Sua chua o cdrom

free lance
free lanceC.I.O um free lance
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                                      Page 1 of
                        GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH
                 Xin chào : ð Trư ng Long  Lư t truy c p : 7  S dư : 125800    H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009
          T NG QUAN   .      S a ch a CD ROM
                       N i dung : S a ch a các b nh thư ng g p c a      CD Rom .
          CASE & NGU N

                            S A CH A CÁC B NH THƯ NG G P C A           CD -ROM
          MAIN_BOARD .
                              B nh 1 : C a ñĩa b k t không ra ñư c, ho c ra vào không h t
          VI X  LÝ - CPU
                              Nguyên nhân :
          B  NH  RAM .
                                Trùng dây culoa ra vào c a ñĩa
            _HDD, CDROM               Khay ra vào ñĩa b khô ch t bôi trơn, b k t
                                Các bánh răng ra vào ñĩa b m
          T_B NH P XU T
                              Kh c ph c :
          CARD M   R NG
                                Trư c h t dùng m t dây thép nh và c ng c m vào m t l nh phía
                                trư c   ñĩa ñ ñ y c a ñĩa ra .
          L P RÁP M.TÍNH


          CÀI WINDOW 98


          CÀI WIN2000, XP


          PARTION MAGIC


http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                              1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               Page 2 of
          TI N ÍCH GHOST                   L y ñĩa ra khi ñĩa b k t


          LAN - INTERNET          Tháo v   ñĩa ra ñ có th quan sát b cơ và b ph n môtơ ra vào
                          ñĩa .
          Dowload G.Trình
                               B n ñưa tr chu t vào nh ñ xem chú thích.
          PH N S / CH A
                                   B cơ c a   ñĩa CD Rom

                          Ki m tra dây culoa n u th y trùng thì thay m t dây culoa m i có kích
                          thư c ng n hơn m t chút.

                          Ki m tra các bánh răng Loading xem có b m không ? n u bánh
                          răng b m thì b n ph i ki m ñ thay th .

                          Dùng m t chút d u máy khâu nh vào trên rãnh trư t gi a khay ñĩa
                          và b cơ ( lưu ý nh ít và tránh ñ giây vào dây culoa )                          N u không ph i các nguyên nhân trên thì    ñĩa c a b n b h ng
                          m ch ñi n, lúc này b n hãy ki m tra c u chì ( như ñi n tr ) n m
                          ngay ñ u c m ngu n trên  ñĩa xem chúng có ñ t không

                         B nh 2 :  ñ c kém lúc ñ c ñư c lúc không , ho c không

http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                       1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                             Page 3 of

                              ñ c ñư c ñĩa .

                         Nguyên nhân :

                           Trư ng h p trên thư ng do m t ñ c b kém ho c b h ng .

                                B n ñưa tr chu t vào xem chú thích
                                  M t ñ c trong  ñĩa CD Rom

                         Kh c ph c :

                           Kích th m t ñ c : B n tháo v  ñĩa ra ñ có th nhìn th y c m m t
                           ñ c
http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                     1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               Page 4 of
                                  Bi n tr ñ tăng ñ phát x c a m t

                           Dùng tô vít nh ch nh bi n tr m t chút - thông thư ng ch nh thu n
                           chi u kim ñ ng h là tăng nhưng cũng có trư ng h p là ch nh ngư c
                           Lưu ý : Ch ch nh ít m t sau ñó th l i , không ch nh lên c c ñ i có
                           th cháy m t ñ c, n u ch nh mà không có k t qu thì ch nh theo
                           chi u ngư c l i .

                           N u ch nh mà không ñư c b n c n thay c m m t ñ c m i

                           Khi mua m t ñ c t t nh t b n nên mang theo c m m t ñ c cũ ñ
                           không b mua ph i m t ñ c không ñúng ch ng lo i.

                           Khi l p m t ñ c m i b n c n lưu ý : => M t m i bao gi cũng có
                           m i hàn, hàn ch p hai ñ u ñi t Lazer l i ñ b o v ñi t, khi thay ta
                           ph i hút thi c  m i hàn này ra .
                           Khi thay m t m i ta c n ph i hút thi c  m i hàn b o v m t ñ c
                              ra, m i hàn này n m trên v m ch c a c m m t ñ c

                         Phương pháp thay m t ñ c :

                           Mua m t m t ñ c cùng ch ng lo i : B n có th mua c m m t ñ c này
                            các c a hàng linh ki n ñi n t ngoài Ch tr i ( Hà n i ) ho c Ch
                           nh t t o ( TP H Chí Minh), n u không có b n ph i liên h v i các
                           Trung tâm b o hành c a hãng s n su t   CD Rom ñó .

