Συνέδριο Etwinning 2017- 2018

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017
«Τι μου λένε τα βιβλία, για τους ήρωες,
τους μύθους και τους 12 θεούς
που τους χάνω, που τους βρίσκω
μια στη γη και μια στους ουρανούς»
Προλογίζοντας…
• συνεργατικές δράσεις, μέρος ενός ετήσιου Πολιτιστικού
Προγράμματος με κεντρικό άξονα την Ελληνική μυθολογία,
μεταξύ τεσσάρων σχολικών μονάδων:
2ου Νηπιαγωγείου Ζεφυρίου
9ου Νηπιαγωγείου Παλλήνης
10ου Νηπιαγωγείου Αγίων Αναργύρων
4ου Δημοτικού σχολείου Ζεφυρίου
• Η υλοποίηση της προσπάθειας αυτής έγινε στο πλαίσιο της
δράσης eTwinning, μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση.
Αφόρμηση…
• Θεατρική παράσταση: «Οι άθλοι του Ηρακλή».
- «Τι γνωρίζουμε για την ελληνική μυθολογία;»
- «Πως μπορούμε να μάθουμε περισσότερα;»
• Υλοποίηση: σχολικό έτος 2016-2017
• Διάρκεια: 7 ημερολογιακοί μήνες (Οκτώβριος 2016 –
Απρίλιος 2017)
• Ανθρώπινο δυναμικό: 9 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και περίπου 100 μαθητές (Μ.Η. 7.5 έτη)
• Η προηγούμενη εμπειρία υλοποίησης και εκπόνησης δράσεων
μέσω eTwinning [χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) και
διαδραστικού πίνακα], διασφάλισε την ομαλή και άρτια
συνεργασία μεταξύ των σχολικών μονάδων
ΣΚΟΠΟΣ
Οι μαθητές να:
• αποκτήσουν γνώσεις γύρω από την πολιτιστική κληρονομιά
της Ελλάδας
• καλλιεργήσουν δεξιότητες απαραίτητες για την ολόπλευρή
ανάπτυξή τους
Οι μαθητές να:
• βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν την προφορική τους
επικοινωνία (μέσω της διήγησης, περιγραφής, εξήγησης,
ερμηνείας, επιχειρηματολογίας)
• αναπτύξουν συνεργατικές πρακτικές (μέσω
αλληλεπίδρασης, ομαδικής εργασίας)
• προσεγγίσουν χρονικές έννοιες (μέσω της σύγκρισης
παρελθόντος και παρόντος, διάκρισης αλλαγών)
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές να:
• εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν τη χρησιμότητα του
Η/Υ
• δημιουργήσουν απλά σχέδια και εικόνες (μέσω του
παιχνιδιού με τα εργαλεία σχεδίασης)
• ακούσουν μουσική, ιστορίες, αφηγήσεις (μέσω της
χρήσης ψηφιακών δίσκων και διαδικτύου)
• «εξερευνήσουν» την Ελληνική μυθολογία (μέσω της
χρήσης κατάλληλου λογισμικού)
• γνωρίσουν τη σωστή και ασφαλή χρήση του Η/Υ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ (συνέχεια…)
Η επικοινωνία μεταξύ των σχολείων πραγματοποιήθηκε μέσω των
πλατφόρμων επικοινωνίας twinspace (εικ.1) και skype (εικ.2 & 3).
εικόνα 1 εικόνα 2
Εικόνα 3
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1η
δράση
Στόχος: γνωριμία μαθητών και
εκπαιδευτικών των
συμμετεχόντων σχολείων
Υλικό: λογισμικό παρουσίασης
linoit
Διεξαγωγή: Δημιουργία καμβά
πάνω στον οποίο τα παιδιά
κάθε σχολείου παρουσίασαν
τους εαυτούς τους
(κατασκευές, ζωγραφιές και
προσωπικό μήνυμα, γραμμένο
από την υπεύθυνη
εκπαιδευτικό)
Υπόδειγμα 1: Τα παιδιά συστήνουν τους εαυτούς τους
μέσα από ζωγραφιές και κατασκευές
Υπόδειγμα 2: Τα παιδιά της τρίτης δημοτικού παρουσίασαν τους
εαυτούς τους μέσα από ποιήματα Χαϊκού
2η
δράση
Στόχοι:
- ανίχνευση πρότερων
γνώσεων σχετικά με την
Ελληνική μυθολογία
- εντοπισμός ενδιαφερόντων
μαθητών
Υλικό: ψηφιακό εργαλείο
ansergarden
3η δράση
Στόχος: συνεργατική συγγραφή κειμένου από πολλούς χρήστες
Υλικό: ψηφιακό εργαλείο storyjumper
4η δράση
Στόχος: πρόταση τίτλων για το βιβλίο που δημιουργήθηκε
στην προηγούμενη δράση (νηπιαγωγείο Αγ. Αναργύρων και
δημοτικό σχολείο Ζεφυρίου)
Υλικό: πρόγραμμα παρουσίασης padlet  
5η δράση
Στόχος: επιλογή τίτλου βιβλίου (με τη χρήση της ψηφοφορίας)
Υλικό: εργαλείο ψηφοφορίας easypolls
Υπόδειγμα 3: Οι τρεις επικρατέστεροι τίτλοι για το
βιβλίο μας
6η δράση
Στόχοι:
- δημιουργία ποιήματος «Το λιοντάρι της Νεμέας αλλιώς»
- εικονογράφηση ποιήματος
Υλικό: εργαλείο titanpad
7η δράση
Στόχος: δημιουργία κόμικ με τη χρήση των ζωγραφιών των
μαθητών
Υλικό: ψηφιακό εργαλείο toondoo
Συνέδριο Etwinning 2017- 2018
Συνέδριο Etwinning 2017- 2018
       8η δράση
Στόχος: δημιουργία διαδικτυακών παιχνιδιών από τους
μαθητές της πέμπτης τάξης του δημοτικού σχολείου (μνήμης,
ταύτισης, πολλαπλής επιλογής, σταυρόλεξα)
Υλικό: δύο εργαλεία: classtools και learningapps
Ενδεικτικά…
Σταυρόλεξο
Ενδεικτικά…
Παιχνίδια μνήμης
Ενδεικτικά…
        Ενδεικτικά…      
Ενδεικτικά…
9η δράση
Στόχος: δημιουργία συνεργατικής αφίσας 
υλικό: πρόγραμμα παρουσίασης postermywall
Διεξαγωγή: Φωτογραφίες από την υλοποίηση των ποικίλων 
δράσεων από τα συμμετέχοντα σχολεία
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
• Η συμμετοχή σε ένα eTwinning έργο ήταν μία ανταποδοτική 
εμπειρία τόσο για τους εκπαιδευτικούς, όσο και για τα παιδιά. 
Αναλυτικότερα: 
- αφενός  οι  εκπαιδευτικοί  προσπάθησαν  να  δημιουργήσουν     
συνθήκες συνεργατικής διερευνητικής μάθησης, συνθήκες οι 
οποίες  προήγαγαν  τη  δυνατότητα  αλληλεπίδρασης, 
διαμόρφωσης  θετικών  στάσεων  όσον  αφορά  στην  Ελληνική 
μυθολογία, τη χαρά της δημιουργίας και της ευχαρίστησης,
- αφετέρου  τα  παιδιά,  κατά  τη  διάρκεια  υλοποίησης  και 
ολοκλήρωσης  των  δράσεων,  ανέλαβαν  πρωτοβουλίες, 
ανέπτυξαν την υπευθυνότητα και την αυτοεκτίμησή τους. 
Εν κατακλείδι…
Αξίζει να αναφερθεί ότι, στο τέλος της σχολικής 
χρονιάς, όλες οι δράσεις παρουσιάστηκαν από τα ίδια 
τα παιδιά στους γονείς τους.  
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η εκπαιδευτική κοινότητα 
ωφελήθηκε από τη διάχυση των προαναφερθέντων 
δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος e-Twinning. 
Σας ευχαριστούμε για
την προσοχή σας
1 von 30

Recomendados

Η αξιοποίηση του ΔΠ στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων von
Η αξιοποίηση του ΔΠ στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτωνΗ αξιοποίηση του ΔΠ στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων
Η αξιοποίηση του ΔΠ στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτωνAthanasia Papachristou
16.6K views31 Folien
Πολιτιστικό πρόγραμμα 2015-16 von
Πολιτιστικό πρόγραμμα 2015-16Πολιτιστικό πρόγραμμα 2015-16
Πολιτιστικό πρόγραμμα 2015-16Athanasia Papachristou
866 views24 Folien
κ. συνουλησ νεοελλ. γλωσσα α΄γυμνασιου (αμεα) von
κ. συνουλησ νεοελλ. γλωσσα α΄γυμνασιου (αμεα)κ. συνουλησ νεοελλ. γλωσσα α΄γυμνασιου (αμεα)
κ. συνουλησ νεοελλ. γλωσσα α΄γυμνασιου (αμεα)kse30lykeio
621 views3 Folien
Λογοτεχνία, ποίηση και φαντασία von
Λογοτεχνία, ποίηση και φαντασίαΛογοτεχνία, ποίηση και φαντασία
Λογοτεχνία, ποίηση και φαντασίαvasilikikarapa
1.6K views34 Folien
Mέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι... von
Mέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι...Mέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι...
Mέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι...vasilikikarapa
423 views31 Folien
H δημιουργική γραφή_σε__e-twinning von
H δημιουργική γραφή_σε__e-twinningH δημιουργική γραφή_σε__e-twinning
H δημιουργική γραφή_σε__e-twinningserreschools
1.5K views4 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι von
αλήθεια ή παρα ‐ μύθοιαλήθεια ή παρα ‐ μύθοι
αλήθεια ή παρα ‐ μύθοιgiorgoskou
641 views32 Folien
Ο Μινωικός Πολιτισμός von
Ο Μινωικός ΠολιτισμόςΟ Μινωικός Πολιτισμός
Ο Μινωικός Πολιτισμόςfiliopanagiotaki
3K views24 Folien
ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ von
ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗzina1975
443 views4 Folien
Ένας φίλος από μακριά von
Ένας φίλος από μακριά Ένας φίλος από μακριά
Ένας φίλος από μακριά xripappa
1.6K views9 Folien
σεναριο μαθηματος: παλαιολιθκή εποχή von
σεναριο μαθηματος: παλαιολιθκή εποχήσεναριο μαθηματος: παλαιολιθκή εποχή
σεναριο μαθηματος: παλαιολιθκή εποχήΚατερίνα Προκοπίου
4.3K views2 Folien
τελικο σεναριο έγγραφο του Microsoft office word 97 - 2003 von
τελικο σεναριο  έγγραφο του Microsoft office word 97 - 2003τελικο σεναριο  έγγραφο του Microsoft office word 97 - 2003
τελικο σεναριο έγγραφο του Microsoft office word 97 - 2003tsaprani
251 views8 Folien

Was ist angesagt?(20)

αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι von giorgoskou
αλήθεια ή παρα ‐ μύθοιαλήθεια ή παρα ‐ μύθοι
αλήθεια ή παρα ‐ μύθοι
giorgoskou641 views
ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ von zina1975
ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ
zina1975443 views
Ένας φίλος από μακριά von xripappa
Ένας φίλος από μακριά Ένας φίλος από μακριά
Ένας φίλος από μακριά
xripappa1.6K views
τελικο σεναριο έγγραφο του Microsoft office word 97 - 2003 von tsaprani
τελικο σεναριο  έγγραφο του Microsoft office word 97 - 2003τελικο σεναριο  έγγραφο του Microsoft office word 97 - 2003
τελικο σεναριο έγγραφο του Microsoft office word 97 - 2003
tsaprani251 views
Παραδοτέο Πολιτιστικό πρόγραμμα (παραμύθι) von Νίκος Τοπάλης
Παραδοτέο Πολιτιστικό πρόγραμμα (παραμύθι) Παραδοτέο Πολιτιστικό πρόγραμμα (παραμύθι)
Παραδοτέο Πολιτιστικό πρόγραμμα (παραμύθι)
Η Μορφή της γιαγιάς στη Νεοελληνική Λογοτεχνία - μια έρευνα δράσης von Κατερίνα Προκοπίου
Η Μορφή της γιαγιάς στη Νεοελληνική Λογοτεχνία - μια έρευνα δράσηςΗ Μορφή της γιαγιάς στη Νεοελληνική Λογοτεχνία - μια έρευνα δράσης
Η Μορφή της γιαγιάς στη Νεοελληνική Λογοτεχνία - μια έρευνα δράσης
Tell me a story_Parent's presentation von Georgia Vyrla
Tell me a story_Parent's presentationTell me a story_Parent's presentation
Tell me a story_Parent's presentation
Georgia Vyrla309 views
Ταξιδεύοντας με τον Οδυσσέα von kliokalogiann
Ταξιδεύοντας με τον ΟδυσσέαΤαξιδεύοντας με τον Οδυσσέα
Ταξιδεύοντας με τον Οδυσσέα
kliokalogiann1.5K views
Το ιστολόγιο της τάξης μας von xripappa
Το ιστολόγιο της τάξης μαςΤο ιστολόγιο της τάξης μας
Το ιστολόγιο της τάξης μας
xripappa1.7K views
Panchora's box von efthtzimos
Panchora's boxPanchora's box
Panchora's box
efthtzimos324 views
«Τον ίδιο ήλιο έχουμε φίλο» - Δημιουργική αξιοποίηση ΤΠΕ σε eTwinning συνεργα... von Maria Panousiadou
«Τον ίδιο ήλιο έχουμε φίλο» - Δημιουργική αξιοποίηση ΤΠΕ σε eTwinning συνεργα...«Τον ίδιο ήλιο έχουμε φίλο» - Δημιουργική αξιοποίηση ΤΠΕ σε eTwinning συνεργα...
«Τον ίδιο ήλιο έχουμε φίλο» - Δημιουργική αξιοποίηση ΤΠΕ σε eTwinning συνεργα...
Maria Panousiadou165 views
Gr.δραστηρ.προγρ.γερμανσχολ von official school
Gr.δραστηρ.προγρ.γερμανσχολGr.δραστηρ.προγρ.γερμανσχολ
Gr.δραστηρ.προγρ.γερμανσχολ
official school298 views
Plants_ in_ kindergarten_damarionas_naxou_2012-2013_Panteleon_Mika von mpanteleon
Plants_ in_ kindergarten_damarionas_naxou_2012-2013_Panteleon_MikaPlants_ in_ kindergarten_damarionas_naxou_2012-2013_Panteleon_Mika
Plants_ in_ kindergarten_damarionas_naxou_2012-2013_Panteleon_Mika
mpanteleon82 views

Similar a Συνέδριο Etwinning 2017- 2018

1o nhpiagvgeio megalpolhs von
1o nhpiagvgeio megalpolhs1o nhpiagvgeio megalpolhs
1o nhpiagvgeio megalpolhsNipiagogoi Arkadias
71 views18 Folien
Σενάριο τοπικής ιστορίας von
Σενάριο τοπικής ιστορίαςΣενάριο τοπικής ιστορίας
Σενάριο τοπικής ιστορίαςΣπύρος Κυριαζίδης
1.1K views13 Folien
ταξιδι στη χωρα του βιβλιου 1ο κλασικο τμημα von
ταξιδι στη χωρα του βιβλιου 1ο κλασικο τμηματαξιδι στη χωρα του βιβλιου 1ο κλασικο τμημα
ταξιδι στη χωρα του βιβλιου 1ο κλασικο τμημα17niliou
2.9K views5 Folien
Τα λαϊκά μας παραμύθια von
Τα λαϊκά μας παραμύθιαΤα λαϊκά μας παραμύθια
Τα λαϊκά μας παραμύθιαsofiaspy
7K views9 Folien
πώς ταξιδεύει μια ιστορία... von
πώς ταξιδεύει μια ιστορία...πώς ταξιδεύει μια ιστορία...
πώς ταξιδεύει μια ιστορία...serreschools
2.2K views47 Folien

Similar a Συνέδριο Etwinning 2017- 2018(20)

ταξιδι στη χωρα του βιβλιου 1ο κλασικο τμημα von 17niliou
ταξιδι στη χωρα του βιβλιου 1ο κλασικο τμηματαξιδι στη χωρα του βιβλιου 1ο κλασικο τμημα
ταξιδι στη χωρα του βιβλιου 1ο κλασικο τμημα
17niliou2.9K views
Τα λαϊκά μας παραμύθια von sofiaspy
Τα λαϊκά μας παραμύθιαΤα λαϊκά μας παραμύθια
Τα λαϊκά μας παραμύθια
sofiaspy7K views
πώς ταξιδεύει μια ιστορία... von serreschools
πώς ταξιδεύει μια ιστορία...πώς ταξιδεύει μια ιστορία...
πώς ταξιδεύει μια ιστορία...
serreschools2.2K views
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ_ Βιβλιοδιαδρομές... (2).pptx von D K
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ_ Βιβλιοδιαδρομές... (2).pptxΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ_ Βιβλιοδιαδρομές... (2).pptx
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ_ Βιβλιοδιαδρομές... (2).pptx
D K413 views
"χρωματοπιτσιλίσματα ιστοριοδημιουργήματα" eTwinning von Katerina Papaefthimiou
"χρωματοπιτσιλίσματα ιστοριοδημιουργήματα" eTwinning"χρωματοπιτσιλίσματα ιστοριοδημιουργήματα" eTwinning
"χρωματοπιτσιλίσματα ιστοριοδημιουργήματα" eTwinning
"Ο μικρός Πρίγκιπας μεγάλωσε" 8th cie2016 von Maria Panousiadou
"Ο μικρός Πρίγκιπας μεγάλωσε" 8th cie2016 "Ο μικρός Πρίγκιπας μεγάλωσε" 8th cie2016
"Ο μικρός Πρίγκιπας μεγάλωσε" 8th cie2016
Maria Panousiadou374 views
Εκπαιδευτικό σενάριο ΤΠΕ von Rodia Mixailidou
Εκπαιδευτικό σενάριο ΤΠΕΕκπαιδευτικό σενάριο ΤΠΕ
Εκπαιδευτικό σενάριο ΤΠΕ
Rodia Mixailidou2.7K views
Νηπιαγωγείο Άνω Στενής- προγραμματισμός θεμάτων για το σχολικό έτος 2020-21 von Sofi Liva
Νηπιαγωγείο Άνω Στενής- προγραμματισμός θεμάτων για το σχολικό έτος 2020-21 Νηπιαγωγείο Άνω Στενής- προγραμματισμός θεμάτων για το σχολικό έτος 2020-21
Νηπιαγωγείο Άνω Στενής- προγραμματισμός θεμάτων για το σχολικό έτος 2020-21
Sofi Liva251 views
Aλέξανδρος ο βασιλιάς von gilo458
Aλέξανδρος ο βασιλιάςAλέξανδρος ο βασιλιάς
Aλέξανδρος ο βασιλιάς
gilo458339 views
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_12 von marscord
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_12ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_12
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_12
marscord8 views
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣ... von Dimitra Stagia
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣ...ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣ...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ - "ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣ...
Dimitra Stagia1.1K views
χρωματοπιτσιλίσματα ιστοριοδημιουργήματα, E twinning τελικό von margalian
χρωματοπιτσιλίσματα ιστοριοδημιουργήματα, E twinning τελικόχρωματοπιτσιλίσματα ιστοριοδημιουργήματα, E twinning τελικό
χρωματοπιτσιλίσματα ιστοριοδημιουργήματα, E twinning τελικό
margalian1.6K views

Último

Politexneio_2023.pptx von
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx36dimperist
39 views6 Folien
Βρίσκοντας τα μνημεία von
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημείαDimitra Mylonaki
13 views8 Folien
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf von
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfChrisa Kokorikou
59 views5 Folien
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx von
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxgymkeram
17 views24 Folien
Veroia in Autumn.pdf von
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdfdpavlidou
11 views35 Folien
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf von
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfChrisa Kokorikou
42 views36 Folien

Último(20)

Politexneio_2023.pptx von 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist39 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram17 views
Veroia in Autumn.pdf von dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou11 views
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf von Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou42 views
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx von 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas40 views
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx von gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram47 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c11 views
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 von ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b17 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό von Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki16 views
Triti_Hlikia_2023.pptx von 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist83 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx von ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c13 views
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212422 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212557 views
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 von gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 views
Palaiodologiko_2023.pptx von 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist22 views
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου von Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου

Συνέδριο Etwinning 2017- 2018