Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 20 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025? (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Anzeige

Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?

 1. 1. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025? Toimitusjohtaja Petri Lempinen Helmikuu 2017
 2. 2. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Täältä tulemme • Ammattikorkeakoulujen irtaantuminen • Ammattitutkintolaki 1994 > laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 1998 • Näyttötutkinnot • Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 1998 • Työssäoppiminen • Ammattiosaamisen näytöt • Tutke
 3. 3. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus …mutta mihin menemme? • Suomen väestö keskittyy alueellisesti ja ikääntyy. • Uudet teknologiat leviävät arjessa ja työssä. • Työn tekeminen ja organisointi muuttuvat. • Useimmat ammatit, myös opettajan työ, muuttuvat. Maailma muuttuu ympärillämme: Reformi on mahdollisuus. Koulutusleikkaukset pakottavat ajattelemaan asioita uusiksi.
 4. 4. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Mihin kiinnitämme huomion? -190 miljoonaa euron leikkaus vai 1 723 miljoonan euron OKM rahoitus
 5. 5. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Valitsemme itse tulevaisuuden suunnan Koulutuksen on pakko uudistua yhteiskunnan ja työelämän muuttuessa. Vähentynyt rahoitus murtaa perinteisen koulumallin opetusryhmineen. Opettajia ja heidän työtään on johdettava.
 6. 6. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Nuorten työllisyysaste laskenut • Nuorista aikuisista 12 % oli työn ja koulutuksen ulkopuolella 2015. • Suurimmalla osalla työttömistä 20–29-vuotiaista on keskiasteen koulutus. • Nuorten miesten työttömyys on kasvanut voimakkaammin kuin naisten. Koulutuksen riittämättömyys voi taantuman ohella selittää 20–29- vuotiaiden miesten heikentynyttä työmarkkina-asemaa. • Nuoret ja nuoret aikuiset eivät karta perinteisinä pidettyjä toimialoja. 25–34-vuotiaiden miesten osuus työntekijäammateissa kasvaa. • Lähde: Nuorten ja nuorten aikuisten työelämä ja sen ulkopuolisuus TEM- analyyseja 76/2017.
 7. 7. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Työmarkkinat ovat jo muuttuneet • Uusia työpaikkoja syntyy palveluihin, työpaikkoja katoaa tehtaista. • Työntekijöiden osuus palkansaajista on vähentynyt. Vuonna 2013 työntekijöitä oli 29 %, kun vuonna 1977 heidän osuus oli 48 %. • Naisten osuus palkansaajista on noussut 51 prosenttiin. • Miehet tekevät yhä työtunneista suurimman osan.
 8. 8. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus • Ammatillinen koulutus uudistuu säilyttääkseen merkityksensä yhteiskunnassa. • Vuonna 2025 ammatillinen koulutus on osaamisen muutosvoima, joka tukee tasapainoista yhteiskuntaa ja rakentaa menestyvää taloutta.
 9. 9. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Vuonna 2025 ammatillisen koulutuksen ratkaisut ovat entistä yksilöllisempiä, henkilökohtaisempia ja joustavampia. Keskiverto ja tasalaatuisuus eivät kelpaa työmarkkinoilla.
 10. 10. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Ammattilaisuus tekee tulevaisuuden Uusi maailma vaatii uutta osaamista. I. Tavoitteena taito – ylpeästi ammattilainen II. Keinona osaaminen – alati yhteiskunnan pulssilla III. Lähtökohtana oppiminen – kaikkialla ja kaiken aikaa Vain uudistumalla ammatillinen koulutus pysyy merkityksellisenä.
 11. 11. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Ammattisivistys vie tulevaisuuteen • Ammattitaito kehittyy työssä. • Ammatillista koulutusta siirtyy työpaikoille – myös teoriaa. • Perustaidot ovat osa ammattiosaamista.
 12. 12. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Reformi vaatii valintoja
 13. 13. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Ketä koulutamme? Mihin kouluttamme? Missä koulutamme? Miten koulutamme?
 14. 14. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Reformi tuo paljon hyvää • Opiskelijoiden mahdollisuus yksilöllisiin opintopolkuihin vahvistuu. • Yhteistyö työpaikkojen kanssa lisääntyy. • Rahoitus palkitsee opiskelijoiden valmistumisesta ja työllistymisestä. • Siirrymme yhteen tapaan suorittaa tutkinto. • Tutkintotoimikuntien byrokratia katoaa.
 15. 15. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Tuumasta toimeen • Valitaan mitä tehdään eli erikoistutaan: • alat, tutkinnot, asiakkaat ja opiskelijat. • Valmistuvien työllistymisen tukemisesta oppilaitoksen ydintehtävä. • Tehostaminen ei riitä - asioita on tehtävä uusin tavoin.
 16. 16. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Ratkaistavia asioita Ammatillinen koulutus • Uusi lainsäädäntö. • Uusi rahoitusmalli. • Laaja-alaisempia tutkintoja. • Pienempi rahoitus. • Entisenlaajuiset tehtävät. Koulutuksen järjestäjä • Millainen strategia? • Millainen organisaatio? • Miten rahoitus varmistuu? • Riittääkö oma osaaminen?
 17. 17. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Opiskelijasta päähenkilö Opettajan työ muuttuu • Tunnistaa ja tunnustaa osaamista. • Rakentaa henkilökohtaista oppimisen polkua. • Mahdollistaa oppimista työtä tehden. • Ohjaa, opettaa ja valmentaa yksilöitä ja yhteisöjä. • Arvioi oppimista ja ammattitaidon saavuttamista. • Kannustaa ottamaan vastuuta omasta kohtalosta. • Yksittäisen opiskelijan tarpeiden huomioiminen entistä tärkeämpää.
 18. 18. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Uudistumista on johdettava Mitä koulutuksen järjestäjäorganisaatiossa johdetaan? • Rakenteita ja rahoitusta. • Oppilaitoksia ja toimipisteitä. • Koulutuksen järjestämistä ja prosesseja. • Henkilöstöä. Pedagogista työtä voi johtaa • Millaiseen johtamiseen organisaatio ja kulttuuri ohjaavat? • Miten johdetaan koulutusta työpaikoilla? • Miten asiakkuuksia tai kumppanuuksia johdetaan?
 19. 19. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Järjestäjäverkko uudistuu • Perho Liiketalousopisto syntyi Helmen ja Perhon yhdistyessä • Suomen Diakoniaopistoon yhdistyi kolme koulutuksen järjestäjää. • SASKY sai osakseen Tampereen palvelualojen oppilaitoksen. • Seurakuntaopiston koulutustehtävä on vahvistunut usean kansanopiston koulutustehtävän siirtyessä sille. • Omnia on luonut uuden sisäisen organisaation. • Oulussa kaupunginhallitus esittää OAKK yhdistämistä OSEKK:ään. • 165 koulutuksen järjestäjää, vuonna 2006 oli 234. • Itäinen Uusimaa?
 20. 20. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Maailma muuttuu työtä tehden.

×