İHTİYAÇ ANALİZİ.pptx

İHTIYAÇ ANALIZI
HAZIRLAYAN
ÖMER FARUK DİLBER
DANIŞMAN
DOÇ. DR. AĞAH TUĞRUL KORUCU
İHTİYAÇ NEDİR?
■ Mevcut durum ile olması gereken veya istenilen durum arasındaki
farklılıktır. Bir bakıma, "Ne" ile "Ne olmalı?" arasındaki farktır. Okulun
gelişimi için yapılacak çalışmalarda kullanılacak kaynaklar ayrılmadan
önce, okulda hangi alanlarda gelişime ihtiyaç olduğunun belirlenmesi
gereklidir.
İHTİYAÇ TÜRLERİ
 Normatif İhtiyaçlar (Normative Needs)
 Karşılaştırmalı İhtiyaçlar (Comparative Needs)
 Hissedilen İhtiyaçlar (Felt Needs)
 İfade Edilen İhtiyaçlar (Expressed Needs)
 Önceden Tahmin Edilen ya da Geleceğe İlişkin ihtiyaçlar
(Anticipated or Future Needs)
 Acil İhtiyaçlar (Critical Incident Needs
Normatif İhtiyaçlar (Normative Needs)
■ Herhangi bir ihtiyaç, arzu edilen
standartla gerçekte var olan
standart arasındaki boşluğu
anlattığı zaman, normatif ihtiyaç
olarak adlandırılmaktadır. Arzu
edilen standarda ulaşamamış grup
ya da kişi, ihtiyacı olan kişi
olarak adlandırılır.
Karşılaştırmalı İhtiyaçlar (Comparative Needs)
■ Normatif ihtiyaca benzerler.
Fakat normatif ihtiyaçtan
farklı olarak ulusal
standartla değil, kendi gibi
gruplarla yada kitlelerle
karşılaştırılır.
■ Örneğin yandaki resimde
iki grubun evren bilimi
hakkındaki bilgilerinin
kıyaslanmasını görüyoruz.
Hissedilen İhtiyaçlar (Felt Needs)
■ Kişisel ihtiyaçlardır. Kişinin sahip
olduğu yetenek, başarısı ve
performansı ile kendisinden beklenen
arasındaki farktır.
■ Çoğu zaman yapmak istediğimiz bir
sürü şeyler vardır. Ama genellikle
sonuca ulaşamayız. Örneğin
zayıflamak istiyoruz fakat bunun için
hiç bir şey yapmıyoruz. Sadece
zayıflamamız gerektiğini
hissediyoruz. Biz bu olaya hissedilen
ihtiyaç diyoruz.
İfade Edilen İhtiyaçlar (Expressed Needs)
■ Hissedilen ihtiyacın eyleme dönüşmüş halidir. Düşündüğümüz,
eksik gördüğümüz ihtiyaçları uygulamaya geçirdiğimiz
kısımdır.
■ Yani zayıflamak için bir uzmana başvurup bir spor salonuna
kaydolursak hissedilen ihtiyacı eyleme dönüştürmüş oluruz.
Böylelikle ifade edilen ihtiyaca dönüşür.
Önceden Tahmin Edilen ya da Geleceğe İlişkin ihtiyaçlar
(Anticipated or Future Needs)
■ Önceden düşünülen gelecekte oluşabilecek değişikliklerin
belirlenmesi ile ilgilidir. Hayatımızda en çok karşılaştığımız
ihtiyaç türüdür.
■ Örneğin yeni evlenecek bir çifti düşünelim. Evlenmeden önce
bir çok hazırlık yapmaları gerekiyor. Gelinlik, damatlık, kına
malzemeleri, süslemeler, düğün mekanı gibi bir çok detayı
düşünmek gerekir. Ve bütün bunları yapabilmek için önceden
ayrılmış bir bütçeye ihtiyaç vardır.
Acil İhtiyaçlar (Critical Incident Needs)
■ Nadir oluşan ihtiyaçlardır. Ve ciddi
sonuçlara sebep olan
başarısızlıklarımız.
■ Bu tip ihtiyaçlar ise başımıza gelen
beklenmedik herhangi bir sorun
sonucu, öngörülmemiş bir şekilde
karşımıza çıkmaktadırlar.
Örneğimizdeki bireyin programlama
dersine giderken bilgisayarını
düşürerek kırması, acil bir bilgisayar
ihtiyacının doğmasına sebep
olacaktır.
İhtiyaç Analizi
■ Mevcut durum ile ulaşılmak
istenilen durum arasındaki farkı
ortaya koymak amacıyla
izlenecek bir süreçtir.
