k23_016pr

Звітпро
Звітпропрогрес
2021-2022
KPMG в Україні
2023 рік
2
Статус документа: Публічно
© 2023 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що
входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені.
KPMG в Україні вже понад 30 років працює пліч-о-пліч з
клієнтами, діловими партнерами, постачальниками,
місцевими громадами, студентами та суспільством, із
готовністю зустрічаючи маленькі та великі виклики.
Кризи та невизначеність вчать нас працювати у
надскладних умовах, приймати рішення для нетривіальних
задач. Світ швидко змінюється – посилений фокус уваги на
ESG порядок денний, пандемія, геополітичні зміни в світі та
повномасштабна війна в Україні, зростання вимог з боку
регуляторів, технологічний прогрес, якій змінює класичні
підходи в бізнесі.
Проте незмінною залишається наша відданість цінностям
мережі KPMG – Integrity, Excellence, Courage, Together, For
Better – які лежать в основі всього, що ми робимо, що
очікуємо один від одного та від тих, з ким ми працюємо, а
головне – цінності допомагають нам розвиватись і
досягати поставленої мети.
АндрійЦимбал
Керуючий партнер
KPMG в Україні
3
Статус документа: Публічно
© 2023 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що
входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені.
Історіястворення
«Корпоративна культура KPMG ґрунтується на цінностях, одна
з яких є ключовою – Integrity або порядність. Вірність
принципам і політика відкритого і чесного спілкування
сприяють зміцненню довіри і співпраці. Разом з тим, гнучкість і
прагнення до того, щоб можливості всіх і кожного були рівні,
дозволяють компанії створити умови, де люди можуть вільно
ділитися своїми знаннями та досвідом, розкриваючи потенціал
один одного»
Дохід - 33М грн
KPMG в Україні як частина глобальної
мережі KPMG вже 12 років є
учасницею найбільшої у світі
корпоративної ініціативи сталого
розвитку - Глобального договору ООН
(UN Global Compact).
У 2021 році KPMG International,
добримуючись 10 принципів
Глобального Договору та
орієнтуючись на 17 Цілей сталого
розвитку ООН, започаткувала
щорічне звітування, яке об’єднує та
презентує дані щодо колективних
ESG-зобов'язаннь незалежних фірм
KPMG (143 члени мережі), що
входять до складу глобальної
організації KPMG - Our Impact Plan.
KPMG в Україні розділяє глобальні
цінності та працює над їх втіленням в
Україні, діючи в межах актуальних
обставин і викликів.
ОленаМакаренко
Партнерка, консультаційні послуги, керівниця групи форензік
та напряму сталий розвиток та ESG, KPMG в Україні
Щороку KPMG в Україні ставить собі за мету підвищити якість виконання екологічних,
соціальних та управлінських (ESG) зобов’язаннь для досягнення цілей сталого розвитку.
Одним із способів досягнення цієї мети є регулярна оцінка практичних результатів заходів,
проєктів, активностей і нововведень, які ми реалізуємо у нашій компанії. Така оцінка
допомагає нам зрозуміти, що ми на вірному шляху до своїх цілей і в якому напрямку нам
рухатись далі.
Цього року KPMG в Україні, переймаючи досвід звітування нашої глобальної організації,
вперше у повному форматі опублікувала свій Звіт про прогрес за 2021-2022 роки, де
розкрила інформацію про проєкти та активності компанії у розрізі чотирьох ключових
напрямів: Управління, Люди, Планета та Процвітання.
4
Статус документа: Публічно
© 2023 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що
входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені.
Нашіключовідосягнення
5
Статус документа: Публічно
© 2023 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що
входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені.
Для підвищення
ефективності досягнення
наших заявлених цілей, в
KPMG в Україні планується
створення Impact Комітету.
Ми оновили і покращили
внутрішні політики та
процеси. І не плануємо
зупинятися на досягнутому.
Управління:ключовітези
KPMG в Україні
інтегрувалась до субрегіону
CEE та самостійно визначає
стратегію і вектор свого
розвитку.
