SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 15
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
w Warszawie
Instytucjonalna Polityka Otwartości
Katarzyna Marszałek, Agnieszka Ziemka
Krajowe Warsztaty OpenAIRE
8.06.2020
IIMCB
❑ Założony w 1997
Powstał na mocy międzynarodowej umowy między UNESCO, a Rządem RP,
powołany Ustawą sejmową z 26 czerwca 1997 r.
❑ Statut
Przyjęty przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk
❑ Unikalny w skali kraju
❑ Od 2005 z najwyższą kategorią naukową
Najwyższa kategoria A+ przyznana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
Status prawny Instytutu
IIMCB
International
Advisory Board
14 członków z 7 krajów
IIMCB
Struktura organizacyjna
Auresine Strategic Programme
Human Resources Unit
PR Unit
Ageing and Longevity Strategic Programme
Self-contained position for veterinary affairs
Self-contained position for strategic support
Core Facility
Zebrafish Core Facility
Scientific Coordination Unit
Self-contained position for commercialisation
Centre for Innovative Bioscience Education
Financial and
Accounting Unit
Laboratories
Grants Office
Operations Unit
Public Procurement Unit
4
IT Unit
IIMCB
Jan Brezovsky
Laboratorium Biomolekularnych
Interakacji i Transportu
MIBMiK/UAM Poznań)
Andrzej Dziembowski
Laboratorium Biologii RNA
Matthias Bochtler
Laboratorium
Biologii Strukturalnej
Janusz M. Bujnicki
Laboratorium Bioinformatyki
i Bioinżynierni Białka
Jacek Jaworski
Laboratorium Neurobiologii
Molekularnej i Komórkowej
Jacek Kuźnicki
Laboratorium
Neurodegeneracji
Marta Miączyńska
Laboratorium Biologii
Komórki
Katarzyna Mleczko-Sanecka
Laboratorium Homeostazy
Żelaza
Marcin Nowotny
Laboratorium Struktury
Białka
Wojciech Pokrzywa
Laboratorium Metabolizmu Białek
w Rozwoju i Starzeniu
Cecilia L. Winata
Laboratorium Genomiki Rozwoju
Danio Pręgowanego
11 KIEROWNIKÓW LABORATORIÓW
21 STARSZYCH BADACZY
2 BADACZY
36 POSTDOKÓW
2 ASYSTENTÓW
51 DOKTORANTÓW
39 TECHNIKÓW
47 PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI
51 POZOSTAŁYCH OSÓB
260 pracowników (165 K/ 95 M)
48 cudzoziemców (15 narodowości)
Projekt ERA Chairs Horyzont 2020
Molekularne szlaki sygnałowe w zdrowiu
i w chorobie - Interdyscyplinarne Centrum Doskonałości
Celem ERA Chairs jest wspieranie rozwoju i potencjału
badawczego instytucji w Europejskiej Przestrzeni Badawczej
IIMCB
plan zadań
WP1
Rekrutacja kierownika grupy ERA
Chair/MOSAiC i członków zespołu
WP2
Wzmocnienie potencjału naukowego
i innowacyjnego MIBMiK
WP3
Skuteczne zarządzanie nauką
(w tym Otwarty Dostęp do publikacji
naukowych i danych badawczych)
WP4
Zmiany strukturalne w obszarze HR
WP5
Rozpowszechnianie i promocja projektu
WP6
Zarządzanie z uczestnictwem MKD
Instytucjonalna Polityka Otwartości
IIMCB
Faza przygotowawcza
❑ rekomendacje MNiSW (Kierunki rozwoju OD do
publikacji i wyników badań naukowych w Polsce, 2015)
❑ analiza dokumentacji
❑ Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
❑ Regulamin zarządzania i wykorzystania wyników pracy intelektualnej powstałych w MIBMiK
❑ Zasady Dobrej Praktyki Badań Naukowych
❑ wewnętrzne konsultacje
❑ szkolenia
❑ Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi organizowane przez Platformę Otwartej Nauki, Łódź,
11.06.2019
❑ Open Science Fair (Synergies for Sustainable, Open & Responsible Research), organizator: OpenAIRE,
FIT4RRI, EOSC Secretariat and FAIRsFAIR, Porto, 16-18.09.2019
