Veranderend en vernieuwend leiderschap - LLEAD webinar 1 (Maart 2021)

Peter Oeij
Peter OeijTNO, Innovation for Life um TNO
VERANDEREND EN VERNIEUWEND
LEIDERSCHAP
WEBINAR 1
25 MAART 2021
PROJECT LEADING LOGISTICS IN AN ERA OF AMBIGUITY AND DISRUPTION
AGENDA
• Doel: informeren waarover LLEAD gaat
• Bedrijven / managers kunnen meedoen aan leerinterventies: wat houdt dat in?
• Er zijn twee typen leerinterventies over ‘Veranderend en vernieuwend leiderschap’:
• 1. op het niveau van individu en teamgedrag
• 2. op het niveau van de organisatie en teams
• Vragen?
WAT SPEELT ER IN DE LOGISTIEK?
• Noodzaak tot stabiele bedrijfsvoering enerzijds en de flexibiliteit om
op veranderingen in te spelen anderzijds.
• Er ligt veel innovatie ‘op de plank’: hoe komt dit in de bedrijven?
• Werknemers die ondernemend en proactief zijn kunnen in dit proces
een belangrijke rol spelen.
• Leidinggevenden kunnen dit gedrag stimuleren.
• Dit type leiderschap gaat over initiatief nemen, innovatief zijn, risico
nemen, maar ook ruimte, verantwoordelijkheid, en vertrouwen geven
aan medewerkers.
WAT BIEDEN WE U:
KENNIS EN INZICHT OVER LEIDINGGEVEN AAN INNOVATIE, ONDERNEMENDHEID
EN BEVORDEREN VAN INNOVATIEF GEDRAG MET TOOLS EN INSTRUMENTEN
WAT VRAGEN WE VAN U
UW ERVARINGEN EN VRAGEN MET ONS TE DELEN ZODAT WE TOOLS EN
INSTRUMENTEN KUNNEN MAKEN WAAR DE HELE SECTOR WAT AAN HEEFT
WAAROVER GAAT LLEAD
• Veranderend en vernieuwend leiderschap: waarom eigenlijk?
• Logistieke sector, transport, warehousing en TKI Dinalog
• Partners: TNO, Tue, Windesheim, JLN, Zakencoach, Sovaassi, Chain Logistics
• 4 werkpakketten, periode 2021-2022, geen kosten voor deelnemers
LEERINTERVENTIE ‘VERANDEREND EN VERNIEUWEND
LEIDERSCHAP’: VORM EN WERKWIJZE
VORM
• Kennisontwikkeling: samen met deelnemers ‘instrumenten en tools’ verfijnen /
op maat maken voor de sector
• Kennisoverdracht: partners begeleiden en ondersteunen deelnemers
• Evaluatieonderzoek: partners doen onderzoek naar effecten en
werkzaamheid van de toegepaste ‘instrumenten en tools’
LEERINTERVENTIE ‘VERANDEREND EN VERNIEUWEND
LEIDERSCHAP’: VORM EN WERKWIJZE
WERKWIJZE
• Behoefte inventariseren / probleemverkenning
• Bedrijven en /of personen (managers, leidinggevenden)
• Bijeenkomsten (aantal nog te bepalen)
• Virtueel / op locatie
• Leren, doen, feedback krijgen en geven
• Zelf toepassen, huiswerk
• Periode 1 juni – 31 december
• Geen directe kosten, alleen uw tijd / uren
2 LEERINTERVENTIES
• 1: de gedragsaspecten op individueel en teamniveau; dit benadrukt het
gedrag van leidinggevenden in hun werkomgeving inzake verandering en
vernieuwing (Werkpakket 2).
• 2: voorwaarden en faciliteiten op organisatieniveau (dit omvat ook teams); dit
benadrukt het omgaan met organisatorische omstandigheden om leiding te
geven aan de innovatie om de innovatiekracht te verhogen (Werkpakket 3).
EFFECTIEVE TOOLS
VOOR
ONDERNEMEND EN
STIMULEREND
LEIDERSCHAP OP
INDIVIDUEEL EN
TEAMNIVEAU
LLEAD WERKPAKKET 2
PROF. DR. JOSETTE DIJKHUIZEN
PROF. DR. EVANGELIA DEMEROUTI
PROF. DR. PASCALE LE BLANC
DR. KERI PEKAAR
Leerinterventie 1
WAT BIEDEN WIJ UW ORGANISATIE AAN?
Tools voor leidinggevenden waarmee zij ondernemend en proactief werkgedrag onder werknemers kunnen
stimuleren:
1) Huidige situatie en ambitie:
Inzicht in het ondernemend werkgedrag van medewerkers en de facilitering en ambitie op het niveau van de
leidinggevenden en organisatie.
2) Aanleren en stimuleren van proactief werkgedrag:
Twee leerinterventies voor leidinggevenden om zelf actief de eigen baan vorm te geven (job craften) en dit
vervolgens te stimuleren onder werknemers.
WAT ZOEKEN WE?
• 2 grote(re) organisaties in de logistieke sector die open staan
om deze activiteiten te implementeren
• Minimaal 20 en maximaal 100 deelnemende leidinggevenden
per organisatie
• Meewerken aan het proces- en evaluatieonderzoek door
middel van het invullen van vragenlijsten
• Planning is in overleg (de activiteiten zijn per direct
beschikbaar)
• Deelname is kosteloos
WAT LEVERT DIT UW
ORGANISATIE OP?
• Inzicht in het huidige ondernemerschapsklimaat van uw
organisatie.
• Kennis over vernieuwende, onderbouwde, en effectieve
leiderschapstechnieken.
