Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Jak úspěšně absolvovat přijímací pohovor a výběrové řízeníI krátký přijímací pohovor může mít velký vliv na Vaši další kar...
Některé negativní signály a projevy, na které je třeba dávat pozorKvalifikovaný konzultant personální agentury, zkušený he...
zaměstnání. Kromě Vaší kvalifikace jsou téměř vždy důležité Vaše projevy „emocionální inteligence“ atzv. „měkké dovednosti...
  Pokud Vám bude nabídnuto občerstvení, doporučuje se požádat o vodu, abyste se mohli    občerstvit, bude-li to nutn...
Proto se doporučuje:   Odpovídejte pravdivě, upřímně, otevřeně. Nelžete.   Vyjadřujte se co nejvíce pozitivně a snažte...
Po pohovoruPo pohovoru zatelefonujte svému konzultantovi nebo headhunterovi, který Vás na danou poziciobsazuje, popište mu...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Jak úspěšně absolvovat výběrové řízení

822 Aufrufe

Veröffentlicht am

JAK ÚSPĚŠNĚ ABSOLVOVAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ.
PŘÍPRAVA NA POHOVOR

Veröffentlicht in: Business
 • Als Erste(r) kommentieren

Jak úspěšně absolvovat výběrové řízení

 1. 1. Jak úspěšně absolvovat přijímací pohovor a výběrové řízeníI krátký přijímací pohovor může mít velký vliv na Vaši další kariéru. Je nutné jej absolvovat úspěšně,být připraven, nepřehánět a být sám sebou. Určitě víte, proč jste na pohovor přišli, proč je společnosta pozice, o kterou jste projevili zájem tou pravou právě pro Vás. Přijímací pohovor je důležitým krokemke splnění Vašich profesionálních přání a cílů, které jste si stanovili.Tyto pokyny a další rady Vám poskytnou informace, jak se předem připravit a nejlépe postupovat připřijímacím pohovoru s potenciálním zaměstnavatelem.Mějte připravené odpovědi na klasické otázky typu:  Proč jste si vybral(a) právě tuto pozici? Co ve skutečnosti chcete dělat ve svém novém zaměstnání?  Proč chcete pracovat pro naší společnost?  Co víte o naší společnosti?  Čím chcete být za pět let? Proč?  Jak vysoké bylo Vaše poslední finanční ohodnocení a Vaše prémie?  Pod jakým stylem vedení se Vám nejlépe pracuje?  Jaký druh zaměstnání hledáte?  Jaké jsou Vaše silné stránky?  Co Vám jde skutečně dobře?  Jaké máte slabé stránky? Děláte něco pro jejich zlepšení, pokusil (a) jste se nějak na sobě pracovat?  Proč jste si zvolil(a) právě svoji profesi?  Co Vás zajímá na našich výrobcích nebo službách?  Co jste pro sebe získal(a) ze svých předchozích zaměstnání? Které z nich se Vám líbilo nejvíce? A proč?  Co je podle Vašeho názoru rozhodující pro postup zaměstnance v dobré firmě?  Jste ochotný(á) se přestěhovat?  Jak trávíte svůj volný čas? Jaké máte koníčky?  Co podle Vás znamená pojem týmová práce?  Šetříte peníze? Podílel(a) jste se na nějakých podnikatelských aktivitách?  Jaké knihy čtete? Jaká byla poslední kniha, kterou jste četl(a)?  Jak si myslíte, že Vás hodnotí Vaši kolegové?  Jak byste se sám / sama ohodnotil (a)?Uvědomte si, že Váš verbální projev je důležitý, ale ve své podstatě tvoří dle potvrzených statistikpouze 7 – 10% z celkového dojmu, který uděláte. 90% dojmu, který o sobě zanecháte, tvoří Vašenon-verbální projevy (podání ruky, mimika, gesta, řeč těla, apod.). Nezapomínejte na tento fakt,prosím.Ve své podstatě prvních 30 sekund v podstatě rozhoduje, jaký obraz si vytvoří o Vás ten, kdo povedepohovor ve svém podvědomí. To platí samozřejmě i naopak. Velmi často si to nikdo z násneuvědomuje, protože rozum – vědomí má zažité jiné postupy.
