Rom bios va ram cmos

free lance
free lanceC.I.O um free lance
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                                     Page 1 of
                        GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH
                 Xin chào : ð Trư ng Long  Lư t truy c p : 7  S dư : 125800  H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009
          T NG QUAN   .      ROM BIOS & RAM CMOS
                       N i dung : Khái ni m v ROM BIOS, Bi u hi n khi h ng ROM BIOS , RAM CMOS và chương trình
          CASE & NGU N       CMOS SETUP


          MAIN_BOARD .


          VI X  LÝ - CPU             1. Khái ni m v   ROM BIOS

          B  NH  RAM .               ROM BIOS ( Read Olly Memory Base Input Output System - B nh
                                ch ñ c Lưu các chương trình vào ra cơ s  )
            _HDD, CDROM                + ROM BIOS là m t IC ñư c g n c ñ nh trên Mainboard (thư ng
                                g n nhưng không hàn ), và thư ng giao ti p tr c ti p v i Sourth
          T_B NH P XU T                Bridge .
                                 + Là b nh ch ñ c nên ta không th ghi d li u vào ROM ñư c,
          CARD M   R NG               tuy nhiên khi n p l i ROM ta v n có th ghi vào ROM b ng các thi t
                                b ñ c bi t .
          L P RÁP M.TÍNH                D li u trong ROM ñư c các nhà s n xu t Mainboard n p s n, d
                                li u này không b m t khi m t ñi n, nó bao g m :
          CÀI WINDOW 98                 + Các câu l nh hư ng d n cho CPU th c hi n quá trình POST
                                máy ( Power On Self Test - B t ngu n và ki m tra )
          CÀI WIN2000, XP                + Các thông báo l i b ng ti ng bíp hay b ng ký t trên màn hình khi
                                nó ki m tra và phát hi n l i .
                                 + B n ( Default) thi t l p c u hình máy - CMOS Setup
          PARTION MAGIC
                                 + Trình ñi u khi n bàn phím và các c ng vào ra .

http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                             1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                                Page 2 of
          TI N ÍCH GHOST


          LAN - INTERNET


          Dowload G.Trình


          PH N S / CH A                                  ROM BIOS là IC ñư c g n trên Mainboard
                               ROM BIOS là IC vuông chân c m g n chipset c u nam

                          2. Bi u hi n khi h ng ROM BIOS

                              Khi h ng ROM BIOS thì CPU không th l y ñư c d li u ñ th c
                              hi n quá trình POST máy và cũng không ñưa ra ñư c thông báo gì
                              và như v y bi u hi n s là
                              => Máy không có ti ng bíp cũng không lên màn hình .

                          N u ta dùng Card Test Main ñ ki m ta thì th y ñèn BOIS s không
                         sáng .
http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                       1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                              Page 3 of
                               Dùng Card Test Main ki m tra th y ñèn BIOS
                                không sáng là bi u hi n c a h ng BIOS

                         3. RAM CMOS và chương trình CMOS SETUP

                           Khái ni m v RAM CMOS
                           Là m t chíp r t nh n m tích h p trong Chipset c u nam, RAM
                           CMOS ñư c nuôi b ng ngu n Pin 3V vì v y d li u trong RAM
                           CMOS không b m t khi t t máy .

                           Nhi m v c a RAM CMOS
                           + Nhi m v chính c a RAM CMOS là lưu b ng thi t l p c u hình
                           c a máy ñ cung c p cho CPU trong quá trình kh i ñ ng .
                           + Khi ta b t máy tính, quá trình POST máy b t ñ u, CPU s ñ c và
                           làm theo các thi t l p trong RAM CMOS, n u RAM CMOS b m t d

http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                     1/20/200
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                                   Page 4 of
                              li u ( ví d khi ta tháo Pin ra ) thì CPU s ñ c b n CMOS m c ñ nh
                              ñư c ghi trên ROM BIOS

