Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Insituti “Harry Fultz”
Rr. “Mine Peza”- Tirane
Klasa 32
http://www.harryfultz.edu.al/

Tema :Kimia ne Jeten e
perditshme

...
C’eshteKimia ?
Kimia eshteshkencaose me sakteajodege e shkencavenatyroreqemerret me studimin e
ndertimittevetivetemateries...
2-Agrikulture
Per prodhimin e nje fare osebime ne kushtetendryshme ne
krijojmefertilizues per rritjen e bimes. Ne bazeteac...
1. 65 % Oksigjen.
Elementioksigjenzedytetretat e trupittuaj, kryesisht
ne formen e ujit (H2O).
Jugjithashtuthithnioksigjen...
Drita e bardhendriçuese e fishekzjarrevevjenngadjegia e magnezit.Ne
trupintuajmagneziforconsistemintuajimunitardhendihmon ...
Kimia luangjithashtunjerolterendesishem ne ligj. Njerastshume I mire eshteverifikim I njerastinqsdikushgenjen .Me
aneteapa...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Kimia ne jeten e perditshme

18.432 Aufrufe

Veröffentlicht am

Kimia ne Jeten e perditshme

Veröffentlicht in: Bildung

Kimia ne jeten e perditshme

  1. 1. Insituti “Harry Fultz” Rr. “Mine Peza”- Tirane Klasa 32 http://www.harryfultz.edu.al/ Tema :Kimia ne Jeten e perditshme Punoi :OrvenBregu
  2. 2. C’eshteKimia ? Kimia eshteshkencaose me sakteajodege e shkencavenatyroreqemerret me studimin e ndertimittevetivetemateriesdhetransformimevetesaj. Eshtestudimi I vetivedhestruktures se atomeveteperberjevedhemolekulave , teperzierjevetendryshmedhetetretesiravesielementebazetenatyresdhesiatokombinohen per teformuarstadet e ndryshmetemateriesqenaformojnecdogjeqenarrethon. Pak Historirrethkimise Zanafilla e zhvillimittëkimisëdatonngaperiudhatmëtëlashta, qëngaegjiptianët e vjetër.Shumëaspektetëzhvillimittëkimisëhasennëkohën e Greqisësëvjetër. Padyshim, zbulimi i zjarritparaqetnjëngatëarrituratshumëtërëndësishmetëkimisë. Egjiptianët e lashtëpunoninartin e kimisë "lagështisë" derinë 4.000 vjetmëparë.Qytetërimet e lashtakanëpërdorurteknologjitëqëformuanbazën e degëvetëndryshmetëkimisëtëtillasi;.Nxjerrjen e mineralevemetalike, duke e bërëqeramikëndhetullatpërndërtim, fermentuestëbirrësdheverë, duke i bërëpigmentetpërkozmetikëdhepiktu rë, nxjerrjen e kimikatengabimëtpërmjekësidheparf ume, duke e bërëdjathinë, kosin, e produktequmështisimazën e hirrën ,leckatekstili, përrrezitjelëkure, duke i bërëyndyrënësapun, duke e bërëxhamin, dhe duke e bërëlidhjetsibronzi, etj.. Ku perdoretkimia ne jeten e perditshme ? Perdorimi I kimise ne jeten e perditshmekanje game shumetegjera duke filluarqengaindustrite e ndryshmedhederi ne organizmin tone kukryhenshumefunsksionetendryshme Deget e ndryshmekuperdoretkimia 1-Mjekesi Njeperdorim I kimiseeshte ne mjekesi .Perdorimi I barnavetendryshemtekpacientet . Ne njestudimmjekesortrupireagonndajbarnavetendryshemdhe me anetetecilavemundtesherohet .Me anetenjetesti per gjakun ne mundtegjejmesubstancenkimike e cilamundtejeteshkaktar I njesemundje,
  3. 3. 2-Agrikulture Per prodhimin e nje fare osebime ne kushtetendryshme ne krijojmefertilizues per rritjen e bimes. Ne bazeteaciditetitdhe tokes 3-Gjeologji Per zbulimin e elementeqejane present ne njeshkembdhenecilinniveleshte . Per zbulimin e metalevedhenecilenshtresetenentokesjaneato 4 –Biologji Ne biologjikimiaeshte e rendesishme per studimin e qelizes ,metabolizmit , enzimave , hormonevefotosintezes . Ne cdotruptegjallekemiuje ,karbohidrateproteinadheyndyrnave Trupi I njeriut Trupiyneeshtenjemakinetejet e nderlikuar.Ka me mijeravjetqenjerezitperpiqentekuptojnesifunksionontrupiyne e megjithateshumemisterenukjanezgjidhursi p.sh. sipunontruriyne, persenazelemza. Po njegjetashme e dime me siguri: trupiyneperbehetngauji, karbonidhedisaelementetethjeshtakimike, qemundtegjendenngado. Ne tevertete, tegjitheatomet e domosdoshme per ndertimin e trupittenjeriut, mundt'igjeni ne oborrin e shtepisesuaj. Imagjinonisikurtendertoningafilliminjetrupnjeriu, duke perdorurperberesit me tethjeshtetemundshem. Per kete do t'juduheshinvetem 13 elementekimike.