У межах напряму Управління ми розповідаємо про найважливіші втілення нашої цінності – Integrity або порядність – наші політики, що
визначають правила співпраці всередині компанії та з зовнішніми учасниками, закладають основи нашої репутації, боротьби з корупцією і
хабарництвом всередині компанії, високих вимог до якості послуг, нульової толерантності до усіх форм дискримінації та засади поваги до
прав людини.
У цьому розділі звіту йдеться про участь фахівців KPMG в Україні у громадській активності в межах членства у різних організаціях,
діяльність яких спрямована на покращення інвестиційного клімату, підвищення доброчесності та етичності бізнесу в Україні.
Тут міститься інформація про pro-bono-проєкти з удосконалення правового поля та повоєнної відбудови України.
В межах наших ESG-зобов’язань, як компанія, що
веде прозорий, етичний та доброчесний бізнес, ми
інвестуємо час та досвід наших фахівців у суспільно-
корисні ініціативи та підтримуємо прагнення бізнесу
до сталого розвитку шляхом участі у громадських
організаціях та pro bono проєктах.
Повага до прав людини, зокрема у трудових та ділових
відносинах, розуміння цінності команди у бізнесі, спонукають
нас долучатися до глобальних та національних ініціатив
щодо захисту трудових прав та гендерної рівності у трудових
відносинах та запроваджувати принципи етичної поведінки
та здорової корпоративної культури всередині компанії.
6
Статус документа: Публічно
© 2023 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що
входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені.
KPMG в Україні досягла
глобальної цілі у
забезпеченні гендерного
балансу на керівних позиціях
(33% жінок/67% чоловіків) та
у командах в цілому.
Компанія підтримувала та
продовжує підтримувати
співробітників, що вступили
до лав ЗСУ, та їхні сім’ї.
Люди:ключовітези
Безпека співробітників та їх сімей -
головна мета KPMG в Україні як
роботодавця. Ми зробили ряд кроків для
забезпечення головних потреб наших
команд під час активних бойових дій.
Цей розділ – про створення небайдужої, інклюзивної, цілеспрямованої та орієнтованої на цінності культури для наших
людей. Тут описані усі наші заходи та ініціативи, які допомогли нам після початку повномасштабного вторгнення рф
досягти головної мети - забезпечити безпеку наших співробітників та їх родин.
Важливою частиною напряму Люди став огляд наших активностей, спрямованих на досягнення інклюзивності,
різноманітності та рівності (IDE), що лежать в основі глобальних цінностей KPMG.
Попри нагальні виклики безпеки, ми
продовжуємо курс на безперервне
навчання співробітників та маємо
позитивні відгуки від команд.
Серед головних пріоритетів компанії - турбота про фізичне і
психологічне здоров’я працівників. Ми організували у офісах KPMG в
Україні та за їх межами цілодобові “пункти незламності“, а також
забезпечили рівні можливості професійного зростання та отримання
справедливої фінансової компенсації усім співробітникам.
7
Статус документа: Публічно
© 2023 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що
входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені.
Наші фахівці шляхом надання професійних послуг у
глобальних проєктах, спрямованих на забезпечення
суспільних інтересів, сприяли зниженню кліматичних
ризиків та підвищенню обізнаності бізнесу з питань
декарбонізації.
Планета:ключовітези
KPMG в Україні запропонувала клієнтам та широкій
спільноті результати аналітичних досліджень щодо низки
питань впливу екологічних факторів на економіку, ESG-
ризиків для бізнесу, шляхів їх подолання та розкриття
інформації про соціальну відповідальність бізнесу..
ESG є невід`ємною частиною стратегії компанії, ми працюємо, щоб зменшити наш вплив на навколишнє середовище для побудови більш
сталого та стійкого майбутнього.
У 2021 році наші фахівці допомогли розрахувати вуглецевий слід події YES Brainstorming та розробити механізм компенсації, завдяки
чому цей захід став першою в Україні вуглецево-нейтральною подією.
Юридична команда компанії надає консультаційну підтримку Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України у процесі
імплементації законодавства ЄС щодо якості повітря, відходів та управління відходами в Україні.
