Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Raport final- EDUCAȚIE ONLINE FĂRĂ HOTARE- Negrub Angela.pptx(20)

Anzeige

Raport final- EDUCAȚIE ONLINE FĂRĂ HOTARE- Negrub Angela.pptx

 1. Liceul internat cu profil sportiv Lipoveni Cărți care unesc hotare și inimi! Lectura este o alergare de cursă lungă pe parcursul căreea înveți să-ți dozezi efortul, iar după aceasta o simți necesară, aproape vitală. TU deții propria metaforă pentru lectură? Realizat: Negrub Angela, profesoară limba și literatura română, grad didactic UNU
 2. Învață să înveți prin lectură. COORDONATORI PROIECT: • 1. Prof. Negrub Angela, Instituția Publică Liceul internat cu profil sportiv Lipoveni, satul Lipoveni, r-nul Cimișlia, R. Moldova medoniangela@gmail.com • 2. Prof. Stănculeanu-Mitrache Cornelia, Liceul Tehnologic Ion Popescu-Cilieni, localitatea Cilieni, județul Olt, România cornelia.mitrache@yahoo.com ECHIPA DE PROIECT: • Profesor Bârsa Grigore, IP Liceul internat cu profil sportiv Lipoveni, Cimișlia, R. Moldova • Profesor Dubița Olga, IP Liceul internat cu profil sportiv Lipoveni, Cimișlia, R. Moldova • Profesor Stănculeanu Nicușor Cristian, Liceul Tehnologic Ion Popescu-Cilieni, județul Olt, România
 3. ARGUMENT: Reieșind din condițiile sociale și geopolitice actuale, elevii simt nevoia acută de a comunica cu alți copii din Moldova și numaidecât și cu elevii din România. Este evident că ceea ce ne unește sunt rădăcinile- limba noastră, literatura noastră, de aceia acest proiect reprezintă un start bun pentru a sublinia importanța lecturii pentru educație, să atragem atenția tuturor locuitorilor planetei asupra importanței literației în rândurile tinerilor și adulților. Literația/ Alfabetizarea reprezintă un factor -cheie pentru o dezvoltare durabilă a societății umane, a comunităților sociale și economice.
 4. Considerate drepturi fundamentale ale omului, abilitățile de alfabetizare/literație constituie condiția preliminară pentru dobândirea de informații conștiente și competențe necesare, care pot oferi oamenilor un nivel ridicat de educație și dreptul la o viață împlinită, dar și prilejul de a contribui la progresul comunităților umane, facilitând un schimb de experiență care unește copiii de pe cele două maluri ale Prutului.
 5. Lecturând și interpretând texte literare comune, între elevii școlilor partenere se vor stabili relații de prietenie și se va dezvolta capacitatea de a identifica, înțelege, exprima, crea și interpreta concepte, sentimente, fapte și opinii, atât verbal cât și în scris.. Procesul de învățare se transformă dintr-unul formal, într-un proces practic și plin de bucurie, cu rezultate mult mai durabile. Este dovedit că succesul școlar al elevilor depinde nu doar de calitatea procesului de instruire, ci și de implicarea lor în diverse activități extracurriculare în diferite acțiuni de voluntariat.
 6. Prin intermediul acestui proiect transfrontalier se facilitează astfel participarea elevilor, prin intermediul tehnologiei online, la un schimb de experiență în care sunt împărtășite metode de bune practici, se încurajează implicarea, responsabilizarea, creativitatea, spiritul liber şi gândirea inovativă în rândul elevilor.
 7. Aplicațiile practice pe care le vom propune în cadrul orelor de limba și literatura română, atelierelor de lectură, comunicare, scriere, cercurilor de lectură le va oferi posibilitatea elevilor să interacționeze mai activ, să-și dezvolte abilități practice și creative, iar colaborarea și schimbul de idei cu elevii dintre cele două țări va spori interesul pentru a activa.
 8. Rolul școlii este acela de a educa viitorii adulți responsabili, iar acest lucru nu este suficient doar în cadrul activităților uzuale desfățurate la clasă, mai ales în rândul elevilor cu CES. De aceea este nevoie de acest schimb de experiență, în care elevii pe lângă executarea etapelor propuse în cadrul activităților, exersează și își formează competențe de organizare și planificare a muncii, își antrenează deprinderile, resposanbilitatea și cultul muncii bine făcute. De asemenea, ei își dezvoltă și antrenează competențele psihosociale: de responsabilitate socială, cultivarea sentimentului pozitiv față de muncă, implicare și colaborare, inițiativă și încredere în sine.