                           Khi thay , trư c h t b n tháo v máy ñ h b cơ

http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                       1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                           Page 5 of
                                    B n ñưa tr chu t vào nh ñ xem chú thích.
                                          B cơ c a  ñĩa CD Rom

                                 Tháo c gi thanh trư t c a c m m t ñ c

                                 Tháo c m m t ñ c ra ngoài

                                 Hút thi c m i hàn b o v trên c m m t ñ c m i

                                 L p m t ñ c m i vào v trí
                                 ( Lưu ý là không ch nh m t ñ c m i )                         Gi i thi u v  c ng HDD


                          Nguyên lý ho t ñ ng c a ô c ng


                         ð nh d ng cho ñĩa HDD


                          Kh c ph c hư h ng c a ñĩa c ng


                          Ki m tra   c ng b ng SCANDISK


http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                  1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                            Page 6 of
                         Nguyên lý  CD ROM


                         S a ch a  CD ROM
                    Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn


                                    Trang ch
http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                    1/20/200

Recomendados

Nguyen ly hoat dong cua o cung von
Nguyen ly hoat dong cua o cungNguyen ly hoat dong cua o cung
Nguyen ly hoat dong cua o cungfree lance
942 views5 Folien
Cac buoc lap rap may tinh von
Cac buoc lap rap may tinhCac buoc lap rap may tinh
Cac buoc lap rap may tinhfree lance
438 views5 Folien
Các lỗi hdd von
Các lỗi hddCác lỗi hdd
Các lỗi hddhoangkimbinh
8.4K views41 Folien
Khai niem ve mang lan von
Khai niem ve mang lanKhai niem ve mang lan
Khai niem ve mang lanfree lance
431 views7 Folien
Email marketing von
Email marketingEmail marketing
Email marketingfree lance
325 views53 Folien
Bypassing censorship-vi von
Bypassing censorship-viBypassing censorship-vi
Bypassing censorship-vifree lance
260 views278 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Sua chua o cdrom

Mouse chuot von
Mouse chuotMouse chuot
Mouse chuotfree lance
353 views10 Folien
Gioi thieu ve o cung hdd von
Gioi thieu ve o cung hddGioi thieu ve o cung hdd
Gioi thieu ve o cung hddfree lance
434 views5 Folien
Kiem tra o cung bang scandisk von
Kiem tra o cung bang scandiskKiem tra o cung bang scandisk
Kiem tra o cung bang scandiskfree lance
359 views6 Folien
Chon thiet bi von
Chon thiet biChon thiet bi
Chon thiet bifree lance
321 views5 Folien
Chua hdd bang partition magic von
Chua hdd bang partition magicChua hdd bang partition magic
Chua hdd bang partition magicfree lance
280 views4 Folien
Ghost tu partition thanh file image von
Ghost tu partition thanh file imageGhost tu partition thanh file image
Ghost tu partition thanh file imagefree lance
418 views8 Folien

Similar a Sua chua o cdrom(20)