А у 2022 році фахівці KPMG в Україні провели детальний аналіз впливу програми CORSIA на цивільну авіацію України та перспектив
розвитку вуглецевого ринку.
Крім того, уся команда українського офісу KPMG бере участь у збереженні навколишнього середовища та економії природних ресурсів,
дотримуючись принципів та правил “зеленого офісу”.
Ми створили майданчик для спілкування і обміну
досвідом щодо сталого розвитку та ESG-менеджменту
для бізнесу, інвесторів, ESG-експертів, міжнародних
організацій та представників влади, популяризуючи цей
тренд серед української бізнес-спільноти (KPMG Live,
KPMG Review Magazine).
Ми прагнемо знижувати свій вплив на навколишнє
середовище та зберігати природні ресурси,
дотримуючись принципів та правил “зеленого офісу“.
8
Статус документа: Публічно
© 2023 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що
входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені.
У межах глобальної ініціативи KPMG Global Cyber
Day, експерти KPMG в Україні у 2021 та 2022 роках
провели навчальні онлайн-сесії для дітей, підлітків та
вчителів, спрямовані на підвищення рівня обізнаності про
кібербезпеку та загальної цифрової грамотності.
Процвітання:ключовітези
Наші колеги, тимчасово працевлаштовані в ЮНЕСКО,
працюють над освітніми ініціативами для молодих
людей, переміщених внаслідок війни, та стратегією
повоєнної відбудови освіти в Україні.
Цей розділ – про позитивний внесок бізнесу у розвиток суспільства і громад.
Про наші освітні ініціативи: від безкоштовних семінарів і лекцій, підвищення рівня обізнаності про кібербезпеку та загальної цифрової
грамотності до допомоги ЮНЕСКО з реформуванням системи освіти.
Про наші pro-bono-проєкти, що спрямовані на трансформацію системи соціального страхування та допомогу з імпортом медичного
обладнання.
Це про наш виклик гендерним стереотипам, про наш економічний внесок в добробут громад, що полягає у сплаті податків та
працевлаштуванні молоді, а також про благодійність
Для подолання гендерної дискримінації у трудових
відносинах та бізнес-середовищі, KPMG в Україні
запустила спеціальний проєкт “Ламаючи скляні стелі“,
що популяризує ідею жіночого лідерства та мотивує
жінок ставити високі цілі та досягати бажаних висот у
кар’єрі та житті.
В умовах бойових дій, економічної кризи та політичної
турбулентності KPMG в Україні вдалося зберегти
стабільний стан функціонування компанії, підвищити
рівень доходів та сплачених податків до державного
бюджету, а також забезпечити можливості для
працевлаштування, підтримуючи добробут громад.
9
Статус документа: Публічно
© 2023 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що
входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені.
Комунікаційнакампанія
Звітвмежахкомпаніїрозповсюдженопоканалам:
• Офіційний зовнішній сайт KPMG в Україні
• Корпоративні соціальні мережі
• Внутрішній корпоративний сайт
• Внутрішній месенджер
• Внутрішня email-розсилка
Звітусвоїхканалахрозповсюдили:
• UN Global Compact
• Європейська Бізнес Асоціація (EBA)
• Американська торговельна палата в Україні (ACC)
• Видання Mind.ua
10
Статус документа: Публічно
© 2023 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що
входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені.
Охоплення:
• Facebook 11 628
• Telegram 2 725
• Linkedln 7 541
• Перегляди
сторінки 217
Завантаження: 119
Комунікаційнакампанія
11
Статус документа: Публічно
© 2023 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що
входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені.
«Ми, як фірма, проходимо важливий шлях до
побудови відповідального небайдужого
суспільства в Україні на шляху до
Євроінтеграції. Цей звіт – не остаточна
зупинка подорожі, а віддзеркалювання нашої
діяльності, можливість подивитися на свої
досягнення та рухатися далі, покращуватись
самим та допомагати іншим здійснювати
вплив на суспільство, який має значення.
Дякую, що знайшли час ознайомитися зі
звітом про прогрес».
АндрійЦимбал
Керуючий партнер
KPMG в Україні
“
12
Статус документа: Публічно
© 2023 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що
входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені.
