Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Polska Akademia Nauk a otwarta nauka

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 11 Anzeige

Polska Akademia Nauk a otwarta nauka

Herunterladen, um offline zu lesen

Polska Akademia Nauk a otwarta nauka
Monika Małecka-Krawczyk (Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki, Polska Akademia Nauk)

Prezentacja podczas webinarium z okazji udostępnienia w Bibliotece Nauki ponad 500 000 artykułów
15 listopada 2022
Platforma Otwartej Nauki

http://pon.edu.pl/aktualnosci/226-ponad-pol-miliona-artykulow-w-bibliotece-nauki

Polska Akademia Nauk a otwarta nauka
Monika Małecka-Krawczyk (Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki, Polska Akademia Nauk)

Prezentacja podczas webinarium z okazji udostępnienia w Bibliotece Nauki ponad 500 000 artykułów
15 listopada 2022
Platforma Otwartej Nauki

http://pon.edu.pl/aktualnosci/226-ponad-pol-miliona-artykulow-w-bibliotece-nauki

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Polska Akademia Nauk a otwarta nauka (20)

Weitere von Platforma Otwartej Nauki (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Polska Akademia Nauk a otwarta nauka

 1. 1. Polska Akademia Nauk a otwarta nauka Monika Małecka-Krawczyk Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki Polskiej Akademii Nauk
 2. 2. PAN - struktura Polska Akademia Nauk ma dość złożoną strukturę, która w sposób bezpośredni przekłada się na realizację polityki OA w działaniach wydawniczych. Przedsięwzięcia wydawnicze w PAN prowadzą zarówno Instytuty, jak i Oddziały PAN, Stacje Zagraniczne, Kancelaria oraz podległe jej pomocnicze jednostki naukowe jak np. Archiwum PAN, Biblioteka Gdańska czy Ogród Botaniczny. Każda z tych placówek prowadzi własną politykę wydawniczą i własną politykę otwartości. Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki (BUPN) koordynuje większą część przedsięwzięć wydawniczych Kancelarii PAN oraz wspiera w działaniach wydawniczych Oddziały i Stacje.
 3. 3. Podstawy wdrożenia idei OA 1. Dnia 5 lipca 2013 r. opublikowano wspólne Stanowisko Prezydium KRASP i Prezydium PAN z w sprawie zasad otwartego dostępu do treści publikacji naukowych i edukacyjnych. Rekomendowany w tym dokumencie kierunek wdrażania OA to tzw. tryb repozytoryjny przy jednoczesnym rekomendowaniu autorom publikacji stosowania zasady udzielania niewyłącznych licencji wydawniczych. 2. Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce opublikowane przez MNiSW w 2015 r.
 4. 4. Praktyka Do 2017 r. BUPN koordynował w różnych modelach wydawanie ponad 80 czasopism naukowych, działania wydawnicze były rozproszone i realizowane przy pomocy różnych narzędzi i różnych polityk. Lata 2017 i 2018 to czas istotnych zmian w zakresie publikowania czasopism koordynowanych przez BUPN: • ograniczenie liczby czasopism do ok. 50 • utworzenie własnej platformy wydawniczej Czasopisma PAN (dawniej Czytelnia Czasopism PAN) • konsekwentne wdrażanie polityki OA • usystematyzowanie prawnych aspektów wydawania czasopism
 5. 5. Organizacja BUPN kładzie ogromny nacisk na realizację polityki OA i podejmuje szereg działań w tym zakresie: • działania edukacyjne – współpraca z redakcjami • tworzenie i wdrażanie formularzy udzielania licencji przez autorów w językach polskim i angielskim we współpracy z Działem Prawnym Kancelarii PAN • tworzenie i wdrożenie prawidłowego oznakowania publikacji wydawanych na tzw. wolnych licencjach • wprowadzanie czasopism do bazy DOAJ
 6. 6. Licencje W tej chwili większość czasopism, których wydawanie koordynowane jest przez BUPN ukazuje się w otwartym dostępie w oparciu o licencje Creative Commons, w którym autorzy udzielają wydawcy licencji niewyłącznej Najpopularniejsze licencje to CC BY 4.0 i CC BY-NC-ND 4.0
 7. 7. Finansowanie Finansowanie czasopism wydawanych przez PAN z dotacji budżetowej to obecnie trzy modele: • całkowite finansowanie ze środków publicznych • finansowanie ze środków publicznych i sprzedaż prenumeraty drukowanej • finansowanie ze środków publicznych i pobieranie opłat od autorów
 8. 8. Zasoby PAN a Biblioteka Nauki W Bibliotece Nauki rola zasobów PAN jest dwojaka. Z jednej strony PAN dostarcza do ICM UW własne publikacje jako wydawca i te identyfikowane są w Bibliotece Nauki jako Polska Akademia Nauk Czytelnia Czasopism PAN (obecnie Czasopisma PAN). Zasoby z platformy Czasopisma PAN trafiają teoretycznie najpierw do dziedzinowych baz funkcjonujących na serwerach ICM UW: AGRO, BazTech, CEJSH, PSJD, DML-PL, a za ich pośrednictwem do Biblioteki Nauki. Niestety w rekordach Biblioteki Nauki nie odnajdziemy śladu po ich pochodzeniu z tych baz, co budzi pewien niepokój.
 9. 9. Biblioteka Nauki a CEJSH Z drugiej strony do Biblioteki Nauki dostarczane są rekordy z bazy CEJSH. Baza CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities) powołana została w Wyszehradzie 27 października 2004 r., zgodnie z decyzją podjętą w Pradze rok wcześniej przez Prezydentów Czeskiej, Polskiej oraz Słowackiej Akademii Nauk i Sekretarza Generalnego Węgierskiej Akademii Nauk. Zawiera opisy bibliograficzne i abstrakty artykułów ukazujących się czeskich, węgierskich, polskich i słowackich czasopismach naukowych poświęconych naukom społecznym i humanistycznym. Obecnie w CEJSH udostępniamy 236 000 rekordów artykułów pełnotekstowych. Infrastrukturę informatyczną tej bazy zapewnia ICM UW.
 10. 10. Podsumowanie Działania prowadzone od lat przez ICM UW niewątpliwie przyczyniają się do rozwoju idei OA w polskim środowisku wydawniczym. Biblioteka Nauki jest nowoczesnym narzędziem do wyszukiwania informacji a zagregowanie zasobów dużych baz dziedzinowych, chociażby przez efekt skali, ułatwia użytkownikowi nawigację po zasobach pełnotekstowych. Pytania, jakie m.in. pozostają, to problemy dotyczące trwałości projektu, jakości rekordów oraz roli jaką pełnić mają w przyszłości bazy dziedzinowe funkcjonujące na serwerach ICM UW.
 11. 11. Dołącz do nas w mediach społecznościowych :-)

×