❑ Szkolenie „Przygotowanie repozytorium publikacji naukowych od strony formalnej”, Warszawa,
2.10.2019
❑ Warsztaty organizowane przez Narodowe Centrum Nauki „Research Data Management & Data
Stewardship ”, Kraków, 4.10.2019
❑ „Workshop on Academic Writing and Publishing” dla doktorantów MIBMiK, Warszawa, 29.10.2019
❑ Webinarium Open Access with Web of Science tools, 25.11.2019
IIMCBIIMCB
Założenia polityki
❑ Dotyczą OD do publikacji naukowych (recenzowany artykuł opublikowany
w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej
konferencji naukowej oraz monografii naukowych) i danych badawczych
❑ Obowiązują pracowników, a także inne osoby z którymi MIBMiK zawarł umowę
przewidującą zastosowanie Polityki
❑ Autorzy zapewniają OD do publikacji poprzez:
❑ zdeponowanie elektronicznej postaci ostatecznej wersji pełnego tekstu we wskazanym przez
MIBMiK repozytorium
❑ publiczne udostępnienie (nie później niż pozwala na to polityka wydawcy) tak, aby każdy mógł
mieć do publikacji dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz możliwość
nieodpłatnego i nieograniczonego technicznie korzystania z niej wraz z udzieleniem wolnej licencji
typu Creative Commons
W przypadku gdy publiczne udostępnienie Publikacji nie jest możliwe, autor składa pisemne wyjaśnienie
Pełnomocnikowi do spraw Otwartego Dostępu.
IIMCBIIMCB
Założenia polityki
❑ Kierownicy projektów badawczych zobowiązani są do:
❑ opracowania Planu Zarządzania Danymi Badawczymi dla każdego projektu, w tym zasady udostępniania
danych i ich długoterminową archiwizację
❑ aktualizacji Planu Zarządzania Danymi Badawczymi w trakcie trwania badań, o ile zachodzi taka
konieczność
❑ przechowywania danych badawczych zgodnie z zasadami przyjętymi w MIBMiK
❑ Autorzy danych publikacyjnych dokładają starań:
❑ zapewnienia OD wraz z udzieleniem wolnej licencji, deponowanie ich we wskazanym przez MIBMiK
repozytorium (RepOD)
❑ aby dane były identyfikowalne (łatwe do odnalezienia np. za pomocą standardów takich jak DOI),
dostępne, użyteczne poza pierwotnym celem (dla którego zostały zebrane) oraz interoperacyjne
❑ W MIBMiK działa Pełnomocnik do spraw Otwartego Dostępu (Data Steward),
wyznaczony przez Dyrektora
IIMCBIIMCB
Założenia polityki
❑ Do zadań Data Stewarda należy:
❑ informowanie o Polityce
❑ koordynacja prac związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury
otwartego dostępu MIBMiK
❑ doradzanie w zakresie najlepszych praktyk zgodnych z Polityką
❑ edukacja adresatów Polityki w zakresie otwartego dostępu do publikacji i danych
badawczych
❑ monitorowanie realizacji Polityki oraz raportowanie wyników Dyrekcji
IIMCBIIMCB
Faza wdrożeniowa
❑ porozumienie o współpracy z ICM w zakresie otwartego
dostępu do wyników badań naukowych
❑ szkolenie dla pracowników MIBMiK „Research Data
Management Workshop - practical & legal issues”,
9.03.2020
❑ opracowanie wzorów Planów Zarządzania Danymi
Badawczymi (granty NCN & EU)
❑ wsparcie naukowców w tworzeniu Planów Zarządzania
Danymi Badawczymi
IIMCB
Plany
❑ zakładka na stronie Internetowej MIBMiK
❑ wprowadzeniu e-learningu (m.in. Open Access, Open
Data Management i Research Integrity)
❑ odrębne zarządzenie FAIR Data Management
❑ współpraca w ramach Konsorcjum EU-life, skupiającym
14 europejskich instytucji badawczych
Katarzyna Marszałek
kmarszalek@iimcb.gov.pl
Agnieszka Ziemka
aziemka@iimcb.gov.pl
Dział Koordynacji Naukowej

