Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

застрашената природа

Ad

Застрашената природа Човекът и природата ІV клас

Ad

Природата е най – ценното ни богатство.

Ad

Нищо, направено от човека …

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 35 Anzeige
1 von 35 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

застрашената природа

 1. 1. Застрашената природа Човекът и природата ІV клас
 2. 2. Природата е най – ценното ни богатство.
 3. 3. Нищо, направено от човека …
 4. 4. … не е така съвършено …
 5. 6. … както това, което е сътворила…
 6. 7. … нейно величество …
 7. 8. … природата
 8. 9. Какво правят хората?
 9. 10. Когато обработват почвата, хората я замърсяват с отровни вещества, използвани за унищожаване на вредителите по растенията.
 10. 11. От почвата, тези вещества попадат в храната на животните и човека и предизвикват заболявания.
 11. 12. Предприятията и индустрията изхвърлят във въздуха и водите замърсяващи вещества.
 12. 13. Оттам те могат да попаднат във въздуха и в почвата, когато се напоява със замърсени води.
 13. 14. Транспортната дейност е сред големите замърсители на околната среда.
 14. 15. Автомобилите, автобусите и самолетите изхвърлят вредни вещества, които от въздуха попадат върху почвата и растенията.
 15. 18. Понякога хората са причина и за големи горски пожари.
 16. 19. Те нанасят непоправими щети на гората и на цялата природа.
 17. 22. Безразборното изсичане на дървета също нанася огромни щети.
 18. 23. И животните са в опасност
 19. 24. Международните организации са написали “Червени книги”, в които са включени застрашените видове.
 20. 25. Хората все по – често осъзнават необходимостта от опазване на околната среда.
 21. 26. Извършват се различни дейности за нейното възстановяване и опазване. Замърсените води се пречистват в изградени за целта станции. След това отново се изливат в реките и могат да се използват за напояване.
 22. 27. Когато опазваме въздуха, водите, почвите, растенията и животните, ние опазваме своята околна среда.
 23. 33. От чистотата на природата зависи нашето здраве и живот.
 24. 34. Природата сме и ние! Можем да направим много…
 25. 35. Защото природа сме и ние! П. Кибритева СОУ “Св. Св. Кирил и Методий гр. Карнобат

×