Gioi thieu ve o cung hdd von free lance
Gioi thieu ve o cung hddGioi thieu ve o cung hdd
Gioi thieu ve o cung hdd
free lance434 views
Kiem tra o cung bang scandisk von free lance
Kiem tra o cung bang scandiskKiem tra o cung bang scandisk
Kiem tra o cung bang scandisk
free lance359 views
Chua hdd bang partition magic von free lance
Chua hdd bang partition magicChua hdd bang partition magic
Chua hdd bang partition magic
free lance280 views
Ghost tu partition thanh file image von free lance
Ghost tu partition thanh file imageGhost tu partition thanh file image
Ghost tu partition thanh file image
free lance418 views
Nguyen ly cua o cdrom von free lance
Nguyen ly cua o cdromNguyen ly cua o cdrom
Nguyen ly cua o cdrom
free lance431 views
Ghost tu partition sang partition von free lance
Ghost tu partition sang partitionGhost tu partition sang partition
Ghost tu partition sang partition
free lance1.7K views
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep) von free lance
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
free lance278 views
Khac phuc hu hong cua dia cung von free lance
Khac phuc hu hong cua dia cungKhac phuc hu hong cua dia cung
Khac phuc hu hong cua dia cung
free lance536 views
Thiet lap cau hinh cho may tinh von free lance
Thiet lap cau hinh cho may tinhThiet lap cau hinh cho may tinh
Thiet lap cau hinh cho may tinh
free lance380 views
Ghost tu file image ve partition von free lance
Ghost tu file image ve partitionGhost tu file image ve partition
Ghost tu file image ve partition
free lance387 views
Chuan bi thiet bi cho bo may tinh von free lance
Chuan bi thiet bi cho bo may tinhChuan bi thiet bi cho bo may tinh
Chuan bi thiet bi cho bo may tinh
free lance359 views
Ghost tu dia cung vao file imagi von free lance
Ghost tu dia cung vao file imagiGhost tu dia cung vao file imagi
Ghost tu dia cung vao file imagi
free lance346 views
Phuong phap sua chua mainboard von free lance
Phuong phap sua chua mainboardPhuong phap sua chua mainboard
Phuong phap sua chua mainboard
free lance782 views
Pp sua chua m ain board von free lance
Pp sua chua m ain boardPp sua chua m ain board
Pp sua chua m ain board
free lance370 views
Ghost tu dia cung sang dia cung von free lance
Ghost tu dia cung sang dia cungGhost tu dia cung sang dia cung
Ghost tu dia cung sang dia cung
free lance416 views
Card video card man hinh von free lance
Card video card man hinhCard video card man hinh
Card video card man hinh
free lance466 views
Cac benh ve ram von free lance
Cac benh ve ramCac benh ve ram
Cac benh ve ram
free lance295 views
Cac dung cu de sua chua von free lance
Cac dung cu de sua chuaCac dung cu de sua chua
Cac dung cu de sua chua
free lance487 views

Más de free lance

Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf von
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdffree lance
67 views474 Folien
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf von
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdffree lance
65 views406 Folien
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).... von
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....free lance
18 views407 Folien
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).... von
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....free lance
8 views474 Folien
Thanh lý đồ gỗ bois indochine von
Thanh lý đồ gỗ bois indochineThanh lý đồ gỗ bois indochine
Thanh lý đồ gỗ bois indochinefree lance
52 views26 Folien
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP von
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆPIcolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆPfree lance
25 views38 Folien

Más de free lance(20)

Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf von free lance
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
free lance67 views
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf von free lance
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
free lance65 views
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).... von free lance
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
free lance18 views
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).... von free lance
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
free lance8 views
Thanh lý đồ gỗ bois indochine von free lance
Thanh lý đồ gỗ bois indochineThanh lý đồ gỗ bois indochine
Thanh lý đồ gỗ bois indochine
free lance52 views
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP von free lance
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆPIcolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
free lance25 views
Album kien truc dong duong von free lance
Album kien truc dong duong Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong
free lance25 views
Album kien truc dong duong von free lance
Album kien truc dong duong Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong
free lance22 views
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG von free lance
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNGBois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG
free lance52 views
Test case phanblogs seo vietnamnet von free lance
Test case phanblogs seo vietnamnetTest case phanblogs seo vietnamnet
Test case phanblogs seo vietnamnet
free lance94 views
Hướng dẫn kiểm tra đường truyền von free lance
Hướng dẫn kiểm tra đường truyềnHướng dẫn kiểm tra đường truyền
Hướng dẫn kiểm tra đường truyền
free lance237 views
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1 von free lance
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1
free lance157 views
Tranh to mau cho be von free lance
Tranh to mau cho beTranh to mau cho be
Tranh to mau cho be
free lance658 views
Tranh to mau cho be von free lance
Tranh to mau cho beTranh to mau cho be
Tranh to mau cho be
free lance268 views
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người von free lance
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi ngườiThuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người
free lance809 views
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người von free lance
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi ngườiThuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người
free lance240 views
10 van cau hoi vi sao hieu biet chung von free lance
10 van cau hoi vi sao hieu biet chung10 van cau hoi vi sao hieu biet chung
10 van cau hoi vi sao hieu biet chung
free lance422 views
Vũ trụ trong một vỏ hạt von free lance
Vũ trụ trong một vỏ hạtVũ trụ trong một vỏ hạt
Vũ trụ trong một vỏ hạt
free lance147 views
10 mẩu truyện thiền von free lance
10 mẩu truyện thiền10 mẩu truyện thiền
10 mẩu truyện thiền
free lance476 views