Karşılanmayan ihtiyaçların
içerikleri, ne oldukları, sunulan
ürün ve hizmetin elde
edilmesindeki
engeller, yapılacak ihtiyaç
analizi ile ortaya çıkacaktır.
İhtiyaç Analizinin Amacı
■ Bireysel ve kurumsal gelişimi sağlamak ve sürekli hale
getirmek için, uygulamada karşılaşılan sorunları ve
ihtiyaçları tespit etmek, değişim ihtiyacının ve
isteğinin saptanarak uygun çözüm önerilerini
sunmaktır.
İhtiyaç Analizinin Yararları
■ Okul gelişiminde izlenecek yolların belirlenmesine ve
yapılacak çalışmaların neler olacağının-ortaya konmasına
yardımcı olur,
■ Planlamacıların isabetli kararlar verebilmesine yardımcı olacak
bilgileri sağlar
■ Alınan kararların kabul görme oranını artırır.
İhtiyaç Analizinin Yararları
■ Okulda koordinasyonu geliştirir,
■ Planlamada karşılaşılabilecek sorunların çözümünü
kolaylaştırır.
■ İhtiyaç Analizi bütün bu özellikleri ile adeta Okul Gelişim
Planı'nın temelidir ve Okul Gelişimi Yönetim Ekibi tarafından
gerçekleştirilecektir.
İhtiyaç Analizi Süreci
■ İhtiyaçlar ve performans arasındaki ilişkiler tespit edilir,
ihtiyaçların ortaya çıkış biçimleri ve etkilerinin neler olduğu
üzerine çalışılır, bilgiler toplanır , ihtiyaç analizine dayalı
özgün eğitim programalarının tasarlanması , tasarıdan sonra
eğitim programlarında uygulanması, uygulanan programların
değerlendirmesi ve geliştirilmesi gibi genel basamaklar
bulunur.
İHTİYAÇ ANALİZİ.pptx
■ İhtiyaç analizi dört aşamada yapılır:
■ 1. Hazırlık: İhtiyaç Analizi için gerekli hazırlıkların tamamlanması.
İhtiyaç Analizi Anket Formu, Görüşme Formları'nın çoğaltılması ve
bunların uygulanacağı gruplar için anket uygulama programının
hazırlanması.
■ 2. Bilgi Toplama: "İhtiyaç Analizi Anket Formu"ndan toplanacak
bilgiler, öğretmen, veli, öğrenci ve idareciler ile yapılacak karşılıklı
görüşmelerden sağlanacak bilgiler, okul kayıtları/ kütükler ve
arşivlerinden sağlanacak bilgiler.
■ 3. Bilgilerin Analizi: Yukarıda sözü geçen kaynaklardan ve
daha başka ihtiyaç duyulan alanlardan sağlanan bilgilerin
taşıdığı özelliklen göre sınıflandırılması ve ihtiyaç alanlarının
belirlenmesi.
■ 4. Bilgilerin Rapor Edilmesi: Belirlenen ihtiyaçların her biri
için ayrı ayrı açıklayıcı bilgilerin yer aldığı rapor yazımı. Bu
raporda belirlenen ihtiyaçların kapsamı, nedenleri ile
incelenecek ve çözüm önerileri getirilecektir.
İHTİYAÇ ANALİZİ.pptx
■ İhtiyaç Analizi sürecinde, "Ne" ile "Ne olmalı?" arasındaki
fark ortaya konup bu farkın nasıl kapatılacağı yönünde
öncelikler belirlenecektir.
İHTİYAÇ ANALİZİ'NDE BİLGİ TOPLAMAK İÇİN
BAŞVURULACAK KAYNAKLAR
■ İhtiyaç Analizi için bilgi, idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve
veliler olmak üzere okul toplumunu oluşturan bireylerden
toplanacak ve bu bilgilerin analiz edilip değerlendirilmesi ile
okulda geliştirilmesine ihtiyaç duyulan alanlar belirlenecektir.
■ Bilgi toplamak amacıyla;
■ 1. İhtiyaç Analizi Anket Formu
■ 2. Karşılıklı görüşme formları (idareci, öğretmen, öğrenci, veli
ve destek personeli
■ 3. Okul kayıtları, kütükleri ve arşiv belgelerinden elde edilen
bil «iler kullanılacaktır.
1 von 21

