SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 23
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Стрессийн
гормон
(кортизол)
1-р баг С.Болортуяа
Д.Бямбахишиг
Т.Сэлэнгэ
Э.Ундрах
Агуулга
• Стресс гэж юу вэ?
• Стрессийн шинж тэмдг д
үү
• Цочмог, архаг стресс
• Стрессийн гормон, кортизол
• Стресс тайлах арга
Стресс гэж юу вэ?
Стресс гэдэг бол х нд гаднаас йлчилж буй эерэг,
ү ү
с р г х чин з йлийг х лээн авах, т нд бие
ө ө ү ү ү үү
организмаас хариу з лэх, т нтэй дасан зохицох
ү үү үү
йл явц юм. Стрессийн хариу йлдэл гэдэг нь
ү ү
гадны с р г, эерэг мэдээллийг х лээн авсны дараа
ө ө ү
мэдрэлийн системийн стрессийн гормон - кортизол,
адреналин ялгарч бие махбодод н л лж эхлэхийг
ө өө
хэлнэ. Стресс сэх ндсэн шалтгаан буюу м н х
үү ү ө өө
гадны с р г, эерэг йлчлэл нь сэтгэлийн дарамт,
ө ө ү
шахалт, санаа зовох мэдрэмж юм.
Стрессийн
шинж
тэмдг д
үү
Амьсгал давхцах
З рхний цохилт хурдсах
ү
Н р халуу оргих
үү
Хуруу салгалах
Х лр х
ө ө
Ам хатах
Цээжин дээр дарах мэдрэмж т р х
ө ө
Дуу гарахаа болих
Х л гар х йт даах
ө ү
Цочмог стресс
Энэ т рлийн стресс нь богино хугацааны шинжтэй
ө
б г д ихэвчлэн ил их тохиолддог стресс
ө өө үү
юм. Х м с саяхан болсон йл явдлын шахалтыг
ү үү ү
авч звэл эсвэл ойрын ирээд йд тулгарч буй
ү ү
бэрхшээлтэй тулгарвал цочмог стресс ихэвчлэн
сдэг.
үү
Архаг стресс
Энэ т рлийн стресс удаан хугацаанд ргэлжилж,
ө ү
ил их хор х н лтэй байдаг. Х м с цочромтгой,
үү ө өө ү үү
найдварг й болж дасаж болзошг й тул архаг
ү ү
стрессийг анзааралг й ргэлжл лж болно. Энэ нь
ү ү үү
хувь х ний зан чанарын нэг хэсэг болж хувирах
ү
б г д тэд ямар ч н хц л байдлаас л хамааран
ө өө ө ө ү
стрессийн н л нд байнга рт мтгий болдог.
ө өө ө ө
Стрессийн хариу урвал
Аюул заналхийлэлтэй тулгарах ед тархины ёроолд
ү
байрлах бяцхан б с болох гипоталамус биед
ү
дохиоллын системийг ажиллуулдаг. Мэдрэлийн
болон дааврын дохионы хослолоор энэх систем
үү
нь б рний дээд хэсэгт байрлах б рний дээд
өө өө
булчирхайг адреналин, кортизол зэрэг дааврын хэт
их с лтийг д ж гд г.
ө ө ө өө ө ө
Стрессийн
гормон
Стресс нь х ний биед
ү
стресстэй н хц л
ө ө
байдалд дасан зохицоход
чиглэсэн биохимийн
урвалын б хэл б тэн
ү ү
хэлхээг агуулдаг. Бие
махбодийн хамгаалалтыг
сайжруулахад асар их
рэг нь гормон ба
үү
нейротрансмиттерт гд г.
ө ө
Адреналин
/C9H13NO3/
Адреналиний тусламжтайгаар "ядарсан"
булчингууд сэргэж, ердийн горимд
шилждэг. Адреналин нь миокардийн
агшилтын х ч чадал, давтамжийг хянаж,
ү
цусны судас, хоол боловсруулах замын
ажилд н л лд г.Цусан дахь энэ
