Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Nova Presentacio Projecte Sani Infor V1

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 24 Anzeige

Nova Presentacio Projecte Sani Infor V1

Herunterladen, um offline zu lesen

Un projecte fictici elaborat per un grup d'estudiants del Màster d'Educació i e-learning de l'UOC de Catalunya.
Marta Merino Rubio,

Mª Elvira Peris March,

Mª Dolors Queralt Viñals,

Esther Subias Vallecillo,

Núria Vila Vidal

Un projecte fictici elaborat per un grup d'estudiants del Màster d'Educació i e-learning de l'UOC de Catalunya.
Marta Merino Rubio,

Mª Elvira Peris March,

Mª Dolors Queralt Viñals,

Esther Subias Vallecillo,

Núria Vila Vidal

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Nova Presentacio Projecte Sani Infor V1

 1. 1. Formació virtual a mida: una proposta adaptada a la realitat de SavONG
 2. 2. <ul><li>Presentació Sani-Infor S.A. </li></ul><ul><li>Projecte per SavONG: Proposta formativa </li></ul>
 3. 3. <ul><li>1.Presentació Sani-Infor S.A </li></ul><ul><ul><li>Objectius </li></ul></ul><ul><ul><li>Serveis </li></ul></ul><ul><ul><li>Projectes previs d’àmbit sanitari </li></ul></ul><ul><ul><li>Equip de treball </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>Objectius </li></ul><ul><li>Sani-Infor S.A és una empresa amb un gran bagatge en </li></ul><ul><li>l’àmbit sanitari i especialitzada en l’ús de les Tecnologies </li></ul><ul><li>de la Informació i Comunicació en el món educatiu. </li></ul><ul><li>Els nostres objectius : </li></ul><ul><li>Facilitar solucions per afavorir la implantació de sistemes </li></ul><ul><li>de formació en línia. </li></ul><ul><li>Oferir propostes de formació continuada ajustades a les </li></ul><ul><li>necessitats de cada empresa i sector. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Serveis </li></ul><ul><li>Sani-Infor S.A oferta els Serveis : </li></ul><ul><li>Servei de consultoria </li></ul><ul><li>Implantació de sistemes d’e-learning </li></ul><ul><li>Virtualització de propostes formatives </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Projectes previs d’àmbit sanitari </li></ul><ul><li>L’empresa Sani-infor SA ha elaborat projectes d’e-learning en l’àmbit sanitari i en la formació de professionals que realitzen campanyes de prevenció. </li></ul><ul><li>Curs de formació de professionals de la visió a Guatemala, 2001. Adreçat a personal amb formació sanitària amb l’objectiu de difondre pel territori la detecció i tractament d’anomalies visuals. </li></ul><ul><li>Material multimèdia per a pares i mestres de primària sobre disfuncions visuals , 2003. Material de caràcter divulgatiu sobre com detectar possibles alteracions de la visió a edats primerenques per tal de veure la necessitat de dirigir-se a un professional de la visió. </li></ul><ul><li>Virtualització del projecte “Formadors de la Creu Roja”, 2006. Assessorament i disseny d’un curs virtual orientat als formadors dels voluntaris de la Creu Roja a partir del material utilitzat en tallers presencials. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Implantació d’una nova plataforma d’e-learning a la companyia asseguradora Prevention i creació del material multimèdia per a la formació de professionals especialitzats en la prevenció de riscos laborals, 2006. </li></ul><ul><li>Creació i disseny de Blogs per empreses i organitzacions. 2007. </li></ul><ul><li>Participació amb la Càtedra Unesco Salut Visual i desenvolupament en la creació d'una obra en línia de referència per la salut. 2005. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>L’equip de Treball </li></ul><ul><li>Un equip de professionals que treballen de forma col·laborativa i es complementen entre sí. </li></ul><ul><ul><li>Dissenyadora instruccional: Coordinació general de projectes i responsable de l'assessorament i implementació del disseny instruccional. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pedagoga: Responsable de l’elaboració i disposició del material pedagògic i responsable de l’execució de les accions formatives. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dissenyadora tecnopedagògica: Responsable del disseny tecnopedagògic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Responsable tecnològic i informàtic: Especialista en entorns virtuals d’aprenentatge, és responsable de la implementació i manteniment de l’aula virtual i dels recursos i materials virtuals complementaris i del funcionament de les eines de comunicació i gestió de la formació. </li></ul></ul><ul><li>Amb el suport de un equip de gestió i administració que complementa i assegura el perfecte funcionament de l'empresa, amb garanties de qualitat. </li></ul>
 9. 9. L’equip de Treball
 10. 10. <ul><li>2.Projecte per SavONG: Proposta formativa </li></ul><ul><ul><li>L’Organització SavONG </li></ul></ul><ul><ul><li>Projecte </li></ul></ul><ul><ul><li>Objectius </li></ul></ul><ul><ul><li>Accions </li></ul></ul><ul><ul><li>Destinataris </li></ul></ul><ul><ul><li>Proposta de formació </li></ul></ul><ul><ul><li>Metodologia </li></ul></ul><ul><ul><li>Cronograma </li></ul></ul><ul><ul><li>Pressupost </li></ul></ul>
 11. 11. L’organització SavONG SavONG es va fundar l’any 1992 davant de la necessitat d’implementar accions preventives per promoure la salut en un col·lectiu altament sensible com ara els joves . Inicialment, l’entitat va estar formada per un col·lectiu de 15 persones voluntàries que van finançar les despeses de l’entitat. En l’actualitat, SavONG està formada per un col·lectiu de més de 350 professionals (voluntaris i contractats) dispersos arreu de Catalunya que duen a terme diversos tipus d’accions. Els destinataris d’aquestes accions són 250.000 joves de Catalunya, amb edats compreses entre els 12 i els 24 anys.
 12. 12. <ul><li>Les accions que SavONG porta a terme són: </li></ul><ul><li>Campanyes informatives i de comunicació als centres de primària i secundària i entre les entitats de joves i centres cívics que acullen activitats destinades a aquest col·lectiu. </li></ul><ul><li>Accions d’assessorament individualitzat , a través de programes de consultoria anomenats Consulta abans de fer-ho! que s’ofereixen a través d’un dispositiu d’oficina mòbil amb cita prèvia. El seu objectiu és prevenir les conductes sexuals imprudents i la detecció de malalties de transmissió sexual. </li></ul><ul><li>Accions pal·liatives d’atenció mèdica als joves (pal·liació de danys a través de l’atenció mèdica i d’un sistema de beques que inclou l’atenció mèdica dental, ocular i auditiva i l’atorgament d’ajuts per l’adquisició d’ulleres, audiòfons i d’altres elements correctors necessaris). </li></ul>
 13. 13. <ul><li>SavONG i el nou projecte de formació </li></ul><ul><li>Motivació elevada de l’equip directiu pel canvi </li></ul><ul><li>Implicació de l’actual equip de formadors presencials en el projecte </li></ul><ul><li>Disponibilitat de recursos per posar en marxa la proposta </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Presentació del projecte. </li></ul><ul><li>L’Organització No Governamental per la salut SavONG estableix per concurs, mitjançant procediment obert, la realització dels serveis de creació d’una plataforma virtual orientada a la formació dels seus treballadors i associats. Amb aquesta iniciativa SavONG vol introduir la metodologia e-learning dintre del seus plans de formació amb l’objectiu de substituir progressivament el sistema de formació presencial instaurat actualment. </li></ul><ul><li>Els objectius de l’empresa Sani-Infor SA pel projecte són aquells que permetin la creació d’un pla de formació adaptat