Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Im Simply Saying Corregit

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 33 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige
Anzeige

Im Simply Saying Corregit

 1. 2. 1. Les idees que vertebren el poema <ul><li>Les idees ens són transmeses a través de les </li></ul><ul><li>paraules , els moviments i el so . </li></ul><ul><li>El nucli temàtic principal : </li></ul><ul><li>la reflexió sobre la creació poètica amb mitjans digitals , </li></ul><ul><li>que es desenvolupa a través de les següents idees </li></ul><ul><li>secundàries : </li></ul><ul><li>El caràcter canviant, mutable, lliure i en evolució del llenguatge </li></ul><ul><li>El funcionament especial del llenguatge poètic </li></ul>
 2. 3. 1. Les idees que vertebren el poema <ul><li>La voluntat estètica del llenguatge poètic com a fruit de la intencionalitat de l’autora i amb voluntat de comunicació, conseqüència del diàleg que s’estableix entre l’escriptor i el lector. </li></ul><ul><li>El qüestionament sobre la funció estètica de la poesia a través de la reflexió sobre l’essència d’allò literari. </li></ul><ul><li>El posicionament del “jo poètic” com a creador. </li></ul><ul><li>El joc, com a idea vertebradora transversal i no explícita, possible per l’arquitectura del poema digital, implica el lector en la intenció de l’autora. </li></ul>
 3. 4. 1. Les idees que vertebren el poema <ul><li>Són idees significatives perquè la reflexió sobre la matèria poètica se centra en el qüestionament, la recerca i l’experimentació amb una actitud receptiva. </li></ul><ul><li>Són idees vives , perquè estan estretament connectades amb la realitat, amb l’ara de l’entorn digital. </li></ul>
 4. 5. 2. L’estructura de les idees del poema <ul><li>Funciona per nivells de profunditat , tant pel que fa a la lectura com </li></ul><ul><li>al significat: </li></ul><ul><li>Un nivell superficial , on se’ns mostra una queixa resolta en una exclamació ingènua a la qual segueix un qüestionament molest sobre allò que sabem. Aquest mateix nivell amaga elements ocults . </li></ul>
 5. 6. 2. L’estructura de les idees del poema <ul><li>Un primer nivell de profunditat , en el qual mai perdem de vista el nivell superficial del poema: les variacions que posen en funcionament les paraules marcades en negreta i que prenen com a escenari el nivell superficial i el transformen, formalment i significativament. </li></ul><ul><li>Un segon nivell de profunditat en el qual ens hi enfonsem i perdem de vista la superfície del poema. </li></ul>
 6. 8. 2. L’estructura de les idees del poema <ul><li>Aquesta estructura per nivells de les idees del poema en marca una </li></ul><ul><li>jerarquia. </li></ul><ul><li>Les idees del poema progressen, en la superfície, des del dubte, la </li></ul><ul><li>inseguretat, la provisionalitat i el fet de veure els canvis com quelcom </li></ul><ul><li>negatiu a la possibilitat que els canvis impliquen projecció cap al futur. </li></ul><ul><li>I és en aquest punt de la lectura, al segon nivell de profunditat, que </li></ul><ul><li>trobem el clímax del poema: </li></ul>
 7. 10. 2. L’estructura de les idees del poema <ul><li>Clímax: </li></ul><ul><li>El despullament de la creació de l’obra, fins a l’essència, fins a un sentit. </li></ul><ul><li>El paper de l’escriptor en aquest procés. </li></ul><ul><li>La importància del lector en aquest procés. </li></ul><ul><li>La complicitat i el diàleg entre ambdós i amb el text. </li></ul><ul><li>La impossibilitat de qui escriu i qui llegeix de captar l’essència de la literatura en un únic sentit. </li></ul>
 8. 11. 2. L’estructura de les idees del poema <ul><li>Tanmateix , la complexitat dels moviments que s’esdevenen en el </li></ul><ul><li>primer nivell de profunditat també està lligada amb la importància </li></ul><ul><li>significativa de les idees del poema: </li></ul>