ө өө ө
дааврын хэмжээ ихсэх нь вд лт, уур
ө ө
хилэн, айдас зэргээс дэлтэй онцгой
үү
н хц л байдалд ажиглагддаг. Ингэснээр
ө ө
бие махбодь стрессээ тэсвэрлэхэд
бэлддэг.Х н ил идэвхтэй ажиллаж,
ү үү
гадаад д лт д хурдан хариу йлдэл
ө өө ө ү
з лж, ой санамжаа идэвхж лж, т в
ү үү үү ө
мэдрэлийн систем, з рхний ачааллыг
ү
бууруулдаг.
Бета эндорфин
/C158H251N39O46S/
Энэ нь завсрын гипофиз
булчирхайгаар сгэгддэг
үү
б г д стрессээс гарахад
ө өө
тусалдаг. Энэ нь цочролын
эсрэг, вд лт намдаах
ө ө
н л тэй, мэдрэлийн
ө өө
системийг ая нг р дэмждэг
ө өө .
Тироксин
/C15H11I4NO4/
Энэ нь бамбай булчирхайд
нийлэгждэг. Х ний сэтгэцийн
ү
идэвх, х д лг н, эрч х ч нь
ө ө өө ү
т ний т вшнээс хамаардаг.
үү ү
Стресс нь цусны даралтыг
нэмэгд лж, сэтгэх йн хурд,
үү ү
бодисын солилцооны йл
ү
явц, з рхний цохилтын
ү
давтамж зэрэгт н л лд г.
ө өө ө
Норэпинефрин
/C8H11NO3/
Х ний бие махбодийн йл
ү ү
ажиллагааг нэмэгд лдэг
үү
сэтгэлийн "дагалдах" (сэтгэл
х дл лийн стрессийн ед
ө ө ү
бид "сууж чадахг й" т ний
ү үү
йлдэлийн тод жишээ).
ү
нээс гадна даавар нь
Үү
мэдрэх йн мэдрэмж,
ү
тархины йл ажиллагаанд
ү
н л лд г.
ө өө ө
Кортизол /C21H30O5/
Б рний дээд булчирхайн
өө
гаралтай стресс даавар гэж
нэрлэгддэг стероид даавар. Энэ
нь дрийн м чл гтэй хамт ялгардаг
ө ө ө
б г д стресс , цусан дахь глюкозын
ө өө
концентрацийн хариу урвалын р
ү
д нд нэмэгддэг .
ү
Кортизолг йгээр амьдралыг дэмжих боломжг й. Бие
ү ү
махбодид кортизолын зохих т вшинг хадгалах нь чухал.
ү
Кортизолын йл ажиллагаа, кортизолын хэмжээ
ү
хангалтг й, хэт их байхаас гарах р дагавар, кортизолын
ү ү
ялгаруулалтыг юу эхл лж байгаа, хоол тэжээлээр
үү
дамжуулан кортизолын хэмжээг хэрхэн зохих т вшинд
ү
байлгах талаар анхаарах хэрэгтэй.М н кортизол нь
ө
байгалийн гаралтай рэвслийн эсрэг даавар.
ү
Стресс тайлах
Стресс сгэгч
үү
н хц л дийг
ө ө үү
тухай б рт
ү
шийдвэрлэх
Биеийн тамирын
дасгал тогтмол
хийх
Аливаа з йлийг
ү
эерэгээр харахыг
хичээх
Хувийн зохион
байгуулалтыг
сайжруулах
рт
Өө өө
тааламжтой орон
зай бий болгох
рийг тань ойлго,
Өө
эерэг х м сээр
ү үү
рийг
өө өө
х рээл лэх
ү үү
Ашигласан материал
• Nutrition in essence
• https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cortisol?fbclid=IwAR2E9iTc9yl4lOjGBWQ
i-a4OvtSwNM2-HokoCnr5SN4GfiZe1gbHc2My9pA
• https://www.medicalnewstoday.com/articles/145855#causes
• https://www.youtube.com/watch?v=WuyPuH9ojCE&feature=emb_title
• https://www.huffpost.com/entry/adrenaline-cortisol-stress-hormones_n_311
2800
Анхаарал тавьсанд
баярлалаа