• Daadwerkelijk toepassen van deze technieken in de
praktijk.
• Versterken van proactief, innovatief, en ondernemend
werkgedrag (door leidinggevenden, werkteams, en
individuele werknemers).
ACTIVITEITEN FASE 1:
HUIDIGE SITUATIE EN AMBITIE
1. Strategische sessie met management team (duur: 2 uur)
In deze sessie verkennen we de status op het gebied van intern ondernemerschap en
worden de ambities besproken.
2. Online bedrijfsscan intern ondernemerschap
Deze scan geeft een overzicht van de ervaring en perceptie van medewerkers op het
gebied van ondernemerschap in het bedrijf. Medewerkers beoordelen zichzelf, hun
leidinggevenden en de organisatie op ondernemendheid.
3. Experimenten ondernemend leiderschap
(duur: 2 experimenten van een halve dag plus
terugkoppeling van een halve dag)
In twee experimenten ervaren leidinggevenden wat
ondernemerschap is en hoe dat kan worden
toegepast in de werkomgeving.
ACTIVITEITEN FASE 2:
AANLEREN VAN PROACTIEF WERKGEDRAG
1. Leerinterventie job craften voor leidinggevenden (duur: halve dag)
Leidinggevenden leren hun eigen baan proactief vorm te geven (job craften). Zij leren strategieen
om hun werktaken te optimaliseren en hulpbronnen (bijv. feedback, ondersteuning, kennis) te
maximaliseren zodat zij bevlogen en optimaal kunnen functioneren.
Door middel van een zelfopgesteld crafting plan passen leidinggevenden de nieuwe strategieen in
hun dagelijkse werk toe.
2. Leerinterventie stimulerend
leiderschap
(duur: halve dag)
-Leidinggevenden leren hoe zij
medewerkers kunnen stimuleren om te
job craften.
-Door medewerkers te voorzien van
voldoende hulpbronnen (geven van
autonomie en steun) worden zij
gestimuleerd om zelf de regie te
nemen in het verbeteren van het
(team)werk.
-Met zelfopgestelde opdrachten gaan
leidinggevenden de geleerde
leiderschapsstrategieen toepassen in
hun dagelijkse leiderschapsactiviteiten.
SAMENVATTEND
• Op management-team niveau de ondernemendheid in kaart brengen
• Op leidinggevend niveau inzicht in ‘job crafting’ en dit bijbrengen aan
de medewerkers
• Doel: meer ondernemendheid en innovatief gedrag
• Bij 2 grote organisaties in de logistieke sector
• Minimaal 20 en maximaal 100 deelnemende leidinggevenden per
organisatie
• Meewerken aan het proces- en evaluatieonderzoek
EFFECTIEVE TOOLS
VOOR
VERANDEREND EN
VERNIEUWEND
LEIDERSCHAP OP
TEAM- EN
ORGANISATIENIVEAU
LLEAD WERKPAKKET 3
DR. PETER OEIJ
DR. FIETJE VAAS
Leerinterventie 2
VERANDEREND EN VERNIEUWEND LEIDERSCHAP:
TEAM- EN ORGANISATIENIVEAU
1. Probleemverkenning
Vraag: Waar zit voor u het
probleem / uitdaging als het
gaat om vergroten van de
innovatiekracht in uw bedrijf?
2. Probleemanalyse
Vraag: Wat zijn de mogelijke
oorzaken van het probleem
binnen en buiten het bedrijf?
3.Verkennen en selecteren van
oplossingsrichtingen
4.Projectplan Innovatie 5. Terugkomdag 6.Evaluatieonderzoek
Terug naar stap 1 voor
verbeteringen van de aanpak
We noemen het de “innovation journey…”
INGREDIËNTEN LEIDERSCHAP: TEAM- EN
ORGANISATIENIVEAU
• Leidinggeven aan het proces van innoveren in uw bedrijf
• In de organisatie ruimte scheppen voor medewerkers om echt mee te beslissen (sociale innovatie)
• De oorzaken van problemen zoeken in de manier hoe de organisatie / het werkproces is ingericht
en wordt aangestuurd (sociotechniek)
• Aansluiten bij een concreet innovatiedoel in uw bedrijf: projectplan maken
• Welke stijl van leidinggeven past bij vorige ‘bolletjes’?
• Reflectie op uw eigen rol en mogelijkheden / op werkwijze / op instrumenten
• Onderzoek: meewerken aan evaluatie door ‘partners van LLEAD’
WAT ZOEKEN WE?
• Organisaties in de logistieke sector die open staan om deze
tools / instrumenten mee te ontwikkelen en te implementeren
• Minimaal 4 en maximaal 8 deelnemende organisaties (meer
deelnemers per bedrijf mag)
• Meewerken aan het proces- en evaluatieonderzoek
(gesprekken, mogelijk bedrijfsbezoek)
• Planning is in overleg (periode 1 juni – 31 december 2021)
• Deelname is kosteloos; uw investering is uw tijd
UW VRAGEN?
Interesse:
Aanmelden bij roos.vandenbergh@tno.nl
Vragen: contact peter.oeij@tno.nl
https://www.dinalog.nl/project
/lleads-leading-logistics-in-the-
era-of-ambiguity-and-
disruption/
Website:
Infosheet:
1 von 23

