Bir Rönesans ressamı: Rafael

Oguz Bülbül
Oguz BülbülŞu okulda öğrenci: Selçuk Üniversitesi um Akarsubaşı Yazılım
RAFFAELLO
Işık ve Doğallığın Ustası
15.04.2017 – Dünya Sanat Günü
1- Rönesans ve Hümanizm
2- Çağdaşları
3- Rönesans İnsanı
3- Hayatı
4- Eserleri
- Perugia Dönemi
- Floransa Dönemi
- Roma Dönemi
5- Önemi
“Zamanı gelen düşüncenin gücüne hiçbir ordu karşı koyamaz.” Victor Hugo
RÖNESANS (Yeniden Doğuş)
15. - 16. yüzyıl İtalyası’nda
batı ile klasik antikite arasında sanat,
bilim, felsefe ve mimarlıkta bağın tekrar
kurulmasını sağlayan,
Antik Yunan filozof ve bilim adamlarının
çalışmalarının çeviri yoluyla alındığı,
deneysel düşüncenin canlandığı,
insan yaşamı (hümanizm) üzerine
yoğunlaşıldığı,
matbaanın bulunmasıyla bilginin geniş
kitlelerle paylaşımının arttığı
ve radikal değişimlerin yaşandığı
dönemdir.
- Floransa, Avrupa’nın kültür
merkezidir.
- Yönetiminde Medici ailesi var.
- Güçlü ekonomisi, sanatçı ve
düşünürleri himaye etmesi ile
Rönesans’ın doğduğu yerdir.
- Floransa’da 400 zanaat
atölyesi vardır, yani kasapların
altı katı kadar ‘Bottega’
Rönesansa Etki Eden Düşünceler
Yeryüzü ilgi çekici ve araştırılmaya değer
bir yerdir.
İnsan güçlüdür ve bu gücüyle büyük
başarılar elde edebilir.
Gerçek güzeldir.
Hümanizm, bir doktrinden ziyade tavır
düşünce biçimi olarak öne çıkar.
Sekülerizm
Yeniden doğuş iki anlamı içerir.
- Antik klasik metinlerin tekrar
keşfi, öğrenimi, sanat ve
bilimdeki uygulamalarının
tespitidir.
- İkinci olarak bu entelektüel
aktivitelerin sonuçlarının
Avrupalılık kültürünü genelde
güçlendirmesidir.
Rönesans Hümanizmi;
Yeni bir dünya görüntüsü ve
yeni bir insan ortaya çıkması
açısından kültürel değişimin
mayası olmuştur.
-Etik, tinsel ve estetik açıdan
insan mükemmeliğinin
aranmasıdır.
-Antik mirasla döllenmiş,
geleceğe dönük, özgün bir yol
ortaya koyar.
Rönesans İnsanının Nitelikleri
1. Her şeydeki ilahiliğin sezgisel olarak farkındadır.
2. Çok yönlüdür.
3. Bilgiye açtır
4. Doğaya saygılıdır.
5. Fikirlerini yaşar, savunur ve boyun eğmez.
6. Kozmopolittir: Dante, “benim vatanım tüm dünyadır” demektedir.
7. Rekabet etmeyendir.
RÖNESANS SANATI
VE
ÇAĞDAŞLARI
Sanatta 2 önemli unsur öne çıkar:
1. Yunan ve Roma sanatı formları 1000 yıl sonra tekrar kullanılması ile
klasik sanat anlayışının hakim olması
2. Yeni bulunan perspektif tekniği ile resim ve matematik kurallarını
kağıda üç boyutlu gerçek görünümüyle aktarılması
-Rönesans ile matematik ve
geometri de sanatta
devreye girmiştir.
-Kompozisyonlarda
perspektif, oran, orantı,
simetri, denge, renk ve ışık
önem kazanmıştır.
Rönesans sanatçısının en büyük hedefi
insan vücudunu tanıyabilmekti.
Hem çizgisel
hem de renk
perspektifi
uygulamışlardır.
-Derinlik anlayışıyla ışık ve
renk önem kazanmıştır.
-Yağlı boya tekniğinin
bulunmasıyla renk tonları
zenginleşmiştir.
-Tek noktadan gelen ışık
yerine, her tarafı aydınlık olan
evrensel ışık kullanılmıştır.
-Rönesans resimlerinin çoğu
konusunu ve kaynağını
dinden almaktaydı. (Arz-talep)
-Resim tarzı ise “piramidal
kompozisyondu.”
-Bu tarzda, tabanda
Meryem’in elbisesinin
katlanmış etekleri, üstte ise
başı bulunurdu.
Giotto, 1266-1237
Rönesansın öncü ressamı
Donatello, 1386 - 1466
Botticelli, 1445-1510
Rönesans ile özdeşleşen bir resimdir.
Filippo Brunelleschi, 1377 - 1446
Bir Rönesans ressamı: Rafael
Leonardo Da Vinci, 1452-1519
Rönesansın en önemli özellikleri: Oran ve Denge
Vitruvius Adamı
1485
İnsan vücudunun oranları
Vücut oranlarını görsel bir müzik
