SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 4
Downloaden Sie, um offline zu lesen
ORIENTACIONS EDUCATIVES D’ACTUACIÓ EN DISLÈXIA Escola Collserola. CAD / Curs 2013-14
La dislèxia és un trastorn d’aprenentatge permanent que afecta de manera significativa la lectura i l’escriptura, en absència d’alteracions
neurològiques i/o sensorials que ho justifiquin. Tot i que afecta principalment al procés lector i escriptor, pot haver-hi àrees alterades en major
o menor mesura, com són la memòria de treball, l’atenció, la coordinació corporal i viso-manual, la percepció i l’orientació espai-temporal.
També l’evocació ràpida de paraules i l’automatització de processos.
Característiques de l’alumne en relació
amb els aprenentatges
Actuacions
Lectura lenta, poc automatitzada, manca
de fluïdesa, ritme i entonació poc
naturals.
 Procurar que no llegeixi en veu alta a la classe de forma improvisada i comptar amb el seu
acord en fer-ho.
 En lloc de fer-li una correcció externa en la lectura, deixar-li temps per a l’autocorrecció.
Dificultats en la comprensió lectora
No pot centrar el seu esforç i atenció en
la comprensió del text perquè ha de fer
un gran esforç en la descodificació del
text escrit.
Aquesta descodificació no es pot
automatitzar per la dificultat en
reconèixer l’associació de cada lletra –
forma visual arbitrària- amb un so.
L’intent de desxifrar aquesta seqüència
esdevé una activitat difícil, sense sentit,
lenta i avorrida.
 Ajustar els textos al seu rendiment lector. Tenint llibres de diferents nivells lectors a l’aula
o bé permetent lectures triades de la biblioteca o de l’aula d’EE, més adaptades al seu
ritme lector
 Evitar còpies innecessàries d’informació escrita (pissarra, enunciats de llibre de text).
 Anticipar el vocabulari nou d’un text.
 Assegurar que ha entès bé llegint-li en veu alta.
 Reduir el temari (sota la idea que millor poc i bé).
 Controls: Donar més temps. Avaluar sobre 8 de 10 exercicis. Donar-li una segona
oportunitat en prova oral (no fer-la en hores d’esbarjo).
La relectura individual d’un text sense altres recursos afegits que facilitin la comprensió no en
millora els resultats.
ORIENTACIONS EDUCATIVES D’ACTUACIÓ EN DISLÈXIA Escola Collserola. CAD / Curs 2013-14
Dificultats en aplicar les normes
ortogràfiques per la seva arbitrarietat.
 No penalitzar les faltes d’ortografia. Treballar una norma bàsica cada vegada i prescindir
de la resta. Anar ampliant les normes exigibles de manera consensuada.
 No demanar-li copiar les errades.
Expressió escrita amb buits, desordres,
pobresa lèxica... Cal un discurs oral previ
ordenat i poder-lo traslladar a l’escrit
seguint l’ordre de paraules en una frase,
l’ordre de frases en paràgrafs, i l’ordre
d’idees al llarg de tot l’escrit.
 Ensenyar a estructurar els textos de diferents tipologies (descripció, narració, exposició...)
amb esquemes predeterminats.
 D’un redactat donar més valor al contingut que a la forma.
 Fer servir l’ordinador com alternativa al paper i llapis. Utilitzar recursos tecnològics a
l’abast: estudiar d’oída sense llegir amb lectors informàtics, programes que traslladen a
lletres el que dius...
 Adaptar l’anglès a ser una matèria bàsicament oral, tant en activitats com en avaluació.
Forma de pensar predominantment
visual o holística . Troben més sentit en
el tot, que no en les parts aïllades per
separat. Per exemple, una seqüència de
nombres, paraules o ordres els és més
difícil d’integrar que una història que
lligui aquests mateixos elements.
 Recolzar els aprenentatges presentant els continguts curriculars amb diferents suports
visuals i/o auditius: imatges, esquemes, mapes conceptuals i interactius, power-points,
documentals, pel·lícules...
 Ajudar-li a trobar estratègies visuals i globals. Davant d’aquestes dificultats, no hi ha
resultats pel fet de repetir i insistir fent tasques com dictats, còpies, exercicis de normes
ortogràfiques que representen l’ensenyament directe i l’aprenentatge de regles.
 Cal que vagi adquirint consciència dels seus recursos propis davant de les dificultats i pugui
aplicar estratègies de compensació i autoregulació.
ORIENTACIONS EDUCATIVES D’ACTUACIÓ EN DISLÈXIA Escola Collserola. CAD / Curs 2013-14
Dificultat en aprenenentatges arbitraris
i/o memorístics (taules de multiplicar,
fòrmules matemàtiques memoritzar
dades...)
 Asseure’l/la a prop.
 Ser flexible amb els seus oblits d’allò que ja sabia abans, amb la seva fluïdesa lectora,
amb les faltes d’ortografia...
 Donar consignes amb poques ordres orals al mateix temps. Instruccions clares, concises i
seqüenciades per passos.
 Ressaltar els progressos i eliminar els comentaris negatius. Vigilar els comentaris en els
informes. Comentar les valoracions personalment amb l’alumne.
Temps de resposta llarg
Per a satisfer l’interlocutor i fugir de
l’estrés que genera l’espera en un mateix
i en l’entorn, pot donar respostes
precipitades i desajustades.
 Evitar situacions que el deixin en evidència (rapidesa de càlcul mental, escriure o correcció
a la pissarra, corregir amb colors estridents...)
Dificultats d’organització i de l’hàbit
d’estudi
 Evitar expressions com “esforça’t més” “fixa-t’hi més”...
Ningú com aquest alumne/a s’ha hagut d’esforçar tant sense trobar resultats. Així, la seva
frustració el desmotiva i explica el seu rendiment fluctuant.
ORIENTACIONS EDUCATIVES D’ACTUACIÓ EN DISLÈXIA Escola Collserola. CAD / Curs 2013-14