Дякуємозаувагудонашого
Звітупропрогрес2021-2022
Статус документа: Публічно
kpmg.ua
© 2023 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації
незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю,
обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені.
Інформація, що подана у цій публікації, носить загальний характер і не висвітлює стан справ будь-якого окремого
підприємства або фізичної особи. Незважаючи на те, що ми намагаємося подавати точну і своєчасну інформацію,
ми не гарантуємо, що ця інформація є правильною на дату її отримання або буде достовірною у майбутньому. Ніхто
не повинен діяти і покладатися на таку інформацію без відповідної професійної консультації, наданою після
детального вивчення стану справ.
Назва KPMG та логотип KPMG є зареєстрованими торговими марками або товарними марками, що
використовуються за ліцензією учасниками глобальної організації незалежних фірм KPMG.
1 von 13

Más contenido relacionado

Similar a k23_016pr(20)

K19 079K19 079
K19 079
Oksana Todorova140 views
Севастюк АлінаСевастюк Аліна
Севастюк Аліна
GURT Resource Centre412 views
Summit About UKRSummit About UKR
Summit About UKR
sustainable_ukraine360 views
Annual report 2015 webAnnual report 2015 web
Annual report 2015 web
Yana Arsenieva1.4K views
Annual report 2015 webAnnual report 2015 web
Annual report 2015 web
Yana Arsenieva91 views
Annual report 2012Annual report 2012
Annual report 2012
Прес-служба Київенерго937 views
Internship at PRP UkraineInternship at PRP Ukraine
Internship at PRP Ukraine
Iryna Kepych402 views
Case study mp&c ey_13_02_2014Case study mp&c ey_13_02_2014
Case study mp&c ey_13_02_2014
Olena Hrebeshkova572 views
Annual report 2013-unlockAnnual report 2013-unlock
Annual report 2013-unlock
sarakuz907 views
Annual report 2013Annual report 2013
Annual report 2013
Прес-служба Київенерго584 views

Más de Oksana Todorova(20)

Forum2023_KAITAN_MariyaForum2023_KAITAN_Mariya
Forum2023_KAITAN_Mariya
Oksana Todorova4 views
Forum2023_LEPEKHA_YevgeniaForum2023_LEPEKHA_Yevgenia
Forum2023_LEPEKHA_Yevgenia
Oksana Todorova9 views
Forum2023_KUDINA_OlgaForum2023_KUDINA_Olga
Forum2023_KUDINA_Olga
Oksana Todorova8 views
Forum2023_PRONINA_IrinaForum2023_PRONINA_Irina
Forum2023_PRONINA_Irina
Oksana Todorova4 views
Forum2023_KOLESNIK_TetyanaForum2023_KOLESNIK_Tetyana
Forum2023_KOLESNIK_Tetyana
Oksana Todorova6 views
Forum2023_PEKAR_ValeryiForum2023_PEKAR_Valeryi
Forum2023_PEKAR_Valeryi
Oksana Todorova69 views
k23_058k23_058
k23_058
Oksana Todorova19 views
k23_061k23_061
k23_061
Oksana Todorova21 views
k23_060k23_060
k23_060
Oksana Todorova19 views
k23_059k23_059
k23_059
Oksana Todorova9 views
k23_057k23_057
k23_057
Oksana Todorova21 views
k23_035_prk23_035_pr
k23_035_pr
Oksana Todorova25 views
k23_040k23_040
k23_040
Oksana Todorova19 views
k23_039k23_039
k23_039
Oksana Todorova81 views
k23_044k23_044
k23_044
Oksana Todorova76 views
k23_046prk23_046pr
k23_046pr
Oksana Todorova32 views
k23_051k23_051
k23_051
Oksana Todorova16 views
k23_050k23_050
k23_050
Oksana Todorova14 views
k23_038k23_038
k23_038
Oksana Todorova32 views
k23_043k23_043
k23_043
Oksana Todorova12 views

k23_016pr

 • 2. 2 Статус документа: Публічно © 2023 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені. KPMG в Україні вже понад 30 років працює пліч-о-пліч з клієнтами, діловими партнерами, постачальниками, місцевими громадами, студентами та суспільством, із готовністю зустрічаючи маленькі та великі виклики. Кризи та невизначеність вчать нас працювати у надскладних умовах, приймати рішення для нетривіальних задач. Світ швидко змінюється – посилений фокус уваги на ESG порядок денний, пандемія, геополітичні зміни в світі та повномасштабна війна в Україні, зростання вимог з боку регуляторів, технологічний прогрес, якій змінює класичні підходи в бізнесі. Проте незмінною залишається наша відданість цінностям мережі KPMG – Integrity, Excellence, Courage, Together, For Better – які лежать в основі всього, що ми робимо, що очікуємо один від одного та від тих, з ким ми працюємо, а головне – цінності допомагають нам розвиватись і досягати поставленої мети. АндрійЦимбал Керуючий партнер KPMG в Україні