Recomendados

Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377 von
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377Diane Dros
472 views20 Folien
15 9 2011 White Paper Organic Learning von
15 9 2011 White Paper Organic Learning15 9 2011 White Paper Organic Learning
15 9 2011 White Paper Organic Learningrinuswit
783 views54 Folien
Duurzame inzetbaarheid ontmoet agile en wat betekent dit voor hr.docx von
Duurzame inzetbaarheid ontmoet agile en wat betekent dit voor hr.docxDuurzame inzetbaarheid ontmoet agile en wat betekent dit voor hr.docx
Duurzame inzetbaarheid ontmoet agile en wat betekent dit voor hr.docxTessa Zwanepol HR (project) manager | adviseur | coach
38 views5 Folien
Made in Holland Organizations von
Made in Holland OrganizationsMade in Holland Organizations
Made in Holland OrganizationsGuido Bouwman
541 views8 Folien
130613 mvo in de zorg von
130613 mvo in de zorg130613 mvo in de zorg
130613 mvo in de zorgMarcel van Marrewijk
770 views40 Folien
Case Study Kaizen von
Case Study KaizenCase Study Kaizen
Case Study Kaizenjaksmit
354 views2 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2 von
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Jos van de Werken
689 views12 Folien
Lerend_veranderen_loont von
Lerend_veranderen_loontLerend_veranderen_loont
Lerend_veranderen_loontJan-Dirk den Breejen ∴
147 views3 Folien
Systematisch Creatief ondernemingsbrochure von
Systematisch Creatief  ondernemingsbrochureSystematisch Creatief  ondernemingsbrochure
Systematisch Creatief ondernemingsbrochureGert Veenhoven
469 views12 Folien
Focus Aoo Presentatie Masterclass Effectief Reorganiseren.Ppt von
Focus Aoo Presentatie Masterclass Effectief Reorganiseren.PptFocus Aoo Presentatie Masterclass Effectief Reorganiseren.Ppt
Focus Aoo Presentatie Masterclass Effectief Reorganiseren.PptDan Kamminga
719 views21 Folien
Van werkplekleren naar sociale innovatie von
Van werkplekleren naar sociale innovatie Van werkplekleren naar sociale innovatie
Van werkplekleren naar sociale innovatie Swannet Andre
501 views7 Folien
Business Case Newtel (2) von
Business Case Newtel (2)Business Case Newtel (2)
Business Case Newtel (2)Paul Bollen
337 views6 Folien

Was ist angesagt?(17)

Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2 von Jos van de Werken
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Jos van de Werken689 views
Systematisch Creatief ondernemingsbrochure von Gert Veenhoven
Systematisch Creatief  ondernemingsbrochureSystematisch Creatief  ondernemingsbrochure
Systematisch Creatief ondernemingsbrochure
Gert Veenhoven469 views
Focus Aoo Presentatie Masterclass Effectief Reorganiseren.Ppt von Dan Kamminga
Focus Aoo Presentatie Masterclass Effectief Reorganiseren.PptFocus Aoo Presentatie Masterclass Effectief Reorganiseren.Ppt
Focus Aoo Presentatie Masterclass Effectief Reorganiseren.Ppt
Dan Kamminga719 views
Van werkplekleren naar sociale innovatie von Swannet Andre
Van werkplekleren naar sociale innovatie Van werkplekleren naar sociale innovatie
Van werkplekleren naar sociale innovatie
Swannet Andre501 views
Business Case Newtel (2) von Paul Bollen
Business Case Newtel (2)Business Case Newtel (2)
Business Case Newtel (2)
Paul Bollen337 views
Slimmer werken praktijkcase_draagvlak_single_lr von mijnbedrijf20
Slimmer werken praktijkcase_draagvlak_single_lrSlimmer werken praktijkcase_draagvlak_single_lr
Slimmer werken praktijkcase_draagvlak_single_lr
mijnbedrijf20246 views
Presentatie Het Veranderboek 2503 von tenhave
Presentatie Het Veranderboek 2503Presentatie Het Veranderboek 2503
Presentatie Het Veranderboek 2503
tenhave3.3K views
Naar een opgaven gestuurde organisatie: Samen meer realiseren (Artikel) von Bart Litjens
Naar een opgaven gestuurde organisatie: Samen meer realiseren (Artikel)Naar een opgaven gestuurde organisatie: Samen meer realiseren (Artikel)
Naar een opgaven gestuurde organisatie: Samen meer realiseren (Artikel)
Bart Litjens919 views
Tool innovatie leiderschap in logistiek - Peter Oeij von Peter Oeij
Tool innovatie leiderschap in logistiek - Peter OeijTool innovatie leiderschap in logistiek - Peter Oeij
Tool innovatie leiderschap in logistiek - Peter Oeij
Peter Oeij578 views
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa... von 3ND B.V.
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...
3ND B.V.1.3K views

Similar a Veranderend en vernieuwend leiderschap - LLEAD webinar 1 (Maart 2021)

160127_Voluyt_Zelfverbeteren_ZB von
160127_Voluyt_Zelfverbeteren_ZB160127_Voluyt_Zelfverbeteren_ZB
160127_Voluyt_Zelfverbeteren_ZBMichiel Vermeulen
468 views17 Folien
Duurzame inzetbaarheid & sociale innovatie - 27 november 2013 - Tinka van vuuren von
Duurzame inzetbaarheid & sociale innovatie - 27 november 2013 - Tinka van vuurenDuurzame inzetbaarheid & sociale innovatie - 27 november 2013 - Tinka van vuuren
Duurzame inzetbaarheid & sociale innovatie - 27 november 2013 - Tinka van vuurenMVO Nederland
1.5K views31 Folien
8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid von
8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid
8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheidhelgajanssen
725 views4 Folien
presentatie workshop "hoe wakker is jouw organisatie" von
 presentatie workshop "hoe wakker is jouw organisatie" presentatie workshop "hoe wakker is jouw organisatie"
presentatie workshop "hoe wakker is jouw organisatie"Monique Besselink
21 views27 Folien
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0 von
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0Flyer verbindend leiderschap versie 2.0
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0emaatman
372 views4 Folien
Methodiek voor Het Nieuwe Werken von
Methodiek voor Het Nieuwe WerkenMethodiek voor Het Nieuwe Werken
Methodiek voor Het Nieuwe WerkenProductivity Partners BV
384 views17 Folien

Similar a Veranderend en vernieuwend leiderschap - LLEAD webinar 1 (Maart 2021)(20)

Duurzame inzetbaarheid & sociale innovatie - 27 november 2013 - Tinka van vuuren von MVO Nederland
Duurzame inzetbaarheid & sociale innovatie - 27 november 2013 - Tinka van vuurenDuurzame inzetbaarheid & sociale innovatie - 27 november 2013 - Tinka van vuuren
Duurzame inzetbaarheid & sociale innovatie - 27 november 2013 - Tinka van vuuren
MVO Nederland1.5K views
8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid von helgajanssen
8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid
8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid
helgajanssen725 views
presentatie workshop "hoe wakker is jouw organisatie" von Monique Besselink
 presentatie workshop "hoe wakker is jouw organisatie" presentatie workshop "hoe wakker is jouw organisatie"
presentatie workshop "hoe wakker is jouw organisatie"
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0 von emaatman
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0Flyer verbindend leiderschap versie 2.0
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0
emaatman372 views
Werkvormen Voor Managers 091023161135 Phpapp02 von jaloul
Werkvormen Voor Managers 091023161135 Phpapp02Werkvormen Voor Managers 091023161135 Phpapp02
Werkvormen Voor Managers 091023161135 Phpapp02
jaloul435 views
Werkvormen Voor Managers von peterderoode
Werkvormen Voor ManagersWerkvormen Voor Managers
Werkvormen Voor Managers
peterderoode1.7K views
Kennismaking yellow elephant von Dick Gaasbeek
Kennismaking yellow elephantKennismaking yellow elephant
Kennismaking yellow elephant
Dick Gaasbeek319 views
Hogere leeropbrengsten 110330 von LPC
Hogere leeropbrengsten 110330Hogere leeropbrengsten 110330
Hogere leeropbrengsten 110330
LPC601 views
Vbz kam 23 april 2015 von Cees Pronk
Vbz kam 23 april 2015Vbz kam 23 april 2015
Vbz kam 23 april 2015
Cees Pronk737 views
Talking heads 2.0 presentatie von Talking Heads
Talking heads 2.0 presentatie Talking heads 2.0 presentatie
Talking heads 2.0 presentatie
Talking Heads2.2K views
Studie over Langer werken (Securex) von Securex
Studie over Langer werken (Securex)Studie over Langer werken (Securex)
Studie over Langer werken (Securex)
Securex719 views