                              Quá trình thi t l p c u hình máy - CMOS SETUP
                               + Thi t l p c u hình máy là quá trình b t bu c khi ta th c hi n l p
                              ráp 1 b máy tính ( s nói chi ti t  ph n l p máy )
                               + ð vào chương trình CMOS SETUP ta b m liên t c phím Delete
                              ho c phím F2 ho c phím F10 ( Tuỳ hi u máy ) trong lúc máy ñang
                              kh i ñ ng .
                               + Chương trình CMOS Setup s ñ c và hi n th n i dung ñã có
                              trong RAM CMOS ñ cho ta thi t l p l i, trong trư ng h p là
                              Mainboard m i (Chưa có d li u trong RAM CMOS ) thì chương
                              trình s ñ c và hi n th b n Default ñư c ghi c ñ nh trong ROM
                              BIOS .
                         Nhi m v c a b nh RAM


                          Ch n RAM cho máy Pen2 & Pen3


                          Ch n DDRam cho máy Pentium 4


                         ROM BIOS & RAM CMOS


                       Các b nh v RAM
                    Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn


                                     Trang chhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp                                           1/20/200

Recomendados

Cac benh ve ram von
Cac benh ve ramCac benh ve ram
Cac benh ve ramfree lance
295 views3 Folien
Nhiem vu cua bo nho ram von
Nhiem vu cua bo nho ramNhiem vu cua bo nho ram
Nhiem vu cua bo nho ramfree lance
462 views6 Folien
Cac buoc lap rap may tinh von
Cac buoc lap rap may tinhCac buoc lap rap may tinh
Cac buoc lap rap may tinhfree lance
438 views5 Folien
Chuan bi thiet bi cho bo may tinh von
Chuan bi thiet bi cho bo may tinhChuan bi thiet bi cho bo may tinh
Chuan bi thiet bi cho bo may tinhfree lance
359 views7 Folien
Chon ddram cho may pen4 von
Chon ddram cho may pen4Chon ddram cho may pen4
Chon ddram cho may pen4free lance
362 views6 Folien
Chuong 5 ram von
Chuong 5 ramChuong 5 ram
Chuong 5 ramHate To Love
201 views11 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Chuc nang va linh kien cua main board von
Chuc nang va linh kien cua main boardChuc nang va linh kien cua main board
Chuc nang va linh kien cua main boardfree lance
851 views15 Folien
Ca mach co ban tren m ain board von
Ca mach co ban tren m ain boardCa mach co ban tren m ain board
Ca mach co ban tren m ain boardfree lance
395 views17 Folien
Bai giang cau truc pc von
Bai giang cau truc pcBai giang cau truc pc
Bai giang cau truc pcQuách Đại Dương
630 views104 Folien
Mainboard von
MainboardMainboard
MainboardTiến Quang Phan
1.4K views33 Folien
Phuong phap kiem tra mainboard von
Phuong phap kiem tra mainboardPhuong phap kiem tra mainboard
Phuong phap kiem tra mainboardfree lance
627 views10 Folien
Thiet lap bios von
Thiet lap biosThiet lap bios
Thiet lap biosTrường Tiền
428 views8 Folien

Was ist angesagt?(15)

Chuc nang va linh kien cua main board von free lance
Chuc nang va linh kien cua main boardChuc nang va linh kien cua main board
Chuc nang va linh kien cua main board
free lance851 views
Ca mach co ban tren m ain board von free lance
Ca mach co ban tren m ain boardCa mach co ban tren m ain board
Ca mach co ban tren m ain board
free lance395 views
Phuong phap kiem tra mainboard von free lance
Phuong phap kiem tra mainboardPhuong phap kiem tra mainboard
Phuong phap kiem tra mainboard
free lance627 views
Pp sua chua m ain board von free lance
Pp sua chua m ain boardPp sua chua m ain board
Pp sua chua m ain board
free lance370 views
Phuong phap sua chua mainboard von free lance
Phuong phap sua chua mainboardPhuong phap sua chua mainboard
Phuong phap sua chua mainboard
free lance782 views
Giáo trình S7300 von quanglocbp
Giáo trình S7300Giáo trình S7300
Giáo trình S7300
quanglocbp796 views
Baocao th ctmt von John Lemon
Baocao th ctmtBaocao th ctmt
Baocao th ctmt
John Lemon829 views
Cau tao va hoat dong cua cpu von free lance
Cau tao va hoat dong cua cpuCau tao va hoat dong cua cpu
Cau tao va hoat dong cua cpu
free lance1K views
Giáo trình plc mitsubishi _ĐH Công nghiệp TP.HCM von quanglocbp
Giáo trình plc mitsubishi _ĐH Công nghiệp TP.HCMGiáo trình plc mitsubishi _ĐH Công nghiệp TP.HCM
Giáo trình plc mitsubishi _ĐH Công nghiệp TP.HCM
quanglocbp16.5K views
Bai 04 vi xu ly (cpu) von Luân Luân
Bai 04  vi xu ly (cpu)Bai 04  vi xu ly (cpu)
Bai 04 vi xu ly (cpu)
Luân Luân1.6K views