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (7)

Open Data - zarządzanie danymi w projektach badawczych NCN
Open Data - zarządzanie danymi w projektach badawczych NCNOpen Data - zarządzanie danymi w projektach badawczych NCN
Open Data - zarządzanie danymi w projektach badawczych NCN
 
Otwarta Nauka w pigułce 06-2017
Otwarta Nauka w pigułce 06-2017Otwarta Nauka w pigułce 06-2017
Otwarta Nauka w pigułce 06-2017
 
"Polskie repozytoria naukowe" - warsztaty, 27 kwietnia 2015, Małgorzata Rychl...
"Polskie repozytoria naukowe" - warsztaty, 27 kwietnia 2015, Małgorzata Rychl..."Polskie repozytoria naukowe" - warsztaty, 27 kwietnia 2015, Małgorzata Rychl...
"Polskie repozytoria naukowe" - warsztaty, 27 kwietnia 2015, Małgorzata Rychl...
 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – partner do współpracy z gospod...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – partner do współpracy z gospod...Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – partner do współpracy z gospod...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – partner do współpracy z gospod...
 
Publikowanie naukowe jako proces organizacji wiedzy. Zarys koncepcji / Marek ...
Publikowanie naukowe jako proces organizacji wiedzy. Zarys koncepcji / Marek ...Publikowanie naukowe jako proces organizacji wiedzy. Zarys koncepcji / Marek ...
Publikowanie naukowe jako proces organizacji wiedzy. Zarys koncepcji / Marek ...
 
Informacja bibliograficzna9
Informacja bibliograficzna9Informacja bibliograficzna9
Informacja bibliograficzna9
 
Wyzwania w rozwoju metod eksploracji procesów - PMDay - www.pmday.pl
Wyzwania w rozwoju metod eksploracji procesów - PMDay - www.pmday.plWyzwania w rozwoju metod eksploracji procesów - PMDay - www.pmday.pl
Wyzwania w rozwoju metod eksploracji procesów - PMDay - www.pmday.pl
 

Ähnlich wie Polityka otwartości, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia grudzień 2014
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia grudzień 2014Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia grudzień 2014
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia grudzień 2014Konrad Frontczak
 
EIT+'s President of the Board professor Mirosław Miller about the company
EIT+'s President of the Board professor Mirosław Miller about the companyEIT+'s President of the Board professor Mirosław Miller about the company
EIT+'s President of the Board professor Mirosław Miller about the companyWrocław Research Centre EIT+
 
Msca h2020 [tryb zgodnosci] (1)
Msca h2020 [tryb zgodnosci] (1)Msca h2020 [tryb zgodnosci] (1)
Msca h2020 [tryb zgodnosci] (1)KNEPA KNEU
 
2gie spotkanie
2gie spotkanie2gie spotkanie
2gie spotkanieM_Praczyk
 
Information literacy w bibliotekach akademickich standardy
Information literacy w bibliotekach akademickich  standardyInformation literacy w bibliotekach akademickich  standardy
Information literacy w bibliotekach akademickich standardyEwa Rozkosz
 
Publikacje w otwartym dostepie_Politechnika Lubelska
Publikacje w otwartym dostepie_Politechnika LubelskaPublikacje w otwartym dostepie_Politechnika Lubelska
Publikacje w otwartym dostepie_Politechnika LubelskaPlatforma Otwartej Nauki
 
"Naukowcu, wyjdź z szuflady! Jak komunikować korzyści z deponowania w repozyt...
"Naukowcu, wyjdź z szuflady! Jak komunikować korzyści z deponowania w repozyt..."Naukowcu, wyjdź z szuflady! Jak komunikować korzyści z deponowania w repozyt...
"Naukowcu, wyjdź z szuflady! Jak komunikować korzyści z deponowania w repozyt...Platforma Otwartej Nauki
 
Praktyczne aspekty udostępniania danych badawczych
Praktyczne aspekty udostępniania danych badawczychPraktyczne aspekty udostępniania danych badawczych
Praktyczne aspekty udostępniania danych badawczychPlatforma Otwartej Nauki
 
"Polskie repozytoria w OpenAIRE – czy warto się rejestrować?" - warsztaty, 27...
"Polskie repozytoria w OpenAIRE – czy warto się rejestrować?" - warsztaty, 27..."Polskie repozytoria w OpenAIRE – czy warto się rejestrować?" - warsztaty, 27...
"Polskie repozytoria w OpenAIRE – czy warto się rejestrować?" - warsztaty, 27...Platforma Otwartej Nauki
 
Infobrokering – praktyczne podejście do optymalnego wykorzystywania narzędzi ...
Infobrokering – praktyczne podejście do optymalnego wykorzystywania narzędzi ...Infobrokering – praktyczne podejście do optymalnego wykorzystywania narzędzi ...
Infobrokering – praktyczne podejście do optymalnego wykorzystywania narzędzi ...Sabina Cisek
 