Más de Peter Oeij

Workplace innovation webinar and book presentation von
Workplace innovation webinar and book presentationWorkplace innovation webinar and book presentation
Workplace innovation webinar and book presentationPeter Oeij
29 views42 Folien
Oeij, Peter (2023), Workplace innovation: Theory, research and practice. von
Oeij, Peter (2023), Workplace innovation: Theory, research and practice. Oeij, Peter (2023), Workplace innovation: Theory, research and practice.
Oeij, Peter (2023), Workplace innovation: Theory, research and practice. Peter Oeij
30 views40 Folien
Dhondt, Steven & Oeij, Peter – Bridges5.0: Bridging Risks to an Inclusive Dig... von
Dhondt, Steven & Oeij, Peter – Bridges5.0: Bridging Risks to an Inclusive Dig...Dhondt, Steven & Oeij, Peter – Bridges5.0: Bridging Risks to an Inclusive Dig...
Dhondt, Steven & Oeij, Peter – Bridges5.0: Bridging Risks to an Inclusive Dig...Peter Oeij
46 views12 Folien
A RESEARCH AGENDA FOR WORKPLACEINNOVATION - Peter Oeij von
A RESEARCH AGENDA FOR WORKPLACEINNOVATION - Peter OeijA RESEARCH AGENDA FOR WORKPLACEINNOVATION - Peter Oeij
A RESEARCH AGENDA FOR WORKPLACEINNOVATION - Peter OeijPeter Oeij
22 views28 Folien
Peter Oeij_workplace innovation: industry 5.0 style von
Peter Oeij_workplace innovation: industry 5.0 stylePeter Oeij_workplace innovation: industry 5.0 style
Peter Oeij_workplace innovation: industry 5.0 stylePeter Oeij
58 views23 Folien
Workplace Innovation: Theory, research and practicev0.1_short.pdf von
Workplace Innovation: Theory, research and practicev0.1_short.pdfWorkplace Innovation: Theory, research and practicev0.1_short.pdf
Workplace Innovation: Theory, research and practicev0.1_short.pdfPeter Oeij
28 views36 Folien

Más de Peter Oeij(20)

