Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Spotkanie z mieszkańcami Wzgórze Mickiewicza, Siedlce

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 19 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (15)

Anzeige

Ähnlich wie Spotkanie z mieszkańcami Wzgórze Mickiewicza, Siedlce (20)

Weitere von City of Gdansk (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Spotkanie z mieszkańcami Wzgórze Mickiewicza, Siedlce

 1. 1. 46. spotkanie obywatelskie „Mój dom, moja dzielnica, moje miasto” SIEDLCE i WZGÓRZE MICKIEWICZA Zapraszam też do dialogu na www.facebook.com/Pawel.Adamowicz i www.adamowicz.pl
 2. 2. Ankieta z propozycjami tematów spotkania przeprowadzona na stronie www.gdansk.pl 1) Stan dróg i chodników - 10 2) Budownictwo komunalne (remonty, utrzymanie) – 2 3) Wykup mieszkań - 1 4) Wodociągi i kanalizacja – 4 5) Plany zagospodarowania przestrzennego – 2 6) Inwestycje miejskie – 3 7) Komunikacja miejska - 2 8) Tereny zielone i ochrona środowiska – 4 9) Bezpieczeństwo (monitoring, patrole policji i straży miejskiej) – 2 10) Organizacja ruchu drogowego – 0 11) Czystość i porządek – 5 12) Aktywność obywatelska (działalność stowarzyszeń, inicjatywy mieszkańców) – 0 13) Szkoły, przedszkola i żłobki - 0 14) Opieka i pomoc społeczna – 0 15) Kultura – 0 16) Sport i rekreacja – 4 17) Inne – 1 W ankiecie wzięło udział 15 internautów
 3. 3. Wybrane projekty zgłoszone do współfinansowania z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 Łączna wartość tych projektów to ok. 5 mld zł (2,5 mld zł Miasto Gdańsk, 2,5 mld zł Unia Europejska) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ( w tym oświatowych) Inwestycje przeciwpowodziowe Parki i rewaloryzacja zieleni Budowa Nowej Kościuszki od Rzeczypospolitej do Hallera Trasa Nowa Wałowa Układ drogowo-komunikacyjny Śródmieście - Węzeł Okopowa Przebudowa układu drogowego w dzielnicy Gdańsk Południe Budowa ul. Nowej Politechnicznej z przebudową ul. Sobieskiego
 4. 4. Wybrane projekty zgłoszone do współfinansowania z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 Łączna wartość tych projektów to ok. 5 mld zł (2,5 mld zł Miasto Gdańsk, 2,5 mld zł Unia Europejska) Przebudowa ul. Jana z Kolna (odcinek od kładki dla pieszych przy przystanku Stocznia do skrzyżowania z ul. Wały Piastowskie wraz z kładką dla pieszych na wysokości przystanku SKM Stocznia) Budowa Drogi Zielonej etap I i II GPKM IV – nowe linie tramwajowe Nabrzeża Motławy Budowa szkoły podstawowej w Kowalach e-Gdańsk2 - Zwiększenie dostępności e-usług w administracji
 5. 5. INWESTYCJE ZREALIZOWANE Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej od ul. 3 Maja do ul. Łostowickiej Całkowity koszt: 4 112 376,09 PLN (85 % dofinansowania z UE)
 6. 6. Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 14, ul. Kartuska 126a (nawierzchnia ze sztucznej trawy; wymiary 20 m x 30 m) Całkowity koszt: 421 699,23 PLN
 7. 7. Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 58 ul. Skarpowa 3 Całkowity koszt: 110 000,00 PLN (50% MEN, 50% GMG)
 8. 8. Budowa boiska o wymiarach: 27m x 45 m przy Gimnazjum nr 2, ul. Kartuska 32/34 w ramach programu Junior Gdańsk 2012 Całkowity koszt: 328 948,00 PLN w tym finansowane przez: członków Społecznego Komitetu Wsparcia EURO 2010: 220 000,00 PLN budżet Miasta: 108 948,00 PLN
 9. 9. Całkowity koszt: 29 650 109,99 PLN (67 % dofinansowania z UE) Przebudowa ul. Łostowickiej; odcinek od ul. Wojskiego do ul. Kartuskiej ze skrzyżowaniem Kartuska - Nowolipie
 10. 10. Koszt: 18 924,78 PLN (budżet Rady Osiedla Siedlce) Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Zakopiańskiej
