Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ORSI politiikkasuositus: Kuntien hankinnoilla hiilineutraaliuuteen -esitys

Katriina Alhola, Suomen ympäristökeskus SYKE: KUNTIEN HANKINNOILLA HIILINEUTRAALIUTEEN. Esitys 5.3.2021.

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

ORSI politiikkasuositus: Kuntien hankinnoilla hiilineutraaliuuteen -esitys

 1. 1. Kohti ekohyvinvointivaltiota.
 2. 2. KUNTIEN HANKINNOILLA HIILINEUTRAALIUTEEN Katriina Alhola Suomen ympäristökeskus
 3. 3. Miksi kunnan hankinnoilla on merkitystä? ORSI Politiikkasuositus – KUNTIEN HANKINNOILLA HIILINEUTRAALIUTEEN
 4. 4. ORSI Politiikkasuositus – KUNTIEN HANKINNOILLA HIILINEUTRAALIUUTEEN • Julkinen sektori toimii suunnannäyttäjänä kohti kestävää ja hiilineutraalia yhteiskuntaa. • Kunnat hankkivat vuosittain yli 20 miljardilla eurolla tavaroita, palveluita ja urakoita, joihin liittyy merkittäviä mahdollisuuksia vähentää päästöjä ja siten saavuttaa ilmastotavoitteita. • Hankinnoilla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, jätettä ja haitallisten aineiden käyttöä sekä edistää energia- ja materiaalitehokkuutta.
 5. 5. ORSI Politiikkasuositus – KUNTIEN HANKINNOILLA HIILINEUTRAALIUUTEEN • Kestävillä hankinnoilla voidaan parantaa julkisen palvelun laatua ja turvallisuutta sekä edistää kestävien ratkaisujen markkinoita. • Energiatehokkuus ja muut ympäristönäkökulmat huomioiden hankinnalla voidaan saavuttaa pienemmät elinkaarikustannukset ja merkittäviä säästöjä käyttökustannuksiin. • Hankintojen ilmastotavoitteiden huomioiminen mahdollistaa edullisemmat rahoitusehdot ja vihreän lainan.
 6. 6. Mistä kuntien hankintojen hiilijalanjälki syntyy? ORSI Politiikkasuositus – KUNTIEN HANKINNOILLA HIILINEUTRAALIUTEEN
 7. 7. ORSI Politiikkasuositus – KUNTIEN HANKINNOILLA HIILINEUTRAALIUUTEEN Hankintojen hiilijalanjälki
 8. 8. ORSI Politiikkasuositus – KUNTIEN HANKINNOILLA HIILINEUTRAALIUUTEEN Top 6 – Vaikuta ainakin näihin Elintarvikkeet ja ravintolapalvelut 4. Koneet, laitteet ja kalusto 5. Siivous- ja puhtaanapitopalvelut 6. Rakennusten energia: • Lämmitys • Sähkö • Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 1. Rakentaminen: • Rakennukset ja alueet • Maa- ja vesirakentaminen 2. Matkustaminen, kuljetukset 3.
 9. 9. Esimerkkejä vähähiilisistä hankinnoista ORSI Politiikkasuositus – KUNTIEN HANKINNOILLA HIILINEUTRAALIUTEEN
 10. 10. ORSI Politiikkasuositus – KUNTIEN HANKINNOILLA HIILINEUTRAALIUUTEEN Rakentaminen - Kuopio • Suomessa rakennuksen hiilijalanjälkeen vaikuttavat eniten rakennuksen päälämmitysjärjestelmä, päärakennusmateriaali ja energiatehokkuus. • Kuopion Länsirannan koulussa päärakennusmateriaalina oli puu, lämmitysratkaisuna lämpöpumppuratkaisu ja sitä tukevat aurinkopaneelit. • Ratkaisuilla saavutettiin 44 % pienempi hiilijalanjälki kuin ”perinteisemmälle” ratkaisulle. • Tilaratkaisujen avulla toimintoja voitiin yhdistää, jolloin vältettiin lisärakentamisen tarve. • Hankinta vastasi kaupunkistrategian tavoitteita energiatehokkuudesta, uusiutuvien energiamuotojen käytöstä, resurssitehokkuudesta ja hyvinvoinnista. Kuopion Länsirannan koulu © Kuopion tilakeskus
 11. 11. ORSI Politiikkasuositus – KUNTIEN HANKINNOILLA HIILINEUTRAALIUUTEEN Ruokapalvelut ja elintarvikkeet - Sodankylä - Turku • Sodankylässä on kehitetty monipuolisesti ruokapalveluja ja sen toimintaympäristöä. • Kunnan keittiöön on rakennettu tuotantotekniikka, jonka avulla voidaan ottaa vastaan lähiruokaa suoraan tuottajilta. • Lähiruuasta tehdään myös puolivalmisteita ja komponentteja myöhemmin hyödynnettäväksi. • Turussa on otettu käyttöön ruokapalveluiden hiilijalanjälkilaskuri, jolla voidaan seurata ruokapalveluiden hiilijalanjälkeä ja miettiä kehittämisideoita. Kuva: Pixabay