Workplace innovation webinar and book presentation von Peter Oeij
Workplace innovation webinar and book presentationWorkplace innovation webinar and book presentation
Workplace innovation webinar and book presentation
Peter Oeij29 views
Oeij, Peter (2023), Workplace innovation: Theory, research and practice. von Peter Oeij
Oeij, Peter (2023), Workplace innovation: Theory, research and practice. Oeij, Peter (2023), Workplace innovation: Theory, research and practice.
Oeij, Peter (2023), Workplace innovation: Theory, research and practice.
Peter Oeij30 views
Dhondt, Steven & Oeij, Peter – Bridges5.0: Bridging Risks to an Inclusive Dig... von Peter Oeij
Dhondt, Steven & Oeij, Peter – Bridges5.0: Bridging Risks to an Inclusive Dig...Dhondt, Steven & Oeij, Peter – Bridges5.0: Bridging Risks to an Inclusive Dig...
Dhondt, Steven & Oeij, Peter – Bridges5.0: Bridging Risks to an Inclusive Dig...
Peter Oeij46 views
A RESEARCH AGENDA FOR WORKPLACEINNOVATION - Peter Oeij von Peter Oeij
A RESEARCH AGENDA FOR WORKPLACEINNOVATION - Peter OeijA RESEARCH AGENDA FOR WORKPLACEINNOVATION - Peter Oeij
A RESEARCH AGENDA FOR WORKPLACEINNOVATION - Peter Oeij
Peter Oeij22 views
Peter Oeij_workplace innovation: industry 5.0 style von Peter Oeij
Peter Oeij_workplace innovation: industry 5.0 stylePeter Oeij_workplace innovation: industry 5.0 style
Peter Oeij_workplace innovation: industry 5.0 style
Peter Oeij58 views
Workplace Innovation: Theory, research and practicev0.1_short.pdf von Peter Oeij
Workplace Innovation: Theory, research and practicev0.1_short.pdfWorkplace Innovation: Theory, research and practicev0.1_short.pdf
Workplace Innovation: Theory, research and practicev0.1_short.pdf
Peter Oeij28 views
De impact van technologie op de taken, skills en kwaliteit van arbeid von Peter Oeij
De impact van technologie op de taken, skills en kwaliteit van arbeidDe impact van technologie op de taken, skills en kwaliteit van arbeid
De impact van technologie op de taken, skills en kwaliteit van arbeid
Peter Oeij47 views
Divergence or convergence in Workplace Innovation approaches2_DEF_short.pdf von Peter Oeij
Divergence or convergence in Workplace Innovation approaches2_DEF_short.pdfDivergence or convergence in Workplace Innovation approaches2_DEF_short.pdf
Divergence or convergence in Workplace Innovation approaches2_DEF_short.pdf
Peter Oeij89 views
Peter Oeij - Sociale innovatie en de toekomst van werk von Peter Oeij
Peter Oeij - Sociale innovatie en de toekomst van werkPeter Oeij - Sociale innovatie en de toekomst van werk
Peter Oeij - Sociale innovatie en de toekomst van werk
Peter Oeij189 views
Workstyle augmentation from the viewpoint of workplace innovation - Peter Oeij von Peter Oeij
Workstyle augmentation from the viewpoint of workplace innovation - Peter OeijWorkstyle augmentation from the viewpoint of workplace innovation - Peter Oeij
Workstyle augmentation from the viewpoint of workplace innovation - Peter Oeij
Peter Oeij113 views
Faces from places low quality preview von Peter Oeij
Faces from places low quality previewFaces from places low quality preview
Faces from places low quality preview
Peter Oeij327 views
Webinar Sociale Innovatie - Peter Oeij & Wouter van der Torre von Peter Oeij
Webinar Sociale Innovatie - Peter Oeij & Wouter van der TorreWebinar Sociale Innovatie - Peter Oeij & Wouter van der Torre
Webinar Sociale Innovatie - Peter Oeij & Wouter van der Torre
Peter Oeij1.4K views
Sociale innovatie: hoe versterk je tegelijk productiviteit, werkplezier en in... von Peter Oeij
Sociale innovatie: hoe versterk je tegelijk productiviteit, werkplezier en in...Sociale innovatie: hoe versterk je tegelijk productiviteit, werkplezier en in...
Sociale innovatie: hoe versterk je tegelijk productiviteit, werkplezier en in...
Peter Oeij314 views
Connecting streams of workplace innovation von Peter Oeij
Connecting streams of workplace innovationConnecting streams of workplace innovation
Connecting streams of workplace innovation
Peter Oeij392 views
Technologie-keuze Impact Methode (TIM): wat kan je ermee als HR-professional? von Peter Oeij
Technologie-keuze Impact Methode (TIM): wat kan je ermee als HR-professional?Technologie-keuze Impact Methode (TIM): wat kan je ermee als HR-professional?
Technologie-keuze Impact Methode (TIM): wat kan je ermee als HR-professional?
Peter Oeij143 views
European workplace innovation: from theory to practice - Peter Oeij von Peter Oeij
European workplace innovation: from theory to practice - Peter OeijEuropean workplace innovation: from theory to practice - Peter Oeij
European workplace innovation: from theory to practice - Peter Oeij
Peter Oeij70 views
European workplace innovation - Peter Oeij von Peter Oeij
European workplace innovation - Peter OeijEuropean workplace innovation - Peter Oeij
European workplace innovation - Peter Oeij
Peter Oeij193 views
Measuring cases of social innovation using Qualitative Comparative Analysis: ... von Peter Oeij
Measuring cases of social innovation using Qualitative Comparative Analysis: ...Measuring cases of social innovation using Qualitative Comparative Analysis: ...
Measuring cases of social innovation using Qualitative Comparative Analysis: ...
Peter Oeij185 views
Workplace innovation: Theory, research and practice von Peter Oeij
Workplace innovation: Theory, research and practiceWorkplace innovation: Theory, research and practice
Workplace innovation: Theory, research and practice
Peter Oeij316 views
Social innovation, workplace innovation and employment: sustainability and th... von Peter Oeij
Social innovation, workplace innovation and employment: sustainability and th...Social innovation, workplace innovation and employment: sustainability and th...
Social innovation, workplace innovation and employment: sustainability and th...
Peter Oeij94 views

Veranderend en vernieuwend leiderschap - LLEAD webinar 1 (Maart 2021)

