Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Відділ культури і туризму 
Черкаської райдержадміністрації 
КЗ "Районний організаційно-методичний центр 
бібліотечної та к...
Черкаси 2014 
Порядок обліку статистичних показників роботи бібліотеки: 
інструкція для працівників бібліотек / Комун. зак...
18009 м. Черкаси 
вул. Дахнівська, 52 
Електронна адреса: biblioteka@ogo.in.ua 
Особливості статистики полягають в тому, щ...
бібліотечних фондах, затвердженої наказом КМ України N 22 від 
03.04.2007. 
1.3. Інструкція призначена для працівників Біб...
підшивка (палітурна одиниця) - Сукупність номерів періодичних 
видань (документів), зшитих, переплетених або скріплених ін...
(в т.ч. продовження по телефону, де зробити відповідну помітку у 
"Замітка бібліотекаря") та видані документи. 
У Щоденник...
-щорічний, не пізніше 5 січня, завідувач Бібліотеки надає до 
РОМЦ БКР статистичний та текстовий річний звіт та заповнює 
...
2.11. Облік користувачів у Бібліотеках здійснюється для 
встановлення обсягів діяльності, визначення загальної кількості 
...
Паспорті книжкової виставки) шляхом щоденного спостереження та 
проставлення рахункових паличок (від 1 до10) в аркуші зоши...
4.11. Видача комплектів аудіокасет, відеокасет, електронних видань, 
які об’єднані спільною назвою, обліковується за кільк...
- адресно-бібліографічні; 
- оглядово-аналітичні. 
5.4. Обліку підлягають також методичні консультації по роз’ясненню 
пра...
Читаність. Показник інтенсивності читання. 
Середнє число книг, видане одному читачу в рік, вираховується 
шляхом ділення ...
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ І РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
Бібліотечна статистика. Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000 Система 
ст...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

4

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

Порядок обліку статистичних показників роботи бібліотеки

Herunterladen, um offline zu lesen

Порядок обліку статистичних показників роботи бібліотеки (Інструкція для працівників бібліотек)

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Порядок обліку статистичних показників роботи бібліотеки