kabul eder.
Orantısal armoni evrensel bir
olgudur.
Michelangelo, 1475-1564
Bir Rönesans ressamı: Rafael
Leonardo; her mevsim donmuş karlarla örtülü bir dağ
Michelangelo; her an ateş püsküren bir yanardağ
Raffaello; güneşli bir yaz günü
HAYATI
- 6 Nisan 1483, Urbino
-Babası da Urbino Sarayı’nın
ressamlarındandır.
-8 yaşında annesini,
-11 yaşında babasını kaybeder.
Raffaello Sanzio
-İlk öğretmeni babasıydı.
-Onu kaybedince bir süre evde
çalışmalarını sürdürdü.
-Ressam Pietro Perugino’nun
atölyesine çırak olarak girdi.
-Ustasını en ince ayrıntısına
kadar kopya eden çok başarılı
bir çıraktı.
Palazzo Ducale di Urbino
Sarı tonları,
dingin kompozisyonları
ve ustasının
geniş manzaralarını
benimsedi.
İncelikli ve ölçülü
bir uyum
ortaya koyarak
hocasını aştı.
17 yaşında artık
USTA olmuştu.
Floransa’da
Leonardo ve
Michelangelo gibi
devlerin yaşadığını
fark etti.
1504’te Floransa’ya geldi
ve kendini Rönesans’ın
içinde buldu.
4 yıl kaldığı Floransa’da
Leonardo ve
Michelangelo’nun
çalışmalarını izledi.
Ünleri karşısında
cesaretini yitirmedi ve
onların etkisinde kalarak
sanatına yenilikler kattı.
Antik sanatla çok ilgilendi,
özellikle Masaccio’dan
çok etkilendi.
Önceden beğenmediği
yumuşaklık, sadelik ve
yalınlık konusunda
kendini geliştirdi.
1508’de Papa
2.Julius Roma’ya
davet etti.
Dairesinin
salonlarını
süslemekle
görevlendirdi.
Signorelli ve Sodoma ile
çalışmaya başladı.
2.Julius Raffaello’nun
resimlerini görünce diğerlerini
uzaklaştırdı.
İlk olarak Papa’nın
kütüphanesini dekore etti.
(Stanza della Segnatura)
En büyük eserlerini Vatikan’da vermiştir.
Çok parlak renkler kullanır, resimleri adeta ışıldar ve çok doğaldır.
37. doğumgününde, 6 Nisan 1520’de Roma’da hayata veda eder.
Görkemli bir cenaze töreniyle verasetinde istediği gibi Pantheon’a gömüldü.
Anıt mezarındaki Madonna heykelini Lorenzetto yapmıştır.
Mezar taşında şair arkadaşı Pietro Bembo’nun mersiyesi yazar.
“Hayatta iken, tabiat, o beni geride bırakacak diye korkardı,
öldükten sonra da ben onunla öleceğim diye korktu.”
RESİMLERİ
1. Erken Dönem Eserleri (Perugia ve Citta del Castello)
Oddi Sunak Arkası
Tempera Tekniği
Casa Santi Madonnası
Fresk tekniği
“Üç Güzeller”
eserinde ustasının
etkisi görülür.
Sarı tonları, dingin
ve geniş manzara
St. George ve
Ejderha Mitosu,
Louvre Müzesi
Yağlı Boya Tekniği
St. Michelle ve
Ejderha,
Louvre Müzesi
Şövalyenin
Rüyası,
National Gallery,
Londra
Pietro Bembo Portresi
Raffaello’nun mezar
taşındaki mersiyeyi
yazan şair
Bir Rönesans ressamı: Rafael
Bir Rönesans ressamı: Rafael
“Kutsal Bakirenin
Evlenmesi”
eseri ile ustasını
aşar ve Floransa’ya
gider.
2. Floransa Dönemi (1504-1508)
İskenderiyeli Aziz CatherinaKaranfiller Madonnası
Leonardo Da Vinci Etkisi
“Güzel Bahçıvan Kız”“Grandük Madonnası”
Michelangelo Etkisi
Michelangelo Etkisi
Raffaello,
dünyaya ait değerleri
kutsal olanın emrinde
kullandığını savunuyordu.
“Kutsal Aile ve Kuzu”
Eserlerinde, ilk bakıştaki
görüntü basit gelse de;
Uyum ve çeşitliliğin
bütünlük içinde
işlendiği görülür.
“St.George ve Ejderha”
Resimlerinde
“Natüralist”
Eserlerin
ik belirtilerini vermiştir.
“Saka Kuşu ve Kutsal Bakire”
Avrupa’da
klasik
ressamlığın
temelini
atmıştır.
“Gölgelik Madonnası”
1508’de
Papa 2.Julius
Raffaello’yu
Roma’ya çağırdı.
“Unicornlu Hanımefendi”
2. Roma Dönemi (1508-1520)
En önemli eserlerini Vatikan’da sergilemiştir.
Vatikan Müzeleri’nde Raffaello’nun fresklerinin yer
aldığı 4 ayrı salon bulunmaktadır.
