Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Päivi Laajala kuntien elinvoimapalvelut maakuntauudistuksessa

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 35 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Päivi Laajala kuntien elinvoimapalvelut maakuntauudistuksessa (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Anzeige

Päivi Laajala kuntien elinvoimapalvelut maakuntauudistuksessa

 1. 1. Oulu – Capital of Northern Scandinavia Kuntien elinvoimapalvelut maakuntauudistuksessa Kaupunginjohtaja Päivi Laajala 11.4.2017
 2. 2. Kysymyksiä? • Miten valmistaudumme muutokseen 2017-2018 • Miten valmistaudumme 2019 -> Oulu 2026
 3. 3. Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista
 4. 4. Oulun kaupungin lausunnon keskeiset kärjet: 1. Suurten kaupunkien näkemyksen mukaan kasvupalvelujen järjestämisvastuu tulee säätää myös muille suurille kaupunkiseuduille siten, kuin lakiluonnoksessa on kasvupalveluiden järjestäminen Uudenmaan maakunnassa. 2. Kuntien ja kaupunkien rooli ja resurssit on kirjattava aluekehittämis- ja kasvupalvelulakiin – laissa tulee säätää tarkoituksenmukainen työnjako ja resurssien kohdentaminen valtion, maakunnan ja erityisesti keskuskaupunkien kanssa (kaupungeilla suuret panostukset elinkeinopolitiikkaan ja työllisyyden hoitoon). Työnjaosta huolittamatta lain tulisi mahdollistaa joustava yhteistyö ja estää päällekkäisten palvelutarjonnan syntyminen. 3. Valtion ja kaupunkiseutujen väliset sopimukset (kasvu- ja MAL sopimukset) tulee kirjata aluekehittämislakiin. 4. Kaupungin resurssit kasvun ja elinvoiman kehittämiseen tulee turvata aluekehittämislaissa - seuraava rakennerahastokauden varat oltava käytössä alueilla/kaupungeilla nykyisenlaisena.
 5. 5. Oulun muita huomioita aluekehittämis- ja kasvupalvelut lakiin  Työllisyyden hoito tulee olla yhden toimijan vastuulla. Laissa tulee selkeyttää miten työllisyys- ja yrityspalvelut säädetään kuntien ja maakunnan välillä ja tuleeko kunnille vastuuta työllisyysasioissa. Lisäksi on epäselvää onko esityksessä ajateltu myös kunnille vastuita työllisyyden hoidon työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuden osalta.  Valtion ja maakuntien liittojen rooli tulisi keskittyä rahoittajan rooliin. Kuntien määräysvallassa olevien kehittämisyhtiöiden toiminnallista roolia tulisi vahvistaa ja selkeyttää suhteessa muihin toimijoihin huomioimalla kehittämisyhtiöiden asema osana julkisin varoin rahoitettua kansallista elinkeinopoliittista kokonaisuutta.
 6. 6. Tulevaisuuden kunnan elinvoimaisuus • Satsattava vahvasti ”kovaan” elinkeinopolitiikkaan: tavoitteena työpaikat, vienti, investoinnit. • Tulevaisuuden kunnan tärkeä asiakasryhmä: yritykset ja niiden tarpeisiin vastaaminen  Yritysten ja toimialojen hyvä tuntemus ja monipuoliset palvelut kasvun tukemisessa • Sujuvat yrityspalvelut • Yrittäjyyden edistäminen • Yritysten uusiutumisen tukeminen • Sijoittumispalvelut: kaavoitus ja tontit • yksityiset investoinnit jne  Profiilin nostaminen/säilyttäminen huippuluokan koulutuskaupunkina (kaikki koulutusasteet)
 7. 7. Tulevaisuuden kunnan elinvoimaisuus Kuntien rooli elinvoiman ja kasvun turvaajana työmarkkinoiden kohtaannon edistämisessä  Työnantajien monipuoliset palvelut kohtaannon edistämisessä • Työnantajien tukeminen rekrytointi- ja muutostilanteissa  Tiivis ja toimiva yhteistyö maakunnallisten kasvupalveluiden, kuntien elinvoimapalveluiden ja yksityisen palvelutuotannon kesken  Maakunnan rooli sote-palveluiden ja työttömien sosiaalisen kuntoutuksen järjestäjänä
