Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Webinaari Osaaminen näkyväksi

1.537 Aufrufe

Veröffentlicht am

Suomen eOppimiskeskus ry järjestää digitaalisen oppimisen webinaarisarjan, jossa yhdistyksen jäsenorganisaatiot esittelevät tuotteitaan, palveluitaan ja osaamistaan. Webinaarisarjan myötä kannustetaan yhdistyksen jäseniä verkostoitumaan keskenään, tutustumaan toistensa osaamiseen ja ennen kaikkea jakamaan omaa osaamistaan. Webinaarit järjestetään aina torstaisin. Kukin webinaari kestää 30 minuuttia ja ovat avoimia kaikille. Webinaarialustana toimii Adobe Connect.

Webinaarisarjassa torstaina 17.12.2015 klo 14.00-14.30 käydään läpi, kuinka osaamisen saa näkyväksi digikeinoin. Webinaarin puhujana on Pauliina Mäkelä, Kinda Oy.

Veröffentlicht in: Bildung

Webinaari Osaaminen näkyväksi

 1. 1. @PauliinaMakela1 17.12.2015 Suomen eOppimiskeskus ry Osaaminen näkyväksi
 2. 2. @PauliinaMakela2 5 vuotta yrittäjänä 11 vuotta somessa 19 vuotta työelämässä
 3. 3. @PauliinaMakela3 @PauliinaMakela + Kinda Oy •kinda.fi perustettu heinäkuussa 2010 •Twitter-vinkit #kindasome •Suomen ensimmäinen Twitter-kuningatar syksyllä 2009 •Kansainvälisten konferenssien järjestäjästä ja IT-alan asiantuntijasta koulutusyrittäjäksi •Hanketoimijana AVO-hankkeissa vuosina 2010-2013 •SomeAwards 2016 -kilpailun tuomari
 4. 4. @PauliinaMakela4 @PauliinaMakela @Kindafi @Liverapo http://www.slideshare.net/PauliinaMakela
 5. 5. @PauliinaMakela5 Webinaarin taustakanava •http://muistio.tieke.fi/p/ WebinaariOsaaminenNakyvaksi •Lisätietoa ja linkkejä webinaarin teemasta
 6. 6. @PauliinaMakela6 Osaaminen näkyväksi •Miksi käytän sosiaalista mediaa? •Mitä hyötyä ja mahdollisuuksia sosiaalinen media tarjoaa? •Miksi teen osaamiseni näkyväksi? •Miten teen osaamiseni näkyväksi?
 7. 7. @PauliinaMakela7 Miksi käytän sosiaalista mediaa? chat- kysymys
 8. 8. @PauliinaMakela8 Kansalaistaito = ymmärrä, mitä somessa tapahtuu ja mitä siellä tehdään
 9. 9. @PauliinaMakela9 Jos ehdit ajatella, ehdit myös käyttää sosiaalista mediaa!
 10. 10. @PauliinaMakela10 Ole läsnä ja avoin somessa
 11. 11. @PauliinaMakela11 Ole aktiivinen Auta ja ole hyödyksi
 12. 12. @PauliinaMakela12 Vastaa kysymyksiin, keskustele, vuorovaikuta
 13. 13. @PauliinaMakela13 Tuota sekä jaa laadukasta sisältöä
 14. 14. @PauliinaMakela14 Verkostoidu! Seuraa muita = olet seuraaja Ole seurattavissa = olet seurattu
 15. 15. @PauliinaMakela15 Käyttäydy fiksusti!
 16. 16. @PauliinaMakela Poimi itsellesi sopivat yhteisöt ja tapahtumat 16
 17. 17. @PauliinaMakela17 Kannusta muita mukaan!
 18. 18. @PauliinaMakela18 Mitä hyötyä ja mahdollisuuksia sosiaalinen media tarjoaa? chat- kysymys
 19. 19. @PauliinaMakela19 Tiedon hakeminen Nopea tiedon kulku
 20. 20. @PauliinaMakela20 Sähköpostin vähentäminen
 21. 21. @PauliinaMakela21 Avoimella viestinnällä annetaan mahdollisuus olla mukana, kysyä, kyseenalaistaa, jakaa, vaikuttaa, osallistua ja osallistaa.
 22. 22. @PauliinaMakela22 Uuden oppiminen Yleissivistys kasvaa
 23. 23. @PauliinaMakela23 Verkostoituminen Vertaistuki
 24. 24. @PauliinaMakela24 Yhteistyöskentely Yhteistuotanto
 25. 25. @PauliinaMakela25 Keskustelut Kokemukset
 26. 26. @PauliinaMakela26 Elämysten, oivallusten ja ideoiden jakaminen
 27. 27. @PauliinaMakela27 Uutiset Tiedotus
 28. 28. @PauliinaMakela28 Vaikuttaminen Tilaisuudet
 29. 29. @PauliinaMakela29 Liveraportointi Kuratointi
 30. 30. @PauliinaMakela30 Sisältömarkkinointi
 31. 31. @PauliinaMakela31 Ammattialojen seuraaminen
 32. 32. @PauliinaMakela32 Henkilöbrändi
 33. 33. @PauliinaMakela33 Rekrytointi #somerekry