Destacado

Cài windows 7 từ ổ đĩa von
Cài windows 7 từ ổ đĩaCài windows 7 từ ổ đĩa
Cài windows 7 từ ổ đĩaThuan Nguyen
1.9K views18 Folien
Cài đặt windows xp von
Cài đặt windows xpCài đặt windows xp
Cài đặt windows xpNam Bùi
2.5K views58 Folien
Noi buon chien tranh von
Noi buon chien tranh Noi buon chien tranh
Noi buon chien tranh free lance
236 views153 Folien
Email marketing von
Email marketingEmail marketing
Email marketingfree lance
325 views53 Folien
Bypassing censorship-vi von
Bypassing censorship-viBypassing censorship-vi
Bypassing censorship-vifree lance
260 views278 Folien
Tailieu.laixephongthu von
Tailieu.laixephongthuTailieu.laixephongthu
Tailieu.laixephongthufree lance
194 views29 Folien

Destacado(9)

Cài windows 7 từ ổ đĩa von Thuan Nguyen
Cài windows 7 từ ổ đĩaCài windows 7 từ ổ đĩa
Cài windows 7 từ ổ đĩa
Thuan Nguyen1.9K views
Cài đặt windows xp von Nam Bùi
Cài đặt windows xpCài đặt windows xp
Cài đặt windows xp
Nam Bùi2.5K views
Noi buon chien tranh von free lance
Noi buon chien tranh Noi buon chien tranh
Noi buon chien tranh
free lance236 views
Email marketing von free lance
Email marketingEmail marketing
Email marketing
free lance325 views
Bypassing censorship-vi von free lance
Bypassing censorship-viBypassing censorship-vi
Bypassing censorship-vi
free lance260 views
Tailieu.laixephongthu von free lance
Tailieu.laixephongthuTailieu.laixephongthu
Tailieu.laixephongthu
free lance194 views
Bai giang mon mang may tinh von Jun Pham
Bai giang mon mang may tinhBai giang mon mang may tinh
Bai giang mon mang may tinh
Jun Pham6.1K views
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1 von free lance
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1
free lance157 views
Hướng dẫn kiểm tra đường truyền von free lance
Hướng dẫn kiểm tra đường truyềnHướng dẫn kiểm tra đường truyền
Hướng dẫn kiểm tra đường truyền
free lance237 views

Similar a Rom bios va ram cmos

Bai 09 cau hinh bios von
Bai 09 cau hinh biosBai 09 cau hinh bios
Bai 09 cau hinh biosQuang Nguyễn Thái
2.8K views29 Folien
Chuong 10 laprap-mt von
Chuong 10 laprap-mtChuong 10 laprap-mt
Chuong 10 laprap-mtHate To Love
419 views14 Folien
Cai drive cho card video von
Cai drive cho card videoCai drive cho card video
Cai drive cho card videofree lance
320 views9 Folien
Chon thiet bi von
Chon thiet biChon thiet bi
Chon thiet bifree lance
321 views5 Folien
Chuong 5 ram von
Chuong 5 ramChuong 5 ram
Chuong 5 ramVNG
223 views11 Folien
Chuong 5 ram von
Chuong 5 ramChuong 5 ram
Chuong 5 ramHate To Love
668 views11 Folien

Similar a Rom bios va ram cmos(20)

