Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Brosjyre Medvind

313 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Brosjyre Medvind

  1. 1. Glede og balanse i livet og på jobben Omstilling Ledertrening Karriererådgivning
  2. 2. Omstilling uten konflikt Utfordringer ved omstillings- og endringsprosesser - Hvordan bevare produktiviteten og lønnsomheten - Hvordan sikre god beredskap og tilstrekkelig gjennomføringskraft - Hvordan avslutte ansettelsesforhold på en ryddig måte uten konflikt - Hvordan vise etisk lederskap i endringsprosesser Virksomhetens målsetninger - Redusere faren for rettslige konflikter - Opprettholde et godt og konstruktivt samarbeid med tillitsvalgtes organisasjoner - Bevare omdømme i markedet - Bevare tillit og lojalitet hos de som skal være igjen i virksomheten - Beholde nøkkelpersoner - Sikre en rask gjennomføring uten produktivitetstap og bevare lønnsomheten Nytte ved å bruke Medvind - Skape trygghet for ledere i gjennomføring av prosessen - Profesjonell gjennomføring av ”den viktige samtalen” - Etablere et ryddig samarbeid med AMU og tillitsvalgte - Etablere gode og målrettede avtaler og sluttpakker - Skape trygget for en god prosess mot ”ny riktig jobb” for de som berøres - Kvalitetssikre alle prosedyrer mot Arbeidsmiljølovens krav - Kvalitetssikre kriterier for utvelgelse av berørte ved nedbemanning - Sikre en rask og målrettet prosess gjennom en grundig planlegging - Etablere beredskap for informasjon utad mot markedet og mot media Planlegging • Målavklaring • Styrevedtak • Rammevilkår • Økonomi STRATEGI • Tidsplan • Avtale rådgivning • Strategi • Utvelgelseskriterier • Sluttpakkeplan • Avklaring med tillitsvalgte • Kapasitetsanalyse • Kompetanseanalyse • Prosessplan PLAN • Sluttpakkedesign • Informasjonsplan • Ledertrening • Informasjon • Drøftelsessamtale • Oppsigelse/sluttavtale • Juridisk analyse • Informasjon til ansatte GJENNOMFØRING • Mottak berørte • Program mot ny jobb for berørte • Plan for de som er igjen • Ledermotivasjon • Oppfølging NY ORGANISASJON • Rapport • Ny riktig jobb • Plan for kick off ny org. VIRKSOMHET MEDVIND
  3. 3. Rådgivning frem mot ny riktig jobb Hva er viktig for de som forlater virksomheten - Økonomisk trygghet i jobbbsøkeperioden - Bevare selvrespekten og troen på verdien av egen kompetanse og erfaring - Bevisstgjøre egen jobbsøkeprosess og presentasjon - Sikre en grundig analyse av nye muligheter - Sikre rask overgang til ny riktig jobb Hva kan Medvind tilby - Individuell rådgivning for profesjonalisering av jobbsøket - Avslutte forholdet til virksomheten og sikre gode referanser - Avklare sluttårsak - Etablere en egen markedsplan med fokus mot egen utvikling og ny karriere - Kompetansekartlegging - Bevisstgjøring og tydeliggjøring av personlige egenskaper - Personprofilanalyse - Etablere en målrettet CV og Søknad - Egenpresentasjon og intervjutrening - Presentasjon og bruk av nettverkskontakter - Bruk av rekrutteringsbyråer, headhuntere og jobbdatabaser - Vurdering av reelle jobbtilbud og ansettelsesavtaler - Vurdering av oppstart av egen virksomhet - Plan for ” de første 100 dagene” i ny jobb Slik fungerer programmet og rådgivningen - Hver person får en egen rådgiver som følger opp frem mot ny riktig jobb - Tilgang til kontor og PC/internett - Ukentlige temamøter i grupper og workshops - Grundig vurdering av kompetanse, egenskaper og ferdigheter - Analyse av potensielle virksomheter for forberedelse av CV/søknad og intervju - Bruk av anerkjente personprofilanalyser (OPQ og SPGR) Trygghet for ny riktig jobb ERKAN VIL NY RIKTIG JOBB
  4. 4. Medvind Personal AS, Josefinesgate 35, 0284 Oslo, Tel. 22 60 96 70, e-post: medvind@medvindpersonal.no www.medvindpersonal.no Ledertrening – ”Den viktige samtalen” Kritisk for en hver omstillingsprosess, som medfører nedbemanning, er samtalen mellom den som berøres og ansvarlig linjeleder. I prosessen rundt ”den viktige sam- talen” ligger forutsetningen for å kunne gjennomføre en omstilling uten konflikt. Medvinds Ledertrening gir ledere trygghet for en korrekt og god gjennomføring av ”den viktige samtalen”. Programmer er rettet mot linjeledere, personalledere og tillitsvalgte samt topp- ledelsen. Treningen baseres på instruksjon og praktisk skreddersydde rollespill, utarbeidet i samarbeid med ledelsen. Målsetninger er - Hindre at det oppstår konflikter mellom arbeidsgiver og den berørte - Sikre god kommunikasjon og tydelig informasjon - Sikre at den berørte får tilstrekklig innsyn i situasjonen, slik at han/hun kan gjøre riktige valg for egen fremtid - Sikre ryddighet i forholdet til tillitsvalgte - Avklare og tydeliggjøre roller og ansvar for alle parter som er involvert Programmet dekker følgende områder - Informasjon om krav og rettigheter knyttet til Arbeidsmiljøloven - Plan for innkalling og disposisjon for selve samtalen - Bruk av tillitsvalgte i prosessen - Avklaring av roller og ansvar for linjeleder, personalsjef og tillitsvalgte - Trening i forståelsen og taklingen av ulike reaksjonsmønstre fra den berørte - Hvordan opptre som leder gjennom å vise respekt, være ærlig og åpen - Hvordan takle vanskelige spørsmål og reaksjoner - Hvordan presentere sluttpakkeavtalen - Hvordan forholde seg til informasjonen til øvrige ansatte Trygghet for gode samtaler skapes gjennom å være tilgjengelig, vise respekt og være åpen og ærlig under hele prosessen. Kunnskap om omstilling. For den enkelte og for organisasjonen.

×