Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Thương hiệu của
NỘI DUNG
01 GI I THI U CHUNG
02 T I SAO CH N CHÚNG TÔI?
03 Đ I NGŨ NHÂN S
04 S N PH M – D CH V
05 KHÁCH HÀNG – Đ I TÁC
06 ...
5
Orange Creative là m t thành viên c a Công Ty TNHH VIVAS – ti n thân là trung tâm IP Excellence Center 
thu c công ty Li...
Orange Creative n l c góp ph n xây d ng m t th gi i marketing – truy n thông văn minh,
trong ó nh ng giá tr vô hình c a tr...
T i Orange Creative, chúng tôi cao giá tr CON NGƯ I, b i h là nhân t ch o làm nên sáng t o và
nh ng khác bi t mang tính t ...
T i Orange Creative chúng tôi làm vi c không ch vì trách
nhi m, vì thành công c a khách hàng mà còn là am mê,
nhi t huy t ...
S tín nhi m c a các i tác l n như VinaPhone,
MobiFone, VNPT…
Kinh nghi m xây d ng và tri n khai các gi i pháp
truy n thông...
Let's build a CRE
ATIVEWORLD
orangecreative.vn08
T i ORANGE CREATIVE, chúng tôi có 3 i u tuy t v i ó là
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
SÁNG TẠO
SÁNG TẠO
SÁNG TẠO
orangecreative.vn10
THÀNH VIÊN BAN LÃNH ĐẠO
Ms. Nguyễn Bá Thu Hương
Creative Director
Th c s chuyên ngành Marketing
t i Đ ...
Orangecreative thương hi u c a VIVAS 11
NHÂN TỐ SÁNG TẠO
Mr. Nguyễn Mạnh Cường
Design manager
“M i thi t k luôn c n ng l i...
BỘ PHẬN KỸ THUẬT
Đ i ngũ k thu t c a Orange Creative có 5 năm kinh nghi m xây d ng tri n khai nhi u gi i pháp
vi n thông, ...
Orangecreative thương hi u c a VIVAS 13
SẢN PHẨM – DỊCH VỤ
Creative
Branding
&
Design
Market
Research PR/Event
Production
...
orangecreative.vn14
CREATIVE
Với nguồn nhân lực trẻ, giàu sức sáng tạo,
Orange Creative đem lại sự khác biệt từ những
sản ...
BRANDING AND DESIGN
Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn
thương hiệu, thiết kế đồ hoạ, chúng tôi cung cấp
các d...
orangecreative.vn16
PRODUCTION
Orange Creative sở hữu cơ sở hạ tầng tốt và nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất các sản ph...
Orangecreative thương hi u c a VIVAS 17
PHÒNG THU OREKA CH T LƯỢNG CAO
orangecreative.vn18
DIGITAL - SOCIAL - MOBILE
Chúng tôi đem đến cho bạn một hệ thống tương tác với khách hàng tự động, lin...
Orangecreative thương hi u c a VIVAS 19
SMS QUẢNG CÁO
SMS CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
orangecreative.vn20
MARKET RESEARCH - PR/EVENT - MEDIA
Kh o sát offline
Kh o sát online
Đánh giá thương hi u
Báo gi y
Báo i...
Orangecreative thương hi u c a Vivas 21
orangecreative.vn22
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC
Chúng tôi không ng ng i m i, sáng t o và mang l i nh ng gi i pháp t i ưu nh t cho...
Orangecreative thương hi u c a VIVAS 23
CASE
STUDY
Orangecreative thương hi u c a VIVAS 25
DIGITAL - SOCIAL - MOBILE
XÂY DỰNG PLATFORM H TH NG QUẢN LÝ
Đ T HÀNG, PHÁT TRIỂN L...
WEBSITE CLICK | FACEBOOK POST ENGAGEMENT
Tư v n chi n lư c, copywriting n i dung và
thi t k hình nh qu ng cáo online
Qu ng...
Orangecreative thương hi u c a VIVAS 27
Xây d ng hoàn thi n 01 h th ng qu n lý t hàng
Lư ng reach: 895,000 ngư i/tu n
Lư n...
Impression: 68,000
Click: 4,001
CTR: 5,96%
V trí trung bình: 2,3
Đi m ch t lư ng t khóa: 7-8/10
ADWORDS
GDN
Impression: 1,...
