Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Platforma Otwartej Nauki(20)

Anzeige

Open Journal Systems – kompleksowy system zarządzania publikacją cyfrową na przykładzie PRESSto – platformy otwartych czasopism UAM

 1. Open Journal Systems – kompleksowy system zarządzania publikacją cyfrową na przykładzie PRESSto – platformy otwartych czasopism UAM Monika Theus (Biblioteka Uniwersytecka Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) "Praktyczne perspektywy publikowania naukowego”; Warszawa 21.10.2019.
 2. Program warsztatów Open Journal Systems – oprogramowanie otwartych czasopism  Etapy wdrożenia OJS na UAM – powstanie platformy PRESSto: dokumentacja projektu (zarządzenie Rektora, umowy z redakcjami).  Polityka funkcjonowania czasopism na platformie: implementacja czasopisma (ankieta, budowa strony, licencje CC, indeksacja w bazach i wyszukiwarkach).  PRESSto w praktyce:  rola administratora,  rola redaktora,  pełen proces redakcyjny na platformie,  deponowanie i publikowanie numeru czasopisma.
 3. Open Journal Systems • system zarządzania i publikowania czasopism, opracowany przez Public Knowledge Project, (2001, John Willinsky, Kanada) • oparty na wolnym oprogramowaniu typu open source (4 aplikacje: Open Journal Systems, Open Conference Systems, PKP Open Archives Harvester , Open Monograph Press) • uniwersalne narzędzie upowszechniania badań naukowych
 4. Open Journal Systems • umożliwia publikowanie artykułów w wielu językach; • integruje proces wydawniczy na zapleczu witryny; • ułatwia pozyskanie do współpracy zagranicznych autorów i recenzentów; • zwiększa szansę na międzynarodowe cytowania; • 1 punkt w systemie oceny parametrycznej czasopism za posiadanie strony internetowej.
 5. PRESSto – etapy wdrożenia Cele utworzenia platformy: • ustanowienie optymalnego, otwartego modelu redagowania i publikowania elektronicznych wersji czasopism naukowych wydawanych na UAM; • zmniejszenie o 50% do 70% wydatków związanych z wydawaniem drukowanych wersji czasopism; • usprawnienie i przyspieszenie procesu wydawniczego czasopism; • zapewnienie długoterminowej archiwizacji wersji elektronicznych artykułów; • zapewnienie automatycznego indeksowania czasopism UAM poprzez inne bazy, światowe katalogi, wyszukiwarki i platformy; • zwiększony prestiż czasopism poprzez wzrost ich widoczności oraz profesjonalne funkcjonowanie w nowym modelu komunikacji naukowej
 6. PRESSto – etapy wdrożenia Korzyści: • umożliwienie wydawania czasopism uniwersyteckich wyłącznie w wersji elektronicznej; • pełna automatyzacja procesów wydawniczych; • możliwość eksportu metadanych przez zastosowanie protokołu OAI- PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting); • upowszechnienie dostępu do artykułów naukowych – możliwość zwiększenia cytowania publikacji.
 7. PRESSto – etapy wdrożenia • Zarządzenie Nr 445/2015/2016 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza W Poznaniu z dnia 1 października 2015 roku w sprawie czasopism naukowych UAM oraz powołania uniwersyteckiej platformy czasopism elektronicznych PRESSto • PRESSto platforma otwartych czasopism naukowych UAM (2015) w systemie Open Journal Systems. • https://pressto.amu.edu.pl/ • Na Platformie PRESSto mogą być publikowane w wersji elektronicznej Czasopisma UAM, których wydawcą jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu lub jego jednostki organizacyjne.
 8. PRESSto – etapy wdrożenia I etap:  prezentacja platformy OJS  omówienie dwóch modeli współpracy: model elektronicznego procesu redakcyjnego model deponowania publikacji  zebranie deklaracji uczestnictwa
 9. PRESSto – etapy wdrożenia II etap:  przygotowanie i zaimplementowanie ogólnouczelnianej platformy:  Przygotowanie wirtualnej przestrzeni dla każdego czasopism (indywidualna grafika)  Przygotowanie pełnej automatyzacji procesów redakcyjnych  Wprowadzenie numerów DOI  Wprowadzenie licencji CC  Uruchomienie modułu statystycznego
 10. PRESSto – etapy wdrożenia III etap:  opracowanie materiałów szkoleniowych i instrukcji  szkolenia dla wydawnictw i redakcji czasopism UAM
 11. Umowy i licencje • Polityka wdrożenia licencji CC na UAM w Poznaniu • Umowa o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC • Zgoda na wykorzystanie cudzego utworu w publikacji • Porozumienie ze współwydawcą czasopisma
 12. Polityka funkcjonowania czasopism na platformie  Ankieta (podstawowe informacje o czasopiśmie‚ tytuł, wydawca, ISSN, częstotliwość wydawania, historia czasopisma, licencje, wytyczne dla autorów, opis procesu recenzji i skład rady redakcyjnej)  budowa strony czasopisma – konfiguracja i licencje CC  indeksacja w bazach i wyszukiwarkach (Integruje się z indeksami naukowymi typu DOAJ, Pol-Index, Index Copernicus, PubMed, CrossRef, BASE, Google Scholar (automatycznie), CEJSH (umowa z ICM) i wieloma innymi za pomocą popularnego formatu XML.
 13. PRESSto w praktyce: rola administratora  Administrator platformy: najwyższe uprawnienia – administrowanie wszystkimi czasopismami  Administrator czasopisma: • budowa strony, • przydzielanie ról, • aktywacja DOI, • aktualizacja wtyczek.
 14. PRESSto w praktyce Rejestracja na platformie:  rola redaktora  rola autora  rola recenzenta
Anzeige