 • 1. VERANDEREND EN VERNIEUWEND LEIDERSCHAP WEBINAR 1 25 MAART 2021 PROJECT LEADING LOGISTICS IN AN ERA OF AMBIGUITY AND DISRUPTION
 • 2. AGENDA • Doel: informeren waarover LLEAD gaat • Bedrijven / managers kunnen meedoen aan leerinterventies: wat houdt dat in? • Er zijn twee typen leerinterventies over ‘Veranderend en vernieuwend leiderschap’: • 1. op het niveau van individu en teamgedrag • 2. op het niveau van de organisatie en teams • Vragen?
 • 3. WAT SPEELT ER IN DE LOGISTIEK? • Noodzaak tot stabiele bedrijfsvoering enerzijds en de flexibiliteit om op veranderingen in te spelen anderzijds. • Er ligt veel innovatie ‘op de plank’: hoe komt dit in de bedrijven? • Werknemers die ondernemend en proactief zijn kunnen in dit proces een belangrijke rol spelen. • Leidinggevenden kunnen dit gedrag stimuleren. • Dit type leiderschap gaat over initiatief nemen, innovatief zijn, risico nemen, maar ook ruimte, verantwoordelijkheid, en vertrouwen geven aan medewerkers.
 • 4. WAT BIEDEN WE U: KENNIS EN INZICHT OVER LEIDINGGEVEN AAN INNOVATIE, ONDERNEMENDHEID EN BEVORDEREN VAN INNOVATIEF GEDRAG MET TOOLS EN INSTRUMENTEN WAT VRAGEN WE VAN U UW ERVARINGEN EN VRAGEN MET ONS TE DELEN ZODAT WE TOOLS EN INSTRUMENTEN KUNNEN MAKEN WAAR DE HELE SECTOR WAT AAN HEEFT
 • 5. WAAROVER GAAT LLEAD • Veranderend en vernieuwend leiderschap: waarom eigenlijk? • Logistieke sector, transport, warehousing en TKI Dinalog • Partners: TNO, Tue, Windesheim, JLN, Zakencoach, Sovaassi, Chain Logistics • 4 werkpakketten, periode 2021-2022, geen kosten voor deelnemers
 • 6. LEERINTERVENTIE ‘VERANDEREND EN VERNIEUWEND LEIDERSCHAP’: VORM EN WERKWIJZE VORM • Kennisontwikkeling: samen met deelnemers ‘instrumenten en tools’ verfijnen / op maat maken voor de sector • Kennisoverdracht: partners begeleiden en ondersteunen deelnemers • Evaluatieonderzoek: partners doen onderzoek naar effecten en werkzaamheid van de toegepaste ‘instrumenten en tools’
 • 7. LEERINTERVENTIE ‘VERANDEREND EN VERNIEUWEND LEIDERSCHAP’: VORM EN WERKWIJZE WERKWIJZE • Behoefte inventariseren / probleemverkenning • Bedrijven en /of personen (managers, leidinggevenden) • Bijeenkomsten (aantal nog te bepalen) • Virtueel / op locatie • Leren, doen, feedback krijgen en geven • Zelf toepassen, huiswerk • Periode 1 juni – 31 december • Geen directe kosten, alleen uw tijd / uren
 • 8. 2 LEERINTERVENTIES • 1: de gedragsaspecten op individueel en teamniveau; dit benadrukt het gedrag van leidinggevenden in hun werkomgeving inzake verandering en vernieuwing (Werkpakket 2). • 2: voorwaarden en faciliteiten op organisatieniveau (dit omvat ook teams); dit benadrukt het omgaan met organisatorische omstandigheden om leiding te geven aan de innovatie om de innovatiekracht te verhogen (Werkpakket 3).
 • 9. EFFECTIEVE TOOLS VOOR ONDERNEMEND EN STIMULEREND LEIDERSCHAP OP INDIVIDUEEL EN TEAMNIVEAU LLEAD WERKPAKKET 2 PROF. DR. JOSETTE DIJKHUIZEN PROF. DR. EVANGELIA DEMEROUTI PROF. DR. PASCALE LE BLANC DR. KERI PEKAAR Leerinterventie 1
 • 10. WAT BIEDEN WIJ UW ORGANISATIE AAN? Tools voor leidinggevenden waarmee zij ondernemend en proactief werkgedrag onder werknemers kunnen stimuleren: 1) Huidige situatie en ambitie: Inzicht in het ondernemend werkgedrag van medewerkers en de facilitering en ambitie op het niveau van de leidinggevenden en organisatie. 2) Aanleren en stimuleren van proactief werkgedrag: Twee leerinterventies voor leidinggevenden om zelf actief de eigen baan vorm te geven (job craften) en dit vervolgens te stimuleren onder werknemers.
 • 11. WAT ZOEKEN WE? • 2 grote(re) organisaties in de logistieke sector die open staan om deze activiteiten te implementeren • Minimaal 20 en maximaal 100 deelnemende leidinggevenden per organisatie • Meewerken aan het proces- en evaluatieonderzoek door middel van het invullen van vragenlijsten • Planning is in overleg (de activiteiten zijn per direct beschikbaar) • Deelname is kosteloos
 • 12. WAT LEVERT DIT UW ORGANISATIE OP? • Inzicht in het huidige ondernemerschapsklimaat van uw organisatie. • Kennis over vernieuwende, onderbouwde, en effectieve leiderschapstechnieken. • Daadwerkelijk toepassen van deze technieken in de praktijk. • Versterken van proactief, innovatief, en ondernemend werkgedrag (door leidinggevenden, werkteams, en individuele werknemers).
