Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Com garantir la privacitat dels ciutadans en les tecnologies de les 'smart cities'(20)

Anzeige
Anzeige

Com garantir la privacitat dels ciutadans en les tecnologies de les 'smart cities'

 1. Garantint la privacitat dels ciutadans en les SmartCities iCambrils Ajuntament de Cambrils | Noves Tecnologies | Josep Budí Vilaltella | @pepbudi
 2. Societat del Coneixement - Ubiqüitat de Serveis
 3. Sostenibilitat – Econòmica i Medi Ambiental Plataformes obertes, interoperables, mòvils, reutilització de recursos
 4. Evolució i maduresa de les TIC Internet, interoperabilitat, Xarxes de comunicacions, IoT
 5. Concepte, model, etiqueta,...? iCambrils
 6. Social : Govern digital | Territori Intel·ligent | Desenvolupament econòmic i social
 7. > 25% d’atacs sobre elements convenicionals – Pedagogia bones pràctiques
 8. Tecnologia disruptiva - Nous reptes Dimensions tècniques, jurídiques i organitzatives (processos)
 9. 1 1 2 3 4 5 5 7 7 4 3 3 5 9 10 9 8 8 12 3 33 3 3 URBANLab - PESCADOR 8 8 8 10 12 11 7 6 4 W W 1 - Monitor./Efic. Energètica/Sensor. 2 - Carregador Vehicle-e/Bici-e/Moto-e 3 - Enllumenat públic 4 - Gestió de residus 5 - Mobiliari urbà 6 - Zona Càrrega/Descàrrega 7 - SmartParking 8 - Plaques fotovoltaiques 9 - Gestió de Rec 10 - Limnímetre 11 - Control semafòric 12 - Pas vianants W - Wifi iCambrils
 10. Dades Obertes
 11. App – Seguretat Ciutadana (Geolocalització) • Consentiment de l’interessat, que ja és usuari d’un servei públic. • No incorpora cap dada personal. Vinculació token-telèfon. • Condicions del servei – Informació explícita en l’activació del perfils “VIP” • Formulari de contacte – Avís protecció de dades i drets ARCO. • Capacitat de l’usuari de “desconectar-se” del servei
 12. App – Backoffice Policia Local
 13. Conclusions • Ús responsable de les TIC • Establir sinèrgies, compartir coneixement, reutilització • Manca d’estàndards tecnològics que agrupin iniciatives • Assegurar els sistemes vers atacs o fuites d’informació • Controlar els fluxos d’informació i canals • Privacitat des del disseny – Avaluació impacte en LOPD • Adequació normativa i suport legal als nous reptes • Responsabilitat dels usuaris de dades massives • Reforçar els drets d’informació i accés • Formació, conscienciació i co-responsabilitat (ciutadans, (IDdigital), Administracions i Indústria)
 14. Moltes gràcies Ajuntament de Cambrils Noves Tecnologies Josep Budí Vilaltella Mail : jbudi@cambrils.org Twitter : @pepbudi “Educa als nens i no serà necessari castigar als homes” Pitágoras
Anzeige