Michelangelo’nun Sistine Şapeli’ndeki freskleriyle
beraber Roma’da Yüksek Rönesans Dönemine ait en
büyük alana sahip fresklerdir.
1. İmza Salonu
1. İmza Salonu
2. Heliodorus Salonu
3. Borgo Yangını Salonu
4. Constantine Salonu
4. Constantine Salonu
Felsefe Teoloji
Adalet Şiir
Felsefeyi Anlatmanın En Güzel Yolu: Atina Okulu
-Perspektif tekniği kullanılmıştır.
-Antik Çağ’ın büyük filozofları ve
Raphael’in çağdaşları bir aradadır.
-Resmin ana şeması Yeni Eflatuncu
düşünceyi yansıtır biçimde maddi,
zihni ve tinsel olmak üzere üç aşamalı
düzenlenmiştir.
-Alt kısımda maddi bilimlerle uğraşan düşünürler bulunur.
-Sağda Öklit’in merkezde olduğu geometri ve astroloji ile ilgilenenler,
-Solda ise Pisagor’un merkezde olduğu matematikçilerin oluşturduğu doğa
bilimcileri grubu yer alır.
-Merdivenden yukarı çıkıldığında metafizik ve manevi bilimlerle ilgilenen
düşünürler vardır.
-Resmin perspektif merkezi Platon’un elindeki Timaos kitabıdır.
-Merdivende tüm dünyevi işlerden vazgeçmiş halde elindeki notları
okumaya dalmış Kinik Diyojen bulunmaktadır.
-Merdivenin altında yalnız ve düşünceli duran Heraklitos’u sonradan eklemiştir.
-Michelangelo’ya benzeterek ona saygı duruşunda bulunmuştur.
Sanat, felsefe, gökbilim ve
geometrinin ilişkisine işaret
etmek için Batlamyus, Zoroastro
ve Öklit ile beraber kendi
portresini de resme ekler.
-Mekan Antik Yunan Mimarisi etkisi taşır.
-Nişlerde Apollon ve Athena heykelleri bulunmaktadır.
-Apollon, elindeki liriyle ruhsallığın zaferini, ilahi armoniyi simgeler.
-Athena ise akıl, bilgelik ve erdemleri temsil eder.
Kalabalığın arkasında mavi gökyüzüne açılan tonoz hem perspektifteki
dehasını hem de maddi olandan manevi olana oradan da sonsuzluğa giden
yolu Yeni Platoncu akıma uygun olarak resmeder. (1-3-Çokluk)
Resmin merkezinde Platon ve
Aristoteles bulunur.
Platon’un eli göğü (İdealar
Dünyası’nı), Aristo’nunki ise
yeri işaret etmektedir.
Platon’u sembolize eden
portre, Leonardo Da Vinci’nin
ta kendisidir.
Santa Cecilia’nın Vecde Gelmesi
Koltukta Oturan Kutsal Bakire
Son Yapıtı Transfiguration
25 figürüyle kompozisyon,
perspektif ve ışık
arayışlarında vardığı noktayı
ortaya koyar.
MİMARİ ESERLERİ
AZİZ PETRUS BAZİLİKASI
VİLLA MADAMA
PALAZZO PANDOLFINI
PALAZZO VIDONI - CAFFARELLI
RAFFAELLO’NUN ÖNEMİ
Raffaello,
tabiatta sanatı
yükselten şeyi arar.
Dinlendiren renklerle
güzel ve genç kızlar,
cennetten kopmuş
manzaralar sevdiği
konulardır.
Başörtülü Hanımefendi
Renklerin uyumu ile
çok duyarlı bir ruh
sezgisi bulunduğunu
gösterir.
“Raffaello’nun Madonnası,
göklerden yeryüzüne iner
haldedir.”
Onun çizgilerinden bir
iyimserlik yükselir.
Durgun ruhunun
iki niteliği;
sadelik ve içtenliktir.
Hezekiel’in Rüyası
Galatea’nın Zaferini
tamamladığında bir saray
adamı bu kadar güzel bir
modeli nereden bulduğunu
sorar.
Kafasındaki düşünceyi
izlediğini söyler.
Galatea’nın Zaferi
Eserlerinin görünürdeki
basitliği;
-derin bir düşünmenin,
-dikkatli bir hesaplamanın,
-sanatsal bir bilgeliğin
sonucudur.
Napoli Kraliçesi
Raffaello,
Tanrısal güzelliğin
en yüksek temsilcisi
kabul edilir.
San Sisto Madonnası
Onun fırçası değdiği her yeri
güzelleştiriyordu.
Kendinden önce gelen
ressamların fizyonomi ve
anatomi bilgisine sahipti ve
bunların sentezini başarıyla
yapmıştı.
Değirmenci Kız
Tablolarından ışık demetleri fışkırıyor gibidir.
Tablolarının konuları da genelde iç açıcıdır.
Hafiflik, sevinç, ahenk ve ışık taşmaktadır.
Galatea gibi zaferler
kazanmanız dileğiyle…
TEŞEKKÜRLER
1 von 97