Recomendados

ihtiyaç analizi.pptx von
ihtiyaç analizi.pptxihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptxMustafaKoyun6
26 views8 Folien
ihtiyaç analizi.pptx von
ihtiyaç analizi.pptxihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptxAyenurUyan
11 views7 Folien
ihtiyaç analizi.pptx von
ihtiyaç analizi.pptxihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptxElifBusePusat1
6 views7 Folien
İHTİYAÇ ANALİZİ.pptx von
İHTİYAÇ ANALİZİ.pptxİHTİYAÇ ANALİZİ.pptx
İHTİYAÇ ANALİZİ.pptxReyhanOkumular
11 views10 Folien
ihtiyaç analizi.pptx von
ihtiyaç analizi.pptxihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptxNazmiye KOYUN
11 views8 Folien
İHTİYAÇ ANALİZİ von
İHTİYAÇ ANALİZİİHTİYAÇ ANALİZİ
İHTİYAÇ ANALİZİNeslihanKara3
7 views8 Folien

Más contenido relacionado

Similar a İHTİYAÇ ANALİZİ.pptx

5) İHTİYAÇ ANALİZİ.pptx von
5) İHTİYAÇ ANALİZİ.pptx5) İHTİYAÇ ANALİZİ.pptx
5) İHTİYAÇ ANALİZİ.pptxsmeyyezkan3
8 views7 Folien
İHTİYAÇ ANALİZİ-MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN-22980810035-YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ.pptx von
İHTİYAÇ ANALİZİ-MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN-22980810035-YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ.pptxİHTİYAÇ ANALİZİ-MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN-22980810035-YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ.pptx
İHTİYAÇ ANALİZİ-MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN-22980810035-YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ.pptxMUSTAFA CAGATAY ASLAN
8 views23 Folien
İhtiyaç Analizi.pptx von
İhtiyaç Analizi.pptxİhtiyaç Analizi.pptx
İhtiyaç Analizi.pptxHavva AYYILDIZ
9 views12 Folien
İhtiyaç analizii.pptx von
İhtiyaç analizii.pptxİhtiyaç analizii.pptx
İhtiyaç analizii.pptxpinar27
17 views9 Folien
İhtiyaç Analizi Esma Elban von
İhtiyaç Analizi Esma Elban İhtiyaç Analizi Esma Elban
İhtiyaç Analizi Esma Elban EsmaElban
16 views11 Folien
İhtiyaç Analizi von
İhtiyaç Analiziİhtiyaç Analizi
İhtiyaç AnaliziHatice Genç
21 views13 Folien

Similar a İHTİYAÇ ANALİZİ.pptx(20)