 1. 1. Відділ культури і туризму Черкаської райдержадміністрації КЗ "Районний організаційно-методичний центр бібліотечної та краєзнавчої роботи" Черкаської районної ради Порядок обліку статистичних показників роботи бібліотеки (Інструкція для працівників бібліотек)
 2. 2. Черкаси 2014 Порядок обліку статистичних показників роботи бібліотеки: інструкція для працівників бібліотек / Комун. закл. "РОМЦ БКР" Черкас. райради; уклад. Л.В. Гріщенко; ред. О.В. Шульга - Черкаси: [б. в.], 2014. - 12с. Укладач: Л.В.Гріщенко Редактор: О.В. Шульга Відповідальний за випуск: В.М.Канюка Комп’ютерний набір: Л.В.Гріщенко © Комунальний заклад "Черкаський районний організаційно-методичний центр бібліотечної та краєзнавчої роботи". © Гріщенко Л.В., 2014 Підписано до друку: 30.01.2014. Тираж 35. Видавець: КЗ "РОМЦ БКР" 2
 3. 3. 18009 м. Черкаси вул. Дахнівська, 52 Електронна адреса: biblioteka@ogo.in.ua Особливості статистики полягають в тому, що статистичні дані подаються в кількісній формі, тобто бібліотечна статистика говорить мовою цифр, які відображають все бібліотечне життя. Без кількісних характеристик неможливо проаналізувати процеси, які відбуваються в бібліотечній справі. Статистика вивчає кількісну сторону явищ бібліотечної діяльності (комплектування фонду, бібліотечне обслуговування, довідково- бібліографічну роботу, пошук інформації і т. п.) в тісному зв’язку з їх якісним змістом в конкретних умовах місця і часу. Хотілось би нагадати, що в 2000 році вийшов ГОСТ 7.20-2000 "СИБИД. Библиотечная статистика", у відповідності з яким ведеться облік всіх показників роботи бібліотек. Даний стандарт встановлює єдині правила і вимоги до збору і пред’явлення статистичних даних бібліотеки, єдиний термін, визначення і єдині одиниці обліку документів фонду, обслуговування користувачів, єдиний мінімум статистичних даних для бібліотек всіх відомств. З ратифікацією Україною у 2002 році Міждержавного стандарту ГОСТ 7.20–2000 "СИБИД. Библиотечная статистика" було введено нові поняття, знято розбіжності та перекручування щодо використання окремих спеціальних термінів, визначення одиниць обліку та складових окремих показників. Зокрема, не змінився, але набув смислового оновлення, показник із загальної кількості відвідувань бібліотеки: відповідно до стандарту складається із суми відвідувань усіх структурних підрозділів та звернень на сервер бібліотеки. Статистика заради статистики нікому не потрібна. Статистичний облік проводиться для того, щоб використовувати зібраний матеріал для напрацювання будь-яких оцінок і рішень. Поняття "бібліотечна статистика" дуже змістовне. Це і дані кількісних вимірювань параметрів і явищ бібліотечного життя. Це і наукова дисципліна, що вивчає використання кількісних вимірювань для пізнання закономірностей розвитку бібліотечної справи. І практика статистичних спостережень, збір і обробка кількісних даних. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Ця Інструкція визначає єдиний порядок і вимоги до організації обліку обслуговування користувачів сільських, селищної бібліотек Черкаського району (далі - Бібліотека). 1.2. Інструкція розроблена на підставі ДСТУ 7.20-2000 "Бібліотечна статистика" та Інструкції з обліку документів, що знаходяться в 3
 4. 4. бібліотечних фондах, затвердженої наказом КМ України N 22 від 03.04.2007. 1.3. Інструкція призначена для працівників Бібліотек, зайнятих обслуговуванням користувачів. 1.4. Основними формами первинної облікової документації при обслуговуванні користувачів є: · Читацький формуляр. · Картотека (зошит) реєстрації читача. · Зошит обліку довідок. · Щоденник (дитячий, дорослий та юнацької кафедри) обліку роботи бібліотеки (далі - Щоденник роботи). · Договір з юридичною особою на інформаційно-бібліотечне обслуговування. · Електронна реєстраційна форма віддаленого користувача. · ІР адреса віддаленого користувача Бібліотеки, зареєстрованого в картці відвідувача сайту Бібліотеки за допомогою системи Інтернет - статистики. · Електронне замовлення на документ віддаленого користувача. 