 9. SCOPUL PROIECTULUI: Scopul proiectului are în vedere schimbul de experiență între elevii instituțiilor de învățământ partenere, în urma căruia elevii să-și dezvolte capacitățile individuale prin utilizarea varia metode și tehnici de lectură și interptetare a textelor literare- Tezaurul tradițiilor populare, cunoaștere și împărtășire a tradițiilor și cunoștințelor despre patrimoniul cultural- literar, printr-o varietate de activități prin care să-și dezvolte identitatea națională în contextul învățării colaborative multiculturale.
 10. OBIECTIVE: - Să ne concentrăm constant eforturile în zona Literației; -Să oferim acces spre varia cărți și alte surse de informare, inclusiv cele digitale; - Să împărtășim experiențele recentelor lecturi; - Să îmbunătățim literația elevilor prin schimbul de cărți, predestinate lecturii interpretative printr-o varietate de activităţi, care dezvoltă competenţele de lectură eficientă, comunicare, scriere, matematice și artistice ale elevilor; - Să promoveze valoarea moștenirii literare și să o integreze în contextul cultural european; - Să-și dezvolte abilităţile de lucru cu textul literar în cadrul diverselor aplicații de pe internet, prin învăţarea și utilizarea tehnologiilor într-un mod sigur, asigurându-se astfel dezvoltarea competenţelor cheie de învăţare ale elevilor; - Să-și dezvolte creativitatea prin completarea agendei Reginei lecturiadei.
 11. Competențele transversale și cele specifice disciplinei vizate (conform curricumului): 1. Perceperea identității lingvistice și culturale proprii în context național, manifestând curiozitate și toleranță. 2. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare orală, dovedind coeziune și coerență discursivă. 3. Lectura, receptarea textelor literare și nonliterare prin diverse strategii, demonstrând spirit de observație și atitudine creative. 4. Producerea textelor scrise de diferit tip, pe suporturi variate, manifestând creativitate și responsabilitate pentru propria exprimare. 5. Integrarea experiențelor lingvistice și de lectură în context școlar și de viață, dând dovadă de atitudine pozitivă și interes.
 12. Proiect colaborativ: 1.Stabilirea temei comune. 2.Organizarea ședinței online cu partenerul. 3.Stabilirea orarului activităților, termenul de desfășurare.(nr. sarcinilor pe lună). 4.Prezentarea echipelor. 5.Stabilim regulile de participare ( permisiunea scrisă de la părinți.) 6.Alegem instrumentele de comunicare. 7.Cum vor interacționa elevii. 8.Obiectivele comune. Rezultatul final. 9.Cum va fi evaluată munca elevilor. 10.Sărbătorirea rezultatului.
 13. Chiar de la aderarea la acest proiect transfrontalier am început să căutăm parteneri de proiect. Grație ofertelor propuse de organizatorii proiectului, cu oferirea datelor amănunțite despre instituțiile implicate în proiect, cadrul didactic în funcție de coordonator de proiect, subiectul la care se va desfășura activitatea propriu-zisă, date de contact, am reușit în foarte scurt timp să ne găsim parteneri. Prima întrevedere a fost între profesorii-coordonatori, care ne-am cunoscut, am discutat la general condițiile proiectului și am hotărât să colaborăm, urmând să anunțăm echipele manageriale, colectivele de elevi, părinții.
 14. După acceptarea propunerilor noastre din partea celor anterior evocați, am solicitat Acordul din partea părinților, pentru o desfășurare a activităților reuțită, sigură. Din ambele instituții au parvenit diverse propuneri atât din partea coordonatorilor, membrilor echipelor de lucru, cât și din partea actanților pricipali-elevilor privind alegerea activităților, ce vor urma a fi desfășurate în cadrul proiectului.
 15. Dacă prima ședință a decurs prin intermediul facebok- ului (messenger), ulterior am convenit să conlucrăm prin google-meet. Am urmat ședințele în direcția proiectării activităților de lucru, raportate subiectului ales în comun, obiectivelor de bază trasate, competențelor curriculare, unităților de competență.