 8. 8. • Logistiikka ja liikenne – Pohjois-Suomen yhteinen edunvalvonta logistiikkainvestoinneissa – MAL sopimukset valtion ja kaupunkiseudun välillä • mm kaupunkilogistiikan investoinnit, asemanseudut Tulevaisuuden kunnan elinvoimaisuus
 9. 9. • Pehmeät vetovoimatekijät • Alueen fiilis, tunnelma ja ilmapiiri, tarina, identiteetti, historia ja kerroksellisuus • Tapahtumat ja elämykset • Vetovoimakohteet • Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut, urbaani pöhinä jne. HUOM! → BusinessOulun näkökökulmasta myös iso osa uuden liiketoiminnan kasvua! → kovan elinkeinopolitiikan toimintaedellytys että muissa vetovoimatekijöissä pärjätään Tulevaisuuden kunnan elinvoimaisuus
 10. 10. • Identiteettitekijät → Aluemarkkinoinnin merkitys erittäin suuri - kohderyhmänä yritykset, työntekijät, opiskelijoiksi hakevat Tulevaisuuden kunnan elinvoimaisuus
 11. 11. Koko kaupunkikonserni tukee ja tekee kovaa elinkeinopolitiikkaa 1. Kaavoituksella suuri merkitys mahdollistajana • asuntopolitiikka • yksityiset investoinnit • vetovoimainvestoinnit, logistiikkainvestoinnit 2. Kaupungin kumppanuus uuden liiketoiminnan synnyttämisessä on tosi tärkeää • 5G ympäristö, aluerakentamiskohteet, kouluympäristöt, palvelujen kysynnän vauhdittaminen: • innvatiivisten hankintojen mahdollisuus, palvelutarjottimet, koulutusvienti, ect 3. Osallistuminen kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin isona kaupunkina
 12. 12. Tilanne Oulussa • Työpaikkoja Oulun alueella n. 100.000 ja yrityksiä n. 10 000. • Työttömiä työnhakijoita seudulla 17 712 henkilöä helmikuun lopussa • Oulun nuori väestörakenne mahdollistaa työvoiman kasvun lähi vuosina. • Rakennemuutokset jatkuvat. Alueen elinkeinorakenne monipuolistunut merkittävästi viime vuosina. Avoimet työpaikat kasvussa. ICT alalla enemmän työpaikkoja kuin huippuvuosina. • Nettotyöpaikkojen määrä on kasvanut alueella vuosien 2010 – 2015 yksityisellä sektorilla, ja on edelleen kasvussa. • Tällä hetkellä on erityisen vaikeaa kaupan, vähittäiskaupan ja palvelualoilla. • Pienten yritysten rahoitus jatkuu vaikeana. Finnvera ja TEKES merkittävimmät riskinottajat yrittäjien ja riskisijoittajien lisäksi.
 13. 13. Oulun rooli Pohjois-Pohjanmaalla • 59,6 % väkiluvusta ja 61,7 % työpaikoista • Keskeiset T & K & I toimijat sijaitsevat kaupungissa • T&K –menoista 96,3 % • Yhteinen haaste Oulussa ja koko Pohjois-Pohjanmaalla on 15-29 vuotiaiden nettomuuttotappio (lähes 800 hlöä v. 2015) • Tuleva maakuntaorganisaatio ei vastaa Oulun kaupungin vetovoimaisuuden kasvattamisesta (pois lukien kansalliseen edunvalvontaan liittyvät asiat joihin vaikutetaan yhdessä)  Oulun kaupungilla iso vastuu vetovoimaisuuden ylläpitäjänä – myös koko maakunnan ja Pohjois-Suomen osalta  Tulevaisuuden kunta mahdollistaa tähän keskittymisen  Oulun on panostettava kilpailukyvyn säilyttämiseen myös tulevaisuudessa
 14. 14. Oulu 2020 Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki
 15. 15. Oulu on... Vetovoimainen pohjoinen kaupunki Sivistyskaupunki Yhteisöllisyyden puolestapuhujaHyvinvoinnista huolehtija Elinkeinojen ja työllisyyden mahdollistaja Elinympäristöstä huolehtija Kehittäjä ja kumppani
 16. 16. Oulun kaupungin elinkeinolinjauksia • Oulun kaupungin elinkeinopolitiikka ja yrityspalvelut perustuvat yritysmyönteisen toimintaympäristön luomiseen. • Toiminta perustuu verkostotyöhön muun yrityspalvelu ekosysteemin kanssa
 17. 17. Strategiset tavoitteet 1. Työpaikat 2000 nettotyöpaikkaa/v. 2. Vienti +500M€/3v. 3. Investoinnit OPO alkuvaiheen yrityksiin 50M€/v. 4. Muut yksityiset investoinnit alueelle 300M€/v.