Orangecreative thương hi u c a VIVAS 29
DIGITAL - SOCIAL - MOBILE
SMS MARKETING
K+, BIDV, Jetstar Pacific, Nh t Cư ng Mobil...
Tư v n thương hi u
Thi t k giao di n website, wapsite,
landing page, banner ads, n ph m
truy n thông, b nh n di n thương
h...
Orangecreative thương hi u c a VIVAS 31
BRANDING AND DESIGN
THI T K N PH M TRUY N THÔNG
orangecreative.vn32
PRODUCTION
VIDEO & AUDIO
Đ cao tính sáng t o và s phá cách trong t ng d ch v , Orange Creative mang n ...
Orangecreative thương hi u c a VIVAS 33
PRODUCTION
B NH N DI N THƯƠNG HI U
PRODUCTION
TVC
TVC QUẢNG CÁO CỦA MOBIFONE
orangecreative.vn34
PRODUCTION
N PH M TRUY N THÔNG
Orangecreative thương hi u c a VIVAS 35
Trụ sở chính:
124 Hoàng Qu c Vi t, C u Gi y, Hà N i
Chi nhánh:
Tòa nhà VNPT, 12/1 Nguy n Th Minh Khai, Phư ng Đa Kao, Qu n...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Orange Creative Marketing Agency - Hồ sơ năng lực

395 Aufrufe

Veröffentlicht am

Hồ sơ năng lực của Orange Creative Marketing Agency
Orange Creative Marketing Agency Credential

Veröffentlicht in: Marketing
 • Als Erste(r) kommentieren

Orange Creative Marketing Agency - Hồ sơ năng lực

 1. 1. Thương hiệu của
 2. 2. NỘI DUNG 01 GI I THI U CHUNG 02 T I SAO CH N CHÚNG TÔI? 03 Đ I NGŨ NHÂN S 04 S N PH M – D CH V 05 KHÁCH HÀNG – Đ I TÁC 06 CASE STUDY
 3. 3. 5 Orange Creative là m t thành viên c a Công Ty TNHH VIVAS – ti n thân là trung tâm IP Excellence Center  thu c công ty Liên doanh thi t b vi n thông (ANSV) v i T p oàn Alcatel-Lucent. V i b dày nhi u năm cung c p gi i pháp, d ch v cho các nhà m ng l n và khách hàng doanh nghi p, chúng tôi s h u i ngũ k thu t viên hàng u trong lĩnh v c vi n thông và công ngh thông tin. Orange Creative có 5 năm kinh nghi m trong lĩnh v c truy n thông 2 Tr s t t i 2 thành ph l n là Hà N i và TP H Chí Minh 150 Đ i ngũ 150 nhân s ho t ng chuyên nghi p, hi u qu 122 Tri n khai 122 d án cho các i tác l n nh GIỚI THIỆU CHUNG Orangecreative thương hi u c a Vivas 03
 4. 4. Orange Creative n l c góp ph n xây d ng m t th gi i marketing – truy n thông văn minh, trong ó nh ng giá tr vô hình c a trí tu con ngư i ư c trân tr ng, khuy n khích và phát huy. Khai thác và ng d ng t i a s c m nh c a công ngh vào ho t ng marketing - truy n thông, gia tăng thêm giá tr và góp ph n phát tri n ngành marketing - truy n thông c a Vi t Nam lên t m cao m i. Cùng v i n n t ng k thu t hàng u v vi n thông và công ngh thông tin, chúng tôi s n sàng t o nên nh ng bư c chuy n mình cho xã h i. SỨ MỆNH KHÔNG NGỪNG SÁNG TẠO orangecreative.vn04
 5. 5. T i Orange Creative, chúng tôi cao giá tr CON NGƯ I, b i h là nhân t ch o làm nên sáng t o và nh ng khác bi t mang tính t phá cho xã h i. N n t ng CÔNG NGH v ng ch c và s linh ho t trong nghiên c u phát tri n là ti n cho s phát tri n b n v ng c a Orange Creative. GIÁ TRỊ CỐT LÕI LÀ SỰ KHÁC BIỆT TRONG MỖI CÁ NHÂN Orangecreative thương hi u c a VIVAS 05