5) İHTİYAÇ ANALİZİ.pptx von smeyyezkan3
5) İHTİYAÇ ANALİZİ.pptx5) İHTİYAÇ ANALİZİ.pptx
5) İHTİYAÇ ANALİZİ.pptx
smeyyezkan38 views
İHTİYAÇ ANALİZİ-MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN-22980810035-YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ.pptx von MUSTAFA CAGATAY ASLAN
İHTİYAÇ ANALİZİ-MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN-22980810035-YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ.pptxİHTİYAÇ ANALİZİ-MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN-22980810035-YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ.pptx
İHTİYAÇ ANALİZİ-MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN-22980810035-YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ.pptx
İhtiyaç analizii.pptx von pinar27
İhtiyaç analizii.pptxİhtiyaç analizii.pptx
İhtiyaç analizii.pptx
pinar2717 views
İhtiyaç Analizi Esma Elban von EsmaElban
İhtiyaç Analizi Esma Elban İhtiyaç Analizi Esma Elban
İhtiyaç Analizi Esma Elban
EsmaElban16 views
Hastane planlama ve stok yöneti̇mi̇ von dursun bayrav
Hastane planlama ve stok yöneti̇mi̇Hastane planlama ve stok yöneti̇mi̇
Hastane planlama ve stok yöneti̇mi̇
dursun bayrav5.9K views
ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ von KaanAliErta2
ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
KaanAliErta225 views
İHTİYAÇ ANALİZİ NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx von Nurcan19
İHTİYAÇ ANALİZİ NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptxİHTİYAÇ ANALİZİ NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
İHTİYAÇ ANALİZİ NURCAN YALÇIN TUNCER DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU.pptx
Nurcan195 views
Öğretim Tasarım Modelleri- Merve KARAKOÇ von MerveKarako2
Öğretim Tasarım Modelleri- Merve KARAKOÇÖğretim Tasarım Modelleri- Merve KARAKOÇ
Öğretim Tasarım Modelleri- Merve KARAKOÇ
MerveKarako237 views
Eğtim ihtiyaç analizi von İK Atölyesi
Eğtim ihtiyaç analizi Eğtim ihtiyaç analizi
Eğtim ihtiyaç analizi
İK Atölyesi2.7K views
İHTİYAÇ ANALİZİ.pptx von SinemNurUan
İHTİYAÇ ANALİZİ.pptxİHTİYAÇ ANALİZİ.pptx
İHTİYAÇ ANALİZİ.pptx
SinemNurUan5 views
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptx von Zehra Ertaş
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.4.pptx
Zehra Ertaş 13 views
Stratejik insan kaynakları bolum 56 von Sinan Basaran
Stratejik insan kaynakları bolum 56Stratejik insan kaynakları bolum 56
Stratejik insan kaynakları bolum 56
Sinan Basaran3.1K views
Programgelistirme2 von Nurullah505
Programgelistirme2Programgelistirme2
Programgelistirme2
Nurullah505719 views

Más de OmerDilber1

TEKNOLOJİNİN PLANLAMASI.pptx von
TEKNOLOJİNİN PLANLAMASI.pptxTEKNOLOJİNİN PLANLAMASI.pptx
TEKNOLOJİNİN PLANLAMASI.pptxOmerDilber1
7 views50 Folien
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx von
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptxÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptxOmerDilber1
16 views22 Folien
Kavram Haritası.pptx von
Kavram Haritası.pptxKavram Haritası.pptx
Kavram Haritası.pptxOmerDilber1
25 views23 Folien
Görsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptx von
Görsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptxGörsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptx
Görsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptxOmerDilber1
42 views19 Folien
Görsel İşitsel Araçlar.pptx von
Görsel İşitsel Araçlar.pptxGörsel İşitsel Araçlar.pptx
Görsel İşitsel Araçlar.pptxOmerDilber1
9 views17 Folien
görsel araç gereç.pptx von
görsel araç gereç.pptxgörsel araç gereç.pptx
görsel araç gereç.pptxOmerDilber1
22 views47 Folien

Más de OmerDilber1(13)