Recomendados

Humanism, Renaissance Art and Architecture von
Humanism, Renaissance Art and Architecture Humanism, Renaissance Art and Architecture
Humanism, Renaissance Art and Architecture Pinecrest Academy Nevada
10.8K views166 Folien
Classical art von
Classical artClassical art
Classical artGary Freeman
5.7K views82 Folien
Introducción al arte romano von
Introducción al arte romanoIntroducción al arte romano
Introducción al arte romanoPepito Barrientos
3K views41 Folien
History of Painting (Cave Paintings) von
History of Painting (Cave Paintings)History of Painting (Cave Paintings)
History of Painting (Cave Paintings)Nicca Mischelle Francisco
2.3K views8 Folien
Lecture, Ancient Greece von
Lecture, Ancient GreeceLecture, Ancient Greece
Lecture, Ancient GreeceLaura Smith
5.5K views33 Folien
HISTORY: Baroque and Rococo von
HISTORY: Baroque and RococoHISTORY: Baroque and Rococo
HISTORY: Baroque and RococoArchiEducPH
4.4K views48 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Greek Art von
Greek ArtGreek Art
Greek ArtGary Freeman
19.7K views109 Folien
Greek Art and Architecture von
Greek Art and ArchitectureGreek Art and Architecture
Greek Art and ArchitectureGreg Sill
38.4K views12 Folien
Powerpoint mannerism and baroque von
Powerpoint   mannerism and baroquePowerpoint   mannerism and baroque
Powerpoint mannerism and baroquemrsdaniels
19.8K views48 Folien
Greek Architecture von
Greek ArchitectureGreek Architecture
Greek ArchitectureWestchester Community College
2.5K views70 Folien
Greek Sculpture von
Greek SculptureGreek Sculpture
Greek Sculpturemfresnillo
17.5K views24 Folien
GREEK ARCHITECTURE von
GREEK ARCHITECTUREGREEK ARCHITECTURE
GREEK ARCHITECTUREAbhishek Mewada
1.6K views29 Folien