 • 3. 3 Статус документа: Публічно © 2023 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені. Історіястворення «Корпоративна культура KPMG ґрунтується на цінностях, одна з яких є ключовою – Integrity або порядність. Вірність принципам і політика відкритого і чесного спілкування сприяють зміцненню довіри і співпраці. Разом з тим, гнучкість і прагнення до того, щоб можливості всіх і кожного були рівні, дозволяють компанії створити умови, де люди можуть вільно ділитися своїми знаннями та досвідом, розкриваючи потенціал один одного» Дохід - 33М грн KPMG в Україні як частина глобальної мережі KPMG вже 12 років є учасницею найбільшої у світі корпоративної ініціативи сталого розвитку - Глобального договору ООН (UN Global Compact). У 2021 році KPMG International, добримуючись 10 принципів Глобального Договору та орієнтуючись на 17 Цілей сталого розвитку ООН, започаткувала щорічне звітування, яке об’єднує та презентує дані щодо колективних ESG-зобов'язаннь незалежних фірм KPMG (143 члени мережі), що входять до складу глобальної організації KPMG - Our Impact Plan. KPMG в Україні розділяє глобальні цінності та працює над їх втіленням в Україні, діючи в межах актуальних обставин і викликів. ОленаМакаренко Партнерка, консультаційні послуги, керівниця групи форензік та напряму сталий розвиток та ESG, KPMG в Україні Щороку KPMG в Україні ставить собі за мету підвищити якість виконання екологічних, соціальних та управлінських (ESG) зобов’язаннь для досягнення цілей сталого розвитку. Одним із способів досягнення цієї мети є регулярна оцінка практичних результатів заходів, проєктів, активностей і нововведень, які ми реалізуємо у нашій компанії. Така оцінка допомагає нам зрозуміти, що ми на вірному шляху до своїх цілей і в якому напрямку нам рухатись далі. Цього року KPMG в Україні, переймаючи досвід звітування нашої глобальної організації, вперше у повному форматі опублікувала свій Звіт про прогрес за 2021-2022 роки, де розкрила інформацію про проєкти та активності компанії у розрізі чотирьох ключових напрямів: Управління, Люди, Планета та Процвітання.
 • 4. 4 Статус документа: Публічно © 2023 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені. Нашіключовідосягнення
 • 5. 5 Статус документа: Публічно © 2023 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені. Для підвищення ефективності досягнення наших заявлених цілей, в KPMG в Україні планується створення Impact Комітету. Ми оновили і покращили внутрішні політики та процеси. І не плануємо зупинятися на досягнутому. Управління:ключовітези KPMG в Україні інтегрувалась до субрегіону CEE та самостійно визначає стратегію і вектор свого розвитку. У межах напряму Управління ми розповідаємо про найважливіші втілення нашої цінності – Integrity або порядність – наші політики, що визначають правила співпраці всередині компанії та з зовнішніми учасниками, закладають основи нашої репутації, боротьби з корупцією і хабарництвом всередині компанії, високих вимог до якості послуг, нульової толерантності до усіх форм дискримінації та засади поваги до прав людини. У цьому розділі звіту йдеться про участь фахівців KPMG в Україні у громадській активності в межах членства у різних організаціях, діяльність яких спрямована на покращення інвестиційного клімату, підвищення доброчесності та етичності бізнесу в Україні. Тут міститься інформація про pro-bono-проєкти з удосконалення правового поля та повоєнної відбудови України. В межах наших ESG-зобов’язань, як компанія, що веде прозорий, етичний та доброчесний бізнес, ми інвестуємо час та досвід наших фахівців у суспільно- корисні ініціативи та підтримуємо прагнення бізнесу до сталого розвитку шляхом участі у громадських організаціях та pro bono проєктах. Повага до прав людини, зокрема у трудових та ділових відносинах, розуміння цінності команди у бізнесі, спонукають нас долучатися до глобальних та національних ініціатив щодо захисту трудових прав та гендерної рівності у трудових відносинах та запроваджувати принципи етичної поведінки та здорової корпоративної культури всередині компанії.
