Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Ammatillinen koulutus muutoksessa 2016

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 15 Anzeige

Ammatillinen koulutus muutoksessa 2016

Herunterladen, um offline zu lesen

Ammatillisen koulutuksen on uudistuttava koko ajan, jotta se on merkityksellistä yhteiskunnassa. Valmisteilla oleva ammatillisen koulutuksen reformi muuttaa tutkintojärjestelmää ja kouluttamisen tapoja. Työelämän lisäksi muutospainetta luo koulutuksen rahoituksen muuttaminen. Miten toiminta muuttuu, kun koulutuksen järjestäjä saa rahoituksen opintosuorituksista ja opiskelijoiden työllistymisestä?

Ammatillisen koulutuksen on uudistuttava koko ajan, jotta se on merkityksellistä yhteiskunnassa. Valmisteilla oleva ammatillisen koulutuksen reformi muuttaa tutkintojärjestelmää ja kouluttamisen tapoja. Työelämän lisäksi muutospainetta luo koulutuksen rahoituksen muuttaminen. Miten toiminta muuttuu, kun koulutuksen järjestäjä saa rahoituksen opintosuorituksista ja opiskelijoiden työllistymisestä?

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Ähnlich wie Ammatillinen koulutus muutoksessa 2016 (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Ammatillinen koulutus muutoksessa 2016

 1. 1. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta
 2. 2. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Visio voi toteutua, jos… 1. ammatillinen koulutus kehittyy työelämän ja suomalaisten osaamistarpeiden mukana; ja 2. itsenäiset koulutuksen järjestäjät ovat toimintakykyisiä. Kun nämä toteutuvat, vahvistuu ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallinen merkitys.
 3. 3. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Yhteiskunta muuttuu Ammatillisen koulutuksen tehtävä on yhä moninaisempi: • Opiskelijoiden lähtötaso, oppimiskyky ja motivaatio vaihtelevat: • Peruskoulun oppimistulokset ovat laskeneet (PISA). • Isolla osalla aikuisista on ongelmia perustaidoissa (PIAAC). • Maahanmuutto, työttömyys ja sosiaaliset ongelmat. • Ammatit ja ammattitaitovaatimukset muuttuvat. • Alueet kehittyvät eri tavoin.
 4. 4. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Mihin rahat menevät? • Henkilöstö 60-70 % • Tilat 10-20 % • Muut kustannukset 10-30 % Koulutuksen järjestäjän on jatkuvasti tehostettava toimintaansa. Ja koulutuksen rahoitusta leikataan
 5. 5. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Reformi on mahdollisuus uudistua ja uudistaa
 6. 6. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Henkilökohtainen opintopolku • Yksi tapa henkilökohtaistaa opinnot ja tutkinnon suorittaminen. • Aiempi osaaminen tunnistetaan. • Opiskelijan oikeus opetukseen ja ohjaukseen. • Ammattitaito ja osaaminen osoitetaan ja arvioidaan näytöissä. • Työelämä osallistuu arviointiin, myös mikroyritykset.
 7. 7. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Lisää oppimista työpaikoilla • Koulutus- ja oppisopimus muodostavat kokonaisuuden • Tavoitteellista ja ohjattua oppimista työpaikoilla. • Koulutuksen järjestäjä vastaa ohjauksesta. • Palkaton koulutussopimus korvaa työssä oppimisen. • Nuorten oppisopimuksen kohtalo? Koulutus- ja oppisopimus ovat pedagogisia ratkaisuja.
 8. 8. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Laaja-alaisempia tutkintoja Tutkinnon osat korostuvat • Työn muutos: uusia taitoja uusiin toimenkuviin. • Laaja-alaisia tutkintoja, joissa on eri työtehtäviin pätevöittäviä osaamisaloja. • Valinnanvapautta: yksilöllisiä tutkintoja. • Joustoa tutkinnon osien suorittamisella. • Nopeampi tutkintojen perusteiden uudistaminen. Tutkintotyyppi Nykytila Työryhmän esitys Ammatillinen perustutkinto 52 43 Ammattitutkinto 177 64 Erikoisammattitutkinto 122 59 Yhteensä 351 166
 9. 9. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Yli 170 ammatillisen koulutuksen järjestäjää Koulutuksen saavutettavuus? • OKM selvitti koulutuksen järjestäjien toimintaedellytyksiä kesäkuussa. • Onko kaikilla edellytykset jatkaa laadukasta koulutusta? • Ei järjestämislupien pakkohakua. • Ammatillinen koulutus jää uusien maakuntien tehtävien ulkopuolelle.
 10. 10. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Tuloksista maksetaan Ansaintalogiikka muuttuu • Perusrahoitus: opiskelijatyövuodet (huomioiden erityisen tuen tarpeet, vammaisten erityisopetus, asuntolat, tutkintotyyppi). • Suoritusrahoitus: tutkinnon osat ja tutkinto. • Vaikuttavuusrahoitus: työllistyminen, jatko-opinnot, opiskelijapalaute. • Strategiarahoitus. Rahoituksesta tulee ennakoimatonta, mikä vaikeuttaa suunnittelua.
 11. 11. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Toiminnan täytyy muuttua, jotta ei käy kuten Anttilalle
 12. 12. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Rahoitus ansaitaan… Jotta rahoitus ei supistuisi, koulutuksen järjestäjän on • saatava opiskelijat opiskelemaan, suorittamaan tutkinnon osia ja koko tutkinto; • edistettävä opiskelijan työllistymistä tai siirtymistä jatko-opintoihin. Oppisopimus työllistää ja sen rooli kasvaa: 2+1.
 13. 13. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus … erilaisissa oppimisympäristöissä Oppilaitoksia ja opetusta tarvitaan, mutta • entistä enemmän opitaan työtä tehden; ja • oppiminen jatkuu digitaalisissa ympäristöissä. Henkilöstöä ja tiloja on nykyistä vähemmän. Opettajien ja koko henkilöstön työ muuttuu.
 14. 14. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Kohtaavatko vastuu ja valta Koulutuksen järjestäjän vastuu opiskelijoista lisääntyy • Päättääkö koulutustarjonnasta koulutuksen järjestäjä vai ministeriö? - Millainen on tuleva järjestämislupa? • Pysyvätkö valtakunnalliset tutkinnon perusteet työelämän muutosten tasalla? – Haaste OPH:lle. • Kannustaako rahoitus koulutuksen järjestäjää lisäämään oppisopimusta ja muuta työssä oppimista? • Mahdollistavatko uusi laki ja työ- ja virkaehtosopimukset koulutuksen joustavan toteuttamisen?
 15. 15. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Petri Lempinen @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus Rahoitus mahdollistaa tulevaa toimintaa Ammattiopistossa ja koulutussopimuksella opiskelua Tutkinto loppuun oppisopimuksella Työllistyminen Opetus ja työpaikkaohjaus Työpaikkaohjaus Perusrahoitus ja suoritusrahoitus Vaikuttavuusrahoitus 100 % koulutuksen järjestäjälle 100% opettajan työstä opintojen alkuun

×