Agrobank prezentacja m ri_rw 28 11 2018
Agrobank prezentacja m ri_rw 28 11 2018Agrobank prezentacja m ri_rw 28 11 2018
Agrobank prezentacja m ri_rw 28 11 2018Jerzy H. Czembor
 
OAIS. Open Archival Information System, aut. dr Aneta Januszko-Szakiel
OAIS. Open Archival Information System, aut. dr Aneta Januszko-SzakielOAIS. Open Archival Information System, aut. dr Aneta Januszko-Szakiel
OAIS. Open Archival Information System, aut. dr Aneta Januszko-SzakielŚląska Biblioteka Cyfrowa
 
Bezpieczne przechowywanie materiału biologicznego i informacji medycznej w ba...
Bezpieczne przechowywanie materiału biologicznego i informacji medycznej w ba...Bezpieczne przechowywanie materiału biologicznego i informacji medycznej w ba...
Bezpieczne przechowywanie materiału biologicznego i informacji medycznej w ba...Wrocław Research Centre EIT+
 

Ähnlich wie Polityka otwartości, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (20)

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia grudzień 2014
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia grudzień 2014Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia grudzień 2014
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia grudzień 2014
 
Zarządzanie danymi badawczymi
Zarządzanie danymi badawczymiZarządzanie danymi badawczymi
Zarządzanie danymi badawczymi
 
EIT+'s President of the Board professor Mirosław Miller about the company
EIT+'s President of the Board professor Mirosław Miller about the companyEIT+'s President of the Board professor Mirosław Miller about the company
EIT+'s President of the Board professor Mirosław Miller about the company
 
Msca h2020 [tryb zgodnosci] (1)
Msca h2020 [tryb zgodnosci] (1)Msca h2020 [tryb zgodnosci] (1)
Msca h2020 [tryb zgodnosci] (1)
 
2gie spotkanie
2gie spotkanie2gie spotkanie
2gie spotkanie
 
Information literacy w bibliotekach akademickich standardy
Information literacy w bibliotekach akademickich  standardyInformation literacy w bibliotekach akademickich  standardy
Information literacy w bibliotekach akademickich standardy
 
SDKN ePRINT
SDKN ePRINTSDKN ePRINT
SDKN ePRINT
 
Publikacje w otwartym dostepie_Politechnika Lubelska
Publikacje w otwartym dostepie_Politechnika LubelskaPublikacje w otwartym dostepie_Politechnika Lubelska
Publikacje w otwartym dostepie_Politechnika Lubelska
 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - UPWr
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - UPWrUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - UPWr
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - UPWr
 
"Naukowcu, wyjdź z szuflady! Jak komunikować korzyści z deponowania w repozyt...
"Naukowcu, wyjdź z szuflady! Jak komunikować korzyści z deponowania w repozyt..."Naukowcu, wyjdź z szuflady! Jak komunikować korzyści z deponowania w repozyt...
"Naukowcu, wyjdź z szuflady! Jak komunikować korzyści z deponowania w repozyt...
 
Praktyczne aspekty udostępniania danych badawczych
Praktyczne aspekty udostępniania danych badawczychPraktyczne aspekty udostępniania danych badawczych
Praktyczne aspekty udostępniania danych badawczych
 
1 ulotka agrobank ogólna
1 ulotka agrobank  ogólna1 ulotka agrobank  ogólna
1 ulotka agrobank ogólna
 
"Polskie repozytoria w OpenAIRE – czy warto się rejestrować?" - warsztaty, 27...
"Polskie repozytoria w OpenAIRE – czy warto się rejestrować?" - warsztaty, 27..."Polskie repozytoria w OpenAIRE – czy warto się rejestrować?" - warsztaty, 27...
"Polskie repozytoria w OpenAIRE – czy warto się rejestrować?" - warsztaty, 27...
 
Infobrokering – praktyczne podejście do optymalnego wykorzystywania narzędzi ...
Infobrokering – praktyczne podejście do optymalnego wykorzystywania narzędzi ...Infobrokering – praktyczne podejście do optymalnego wykorzystywania narzędzi ...
Infobrokering – praktyczne podejście do optymalnego wykorzystywania narzędzi ...
 