 2. 2. Některé negativní signály a projevy, na které je třeba dávat pozorKvalifikovaný konzultant personální agentury, zkušený headhunter nebo Váš potenciálnízaměstnavatel budou během pohovoru pozorovat Vaše negativní i pozitivní projevy chování.Během pohovorů bývají často sledovány následující „prohřešky“ nebo projevy, které jsou nejčastějšípříčinou Vašeho nepřijetí:  Slabý nebo příliš silný stisk ruky při pozdravu.  Zanedbaný osobní vzhled.  Časté střídání zaměstnání v horizontu 1 – 2 let, tzv. „job – hopper“.  Slabé nebo chybějící reference.  Zbytečná upovídanost. Absence konkrétních příkladů.  Nadřazenost, agresivita, ješitnost, komplex nadřazenosti, vím vše ze všech nejlépe.  Neschopnost jasně vyjádřit myšlenky, nesprávná výslovnost nebo mluvnice.  Nedostatečné plánování vlastní kariéry – bezúčelné nebo necílevědomé.  Nedostatečný zájem a nadšení – pasivita a lhostejnost.  Nedostatek sebedůvěry – nervozita.  Přílišný důraz na finanční stránku – zájem pouze o finanční hodnocení.  Vyhýbavost – vymýšlení výmluv kolem negativních prvků v profesionálním životopise.  Nedostatek taktního chování/dospělosti/zdvořilosti.  Stěžování si na předchozí zaměstnavatele.  Nedívání se osobě provádějící pohovor do očí.  Nedoceňování významu zkušeností.  Opakující se přístup ve smyslu: co pro mě můžete udělat?  Nedostatečná příprava na pohovor – nezískání si dostatečných informací o firmě vedoucí k neschopnosti klást inteligentní dotazy.Věnujte dostatečnou pozornost přípravě na pohovorPříprava je základní a důležitým krokem k úspěšnému absolvování přijímacího pohovoru. To ostatněneplatí jen o pohovoru, ale o jakékoliv profesionální aktivitě. Věnujte své přípravě pozornost a trénujtesi své vystupování, možné odpovědi doma. Využijte jako obecenstvo nebo porotce třeba členy svérodiny.Pracovníci společností provádějící pohovory se často podivují nad tím, kolik zájemců a uchazečů ozaměstnání přichází do jejich kanceláří bez přípravy, aniž by měli jakoukoli představu, o čem budouhovořit. Proto je důležité:  Ověřit si přesný čas a místo pohovoru, úplné jméno osoby provádějící pohovor, jeho správnou výslovnost a je-li to možné i pracovní pozici této osoby.  Zjistěte si s předstihem konkrétní informace o společnosti: kde se nachází centrála, kde má společnost umístěny své výrobní jednotky nebo provozy, kanceláře a prodejny; jaké jsou její výrobky nebo služby; jaký je její růst a s jakým dalším růstem společnost počítá do budoucnosti.  Kdo jsou hlavní konkurenti v daném oboru a jaké mají postavení na trhu.  Osvěžit si v paměti faktické i kvantitativní údaje týkající se Vašeho současného nebo předchozího zaměstnavatele. Očekává se od Vás, že budete mít hodně znalostí o společnosti, nebo společnostech, kde jste dříve pracoval(a).  V případě, že na pozici je požadována znalost světového jazyka je třeba se připravit i na pohovor vedený právě v daném jazyce.Vždy mějte připraveny alespoň dva až tři vlastní dotazy, které budete klást během pohovoru, nebona závěr. Musíte si uvědomit, že pohovor je „dvoustranná komunikace“. Budoucí zaměstnavatel sebude snažit svými dotazy určit, zda máte očekávané kompetence a příslušnou kvalifikaci pro dané