Sua chua o cdrom

 • 1. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 1 of GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH Xin chào : ð Trư ng Long Lư t truy c p : 7 S dư : 125800 H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009 T NG QUAN . S a ch a CD ROM N i dung : S a ch a các b nh thư ng g p c a CD Rom . CASE & NGU N S A CH A CÁC B NH THƯ NG G P C A CD -ROM MAIN_BOARD . B nh 1 : C a ñĩa b k t không ra ñư c, ho c ra vào không h t VI X LÝ - CPU Nguyên nhân : B NH RAM . Trùng dây culoa ra vào c a ñĩa _HDD, CDROM Khay ra vào ñĩa b khô ch t bôi trơn, b k t Các bánh răng ra vào ñĩa b m T_B NH P XU T Kh c ph c : CARD M R NG Trư c h t dùng m t dây thép nh và c ng c m vào m t l nh phía trư c ñĩa ñ ñ y c a ñĩa ra . L P RÁP M.TÍNH CÀI WINDOW 98 CÀI WIN2000, XP PARTION MAGIC http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 2. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 2 of TI N ÍCH GHOST L y ñĩa ra khi ñĩa b k t LAN - INTERNET Tháo v ñĩa ra ñ có th quan sát b cơ và b ph n môtơ ra vào ñĩa . Dowload G.Trình B n ñưa tr chu t vào nh ñ xem chú thích. PH N S / CH A B cơ c a ñĩa CD Rom Ki m tra dây culoa n u th y trùng thì thay m t dây culoa m i có kích thư c ng n hơn m t chút. Ki m tra các bánh răng Loading xem có b m không ? n u bánh răng b m thì b n ph i ki m ñ thay th . Dùng m t chút d u máy khâu nh vào trên rãnh trư t gi a khay ñĩa và b cơ ( lưu ý nh ít và tránh ñ giây vào dây culoa ) N u không ph i các nguyên nhân trên thì ñĩa c a b n b h ng m ch ñi n, lúc này b n hãy ki m tra c u chì ( như ñi n tr ) n m ngay ñ u c m ngu n trên ñĩa xem chúng có ñ t không B nh 2 : ñ c kém lúc ñ c ñư c lúc không , ho c không http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 3. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 3 of ñ c ñư c ñĩa . Nguyên nhân : Trư ng h p trên thư ng do m t ñ c b kém ho c b h ng . B n ñưa tr chu t vào xem chú thích M t ñ c trong ñĩa CD Rom Kh c ph c : Kích th m t ñ c : B n tháo v ñĩa ra ñ có th nhìn th y c m m t ñ c http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 4. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 4 of Bi n tr ñ tăng ñ phát x c a m t Dùng tô vít nh ch nh bi n tr m t chút - thông thư ng ch nh thu n chi u kim ñ ng h là tăng nhưng cũng có trư ng h p là ch nh ngư c Lưu ý : Ch ch nh ít m t sau ñó th l i , không ch nh lên c c ñ i có th cháy m t ñ c, n u ch nh mà không có k t qu thì ch nh theo chi u ngư c l i . N u ch nh mà không ñư c b n c n thay c m m t ñ c m i Khi mua m t ñ c t t nh t b n nên mang theo c m m t ñ c cũ ñ không b mua ph i m t ñ c không ñúng ch ng lo i. Khi l p m t ñ c m i b n c n lưu ý : => M t m i bao gi cũng có m i hàn, hàn ch p hai ñ u ñi t Lazer l i ñ b o v ñi t, khi thay ta ph i hút thi c m i hàn này ra . Khi thay m t m i ta c n ph i hút thi c m i hàn b o v m t ñ c ra, m i hàn này n m trên v m ch c a c m m t ñ c Phương pháp thay m t ñ c : Mua m t m t ñ c cùng ch ng lo i : B n có th mua c m m t ñ c này các c a hàng linh ki n ñi n t ngoài Ch tr i ( Hà n i ) ho c Ch nh t t o ( TP H Chí Minh), n u không có b n ph i liên h v i các Trung tâm b o hành c a hãng s n su t CD Rom ñó . Khi thay , trư c h t b n tháo v máy ñ h b cơ http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 5. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 5 of B n ñưa tr chu t vào nh ñ xem chú thích. B cơ c a ñĩa CD Rom Tháo c gi thanh trư t c a c m m t ñ c Tháo c m m t ñ c ra ngoài Hút thi c m i hàn b o v trên c m m t ñ c m i L p m t ñ c m i vào v trí ( Lưu ý là không ch nh m t ñ c m i ) Gi i thi u v c ng HDD Nguyên lý ho t ñ ng c a ô c ng ð nh d ng cho ñĩa HDD Kh c ph c hư h ng c a ñĩa c ng Ki m tra c ng b ng SCANDISK http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 6. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 6 of Nguyên lý CD ROM S a ch a CD ROM Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn Trang ch http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200