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie dislexiacollserola.pdf

Estrategies d'intervenció linguistica copia
Estrategies d'intervenció linguistica copiaEstrategies d'intervenció linguistica copia
Estrategies d'intervenció linguistica copiainterconversem
 
Introducció a la Dislèxia de Paula Cirera Associació Pequitos
Introducció a la Dislèxia de Paula Cirera Associació PequitosIntroducció a la Dislèxia de Paula Cirera Associació Pequitos
Introducció a la Dislèxia de Paula Cirera Associació PequitosAsociación Pequitos
 
Adquisició L2
Adquisició L2Adquisició L2
Adquisició L2mjvercher
 
Presentació2
Presentació2Presentació2
Presentació2Anna Roda
 
Avaluacio llenguatge i comportaments lingüístics
Avaluacio llenguatge i comportaments lingüísticsAvaluacio llenguatge i comportaments lingüístics
Avaluacio llenguatge i comportaments lingüísticsDoc House
 
Tdah amb alumnes de primària
Tdah amb alumnes de primàriaTdah amb alumnes de primària
Tdah amb alumnes de primàriarosaibiza
 
TALLER SOBRE HÀBITS I TÈCNIQUES D'ESTUDI
TALLER SOBRE HÀBITS I TÈCNIQUES D'ESTUDITALLER SOBRE HÀBITS I TÈCNIQUES D'ESTUDI
TALLER SOBRE HÀBITS I TÈCNIQUES D'ESTUDIinfantiltemple
 
La sordesa concepte, variables, implicacions i resposta educativa
La sordesa  concepte, variables, implicacions i resposta educativaLa sordesa  concepte, variables, implicacions i resposta educativa
La sordesa concepte, variables, implicacions i resposta educativaLydia Jaramillo
 
Ppt tema 4_primera_part_dislexia_ppt97
Ppt tema 4_primera_part_dislexia_ppt97Ppt tema 4_primera_part_dislexia_ppt97
Ppt tema 4_primera_part_dislexia_ppt97Xavi Castanys
 
Treball de la lectura per nivells
Treball de la lectura per nivellsTreball de la lectura per nivells
Treball de la lectura per nivellsMaria Porcel Lopez
 
Treball de la lectura per nivells
Treball de la lectura per nivellsTreball de la lectura per nivells
Treball de la lectura per nivellsMaria Porcel Lopez
 
Classes DanglèS
Classes DanglèSClasses DanglèS
Classes DanglèSlali2312
 
Treball de la lectura per nivells
Treball de la lectura per nivellsTreball de la lectura per nivells
Treball de la lectura per nivellsMaria Porcel Lopez
 
Tinc un alumne sord a l'aula
Tinc un alumne sord a l'aulaTinc un alumne sord a l'aula
Tinc un alumne sord a l'aulaamparouf83
 
Treball de la lectura per nivells
Treball de la lectura per nivellsTreball de la lectura per nivells
Treball de la lectura per nivellsMaria Porcel Lopez
 
El dictat, una pràctica insubstituïble
El dictat, una pràctica insubstituïbleEl dictat, una pràctica insubstituïble
El dictat, una pràctica insubstituïbleJoanprofe
 