 3. 3. zaměstnání. Kromě Vaší kvalifikace jsou téměř vždy důležité Vaše projevy „emocionální inteligence“ atzv. „měkké dovednosti“. Nezapomínejte proto, abyste je dokázali nejen ohodnotit, ale dát je v tomnejlepším smyslu najevo právě při pohovoru.Snažte se kladenými dotazy zjistit, zda Vám společnost poskytne příležitost pro Váš dalšíprofesionální růst, ale zejména pro realizaci Vašich cílů a možnosti uplatnění Vašich silných stránek.Můžete se například ptát:  Jaký je detailní popis dané pozice?  Co přesně ode mne očekáváte?  Z jakého důvodu je pozice k dispozici?  Jaká je firemní kultura společnosti?  Jak probíhá uvedení a zaškolení do pozice?  Jaký typ lidí se u Vás pracovně osvědčuje?  Jaké programy pro zvyšování kvalifikace umožňujete výjimečně schopným zaměstnancům?  Jaký je výdělek těchto úspěšných zaměstnanců během jejich třetího až pátého roku práce u Vás?  Jaké má společnost plány pro svůj další růst?  Které výrobky nebo služby společnosti jdou nejlépe na odbyt a proč?  Jaké budou nejbližší úkoly pro člověka na dané pozici během prvních dvou měsíců?A další postup?Oblečte se nejlépe konzervativněji – ženy do pracovního kostýmku, muži do obleku spíše tmavšíbarvy. Věnujte pečlivou pozornost všem stránkám svého oblečení, vhodným jednoduchým doplňkůmoblečení i Vašemu osobnímu vzhledu.Vlastní pohovorPracovník personální společnosti, nebo personalista společnosti Vašeho možného budoucíhozaměstnavatele s Vámi vede pohovor, protože potřebuje najít odpovídajícího specialistu, manažeranebo zaměstnance, nikoli proto, aby Vás podrážel nebo uváděl do rozpaků.Prostřednictvím vzájemné komunikace, ke které dochází během pohovoru, tyto osoby zjišťují Vašemožné silné i slabé stránky, vyhodnocují se Vaše předpoklady, kvalifikace, Vaše intelektuální kvality,Váš přístup, Vaše vlohy, pevnost, motivace, zkrátka Vaše vhodnost pro danou pozici, ale zejménaschopnost zapadnout do týmu, možnost přijetí kultury a zvyků společnosti zaměstnavatele av neposlední řadě schopnost úspěšně komunikovat s Vaším přímým nadřízeným, nebo dalšíminadřízenými v rámci hierarchie firmy.Co je při pohovoru doporučeno:  Dostavte se přesně ve stanovený čas nebo o nejlépe o 10 – 15 minut dříve. Před pohovorem si zjistěte, jak dlouho Vám bude trvat doprava. Počítejte případně s možností dopravní „zácpy“ nebo ranní, či odpolední „špičky“. Pozdní příchod na pohovor nelze ničím omluvit. Je to nepsané pravidlo.  Před vlastním pohovorem s personalisty nebo budoucími přímými nadřízenými se několikrát zhluboka nadechněte a vydechněte. Věnujte alespoň minutu své „osobní harmonizaci“ a vyladění, než vstoupíte do kanceláře, kde bude pohovor probíhat.  Dostanete-li dotazník, vyplňte jej kompletně a úhledně. Máte-li u sebe profesní životopis, ověřte si, že osoba, které jej předáváte, je ta, která s Vámi bude vést pohovor.  Pozdravte pracovníka vedoucího pohovor jeho příjmením, pouze jste-li si jisti správnou výslovností. Pokud nikoli, požádejte s úsměvem o zopakování jména.  Při pozdravu pevně stiskněte ruku. Nemusíte ji však svému protějšku rozdrtit.  Vyčkejte, dokud nebudete vyzváni k posazení. Posaďte se rovně, v otevřené pozici. Dejte najevo svůj zájem. Zachovávejte rozumnou bdělost odpovídající situaci a projevujte zájem.  Poslouchejte se stejným zájmem, s jakým hovoříte. Usmívejte se.  Nekuřte, ani když pracovník vedoucí pohovor bude sám kouřit nebo Vám nabídne cigaretu.