Sprawozdanie z seminarium
Sprawozdanie z seminariumSprawozdanie z seminarium
Sprawozdanie z seminarium
 
Agrobank prezentacja m ri_rw 28 11 2018
Agrobank prezentacja m ri_rw 28 11 2018Agrobank prezentacja m ri_rw 28 11 2018
Agrobank prezentacja m ri_rw 28 11 2018
 
Information literacy w bibliotekach akademickich. Standardy
Information literacy w bibliotekach akademickich. StandardyInformation literacy w bibliotekach akademickich. Standardy
Information literacy w bibliotekach akademickich. Standardy
 
OAIS. Open Archival Information System, aut. dr Aneta Januszko-Szakiel
OAIS. Open Archival Information System, aut. dr Aneta Januszko-SzakielOAIS. Open Archival Information System, aut. dr Aneta Januszko-Szakiel
OAIS. Open Archival Information System, aut. dr Aneta Januszko-Szakiel
 
Bezpieczne przechowywanie materiału biologicznego i informacji medycznej w ba...
Bezpieczne przechowywanie materiału biologicznego i informacji medycznej w ba...Bezpieczne przechowywanie materiału biologicznego i informacji medycznej w ba...
Bezpieczne przechowywanie materiału biologicznego i informacji medycznej w ba...
 
O1.06
O1.06O1.06
O1.06
 

Mehr von Platforma Otwartej Nauki

Umowy dot. autorskich praw majątkowych w praktyce wydawców książek naukowych
Umowy dot. autorskich praw majątkowych w praktyce wydawców książek naukowychUmowy dot. autorskich praw majątkowych w praktyce wydawców książek naukowych
Umowy dot. autorskich praw majątkowych w praktyce wydawców książek naukowychPlatforma Otwartej Nauki
 
DSpace - doświadczenia Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
DSpace - doświadczenia Repozytorium Uniwersytetu ŁódzkiegoDSpace - doświadczenia Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
DSpace - doświadczenia Repozytorium Uniwersytetu ŁódzkiegoPlatforma Otwartej Nauki
 
Platforma czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego
Platforma czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu ŁódzkiegoPlatforma czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego
Platforma czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu ŁódzkiegoPlatforma Otwartej Nauki
 
Biblioteka Nauki - techniczne możliwości wymiany metadanych
Biblioteka Nauki - techniczne możliwości wymiany metadanychBiblioteka Nauki - techniczne możliwości wymiany metadanych
Biblioteka Nauki - techniczne możliwości wymiany metadanychPlatforma Otwartej Nauki
 
Publikacje Ośrodka Badawczego Facta Ficta w Bibliotece Nauki
Publikacje Ośrodka Badawczego Facta Ficta w Bibliotece NaukiPublikacje Ośrodka Badawczego Facta Ficta w Bibliotece Nauki
Publikacje Ośrodka Badawczego Facta Ficta w Bibliotece NaukiPlatforma Otwartej Nauki
 
PRESSto Platfoma otwartych czasopism naukowych UAM
PRESSto Platfoma otwartych czasopism naukowych UAMPRESSto Platfoma otwartych czasopism naukowych UAM
PRESSto Platfoma otwartych czasopism naukowych UAMPlatforma Otwartej Nauki
 
Publikacje Instytutu Historii Ukrainy w Bibliotece Nauki
Publikacje Instytutu Historii Ukrainy w Bibliotece NaukiPublikacje Instytutu Historii Ukrainy w Bibliotece Nauki
Publikacje Instytutu Historii Ukrainy w Bibliotece NaukiPlatforma Otwartej Nauki
 
Otwarty dostęp do publikacji naukowych GUS - doświadczenia i wyzwania
Otwarty dostęp do publikacji naukowych GUS - doświadczenia i wyzwaniaOtwarty dostęp do publikacji naukowych GUS - doświadczenia i wyzwania
Otwarty dostęp do publikacji naukowych GUS - doświadczenia i wyzwaniaPlatforma Otwartej Nauki
 
Making Open Access Book Funding Work Fairly
Making Open Access Book Funding Work FairlyMaking Open Access Book Funding Work Fairly
Making Open Access Book Funding Work FairlyPlatforma Otwartej Nauki
 
UCL Press. The UK's first fully open access university press
UCL Press. The UK's first fully open access university pressUCL Press. The UK's first fully open access university press
UCL Press. The UK's first fully open access university pressPlatforma Otwartej Nauki
 
Funding open access books at Open Book Publishers
Funding open access books at Open Book PublishersFunding open access books at Open Book Publishers
Funding open access books at Open Book PublishersPlatforma Otwartej Nauki
 
Arianna Becerril García – Redalyc: A platform to advance non-commercial Open ...
Arianna Becerril García – Redalyc: A platform to advance non-commercial Open ...Arianna Becerril García – Redalyc: A platform to advance non-commercial Open ...
Arianna Becerril García – Redalyc: A platform to advance non-commercial Open ...Platforma Otwartej Nauki
 
