Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Polityka otwartości, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 15 Anzeige

Polityka otwartości, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Herunterladen, um offline zu lesen

Prezentacja: Katarzyna Marszałek, Agnieszka Ziemka

Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu OpenAIRE 2020, Polska
8 czerwca 2020

OpenAIRE National Workshop in Poland (2020), organized as part of the OpenAIRE Advance project, was be devoted to the implementation of open access policies in Polish scientific institutions.

http://pon.edu.pl/politykiotwartosci/

Prezentacja: Katarzyna Marszałek, Agnieszka Ziemka

Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu OpenAIRE 2020, Polska
8 czerwca 2020

OpenAIRE National Workshop in Poland (2020), organized as part of the OpenAIRE Advance project, was be devoted to the implementation of open access policies in Polish scientific institutions.

http://pon.edu.pl/politykiotwartosci/

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (7)

Ähnlich wie Polityka otwartości, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (20)

Anzeige

Weitere von Platforma Otwartej Nauki (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Polityka otwartości, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

 1. 1. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Instytucjonalna Polityka Otwartości Katarzyna Marszałek, Agnieszka Ziemka Krajowe Warsztaty OpenAIRE 8.06.2020
 2. 2. IIMCB ❑ Założony w 1997 Powstał na mocy międzynarodowej umowy między UNESCO, a Rządem RP, powołany Ustawą sejmową z 26 czerwca 1997 r. ❑ Statut Przyjęty przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk ❑ Unikalny w skali kraju ❑ Od 2005 z najwyższą kategorią naukową Najwyższa kategoria A+ przyznana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Status prawny Instytutu
 3. 3. IIMCB International Advisory Board 14 członków z 7 krajów
 4. 4. IIMCB Struktura organizacyjna Auresine Strategic Programme Human Resources Unit PR Unit Ageing and Longevity Strategic Programme Self-contained position for veterinary affairs Self-contained position for strategic support Core Facility Zebrafish Core Facility Scientific Coordination Unit Self-contained position for commercialisation Centre for Innovative Bioscience Education Financial and Accounting Unit Laboratories Grants Office Operations Unit Public Procurement Unit 4 IT Unit
 5. 5. IIMCB Jan Brezovsky Laboratorium Biomolekularnych Interakacji i Transportu MIBMiK/UAM Poznań) Andrzej Dziembowski Laboratorium Biologii RNA Matthias Bochtler Laboratorium Biologii Strukturalnej Janusz M. Bujnicki Laboratorium Bioinformatyki i Bioinżynierni Białka Jacek Jaworski Laboratorium Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej Jacek Kuźnicki Laboratorium Neurodegeneracji Marta Miączyńska Laboratorium Biologii Komórki Katarzyna Mleczko-Sanecka Laboratorium Homeostazy Żelaza Marcin Nowotny Laboratorium Struktury Białka Wojciech Pokrzywa Laboratorium Metabolizmu Białek w Rozwoju i Starzeniu Cecilia L. Winata Laboratorium Genomiki Rozwoju Danio Pręgowanego 11 KIEROWNIKÓW LABORATORIÓW 21 STARSZYCH BADACZY 2 BADACZY 36 POSTDOKÓW 2 ASYSTENTÓW 51 DOKTORANTÓW 39 TECHNIKÓW 47 PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI 51 POZOSTAŁYCH OSÓB 260 pracowników (165 K/ 95 M) 48 cudzoziemców (15 narodowości)
 6. 6. Projekt ERA Chairs Horyzont 2020 Molekularne szlaki sygnałowe w zdrowiu i w chorobie - Interdyscyplinarne Centrum Doskonałości Celem ERA Chairs jest wspieranie rozwoju i potencjału badawczego instytucji w Europejskiej Przestrzeni Badawczej
 7. 7. IIMCB plan zadań WP1 Rekrutacja kierownika grupy ERA Chair/MOSAiC i członków zespołu WP2 Wzmocnienie potencjału naukowego i innowacyjnego MIBMiK WP3 Skuteczne zarządzanie nauką (w tym Otwarty Dostęp do publikacji naukowych i danych badawczych) WP4 Zmiany strukturalne w obszarze HR WP5 Rozpowszechnianie i promocja projektu WP6 Zarządzanie z uczestnictwem MKD
 8. 8. Instytucjonalna Polityka Otwartości