a les necessitats de SavONG i això inclou: </li></ul><ul><li>Analitzar les necessitats formatives i les condicions de l’alumnat potencial per establir les bases del disseny. </li></ul><ul><li>Personalitzar la plataforma que utilitzarem per la formació on-line. </li></ul><ul><li>la creació de material didàctic, guies d’estudi per a alumnes i professors, sistemes d’avaluació... </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Formar els futurs usuaris per a la utilització de la Plataforma virtual de Formació. </li></ul><ul><li>Formar l’equip de tutors i professors que faran ús de la plataforma. </li></ul><ul><li>Donar suport tècnic als usuaris . </li></ul><ul><li>Per assolir els objectius del projecte l’empresa Sani-Infor S.A planteja una primera fase d’anàlisi que permetrà conèixer quines són les necessitats de SavONG . </li></ul><ul><li>Les accions que s’estableixen són les següents: </li></ul><ul><li>Anàlisi dels continguts formatius i destinataris de l’acció </li></ul><ul><li>Avaluació dels recursos disponibles (a nivell econòmic) </li></ul><ul><li>Valoració de l’entorn organitzatiu </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Continguts formatius </li></ul><ul><li>La proposta de formació del projecte inclou les 3 línies principals d’acció de SavONG : </li></ul><ul><ul><li>Línia d’acció 1 : Les campanyes informatives i de comunicació. Primària i secundària </li></ul></ul><ul><ul><li>Linia d’acció 2 : Consulta abans de fer-ho: les claus de l’èxit de l’acció. </li></ul></ul><ul><ul><li>Línia d’acció 3 : Accions pal·liatives d’atenció mèdica: la resposta a una realitat. </li></ul></ul>
 17. 17. Exemple de curs: Les campanyes informatives i de comunicació. Primària i secundària 30 hores de formació distribuïdes en 5 hores setmanals Temporització A càrrec dels estudiants , sobre el procés formatiu, la qualitat dels materials, la qualitat del sistema tutorial i l’eficàcia de l’acció formativa (des d’un punt de vista global) i també sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge i, especialment, sobre la seva pròpia trajectoria en el si de la formació (autoavaluació) A càrrec de les tutores sobre el procés formatiu, la qualitat dels materials, la qualitat del sistema tutorial, l’eficàcia de la interfície de l’aula virtual, l’evolució i l’aprenentatge dels aules. A càrrec d’una comissió mixta formada per membres de SavONG i Sani-Infor SA . Avaluació Tutorització amb temps de resposta de 48 hores, a càrrec de personal de la nostra entitat. Tutorització Aula virtual Debats Wikis Material multimèdia Qüestionaris retroactius Fitxes pedagògiques adaptades Material <ul><li>Unificar la metodologia a desenvolupar </li></ul><ul><li>Conèixer tot el material </li></ul><ul><li>Debatre els diferents usos en funció del context i els destinataris. </li></ul><ul><li>Formar als professionals en l’aplicació de tècniques i activitats. </li></ul>Objectius específics Conèixer, unificar i aprendre a implementar les diferents campanyes informatives i de comunicació que porta a terme SavONG. Objectiu general Els professionals responsables de dur a terme aquestes campanyes. Destinataris
 18. 18. <ul><li>Perfil dels destinataris </li></ul><ul><ul><li>Número de participants : 350 </li></ul></ul><ul><ul><li>Edat majoritària : entre 25 i 35 anys </li></ul></ul><ul><ul><li>Nivell de formació : </li></ul></ul><ul><ul><li>-20% estudis bàsics </li></ul></ul><ul><ul><li>-35% formació professional/diplomats </li></ul></ul><ul><ul><li>-45% llicenciats </li></ul></ul><ul><ul><li>Sexe : 65% dones, 35% homes </li></ul></ul><ul><ul><li>Coneixement de les TIC : mitjà-alt ( correu electrònic i internet) . </li></ul></ul>
 19. 19. Disseny dels material didàctics. Formats utilitzats