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

мэдрэлийн тогтолцоо 2 4
мэдрэлийн тогтолцоо 2 4мэдрэлийн тогтолцоо 2 4
мэдрэлийн тогтолцоо 2 4otgonburenubuns
 
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээ
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээАртерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээ
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээЦахим Эмч
 
Хүүхдийн тархины саа
Хүүхдийн тархины саа Хүүхдийн тархины саа
Хүүхдийн тархины саа Dulam Bataa
 
8. нөхөн үржихүйн
8. нөхөн үржихүйн8. нөхөн үржихүйн
8. нөхөн үржихүйнotgonubuns
 
халдварт бус өвчин
халдварт бус өвчинхалдварт бус өвчин
халдварт бус өвчинtuya0507
 
6. Жирэмсэн эмэгтэйд үзүүлэх сувилахуйн тусламж үйлчилгээ
6. Жирэмсэн эмэгтэйд үзүүлэх сувилахуйн тусламж үйлчилгээ6. Жирэмсэн эмэгтэйд үзүүлэх сувилахуйн тусламж үйлчилгээ
6. Жирэмсэн эмэгтэйд үзүүлэх сувилахуйн тусламж үйлчилгээsaruul tungalag
 
Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах
Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах
Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах Nmhn Namuun
 
лекц 5 мэдрэлийн эрхтэн тогтолцоо
лекц 5 мэдрэлийн эрхтэн тогтолцоолекц 5 мэдрэлийн эрхтэн тогтолцоо
лекц 5 мэдрэлийн эрхтэн тогтолцооE-Gazarchin Online University
 
тархины бүтэц
тархины бүтэцтархины бүтэц
тархины бүтэцEnkhbold1211
 
Шархлаат колит & Кроны өвчин
Шархлаат колит & Кроны өвчинШархлаат колит & Кроны өвчин
Шархлаат колит & Кроны өвчинBatulai Bazarragchaa
 
шээс ялгаруулах 2 6
шээс ялгаруулах 2 6шээс ялгаруулах 2 6
шээс ялгаруулах 2 6otgonburenubuns
 
Дээд мэдрэл
Дээд мэдрэлДээд мэдрэл
Дээд мэдрэлnight owl
 
хүний хоол-боловсруулах-эрхтэн-тогтолцоондоо-1
хүний хоол-боловсруулах-эрхтэн-тогтолцоондоо-1хүний хоол-боловсруулах-эрхтэн-тогтолцоондоо-1
хүний хоол-боловсруулах-эрхтэн-тогтолцоондоо-1Geepilmaa Monhbat
 
Хими - Спирт
Хими - СпиртХими - Спирт
Хими - СпиртGerlee IP
 
3. development of_embryo_and_fetus
3. development of_embryo_and_fetus3. development of_embryo_and_fetus
3. development of_embryo_and_fetusHishgeeubuns
 
4. Жирэмсэн үед гарах физиологийн өөрчлөлтүүд
4. Жирэмсэн үед гарах физиологийн өөрчлөлтүүд4. Жирэмсэн үед гарах физиологийн өөрчлөлтүүд
4. Жирэмсэн үед гарах физиологийн өөрчлөлтүүдsaruul tungalag
 
сэрэмтгий эсийн физиологи
сэрэмтгий эсийн физиологисэрэмтгий эсийн физиологи
сэрэмтгий эсийн физиологиkhashkhorol mashbat
 

Was ist angesagt? (20)

мэдрэлийн тогтолцоо 2 4
мэдрэлийн тогтолцоо 2 4мэдрэлийн тогтолцоо 2 4
мэдрэлийн тогтолцоо 2 4
 
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээ
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээАртерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээ
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээ
 
Хүүхдийн тархины саа
Хүүхдийн тархины саа Хүүхдийн тархины саа
Хүүхдийн тархины саа
 
8. нөхөн үржихүйн
8. нөхөн үржихүйн8. нөхөн үржихүйн
8. нөхөн үржихүйн
 
халдварт бус өвчин
халдварт бус өвчинхалдварт бус өвчин
халдварт бус өвчин
 
6. Жирэмсэн эмэгтэйд үзүүлэх сувилахуйн тусламж үйлчилгээ
6. Жирэмсэн эмэгтэйд үзүүлэх сувилахуйн тусламж үйлчилгээ6. Жирэмсэн эмэгтэйд үзүүлэх сувилахуйн тусламж үйлчилгээ
6. Жирэмсэн эмэгтэйд үзүүлэх сувилахуйн тусламж үйлчилгээ
 
нойр булчирхай
нойр булчирхайнойр булчирхай
нойр булчирхай
 
Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах
Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах
Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах
 
лекц 5 мэдрэлийн эрхтэн тогтолцоо
лекц 5 мэдрэлийн эрхтэн тогтолцоолекц 5 мэдрэлийн эрхтэн тогтолцоо
лекц 5 мэдрэлийн эрхтэн тогтолцоо
 
тархины бүтэц
тархины бүтэцтархины бүтэц
тархины бүтэц
 
Шархлаат колит & Кроны өвчин
Шархлаат колит & Кроны өвчинШархлаат колит & Кроны өвчин
Шархлаат колит & Кроны өвчин
 