Ähnlich wie dislexiacollserola.pdf (20)

Estrategies d'intervenció linguistica copia
Estrategies d'intervenció linguistica copiaEstrategies d'intervenció linguistica copia
Estrategies d'intervenció linguistica copia
 
DEA i ACI No-significatives a l'ESPA
DEA i ACI No-significatives a l'ESPADEA i ACI No-significatives a l'ESPA
DEA i ACI No-significatives a l'ESPA
 
Introducció a la Dislèxia de Paula Cirera Associació Pequitos
Introducció a la Dislèxia de Paula Cirera Associació PequitosIntroducció a la Dislèxia de Paula Cirera Associació Pequitos
Introducció a la Dislèxia de Paula Cirera Associació Pequitos
 
Adquisició L2
Adquisició L2Adquisició L2
Adquisició L2
 
Presentació2
Presentació2Presentació2
Presentació2
 
Avaluacio llenguatge i comportaments lingüístics
Avaluacio llenguatge i comportaments lingüísticsAvaluacio llenguatge i comportaments lingüístics
Avaluacio llenguatge i comportaments lingüístics
 
Discapacitad auditiva
Discapacitad auditivaDiscapacitad auditiva
Discapacitad auditiva
 
Tdah amb alumnes de primària
Tdah amb alumnes de primàriaTdah amb alumnes de primària
Tdah amb alumnes de primària
 
TALLER SOBRE HÀBITS I TÈCNIQUES D'ESTUDI
TALLER SOBRE HÀBITS I TÈCNIQUES D'ESTUDITALLER SOBRE HÀBITS I TÈCNIQUES D'ESTUDI
TALLER SOBRE HÀBITS I TÈCNIQUES D'ESTUDI
 
La sordesa concepte, variables, implicacions i resposta educativa
La sordesa  concepte, variables, implicacions i resposta educativaLa sordesa  concepte, variables, implicacions i resposta educativa
La sordesa concepte, variables, implicacions i resposta educativa
 
Primavera_conte sensorial
Primavera_conte sensorialPrimavera_conte sensorial
Primavera_conte sensorial
 
Ppt tema 4_primera_part_dislexia_ppt97
Ppt tema 4_primera_part_dislexia_ppt97Ppt tema 4_primera_part_dislexia_ppt97
Ppt tema 4_primera_part_dislexia_ppt97
 
Treball de la lectura per nivells
Treball de la lectura per nivellsTreball de la lectura per nivells
Treball de la lectura per nivells
 
Treball de la lectura per nivells
Treball de la lectura per nivellsTreball de la lectura per nivells
Treball de la lectura per nivells
 
Classes DanglèS
Classes DanglèSClasses DanglèS
Classes DanglèS
 
Treball de la lectura per nivells
Treball de la lectura per nivellsTreball de la lectura per nivells
Treball de la lectura per nivells
 
Tinc un alumne sord a l'aula
Tinc un alumne sord a l'aulaTinc un alumne sord a l'aula
Tinc un alumne sord a l'aula
 
Treball de la lectura per nivells
Treball de la lectura per nivellsTreball de la lectura per nivells
Treball de la lectura per nivells
 
10 Aprenentatge
10 Aprenentatge10 Aprenentatge
10 Aprenentatge
 
El dictat, una pràctica insubstituïble
El dictat, una pràctica insubstituïbleEl dictat, una pràctica insubstituïble
El dictat, una pràctica insubstituïble
 