 • 6. 6 Статус документа: Публічно © 2023 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені. KPMG в Україні досягла глобальної цілі у забезпеченні гендерного балансу на керівних позиціях (33% жінок/67% чоловіків) та у командах в цілому. Компанія підтримувала та продовжує підтримувати співробітників, що вступили до лав ЗСУ, та їхні сім’ї. Люди:ключовітези Безпека співробітників та їх сімей - головна мета KPMG в Україні як роботодавця. Ми зробили ряд кроків для забезпечення головних потреб наших команд під час активних бойових дій. Цей розділ – про створення небайдужої, інклюзивної, цілеспрямованої та орієнтованої на цінності культури для наших людей. Тут описані усі наші заходи та ініціативи, які допомогли нам після початку повномасштабного вторгнення рф досягти головної мети - забезпечити безпеку наших співробітників та їх родин. Важливою частиною напряму Люди став огляд наших активностей, спрямованих на досягнення інклюзивності, різноманітності та рівності (IDE), що лежать в основі глобальних цінностей KPMG. Попри нагальні виклики безпеки, ми продовжуємо курс на безперервне навчання співробітників та маємо позитивні відгуки від команд. Серед головних пріоритетів компанії - турбота про фізичне і психологічне здоров’я працівників. Ми організували у офісах KPMG в Україні та за їх межами цілодобові “пункти незламності“, а також забезпечили рівні можливості професійного зростання та отримання справедливої фінансової компенсації усім співробітникам.
 • 7. 7 Статус документа: Публічно © 2023 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені. Наші фахівці шляхом надання професійних послуг у глобальних проєктах, спрямованих на забезпечення суспільних інтересів, сприяли зниженню кліматичних ризиків та підвищенню обізнаності бізнесу з питань декарбонізації. Планета:ключовітези KPMG в Україні запропонувала клієнтам та широкій спільноті результати аналітичних досліджень щодо низки питань впливу екологічних факторів на економіку, ESG- ризиків для бізнесу, шляхів їх подолання та розкриття інформації про соціальну відповідальність бізнесу.. ESG є невід`ємною частиною стратегії компанії, ми працюємо, щоб зменшити наш вплив на навколишнє середовище для побудови більш сталого та стійкого майбутнього. У 2021 році наші фахівці допомогли розрахувати вуглецевий слід події YES Brainstorming та розробити механізм компенсації, завдяки чому цей захід став першою в Україні вуглецево-нейтральною подією. Юридична команда компанії надає консультаційну підтримку Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України у процесі імплементації законодавства ЄС щодо якості повітря, відходів та управління відходами в Україні. А у 2022 році фахівці KPMG в Україні провели детальний аналіз впливу програми CORSIA на цивільну авіацію України та перспектив розвитку вуглецевого ринку. Крім того, уся команда українського офісу KPMG бере участь у збереженні навколишнього середовища та економії природних ресурсів, дотримуючись принципів та правил “зеленого офісу”. Ми створили майданчик для спілкування і обміну досвідом щодо сталого розвитку та ESG-менеджменту для бізнесу, інвесторів, ESG-експертів, міжнародних організацій та представників влади, популяризуючи цей тренд серед української бізнес-спільноти (KPMG Live, KPMG Review Magazine). Ми прагнемо знижувати свій вплив на навколишнє середовище та зберігати природні ресурси, дотримуючись принципів та правил “зеленого офісу“.