 4. 4.  Pokud Vám bude nabídnuto občerstvení, doporučuje se požádat o vodu, abyste se mohli občerstvit, bude-li to nutné. Na kávu si můžete zajít po skončení pohovoru.  Když hovoříte s potenciálním zaměstnavatelem, udržujte přiměřený oční kontakt. Nebojte se dívat svému protějšku zpříma do očí.  Řiďte se pokyny pracovníka vedoucího pohovor, ale zároveň se jej snažte přimět, aby Vám v průběhu pohovoru vysvětlil pracovní náplň pozice, abyste na ni byli schopni navázat svojí vlastní praxí a zkušenostmi.  Na otázky neodpovídejte pouhým ano nebo ne. Vždy, pokud je to možné, podejte celé vysvětlení. Sdělujte věcně o sobě to, co se týká dané pozice a kompetenčních výhod, které můžete Vy osobně nabídnout.  Musíte si být jisti tím, že pracovníkovi vedoucímu pohovor sdělíte své silné stránky, a to zcela upřímně a na základě faktů. Myslete na to, že jste to pouze Vy sami, kdo sebe může prodat. Snažte se však být především sami sebou a zbytečně se nepřetvařujte. V budoucnu by se Vám to nemuselo vyplatit.  Přesvědčte pracovníky, kteří s Vámi povedou pohovor, že jejich klient, nebo společnost potřebuje právě Vás. Usmívejte se a zachovávejte pozitivní naladění.  Připravte si stručnou, krátkou a jasnou prezentaci oblasti, nebo své opravdu silné stránky, případně zájmu, kde jste skutečně dobří a Vás velmi baví nebo naplňuje. Pokud zapadá přímo do oblasti kompetencí, či pracovního profilu, prezentujte ji s opravdovým zaujetím a nadšením. Ukažte tak svoji výjimečnost.DOPORUČENÍ: Představte si dané výběrové řízení a před vlastním pohovorem si vytvořte vlastníprezentační složku, které bude motivační dopis, životopis a referenční dopisy(y) od předchozíchzaměstnavatelů. Případně zvažte vložení materiálů, nebo prezentací, reprezentujících Vaše úspěšnéprojekty v současném zaměstnání (fotografie, výrobky, formuláře a další materiály). Buďte všakstruční a výstižní.Jaké máte předpoklady?Uvědomte si, že celá řada věcí v oblasti náboru a výběru zaměstnanců se za posledních několik letzměnila. Počátek druhého desetiletí 21. století je téměř v celé Evropě, ale i v Americe poznamenánpoměrně vleklou recesí v řadě hospodářských sektorů. Střední Evropa a Česká republika již nežije v„rozkvětu“ 90. let. Na trhu práce si silný přetlak nabídky pracovní síly nad poptávkou, a to jak v oblastiTop manažerů, středních řídících pracovníků a specialistů, tak i u nově nastupující generaceabsolventek / absolventů.V jednotlivých zemích i v různých firmách kontinuálně dochází k výměně generací řadovýchzaměstnanců a vedoucích pracovníků na všech úrovních. Navíc s prodlužujícím se věkem pro odchoddo důchodu, ve společnostech dnes působí čtyři až pět různých generačních typů, což přináší novéprvky do vzájemného pracovního soužití. To jsou fakta, kterých jsou si vědomi jak personalisté, tak imanažeři většiny firem a společností.Na druhé straně Vás mohu ujistit, že opravdových talentů, lídrů nebo specialistů je a dobudoucna bude stále nedostatek. Každý zaměstnanec, manažer nebo personalista je nahraditelný.Řada dnešních manažerek, či manažerů žije, zejména v korporátních společnostech, pod stálerostoucím tlakem. Mnozí z nich jsou na pokraji vyhoření, pokud se systematicky nevěnují správnémuvyvážení osobního života s pracovním nasazením – velmi populární téma tzv. „work-life balance“.Dochází k rostoucí kumulaci pracovních kompetencí téměř na všech pozicích. S tím vším je třebapočítat a zároveň je nezbytné si věřit. Štěstí totiž přeje nejenom těm, co si věří, jsou připravení, alezejména těm, kteří mají pozitivní myšlení.Při jakémkoliv lidském jednání, a osobní pohovor nebo výběrové řízení jsou druhem vzájemnékomunikace, se jedna strana snaží získat nebo zaujmout druhou. Ti co hledají - zaměstnavatelé,zpravidla potřebují pomoc a určitou přidanou hodnotu v podobě osobnostních kvalit, určitýchznalostí a odborností uchazeče, či uchazečky. Ti, co nabízejí své služby - kandidáti, hledajíodpovídající uplatnění a prodávají, nebo pronajímají svůj kompetenční potenciál.