1.5. В інструкції використовуються такі основні терміни з відповідними визначеннями по ДСТУ 7.20-2000 "Бібліотечна статистика": відвідування - Прихід користувача до бібліотеки, зареєстрованого у формулярі читача, іншої документації, прийнятої в Бібліотеці, а також в електронній базі даних. запит користувача Бібліотеки - Вимога користувача Бібліотеки на надання бібліотечної послуги; видача документів - Надання документа за запитом користувача Бібліотеки на абонементі, в читальному залі або через електронні інформаційні мережі; захід - Сукупність дій, організаційних форм, орієнтованих на контактні групи користувачів з метою задоволення їх потреб у знанні, інформації, спілкуванні, відпочинку; відмова - Незадоволений запит користувача Бібліотеки; примірник - Кожна окрема одиниця документа, яка включається у фонд або яка вибуває з нього; річний комплект - Сукупність номерів (випусків) періодичних видань за рік, що приймається за одну облікову одиницю фонду та видачі документів; 4
 5. 5. підшивка (палітурна одиниця) - Сукупність номерів періодичних видань (документів), зшитих, переплетених або скріплених іншим способом у одне ціле, які приймаються за одну облікову одиницю фонду та видачі документів; база даних - Це набір даних, який достатній для встановленої мети та представлений на машиночитаному носії, у вигляді, що дозволяє здійснювати автоматизовану переробку, яка міститься в цій інформації; повнотекстова база даних - Текстова база первинних даних, містить повні тексти документів; рідер (Reader) - Електронний пристрій для читання електронних книг, документів, зовнішній носій; електронний документ - Документ на машиночитаючих носіях, для використання якого необхідні засоби обчислювальної техніки; електронне видання - Електронний документ, який пройшов редакційно - видавничу обробку, призначений для розповсюдження в незмінному вигляді, має вихідні відомості; електронна книга - Книга в електронному форматі, призначена для видачі використання в Інтернет - браузері, на комп'ютері або іншому електронному пристрої, такому як рідер. До електронних документів відносяться документи на знімних носіях (компакт-диски, флеш-карти та ін.); документи, що розміщуються на жорсткому диску комп'ютера (сервері) бібліотеки, доступні користувачам через інформаційно-телекомунікаційні мережі (далі - локальні мережеві документи); документи, що розміщуються на автономних автоматизованих робочих станціях бібліотеки (далі - інстальовані документи); документи, розміщені на зовнішніх технічних засобах, отримані бібліотекою у тимчасове користування через інформаційно- телекомунікаційні мережі на умовах договору, контракту, ліцензійної угоди з виробниками інформації (далі - мережеві видалені документи). 1.6 Основними формами документації для фіксації сумарного обліку є Щоденник роботи. Щоденник роботи Бібліотеки може бути представлений в двох формах: традиційній (на паперовому носії) та електронній (з обов'язковим щомісячним роздрукуванням на паперовому носії). 1.7. Підсумки обслуговування користувачів підводяться в Щоденнику роботи щомісячно. Примітка: Формуляр служить обліковим документом користувача. Він фіксує реєстраційний номер (який зберігається за користувачем до кінця року), прізвище, ім'я, по батькові, вік, інші відомості, а також дати відвідування 5
 6. 6. (в т.ч. продовження по телефону, де зробити відповідну помітку у "Замітка бібліотекаря") та видані документи. У Щоденнику роботи ведеться: -облік читачів за віковим складом (до 15 років (в т.ч. до 6 років та 7 років), з 15 до 17 років, з 18 до 21 року, від 22 років та ін.); юнацтво від 15-21 року, молодь від 22-35 років і професійної приналежності (колгоспники, робітники, службовці, інші (в т.ч. пенсіонери), учні ЗСШ 10- 11 класів (дошкільнята, 1 – 4 кл., 5 – 9кл., керівники дитячого читання, інші - для обліку в дитячому Щоденнику), учні ПТУ + ліцеїв + коледжів + технікумів + студенти Вузів та ін.; -облік відвідуваності, у т.