 9. 12. 2. L’estructura de les idees del poema <ul><li>Les idees presents a l’interrogant final són les que ens descobreixen cap on deriva la reflexió sobre la poesia digital. </li></ul><ul><li>Així, l’últim moviment visible del poema actua com a conclusió </li></ul><ul><li>on trobem els elements fonamentals que conformen allò poètic, allò literari: </li></ul><ul><li>Imaginació, percepció, llengua. </li></ul><ul><li>Contemplació, connotació, controvèrsia. </li></ul><ul><li>Sol, ombra, chiaroscuro . </li></ul><ul><li>Lectors, escriptors, amants, secret. </li></ul><ul><li>i que transformen la provisionalitat que empaita, en un territori entre el sol i l’ombra, el chiaroscuro , “allò que dóna volum” a la poesia. Altrament seria el patiment, l’abandó, el suïcidi del lector. </li></ul>
 10. 13. 2. L’estructura de les idees del poema <ul><li>Però tornem un moment al misteri , al joc dels elements ocults que </li></ul><ul><li>encerclen el poema. </li></ul><ul><li>La fina ironia de l’autora, la seua actitud entremaliada ens envia </li></ul><ul><li>senyals d’alerta acompanyades d’un so tètric i misteriós: </li></ul><ul><li>Una pregunta incontestable. </li></ul><ul><li>Conceptes “literaris”, aparentment inconnexos. </li></ul><ul><li>Uns versos altament poètics “perforats” per la ràpida vida actual i... </li></ul>
 11. 14. 2. L’estructura de les idees del poema <ul><li>El llapis, un element “ tradicional ” en l’escriptura. </li></ul><ul><li>El llapis i el paper gran (r)evolució per a la literatura. </li></ul><ul><li>El llapis amb tinta vermella, fonamental per corregir errades fatals, per sentenciar un suspens, per prohibir, per censurar, per alertar d’un perill... </li></ul><ul><li>Un missatge altament positiu , fins i tot, alliberador : </li></ul><ul><li>El secret, l’essència de la poesia, allò que mou a crear-la i a llegir-la, no es troba mort, immòbil, a l’armari de Barbablava , al qual se’ns té prohibit l’accés sinó que vola en llibertat. </li></ul><ul><li>Un tancament absolut del poema a mode de declaració d’intencions. </li></ul>
 12. 15. 2. L’estructura de les idees del poema <ul><li>En resum , l’estructura de les idees del poema està organitzada pels </li></ul><ul><li>nivells de profunditat de lectura i per la complexitat dels </li></ul><ul><li>moviments del poema. </li></ul><ul><li>El joc que se’ns proposa és descobrir un secret tancat en una capsa, </li></ul><ul><li>envoltada d’elements agressius, inquisidors, desagradosos. </li></ul><ul><li>La capsa amaga una possibilitat vitalista i positiva: la possibilitat de la </li></ul><ul><li>creació poètica a través dels mitjans digitals. </li></ul>
 13. 16. 3. Sintaxi o construcció gramatical de les frases del poema <ul><li>Estil segmentat , fins i tot en les oracions compostes, per la disposició en l’espai i pels moviments que les acompanyen, fet de períodes breus, fins i tot mínims, cosa que contribueix a crear un efecte estètic determinat relacionat amb una volguda proximitat amb la llengua parlada i amb un to subtilment taxatiu. </li></ul><ul><li>El predomini del present respon a la voluntat de marcar l’atemporalitat de l’acció, més que de situar-la en un moment actual determinat. </li></ul><ul><li>La presència dels pronoms personals respon a la voluntat de modalitzar el discurs donant-li un caràcter marcadament subjectiu alhora que impliquen qui llegeix. </li></ul>
 14. 17. 3. Sintaxi o construcció gramatical de les frases del poema <ul><li>En l’aspecte morfosintàctic destaca la importància del joc amb els </li></ul><ul><li>prefixos els quals contribueixen a la formació de nous significats </li></ul><ul><li>La construcció gramatical de les frases del poema lliga amb la reflexió </li></ul><ul><li>sobre l’essència del llenguatge que és, al capdavall, una part del </li></ul><ul><li>qüestionament i la constant experimentació sobre els mecanismes </li></ul><ul><li>essencials del discurs poètic. </li></ul>