TEKNOLOJİNİN PLANLAMASI.pptx von OmerDilber1
TEKNOLOJİNİN PLANLAMASI.pptxTEKNOLOJİNİN PLANLAMASI.pptx
TEKNOLOJİNİN PLANLAMASI.pptx
OmerDilber17 views
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx von OmerDilber1
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptxÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
OmerDilber116 views
Kavram Haritası.pptx von OmerDilber1
Kavram Haritası.pptxKavram Haritası.pptx
Kavram Haritası.pptx
OmerDilber125 views
Görsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptx von OmerDilber1
Görsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptxGörsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptx
Görsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptx
OmerDilber142 views
Görsel İşitsel Araçlar.pptx von OmerDilber1
Görsel İşitsel Araçlar.pptxGörsel İşitsel Araçlar.pptx
Görsel İşitsel Araçlar.pptx
OmerDilber19 views
görsel araç gereç.pptx von OmerDilber1
görsel araç gereç.pptxgörsel araç gereç.pptx
görsel araç gereç.pptx
OmerDilber122 views
Öğretimde Araç-Gereçlerin Seçimi ve Hazırlanması.pptx von OmerDilber1
Öğretimde Araç-Gereçlerin Seçimi ve Hazırlanması.pptxÖğretimde Araç-Gereçlerin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretimde Araç-Gereçlerin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
OmerDilber125 views
Etkili Sunum Teknikleri.pptx von OmerDilber1
Etkili Sunum Teknikleri.pptxEtkili Sunum Teknikleri.pptx
Etkili Sunum Teknikleri.pptx
OmerDilber134 views
bilgiyi işleme kuramı.pptx von OmerDilber1
bilgiyi işleme kuramı.pptxbilgiyi işleme kuramı.pptx
bilgiyi işleme kuramı.pptx
OmerDilber114 views
gestalt ilkeleri.pptx von OmerDilber1
gestalt ilkeleri.pptxgestalt ilkeleri.pptx
gestalt ilkeleri.pptx
OmerDilber156 views
ikili kodlama teorisi.pptx von OmerDilber1
ikili kodlama teorisi.pptxikili kodlama teorisi.pptx
ikili kodlama teorisi.pptx
OmerDilber120 views

Último

Bir Boyutta Hareket.pdf von
Bir Boyutta Hareket.pdfBir Boyutta Hareket.pdf
Bir Boyutta Hareket.pdfonurdnm1
5 views20 Folien
huni von
hunihuni
huniYaseminSengunDemirca
10 views11 Folien
Risk Yonetimi.ppsx von
Risk Yonetimi.ppsxRisk Yonetimi.ppsx
Risk Yonetimi.ppsxAlper SAGLAM
21 views11 Folien
AGO-şiir-kitabı.pdf von
AGO-şiir-kitabı.pdfAGO-şiir-kitabı.pdf
AGO-şiir-kitabı.pdfbdogancioglu
32 views48 Folien
Zengin ve Fakir (üçüncü versiyon) von
Zengin ve Fakir (üçüncü versiyon)Zengin ve Fakir (üçüncü versiyon)
Zengin ve Fakir (üçüncü versiyon)YaseminSengunDemirca
7 views105 Folien
12. Sınıf 1. Dönem 1. Sınav-ONUR1.pdf von
12. Sınıf 1. Dönem 1. Sınav-ONUR1.pdf12. Sınıf 1. Dönem 1. Sınav-ONUR1.pdf
12. Sınıf 1. Dönem 1. Sınav-ONUR1.pdfonurdnm1
30 views10 Folien