 5. 5. Proto se doporučuje:  Odpovídejte pravdivě, upřímně, otevřeně. Nelžete.  Vyjadřujte se co nejvíce pozitivně a snažte se být optimističtí a přirození. Vyvarujte se nevhodných či negativních narážek na adresu Vašeho současného nebo bývalého zaměstnavatele.  Mluvte k věci. Na otázky neodpovídejte v nadbytečném rozsahu. Pracovník vedoucí pohovor může odbočit na téma současné politické nebo ekonomické situace. To bývá citlivá záležitost, proto se snažte odpovědět upřímně, ale zároveň pouze v nejnutnější míře.  Během prvního pohovoru se jako první neptejte na plat, dovolenou, prémie a výhody. Svoji cenu na trhu práce se snažte zjistit předem. Pokud si nejste jisti, že zaměstnavatel má zájem zaměstnat právě Vás, neotevírejte výše uvedená témata sami. Buďte připraveni sdělit Vámi požadovaný plat nebo jeho rozsah. Počítejte s tím, že zaměstnavatel má jasno o platovém rámci. Pokud o Vás bude mít skutečný zájem, je ochoten jít o 10 – 15% nad rámec platového rozpočtu. Budou-li Vaše požadavky nad uvedený rámec, dá zaměstnavatel příležitost jiným kandidátům.  Svým jednáním dávejte najevo Vaše odhodlání získat místo, o které se jedná. Nikdy si nezavírejte dveře k této příležitosti. Je výhodnější být v pozici, kdy si můžete vybírat z několika nabídek, než získat pouze jednu jedinou.  Počítejte s tím, že v současné době jsou výběrová řízení většinou několika kolová. Průměrná doba výběru se prodlužuje a není výjimkou čtyř až šestiměsíční výběrové řízení. V mnoha případech u vyšších pozic jsou samozřejmostí různá Assessment centra nebo psychometrické testování. Zaměstnavatelé si chtějí pojistit rozhodnutí, ač si v mnoha případech sami neuvědomují, že pojistit různé „nahodilosti“ v době rychlých změn v podstatě nejde. Pokud máte o danou pozici ve výběrovém řízení zájem, přistupujte s nadhledem a připraveností k procesu výběrového řízení.  Pocítíte-li v průběhu výběrového řízení, že Vám něco důležitého pro Váši osobu na dané společnosti, nebo představitelích, potencionálně budoucích přímých nadřízených vnitřně nesedí, snažte si v klidu své dojmy rozebrat. Pokud odpověď nebude jednoznačné „ano“, většinou to v budoucnu znamená „NE“. Nebojte se vyjádřit své pocity a případně i z výběrového řízení sami odstoupit. Informujte o této okolnosti jako první svého konzultanta, pokud Vás klientovi prezentoval. Následně pak můžete své důvody sdělit personalistovi. Ukážete tak svoji vnitřní sílu a zcela určitě na Vás čeká v dalším výběrovém řízení to pravé místo, kde uplatníte své vlohy a přednosti.Závěr pohovoru  Máte-li o dané místo zájem, požádejte o ně. Podle situace požádejte o další pohovor. Bude- li Vám místo nabídnuto a Vy jej budete chtít, přijměte jej přímo. Potřebujete-li více času na promyšlení, požádejte o něj taktně a zdvořile. Sdělte konečné datum pro oznámení svého rozhodnutí. Buďte rozhodní.  Nenechte se odradit, nedostanete-li konečnou nabídku nebo nedojde-li k diskusi o finančním ohodnocení. Třeba pracovník konající pohovor se před rozhodnutím potřebuje poradit ve svém oddělení nebo pozvat na pohovor i další žadatele.  Získáte-li dojem, že pohovor neprobíhá dobře a že nebudete přijati, nenechte na sobě znát žádné zklamání. Zaměstnavatel, který se snaží zjistit Vaše rysy, může jen předstírat, že Vás odrazuje, aby mohl pozorovat Vaši reakci.  Vždy poděkujte všem se kterými se na výběrových pohovorech setkáte, za pozvání, za jejich čas i zájem o Vás.  Před rozloučením se vhodně zeptejte jaké budou další kroky a časový rámec příslušného výběrového řízení. Z odpovědi si utvoříte lépe představu o dalším postupu.  Pokud jste odpověděli na hlavní dotazy, které většinou zajímají nejvíce: Proč se zajímáte o danou pozici ve společnosti? Co můžete nabídnout? Jste přesvědčení, že můžete tuto práci dělat? Tak jste pravděpodobně udělali vše, co jste mohli udělat. Nezapomeňte být v co největší pohodě a usmějte se při rozloučení..
 6. 6. Po pohovoruPo pohovoru zatelefonujte svému konzultantovi nebo headhunterovi, který Vás na danou poziciobsazuje, popište mu jeho průběh a Vaše pocity. Konzultant s Vámi potřebuje hovořit dříve, než budehovořit se klientem, pro kterého výběrové řízení zabezpečuje. Pokud se pak sami rozhodnetepostupovat dále, je třeba zjistit, jak vidíte danou pozici a ověřit, jakou reakci lze očekávat od klienta.Buďte připravení, hledejte své přednosti, důvěřujte si a snažte se myslet a vystupovat conejvíce pozitivně. To pravé místo a Vaše profesní realizace na Vás čeká. Přeji Vám hodnězdaru.ON

×