dislexiacollserola.pdf

  • 1. ORIENTACIONS EDUCATIVES D’ACTUACIÓ EN DISLÈXIA Escola Collserola. CAD / Curs 2013-14 La dislèxia és un trastorn d’aprenentatge permanent que afecta de manera significativa la lectura i l’escriptura, en absència d’alteracions neurològiques i/o sensorials que ho justifiquin. Tot i que afecta principalment al procés lector i escriptor, pot haver-hi àrees alterades en major o menor mesura, com són la memòria de treball, l’atenció, la coordinació corporal i viso-manual, la percepció i l’orientació espai-temporal. També l’evocació ràpida de paraules i l’automatització de processos. Característiques de l’alumne en relació amb els aprenentatges Actuacions Lectura lenta, poc automatitzada, manca de fluïdesa, ritme i entonació poc naturals.  Procurar que no llegeixi en veu alta a la classe de forma improvisada i comptar amb el seu acord en fer-ho.  En lloc de fer-li una correcció externa en la lectura, deixar-li temps per a l’autocorrecció. Dificultats en la comprensió lectora No pot centrar el seu esforç i atenció en la comprensió del text perquè ha de fer un gran esforç en la descodificació del text escrit. Aquesta descodificació no es pot automatitzar per la dificultat en reconèixer l’associació de cada lletra – forma visual arbitrària- amb un so. L’intent de desxifrar aquesta seqüència esdevé una activitat difícil, sense sentit, lenta i avorrida.  Ajustar els textos al seu rendiment lector. Tenint llibres de diferents nivells lectors a l’aula o bé permetent lectures triades de la biblioteca o de l’aula d’EE, més adaptades al seu ritme lector  Evitar còpies innecessàries d’informació escrita (pissarra, enunciats de llibre de text).  Anticipar el vocabulari nou d’un text.  Assegurar que ha entès bé llegint-li en veu alta.  Reduir el temari (sota la idea que millor poc i bé).  Controls: Donar més temps. Avaluar sobre 8 de 10 exercicis. Donar-li una segona oportunitat en prova oral (no fer-la en hores d’esbarjo). La relectura individual d’un text sense altres recursos afegits que facilitin la comprensió no en millora els resultats.
  • 2. ORIENTACIONS EDUCATIVES D’ACTUACIÓ EN DISLÈXIA Escola Collserola. CAD / Curs 2013-14 Dificultats en aplicar les normes ortogràfiques per la seva arbitrarietat.  No penalitzar les faltes d’ortografia. Treballar una norma bàsica cada vegada i prescindir de la resta. Anar ampliant les normes exigibles de manera consensuada.  No demanar-li copiar les errades. Expressió escrita amb buits, desordres, pobresa lèxica... Cal un discurs oral previ ordenat i poder-lo traslladar a l’escrit seguint l’ordre de paraules en una frase, l’ordre de frases en paràgrafs, i l’ordre d’idees al llarg de tot l’escrit.  Ensenyar a estructurar els textos de diferents tipologies (descripció, narració, exposició...) amb esquemes predeterminats.  D’un redactat donar més valor al contingut que a la forma.  Fer servir l’ordinador com alternativa al paper i llapis. Utilitzar recursos tecnològics a l’abast: estudiar d’oída sense llegir amb lectors informàtics, programes que traslladen a lletres el que dius...  Adaptar l’anglès a ser una matèria bàsicament oral, tant en activitats com en avaluació. Forma de pensar predominantment visual o holística . Troben més sentit en el tot, que no en les parts aïllades per separat. Per exemple, una seqüència de nombres, paraules o ordres els és més difícil d’integrar que una història que lligui aquests mateixos elements.  Recolzar els aprenentatges presentant els continguts curriculars amb diferents suports visuals i/o auditius: imatges, esquemes, mapes conceptuals i interactius, power-points, documentals, pel·lícules...  Ajudar-li a trobar estratègies visuals i globals. Davant d’aquestes dificultats, no hi ha resultats pel fet de repetir i insistir fent tasques com dictats, còpies, exercicis de normes ortogràfiques que representen l’ensenyament directe i l’aprenentatge de regles.  Cal que vagi adquirint consciència dels seus recursos propis davant de les dificultats i pugui aplicar estratègies de compensació i autoregulació.
  • 3. ORIENTACIONS EDUCATIVES D’ACTUACIÓ EN DISLÈXIA Escola Collserola. CAD / Curs 2013-14 Dificultat en aprenenentatges arbitraris i/o memorístics (taules de multiplicar, fòrmules matemàtiques memoritzar dades...)  Asseure’l/la a prop.  Ser flexible amb els seus oblits d’allò que ja sabia abans, amb la seva fluïdesa lectora, amb les faltes d’ortografia...  Donar consignes amb poques ordres orals al mateix temps. Instruccions clares, concises i seqüenciades per passos.  Ressaltar els progressos i eliminar els comentaris negatius. Vigilar els comentaris en els informes. Comentar les valoracions personalment amb l’alumne. Temps de resposta llarg Per a satisfer l’interlocutor i fugir de l’estrés que genera l’espera en un mateix i en l’entorn, pot donar respostes precipitades i desajustades.  Evitar situacions que el deixin en evidència (rapidesa de càlcul mental, escriure o correcció a la pissarra, corregir amb colors estridents...) Dificultats d’organització i de l’hàbit d’estudi  Evitar expressions com “esforça’t més” “fixa-t’hi més”... Ningú com aquest alumne/a s’ha hagut d’esforçar tant sense trobar resultats. Així, la seva frustració el desmotiva i explica el seu rendiment fluctuant.
  • 4. ORIENTACIONS EDUCATIVES D’ACTUACIÓ EN DISLÈXIA Escola Collserola. CAD / Curs 2013-14