İHTİYAÇ ANALİZİ.pptx

 • 1. İHTIYAÇ ANALIZI HAZIRLAYAN ÖMER FARUK DİLBER DANIŞMAN DOÇ. DR. AĞAH TUĞRUL KORUCU
 • 2. İHTİYAÇ NEDİR? ■ Mevcut durum ile olması gereken veya istenilen durum arasındaki farklılıktır. Bir bakıma, "Ne" ile "Ne olmalı?" arasındaki farktır. Okulun gelişimi için yapılacak çalışmalarda kullanılacak kaynaklar ayrılmadan önce, okulda hangi alanlarda gelişime ihtiyaç olduğunun belirlenmesi gereklidir.
 • 3. İHTİYAÇ TÜRLERİ  Normatif İhtiyaçlar (Normative Needs)  Karşılaştırmalı İhtiyaçlar (Comparative Needs)  Hissedilen İhtiyaçlar (Felt Needs)  İfade Edilen İhtiyaçlar (Expressed Needs)  Önceden Tahmin Edilen ya da Geleceğe İlişkin ihtiyaçlar (Anticipated or Future Needs)  Acil İhtiyaçlar (Critical Incident Needs
 • 4. Normatif İhtiyaçlar (Normative Needs) ■ Herhangi bir ihtiyaç, arzu edilen standartla gerçekte var olan standart arasındaki boşluğu anlattığı zaman, normatif ihtiyaç olarak adlandırılmaktadır. Arzu edilen standarda ulaşamamış grup ya da kişi, ihtiyacı olan kişi olarak adlandırılır.
 • 5. Karşılaştırmalı İhtiyaçlar (Comparative Needs) ■ Normatif ihtiyaca benzerler. Fakat normatif ihtiyaçtan farklı olarak ulusal standartla değil, kendi gibi gruplarla yada kitlelerle karşılaştırılır. ■ Örneğin yandaki resimde iki grubun evren bilimi hakkındaki bilgilerinin kıyaslanmasını görüyoruz.
 • 6. Hissedilen İhtiyaçlar (Felt Needs) ■ Kişisel ihtiyaçlardır. Kişinin sahip olduğu yetenek, başarısı ve performansı ile kendisinden beklenen arasındaki farktır. ■ Çoğu zaman yapmak istediğimiz bir sürü şeyler vardır. Ama genellikle sonuca ulaşamayız. Örneğin zayıflamak istiyoruz fakat bunun için hiç bir şey yapmıyoruz. Sadece zayıflamamız gerektiğini hissediyoruz. Biz bu olaya hissedilen ihtiyaç diyoruz.
 • 7. İfade Edilen İhtiyaçlar (Expressed Needs) ■ Hissedilen ihtiyacın eyleme dönüşmüş halidir. Düşündüğümüz, eksik gördüğümüz ihtiyaçları uygulamaya geçirdiğimiz kısımdır. ■ Yani zayıflamak için bir uzmana başvurup bir spor salonuna kaydolursak hissedilen ihtiyacı eyleme dönüştürmüş oluruz. Böylelikle ifade edilen ihtiyaca dönüşür.
 • 8. Önceden Tahmin Edilen ya da Geleceğe İlişkin ihtiyaçlar (Anticipated or Future Needs) ■ Önceden düşünülen gelecekte oluşabilecek değişikliklerin belirlenmesi ile ilgilidir. Hayatımızda en çok karşılaştığımız ihtiyaç türüdür. ■ Örneğin yeni evlenecek bir çifti düşünelim. Evlenmeden önce bir çok hazırlık yapmaları gerekiyor. Gelinlik, damatlık, kına malzemeleri, süslemeler, düğün mekanı gibi bir çok detayı düşünmek gerekir. Ve bütün bunları yapabilmek için önceden ayrılmış bir bütçeye ihtiyaç vardır.
 • 9. Acil İhtiyaçlar (Critical Incident Needs) ■ Nadir oluşan ihtiyaçlardır. Ve ciddi sonuçlara sebep olan başarısızlıklarımız. ■ Bu tip ihtiyaçlar ise başımıza gelen beklenmedik herhangi bir sorun sonucu, öngörülmemiş bir şekilde karşımıza çıkmaktadırlar. Örneğimizdeki bireyin programlama dersine giderken bilgisayarını düşürerek kırması, acil bir bilgisayar ihtiyacının doğmasına sebep olacaktır.