ч. на заходах (діти, юнацтво, молодь та інші) та відвідування Інтернет – кімнати (Інтернет – центру); -облік видачі документів та їх копій; -облік бібліографічних довідок; -облік заходів. 1.8. В Бібліотеках, що обслуговують користувачів, сумарний облік статистики здійснюють завідувачі та бібліотекарі. В їх посадових інструкціях обов'язково фіксуються ці обов'язки і відповідальність за достовірність наданої інформації. 1.9. Контроль обліку статистичних даних у Бібліотеці щотижня здійснює завідувач. 1.10. Завідувачі, бібліотекарі, які відповідають за організацію обліку у Бібліотеці, несуть персональну адміністративну відповідальність у разі виявлення недоліків в обліку обслуговування користувачів, які спричинили надання недостовірної статистичної інформації та спотворення офіційної статистичної звітності закладу у відповідності зі ст. статті 20. Відповідальність за порушення законодавства про державну статистику згідно Закону України Про внесення змін до Закону України "Про державну статистику" № 1922-III від 13 липня 2000 року. 1.11. В бібліотеці встановлюються такі строки звітності: -щомісячні, не пізніше 5 числа наступного місяця, згідно Щоденника роботи, завідувач Бібліотеки надає статистичні дані (в наростаючому порядку) до Черкаського районного організаційно-методичного центру бібліотечної та краєзнавчої роботи (далі – РОМЦ БКР); -щоквартальні, не пізніше 5 числа наступного кварталу, завідувач Бібліотеки надає статистичні дані з обліку обслуговування користувачів бібліотеки за минулий період (в наростаючому порядку) до РОМЦ БКР; 6
 7. 7. -щорічний, не пізніше 5 січня, завідувач Бібліотеки надає до РОМЦ БКР статистичний та текстовий річний звіт та заповнює форму 6-НК. 2. ОБЛІК КОРИСТУВАЧІВ 2.1. Поняття "користувач бібліотеки" розглядається як узагальнююче - фізична або юридична особа, що користується послугами Бібліотеки: читач, відвідувач заходу, абонент та користувач, який звертається до Бібліотеки через електронні інформаційні мережі і до сервера Бібліотеки через Інтернет. Воно може бути застосоване до всіх фізичних або юридичних осіб, що користуються будь-якими послугами Бібліотеки. 2.2. Загальна кількість користувачів буде складатися з суми що звертаються в Бібліотеку: читачів, абонентів, відвідувачів заходів і користувачів, що звертаються в бібліотеку через електронні інформаційні мережі. 2.3. Одиницею обліку є особа, зареєстрована в картці реєстрації читача в картотеці/зошиті обліку реєстрації читачів або формулярі читача. 2.4. Одиницею обліку користувачів, що звертаються в бібліотеку через електронні інформаційні мережі, є код (IP-адреса) користувача (особи або організації), зафіксованої на сервері статистичних даних Бібліотеки. Облік загального числа користувачів, що звертаються в Бібліотеку через електронні інформаційні мережі, здійснюється за кількістю неоднакових кодів (IP-адреса) осіб та організацій, зареєстрованих на статистичних даних в бібліотеці "Віртуальна довідка". 2.5. Облік користувачів ведуть завідувачі, бібліотекарі Бібліотеки, які займаються обслуговуванням користувачів. 2.6. Підставою для обліку користувачів у Бібліотеці є їх звернення в даний заклад з метою отримання, повернення документів, продовження строків користування ними, отримання довідки, відвідування заходу. 2.7. Запис проводиться у відповідності з Правилами користування бібліотекою. Основним обліковим документом є читацький формуляр або картка реєстрації читача. 2.8. Кількість користувачів Бібліотеки визначається на підставі реєстраційних даних запису та перереєстрації за поточний рік в даному закладі. Облік ведеться згідно з порядковим номером запису або перереєстрації користувачів цієї Бібліотеки. 2.9. Обслуговування користувачів Бібліотеки здійснюється тільки після попереднього запису в Бібліотеку. 2.10. Перереєстрація користувачів проводиться щорічно з 2 січня. 7
