Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
ALGORITMI1.pptx
ALGORITMI1.pptx
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 19 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

spa1.ppt

 1. 1. Strukture podataka i algoritmi Prvo predavanje gradivni elementi strukture podataka LISTE
 2. 2. Tekstualni editor
 3. 3. Heksa- decimalni editor
 4. 4. Strukture podataka i algoritmi Strukture podataka: “statički aspekt programa” Algoritmi: “dinamički aspekt programa”
 5. 5. Rješavanje problema metodom postepenog profinjavanja problem matematički model globalni opis algoritma problema apstraktni tipovi podataka algoritam zapisan pseudo kodom algoritam zapisan u programskom jeziku strukture podataka rješenje
 6. 6. Definicije pojmova (podaci) Tip podataka: skup vrijednosti koje neki podatak može poprimiti (integer, real) Apstraktni tip podataka zadan jedan ili više tipova podataka, te jedna ili više operacija (procedura; funkcija) primjer kompleksni brojevi Struktura podataka Skupina varijabli u nekom programu i veza među tim varijablama
 7. 7. Algoritam Konkretna realizacija apstraktnog tipa podataka u nekom programu. Konačni niz instrukcija od kojih svaka ima jasno značenje i može biti izvršena u konačnom vremenu Iste instrukcije mogu se izvršiti više puta pod pretpostavkom da same instrukcije ukazuju na ponavljanje
 8. 8. Elementi od kojih se grade strukture podataka Klijetka (engl. cell) Polje Zapis Pokazivač (engl. pointer) Kursor
 9. 9. Klijetka (engl. cell) Varijabla koju promatramo kao zasebnu cjelinu Relativan pojam jer možemo analizirati i njenu unutarnju građu u određenim okolnostima Svaka klijetka ima tip i adresa Sadržaj klijetke odgovarajućeg tipa Gradivni element polja
 10. 10. Polje Mehanizam udruživanja manjih dijelova strukture u veće Više klijetki istog tipa pohranjeni na uzastopnim adresama Broj klijetki je unaprijed zadan i nepromjenljiv Indeksi cjelobrojne konstante 1 2 3 4 5 6
 11. 11. Zapis Još jedan način udruživanja manjih cjelina u veće strukture Zapis čini više klijetki koje ne moraju biti istog tipa ali su pohranjene na uzastopnim adresama Pojedina klijetka zove se komponenta zapisa Zapise možemo kombinirati u polja
 12. 12. Pokazivač ( engl. Pointer) Klijetka koja pokazuje na neku drugu klijetku Služi za uspostavljanje veze između dijelova strukture Sadržaj pokazivača je adresa klijetke koju treba pokazati
 13. 13. Kursor Također povezuje dijelove strukture Klijetka tipa integer koja pokazuje na element u polju Sadržaj kursora je indeks tog elementa polja i
 14. 14. Primjer strukture podataka 4 2 1 1.3 3 2 3.4 0 3 5.6 2 4 7.8 1
 15. 15. Lista (općenito)  Lista je konačan niz ( od nule ili više podataka istog tipa. Podaci koji čine listu nazivaju se elementima liste  [a1,a2,a3,…an ]  n - duljina liste  Ako je n=0 prazna lista  Definiran prethodnik i sljedbenik  Broj elemenata nije fiksan  Identitet elementa liste određen njegovim pozicijom
 16. 16. Primjer liste Polinom P(x)=anxe n+ anxe n+… anxe n Gdje je 0<e1<e2…<en Zapravo se radi o listi [(a1 ,e1),(a2 ,e2), … ,(an ,en)]
 17. 17. Operacije nad listama END(L) – funkcija koja vraća poziciju na kraj liste MAKE_NULL(L) – pretvara listu u praznu listu i vraća poziciju END(L) INSERT(x,p,L) – ubacuje podatak x na poziciju p u listi L DELETE(p,L) – izbacuje element p iz liste L FIRST(L) – funkcija vraća prvu poziciju u listi, za praznu listi vraća END(L) NEXT(p,L), PREVIOUS(p,L) vraća poziciju ispred odnosno iza u listi RETRIVE(p,L)
 18. 18. Implementacija listi Pomoću polja Pomoću pokazivača 1 a1 2 a2 3 a3 4 a4 5 a5 6 a6 a1 a2 a4 a5 a3 Glava (header)

×