Abel L Packer – SciELO advances as an Open Science program
Abel L Packer – SciELO advances as an Open Science programAbel L Packer – SciELO advances as an Open Science program
Abel L Packer – SciELO advances as an Open Science programPlatforma Otwartej Nauki
 
Wsparcie naukowców w zakresie przygotowania planów zarządzania danymi badawcz...
Wsparcie naukowców w zakresie przygotowania planów zarządzania danymi badawcz...Wsparcie naukowców w zakresie przygotowania planów zarządzania danymi badawcz...
Wsparcie naukowców w zakresie przygotowania planów zarządzania danymi badawcz...Platforma Otwartej Nauki
 

Mehr von Platforma Otwartej Nauki (20)

Umowy dot. autorskich praw majątkowych w praktyce wydawców książek naukowych
Umowy dot. autorskich praw majątkowych w praktyce wydawców książek naukowychUmowy dot. autorskich praw majątkowych w praktyce wydawców książek naukowych
Umowy dot. autorskich praw majątkowych w praktyce wydawców książek naukowych
 
Prawne aspekty otwartego dostępu
Prawne aspekty otwartego dostępuPrawne aspekty otwartego dostępu
Prawne aspekty otwartego dostępu
 
Monografie Naukowe - Uniwersytet Śląski
Monografie Naukowe - Uniwersytet ŚląskiMonografie Naukowe - Uniwersytet Śląski
Monografie Naukowe - Uniwersytet Śląski
 
DSpace - doświadczenia Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
DSpace - doświadczenia Repozytorium Uniwersytetu ŁódzkiegoDSpace - doświadczenia Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
DSpace - doświadczenia Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
 
Platforma czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego
Platforma czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu ŁódzkiegoPlatforma czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego
Platforma czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego
 
Biblioteka Nauki - techniczne możliwości wymiany metadanych
Biblioteka Nauki - techniczne możliwości wymiany metadanychBiblioteka Nauki - techniczne możliwości wymiany metadanych
Biblioteka Nauki - techniczne możliwości wymiany metadanych
 
Monografie w Bibliotece Nauki
Monografie w Bibliotece Nauki Monografie w Bibliotece Nauki
Monografie w Bibliotece Nauki
 
Open Science Platform
Open Science PlatformOpen Science Platform
Open Science Platform
 
OpenAIRE Services for Open Science
OpenAIRE Services for Open ScienceOpenAIRE Services for Open Science
OpenAIRE Services for Open Science
 
Publikacje Ośrodka Badawczego Facta Ficta w Bibliotece Nauki
Publikacje Ośrodka Badawczego Facta Ficta w Bibliotece NaukiPublikacje Ośrodka Badawczego Facta Ficta w Bibliotece Nauki
Publikacje Ośrodka Badawczego Facta Ficta w Bibliotece Nauki
 
PRESSto Platfoma otwartych czasopism naukowych UAM
PRESSto Platfoma otwartych czasopism naukowych UAMPRESSto Platfoma otwartych czasopism naukowych UAM
PRESSto Platfoma otwartych czasopism naukowych UAM
 
Publikacje Instytutu Historii Ukrainy w Bibliotece Nauki
Publikacje Instytutu Historii Ukrainy w Bibliotece NaukiPublikacje Instytutu Historii Ukrainy w Bibliotece Nauki
Publikacje Instytutu Historii Ukrainy w Bibliotece Nauki
 
Polska Akademia Nauk a otwarta nauka
Polska Akademia Nauk a otwarta naukaPolska Akademia Nauk a otwarta nauka
Polska Akademia Nauk a otwarta nauka
 
Otwarty dostęp do publikacji naukowych GUS - doświadczenia i wyzwania
Otwarty dostęp do publikacji naukowych GUS - doświadczenia i wyzwaniaOtwarty dostęp do publikacji naukowych GUS - doświadczenia i wyzwania
Otwarty dostęp do publikacji naukowych GUS - doświadczenia i wyzwania
 
Making Open Access Book Funding Work Fairly
Making Open Access Book Funding Work FairlyMaking Open Access Book Funding Work Fairly
Making Open Access Book Funding Work Fairly
 
UCL Press. The UK's first fully open access university press
UCL Press. The UK's first fully open access university pressUCL Press. The UK's first fully open access university press
UCL Press. The UK's first fully open access university press
 
Funding open access books at Open Book Publishers
Funding open access books at Open Book PublishersFunding open access books at Open Book Publishers
Funding open access books at Open Book Publishers
 
Arianna Becerril García – Redalyc: A platform to advance non-commercial Open ...
Arianna Becerril García – Redalyc: A platform to advance non-commercial Open ...Arianna Becerril García – Redalyc: A platform to advance non-commercial Open ...
Arianna Becerril García – Redalyc: A platform to advance non-commercial Open ...
 