 12. 12. ORSI Politiikkasuositus – KUNTIEN HANKINNOILLA HIILINEUTRAALIUUTEEN Vaihtoehtoiset käyttövoimat kuljetuksiin • Helsingin seudun liikenne HSL käytti bussiliikenteen kilpailutuksessa vertailuperusteena kasvihuonekaasupäästöjen tasoa. Tuloksena saatiin sähköbussit ruuhkaisimmille reiteille. • Vaasan joukkoliikenteessä liikennöivillä 12 biokaasubussilla korvataan fossiilisia polttoaineita 280 000 diesellitran verran vuodessa ja päästöt ovat jopa 90 % alhaisemmat verrattuna bensiiniin ja perinteiseen dieseliin. • Iin kunta on pitkäjänteisesti edistänyt sähköautojen käyttöönottoa kunnan ajossa ja latausinfran rakentamista alueella. • Hyvinkään kaupunki on edellyttänyt vuodesta 2017 alkaen julkisessa bussiliikenteessä uusiutuvan biodieselin käyttöä. • Monet kunnat, mm. Lappeenranta ja Lohja ovat kilpailuttaneet yhteiskäyttöautoja, jotka ovat kunnan virka-ajan jälkeen asukkaiden käytettävissä. Kuva: Pixabay
 13. 13. Murra myytit ORSI Politiikkasuositus – KUNTIEN HANKINNOILLA HIILINEUTRAALIUTEEN
 14. 14. ORSI Politiikkasuositus – KUNTIEN HANKINNOILLA HIILINEUTRAALIUUTEEN Kestävien hankintojen tekemiseen liittyy haasteita ja monia ennakkoluuloja. Ne ovat kuitenkin ratkaistavissa.
 15. 15. ORSI Politiikkasuositus – KUNTIEN HANKINNOILLA HIILINEUTRAALIUUTEEN • Kestävien hankintojen toteuttaminen edellyttää, että kunnalla on niitä tukeva hankintastrategia tai linjaukset. Hankintojen ekologinen kestävyys on yksi Hankinta Suomi -hankintastrategian tavoitteista. • Kunnan hankintojen ilmastokuormituksen suuruusluokasta on mahdollista saada laskennallista tietoa esimerkiksi Hanselin Hankintapulssi –työkalun avulla. • Laki julkisista hankinnoista (1397/2016) mahdollistaa kestävyysnäkökohtien huomioimisen hankintaprosessin kaikissa vaiheissa. • Kestävien hankintojen tekeminen edellyttää viestintää; esimerkiksi vuosikellot, ennakoivat markkinavuoropuhelut ja muut tilaaja-toimittajatilaisuudet mahdollistavat kestävien ratkaisujen kartoittamisen. • Yhteistyö muiden kuntien ja verkostojen sekä KEINO-osaamiskeskuksen kanssa auttaa julkista hankintayksikköä kestävien hankintojen edistämisessä konkreettisesti.
 16. 16. ORSI Politiikkasuositus – KUNTIEN HANKINNOILLA HIILINEUTRAALIUUTEEN Muista! • Julkisilla hankinnoilla vaikuttaminen on konkreettinen keino kuntien ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. • Julkisten hankintojen hiilijalanjälki vastaa noin viidennestä Suomen kulutusperusteisesti lasketuista kasvihuonekaasupäästöistä. • Hankintojen hiilijalanjäljestä 80 % aiheutuu kuntien ja kuntayhtymien hankinnoista. • Hankintalaki tarjoaa monia mahdollisuuksia kestävyysnäkökohtien huomioimiseen. • Kestävien hankintojen tekeminen edellyttää kunnan johdon sitoutumisen, kestävyyttä edistävät hankintalinjaukset, hankintaosaamisen kehittämistä, riittävästi resursseja ja yhteistyötä.
 17. 17. ORSI Politiikkasuositus – KUNTIEN HANKINNOILLA HIILINEUTRAALIUUTEEN Suositukset 1/2 Tunnista julkisten hankintojen rooli kuntasi keskeisenä ilmastostrategian toteutuksen keinona ja sitoudu niiden edistämiseen. Selvitä kuntasi hankintojen hiilijalanjälki ja tunnista hiili- ja ympäristöjalan- jäljen kannalta merkityksellisim- mät hankinnat. Laadi kestävyysnäkö- kohdat huomioiva hankintastrategia tai -linjaukset. Varmista, että hankintoja tekevillä on riittävästi osaamista ja resursseja. Sitoudu Johda tiedolla Laadi linjaukset Resursoi
 18. 18. ORSI Politiikkasuositus – KUNTIEN HANKINNOILLA HIILINEUTRAALIUUTEEN Suositukset 2/2 Mittaa edistymistä esimerkiksi strategian laadinnan yhteydessä luoduilla mittareilla. Lisää ennakoivaa markkinavuoropu- helua, vahvista markkinatuntemusta ja viesti ajoissa tulevista hankintatarpeista ja -tavoitteista. Huomioi hankinnan elinkaarikustan- nukset. Hyödynnä hankintalain mahdollisuudet. Käytä KEINO - osaamiskeskuksen palveluja. Tee yhteistyötä muiden kuntien ja verkostojen kanssa, esimerkiksi markkinavuoro- puheluissa ja kokemusten jakamisessa. Mittaa Viesti Kehitä osaamista Tee yhteistyötä
 19. 19. Kiitos! Kysyttävää? Ota rohkeasti yhteyttä. katriina.alhola@syke.fi wwww.ecowelfare.fi

×