn] Hướng dẫn sử dụng phần mềm MasterCAM X phần 2
[hoccokhi.vn] Hướng dẫn sử dụng phần mềm MasterCAM X phần 2
Học Cơ Khí211 views
Nhiem vu cua bo nho ram von free lance
Nhiem vu cua bo nho ramNhiem vu cua bo nho ram
Nhiem vu cua bo nho ram
free lance462 views
Phuong phap kiem tra mainboard von free lance
Phuong phap kiem tra mainboardPhuong phap kiem tra mainboard
Phuong phap kiem tra mainboard
free lance627 views
[Hoccokhi.vn] lap trinh gia cong mastercam 2d von Học Cơ Khí
[Hoccokhi.vn] lap trinh gia cong mastercam 2d[Hoccokhi.vn] lap trinh gia cong mastercam 2d
[Hoccokhi.vn] lap trinh gia cong mastercam 2d
Học Cơ Khí283 views
Ghost tu dia cung sang dia cung von free lance
Ghost tu dia cung sang dia cungGhost tu dia cung sang dia cung
Ghost tu dia cung sang dia cung
free lance416 views
[hoccokhi.vn] Lập trình cắt dây MasterCAM X8 von Học Cơ Khí
[hoccokhi.vn] Lập trình cắt dây MasterCAM X8[hoccokhi.vn] Lập trình cắt dây MasterCAM X8
[hoccokhi.vn] Lập trình cắt dây MasterCAM X8
Học Cơ Khí192 views
Ca mach co ban tren m ain board von free lance
Ca mach co ban tren m ain boardCa mach co ban tren m ain board
Ca mach co ban tren m ain board
free lance395 views
Giao trinh lam quen voi he toa do gia cong wcs tren Mastercam 2017 von Ứng Dụng Máy Tính
Giao trinh lam quen voi he toa do gia cong wcs tren Mastercam 2017Giao trinh lam quen voi he toa do gia cong wcs tren Mastercam 2017
Giao trinh lam quen voi he toa do gia cong wcs tren Mastercam 2017
Ghost tu partition sang partition von free lance
Ghost tu partition sang partitionGhost tu partition sang partition
Ghost tu partition sang partition
free lance1.7K views
Chuan bi thiet bi cho bo may tinh von free lance
Chuan bi thiet bi cho bo may tinhChuan bi thiet bi cho bo may tinh
Chuan bi thiet bi cho bo may tinh
free lance359 views
Chon ram cho may pen2 va pen3 von free lance
Chon ram cho may pen2 va pen3Chon ram cho may pen2 va pen3
Chon ram cho may pen2 va pen3
free lance281 views
Ghost tu file image ve partition von free lance
Ghost tu file image ve partitionGhost tu file image ve partition
Ghost tu file image ve partition
free lance387 views

Destacado

Các lỗi hdd von
Các lỗi hddCác lỗi hdd
Các lỗi hddfree lance
3K views41 Folien
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người von
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi ngườiThuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi ngườifree lance
240 views78 Folien
Dac diem cua cac doi main board von
Dac diem cua cac doi main boardDac diem cua cac doi main board
Dac diem cua cac doi main boardfree lance
779 views11 Folien
Gioi thieu chuong trinh ghost von
Gioi thieu chuong trinh ghostGioi thieu chuong trinh ghost
Gioi thieu chuong trinh ghostfree lance
365 views6 Folien
Sua chua cac benh ve may tinh von
Sua chua cac benh ve may tinhSua chua cac benh ve may tinh
Sua chua cac benh ve may tinhfree lance
477 views21 Folien
Sua chua o cdrom von
Sua chua o cdromSua chua o cdrom
Sua chua o cdromfree lance
462 views6 Folien

Destacado(7)

Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người von free lance
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi ngườiThuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người
free lance240 views
Dac diem cua cac doi main board von free lance
Dac diem cua cac doi main boardDac diem cua cac doi main board
Dac diem cua cac doi main board
free lance779 views
Gioi thieu chuong trinh ghost von free lance
Gioi thieu chuong trinh ghostGioi thieu chuong trinh ghost
Gioi thieu chuong trinh ghost
free lance365 views
Sua chua cac benh ve may tinh von free lance
Sua chua cac benh ve may tinhSua chua cac benh ve may tinh
Sua chua cac benh ve may tinh
free lance477 views
Sua chua o cdrom von free lance
Sua chua o cdromSua chua o cdrom
Sua chua o cdrom
free lance462 views
Tailieu.laixephongthu von free lance
Tailieu.laixephongthuTailieu.laixephongthu
Tailieu.laixephongthu
free lance194 views