 6. 6. T i Orange Creative chúng tôi làm vi c không ch vì trách nhi m, vì thành công c a khách hàng mà còn là am mê, nhi t huy t mu n ư c c ng hi n và sáng t o. Chúng tôi t hào vì sáng t o c a mình làm nên s khác bi t cho thương hi u. TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI? orangecreative.vn06
 7. 7. S tín nhi m c a các i tác l n như VinaPhone, MobiFone, VNPT… Kinh nghi m xây d ng và tri n khai các gi i pháp truy n thông a d ng, hi u qu M i cá tính riêng bi t c a Orange Creative làm nên s sáng t o và ý tư ng t phá trong t ng chi n d ch Cam k t em l i hi u qu l n nh t trên m c chi phí u tư c a khách hàng Orangecreative thương hi u c a VIVAS 07 ĐIỀU CHÚNG TÔI CÓ Đ i tác tin c y Chi n lư c hi u qu Ý tư ng t phá Chi phí t i ưu ĐIỀU BẠN CẦN
 8. 8. Let's build a CRE ATIVEWORLD orangecreative.vn08
 9. 9. T i ORANGE CREATIVE, chúng tôi có 3 i u tuy t v i ó là ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ SÁNG TẠO SÁNG TẠO SÁNG TẠO
 10. 10. orangecreative.vn10 THÀNH VIÊN BAN LÃNH ĐẠO Ms. Nguyễn Bá Thu Hương Creative Director Th c s chuyên ngành Marketing t i Đ i h c La Trobe – Australia. Bà ã có 5 năm kinh nghi m m nh n v trí qu n lý kinh doanh qu c t , Marketing chi n lư c và sáng t o Mr. Phạm Bùi Cương Technology Director K sư chuyên ngành Khoa h c máy tính H c vi n k thu t Quân S , Th c s QTKD Đ i h c La Trobe – Australia. Ông ã có hơn 8 năm kinh nghi m trong lĩnh v c nghiên c u phát tri n gi i pháp và ng d ng d ch v vi n thông, CNTT.
 11. 11. Orangecreative thương hi u c a VIVAS 11 NHÂN TỐ SÁNG TẠO Mr. Nguyễn Mạnh Cường Design manager “M i thi t k luôn c n ng l i m t d u n gì ó trong m t ngư i xem” Ms. Phạm Thị Thanh Xuân Branding & Communication manager “Mu n sáng t o, trư c tiên ph i t p không s th t b i” Mr. Bùi Thế Thắng Production manager “Con ư ng ưa s n ph m n tay khách hàng là c m t ngh thu t và s th u hi u” Mr. Phạm Sơn Nam Creative designer “Cá tính và b n s c là nh ng i u không th thi u c a nh ng ngư i làm sáng t o” Mr. Bùi Đức Anh Branding designer “Tôi cao tính hi u qu trong công vi c và không ng ng theo u i m c tiêu này” Ms. Lê Thu Huyền Creative specialist “Sáng t o là khi b não rong chơi”
 12. 12. BỘ PHẬN KỸ THUẬT Đ i ngũ k thu t c a Orange Creative có 5 năm kinh nghi m xây d ng tri n khai nhi u gi i pháp vi n thông, công ngh thông tin, luôn i u trong vi c tìm hi u, phát tri n và ng d ng công ngh m i trên th trư ng. orangecreative.vn12
 13. 13. Orangecreative thương hi u c a VIVAS 13 SẢN PHẨM – DỊCH VỤ Creative Branding & Design Market Research PR/Event Production Digital Social Mobile Media
 14. 14. orangecreative.vn14 CREATIVE Với nguồn nhân lực trẻ, giàu sức sáng tạo, Orange Creative đem lại sự khác biệt từ những sản phẩm giá trị. Tư v n h th ng kênh qu ng bá s n ph m. Lên ý tư ng khuy n m i. Nghiên c u xu t ý tư ng qu ng bá s n ph m. Sáng t o thông i p s n ph m. Sáng t o n i dung web, sms. Sáng t o n i dung s . CREATIVE CONCEPT WEBSITE MUA HÀNG VNPT COPYWRITING