 8. 8. 2.11. Облік користувачів у Бібліотеках здійснюється для встановлення обсягів діяльності, визначення загальної кількості користувачів, збереження документів Бібліотеки та підтвердження групи оплати бібліотечних працівників. 3. ОБЛІК ВІДВІДУВАНЬ (ЗВЕРНЕНЬ) 3.1. Відвідування - це звернення читача до Бібліотеки за отриманням літератури, бібліографічною інформацією або з іншою метою відповідно з функціями, виконуваними Бібліотекою. 3.2. Поняття "звернення" відображає нове явище бібліотечного життя - не тільки фізичний прихід людини до Бібліотеки, а й звернення до неї через Інтернет. 3.3. Одиницею обліку відвідувань є одне відвідування Бібліотеки, перереєстрація, отримання, повернення документів і продовження строків користування, отримання довідок і консультацій, робота з довідково-бібліографічним апаратом, участь у масових заходах, що проводиться Бібліотекою, пошук інформаційних ресурсів в Інтернеті, звернення до електронної бібліотечно-інформаційної мережі і т.д., зареєстрованої в документації, прийнятої в Бібліотеці (формуляр читача, Щоденник роботи). 3.4. Відвідування є кількісним показником бібліотечної статистики, що характеризує обсяг роботи Бібліотеки і читацьку активність. 3.5. Статистика звернень до сайту Бібліотеки ведеться з допомогою спеціальних сервісів (лічильників), призначених для зовнішнього незалежного вимірювання відвідуваності сайту. Лічильник обліку звернень Бібліотеки знаходиться на всіх сторінках сайту. 3.6. Облік звернень на сайт Бібліотеки здійснює завідувач (бібліотекар) щоквартально при складанні квартальних та річних статистичних звітів роботи закладу. 3.7. Облік відвідувань Бібліотеки ведуть щодня в Щоденнику роботи. 3.8. Облік відвідувань на масових заходах входить у загальне число відвідувань Бібліотеки. 3.9. Облік відвідувань на заході, проведеному поза Бібліотекою, здійснюється у третій частині Щоденника роботи. 4. ОБЛІК ВИДАЧІ ДОКУМЕНТІВ ТА ЇХ КОПІЙ 4.1. Одиницею обліку видачі для всіх видів видань та їх копій є примірник документа. 4.2. Одиницею обліку видачі періодичних видань є примірник або підшивка. 4.3. Облік видачі копій та документів з виставки входить у загальну кількість виданих документів. 4.4. Облік видачі документів з виставки може здійснюватися шляхом позначення кількості виданих з виставки книг в Щоденнику роботи (і/або 8
 9. 9. Паспорті книжкової виставки) шляхом щоденного спостереження та проставлення рахункових паличок (від 1 до10) в аркуші зошита) щоденної статистики протягом всього терміну експонування виставки. 4.5. У Паспорті книжкової виставки (Додаток 1) облік ведеться за такими параметрами: - дата експонування виставки; - назва виставки (допустимо вказувати підрозділи виставки); - кількість представленої літератури; - кількість виданої літератури; - П.І.Б. відповідального, який готував виставку. Взяті з виставки книги записуються в читацький формуляр (робляться відповідні позначки) і зазначаються в Паспорті книжкової виставки. Після закінчення експонування виставки загальна кількість виданих книг заноситься в Щоденник роботи. 4.6. Облік видачі копій документів здійснюється окремо і входить у загальну кількість виданих документів. 4.7. Облік видачі копій документів незалежно від виду носіїв ведеться так само, як облік примірника оригіналу: 4.7.1. Копії багатосторінкових документів враховуються як один екземпляр. 4.7.2. Одиницею видачі друкованої копії електронного документа (через принтер) є примірник. 4.7.3. Одиницею видачі електронної копії друкованого документа (через сканер) є примірник. 4.7.4. Одиницею видачі електронної копії електронного документа (1 файл) є примірник. 4.8. Облік видачі документів здійснюється за кількістю виданих екземплярів, зареєстрованих у формулярі користувача. Видача копій документів фіксується у формулярі користувача. 4.9. Видача неопублікованих матеріалів, що містяться в окремій папці (збірки ксерокопій публікацій з якоїсь теми, персони тощо) враховується за кількістю папок, виданих користувачу. 4.10. Видача аудіокасет, відеокасет, електронних видань враховується за кількістю виданих касет, дисків, електронних видань. У документах на флеш-картах і зовнішніх носіях (рідерах) як один екземпляр і одна назва враховує кожний цілісний твір, що має самостійний заголовок. Видача електронних видань на самостійному носії (дискета, диск, флеш-карта) враховується за кількістю виданих примірників. 9
