Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
r*
44

Y_  :4
P. : , r. 

-s

a Y 'I *`r

{L ) f# 
JJH. ` I H*
i4. ` J ` -

ALS/ LAM

MALL
uí xí

. r-__. í : w: ; i í' _ I 4-1" à. 

. ..__

. cg g v ***f s, ft ' 4
05
07
08

ãoàiíoJI

6159-01' 

üLoàáJlq ru. _g. o.nJJ| 
algun mmm. .
.a _5
` tx" I". .. 
pa@ “Q-k . .x m. . . 
 - -EL*/1ãv
` ~ f
05

CLoALIoJI

übmílwwg-mb'xLOlbjá-4JLQU1C)LiD2~DJ| übíU-odQ-omwl
LJLQAQJI J_4.c _JLg_L'i'. LJLg ! mga QLMQXJIJ_ : AJ . fu...
`F>KY ` f _ (
1219?? " Luwlbhuív (Q, 
»L. _r, , MARTWMEAIDE I
07

êñq-OJ' 

íomüibm4dà4m44oooauWrLw| é`xJíow dwrmJ-LLUI 84044
EJUíIàIJ-I-OIQLCB-à-! O-DXD-clü-I-UlêumcllosJlowJ-oLLuLoJJ...
üLoaàJIq rng-oníül

ug;  üLuJjla 94 hilum QJàIAJI rtppgnliJl al; 
?nauuwi om üjlmtyrnmílggkgífgjjg] cSLoáZJI 0149131
; ...
` wi; 
fm( . f
`
amp, naru: : yu. .

4,11*
0 / á/ r/ 

_a 9 . 

wn, ã_. ñáaaa_m

 

t

vx

/ ü/ . . z

vvi w , 

TS

. L. «í . ..
, 
,
elgJJI usum)

fxguyuüqignljlxíiüjqiwbjuoh 'tupgüjiulgLuLojiudg v
ubuuwbígupiékogwigomigyuluàggvüiümuuíilmímo
ian3430 (ILL...
;nlg m Il

. y. &QQIIQIA-mg! Ilbnünügmggjüãílríl . .rant-Iriga suL-lula. n. .,. ... xg`

ilap-nl

 

míngumnçllrmmb. :4...
ülalJJJoJI
n01

 

7696 m2

Hyper Market
?LAN JqAJI

tcçüüãílbnihêu-opoããOOodgumo-Lcmm
Coffee iLóiawmwuJcumnu-áuuáwoho4mcuhumnoiI
. uugjgJlubLoíJfxuuoLbqj emm ; Ip...
«wai ; Ki ` m* . A w. ,

. . n. ; q - r_ v 

, _ : -ao-ma

. neuJuH

r; ~ ~ v ~ ~ . -z »- w; mmm*

; M @ay @q (éaj...
, V 
l, M'

UgJILçoJI

514033 1113130

unga ang Q_o. U.uoJJJ. LL0J| rDLo1[-Lmg1LJ| J1-. L3 J-Düeülogmjctg
ung@ Lmlcuuquby...
, . x 1 a ~s ~ ~ ~ ~ 1* 7 a u 3
1 ; " ` `. f
11 . 1 ` , s p q A a . . o A . 3 i
1. 1 1-1eíaaaymcamm“mcam1acaca1-z1 ...
7

, ,

Jqíll JqaJI

, AMCLáLuLou}; lau.4ggJlk}L9_o. dLé_bmjqàJllàmg_übLp_nj
3 . uumàpjgwmyulqíuuqmumuummlumgu@ummm
Jmuou...
T -r ~ rwíw - - - - . . M” ~ ~ 5 ~

-1 

  

:1111 0113111011@ 01101 m1@ 411 411 112 I: 

, s . 3 -1-

 

  

 

IQ' I ...
3,101.11 ; gs1
ronuaogüLoag'

 
 
 
 
 
 

mamuhay-o 84101341 1270 125-841-o1-'Lo59U-. .L4e9ILüubLum 1.094
 19m 13.0...
!Humour-anaa r1 on o; _ v
0.0.1 00 0.4 0. 050:. aa n: 0. tyrvoiavvva: n'co1911-5401301!'oc-wnzvasíax-'vaiva
.1 V _ 6305...
15.1* üJI 195J1
ãjáLó 10.11.1010
01111515510 3üfLü1lulcã1ül1JlvmlàoJlqmnLlc1oJlãiüoLolUü-üà

 ülyocgínlà LCLDQJJQJJI "mig...
11

n mow
1.. n. ..”
v a me 'v! 