Abel L Packer – SciELO advances as an Open Science program
Abel L Packer – SciELO advances as an Open Science programAbel L Packer – SciELO advances as an Open Science program
Abel L Packer – SciELO advances as an Open Science program
 
Wsparcie naukowców w zakresie przygotowania planów zarządzania danymi badawcz...
Wsparcie naukowców w zakresie przygotowania planów zarządzania danymi badawcz...Wsparcie naukowców w zakresie przygotowania planów zarządzania danymi badawcz...
Wsparcie naukowców w zakresie przygotowania planów zarządzania danymi badawcz...
 

Polityka otwartości, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

 • 1. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Instytucjonalna Polityka Otwartości Katarzyna Marszałek, Agnieszka Ziemka Krajowe Warsztaty OpenAIRE 8.06.2020
 • 2. IIMCB ❑ Założony w 1997 Powstał na mocy międzynarodowej umowy między UNESCO, a Rządem RP, powołany Ustawą sejmową z 26 czerwca 1997 r. ❑ Statut Przyjęty przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk ❑ Unikalny w skali kraju ❑ Od 2005 z najwyższą kategorią naukową Najwyższa kategoria A+ przyznana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Status prawny Instytutu
 • 4. IIMCB Struktura organizacyjna Auresine Strategic Programme Human Resources Unit PR Unit Ageing and Longevity Strategic Programme Self-contained position for veterinary affairs Self-contained position for strategic support Core Facility Zebrafish Core Facility Scientific Coordination Unit Self-contained position for commercialisation Centre for Innovative Bioscience Education Financial and Accounting Unit Laboratories Grants Office Operations Unit Public Procurement Unit 4 IT Unit
 • 5. IIMCB Jan Brezovsky Laboratorium Biomolekularnych Interakacji i Transportu MIBMiK/UAM Poznań) Andrzej Dziembowski Laboratorium Biologii RNA Matthias Bochtler Laboratorium Biologii Strukturalnej Janusz M. Bujnicki Laboratorium Bioinformatyki i Bioinżynierni Białka Jacek Jaworski Laboratorium Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej Jacek Kuźnicki Laboratorium Neurodegeneracji Marta Miączyńska Laboratorium Biologii Komórki Katarzyna Mleczko-Sanecka Laboratorium Homeostazy Żelaza Marcin Nowotny Laboratorium Struktury Białka Wojciech Pokrzywa Laboratorium Metabolizmu Białek w Rozwoju i Starzeniu Cecilia L. Winata Laboratorium Genomiki Rozwoju Danio Pręgowanego 11 KIEROWNIKÓW LABORATORIÓW 21 STARSZYCH BADACZY 2 BADACZY 36 POSTDOKÓW 2 ASYSTENTÓW 51 DOKTORANTÓW 39 TECHNIKÓW 47 PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI 51 POZOSTAŁYCH OSÓB 260 pracowników (165 K/ 95 M) 48 cudzoziemców (15 narodowości)
 • 6. Projekt ERA Chairs Horyzont 2020 Molekularne szlaki sygnałowe w zdrowiu i w chorobie - Interdyscyplinarne Centrum Doskonałości Celem ERA Chairs jest wspieranie rozwoju i potencjału badawczego instytucji w Europejskiej Przestrzeni Badawczej
 • 7. IIMCB plan zadań WP1 Rekrutacja kierownika grupy ERA Chair/MOSAiC i członków zespołu WP2 Wzmocnienie potencjału naukowego i innowacyjnego MIBMiK WP3 Skuteczne zarządzanie nauką (w tym Otwarty Dostęp do publikacji naukowych i danych badawczych) WP4 Zmiany strukturalne w obszarze HR WP5 Rozpowszechnianie i promocja projektu WP6 Zarządzanie z uczestnictwem MKD