 • 13. ACTIVITEITEN FASE 1: HUIDIGE SITUATIE EN AMBITIE 1. Strategische sessie met management team (duur: 2 uur) In deze sessie verkennen we de status op het gebied van intern ondernemerschap en worden de ambities besproken. 2. Online bedrijfsscan intern ondernemerschap Deze scan geeft een overzicht van de ervaring en perceptie van medewerkers op het gebied van ondernemerschap in het bedrijf. Medewerkers beoordelen zichzelf, hun leidinggevenden en de organisatie op ondernemendheid.
 • 14. 3. Experimenten ondernemend leiderschap (duur: 2 experimenten van een halve dag plus terugkoppeling van een halve dag) In twee experimenten ervaren leidinggevenden wat ondernemerschap is en hoe dat kan worden toegepast in de werkomgeving.
 • 15. ACTIVITEITEN FASE 2: AANLEREN VAN PROACTIEF WERKGEDRAG 1. Leerinterventie job craften voor leidinggevenden (duur: halve dag) Leidinggevenden leren hun eigen baan proactief vorm te geven (job craften). Zij leren strategieen om hun werktaken te optimaliseren en hulpbronnen (bijv. feedback, ondersteuning, kennis) te maximaliseren zodat zij bevlogen en optimaal kunnen functioneren. Door middel van een zelfopgesteld crafting plan passen leidinggevenden de nieuwe strategieen in hun dagelijkse werk toe.
 • 16. 2. Leerinterventie stimulerend leiderschap (duur: halve dag) -Leidinggevenden leren hoe zij medewerkers kunnen stimuleren om te job craften. -Door medewerkers te voorzien van voldoende hulpbronnen (geven van autonomie en steun) worden zij gestimuleerd om zelf de regie te nemen in het verbeteren van het (team)werk. -Met zelfopgestelde opdrachten gaan leidinggevenden de geleerde leiderschapsstrategieen toepassen in hun dagelijkse leiderschapsactiviteiten.
 • 17. SAMENVATTEND • Op management-team niveau de ondernemendheid in kaart brengen • Op leidinggevend niveau inzicht in ‘job crafting’ en dit bijbrengen aan de medewerkers • Doel: meer ondernemendheid en innovatief gedrag • Bij 2 grote organisaties in de logistieke sector • Minimaal 20 en maximaal 100 deelnemende leidinggevenden per organisatie • Meewerken aan het proces- en evaluatieonderzoek
 • 18. EFFECTIEVE TOOLS VOOR VERANDEREND EN VERNIEUWEND LEIDERSCHAP OP TEAM- EN ORGANISATIENIVEAU LLEAD WERKPAKKET 3 DR. PETER OEIJ DR. FIETJE VAAS Leerinterventie 2
 • 19. VERANDEREND EN VERNIEUWEND LEIDERSCHAP: TEAM- EN ORGANISATIENIVEAU 1. Probleemverkenning Vraag: Waar zit voor u het probleem / uitdaging als het gaat om vergroten van de innovatiekracht in uw bedrijf? 2. Probleemanalyse Vraag: Wat zijn de mogelijke oorzaken van het probleem binnen en buiten het bedrijf? 3.Verkennen en selecteren van oplossingsrichtingen 4.Projectplan Innovatie 5. Terugkomdag 6.Evaluatieonderzoek Terug naar stap 1 voor verbeteringen van de aanpak We noemen het de “innovation journey…”
 • 20. INGREDIËNTEN LEIDERSCHAP: TEAM- EN ORGANISATIENIVEAU • Leidinggeven aan het proces van innoveren in uw bedrijf • In de organisatie ruimte scheppen voor medewerkers om echt mee te beslissen (sociale innovatie) • De oorzaken van problemen zoeken in de manier hoe de organisatie / het werkproces is ingericht en wordt aangestuurd (sociotechniek) • Aansluiten bij een concreet innovatiedoel in uw bedrijf: projectplan maken • Welke stijl van leidinggeven past bij vorige ‘bolletjes’? • Reflectie op uw eigen rol en mogelijkheden / op werkwijze / op instrumenten • Onderzoek: meewerken aan evaluatie door ‘partners van LLEAD’
 • 21. WAT ZOEKEN WE? • Organisaties in de logistieke sector die open staan om deze tools / instrumenten mee te ontwikkelen en te implementeren • Minimaal 4 en maximaal 8 deelnemende organisaties (meer deelnemers per bedrijf mag) • Meewerken aan het proces- en evaluatieonderzoek (gesprekken, mogelijk bedrijfsbezoek) • Planning is in overleg (periode 1 juni – 31 december 2021) • Deelname is kosteloos; uw investering is uw tijd
 • 23. Interesse: Aanmelden bij roos.vandenbergh@tno.nl Vragen: contact peter.oeij@tno.nl https://www.dinalog.nl/project /lleads-leading-logistics-in-the- era-of-ambiguity-and- disruption/ Website: Infosheet: