Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Historia szkoly2

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Tradycje szkoły2
Tradycje szkoły2
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 27 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Historia szkoly2 (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Historia szkoly2

 1. 1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IMIENIA DRA ALEKSANDRA MAJKOWSKIEGO W KARTUZACH
 2. 2. Trochę historii <ul><li>Potrzeba budowy nowej szkoły w Kartuzach wynikała głównie z rozwoju miasta. Pierwsze projekty sięgają połowy lat 70, kiedy to dzięki budowie nowego osiedla zaczęła gwałtownie wzrastać liczba mieszkańców Kartuz. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Głównym wykonawcą budowy został kartuski PBRol, inwestorem natomiast Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kaszuby”. </li></ul><ul><li>Pierwsze prace rozpoczęły się 15 grudnia 1984 roku. </li></ul>
 4. 4. Wmurowanie kamienia węgielnego <ul><li>Wszystko było, jak należy: </li></ul><ul><li>- wiarygodne a zacne podpisy na akcie erekcyjnym, </li></ul><ul><li>- zamaszyste gesty kielnią nad „miejscem </li></ul><ul><li> spoczynku” owego aktu. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Ku radości inwestorów, budowniczych, a także mieszkańców Kartuz, budowa „nabierała rumieńców”. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Tak pisała o szkole prasa. </li></ul>
 7. 7. 1 września 1988 r. <ul><li>Pierwszy dzwonek zabrzmiał punktualnie. Zgromadzonych gości i uczniów witała dyrekcja szkoły, </li></ul><ul><li>a także inspektor Oświaty i Wychowania – </li></ul><ul><li>Edmund Trzebiatowski oraz… </li></ul><ul><li>mała Kasia Golanko. </li></ul><ul><li>Naukę w szkole w klasach I – III </li></ul><ul><li>i oddziałach przedszkolnych podjęło ogółem 745 uczniów. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Pilnie słuchali ciepłych słów pierwszoklasiści i starsi uczniowie. Spójrzcie, jakie poważne miny! </li></ul><ul><li>Tremę mieli także nauczyciele. Dla niektórych z nich to przecież również pierwszy raz… </li></ul>
 9. 9. Ruszyliśmy do pracy pełni zapału… <ul><li>Warunki na początku były bardzo trudne. W pierwszym z oddanych do użytku segmentów nauka odbywała się na dwie </li></ul><ul><li>tzw. „niepełne zmiany”. </li></ul><ul><li>Pomimo to od pierwszego dnia szkoła tętniła pomysłami i ciekawymi wydarzeniami. Powstawały koła zainteresowań i organizacje szkolne. </li></ul>
 10. 10. Czas mijał nieubłaganie… <ul><li>Uczniowie pilnie zdobywali wiedzę. Do szkoły przybywały nowe roczniki. </li></ul><ul><li>Wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy na oddanie poszczególnych segmentów budynku, by można było pracować lepiej i wygodniej . </li></ul>
 11. 11. 5 rocznica istnienia szkoły oraz 70 lat miasta Kartuzy <ul><li>Te ważne rocznice uczczono imprezą nazwaną: Jarmark Jesienny w „Piątce”. Przybyłych gości przywitała pani dyrektor Maria Wenta - Barlak. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Licznie odwiedzili nas mieszkańcy Kartuz, którzy podziwiali i kupowali prace młodych artystów o tematyce związanej z naszym miastem. </li></ul><ul><li>Franciszek Brzeziński zabawiał gości gadkami kaszubskimi i częstował tabaką. </li></ul>
 13. 13. Uroczystość nadania imienia dra Aleksandra Majkowskiego Szkole Podstawowej nr 5 w Kartuzach <ul><li>12 lat temu - 22 kwietnia 1998 roku szkoła przeżywała wielkie święto. Tego dnia otrzymała swojego patrona. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Uroczystości rozpoczęły się mszą w Kościele </li></ul><ul><li>pw. św. Wojciecha. </li></ul><ul><li>Zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice i uczniowie wzięli udział w akademii, która odbyła się w szkolnej sali gimnastycznej. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Burmistrz Gminy Kartuzy – Marian Wilkowski odczytał akt nadania imienia szkole. </li></ul><ul><li>Ksiądz Biskup </li></ul><ul><li>prof. dr hab. </li></ul><ul><li>Jan Bernard Szlaga dokonał poświęcenia sztandaru. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Pani dyrektor </li></ul><ul><li>M. Wenta – Barlak przekazała uczniom sztandar szkoły. </li></ul><ul><li>Uroczystości uświetniły występy uczniów, a także chóru „Cartusia”. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Szkoła zaprezentowała swoje osiągnięcia zdobyte w ciągu dziesięciu lat działalności. </li></ul><ul><li>Goście dokonywali wpisów do kroniki szkoły i księgi pamiątkowej. </li></ul>
 18. 18. Izba Pamięci dra A. Majkowskiego <ul><li>W pierwszą rocznicę nadania imienia szkole otwarto Izbę Patrona. Zaproszeni goście, wśród których znajdował się </li></ul><ul><li>prof. dr hab. </li></ul><ul><li>Józef Borzyszkowski, dokonali uroczystego przecięcia wstęgi. </li></ul>
 19. 19. Wieczornica poświęcona dr A. Majkowskiemu <ul><li>Pamięć o patronie naszej szkoły jest kultywowana na różne sposoby. </li></ul><ul><li>14 lutego 2002 r. odbyła się Wieczornica, na której prelekcję wygłosił prof. dr hab. Brunon Synak. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny. Współorganizatorem spotkania było Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Kartuzach. </li></ul>
 20. 20. Pan minister w naszej szkole <ul><li>26 sierpnia 2001 roku </li></ul><ul><li>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, w skład którego wchodzi SP 5, odwiedził minister edukacji – prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt. Nie była to jego jedyna wizyta, gdyż gościł u nas także jako senator RP. </li></ul>
 21. 21. Współpraca szkoły ze środowiskiem <ul><li>Władze gminy Kartuzy nawiązały współpracę z niemieckim miastem Duderstadt. Nasza szkoła w ramach tego przedsięwzięcia zaprzyjaźniła się z tamtejszą Szkołą im. Astrid Lindgren. Uczniowie obydwu szkół gościli się wzajemnie w swoich miastach i domach. </li></ul>
 22. 22. Klasy integracyjne <ul><li>W odpowiedzi </li></ul><ul><li>na zapotrzebowanie środowiska w szkole utworzono klasy integracyjne, w których uczniowie posiadający specyficzne potrzeby edukacyjne spotykają się z życzliwością i pomocą </li></ul><ul><li>ze strony swoich nauczycielek </li></ul><ul><li>i kolegów z klas. </li></ul>
 23. 23. Festyny integracyjne <ul><li>Nasza szkoła pomogła zorganizować gminne </li></ul><ul><li>i powiatowe imprezy </li></ul><ul><li>z okazji Dnia Dziecka: </li></ul><ul><li>festyn „Słoneczny uśmiech” oraz festyn „Uśmiech dziecka – Bądźmy razem”. </li></ul>
 24. 24. Festyn Unia Europejska - - Polska - Kaszuby <ul><li>W czerwcu 2002 r. </li></ul><ul><li>przed przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej, zorganizowaliśmy </li></ul><ul><li>wraz z kartuskim oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego dla lokalnej społeczności festyn, na którym uczniowie przedstawiali kulturę Kaszub, innych regionów Polski, a także Europy. </li></ul>
 25. 25. Festyn Rodzinny <ul><li>W 2006 r. z okazji Dnia Dziecka wspólnie </li></ul><ul><li>ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Kaszuby” zorganizowaliśmy festyn, w którym uczestniczyły dzieci wraz ze swoimi rodzicami. </li></ul>
 26. 26. Uczniowski Klub Sportowy „Trops” <ul><li>Od 1999 r. na terenie szkoły działa UKS „Trops” z sekcjami: </li></ul><ul><ul><li>koszykówki dziewcząt, </li></ul></ul><ul><ul><li>piłki ręcznej chłopców, </li></ul></ul><ul><ul><li>pływacką. </li></ul></ul><ul><li>Pierwszym prezesem klubu była śp. Alina Labuda, od roku 2005 funkcję tę pełni Piotr Ostoja – Lniski. </li></ul>
 27. 27. Klasy sportowe o profilu pływackim <ul><li>Po długich staraniach na boisku naszej szkoły </li></ul><ul><li>w roku 2005 została oddana do użytku kryta pływalnia, z której korzystają mieszkańcy całej gminy. </li></ul><ul><li>Od września 2005 r. w Szkole Podstawowej nr 5 funkcjonują klasy sportowe o profilu pływackim. </li></ul>

×