 • 9. IIMCB Faza przygotowawcza ❑ rekomendacje MNiSW (Kierunki rozwoju OD do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce, 2015) ❑ analiza dokumentacji ❑ Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ❑ Regulamin zarządzania i wykorzystania wyników pracy intelektualnej powstałych w MIBMiK ❑ Zasady Dobrej Praktyki Badań Naukowych ❑ wewnętrzne konsultacje ❑ szkolenia ❑ Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi organizowane przez Platformę Otwartej Nauki, Łódź, 11.06.2019 ❑ Open Science Fair (Synergies for Sustainable, Open & Responsible Research), organizator: OpenAIRE, FIT4RRI, EOSC Secretariat and FAIRsFAIR, Porto, 16-18.09.2019 ❑ Szkolenie „Przygotowanie repozytorium publikacji naukowych od strony formalnej”, Warszawa, 2.10.2019 ❑ Warsztaty organizowane przez Narodowe Centrum Nauki „Research Data Management & Data Stewardship ”, Kraków, 4.10.2019 ❑ „Workshop on Academic Writing and Publishing” dla doktorantów MIBMiK, Warszawa, 29.10.2019 ❑ Webinarium Open Access with Web of Science tools, 25.11.2019
 • 10. IIMCBIIMCB Założenia polityki ❑ Dotyczą OD do publikacji naukowych (recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej oraz monografii naukowych) i danych badawczych ❑ Obowiązują pracowników, a także inne osoby z którymi MIBMiK zawarł umowę przewidującą zastosowanie Polityki ❑ Autorzy zapewniają OD do publikacji poprzez: ❑ zdeponowanie elektronicznej postaci ostatecznej wersji pełnego tekstu we wskazanym przez MIBMiK repozytorium ❑ publiczne udostępnienie (nie później niż pozwala na to polityka wydawcy) tak, aby każdy mógł mieć do publikacji dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz możliwość nieodpłatnego i nieograniczonego technicznie korzystania z niej wraz z udzieleniem wolnej licencji typu Creative Commons W przypadku gdy publiczne udostępnienie Publikacji nie jest możliwe, autor składa pisemne wyjaśnienie Pełnomocnikowi do spraw Otwartego Dostępu.
 • 11. IIMCBIIMCB Założenia polityki ❑ Kierownicy projektów badawczych zobowiązani są do: ❑ opracowania Planu Zarządzania Danymi Badawczymi dla każdego projektu, w tym zasady udostępniania danych i ich długoterminową archiwizację ❑ aktualizacji Planu Zarządzania Danymi Badawczymi w trakcie trwania badań, o ile zachodzi taka konieczność ❑ przechowywania danych badawczych zgodnie z zasadami przyjętymi w MIBMiK ❑ Autorzy danych publikacyjnych dokładają starań: ❑ zapewnienia OD wraz z udzieleniem wolnej licencji, deponowanie ich we wskazanym przez MIBMiK repozytorium (RepOD) ❑ aby dane były identyfikowalne (łatwe do odnalezienia np. za pomocą standardów takich jak DOI), dostępne, użyteczne poza pierwotnym celem (dla którego zostały zebrane) oraz interoperacyjne ❑ W MIBMiK działa Pełnomocnik do spraw Otwartego Dostępu (Data Steward), wyznaczony przez Dyrektora
 • 12. IIMCBIIMCB Założenia polityki ❑ Do zadań Data Stewarda należy: ❑ informowanie o Polityce ❑ koordynacja prac związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury otwartego dostępu MIBMiK ❑ doradzanie w zakresie najlepszych praktyk zgodnych z Polityką ❑ edukacja adresatów Polityki w zakresie otwartego dostępu do publikacji i danych badawczych ❑ monitorowanie realizacji Polityki oraz raportowanie wyników Dyrekcji
 • 13. IIMCBIIMCB Faza wdrożeniowa ❑ porozumienie o współpracy z ICM w zakresie otwartego dostępu do wyników badań naukowych ❑ szkolenie dla pracowników MIBMiK „Research Data Management Workshop - practical & legal issues”, 9.03.2020 ❑ opracowanie wzorów Planów Zarządzania Danymi Badawczymi (granty NCN & EU) ❑ wsparcie naukowców w tworzeniu Planów Zarządzania Danymi Badawczymi
 • 14. IIMCB Plany ❑ zakładka na stronie Internetowej MIBMiK ❑ wprowadzeniu e-learningu (m.in. Open Access, Open Data Management i Research Integrity) ❑ odrębne zarządzenie FAIR Data Management ❑ współpraca w ramach Konsorcjum EU-life, skupiającym 14 europejskich instytucji badawczych