 10. 10. 4.11. Видача комплектів аудіокасет, відеокасет, електронних видань, які об’єднані спільною назвою, обліковується за кількістю дисків, касет, електронних видань в комплекті. 4.12. Видача аудіо - чи відеодокументів, електронних видань, що є додатком до творів друку (книги, журналу), не враховується. 4.13. Продовження терміну читання книги на прохання читача (в т.ч. і по телефону або через сайт) розглядається як нова видача. 4.14. В читальних залах з відкритим доступом до фондів ведеться облік видачі шляхом підрахунку книг, знятих читачем для роботи з полиць, які повертаються після використання бібліотекарю та зафіксованих у формулярі читача. 4.15. Обліку підлягають всі види документів, які видаються користувачеві у Бібліотеці, як з підсобного фонду, так і з основного фонду, документи, отримані з єдиного фонду РОМЦ БКР, інших бібліотек по МБА, а також через електронні інформаційні мережі. 4.16. Облік загального числа виданих документів в Бібліотеці проводиться підсумовуванням кількості примірників, зареєстрованих в Щоденниках роботи. 4.17. Поняття "перегляд" вводиться новою категорією в поняття обліку бібліотечної видачі - 1 перегляд сторінки бібліотечного сайту прирівнюється до одиниці обліку видачі документа і фіксується рахунковим сервісом Бібліотеки, встановленим на кожній сторінці сайту. Облік переглядів (електронної книговидачі) веде кожна Бібліотека, яка має свій електронний ресурс. 4.18. Облік електронних книг (документів), що надійшли у фонд Бібліотеки та розміщених на електронний пристроях для читання електронних книг рідер (Reader), ведеться у інвентарній книзі (аудіовізуальні документи і електронні видання). 5. ОБЛІК ДОВІДОК 5.1. Під бібліографічною довідкою розуміється відповідь на конкретний запит, повідомлений усно (за телефоном або особисто) або в письмовій формі. 5.2. Контроль за врахуванням довідок в Бібліотеці здійснюють щоквартально. 5.3. Обліку підлягають довідки, незалежно від способу їх передачі (поштою, в тому числі і електронною, телефоном, при безпосередньому контакті з користувачем): - тематичні; - на уточнення бібліографічних даних; - фактографічні; 10
 11. 11. - адресно-бібліографічні; - оглядово-аналітичні. 5.4. Обліку підлягають також методичні консультації по роз’ясненню правил користування бібліотекою, з використання інформаційних видань та довідково-бібліографічного апарату, каталогів, покажчиків, баз даних тощо (для запитів орієнтаційного характеру), з методики бібліотечної роботи. 5.5. Облік виконаних довідок і консультацій ведеться в Щоденнику роботи. 5.6. Одиницею обліку є усна або письмова довідка, що містить відомості: - за однією темою; - по одному уточненому бібліографічному записі; - по одному встановленому виданні; - по одному встановленому факті; - усна або письмова методична консультація по одному питанню. 5.7. Облік тематичних довідок проводиться за кількістю виконаних тематичних запитів у вигляді бібліографічних списків або тематичних добірок по одній темі. 5.8. Облік довідок на бібліографічне уточнення проводиться за кількістю уточнюючих бібліографічних записів незалежно від кількості уточнюючих елементів в одному запису. 5.9. Облік адресно-бібліографічних довідок ведеться за кількістю документів, наявність яких у фонді Бібліотеки потрібно встановити. 5.10. Облік разових фактографічних довідок ведеться за кількістю виявлених (встановлених) фактів статистичного, адресного, топографічного, біографічного, хронологічного та іншого характеру. 5.11. Облік оглядово-аналітичних запитів ведеться за кількістю довідок, що включають оглядово-аналітичні матеріали (при виконанні аналітичних запитів). 5.12. Переадресовані запити як виконані не враховуються. 5.13. Адресний запит, що потребує бібліографічного уточнення, вважається за одну одиницю обліку і враховується як уточнюючий. 5.14. Тип виконаної довідки може не відповідати типу запиту в разі, якщо відповідь на запит фактографічного характеру рекомендується література по темі. У цьому випадку запит враховується як тематичний. 5.15. Облік довідок "Віртуальна довідка" здійснюється за допомогою електронного лічильника статистики на сервері статистичних даних порталу в архіві оператора довідки-співробітника Бібліотеки. СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ 11