  4. 4. 1. 65 % Oksigjen. Elementioksigjenzedytetretat e trupittuaj, kryesisht ne formen e ujit (H2O). Jugjithashtuthithnioksigjenngaajrisa here qemerrnifryme. 2. 18 % Karbon. Pothuajsenje e pesta e trupittuajeshtekarbon - i njejti element nga i ciliperbehetqymyri, diamantidhegrafiti i lapsit.Atomet e karbonitkrijojnezinxhiretegjate, duke formuarboshtin e tegjithamolekulave me kompleksebrendajush. 3. 10 % Hidrogjen. Hidrogjenieshteelementi me i zakonshem ne gjithesi e njekohesishtkaedheatomet me tevogla. 4. 3 % Azot. Njethes me plehkimikpermbanthuajsetenjejtensasiazotisanjetru pmesatarnjeriu. Azotieshtenjengaperberesitkryesoretemuskujvetuaj. Ai eshteedheperberesikryesor i ajrit. 5. 1 % Fosfor. Ky element ben qetendizen flake kunjat e shkrepesve. Ai gjithashtuforcondhembetdhekockattuaja, formonmembranat e qelizavedhendihmon ne transmetimin e energjise. 6. 0,35 % Kalcium. Sapuni i tualetitperbehetngakalciumi.Kalciumigjithashtu i mbanlevizjet e trupittuajtebaraspeshuarakimikisht. 7. 0,15 % Klor. Klorieshtenjegaz i gjelbervdekjeprures, qeperdoret per teprodhuarzbardhuesit. Ne trupin e njeriut, ailidhet me natriumin duke formuarkripen e gjelles (klorurin e natriumit). 8. 0,15 % Natrium. Natriumieshtegjysmatjeter e klorurittenatriumit (kripes). Natriumi i ben levizjet e trupittuajpoaqtekripurasaedheuji i detit. 9. 0,05 % Magnez.
  5. 5. Drita e bardhendriçuese e fishekzjarrevevjenngadjegia e magnezit.Ne trupintuajmagneziforconsistemintuajimunitardhendihmon ne gjallerimin e nervavedhetkurrjen e muskujve. 10. 0,25 % Squfur. Squfurieshtenjepjese e zevendesueshme e proteinavedhendihmon ne mpiksjen e gjakut.Ështegjithashtushkaktari i eres se keqetegazravetrupore, vezeveteprishuraapopellgjeve me ujetendenjur. 11. 1,6 % Kalcium. Kalciumieshteelementiqe i ben tefortaguaskat e detit, shkumesindhemermerin. Ai ben tenjejtengje me dhembetdhekockattuajadhe, gjithashtu, mban ne punezemrendhemuskujttuaj. 12. 0,008 % Hekur. Ne gjakuntuajkahekurtemjaftueshemsa per njegozhde. Hekuri, kurlidhet me oksigjeninbehet i gjakut, dhekjoeshtearsyejapsegjakudhendryshkujanetekuq. 13. 0,00004 % Jod. Ne trupintuajka me pak se njemaje luge jod, megjithate, pa te do tevdisnit. Jepinijodlarvavedheatokthehen ne bretkosa. Per njetrupteperkryerjunevojitetgjithashtunjesasi e vogelbakri, zinku, mangani, kobalti, litiumi, stronciumi, alumini, silici, plumbidhearseniku. Njetrupmesatarpermbanedherreth 90 miligramuran. Trupin e njeriutnuk do temund ta ndertonikurrevetem duke perzierelementetkimike. Kjo do teishtenjesojsiteprisjenjestuhinenjefushembeturinashtendertontenjeavionreaktiv. Per ta berekete, duhettefillonitepunoni me blloqendertimitepershtatshme. Blloqet me tevoglatendertimitjanenjesimikroskopiketequajturaqeliza, por do t'juduhettegrumbullonirreth 100 triliontetilladhet'irregulloniatosipasnjeskemepamundesishttenderlikuar. 5-Kimia ne kompjutera Sic e dime cdokompjuterkamikrocipe .Mikrocipetbehenprejsilikoni e cilakerkonshumenjohje per ta krijuar ate .Gaticdoqarkeshte I berengaplastika 6-Kimia ne gjygj
  6. 6. Kimia luangjithashtunjerolterendesishem ne ligj. Njerastshume I mire eshteverifikim I njerastinqsdikushgenjen .Me aneteaparaturavetendryshmebehetdalliminqstrupigenjen duke leshuarenzimatendryshme Referenca http://www.meemira.com/kimia-ne-jeten-e-perditshme-/news24/15/5204.html http://harifromtheworldday.wordpress.com/2012/04/18/the-role-of-chemistry-in-various-fields/ http://www.raci.org.au/education/university-and-beyond/major-fields-in-chemistry https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_chemistry Dhefototendryshmengamotorri I kerkimit GOOGLE

×