ua : macau
sa r1: w

masanay

31:1

51s

/ x

Casual 84 dining
Mall Services

o1evewe10...
Llg_o, oll_uJJl
/ ALAM

ALL

JLGLII 1.0.11: Jb
Dar Sama Real Estate
23339463 - 23339462 - 23839461

m0b. :699302l3
Al Salam Mall, Salmiya, Kuwait
Al Salam Mall, Salmiya, Kuwait
Al Salam Mall, Salmiya, Kuwait
Al Salam Mall, Salmiya, Kuwait
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Al Salam Mall, Salmiya, Kuwait

1.534 Aufrufe

Veröffentlicht am

Recently Opened Shopping Mall in Salmiya with Lulu Hypermarket, RIVA , ICONIC, Cafes - COSTA, ESQUIRES, Kids Zone - Funcity, Fit 4 Fun, PARFOIS,
Electronics - SAMSUNG, ON TIME,
Perfumery - Perfumes
Restaurants - Tea Garden
Food Court and much more...

Veröffentlicht in: Immobilien
 • Hi there! I just wanted to share a list of sites that helped me a lot during my studies: .................................................................................................................................... www.EssayWrite.best - Write an essay .................................................................................................................................... www.LitReview.xyz - Summary of books .................................................................................................................................... www.Coursework.best - Online coursework .................................................................................................................................... www.Dissertations.me - proquest dissertations .................................................................................................................................... www.ReMovie.club - Movies reviews .................................................................................................................................... www.WebSlides.vip - Best powerpoint presentations .................................................................................................................................... www.WritePaper.info - Write a research paper .................................................................................................................................... www.EddyHelp.com - Homework help online .................................................................................................................................... www.MyResumeHelp.net - Professional resume writing service .................................................................................................................................. www.HelpWriting.net - Help with writing any papers ......................................................................................................................................... Save so as not to lose
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Al Salam Mall, Salmiya, Kuwait