Was ist angesagt?(20)

Greek Art and Architecture von Greg Sill
Greek Art and ArchitectureGreek Art and Architecture
Greek Art and Architecture
Greg Sill38.4K views
Powerpoint mannerism and baroque von mrsdaniels
Powerpoint   mannerism and baroquePowerpoint   mannerism and baroque
Powerpoint mannerism and baroque
mrsdaniels19.8K views
Greek Sculpture von mfresnillo
Greek SculptureGreek Sculpture
Greek Sculpture
mfresnillo17.5K views
HISTORY: Etruscan Architecture 2.0 von ArchiEducPH
HISTORY: Etruscan Architecture 2.0HISTORY: Etruscan Architecture 2.0
HISTORY: Etruscan Architecture 2.0
ArchiEducPH4.4K views
Leonardo da vinci von Usman Arif
Leonardo da vinciLeonardo da vinci
Leonardo da vinci
Usman Arif2.1K views
White temple and ziggurat OF UR von ganapathy mohan
White temple and ziggurat OF URWhite temple and ziggurat OF UR
White temple and ziggurat OF UR
ganapathy mohan7.9K views
HISTORY: Greek Architecture (Minoan + Mycenaean) von ArchiEducPH
HISTORY: Greek Architecture (Minoan + Mycenaean)HISTORY: Greek Architecture (Minoan + Mycenaean)
HISTORY: Greek Architecture (Minoan + Mycenaean)
ArchiEducPH3.9K views
Science in the Ancient Greece von iesmoraleda
Science in the Ancient GreeceScience in the Ancient Greece
Science in the Ancient Greece
iesmoraleda3.9K views
Roman Art von d cason
Roman ArtRoman Art
Roman Art
d cason4K views
Ancient roman art von cequinn1
Ancient roman artAncient roman art
Ancient roman art
cequinn11.1K views

Similar a Bir Rönesans ressamı: Rafael

Atina okulu von
Atina okuluAtina okulu
Atina okuluVural Yigit
1.8K views51 Folien
Atina Okulu von
Atina OkuluAtina Okulu
Atina OkuluVural Yigit
4.6K views51 Folien
Michelangelo Sadece bir Ninja Kaplumbağa mıydı? von
Michelangelo Sadece bir Ninja Kaplumbağa mıydı?Michelangelo Sadece bir Ninja Kaplumbağa mıydı?
Michelangelo Sadece bir Ninja Kaplumbağa mıydı?Oguz Bülbül
1.2K views84 Folien
Dünya resi̇m tari̇hi̇ ve çağdaş sanat akimlari von
Dünya resi̇m tari̇hi̇ ve çağdaş sanat akimlariDünya resi̇m tari̇hi̇ ve çağdaş sanat akimlari
Dünya resi̇m tari̇hi̇ ve çağdaş sanat akimlarihafize
5.2K views30 Folien
DÜNYA RESİM TARİHİ VE ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI von
DÜNYA RESİM TARİHİ VE ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARIDÜNYA RESİM TARİHİ VE ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI
DÜNYA RESİM TARİHİ VE ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARIguestb17e5e
45.2K views30 Folien
sanat akımları von
sanat akımlarısanat akımları
sanat akımlarıhafize
12.3K views19 Folien

Similar a Bir Rönesans ressamı: Rafael(20)