 • 8. 8 Статус документа: Публічно © 2023 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені. У межах глобальної ініціативи KPMG Global Cyber Day, експерти KPMG в Україні у 2021 та 2022 роках провели навчальні онлайн-сесії для дітей, підлітків та вчителів, спрямовані на підвищення рівня обізнаності про кібербезпеку та загальної цифрової грамотності. Процвітання:ключовітези Наші колеги, тимчасово працевлаштовані в ЮНЕСКО, працюють над освітніми ініціативами для молодих людей, переміщених внаслідок війни, та стратегією повоєнної відбудови освіти в Україні. Цей розділ – про позитивний внесок бізнесу у розвиток суспільства і громад. Про наші освітні ініціативи: від безкоштовних семінарів і лекцій, підвищення рівня обізнаності про кібербезпеку та загальної цифрової грамотності до допомоги ЮНЕСКО з реформуванням системи освіти. Про наші pro-bono-проєкти, що спрямовані на трансформацію системи соціального страхування та допомогу з імпортом медичного обладнання. Це про наш виклик гендерним стереотипам, про наш економічний внесок в добробут громад, що полягає у сплаті податків та працевлаштуванні молоді, а також про благодійність Для подолання гендерної дискримінації у трудових відносинах та бізнес-середовищі, KPMG в Україні запустила спеціальний проєкт “Ламаючи скляні стелі“, що популяризує ідею жіночого лідерства та мотивує жінок ставити високі цілі та досягати бажаних висот у кар’єрі та житті. В умовах бойових дій, економічної кризи та політичної турбулентності KPMG в Україні вдалося зберегти стабільний стан функціонування компанії, підвищити рівень доходів та сплачених податків до державного бюджету, а також забезпечити можливості для працевлаштування, підтримуючи добробут громад.
 • 9. 9 Статус документа: Публічно © 2023 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені. Комунікаційнакампанія Звітвмежахкомпаніїрозповсюдженопоканалам: • Офіційний зовнішній сайт KPMG в Україні • Корпоративні соціальні мережі • Внутрішній корпоративний сайт • Внутрішній месенджер • Внутрішня email-розсилка Звітусвоїхканалахрозповсюдили: • UN Global Compact • Європейська Бізнес Асоціація (EBA) • Американська торговельна палата в Україні (ACC) • Видання Mind.ua
 • 10. 10 Статус документа: Публічно © 2023 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені. Охоплення: • Facebook 11 628 • Telegram 2 725 • Linkedln 7 541 • Перегляди сторінки 217 Завантаження: 119 Комунікаційнакампанія
 • 11. 11 Статус документа: Публічно © 2023 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені. «Ми, як фірма, проходимо важливий шлях до побудови відповідального небайдужого суспільства в Україні на шляху до Євроінтеграції. Цей звіт – не остаточна зупинка подорожі, а віддзеркалювання нашої діяльності, можливість подивитися на свої досягнення та рухатися далі, покращуватись самим та допомагати іншим здійснювати вплив на суспільство, який має значення. Дякую, що знайшли час ознайомитися зі звітом про прогрес». АндрійЦимбал Керуючий партнер KPMG в Україні “
 • 12. 12 Статус документа: Публічно © 2023 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені. Дякуємозаувагудонашого Звітупропрогрес2021-2022
 • 13. Статус документа: Публічно kpmg.ua © 2023 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені. Інформація, що подана у цій публікації, носить загальний характер і не висвітлює стан справ будь-якого окремого підприємства або фізичної особи. Незважаючи на те, що ми намагаємося подавати точну і своєчасну інформацію, ми не гарантуємо, що ця інформація є правильною на дату її отримання або буде достовірною у майбутньому. Ніхто не повинен діяти і покладатися на таку інформацію без відповідної професійної консультації, наданою після детального вивчення стану справ. Назва KPMG та логотип KPMG є зареєстрованими торговими марками або товарними марками, що використовуються за ліцензією учасниками глобальної організації незалежних фірм KPMG.