 15. 15. BRANDING AND DESIGN Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn thương hiệu, thiết kế đồ hoạ, chúng tôi cung cấp các dịch vụ: Tư v n thương hi u Chi n lư c truy n thông và qu ng bá hình nh Chi n lư c t o ra s khác bi t Xây d ng và tri n khai chi n lư c marketing Giao di n h a chuyên nghi p, thân thi n H th ng qu n tr m nh m , d s d ng T i ưu hóa công c tìm ki m Tư v n xây d ng n i dung phong phú, h p d n TƯ V N CHI N LƯỢC MARKETING XÂY DỰNG WEBSITE Nh n di n thương hi u c t lõi Nh n di n thương hi u trên các bi n hi u Nh n di n thương hi u văn phòng n ph m truy n thông THI T K Orangecreative thương hi u c a VIVAS 15 WAPSITE MOBIFONE, VINAPHONE
 16. 16. orangecreative.vn16 PRODUCTION Orange Creative sở hữu cơ sở hạ tầng tốt và nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất các sản phẩm quảng cáo. Xây d ng TVC gi i thi u doanh nghi p Quay phim qu ng cáo - s ki n Tư v n chi n d ch viral video S n xu t b ng d ng văn phòng Nh n di n hình nh n ph m marketing VIDEO N PHẨM TRUY N THÔNG S n xu t audio qu ng cáo doanh nghi p S n xu t audio ca nh c Các chương trình audio khác theo yêu c u AUDIO
 17. 17. Orangecreative thương hi u c a VIVAS 17 PHÒNG THU OREKA CH T LƯỢNG CAO
 18. 18. orangecreative.vn18 DIGITAL - SOCIAL - MOBILE Chúng tôi đem đến cho bạn một hệ thống tương tác với khách hàng tự động, linh hoạt tùy biến theo kịch bản và mục đích sử dụng. Đó là công cụ truyền tải tuyệt vời đến khách hàng mục tiêu. T i a hóa ph thương hi u Nh m trúng khách hàng m c tiêu Bám u i khách hàng ti m năng Các kênh qu ng cáo Display: Google Display Network (GDN), Admicro, Adtima, các m ng hi n th khác Giúp khách hàng th c hi n qu ng cáo theo yêu c u DISPLAY ADS SEARCH ADS Social news: T o n i dung vote và comment. Social sharing: T o, chia s hình nh, video Social networks: K t n i thương hi u Các m ng xã h i: YouTube, Facebook, Instagram... SOCIAL MARKETING Gi i thi u hi u qu s n ph m, d ch v c a doanh nghi p n úng khách hàng m c tiêu Qu ng bá các chương trình khuy n mãi, ưu ãi, n khách hàng ti m năng Chăm sóc khách hàng thư ng xuyên SMS MARKETING
 19. 19. Orangecreative thương hi u c a VIVAS 19 SMS QUẢNG CÁO SMS CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
 20. 20. orangecreative.vn20 MARKET RESEARCH - PR/EVENT - MEDIA Kh o sát offline Kh o sát online Đánh giá thương hi u Báo gi y Báo i n t Truy n hình Truy n thanh NGHIÊN CỨU TH TRƯỜNG QUẢNG CÁO BÁO CHÍ, TRUY N HÌNH, TRUY N THANH QUAN H CÔNG CHÚNG TỔ CHỨC SỰ KI N Kênh tòa nhà Kênh sân bay Kênh siêu th QUẢNG CÁO FRAME Pano t m l n Banner ngoài tr i Nhà ch xe bus Qu ng cáo trên xe bus, taxi … QUẢNG CÁO OUTDOOR
 21. 21. Orangecreative thương hi u c a Vivas 21
 22. 22. orangecreative.vn22 KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC Chúng tôi không ng ng i m i, sáng t o và mang l i nh ng gi i pháp t i ưu nh t cho khách hàng.