Michelangelo Sadece bir Ninja Kaplumbağa mıydı? von Oguz Bülbül
Michelangelo Sadece bir Ninja Kaplumbağa mıydı?Michelangelo Sadece bir Ninja Kaplumbağa mıydı?
Michelangelo Sadece bir Ninja Kaplumbağa mıydı?
Oguz Bülbül1.2K views
Dünya resi̇m tari̇hi̇ ve çağdaş sanat akimlari von hafize
Dünya resi̇m tari̇hi̇ ve çağdaş sanat akimlariDünya resi̇m tari̇hi̇ ve çağdaş sanat akimlari
Dünya resi̇m tari̇hi̇ ve çağdaş sanat akimlari
hafize5.2K views
DÜNYA RESİM TARİHİ VE ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI von guestb17e5e
DÜNYA RESİM TARİHİ VE ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARIDÜNYA RESİM TARİHİ VE ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI
DÜNYA RESİM TARİHİ VE ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI
guestb17e5e45.2K views
sanat akımları von hafize
sanat akımlarısanat akımları
sanat akımları
hafize12.3K views
maniyerizm-ve-barok-sanatc4b11 (1).ppt von DuYm14
maniyerizm-ve-barok-sanatc4b11 (1).pptmaniyerizm-ve-barok-sanatc4b11 (1).ppt
maniyerizm-ve-barok-sanatc4b11 (1).ppt
DuYm1467 views
Raffaello Sanzio’nun Atina Okulu adlı freski (resmi) 13 Ağustos 2021 no. 56 (... von menemenazdacorba
Raffaello Sanzio’nun Atina Okulu adlı freski (resmi) 13 Ağustos 2021 no. 56 (...Raffaello Sanzio’nun Atina Okulu adlı freski (resmi) 13 Ağustos 2021 no. 56 (...
Raffaello Sanzio’nun Atina Okulu adlı freski (resmi) 13 Ağustos 2021 no. 56 (...
menemenazdacorba46 views
1_2.hafta.pdf von deha11
1_2.hafta.pdf1_2.hafta.pdf
1_2.hafta.pdf
deha111 view
VİRANŞEHİR ANADOLU LİSESİ von Ömer Akkaş
VİRANŞEHİR ANADOLU LİSESİVİRANŞEHİR ANADOLU LİSESİ
VİRANŞEHİR ANADOLU LİSESİ
Ömer Akkaş628 views
12 İyon kenti, 12 Düşünür von Vural Yigit
12 İyon kenti, 12 Düşünür12 İyon kenti, 12 Düşünür
12 İyon kenti, 12 Düşünür
Vural Yigit4.4K views
Akimlar von mali590
AkimlarAkimlar
Akimlar
mali590898 views
Barok Sanati (Resim, Heykel, Mimari) von TungaKaanKocaba
Barok Sanati (Resim, Heykel, Mimari)Barok Sanati (Resim, Heykel, Mimari)
Barok Sanati (Resim, Heykel, Mimari)
TungaKaanKocaba2.1K views
Kadin Filozoflar von ymb
Kadin FilozoflarKadin Filozoflar
Kadin Filozoflar
ymb16.6K views
Batı EdebiyatıNda Edebi AkıMlar... von derslopedi
Batı EdebiyatıNda Edebi AkıMlar...Batı EdebiyatıNda Edebi AkıMlar...
Batı EdebiyatıNda Edebi AkıMlar...
derslopedi11.8K views

Bir Rönesans ressamı: Rafael

Hinweis der Redaktion

  1. Yeryüzü ilgi çekici ve araştırılmaya değer bir yerdir. İnsan güçlüdür ve bu gücüyle büyük başarılar elde edebilir. Gerçek güzeldir. Bu anlayışlara bağlı olarak da yaşadığımız dünya o kadar ilgi çekici bir yerdir ki, 'Başka dünyaları düşünmenin hiçbir anlamı yoktur' anlayışı hakimdir. Hümanizm. Eski dönemlerde olduğundan farklı olarak bireyci bir hümanist anlayış başlamıştır. Sekülerizm
  2. Yeryüzü ilgi çekici ve araştırılmaya değer bir yerdir. İnsan güçlüdür ve bu gücüyle büyük başarılar elde edebilir. Gerçek güzeldir. Bu anlayışlara bağlı olarak da yaşadığımız dünya o kadar ilgi çekici bir yerdir ki, 'Başka dünyaları düşünmenin hiçbir anlamı yoktur' anlayışı hakimdir. Hümanizm. Eski dönemlerde olduğundan farklı olarak bireyci bir hümanist anlayış başlamıştır. Sekülerizm
  3. Yeryüzü ilgi çekici ve araştırılmaya değer bir yerdir. İnsan güçlüdür ve bu gücüyle büyük başarılar elde edebilir. Gerçek güzeldir. Bu anlayışlara bağlı olarak da yaşadığımız dünya o kadar ilgi çekici bir yerdir ki, 'Başka dünyaları düşünmenin hiçbir anlamı yoktur' anlayışı hakimdir. Hümanizm. Eski dönemlerde olduğundan farklı olarak bireyci bir hümanist anlayış başlamıştır. Sekülerizm