үр хөндөлт
үр хөндөлтүр хөндөлт
үр хөндөлт
 
шээс ялгаруулах 2 6
шээс ялгаруулах 2 6шээс ялгаруулах 2 6
шээс ялгаруулах 2 6
 
Дээд мэдрэл
Дээд мэдрэлДээд мэдрэл
Дээд мэдрэл
 
хүний хоол-боловсруулах-эрхтэн-тогтолцоондоо-1
хүний хоол-боловсруулах-эрхтэн-тогтолцоондоо-1хүний хоол-боловсруулах-эрхтэн-тогтолцоондоо-1
хүний хоол-боловсруулах-эрхтэн-тогтолцоондоо-1
 
Lekts 6
Lekts 6Lekts 6
Lekts 6
 
Хими - Спирт
Хими - СпиртХими - Спирт
Хими - Спирт
 
3. development of_embryo_and_fetus
3. development of_embryo_and_fetus3. development of_embryo_and_fetus
3. development of_embryo_and_fetus
 
4. Жирэмсэн үед гарах физиологийн өөрчлөлтүүд
4. Жирэмсэн үед гарах физиологийн өөрчлөлтүүд4. Жирэмсэн үед гарах физиологийн өөрчлөлтүүд
4. Жирэмсэн үед гарах физиологийн өөрчлөлтүүд
 
сэрэмтгий эсийн физиологи
сэрэмтгий эсийн физиологисэрэмтгий эсийн физиологи
сэрэмтгий эсийн физиологи
 

Ähnlich wie cortisol__1_.pptx.pdf

стресс
стрессстресс
стрессtuya0507
 
Cэтгэцèéí ýð¿¿ë ìýíä áà ñòðåññ
Cэтгэцèéí ýð¿¿ë ìýíä áà ñòðåññCэтгэцèéí ýð¿¿ë ìýíä áà ñòðåññ
Cэтгэцèéí ýð¿¿ë ìýíä áà ñòðåññЦэнгэл Мб
 
Харилцааны соёл ур чадвар судалгаа
Харилцааны соёл ур чадвар судалгааХарилцааны соёл ур чадвар судалгаа
Харилцааны соёл ур чадвар судалгааСод-Эрдэнэ Ганбат
 
стресс гэж юу вэ
стресс гэж юу вэстресс гэж юу вэ
стресс гэж юу вэAskhar Sharip
 
9в баянжаргал
9в баянжаргал9в баянжаргал
9в баянжаргалtseegii6
 
стресс түүний шинжүүд, ангижрах арга
стресс түүний шинжүүд, ангижрах аргастресс түүний шинжүүд, ангижрах арга
стресс түүний шинжүүд, ангижрах аргаtheacher
 
Серотонин буюу аз жаргалын даавар ХУЧадвар
Серотонин буюу аз жаргалын даавар ХУЧадварСеротонин буюу аз жаргалын даавар ХУЧадвар
Серотонин буюу аз жаргалын даавар ХУЧадварBNarangerel1
 
Medreliin emgeg 16
Medreliin emgeg 16Medreliin emgeg 16
Medreliin emgeg 16bulgaaubuns
 
Medreliin emgeg 16
Medreliin emgeg 16Medreliin emgeg 16
Medreliin emgeg 16bulgaaubuns
 
3. deed medrel chuhual
3. deed medrel chuhual3. deed medrel chuhual
3. deed medrel chuhualotgonubuns
 
стресс, түүнийг хэрхэн удирдах вэ
стресс, түүнийг хэрхэн удирдах вэстресс, түүнийг хэрхэн удирдах вэ
стресс, түүнийг хэрхэн удирдах вэFacebook
 
тмт нийлмэл тогтолцоо
тмт нийлмэл тогтолцоотмт нийлмэл тогтолцоо
тмт нийлмэл тогтолцооБ. Жаргалмаа
 
тархины дутмагшил, 2014 on
тархины дутмагшил, 2014 onтархины дутмагшил, 2014 on
тархины дутмагшил, 2014 onnytt103103
 

Ähnlich wie cortisol__1_.pptx.pdf (20)

стресс
стрессстресс
стресс
 
Cэтгэцèéí ýð¿¿ë ìýíä áà ñòðåññ
Cэтгэцèéí ýð¿¿ë ìýíä áà ñòðåññCэтгэцèéí ýð¿¿ë ìýíä áà ñòðåññ
Cэтгэцèéí ýð¿¿ë ìýíä áà ñòðåññ
 