Similar a Thiet lap cau hinh cho may tinh

Kiem tra o cung bang scandisk von
Kiem tra o cung bang scandiskKiem tra o cung bang scandisk
Kiem tra o cung bang scandiskfree lance
359 views6 Folien
Cai drive cho card video von
Cai drive cho card videoCai drive cho card video
Cai drive cho card videofree lance
320 views9 Folien
Sua chua cac benh cua may tinh von
Sua chua cac benh cua may tinhSua chua cac benh cua may tinh
Sua chua cac benh cua may tinhfree lance
629 views21 Folien
Cac benh ve ram von
Cac benh ve ramCac benh ve ram
Cac benh ve ramfree lance
295 views3 Folien
Chua hdd bang partition magic von
Chua hdd bang partition magicChua hdd bang partition magic
Chua hdd bang partition magicfree lance
280 views4 Folien
Dinh dang cho dia hdd von
Dinh dang cho dia hddDinh dang cho dia hdd
Dinh dang cho dia hddfree lance
337 views4 Folien

Similar a Thiet lap cau hinh cho may tinh(20)

Kiem tra o cung bang scandisk von free lance
Kiem tra o cung bang scandiskKiem tra o cung bang scandisk
Kiem tra o cung bang scandisk
free lance359 views
Cai drive cho card video von free lance
Cai drive cho card videoCai drive cho card video
Cai drive cho card video
free lance320 views
Sua chua cac benh cua may tinh von free lance
Sua chua cac benh cua may tinhSua chua cac benh cua may tinh
Sua chua cac benh cua may tinh
free lance629 views
Cac benh ve ram von free lance
Cac benh ve ramCac benh ve ram
Cac benh ve ram
free lance295 views
Chua hdd bang partition magic von free lance
Chua hdd bang partition magicChua hdd bang partition magic
Chua hdd bang partition magic
free lance280 views
Dinh dang cho dia hdd von free lance
Dinh dang cho dia hddDinh dang cho dia hdd
Dinh dang cho dia hdd
free lance337 views
Cac buoc thiet lap mang lan von free lance
Cac buoc thiet lap mang lanCac buoc thiet lap mang lan
Cac buoc thiet lap mang lan
free lance539 views
Ghost tu dia cung vao file imagi von free lance
Ghost tu dia cung vao file imagiGhost tu dia cung vao file imagi
Ghost tu dia cung vao file imagi
free lance346 views
Gioi thieu ve o cung hdd von free lance
Gioi thieu ve o cung hddGioi thieu ve o cung hdd
Gioi thieu ve o cung hdd
free lance434 views
Cac buoc thiet lap mang lan von Hate To Love
Cac buoc thiet lap mang lanCac buoc thiet lap mang lan
Cac buoc thiet lap mang lan
Hate To Love299 views
Cac dung cu de sua chua von free lance
Cac dung cu de sua chuaCac dung cu de sua chua
Cac dung cu de sua chua
free lance487 views
Lập trình tiện MASTERCAM x9 von Technical VN
Lập trình tiện MASTERCAM x9Lập trình tiện MASTERCAM x9
Lập trình tiện MASTERCAM x9
Technical VN1.4K views
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep) von Hate To Love
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
Hate To Love355 views
Ghost tu file image sang dia cung von free lance
Ghost tu file image sang dia cungGhost tu file image sang dia cung
Ghost tu file image sang dia cung
free lance378 views
Ban phim key board von free lance
Ban phim key boardBan phim key board
Ban phim key board
free lance343 views
Chia lai o cung bao toan du lieu von free lance
Chia lai o cung bao toan du lieuChia lai o cung bao toan du lieu
Chia lai o cung bao toan du lieu
free lance324 views
Dung cu de sua chua von free lance
Dung cu de sua chuaDung cu de sua chua
Dung cu de sua chua
free lance353 views

Más de free lance

Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf von
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdffree lance
67 views474 Folien
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf von
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdffree lance
65 views406 Folien
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).... von
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....free lance
18 views407 Folien
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).... von
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....free lance
8 views474 Folien
Thanh lý đồ gỗ bois indochine von
Thanh lý đồ gỗ bois indochineThanh lý đồ gỗ bois indochine
Thanh lý đồ gỗ bois indochinefree lance
52 views26 Folien
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP von
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆPIcolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆPfree lance
25 views38 Folien

Más de free lance(20)

Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf von free lance
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
free lance67 views
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf von free lance
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
free lance65 views
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).... von free lance
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
free lance18 views
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).... von free lance
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
free lance8 views
Thanh lý đồ gỗ bois indochine von free lance
Thanh lý đồ gỗ bois indochineThanh lý đồ gỗ bois indochine
Thanh lý đồ gỗ bois indochine
free lance52 views
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP von free lance
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆPIcolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
free lance25 views
Album kien truc dong duong von free lance
Album kien truc dong duong Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong
free lance25 views
Album kien truc dong duong von free lance
Album kien truc dong duong Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong
free lance22 views
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG von free lance
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNGBois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG
free lance52 views
Test case phanblogs seo vietnamnet von free lance
Test case phanblogs seo vietnamnetTest case phanblogs seo vietnamnet
Test case phanblogs seo vietnamnet
free lance94 views
Hướng dẫn kiểm tra đường truyền von free lance
Hướng dẫn kiểm tra đường truyềnHướng dẫn kiểm tra đường truyền
Hướng dẫn kiểm tra đường truyền
free lance237 views
Noi buon chien tranh von free lance
Noi buon chien tranh Noi buon chien tranh
Noi buon chien tranh
free lance236 views
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1 von free lance
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1
free lance157 views
Email marketing von free lance
Email marketingEmail marketing
Email marketing
free lance325 views
Bypassing censorship-vi von free lance
Bypassing censorship-viBypassing censorship-vi
Bypassing censorship-vi
free lance260 views
Tranh to mau cho be von free lance
Tranh to mau cho beTranh to mau cho be
Tranh to mau cho be
free lance658 views
Tranh to mau cho be von free lance
Tranh to mau cho beTranh to mau cho be
Tranh to mau cho be
free lance268 views
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người von free lance
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi ngườiThuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người
free lance809 views
10 van cau hoi vi sao hieu biet chung von free lance
10 van cau hoi vi sao hieu biet chung10 van cau hoi vi sao hieu biet chung
10 van cau hoi vi sao hieu biet chung
free lance422 views
Vũ trụ trong một vỏ hạt von free lance
Vũ trụ trong một vỏ hạtVũ trụ trong một vỏ hạt
Vũ trụ trong một vỏ hạt
free lance147 views