 34. 34. @PauliinaMakela34 1. tiedon hakeminen 2. uuden oppiminen 3. maailmankuvan rakentaminen 4. rekrytointi 5. verkostoituminen 6. keskustelut 7. uutiset 8. tiedotus 9. #taskulounas 10. #taskuillallinen 11. #taskuneuloosi 12. #taskuvauva 13. #somejoulut 14. #linnanjuhlat 15. #cmadfi 16. #sometime2016 17. kriisiviestintä 18. vaikuttaminen 19. ajankulu 20. vertaistuki 21. ilmiöt 22. globaalit tapahtumat 23. tilaisuudet 24. liveraportointi 25. etäosallistuminen 26. somesukulaisuus 27. sisältömarkkinointi 28. fanittaminen 29. henkilöbrändi 30. asiakaspalvelu 31. palautekanava 32. ohjaus ja neuvonta •Mitä sinä siellä teet? 33. ammattialan seuraaminen 34. osaamisen näkyväksi tekeminen 35. katsojakokemus/2nd screen 36. viihdekäyttö, hauskanpito 37. ilmainen terapia, virtuaaliolkapää 38. yrityksen brändin rakentaminen 39. elämysten, oivallusten ja ideoiden jakaminen 40. näkökulmien jakaminen, kannanotto 41. muistiinpanojen jakaminen 42. kiinnostuksen kohteet (politiikka, viihde, urheilu yms.) 43. tavoitettavuus, suora kontakti 44. työntekijälähettilyys 45. johtajuuden rakentaminen 46. joukkoistaminen 47. osallistaminen http://storify.com/PauliinaMakela/twitteriin http://kinda.fi/posts/kuinka-kaytan-twitteria-tehokkaasti Twitter
 35. 35. @PauliinaMakela35 Somen käyttö ja näkyminen verkossa on osa ammatillista ja sosiaalista pääomaa
 36. 36. @PauliinaMakela36 Miksi teen osaamiseni näkyväksi? chat- kysymys
 37. 37. @PauliinaMakela37 Miksi teen osaamiseni näkyväksi? •Tavoitteeseen pääseminen •Opinnot •Uusi työtehtävä, ylennys, johtotehtävä •Uusi ammatti, uusi työpaikka •Yritystoiminta •Järjestötoiminta •Vapaaehtoistoiminta •Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
 38. 38. @PauliinaMakela38 Työelämä muuttuu, uusia ammatteja syntyy •Nettikätilö, somekätilö •Yhteisömanageri •Verkostofasilitaattori •Sosiaalisen median asiantuntija/kouluttaja •Liveraportoija •Personal Brand Trainer •Palvelurobottiohjaaja •3D-tulostaja •3D-kahvilan pitäjä •MOOC (massive open online course) -ohjaaja
 39. 39. @PauliinaMakela39 Näkyvyys Tunnettuus Löydettävyys
 40. 40. @PauliinaMakela40 Vinkit näkyvyyden saamiselle •Läsnäolo, aktiivisuus, vuorovaikutus •Seuraamalla muita, lähettämällä kaveripyyntöjä, lähettämällä verkostoitumiskutsuja •Verkostoituminen kaikissa tilanteissa •Laadukas sisältömarkkinointi •Muiden tekemien sisältöjen jakaminen •Oman osaamisen näkyväksi tekeminen
 41. 41. @PauliinaMakela41 Miten teen osaamiseni näkyväksi? chat- kysymys
 42. 42. @PauliinaMakela42 Henkilökohtainen ja jaettu oppimisympäristö
 43. 43. @PauliinaMakela43 Kurkistusviestintä
 44. 44. @PauliinaMakela44 Digitaalinen jalanjälki
 45. 45. @PauliinaMakela45 Käytännön lähityö asiantuntijana ja tietotyöläisenä
 46. 46. @PauliinaMakela46 Aitous Maine
 47. 47. @PauliinaMakela Kokemus Hiljainen tieto Omat tiedot/taidot ja osaaminen näkyviin 47
 48. 48. @PauliinaMakela 360 asteen verkkoelämä Mitä sanot x Mitä teet x Kuka kuulee 48
 49. 49. @PauliinaMakela 360 asteen verkkoelämä 49 http://www.flickr.com/photos/tuija/4897289626/lightbox/ Kuvasitaatti: flickr.com 2015
 50. 50. @PauliinaMakela50 Jaettu ilo - vertaistuki
 51. 51. @PauliinaMakela51 Jaettu onnistuminen - tiimityö, hyvien käytänteiden levittäminen
 52. 52. @PauliinaMakela52 Jaettu asiantuntijuus - oppimis- ja työskentelytilanne
 53. 53. @PauliinaMakela53 Jaettu luottamus - keskinäiset suhteet, yhteisö
 54. 54. @PauliinaMakela54 Osaaminen näkyväksi •Koulutus - perus- ja jatkokoulutus, tutkinnot •Osaaminen - ammattiosaamisen näytöt, osaamismerkit •Verkkosivut, oppimispäiväkirjablogi, asiantuntijablogi, videoblogi, koontisivusto somekanavista, LinkedIn-profiili •Visuaalisuus - kuvat, videot, livestriimaukset •Kehittäminen - osaamisen vieminen eteenpäin, vertaisoppiminen
 55. 55. @PauliinaMakela55 http://www.oppiminenonline.com/ Osaamismerkit
 56. 56. @PauliinaMakela56 http://www.oppiminenonline.com/
 57. 57. @PauliinaMakela57 Asiantuntijan vaikuttavuus •Esiintyminen tilaisuuksissa •Luennot, puheet, koulutukset •Julkaisut, mielipidelausunnot, haastattelut •Palkinnot •Tykkääjät/seuraajat/fanit, mittaaminen, listaukset •Ikä, ulkonäkö, kirjoitus- ja puhetyyli, elekieli, maneerit •Sukutausta tai sosiaalinen asema
 58. 58. @PauliinaMakela58 Laita tieto liikkeelle, älä istu sen päällä
 59. 59. @PauliinaMakela59 Virtuaaliset muistomerkit Digitaalinen kuolema
 60. 60. @PauliinaMakela60 Kokeile, opi, sovella käyttöön, löydä uusia asioita ja toimi rohkeasti!
 61. 61. @PauliinaMakela61 Lämmin kiitos!

×