 1. 1. r* 44 Y_ :4 P. : , r. -s a Y 'I *`r {L ) f# JJH. ` I H* i4. ` J ` - ALS/ LAM MALL
 2. 2. uí xí . r-__. í : w: ; i í' _ I 4-1" à. . ..__ . cg g v ***f s, ft ' 4
 3. 3. 05 07 08 ãoàiíoJI 6159-01' üLoàáJlq ru. _g. o.nJJ| algun mmm. .
 4. 4. .a _5 ` tx" I". .. pa@ “Q-k . .x m. . . - -EL*/1ãv ` ~ f
 5. 5. 05 CLoALIoJI übmílwwg-mb'xLOlbjá-4JLQU1C)LiD2~DJ| übíU-odQ-omwl LJLQAQJI J_4.c _JLg_L'i'. LJLg ! mga QLMQXJIJ_ : AJ . fumgoJl @Lin @Lugo @Jul09 mLosLwul 9.1343 9.1} 319.09 . lLLópJJ iaaàoJl QgLgíJIg ds m; Lee _à IrLQiñUILL/ IJOKJJIQ mam J' Hqxdjàmnküàuü” êJLülooüa-óqodàlàuouumCUíàLxQQJJJJJJCLUELoQCLJ-LUJEJILMQ galícqogmamuajgjünmjqgqmgLHgblygaLboJCJJLLoJIruJLLu magmamana@@Iuzewpnnàmumlmaalquaámml QUWQJJLQILmQULQEQJQQUIàLQLXaJIQJJlOILMUILJIJLJQJVQJLLQQ UQLQoJIUíapltpmgnquljlgmmàígumlmuoàhgulüxlgmí@ umiinit» mis-JI mm 04 «mmm ummm uLoJJJLmm; uwi! fOJl-íUü-ükog-íñLodijübblLounnaLoixdmHüJlfu-CLBOJIQ @AyIQbLLUIjAuoJáLAQgQDLULOQKM-DLMIQMMIQKLmQUI Mumlomníll ma@
 6. 6. `F>KY ` f _ ( 1219?? " Luwlbhuív (Q, »L. _r, , MARTWMEAIDE I
 7. 7. 07 êñq-OJ' íomüibm4dà4m44oooauWrLw| é`xJíow dwrmJ-LLUI 84044 EJUíIàIJ-I-OIQLCB-à-! O-DXD-clü-I-UlêumcllosJlowJ-oLLuLoJJm emm» CLJJQlQgJ &Join; 3433099410@ {QJJDJI (9944)! U_u LUJLLQJI {OJLw mamlgngulaoamnugm ; mqkgglgmlonamunçmmcnm L0$. u3Líl_9J1uL3uJ.2IL_fLJJQ-0JD9J ómlàsàbmlomonxLotlmn @büoilq (naman pm amanu 942100 cLmag 3.11 aj 5QLULOJVgQULOb. QXQJLQQ4JLS4UQDLL5J8I0JJQJJIQ. LmJQJQJJAJV ummm! m@ Lo 9.039 (KLJJLLQH {uJLw @uu 9.12 63.011.: ) @may . uymgoJl ALQSJLJUKJLIQUIMQLULC yjidynnmulpgmgam!
 8. 8. üLoaàJIq rng-oníül ug; üLuJjla 94 hilum QJàIAJI rtppgnliJl al; ?nauuwi om üjlmtyrnmílggkgífgjjg] cSLoáZJI 0149131 ; mmm on: Uban JJLC @si uLon 0-11 : Lum uJSoJI ” " le nam' _ 'I Lab 59mm rmmnJJIq ü_wnj. nJlügbq. ü+oJlsJlj, glioJlLzà. óíqoñjífx_o uownüumlübubhfxo Lo=3Ii4JuKd0or01144Ul~ EQHILoJUgLàIAJI dqoJIumaíqrv-mãoíwlummmupmàieíbwvwüjçüüum CJIQUJLO 394.9 9.29) kíLpgaLvLoààJl _LcLaoq umm. ! Lammluoamuumurrommínêqieüul Lobáàmwlrommíil üjboodãéLl-í-U-! éíümhío üaalçllãgjlgülàauümlgükíuí-é-Lüí-LH . amin 31mm. ., @omou mgmhal: uLonaJlumiLoblo io): 09.0 mil-uu' 1-69; tiwljgJlümmgpgtíbmylyüljlymlxíólqmüümjgmíhnoüq ojlqjJ gjgnltàgàãülg àJgnJloLonuJl v9.09 dau» 24óà-ooJ-CiofvhJI . So-fmllxbblmfug-oêü 08
 9. 9. ` wi; fm( . f ` amp, naru: : yu. . 4,11*
 10. 10. 0 / á/ r/ _a 9 . wn, ã_. ñáaaa_m t vx / ü/ . . z vvi w , TS . L. «í . .. , ,
 11. 11. elgJJI usum) fxguyuüqignljlxíiüjqiwbjuoh 'tupgüjiulgLuLojiudg v ubuuwbígupiékogwigomigyuluàggvüiümuuíilmímo ian3430 (ILLMQJ! ulgLLLLoJlJ iigpo i *(0 30 UJi 20 U_o ópinji 11 ; pkàuiq/ 'roiO0Oq7O0CLsuuujJuL2umoUJiU¢ngILjigJJiuuQ0J dgbmifuimdggogíoàbmlíizuüaoumagíxmgggm ummulüjigógiàjfxaigbmmLuLmpulqgjlxgüanumügumpi toáijqgmiqegiglàjoiobrobgilgióALmuonJLoJlLulgíLJo tLoLixJ maisagawa@ &OQAJHLCLUQQL 94mm gawi [Lg . uugmi (il-"UNFVIH lam. . CD mum a . L i mmm . gali are: Jawa ; AM X DA ' nnman i/ -zwa érke” **ü-y lawn un; .. ma. . a @Bf-GA iconic z o Q 5 > . a 3 . A w_