 9. 9. IIMCB Faza przygotowawcza ❑ rekomendacje MNiSW (Kierunki rozwoju OD do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce, 2015) ❑ analiza dokumentacji ❑ Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ❑ Regulamin zarządzania i wykorzystania wyników pracy intelektualnej powstałych w MIBMiK ❑ Zasady Dobrej Praktyki Badań Naukowych ❑ wewnętrzne konsultacje ❑ szkolenia ❑ Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi organizowane przez Platformę Otwartej Nauki, Łódź, 11.06.2019 ❑ Open Science Fair (Synergies for Sustainable, Open & Responsible Research), organizator: OpenAIRE, FIT4RRI, EOSC Secretariat and FAIRsFAIR, Porto, 16-18.09.2019 ❑ Szkolenie „Przygotowanie repozytorium publikacji naukowych od strony formalnej”, Warszawa, 2.10.2019 ❑ Warsztaty organizowane przez Narodowe Centrum Nauki „Research Data Management & Data Stewardship ”, Kraków, 4.10.2019 ❑ „Workshop on Academic Writing and Publishing” dla doktorantów MIBMiK, Warszawa, 29.10.2019 ❑ Webinarium Open Access with Web of Science tools, 25.11.2019
 10. 10. IIMCBIIMCB Założenia polityki ❑ Dotyczą OD do publikacji naukowych (recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej oraz monografii naukowych) i danych badawczych ❑ Obowiązują pracowników, a także inne osoby z którymi MIBMiK zawarł umowę przewidującą zastosowanie Polityki ❑ Autorzy zapewniają OD do publikacji poprzez: ❑ zdeponowanie elektronicznej postaci ostatecznej wersji pełnego tekstu we wskazanym przez MIBMiK repozytorium ❑ publiczne udostępnienie (nie później niż pozwala na to polityka wydawcy) tak, aby każdy mógł mieć do publikacji dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz możliwość nieodpłatnego i nieograniczonego technicznie korzystania z niej wraz z udzieleniem wolnej licencji typu Creative Commons W przypadku gdy publiczne udostępnienie Publikacji nie jest możliwe, autor składa pisemne wyjaśnienie Pełnomocnikowi do spraw Otwartego Dostępu.
 11. 11. IIMCBIIMCB Założenia polityki ❑ Kierownicy projektów badawczych zobowiązani są do: ❑ opracowania Planu Zarządzania Danymi Badawczymi dla każdego projektu, w tym zasady udostępniania danych i ich długoterminową archiwizację ❑ aktualizacji Planu Zarządzania Danymi Badawczymi w trakcie trwania badań, o ile zachodzi taka konieczność ❑ przechowywania danych badawczych zgodnie z zasadami przyjętymi w MIBMiK ❑ Autorzy danych publikacyjnych dokładają starań: ❑ zapewnienia OD wraz z udzieleniem wolnej licencji, deponowanie ich we wskazanym przez MIBMiK repozytorium (RepOD) ❑ aby dane były identyfikowalne (łatwe do odnalezienia np. za pomocą standardów takich jak DOI), dostępne, użyteczne poza pierwotnym celem (dla którego zostały zebrane) oraz interoperacyjne ❑ W MIBMiK działa Pełnomocnik do spraw Otwartego Dostępu (Data Steward), wyznaczony przez Dyrektora
 12. 12. IIMCBIIMCB Założenia polityki ❑ Do zadań Data Stewarda należy: ❑ informowanie o Polityce ❑ koordynacja prac związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury otwartego dostępu MIBMiK ❑ doradzanie w zakresie najlepszych praktyk zgodnych z Polityką ❑ edukacja adresatów Polityki w zakresie otwartego dostępu do publikacji i danych badawczych ❑ monitorowanie realizacji Polityki oraz raportowanie wyników Dyrekcji
 13. 13. IIMCBIIMCB Faza wdrożeniowa ❑ porozumienie o współpracy z ICM w zakresie otwartego dostępu do wyników badań naukowych ❑ szkolenie dla pracowników MIBMiK „Research Data Management Workshop - practical & legal issues”, 9.03.2020 ❑ opracowanie wzorów Planów Zarządzania Danymi Badawczymi (granty NCN & EU) ❑ wsparcie naukowców w tworzeniu Planów Zarządzania Danymi Badawczymi
 14. 14. IIMCB Plany ❑ zakładka na stronie Internetowej MIBMiK ❑ wprowadzeniu e-learningu (m.in. Open Access, Open Data Management i Research Integrity) ❑ odrębne zarządzenie FAIR Data Management ❑ współpraca w ramach Konsorcjum EU-life, skupiającym 14 europejskich instytucji badawczych
 15. 15. Katarzyna Marszałek kmarszalek@iimcb.gov.pl Agnieszka Ziemka aziemka@iimcb.gov.pl Dział Koordynacji Naukowej

×