Thiet lap cau hinh cho may tinh

 • 1. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 1 of GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH Xin chào : ð Trư ng Long Lư t truy c p : 7 S dư : 125800 H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009 T NG QUAN . Thi t l p c u hình cho máy N i dung : Các bư c thi t l p c u hình cho máy CMOS SETUP, M t s chú ý trư c khi cài ñ t H CASE & NGU N ñi u hành . MAIN_BOARD . VI X LÝ - CPU B NH RAM . _HDD, CDROM T_B NH P XU T Các bư c thi t l p CMOS SETUP CARD M R NG Bư c 1 : Vào màn hình CMOS L P RÁP M.TÍNH Kh i ñ ng l i máy, trong lúc máy kh i ñ ng => b m liên ti p vào CÀI WINDOW 98 phím Delete ñ ñi vào màn hình CMOS ( Chú ý n u b m Delete không ñư c thì b m F2 ho c F10 ) CÀI WIN2000, XP => Màn hình CMOS s ñư c hi n th như sau : PARTION MAGIC B n ña tr chu t vào ñ xem chi ti t http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 2. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 2 of TI N ÍCH GHOST LAN - INTERNET Dowload G.Trình PH N S / CH A Màn hình thi t l p CMOS SETUP * ð m m t m c, b n di v t sáng ñ vào m c ñó và Enter ð di chuy n v t sáng ta dùng các phím mũi tên Di chuy n v t sáng b ng các phím mũi tên * ð thay ñ i l a ch n ta s d ng phím PageUp ho c PageDow * Các l a ch n Enabled : là cho phép Disabled : là không cho phép Bư c 2 . Thi t l p CMOS v ch ñ m c ñ nh http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 3. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 3 of Thi t l p CMOS v ch ñ m c ñ nh là tr v tr ng thái ban ñ u c a máy, thông thư ng tr ng thái ban ñ u là tr ng thái chu n . Di v t sáng xu ng dòng LOAD BIOS DEFAULTS ( Enter ) H p tho i sau xu t hi n Load Option Settings (Y/N)? N B n ch n phím Y và ( Enter ) Di ti p v t sáng xu ng dòng LOAD SETUP DEFAULTS Và cũng làm tương t như trên Bư c 3 : Ki m tra xem máy ñã nhân c ng chưa ? Vào m c STANDARD CMOS SETUP ð ý các dòng Primary Master Primary Slave Secondary Master Seconmary Slave N u như các dòng trên có hi n th các thông s c a ñĩa như SIZE, CYLS, HEAD v v.. thì ñĩa ñó máy ñã nh n . Ngư c l i n u các thông s ñó b ng 0 thì ñĩa ñó chưa ñư c nh n http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 4. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 4 of Như hình trên ta th y dòng Primary Master và dòng Secondary Master th y xu t hi n các thông s c a ñĩa = Như v y là máy ñã nh n các ñĩa trên . N u như thông s c a c 4 dòng trên ñ u là s 0 thì nghĩa là máy chưa nhân các ñĩa . = Trư ng h p máy chưa nh n ñĩa, b n c n ki m tra l i cáp tín hi u, dây c p ngu n và ñ c bi t là các Jumper n u như b n ñ u 2 ñĩa chung 1 cáp tín hi u thì ph i thi t l p m t là Master kia là Slave . Jumper thi t l p cho ñĩa Bư c 4 : Thi t l p ñĩa m m FDD V n trong m c STANDARD CMOS SETUP Trong ph n thi t l p ñĩa m m Trư ng h p có l p m m thì ta khai báo như trên máy m i s d ng ñư c m m. http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 5. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 5 of Trư ng h p máy không l p m m thì ta ph i khai báo như sau : Drive A : None Drive B : None Chú ý : N u không có m m trong máy mà ta thi t l p là có m m thì máy s báo l i và d ng l i trong quá trình kh i ñ ng . Bư c 5 : Thi t l p cho CD ROM kh i ñ ng trư c Vào m c BIOS FEATURES SETUP Di v t sáng xu ng m c Boot Sequence : CDROM, C, A Thi t l p cho CDROM ñ ng trư c . Ho c m t s máy có các tuỳ ch n khác http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 6. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 6 of First Boot : CDROM Second Boot : HDD1 Third Boot : FDD Thì b n ch n m c First Boot là CDROM Bư c 6 : Lưu l i và thoát B m phím F10 sau ñó ch n Y ( Enter ) Ho c di v t sáng xu ng dòng SAVE EXIT SETUP ( Enter ) = Ra b ng l a ch n SAVE TO CMOS and EXIT (Y/N)?N Ch n Y và (Enter) Lưu ý : trên là các thay ñ i c n thi t ñ chu n b cho quá trình cài ñ t ti p theo, các l a ch n khác khi ta ñưa v ch ñ m c ñ nh là máy ñã thi t l p v ch ñ t i ưu, vì v y ta không c n ph i thi t l p trên các m c khác . Sau khi thi t l p CMOS SETUP xong, lúc này b n b t tay vào cài ñ t H ñi u hành cho máy ( Xem trong ph n cài ñ t ) M TS ðI U CHÚ Ý KHI CÀI ð T H ðI U HÀNH . Máy tính c a b n có th cài ñ t h ñi u hành nào cũng ñư c như Windows 98, Windows 2000, Windows XP ho c b n có th cài nhi u h ñi u hành trên m t máy tính . N u máy c a b n cài ñ t Windows 2000 ho c Windows XP thì ñòi h i CPU ph i có t c ñ t 350MHz tr lên và RAM t i thi u là 128MB, n u c u hình th p hơn b n nên cài ñ t Windows98. N u máy c a b n cài nhi u h ñi u hành, thì m i h ñi u hành b n ph i ñ t trên m t Logic khác nhau, h ñi u hành cài ñ u tiên s n m m c ñ nh trên C http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 7. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 7 of N u máy cài nhi u h ñi u hành ( trong ñó có Windows98 ) thì b n ph i cài ñ t Windows98 trư c sau ñó m i cài ñ n Windows2000 ho c WindowsXP, n u b n làm ngư c l i t c là cài ñ t Window98 sau vào m t máy ñã có Window 2000 ho c Window XP thì s làm h ng Window 2000 ho c Window XP ñó . Khi cài ñ t Windows 98 thì b t bu c b n ph i phân vùng ñĩa (chia b ng chương trình FDISK ) và Format sau ñó Coppy các File c a H ñi u hành MS DOS sang C trư c khi ti n hành cài ñ t . N u máy không cài Window 98 mà ch cài Window 2000 ho c Window XP thì trong quá trình cài ñ t có h tr cho b n chia và Format ñĩa , và v i h ñi u hành Window2000 ho c Window XP thì b n không c n Coppy các file c a MS DOS sang C như khi cài Window 98 . Tư v n ch n thi t b Chu n b thi t b cho b máy tính Các bư c l p ráp máy tính. Thi t l p c u hình cho máy Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn Trang ch http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200