 18. 18. Toimialojenjayksiköidensuunnitelmat Yhteisen toiminnan kehittä- minen Vienti ja myynti Investoinnit Start Up 2.0 Innovaatioympäristöt BusinessOulun palvelut Kasvuyrityspalvelut Alue- markkinointi
 19. 19. BusinessOulu – Mihin ollaan satsattu? • Kasvuun tähtäävät yrityspalvelut • Vienti ja myynti • Investointien saaminen – yksityiset investoinnit ja sijoittuvat yritykset – yritysten pääomarahoitus • Yrittäjyyden ja uusien yritysten perustamisen tuki • Kasvuun tähtäävät toimintaympäristöt – osaaminen (korkeakoulut ja oppilaitokset) – tontit ja toimitilat – uuden liiketoiminnan aktivointi
 20. 20. Oulun ICT-toimialan murros ja siitä toipumista tukevia toimenpiteitä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162007 Norhern Startup Fund I Northern Startup Fund II Northern Startup Fund III Oulun yritystakomo I Oulun yritystakomo II Business Kitchen Oulun innovaatio- allianssi II Oulun innovaatio-allianssi I Midnight Pitch Fest Polar Bear Pitching Nokia Solutions and Networks2200 hlöä 2500 hlöä Startup – yritykset 500 yritystä, n.1600 hlöä Alueelle etabloituneet muut ICT-alan yritykset n 1000 hlöä + alihankkijat 300 Renessas: 450 hlöä Microsoft Broa dco mm Nokia: n. 2000 hlöä  500 hlöön Mediatek, Nordic Semicondactor, Spreadrum, EB Automotive, Eyelife, Rohm, AMS, Synopsys......... FinTech klusteri: OP-Pohjola, Nordea, Mistral, NNAccenture: 200 hlöä HILLA
 21. 21. Painopisteet 2016–2020
 22. 22. Oulun elinvoimaiset ekosysteemit: Osaaminen, Time to Market, Vienti, investoinnit, FDI vetovoima ja miellyttävä asuinympäristö Rakennemuutoksen hallinta • FDI toiminta, Vienti, Ostovoiman turvaaminen • Uudet investoinnit Start up toiminnan vauhdittaminen •Ilmapiiri, yhteistyö • Businessenkelien yhteistyö •Markkinaehtoisen Start up Fund I-III kokonaisuuden pääomittaminen •Hanketoiminta / Start Up yhteisö Kansainvälinen toiminta: • Finnish Business hubit • Team Finland toimijat • KV verkostot ja toiminta eri markkina-alueilla Osaamisen uudistuminen: • Oulu Yliopisto • Ammattikorkeakoulu • Ammatilliset koulut • Peruskoulu • Päiväkodit Oulun Innovaatio Allianssi Alueen toimijoiden yhteiset strategiset tavoitteet ja toiminta Kokeilut ja riskinotto Innovaatioympäristöt, kaupunki alustana kehittämiselle Kaupungin mahdollisimman aktiivinen ote yrityksiin, ”Solmupiste ” muihin yksityisiin ja julkisiin yrityspalveluihin Vetovoimainen kaupunki ja tapahtumarikas kaupunkikulttuuri
 23. 23. Palvelu suomalaisille yrityksille Norjan, Ruotsin ja Kazakstanin markkina-alueella Tavoite 50 miljoonaa € lisää vientiä vuodessa! FCG Honkamajat Mammuttikoti Ravelast Polymers EHP-tekniikka Lehto/Valkia Elomatic Finnring Aidon Fineweld Häggblom Tapojärvi Arctic Drilling Havator Tromssa & Jällivaara & Astana
 24. 24. Oulu Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 Kuvakoko 910 x 405 pikseliä
 25. 25. www.oulu.com
 26. 26. VALO
 27. 27. MERELLISYYS JA TARINAT
 28. 28. POHJOINEN JA URBAANI
 29. 29. ARKTINEN TAPAHTUMAKAUPUNKI
 30. 30. EUROOPAN NUORIN KAUPUNKI
 31. 31. Kiitos

×