 11. 11. INNE ZADANIA ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2013 Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.  Wymiana przyłączy ołowianych na przyłącza PE w m.in. w ul. Kartuskiej, Szarej, Wyczółkowskiego i.in;  Budowa magistrali wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa punktów pomiarowych na sieciach wodociągowych;  Przebudowa kolektora sanitarnego w ul. Kartuskiej od skrzyżowania z ul. Zielony Stok w kierunku ul. Łostowickiej. Łączny koszt: 3 047 415,64 PLN Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych  Prace remontowo – modernizacyjne w budynkach m.in. przy ulicach: Kartuska, Łostowicka, Malczewskiego, Powstańców Warszawskich, Wyczółkowskiego i in. Koszt: 882 887,27 PLN Zarząd Dróg i Zieleni  działania poprawiające bezpieczeństwo, estetykę oraz użyteczność dróg, prace porządkowo – remontowe m. in. w ulicach: Starodworska, Malczewskiego, Domeyki, Pana Tadeusza, Świtezianki, i in. Koszt: 216 527,16 PLN
 12. 12. ZADANIA REALIZOWANE I PLANOWANE Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej III B zadanie 1.1. Budowa linii tramwajowej Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitarna Koszt: 112 209 294,93 PLN (dofinansowanie z EFS POIiŚ)
 13. 13. ZADANIA REALIZOWANE I PLANOWANE  Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Nowolipie i Rakoczego od ul. Kartuskiej do ul. Potokowej. Przewidywane zakończenie inwestycji : kwiecień 2015; Szacowany koszt: 2 405 547,65 PLN  Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ul. Kartuska i Nowolipie oraz przepompowi wody Nowolipie. Przewidywane zakończenie inwestycji: wrzesień 2015; Szacowany koszt: 1 382 450,00 PLN  Przebudowa skrzyżowania ulic: Wyczółkowskiego – Zakopiańska - Paska. Przewidywane zakończenie inwestycji: 30 kwietnia 2014; Szacowany koszt: 198 030,00 PLN  Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14 w ramach programu „Radosna Szkoła”. Przewidywane zakończenie inwestycji: wrzesień 2014; Szacowany koszt: 127 700,00 PLN – dofinansowanie 50% MEN, 50 % GMG
 14. 14. ZADANIA REALIZOWANE I PLANOWANE  Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej przebudowy ul. Malczewskiego od ul. Skrajnej do ul. Pohulanka. Przewidywane zakończenie inwestycji: kwiecień 2014; Szacowany koszt: 71 340,00 PLN  Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Świtezianki. Przewidywane zakończenie inwestycji: 2015/2016;  Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kolonia Wyżyny. Przewidywane zakończenie inwestycji : 2016; Szacowany koszt: 198 000,00 PLN
 15. 15. ZADANIA REALIZOWANE I PLANOWANE  Dalszy etap rozwoju projektu zagospodarowania terenu przy ul. Zakopiańskiej w ramach uchwały Rady Osiedla Siedlce.  Przeprowadzenie robót naprawczych i remontowych kładki dla pieszych w ciągu ul. Telimeny nad Armii Krajowej. Przewidywane zakończenie inwestycji: 2014; Szacowany koszt: 18 500,00 PLN  Budowa liniowego progu zwalniającego na wysokości placu zabaw przy ul. Jacka Soplicy. Przewidywane zakończenie inwestycji: 2015; Szacowany koszt: 3 000,00 PLN
 16. 16. Program "Wspólne podwórko" - edycja 2014 Rozpoczyna się kolejna edycja gdańskiego programu, w ramach którego wspólnoty dzierżawiące od miasta podwórka mogą ubiegać się o wsparcie w ich zagospodarowaniu w kwocie sięgającej nawet 40 tys. zł. Wnioski należy składać do 20 czerwca br. Aby wziąć udział w Programie wspólnoty muszą złożyć do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych stosowny wniosek, wraz z pozostałymi dokumentami, określonymi w regulaminie. Co ważne - zgłaszając się do programu wspólnota musi dysponować wkładem własnym w wysokości minimum 20 procent. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.gznk.pl
 17. 17. Konkurs „Najładniejsza elewacja 2013” Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zakopiańskiej 44,44a (ex æquo ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Dworcowej 10) I miejsce nagroda po 20 000 PLN
 18. 18. Wyróżnienie Prezydenta Miasta Gdańska otrzymują: Pani Lucyna Karczewska Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” Pani Ewa Wódkiewicz Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Gdańsku
 19. 19. 46. spotkanie obywatelskie „Mój dom, moja dzielnica, moje miasto” SIEDLCE i WZGÓRZE MICKIEWICZA Nie zadałeś pytania? Zapraszam do dialogu na www.facebook.com/Pawel.Adamowicz i www.adamowicz.pl

×