 12. 12. ;nlg m Il . y. &QQIIQIA-mg! Ilbnünügmggjüãílríl . .rant-Iriga suL-lula. n. .,. ... xg` ilap-nl míngumnçllrmmb. :4 _pinaguu- n. .,gx| ... ..). ... ..n¢t. nn| 3 . gníijllñlllji . xnausní-_muvm unjlímlhuL umuugumaülbnuggnul! a nu mga utal* u. . _n . .glam L. .! , fjllgqhlll @ung, 33141411 m
 13. 13. ülalJJJoJI n01 7696 m2 Hyper Market
 14. 14. ?LAN JqAJI tcçüüãílbnihêu-opoããOOodgumo-Lcmm Coffee iLóiawmwuJcumnu-áuuáwoho4mcuhumnoiI . uugjgJlubLoíJfxuuoLbqj emm ; Ipààüamm mamam Lounge unngmpbwgàgmwquápjummmànmdummngümmm gbbmçdlààlomgjhí tomas@ G37 G38 Cggmululhyggucígmm umammqwmuiejumiwom maíquicuàitmaám! mítmntmmmaumxamwqéuwmêmssuyeolw daum _. _ * ulaLuLotpogàiLiol/ w LugJHíjhigJlulLgñxíñLuy/ ;JIQII{mp/ Ung a ummqgoJlg JIJIçLUJJIJUIQ mumu umm. .) ggí ü-o3.75u44e9|; .`üã2LuLoJJ@mu-odytcweJ-ouüwgmquumuíq . Euyoiínvlqfuw a v.
 15. 15. «wai ; Ki ` m* . A w. , . . n. ; q - r_ v , _ : -ao-ma . neuJuH r; ~ ~ v ~ ~ . -z »- w; mmm* ; M @ay @q (éajgéajàçénivçég (Ja (éqgçàj 3 , . , ._ l@ A i 1 m : ea @i «a @rf 3} Q. _ . . a a 3%' __ m " ç à Q@ Q@ m@r_.5__-, _~_ (ng (m) (m1 i h V V * " a (z z , w] fx , ' I 1 _ «naman I 4 601 36.06 m2 616 53.64 m2 631 60.97 m2 n** 602 40.13 m2 617 59.78 m2 632 59.49 m2 603 88.12 m2 610 64.30 m2 633 649.05 m2 604-00 36.00 m2 619 75.27 m2 634 846.00 m2 609 _ 55.64 m2 620 78.44 m2 636 64.63 m2 610-11-35 525.07 m2 621 37.04 m2 637 89.26 m2 612 60.33 m2 622 37.94 m2 630 56.33 m2 V Anchor Stores 613 56.17 m2 6H-27 60.30 m2 63940 13.20 m2 Shops 614 41.35 m2 620 61.77 m2 649-50-51-52 3.75 m2 Kiosks 615 47.50 m2 620 58.82 m2 653-54-55-55 3.75 m2 Restaurant/ Cafe lounge , 330 50~3l1m2 357 58139 m2 Stall
 16. 16. , V l, M' UgJILçoJI 514033 1113130 unga ang Q_o. U.uoJJJ. LL0J| rDLo1[-Lmg1LJ| J1-. L3 J-Düeülogmjctg ung@ Lmlcuuqubyujubmm cJLLm uwlmlyxüfxmgíübuuw &11014054 oll 11914340110 1513-8410110 131 uutaümumãeh-Aí unang mmm! ummm; unan 013000 &su-uh; 8410110139 . aJ]. ..Jq_by. J1gu| JlqJ. LLm_“nJIg Cuzmíll
 17. 17. , . x 1 a ~s ~ ~ ~ ~ 1* 7 a u 3 1 ; " ` `. f 11 . 1 ` , s p q A a . . o A . 3 i 1. 1 1-1eíaaaymcamm“mcam1acaca1-z1 . . k ~ ~ ~_ 1 _ «V 1 1 1 1 _I . Au. L . I 1 . . * . ' 1* , . I' 7 ” , u w . 7 r. r. . a a 7 1 1 -5 : sa Pa m. h. 1.115 I WQ* T n n u u f/ 14 @ 5- M 3 _ ~ s y Q. . &si; _ g; 3 . _ _ 5111113 - i *Q* 'ñ 2, _ - w, , _, _. , V_ , , _. .., _, ,fh w m mm @MMM übuuoJI ' l 2 ' K ' MIJ1 61.48m2 M11 61.86m2 __ 1 ' M112 13.1am2 M15 60.35 m2 M03 92.31 m2 M16 53.37 m2 . I MM 151.62m2 _ M17-M21 61.86 m2 .1 M05 56.84 m2 Mn 62.55 m2 ' M05 137.211 m2 M23 61.04 m2 M07 111200 mz M21 855.75 m2 . Maa 60.U0m2 MZS-MH 13.44m2 M03 64.31 m2 M30 86.54 m2 M10 61.313 m2 M31 45.71 m2 Anchor Stores M11 42.23 m2 M32 42.35 m2 Shops - RetaiI M12 61.02 m2 M33 42.25 m2 Kiosks M13 62.55 m2 M34 59.67 m2
 18. 18. 7 , , Jqíll JqaJI , AMCLáLuLou}; lau.4ggJlk}L9_o. dLé_bmjqàJllàmg_übLp_nj 3 . uumàpjgwmyulqíuuqmumuummlumgu@ummm Jmuoummuüxmmlààiamunlêlomfumu-MOOOU-CLLDJ 13 LmJJLiufqmpo48q 46m. _uegl1.`üulgLu. LoJulb. o .641-0110632 qmmmmomumbnusmuàmummwmum
 19. 19. T -r ~ rwíw - - - - . . M” ~ ~ 5 ~ -1 :1111 0113111011@ 01101 m1@ 411 411 112 I: , s . 3 -1- IQ' I I I `al 1, 7 I s" al. ! . * ^ **F ' : a: 4'. : 1.3 -e3 03114411431@ 4311011133 N » ` "' K 501 46.27m2 5111 1035.6(lm2 ” 502413 46.12 m2 510 61.13 m2 _ 504 45.00 m2 520 -21 136020 m2 505 47.24 m2 522 67.27 m2 P FIJG-11 46.12m2 523 _ 73.41 m2 . w 512 43.27 m2 524 73.56 m2 513 52.12 m2 525 85.70 m2 514 53.03 m2 5211 92.50 m2 Anchor Stores 515 64.32 m2 527 41 .30 m2* Kids Fashion 51s 56.34 m2 5211 39.34 m2 Food 00m 7 517 261.55m2 5211-30-31 13.44 m2
 20. 20. 3,101.11 ; gs1 ronuaogüLoag' mamuhay-o 84101341 1270 125-841-o1-'Lo59U-. .L4e9ILüubLum 1.094 19m 13.01 092314119 6.110 1-1-0 752 oJ! 110-100 6.410 1-10 178 UUQJLICIJR; 0131.1@ rDJlS-! b-JJJ-o 9m Lo d-"U (lab-lo ul; 11161111: PU/ LQ g_m.1_JI1`J_m/ '1,! Loàngxnllgalgjlg ü nn-íoJl 6044441031130 09115434311' 6470i 44411 o-LC dJcmuuU-íq 1190110105; (iblis-! Eüouulllg 50341195114151694 ; bagaman vóJbU 20
 21. 21. !Humour-anaa r1 on o; _ v 0.0.1 00 0.4 0. 050:. aa n: 0. tyrvoiavvva: n'co1911-5401301!'oc-wnzvasíax-'vaiva .1 V _ 6305030.. m051.503000502050503050530050.m. ~ h, z . 0. . 1. . . _ - _ . 01 “ ~ ' ' 0. 11- 1Q~11111 911114 @M $110! $111.* (411 ` 4 X 4 4 @M l 1 u 0 1 1 1 1., 1 1 . 1 :1 __ :1 1 . 00050003 070.000.. y? 4 I $ Isa bio hJubhJu-ruhb; "J w1 " ba t: I 0.1 . 1 0. M! 4. V1"? - rr 01.1 10111 14.; 0.1 0.1.1_ 001 1 -' 1 ' ? 7 12113130411 . '1 ' . ' ` 501 110.45m2 510 12s.40m2 " , 502 124.45 m2 511 152.30 m2 V 503 127.53 m2 512 170.30 m2 1 50405 126.00 m2 513 56.04 m2 506 110.45m2 7 514 276.50m2 Ladies (Spa / Gym) 507 105.00 m2 515 169075 m2 Beautv shops and Salons 5011 60.15 m2 516 758.05 m2 Casual Dining sng 10535 m2
 22. 22. 15.1* üJI 195J1 ãjáLó 10.11.1010 01111515510 3üfLü1lulcã1ül1JlvmlàoJlqmnLlc1oJlãiüoLolUü-üà ülyocgínlà LCLDQJJQJJI "mig 911.581 ; MJQJI gi: (íJüIJ . roclhoJl @Uma _3 I. J? ' " d, 1 11 . .. ' w3 `<"-5` y _ i x1* . : a 'xx " x ` 22
 23. 23. 11 n mow 1.. n. ..” v a me 'v! ua : macau sa r1: w masanay 31:1 51s / x Casual 84 dining Mall Services o1evewe10 'u- nu a¢1¢1c¢cvr n -ntzvasaoaoz 501. muaoouas oo asar. abauaudododuosououauo "H, .. ... ... ... .~. ... ..4.u. .m. ..-. ... ..a». ... ... ... ... ... -.. ` 2 1 m" m. 4 m m 1.4.11 . m . m : ::2:: a Fab 4 4 1 L aaa T1J1 TOl-IB 131.58 m2 148.05 m2 151.29 m2 146.04 m2 175.64 m2 TIO TI1 T"? 209.30 m2 342.20 m2 236.15 m2 60.15 m2 45.75 m2 48.47 m2
 24. 24. Llg_o, oll_uJJl / ALAM ALL JLGLII 1.0.11: Jb Dar Sama Real Estate 23339463 - 23339462 - 23839461 m0b. :699302l3

×