 16. Planul de lucru a fost analizat de către ambele echipe de lucru împreună cu elevii/părinții în fiecare instituție implicată în proiect. După sugestiile luate în calcul din partea ambelor echipe de lucru s-a elaborat Planul de lucru, însoțit de toate cerințele specifice (orarul de desfășurare a ședințelor online, activităților de extindere, stabilirea programului de lucru, alegerea instrumentelor de comunicare ușor de utilizat de ambele instituții, cum vor interacționa elevii ( tiktok, Instagram), produsul final- Agenda de lectură și reflecție însoțită de Regina Lecturiadei, cum va fi evaluată munca elevilor (cu prezența părinților, colegilor din instituție, membrilor ansamblului folcloric din școală, cu prezentarea scenariului de Crăciun, cu înmânarea Diplomelor de participare, cadourilor oferite din partea echipei partenere, perspective de extindere a activităților din proiect. Am stabilit reguli comune de participare în proiect (nr. sesiunilor- întrevederilor de lucru al coordonatorilor în cadrul unei sîptămâni, ne prezentăm la timp la sesiune, respectăm rigorile Extinderii, evităm microfonia, participă la ședință întreaga echipă de lucru, se permite invitarea colegilor, profesorilor, părinților la sesiuni, permitem executarea pozelor, captărilor de ecran). S-a lucrat la stabilirea Acordului de parteneriat, iar după semnarea lui s-a recurs la începutul procesului de lucru.
 17. Sesiunea de prezentare a claselor a VII-a din ambele instituții: Să facem cunoștință! Prealabil, am decis cu ambele echipe să pregătim prezentări la tema sesiunii nr.1. Am utilizat platforma CANVA pentru a realiza prezentarea. Am obținut permisiunea să postăm poze ale elevilor, s-au anexat poze și minivideouri cu instituția, locuri pitorești din preajma liceului, momente din viața clasei/școlii, implicate în această activitate. Elevii s-au prezentat, au elaborat și un Poster de prezentare, au întreținut un dialog prietenos. Coordonatorii au elaborat Jurnalul de reflecție și după fiecare sesiune se completa jurnalul cu poze, captări de ecran, secvențe ale ședințelor desfășurate și postate pe siteul Educație online. La finalul fiecărei prezentări am postat Extinderea, pentru a fi mai organizați și să știm concret ce avem de realizat pentru următoarea ședință.
 18. Recomandarea cărții pentru lectură. La ședința aceasta fiecare echipă a fost convingătoare în propunerile pentru lectură, cu provocări de tipul: secvențe interesante din textul propus pentru lectură, extensii interactive de inițiere în lectură despre personaje, autor, mesaj, subiect, tehnici narative, lexic. Toate acestea au fost reprezentate prin prezentarea CANVA. Perioada Lecturiadei ( cercetare, lectura cărții individual, în cadrul Atelierelor de lectură…) a decurs 2 săptămâni. Tema de acasă! Nu uitați, dragi elevi, că avem de citit cu multă inspirație cărțile: Ion Druță „Horodiște” Barbu Ștefănescu Delavrancea „Hagi Tudose” Expoziție de desene și imagini grafice în baza textelor lecturate.
 19. Expoziție a Metaforelor grafice/ picturilor proprii/ simbolurilor în baza cărții. Pentru a valorifica Inteligențele multiple am debutat la interpretarea textului cu arta plastică, prezentând galeria de desene, simboluri, metafore grafice abordate la subiectul textului lecturat, însoțite de comentarii, explicații verbale, cu evocare la fiecare produs plastic a fragmentului de text relevant.
 20. Sesiune de întrebări și răspunsuri Din timp elevii au avut de oferit echipei partenere 10 întrebări în baza textului lecturat. S-au utilizat extensii interactive, pentru a-i ajuta pe elevi să înțeleagă și mai bine textul, să trăiască prin propria experiență traseul personajelor. A fost posibilă implicarea tuturor elevilor în argumentarea răspunsurilor oferite la întrebări.
 21. Minispectacole filmate în prealabil și prezentate la sesiune. Clasa s-a împărțit în trei echipe și și-au ales câte un fragment, pe care l-au înscenat, ei au avut oportunitatea să selecteze singuri fragmentele, să le adapteze modernității, să păstreze linia de subiect de bază, să propună linia melodică, decorul, sunetul, obiectele necesare, vestimentația, să elaboreze scenariul însoțit de dascali. Etapa de înregistrare video a secvențelor dramatizate a urmat cu editarea filmulețelor. Fiecare echipă a avut nevoie de regizor, scenarist, designer, cameraman, produător, montator, actori din cadrul echipei de lucru. Filmulețele au fost încărcate în google drive și generate lincuri pentru prezentarea în CANVA.