 15. 18. 4. Com estan distribuïdes les idees al llarg del poema <ul><li>A I’m simply saying ... </li></ul><ul><li>els nodes de destinació del poema, és a dir, les variacions que s’esdevenen en tocar les paraules marcades, estableixen les següents relacions de significat amb els respectius nodes d’origen del poema que hi trobem a la superfície. </li></ul><ul><li>Repeteixen , tot matisant o explicant, el significat del node d’origen. </li></ul><ul><li>Contradiuen o s’oposen al significat del node d’origen. </li></ul><ul><li>Connoten intensament el significat del node d’origen. </li></ul><ul><li>Reforcen el significat del poema i tanquen el discurs en un cercle perfecte. </li></ul>
 16. 19. Contradiuen Repeteixen Connoten Reforcen
 17. 20. 5. La música: ritme, mètrica i segmentació del discurs  <ul><li>La musicalitat d’un poema ve determinada tradicionalment pel que se’n </li></ul><ul><li>diu ritme, és a dir, l’organització de les síl·labes tòniques i àtones en </li></ul><ul><li>els versos del poema. La recurrència del ritme i la mètrica és el resultat </li></ul><ul><li>d’una voluntat estètica de l’autor o l’autora, qui sovint els relaciona amb </li></ul><ul><li>el significat del poema de diferents maneres. </li></ul><ul><li>També sabem, però, que l’experimentació literària ha jugat amb </li></ul><ul><li>aquestes normes o les ha ignorades, seguint la voluntat estètica de qui </li></ul><ul><li>escriu, de qui crea poesia. </li></ul><ul><li>Com trobar la musicalitat en un poema digital? </li></ul>
 18. 21. 5. La música: ritme, mètrica i segmentació del discurs  <ul><li>Els moviments del poema es comporten de manera complexa o </li></ul><ul><li>senzilla , segons la diversitat o la repetició que ens mostren en la </li></ul><ul><li>seua consecució. </li></ul><ul><li>A I’m simply saying els “ritmes” més senzills i repetitius en els </li></ul><ul><li>moviments correspondrien al qüestionament que introdueix l’autora </li></ul><ul><li>paulatinament, per tal de fer-nos dubtar sobre el primer missatge que </li></ul><ul><li>ens dóna el poema. </li></ul><ul><li>A mesura que els moviments es fan més complexos la idea del canvi </li></ul><ul><li>vist com quelcom positiu és més forta. </li></ul><ul><li>Els moviments més complexos i diversos són, finalment, els que </li></ul><ul><li>ens destapen la cara oculta del poema, el missatge que contradiu la </li></ul><ul><li>superfície: un optimisme alegre que pretén persuadir-nos que podem </li></ul><ul><li>aprofitar els canvis per crear, novament. </li></ul>
 19. 22. 5. La música: ritme, mètrica i segmentació del discurs  <ul><li>Els moviments del poema responen a una voluntat estètica de </li></ul><ul><li>l’autora al servei del significat del poema, de la mateixa manera que </li></ul><ul><li>altres autors han alternat síl·labes tòniques amb àtones, han elaborat </li></ul><ul><li>versos decasíl·labs clàssics catalans o han construït un vaixell que </li></ul><ul><li>arriba a port amb els versos dedicats a la seua estimada. </li></ul>
 20. 23. 6. El punt de vista <ul><li>Segons com anem llegint el poema i descobrint el veritable significat </li></ul><ul><li>que ens vol fer arribar l’autora, ens sentim més i més interpel·lats. </li></ul><ul><li>El “jo poètic” s’amaga sota un nosaltres inclusiu , que té la intenció de captar qui llegeix. </li></ul><ul><li>El jo poètic s’adreça, fins i tot de manera directa a un tu que correspon al lector-observador. </li></ul><ul><li>El jo i el tu inverteixen els papers, comparteixen l’escenari i les complicitats en la literatura, conversen. </li></ul><ul><li>No és un poema que transmet únicament una visió de l’autora, és un </li></ul><ul><li>poema pensat i expressament dedicat a qui el llegeix. </li></ul>
 21. 25. 7. El to.  L’actitud moral del poeta <ul><li>L’actitud moral de la poetessa davant allò que explica al poema és l’actitud vehement del qui està convençut d’allò que expressa i, perquè en siguem còmplices, ens la va descobrint pas a pas. </li></ul><ul><li>La poetessa s’autoritza , a fi de captar-nos, mitjançant l’estratègia de remetre’ns constantment a significats o idees tradicionalment literàries . </li></ul><ul><li>La segmentació del discurs ens ha suggerit una mena de manifest, una declaració d’intencions feta a partir d’afirmacions, negacions i conceptes altament connotats. </li></ul>