 12. 12. Читаність. Показник інтенсивності читання. Середнє число книг, видане одному читачу в рік, вираховується шляхом ділення кількості виданих за рік документів (К) на число читачів, зареєстрованих за рік (А), тобто Ч=К:А Відвідуваність. Показник характеризується активністю відвідувань читачами бібліотеки. Вираховується шляхом ділення числа відвідувань за рік (В), на число читачів за єдиним обліком (А), тобто В= В:А Обертаність. Характеризує степінь використання книжного фонду. Вираховується шляхом ділення кількості книговидач за рік (К) на кількість книжкового фонду бібліотеки (Ф), тобто Об=В:Ф Книгозабезпеченість. Показник характеризує величину книжкового фонду по відношенню до числа читачів, тобто його достатність. Вираховується шляхом ділення кількості документів, що є в бібліотеці на кінець року (Ф) на число зареєстрованих читачів (А), тобто К=Ф:А Статистичні спостереження дозволяють реалізовувати маркетингову стратегію бібліотечного обслуговування, посісти впевнену позицію на ринку бібліотечних послуг. Додаток 1 Паспорт книжкової виставки "________________________________" 1. Тип виставки, форма_______________________________________ 2. Читацька адреса__________________________________________ 3. Термін функціонування____________________________________ 4. Місце експонування_______________________________________ 5. Характеристика книжкової виставки: 5.1. Структура книжкової виставки (цитати, розділи, звернення, предметна атрибутика)____________________________________ 5.2. Представлені на виставці документи: Всього_____ у т.ч. с/п хар____,природ._____,с/г+техніка______,мистецтво+спорт______, художня+літератузн.+мов.______, краєзнавчі______, бібліогр.____, періодичні______. 5.3. Зворотний зв’язок з користувачами (анкети, відгуки, малюнки, вікторини, тощо)________________________________________ 6. Заходи з популяризації видань (реклама, інформація, презентація, масові заходи)__________________________________________ 7. Ефективність книжкової виставки: Всього видано____у т.ч. с/п хар____, природ.____, с/г+техніка_____, мистецтво+спорт_____, художня+літератузн.+мов._____, краєзнавча_____, бібліогр.___, періодичні_____, під час масових заходів________. 12
 13. 13. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ І РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Бібліотечна статистика. Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000 Система стандартів з Інформації, бібліотечної та видавничої справи. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ua.convdocs.org/docs/index-46960.html. вільний (дата звернення 27.01.2014). – Мова укр. – назва з екрана. Василенко О. Бібліотечна статистика в Україні: досвід і перспективи реформування (1992-2003) / О. Василенко. // Бібліотечний вісник: наук. - теорет. та практ. журн./ Нац. б - ка України ім. В.І.Вернадського НАН України. - Киiв, 1993 - 2005. – N 1 - С.6-13. Сапрыкин Г. Показатели эффективности работы библиотеки: сравнительный анализ / Г. Сапрыкин. // Бібліотечний форум України: інформаційний журнал. Заснований у 2003 р.- Донецьк. - 2005г. N 2 - С.5-7. Справочник библиотекаря / науч. ред. А.Н. Ванеев, В.А. Минкина. - з изд., перераб., и доп. - СПб.: Профессия, 2006. - 496с. 13
 • ssuser333254

  Nov. 15, 2016
 • ssusere0d657

  Mar. 25, 2016
 • SvetlanaZikun

  Feb. 17, 2016
 • TetianaFM

  Mar. 25, 2015

Порядок обліку статистичних показників роботи бібліотеки (Інструкція для працівників бібліотек)

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

19.573

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

722

Befehle

Downloads

81

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

4

×