 • 10. İhtiyaç Analizi ■ Mevcut durum ile ulaşılmak istenilen durum arasındaki farkı ortaya koymak amacıyla izlenecek bir süreçtir. Karşılanmayan ihtiyaçların içerikleri, ne oldukları, sunulan ürün ve hizmetin elde edilmesindeki engeller, yapılacak ihtiyaç analizi ile ortaya çıkacaktır.
 • 11. İhtiyaç Analizinin Amacı ■ Bireysel ve kurumsal gelişimi sağlamak ve sürekli hale getirmek için, uygulamada karşılaşılan sorunları ve ihtiyaçları tespit etmek, değişim ihtiyacının ve isteğinin saptanarak uygun çözüm önerilerini sunmaktır.
 • 12. İhtiyaç Analizinin Yararları ■ Okul gelişiminde izlenecek yolların belirlenmesine ve yapılacak çalışmaların neler olacağının-ortaya konmasına yardımcı olur, ■ Planlamacıların isabetli kararlar verebilmesine yardımcı olacak bilgileri sağlar ■ Alınan kararların kabul görme oranını artırır.
 • 13. İhtiyaç Analizinin Yararları ■ Okulda koordinasyonu geliştirir, ■ Planlamada karşılaşılabilecek sorunların çözümünü kolaylaştırır. ■ İhtiyaç Analizi bütün bu özellikleri ile adeta Okul Gelişim Planı'nın temelidir ve Okul Gelişimi Yönetim Ekibi tarafından gerçekleştirilecektir.
 • 14. İhtiyaç Analizi Süreci ■ İhtiyaçlar ve performans arasındaki ilişkiler tespit edilir, ihtiyaçların ortaya çıkış biçimleri ve etkilerinin neler olduğu üzerine çalışılır, bilgiler toplanır , ihtiyaç analizine dayalı özgün eğitim programalarının tasarlanması , tasarıdan sonra eğitim programlarında uygulanması, uygulanan programların değerlendirmesi ve geliştirilmesi gibi genel basamaklar bulunur.
 • 16. ■ İhtiyaç analizi dört aşamada yapılır: ■ 1. Hazırlık: İhtiyaç Analizi için gerekli hazırlıkların tamamlanması. İhtiyaç Analizi Anket Formu, Görüşme Formları'nın çoğaltılması ve bunların uygulanacağı gruplar için anket uygulama programının hazırlanması. ■ 2. Bilgi Toplama: "İhtiyaç Analizi Anket Formu"ndan toplanacak bilgiler, öğretmen, veli, öğrenci ve idareciler ile yapılacak karşılıklı görüşmelerden sağlanacak bilgiler, okul kayıtları/ kütükler ve arşivlerinden sağlanacak bilgiler.
 • 17. ■ 3. Bilgilerin Analizi: Yukarıda sözü geçen kaynaklardan ve daha başka ihtiyaç duyulan alanlardan sağlanan bilgilerin taşıdığı özelliklen göre sınıflandırılması ve ihtiyaç alanlarının belirlenmesi. ■ 4. Bilgilerin Rapor Edilmesi: Belirlenen ihtiyaçların her biri için ayrı ayrı açıklayıcı bilgilerin yer aldığı rapor yazımı. Bu raporda belirlenen ihtiyaçların kapsamı, nedenleri ile incelenecek ve çözüm önerileri getirilecektir.
 • 19. ■ İhtiyaç Analizi sürecinde, "Ne" ile "Ne olmalı?" arasındaki fark ortaya konup bu farkın nasıl kapatılacağı yönünde öncelikler belirlenecektir.
 • 20. İHTİYAÇ ANALİZİ'NDE BİLGİ TOPLAMAK İÇİN BAŞVURULACAK KAYNAKLAR ■ İhtiyaç Analizi için bilgi, idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler olmak üzere okul toplumunu oluşturan bireylerden toplanacak ve bu bilgilerin analiz edilip değerlendirilmesi ile okulda geliştirilmesine ihtiyaç duyulan alanlar belirlenecektir.
 • 21. ■ Bilgi toplamak amacıyla; ■ 1. İhtiyaç Analizi Anket Formu ■ 2. Karşılıklı görüşme formları (idareci, öğretmen, öğrenci, veli ve destek personeli ■ 3. Okul kayıtları, kütükleri ve arşiv belgelerinden elde edilen bil «iler kullanılacaktır.