 22. Expoziție de picturi autohtone potrivite contextului cărții lecturate. Elevii au fost puși în situația de a descoperi picturi și pictori, reprezentanți ai Patrimoniului cultural-național autohton, care să reprezinte aspectul tradițional al operei epice lecturate. Galeria picturilor virtuale urma să fie însoțită de pasaje relevante din textele literare. Elevii din ambele instituții au descoperit pictori până în prezent necunoscuți de ei și au avut prilejul să savureze un amalgam de imagini și culori inedite, stiluri diverse de redare a momentelor fascinante din textele literare. Eleonora Romanescu Margareta Kiss
 23. Biserica Elena Romanescu Lacrimosa Vasile Cojocaru ,,Dincolo de ,, Crucea de piatră '' d-a stânga Șoselei Vitanului, se ridică biserica ,, Sfânta Troița''. Mândrețe de biserică''.
 24. Expedierea coletului cu daruri pentru echipa parteneră: Păpușa- Regina Lecturiada, Agenda de lectură și reflecție, dulciuri, jucării. Sesiunea finală. Prezentarea Produsului-Agenda de lectură și reflecție. Sărbătoarea festivă: Bulgăraș de veste bună! Prezentarea Agendei de lectură și reflecție, fiecare elev prezintă pagina personalizată. Concert dedicat sărbătorii nașterii Domnului: Răsună la ferești vechi colinde românești.
 25. Produsele de învățare create de elevi (conform curriculumului: desene, eseuri, demonstrații, înregsitrări audio și video, postere, poezii, dialoguri, lapbook-uri, filmulețe, infografice, rapoarte, cărți digitatale, site-uri web, benzi desenate, animații simple, ziare sau reviste digitale, etc.) Posterul, picturi proprii, metafore grafice, simboluri artistice, înregistrări video, poezii, Agenda de lectură și reflecție.
 26. Modalități de evaluare a elevilor (conform curriculumului: teste, quiz-uri, fișe de evaluare, baremuri de evaluare, liste de control, evaluarea în bază de descriptori, etc.) Lectura cărții a fost evaluată în baza extensiilor interactive: alegere multiplă, potrivire perechi, text lacunar, vrei să fii milionar?, completează Tabel…
 27. Rezultatele colaborării: Elevul s-a simțit în rol de partener cu drepturi egale. Fiecare și-a văzut Produsele realizate din perspectivă pozitivă. Schimbul de bune practici valorifică experiența de cititor avizat a fiecărui elev implicat. În cadrul sesiunilor elevii și-au format competențe de comunicare și gândire critică. Elevii au primit feedback. Părinții au fost curioși și s-au implicat pri susținere, ajutor, motivație. Această experiență a stimulat învățarea, individualizarea în procesul de învățare-predare-evaluare. Fiecare elev a fost pus în rol de cercetare, descoperire, creare, elaborare, apreciere, autoevaluare. Au avut până la finalul proiectului interesul menținut, atenția captată. Diversificarea activităților desfășurate a susținut curiozitatea. Am realizat finalitățile propuse.
 28. Impresiile elevilor și cadrelor didactice implicate: Deschidere pentru cunoștințe noi, oameni frumoși, tehnici de lectură moderne. Am descoperit talente, elevii și-au valorificat inteligențele multiple, elevi care reușesc să se manifeste în varia domenii ale cunoașterii, activitățile la care am fost implicați ne-au consolidat relațiile interpersonale, ne-a asigurat o comunicare eficientă, elevii au trăit prin propria experiență traseul vieții personajelor textului lecturat. S-au familiarizat cu un text literar educațional din perspectiva: structurii vocabularului, abordarea tematică, valorificarea mesajului, caracterizarea personajului, geneza textului, viața literară a autorului, textul și textele, textul și alte arte înrudite literaturii. Elaborarea Agendei de lectură și reflecție.
 29. Lecții învățate : În cadrul activităților desfășurate s-a menținut interesul elevilor, cadrelor didactice, părinților la fel de viu ca la început. Schimbând metodele de lucru am observant că s-au schimbat și rezultatele elevilor. Am lucrat în baza unor cerințe clare și concrete. Instrumentele moderne de evaluare: Educație online.md, extensia platformei Educație iteractivă.md ne-au permis să obținem rezultate pozitive în realizarea sarcinilor, să susținem la elevi: motivarea, integrarea, formarea, progresul în procesul de promovare a lecturii eficiente.
 30. Concluzii : Proiectul ne-a oferit diverse oportunități de dezvoltare profesională, să interacționăm cu colegi din instituția noastră și din instituții din România, pentru a învăța lucruri noi, a ne împrospăta lucruri pe care le cunoșteam, să ne dezvoltăm competențe profesionale necesare pentru a fi profesori moderni, profesori informați, profesori gata să facem față provocărilor sec XXI, elevi interesați, entuziasmați, reflexivi și mulțumiți. Activitățile din cadrul proiectului au acoperit atât domeniile cognitive, cât și pe cele afective și psihomotorii.
Anzeige