Cai drive cho card video von free lance
Cai drive cho card videoCai drive cho card video
Cai drive cho card video
free lance320 views
Chuong 5 ram von VNG
Chuong 5 ramChuong 5 ram
Chuong 5 ram
VNG223 views
Card video card man hinh von free lance
Card video card man hinhCard video card man hinh
Card video card man hinh
free lance466 views
Kiem tra o cung bang scandisk von free lance
Kiem tra o cung bang scandiskKiem tra o cung bang scandisk
Kiem tra o cung bang scandisk
free lance359 views
Sua chua cac benh cua may tinh von free lance
Sua chua cac benh cua may tinhSua chua cac benh cua may tinh
Sua chua cac benh cua may tinh
free lance629 views
hardware_software_k07406 von Vo Oanh
hardware_software_k07406hardware_software_k07406
hardware_software_k07406
Vo Oanh362 views
Huong dan su dung usb com von son2483
Huong dan su dung usb comHuong dan su dung usb com
Huong dan su dung usb com
son2483482 views
Sua chua cac benh ve may tinh von free lance
Sua chua cac benh ve may tinhSua chua cac benh ve may tinh
Sua chua cac benh ve may tinh
free lance477 views
Ghost tu dia cung sang dia cung von free lance
Ghost tu dia cung sang dia cungGhost tu dia cung sang dia cung
Ghost tu dia cung sang dia cung
free lance416 views
Chuong05 von na
Chuong05Chuong05
Chuong05
na320 views
Khac phuc hu hong cua dia cung von free lance
Khac phuc hu hong cua dia cungKhac phuc hu hong cua dia cung
Khac phuc hu hong cua dia cung
free lance536 views
Cac buoc thiet lap mang lan von Hate To Love
Cac buoc thiet lap mang lanCac buoc thiet lap mang lan
Cac buoc thiet lap mang lan
Hate To Love299 views

Más de free lance

Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf von
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdffree lance
60 views474 Folien
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf von
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdffree lance
59 views406 Folien
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).... von
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....free lance
18 views407 Folien
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).... von
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....free lance
8 views474 Folien
Thanh lý đồ gỗ bois indochine von
Thanh lý đồ gỗ bois indochineThanh lý đồ gỗ bois indochine
Thanh lý đồ gỗ bois indochinefree lance
52 views26 Folien
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP von
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆPIcolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆPfree lance
25 views38 Folien

Más de free lance(19)

Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf von free lance
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
free lance60 views
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf von free lance
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
free lance59 views
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).... von free lance
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
free lance18 views
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).... von free lance
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
free lance8 views
Thanh lý đồ gỗ bois indochine von free lance
Thanh lý đồ gỗ bois indochineThanh lý đồ gỗ bois indochine
Thanh lý đồ gỗ bois indochine
free lance52 views
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP von free lance
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆPIcolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
free lance25 views
Album kien truc dong duong von free lance
Album kien truc dong duong Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong
free lance24 views
Album kien truc dong duong von free lance
Album kien truc dong duong Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong
free lance21 views
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG von free lance
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNGBois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG
free lance52 views
Test case phanblogs seo vietnamnet von free lance
Test case phanblogs seo vietnamnetTest case phanblogs seo vietnamnet
Test case phanblogs seo vietnamnet
free lance94 views
Tranh to mau cho be von free lance
Tranh to mau cho beTranh to mau cho be
Tranh to mau cho be
free lance658 views
Tranh to mau cho be von free lance
Tranh to mau cho beTranh to mau cho be
Tranh to mau cho be
free lance268 views
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người von free lance
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi ngườiThuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người
free lance809 views
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người von free lance
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi ngườiThuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người
free lance240 views
10 van cau hoi vi sao hieu biet chung von free lance
10 van cau hoi vi sao hieu biet chung10 van cau hoi vi sao hieu biet chung
10 van cau hoi vi sao hieu biet chung
free lance422 views
Vũ trụ trong một vỏ hạt von free lance
Vũ trụ trong một vỏ hạtVũ trụ trong một vỏ hạt
Vũ trụ trong một vỏ hạt
free lance147 views
10 mẩu truyện thiền von free lance
10 mẩu truyện thiền10 mẩu truyện thiền
10 mẩu truyện thiền
free lance476 views
Sua chua o cdrom von free lance
Sua chua o cdromSua chua o cdrom
Sua chua o cdrom
free lance462 views