Харилцааны соёл ур чадвар судалгаа
Харилцааны соёл ур чадвар судалгааХарилцааны соёл ур чадвар судалгаа
Харилцааны соёл ур чадвар судалгаа
 
стресс гэж юу вэ
стресс гэж юу вэстресс гэж юу вэ
стресс гэж юу вэ
 
9в баянжаргал
9в баянжаргал9в баянжаргал
9в баянжаргал
 
стресс түүний шинжүүд, ангижрах арга
стресс түүний шинжүүд, ангижрах аргастресс түүний шинжүүд, ангижрах арга
стресс түүний шинжүүд, ангижрах арга
 
Серотонин буюу аз жаргалын даавар ХУЧадвар
Серотонин буюу аз жаргалын даавар ХУЧадварСеротонин буюу аз жаргалын даавар ХУЧадвар
Серотонин буюу аз жаргалын даавар ХУЧадвар
 
Medreliin emgeg 16
Medreliin emgeg 16Medreliin emgeg 16
Medreliin emgeg 16
 
Medreliin emgeg 16
Medreliin emgeg 16Medreliin emgeg 16
Medreliin emgeg 16
 
3. deed medrel chuhual
3. deed medrel chuhual3. deed medrel chuhual
3. deed medrel chuhual
 
зөвөлгөө
зөвөлгөөзөвөлгөө
зөвөлгөө
 
стресс, түүнийг хэрхэн удирдах вэ
стресс, түүнийг хэрхэн удирдах вэстресс, түүнийг хэрхэн удирдах вэ
стресс, түүнийг хэрхэн удирдах вэ
 
Legts 11
Legts 11Legts 11
Legts 11
 
Lecture 1
Lecture 1Lecture 1
Lecture 1
 
Anapilaksi
AnapilaksiAnapilaksi
Anapilaksi
 
тмт нийлмэл тогтолцоо
тмт нийлмэл тогтолцоотмт нийлмэл тогтолцоо
тмт нийлмэл тогтолцоо
 
Leg4
Leg4Leg4
Leg4
 
тархины дутмагшил, 2014 on
тархины дутмагшил, 2014 onтархины дутмагшил, 2014 on
тархины дутмагшил, 2014 on
 
9 r angi biologi
9 r angi biologi9 r angi biologi
9 r angi biologi
 
Lekts 7
Lekts 7Lekts 7
Lekts 7
 

Mehr von OyunchimegKey

PPT ABC chinease language school (2) (1).pdf
PPT ABC chinease language school (2) (1).pdfPPT ABC chinease language school (2) (1).pdf
PPT ABC chinease language school (2) (1).pdfOyunchimegKey
 
Microsoft Teams Overview.pptx
Microsoft Teams Overview.pptxMicrosoft Teams Overview.pptx
Microsoft Teams Overview.pptxOyunchimegKey
 
Business_Resources_Presentation.pptx
Business_Resources_Presentation.pptxBusiness_Resources_Presentation.pptx
Business_Resources_Presentation.pptxOyunchimegKey
 
BSBSTR601 ppt WORDUCATION.pptx
BSBSTR601 ppt WORDUCATION.pptxBSBSTR601 ppt WORDUCATION.pptx
BSBSTR601 ppt WORDUCATION.pptxOyunchimegKey
 
Дараагиин_хэлэлцүүлэг-_Д.Нарантуяа_Судалгааны_арга_зүи.pdf
Дараагиин_хэлэлцүүлэг-_Д.Нарантуяа_Судалгааны_арга_зүи.pdfДараагиин_хэлэлцүүлэг-_Д.Нарантуяа_Судалгааны_арга_зүи.pdf
Дараагиин_хэлэлцүүлэг-_Д.Нарантуяа_Судалгааны_арга_зүи.pdfOyunchimegKey
 
2015-2016aplekts3chapter3-151119060921-lva1-app6892.pdf
2015-2016aplekts3chapter3-151119060921-lva1-app6892.pdf2015-2016aplekts3chapter3-151119060921-lva1-app6892.pdf
2015-2016aplekts3chapter3-151119060921-lva1-app6892.pdfOyunchimegKey
 