 23. 23. Orangecreative thương hi u c a VIVAS 23
 24. 24. CASE STUDY
 25. 25. Orangecreative thương hi u c a VIVAS 25 DIGITAL - SOCIAL - MOBILE XÂY DỰNG PLATFORM H TH NG QUẢN LÝ Đ T HÀNG, PHÁT TRIỂN LANDING PAGE XÂY D NG PLATFORM, TÍCH H P H TH NG K THU T Orange Creative xu t xây d ng và phát tri n kênh giao ti p, tư v n và bán hàng nh m t o s thân thi n và tin tư ng cho thương hi u VNPT Tăng doanh s bán hàng kênh online M C TIÊU: Tư v n chi n lư c, thi t k và nh n di n fanpage Xây d ng trang bán hàng online và tích h p v i Facebook, SMS marketing và Email t ng Xây d ng h th ng qu n lý bán hàng D CH V :
 26. 26. WEBSITE CLICK | FACEBOOK POST ENGAGEMENT Tư v n chi n lư c, copywriting n i dung và thi t k hình nh qu ng cáo online Qu ng cáo Sáng t o n i dung & t ch c mini game, online event D CH V : K T QUẢ DỰ ÁN SMARTBOX Reach: 350,000 ngư i/tu n Engagement: 18,980 like/share/comment CTR: 8.5% orangecreative.vn26 DIGITAL - SOCIAL - MOBILE SOCIAL MARKETING
 27. 27. Orangecreative thương hi u c a VIVAS 27 Xây d ng hoàn thi n 01 h th ng qu n lý t hàng Lư ng reach: 895,000 ngư i/tu n Lư ng like page: 19,560 likes Lư ng click trung bình m i post: 2,000 click CTR: 8%-10% T ch c Online Event & Mini Game thu hút 5,000 ngư i chơi K T QUẢ DỰ ÁN MUA HÀNG VNPT
 28. 28. Impression: 68,000 Click: 4,001 CTR: 5,96% V trí trung bình: 2,3 Đi m ch t lư ng t khóa: 7-8/10 ADWORDS GDN Impression: 1,800,000 Click: 25,173 CTR: 1,45% orangecreative.vn28 DIGITAL - SOCIAL - MOBILE SEARCH ADS, DISPLAY ADS
 29. 29. Orangecreative thương hi u c a VIVAS 29 DIGITAL - SOCIAL - MOBILE SMS MARKETING K+, BIDV, Jetstar Pacific, Nh t Cư ng Mobile, Flamingo Đ i L i Resort, Syrena Vn, Dư c Hoa Linh, Transviet, Savills, ĐH Thương m i, Kia …. K+: 1.500.000 tin qu ng cáo/năm, 1.500.000 tin CSKH/năm BIDV: 4.500.000 tin qu ng cáo/năm Jetstar Pacific: 1.200.000 tin qu ng cáo/năm KHÁCH HÀNG: Gi i thi u hi u qu s n ph m, d ch v c a doanh nghi p n úng i tư ng khách hàng m c tiêu Qu ng bá các chương trình khuy n mãi, ưu ãi, gia h n gói cư c n t p khách hàng m c tiêu và ti m năng Chăm sóc thư ng xuyên các khách hàng hi n t i D CH V : THỜI GIAN GỬI TIN: Hàng tháng K T QUẢ:
 30. 30. Tư v n thương hi u Thi t k giao di n website, wapsite, landing page, banner ads, n ph m truy n thông, b nh n di n thương hi u… Tính t phá trong phong cách thi t k là y u t luôn ư c Orange Creative ưa lên hàng u trong các d án tư v n, thi t k cho i tác Mobifone, VinaPhone D CH V : orangecreative.vn30 BRANDING AND DESIGN THI T K GIAO DI N WEBSITE, WAPSITE, BANNER ADS FUNRING DAY VGAME
 31. 31. Orangecreative thương hi u c a VIVAS 31 BRANDING AND DESIGN THI T K N PH M TRUY N THÔNG
 32. 32. orangecreative.vn32 PRODUCTION VIDEO & AUDIO Đ cao tính sáng t o và s phá cách trong t ng d ch v , Orange Creative mang n nh ng hi u ng m i m trong các s n ph m video, audio cho M m Non qu c t SuperKids, Công Ty Tri Th c M i, T p Đoàn FLC, Công Ty Ducshinvina, Austdoor, Ti u H c Nghĩa Tân… PHÒNG THU OREKA: THU ÂM, SÁNG TÁC BẢN AUDIO THEO YÊU C U
 33. 33. Orangecreative thương hi u c a VIVAS 33 PRODUCTION B NH N DI N THƯƠNG HI U
 34. 34. PRODUCTION TVC TVC QUẢNG CÁO CỦA MOBIFONE orangecreative.vn34
 35. 35. PRODUCTION N PH M TRUY N THÔNG Orangecreative thương hi u c a VIVAS 35
 36. 36. Trụ sở chính: 124 Hoàng Qu c Vi t, C u Gi y, Hà N i Chi nhánh: Tòa nhà VNPT, 12/1 Nguy n Th Minh Khai, Phư ng Đa Kao, Qu n 1, Thành ph H Chí Minh 093 989 9339 askme@orangecreative.vn orangecreative.vn

×