 20. 20. PROPOSTA TÈCNICA <ul><li>La plataforma d’e-learning: MOODLE </li></ul><ul><li>Els avantatges principals són : </li></ul><ul><li>Entorn d’ensenyament-aprenentatge Open Source </li></ul><ul><li>Disseny altament personalitzable </li></ul><ul><li>Compleix les normes d’usabilitat i d’accessibilitat recomanades pel W3C </li></ul><ul><li>Enfoc constructivista de les accions formatives </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Metodologia de treball: el model ADDIE </li></ul><ul><li>Com a metodologia de treball es proposa el model ADDIE de disseny instruccional d’accions formatives en internet . </li></ul><ul><li>El model ADDIE consta de les següents fases: </li></ul><ul><ul><li>Anàlisi </li></ul></ul><ul><ul><li>Disseny </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupament </li></ul></ul><ul><ul><li>Implementació </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació </li></ul></ul><ul><li>A més de facilitar el disseny i creació del projecte formatiu permet establir la metodologia de treball de l’equip de implicat en el projecte. </li></ul>
 22. 22. Metodologia de treball: el model ADDIE
 23. 23. CRONOGRAMA Avaluació continuada: 15 Octubre – 20 Desembre 2007 Avaluació final: 11 Desembre – 20 Desembre 2007 <ul><li>Dissenyador instruccional </li></ul><ul><li>Informàtic </li></ul><ul><li>Dissenyador tecnopedagògic </li></ul><ul><li>Col·laboradors SavONG </li></ul><ul><li>Pedagog </li></ul>Avaluació de navegabilitat, interactivitat, etc. Avaluació del mòdul de mostra Modificació de punts febles Versió final Fase 5.- Avaluació 26 Novembre – 10 Desembre 2007 <ul><li>Dissenyador instruccional </li></ul><ul><li>Informàtic </li></ul>Publicació de l’entorn a web. Implementació d’una unitat temàtica de mostra Implementació del suport a alumnes i docents Fase 4.- Implementació 14 Novembre – 25 Novembre 2007 <ul><li>Dissenyador instruccional </li></ul><ul><li>Pedagog </li></ul><ul><li>Dissenyador tecnopedagògic </li></ul><ul><li>Equip experts externs </li></ul><ul><li>Col·laboradors SavONG </li></ul><ul><li>D. Didàctic </li></ul><ul><li>Activitats d’aprenentatge </li></ul><ul><li>Suport a l’estudiant </li></ul><ul><li>D. Gràfic </li></ul><ul><li>Personalització plataforma </li></ul><ul><li>D. Multimèdia </li></ul><ul><li>Producció dels materials </li></ul>Fase 3.-Desenvolupament 29 Octubre – 13 Novembre 2007 <ul><li>Dissenyador instruccional </li></ul><ul><li>Pedagog </li></ul><ul><li>Dissenyador tecnopedagògic </li></ul><ul><li>Col·laboradors SavONG </li></ul><ul><li>Disseny pedagògic </li></ul><ul><li>Objectius </li></ul><ul><li>Continguts </li></ul><ul><li>Activitats </li></ul><ul><li>Avaluació </li></ul><ul><li>Disseny gràfic </li></ul><ul><li>Disseny tecnològic </li></ul><ul><li>Disseny de materials multimèdia </li></ul>Fase 2.- Disseny 15 Octubre – 28 Octubre 2007 <ul><li>Dissenyador instruccional </li></ul><ul><li>Economista </li></ul><ul><li>Col·laboradors SavONG </li></ul><ul><li>Anàlisi de la proposta </li></ul><ul><li>Anàlisi dels alumnes </li></ul><ul><li>Anàlisi dels recursos </li></ul><ul><li>Temps </li></ul><ul><li>Recursos humans </li></ul><ul><li>Recursos tecnològics </li></ul><ul><li>Recursos financers </li></ul>Fase 1.- Anàlisi DATES EQUIP DESCRIPCIÓ FASES
 24. 24. Taula 1. Inversió inicial projecte e-learning SavONG Taula 2. Cost anual projecte e-learning SavONG PRESSUPOST € 27,850.00 Total € - Formació inicial +documentació funcionament € 11,250.00 Confecció de cursos € 2,500.00 Infraestructura tecnológica (servidor) € 2,100.00 Personalització plataforma € 12,000.00 Consultoria i desenvolupament e-learning   Components de la inversió Cost (euros)   € 10,500.00 Total € 1,000.00 Manteniment activitats € 6,500.00 Tutorització i gestió acadèmica   Personal € 2,000.00 Manteniment tècnic € 1,000.00 Manteniment servidor   Tecnològic   Components Cost (euros)  

×