Rom bios va ram cmos

 • 1. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 1 of GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH Xin chào : ð Trư ng Long Lư t truy c p : 7 S dư : 125800 H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009 T NG QUAN . ROM BIOS & RAM CMOS N i dung : Khái ni m v ROM BIOS, Bi u hi n khi h ng ROM BIOS , RAM CMOS và chương trình CASE & NGU N CMOS SETUP MAIN_BOARD . VI X LÝ - CPU 1. Khái ni m v ROM BIOS B NH RAM . ROM BIOS ( Read Olly Memory Base Input Output System - B nh ch ñ c Lưu các chương trình vào ra cơ s ) _HDD, CDROM + ROM BIOS là m t IC ñư c g n c ñ nh trên Mainboard (thư ng g n nhưng không hàn ), và thư ng giao ti p tr c ti p v i Sourth T_B NH P XU T Bridge . + Là b nh ch ñ c nên ta không th ghi d li u vào ROM ñư c, CARD M R NG tuy nhiên khi n p l i ROM ta v n có th ghi vào ROM b ng các thi t b ñ c bi t . L P RÁP M.TÍNH D li u trong ROM ñư c các nhà s n xu t Mainboard n p s n, d li u này không b m t khi m t ñi n, nó bao g m : CÀI WINDOW 98 + Các câu l nh hư ng d n cho CPU th c hi n quá trình POST máy ( Power On Self Test - B t ngu n và ki m tra ) CÀI WIN2000, XP + Các thông báo l i b ng ti ng bíp hay b ng ký t trên màn hình khi nó ki m tra và phát hi n l i . + B n ( Default) thi t l p c u hình máy - CMOS Setup PARTION MAGIC + Trình ñi u khi n bàn phím và các c ng vào ra . http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 2. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 2 of TI N ÍCH GHOST LAN - INTERNET Dowload G.Trình PH N S / CH A ROM BIOS là IC ñư c g n trên Mainboard ROM BIOS là IC vuông chân c m g n chipset c u nam 2. Bi u hi n khi h ng ROM BIOS Khi h ng ROM BIOS thì CPU không th l y ñư c d li u ñ th c hi n quá trình POST máy và cũng không ñưa ra ñư c thông báo gì và như v y bi u hi n s là => Máy không có ti ng bíp cũng không lên màn hình . N u ta dùng Card Test Main ñ ki m ta thì th y ñèn BOIS s không sáng . http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 3. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 3 of Dùng Card Test Main ki m tra th y ñèn BIOS không sáng là bi u hi n c a h ng BIOS 3. RAM CMOS và chương trình CMOS SETUP Khái ni m v RAM CMOS Là m t chíp r t nh n m tích h p trong Chipset c u nam, RAM CMOS ñư c nuôi b ng ngu n Pin 3V vì v y d li u trong RAM CMOS không b m t khi t t máy . Nhi m v c a RAM CMOS + Nhi m v chính c a RAM CMOS là lưu b ng thi t l p c u hình c a máy ñ cung c p cho CPU trong quá trình kh i ñ ng . + Khi ta b t máy tính, quá trình POST máy b t ñ u, CPU s ñ c và làm theo các thi t l p trong RAM CMOS, n u RAM CMOS b m t d http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 • 4. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 4 of li u ( ví d khi ta tháo Pin ra ) thì CPU s ñ c b n CMOS m c ñ nh ñư c ghi trên ROM BIOS Quá trình thi t l p c u hình máy - CMOS SETUP + Thi t l p c u hình máy là quá trình b t bu c khi ta th c hi n l p ráp 1 b máy tính ( s nói chi ti t ph n l p máy ) + ð vào chương trình CMOS SETUP ta b m liên t c phím Delete ho c phím F2 ho c phím F10 ( Tuỳ hi u máy ) trong lúc máy ñang kh i ñ ng . + Chương trình CMOS Setup s ñ c và hi n th n i dung ñã có trong RAM CMOS ñ cho ta thi t l p l i, trong trư ng h p là Mainboard m i (Chưa có d li u trong RAM CMOS ) thì chương trình s ñ c và hi n th b n Default ñư c ghi c ñ nh trong ROM BIOS . Nhi m v c a b nh RAM Ch n RAM cho máy Pen2 & Pen3 Ch n DDRam cho máy Pentium 4 ROM BIOS & RAM CMOS Các b nh v RAM Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn Trang ch http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200