Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Mikä on museo 2022.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Yleisopalvelut museoissa
Yleisopalvelut museoissa
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 5 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

Mikä on museo 2022.pptx

  1. 1. MIKÄ ON MUSEO?
  2. 2. MUSEOIDEN SYNTY  Museot ovat tiedon ja tieteen paikkoja.  Ne ovat syntyneet tarpeesta kerätä yhteen merkityksellisinä koettuja esineitä ja teoksia, esitellä niitä yleisölle sekä säilyttää tulevia sukupolvia varten.  Museoiden merkitys kasvoi kansallisvaltioiden syntymisen myötä 1800-luvulla.  Silloin museon tehtäväksi vakiintui rooli kansallisomaisuuden säilyttäjänä ja suojelijana, kulttuuriperinnön tallentajana sekä kansakunnan muistiorganisaationa.
  3. 3. MUSEON TEHTÄVIÄ  Museo on yhteiskunnan muistiorganisaatio, joka tallentaa menneisyyden jäljiksi ymmärrettyjä kohteita tai ilmiöitä.  Museot tallentavat ja hoitavat eri toimialoista kertovaa aineistoa tavoitteenaan lisätä tietoa ja valmiuksia ymmärtää ja käyttää kulttuuri- ja luonnonperintöä.  Aineistoihin voi kuulua esineitä, näytteitä, taideteoksia, rakennuksia, muinaisjäännöksiä ja muistomerkkejä sekä niihin liittyviä tarinoita.  Tallennuksen ohella museot mm. opettavat, tuottavat näyttelyitä, järjestävät tapahtumia, tekevät tutkimusta ja jakavat asiantuntemustaan esimerkiksi julkaisujen muodossa.  Museo tuottaa palveluita, jotka tarjoavat käyttäjilleen paitsi tietoa, myös elämyksiä, hyvinvointia ja esteettistä mielihyvää.
  4. 4. ERILAISIA MUSEOITA JA MUSEOLOGIAA  Museoita on erilaisia. Museo voi olla erikoistunut alueen historiaan, taiteeseen tai olla niiden yhdistelmä. Museo voi myös olla erikoistunut luonnontieteisiin tai johonkin ilmiöön tai esinetyyppiin.  Museologia on tieteenala, joka tarkastelee yksilöiden ja yhteisöjen suhdetta ajallis-alueelliseen ympäristöönsä.  Tutkimuskohteina eivät ole pelkästään museot, vaan niiden taustalla vaikuttavat kulttuuriset tekijät kulttuuriperintö- ja muistiprosesseineen.  Museologia antaa valmiuksia museotyöhön. Yhä useammalla museoalalla työskentelevällä on museologian opinnot.  Museoissa tarvitaan kuitenkin moninaista osaamista, minkä vuoksi museoissa työskentelee eri alojen ammattilaisia.
  5. 5. LÄHTEET  www.museoliitto.fi  Heinonen Jouko, Lahti Markku: Museologian perusteet 2007. Suomen museoliiton julkaisuja 49.

×