Нийгмийн-судалгааны-төрөл-ба-ангилал.pptx
Нийгмийн-судалгааны-төрөл-ба-ангилал.pptxНийгмийн-судалгааны-төрөл-ба-ангилал.pptx
Нийгмийн-судалгааны-төрөл-ба-ангилал.pptxOyunchimegKey
 
BSBFIA412 Presentation 3.ppt
BSBFIA412 Presentation 3.pptBSBFIA412 Presentation 3.ppt
BSBFIA412 Presentation 3.pptOyunchimegKey
 
Worlducation Bilguun Gombojav.pptx
Worlducation Bilguun Gombojav.pptxWorlducation Bilguun Gombojav.pptx
Worlducation Bilguun Gombojav.pptxOyunchimegKey
 
PARTNERSHIP GROW.pptx
PARTNERSHIP GROW.pptxPARTNERSHIP GROW.pptx
PARTNERSHIP GROW.pptxOyunchimegKey
 
Aus Accountancy BSBDIV601 Assessment Ikhbayar Gantulga.pptx
Aus Accountancy BSBDIV601 Assessment Ikhbayar Gantulga.pptxAus Accountancy BSBDIV601 Assessment Ikhbayar Gantulga.pptx
Aus Accountancy BSBDIV601 Assessment Ikhbayar Gantulga.pptxOyunchimegKey
 
Promotion__________________.pptx
Promotion__________________.pptxPromotion__________________.pptx
Promotion__________________.pptxOyunchimegKey
 
King Edward VII College and GROW Management consultant.pptx
King Edward VII College and GROW Management consultant.pptxKing Edward VII College and GROW Management consultant.pptx
King Edward VII College and GROW Management consultant.pptxOyunchimegKey
 

Mehr von OyunchimegKey (20)

PPT ABC chinease language school (2) (1).pdf
PPT ABC chinease language school (2) (1).pdfPPT ABC chinease language school (2) (1).pdf
PPT ABC chinease language school (2) (1).pdf
 
Microsoft Teams Overview.pptx
Microsoft Teams Overview.pptxMicrosoft Teams Overview.pptx
Microsoft Teams Overview.pptx
 
Business_Resources_Presentation.pptx
Business_Resources_Presentation.pptxBusiness_Resources_Presentation.pptx
Business_Resources_Presentation.pptx
 
BSBSTR601 ppt WORDUCATION.pptx
BSBSTR601 ppt WORDUCATION.pptxBSBSTR601 ppt WORDUCATION.pptx
BSBSTR601 ppt WORDUCATION.pptx
 
Лекц 8.pptx
Лекц 8.pptxЛекц 8.pptx
Лекц 8.pptx
 
Part D.pptx
Part D.pptxPart D.pptx
Part D.pptx
 
Дараагиин_хэлэлцүүлэг-_Д.Нарантуяа_Судалгааны_арга_зүи.pdf
Дараагиин_хэлэлцүүлэг-_Д.Нарантуяа_Судалгааны_арга_зүи.pdfДараагиин_хэлэлцүүлэг-_Д.Нарантуяа_Судалгааны_арга_зүи.pdf
Дараагиин_хэлэлцүүлэг-_Д.Нарантуяа_Судалгааны_арга_зүи.pdf
 
F_43.pptx.pdf
F_43.pptx.pdfF_43.pptx.pdf
F_43.pptx.pdf
 
biy_daalt (1).pptx
biy_daalt (1).pptxbiy_daalt (1).pptx
biy_daalt (1).pptx
 
2015-2016aplekts3chapter3-151119060921-lva1-app6892.pdf
2015-2016aplekts3chapter3-151119060921-lva1-app6892.pdf2015-2016aplekts3chapter3-151119060921-lva1-app6892.pdf
2015-2016aplekts3chapter3-151119060921-lva1-app6892.pdf
 
Нийгмийн-судалгааны-төрөл-ба-ангилал.pptx
Нийгмийн-судалгааны-төрөл-ба-ангилал.pptxНийгмийн-судалгааны-төрөл-ба-ангилал.pptx
Нийгмийн-судалгааны-төрөл-ба-ангилал.pptx
 
BSBFIA412 Presentation 3.ppt
BSBFIA412 Presentation 3.pptBSBFIA412 Presentation 3.ppt
BSBFIA412 Presentation 3.ppt
 