 22. 26. 8. Les imatges, metàfores i símbols <ul><li>Tota la construcció del poema en moviment és una imatge del missatge sobre la creació poètica que ens transmet l’autora. </li></ul><ul><li>El cercle ocult que formen els elements invisibles del poema, una metàfora dels prejudicis contra els que, sovint, lluita la creació literària. </li></ul><ul><li>La finestra que s’obri a i ens permet observar una nova realitat implica voler saber què passa a l’exterior: una metàfora , doncs, del que significa obrir-se al nou món i al potencial de creació que s’hi albira. </li></ul>
 23. 27. 8. Les imatges, metàfores i símbols <ul><li>Les lletres que transporten i arrosseguen significats, dansen al voltant de les paraules o es mouen al ritme de la música són la imatge del que és l’essència de la poesia : els sons que formen les paraules que, situades en la literatura, transporten emocions. </li></ul><ul><li>El fet que a la conclusió del poema les lletres t i l es comporten com si foren éssers vius simbolitza la natura en l’entorn tecnològic que als humans ens resulta aliè i gairebé “mort”. </li></ul>
 24. 28. 9. L’escenari <ul><li>El fet de situar I’m simply saying sobre un fons blanc pot tindre dues funcions alhora: </li></ul><ul><li>provocar, d’entrada, una acceptació de l’espai , que se’ns mostra conegut: la pàgina en blanc on se sol situar el text poètic. </li></ul><ul><li>descontextualitzar el poema perquè ens hi fixem només en com es comporta i què diu, reforçant així la idea de la poesia per ella mateixa , situada fora dels diferents espais històrics, ideològics i acadèmics. </li></ul>
 25. 29. 10. El lèxic <ul><li>El poema ens prepara un parany juganer fins i tot en el vocabulari que </li></ul><ul><li>fa servir. </li></ul><ul><li>Conscientment s’usen paraules que evoquen les relacions personals i que tenim presents a la vida quotidiana. </li></ul><ul><li>Contextualitzades adequadament, aprofiten per caracteritzar el fet literari . </li></ul><ul><li>Amb el lèxic del poema, s’aconsegueix de lligar la poesia a la vida , traient-la d’un espai limitat i fent-nos-hi participar activament. </li></ul>
 26. 30. 11. Temps.  Marc temporal <ul><li>El marc temporal en què se situa l’obra, ve marcat pels verbs en </li></ul><ul><li>present que li donen una intencionada atemporalitat . </li></ul><ul><li>L’autora despulla la seua obra, també, dels possibles lligams del temps </li></ul><ul><li>perquè el que pretén és fer una reflexió sobre la poesia lliure </li></ul><ul><li>d’ancoratges . </li></ul>
 27. 31. 12. Volum i velocitat <ul><li>El poema puja de to a mesura que va desenvolupant el missatge que ens transmet: en començar a persuadir-nos, és un to suau i quan més convenciment mostra la veu poètica, sobretot en adreçar-se directament al lector, la percepció del volum del poema puja en intensitat . </li></ul><ul><li>Contràriament, pel que fa a la velocitat, quan el moment és més significatiu , com per exemple al clímax del poema, els moviments són més ràpids mentre que la resta del poema manté una velocitat constant, ni massa ràpida ni massa lenta. </li></ul>
 28. 32. 13. Textura <ul><li>La música que ha triat l’autora, acompanya els moviments i les idees que ens transmet </li></ul><ul><li>Als nodes invisibles , en canvi, el so hi encaixa reforçant , així, el missatge de misteri i de perill que ens arriba. </li></ul>
 29. 33. 14. Intensitat <ul><li>I’m simply saying és un poema amb una gran càrrega emotiva . </li></ul><ul><li>Tots els elements que participen del poema contribueixen a “ manipular ” l’emotivitat de qui observa el poema: des dels diferents moviments, a la connotació del lèxic que fa servir, passant per la música i el joc enigmàtic a què ens sotmet. </li></ul>

×