Presentation-1.pptx
Presentation-1.pptxPresentation-1.pptx
Presentation-1.pptx
 
Presentation-6.pptx
Presentation-6.pptxPresentation-6.pptx
Presentation-6.pptx
 
Presentation-7.pptx
Presentation-7.pptxPresentation-7.pptx
Presentation-7.pptx
 
Worlducation Bilguun Gombojav.pptx
Worlducation Bilguun Gombojav.pptxWorlducation Bilguun Gombojav.pptx
Worlducation Bilguun Gombojav.pptx
 
PARTNERSHIP GROW.pptx
PARTNERSHIP GROW.pptxPARTNERSHIP GROW.pptx
PARTNERSHIP GROW.pptx
 
Aus Accountancy BSBDIV601 Assessment Ikhbayar Gantulga.pptx
Aus Accountancy BSBDIV601 Assessment Ikhbayar Gantulga.pptxAus Accountancy BSBDIV601 Assessment Ikhbayar Gantulga.pptx
Aus Accountancy BSBDIV601 Assessment Ikhbayar Gantulga.pptx
 
Promotion__________________.pptx
Promotion__________________.pptxPromotion__________________.pptx
Promotion__________________.pptx
 
King Edward VII College and GROW Management consultant.pptx
King Edward VII College and GROW Management consultant.pptxKing Edward VII College and GROW Management consultant.pptx
King Edward VII College and GROW Management consultant.pptx
 

cortisol__1_.pptx.pdf

 • 2. Агуулга • Стресс гэж юу вэ? • Стрессийн шинж тэмдг д үү • Цочмог, архаг стресс • Стрессийн гормон, кортизол • Стресс тайлах арга
 • 3. Стресс гэж юу вэ? Стресс гэдэг бол х нд гаднаас йлчилж буй эерэг, ү ү с р г х чин з йлийг х лээн авах, т нд бие ө ө ү ү ү үү организмаас хариу з лэх, т нтэй дасан зохицох ү үү үү йл явц юм. Стрессийн хариу йлдэл гэдэг нь ү ү гадны с р г, эерэг мэдээллийг х лээн авсны дараа ө ө ү мэдрэлийн системийн стрессийн гормон - кортизол, адреналин ялгарч бие махбодод н л лж эхлэхийг ө өө хэлнэ. Стресс сэх ндсэн шалтгаан буюу м н х үү ү ө өө гадны с р г, эерэг йлчлэл нь сэтгэлийн дарамт, ө ө ү шахалт, санаа зовох мэдрэмж юм.
 • 4. Стрессийн шинж тэмдг д үү Амьсгал давхцах З рхний цохилт хурдсах ү Н р халуу оргих үү Хуруу салгалах Х лр х ө ө Ам хатах Цээжин дээр дарах мэдрэмж т р х ө ө Дуу гарахаа болих Х л гар х йт даах ө ү
 • 5. Цочмог стресс Энэ т рлийн стресс нь богино хугацааны шинжтэй ө б г д ихэвчлэн ил их тохиолддог стресс ө өө үү юм. Х м с саяхан болсон йл явдлын шахалтыг ү үү ү авч звэл эсвэл ойрын ирээд йд тулгарч буй ү ү бэрхшээлтэй тулгарвал цочмог стресс ихэвчлэн сдэг. үү
 • 6. Архаг стресс Энэ т рлийн стресс удаан хугацаанд ргэлжилж, ө ү ил их хор х н лтэй байдаг. Х м с цочромтгой, үү ө өө ү үү найдварг й болж дасаж болзошг й тул архаг ү ү стрессийг анзааралг й ргэлжл лж болно. Энэ нь ү ү үү хувь х ний зан чанарын нэг хэсэг болж хувирах ү б г д тэд ямар ч н хц л байдлаас л хамааран ө өө ө ө ү стрессийн н л нд байнга рт мтгий болдог. ө өө ө ө
 • 7.
 • 8. Стрессийн хариу урвал Аюул заналхийлэлтэй тулгарах ед тархины ёроолд ү байрлах бяцхан б с болох гипоталамус биед ү дохиоллын системийг ажиллуулдаг. Мэдрэлийн болон дааврын дохионы хослолоор энэх систем үү нь б рний дээд хэсэгт байрлах б рний дээд өө өө булчирхайг адреналин, кортизол зэрэг дааврын хэт их с лтийг д ж гд г. ө ө ө өө ө ө
 • 9.
 • 10. Стрессийн гормон Стресс нь х ний биед ү стресстэй н хц л ө ө байдалд дасан зохицоход чиглэсэн биохимийн урвалын б хэл б тэн ү ү хэлхээг агуулдаг. Бие махбодийн хамгаалалтыг сайжруулахад асар их рэг нь гормон ба үү нейротрансмиттерт гд г. ө ө
 • 11. Адреналин /C9H13NO3/ Адреналиний тусламжтайгаар "ядарсан" булчингууд сэргэж, ердийн горимд шилждэг. Адреналин нь миокардийн агшилтын х ч чадал, давтамжийг хянаж, ү цусны судас, хоол боловсруулах замын ажилд н л лд г.Цусан дахь энэ ө өө ө дааврын хэмжээ ихсэх нь вд лт, уур ө ө хилэн, айдас зэргээс дэлтэй онцгой үү н хц л байдалд ажиглагддаг. Ингэснээр ө ө бие махбодь стрессээ тэсвэрлэхэд бэлддэг.Х н ил идэвхтэй ажиллаж, ү үү гадаад д лт д хурдан хариу йлдэл ө өө ө ү з лж, ой санамжаа идэвхж лж, т в ү үү үү ө мэдрэлийн систем, з рхний ачааллыг ү бууруулдаг.
 • 12. Бета эндорфин /C158H251N39O46S/ Энэ нь завсрын гипофиз булчирхайгаар сгэгддэг үү б г д стрессээс гарахад ө өө тусалдаг. Энэ нь цочролын эсрэг, вд лт намдаах ө ө н л тэй, мэдрэлийн ө өө системийг ая нг р дэмждэг ө өө .
 • 13.
 • 14. Тироксин /C15H11I4NO4/ Энэ нь бамбай булчирхайд нийлэгждэг. Х ний сэтгэцийн ү идэвх, х д лг н, эрч х ч нь ө ө өө ү т ний т вшнээс хамаардаг. үү ү Стресс нь цусны даралтыг нэмэгд лж, сэтгэх йн хурд, үү ү бодисын солилцооны йл ү явц, з рхний цохилтын ү давтамж зэрэгт н л лд г. ө өө ө
 • 15. Норэпинефрин /C8H11NO3/ Х ний бие махбодийн йл ү ү ажиллагааг нэмэгд лдэг үү сэтгэлийн "дагалдах" (сэтгэл х дл лийн стрессийн ед ө ө ү бид "сууж чадахг й" т ний ү үү йлдэлийн тод жишээ). ү нээс гадна даавар нь Үү мэдрэх йн мэдрэмж, ү тархины йл ажиллагаанд ү н л лд г. ө өө ө
 • 16. Кортизол /C21H30O5/ Б рний дээд булчирхайн өө гаралтай стресс даавар гэж нэрлэгддэг стероид даавар. Энэ нь дрийн м чл гтэй хамт ялгардаг ө ө ө б г д стресс , цусан дахь глюкозын ө өө концентрацийн хариу урвалын р ү д нд нэмэгддэг . ү
 • 17.
 • 18. Кортизолг йгээр амьдралыг дэмжих боломжг й. Бие ү ү махбодид кортизолын зохих т вшинг хадгалах нь чухал. ү Кортизолын йл ажиллагаа, кортизолын хэмжээ ү хангалтг й, хэт их байхаас гарах р дагавар, кортизолын ү ү ялгаруулалтыг юу эхл лж байгаа, хоол тэжээлээр үү дамжуулан кортизолын хэмжээг хэрхэн зохих т вшинд ү байлгах талаар анхаарах хэрэгтэй.М н кортизол нь ө байгалийн гаралтай рэвслийн эсрэг даавар. ү
 • 19.
 • 20.
 • 21. Стресс тайлах Стресс сгэгч үү н хц л дийг ө ө үү тухай б рт ү шийдвэрлэх Биеийн тамирын дасгал тогтмол хийх Аливаа з йлийг ү эерэгээр харахыг хичээх Хувийн зохион байгуулалтыг сайжруулах рт Өө өө тааламжтой орон зай бий болгох рийг тань ойлго, Өө эерэг х м сээр ү үү рийг өө өө х рээл лэх ү үү
 • 22. Ашигласан материал • Nutrition in essence • https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cortisol?fbclid=IwAR2E9iTc9yl4lOjGBWQ i-a4OvtSwNM2-HokoCnr5SN4GfiZe1gbHc2My9pA • https://www.medicalnewstoday.com/articles/145855#causes • https://www.youtube.com/watch?v=WuyPuH9ojCE&feature=emb_title • https://www.huffpost.com/entry/adrenaline-cortisol-stress-hormones_n_311 2800